Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1902. aasta kohta
 1902. aastal sündinud isikud
 1902. aastal surnud isikud
 1902. aastal loodud asutised
"Säde" selts 1902-1940  mainitud:   1883 1883 :  Ära tundes, et eesti seltskonna vaimline kui ka aineline arenemine …   1900 1900 :  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …   1900 jaanuar 1900 :  Viimasel ajal on koostöö Valga eestlaste vahel kõikuma löönud ja …   1901 28.12.1901 :  Säde seltsi põhikiri kinnitati 28. dets. 1901. a siseministri abi …   1902 jaanuar 1902 :  "Säde" seltsi siseministri poolt kinnitatud põhikirja ärakiri jõudis Valka.   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 märts 1902 :  Valga vaatleja saadab viimase aja sündmustest humoorika ja iroonilise analüüsi, …   1902 05.04.1902 :  Esimese tähtsa küsimusena kerkis ["Säde" seltsi] nõukogu koosolekul kohe korteriküsimus …   1902 10.04.1902 :  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …   1902 27.07.1902 :  Valga "Säde" selts avab kell 9 õhtul oma ruumid peoga. …   1902 13.08.1902 :  Kangete jookidega kauplemise eest oli avaliku pordumaja pidaja P. kohaliku …   1902 oktoober 1902 :  Pärnu II laulupeole on ennast üles andnud Valga "Säde" seltsi …   1902 november 1902 :  Valga "Säde" selts tahab avada eesti laenu- ja hoiuühisust. Praegu …   1902 november 1902 :  "Säde" selts on nõuks võtnud ühele kooliõpetajale palka maksta, et …   1902 03.11.1902 :  Vene karskuse selts mängis oma uues kohas, Valga Eesti Karskuse …   1902 01.12.1902 :  1. detsembril toimus "Säde" seltsis kõneõhtu. See oli esimene kord, …   1903 16.01.1903 :  Valga maakonna-arsti dr A. Alver sängitati pärast lõunat Valga Läti …   1903 19.01.1903 :  19. jaanuaril peetud "Säde" seltsi peakoosolekul valiti seltsi esimeheks kadunud …   1903 27.04.1903 :  Kreisiülemal kolleegiuminõunik A. v. Grinewskyl sai 10 aastat Valga maakonnaülema …   1903 02.10.1903 :  2. oktoobril kinnitas rahandusministeerium "Säde" seltsi juurde loodava laenu- ja …   1903 05.11.1903 :  "Säde" selts valib ökonoomi.   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 07.01.1904 :  7. jaanuaril alustas "Säde" seltsi juures asuv "Valga Laenu- ja …   1904 01.02.1904 :  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …   1904 05.05.1904 :  5. mail kanti "Säde" seltsis hilisema linnapea Jaan Soo juhatusel …   1904 11.06.1904 :  11. juunil tehti "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul otsus, üürida Nehse …   1904 september 1904 :  "Säde" selts on Nehse pärijate majja (kreeka-õigeusu Nikolai kiriku vastas) …   1904 10.11.1904 :  10. ja 11. novembril kolis "Säde" selts uude korterisse, mis …   1904 01.12.1904 :  "Säde" ruumides hakkas tegutsema ka Valga vastastikkuse tulekinnituse selts, mille …   1904 detsember 1904 :  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1905 27.03.1905 :  Märtsis ostis "Säde" selts omale Peterburist Beckeri vabrikust ilusa tiibklaveri, …   1905 19.06.1905 :  Valgas "Säde" seltsi aias toimub kontsert Tõrva laulu- ja mängu …   1905 13.08.1905 :  "Säde" seltsis annavad kontserdi Th. Lemba ja S. Lindpere. Piletid …   1905 12.09.1905 :  12. septembril alustas tegevust Valga Vastastikune Krediit Ühisus, mille põhikiri …   1905 02.10.1905 :  2. oktoobril toimus Paula Brehmi kontsert "Säde" seltsi saalis. Kahjuks …   1905 06.10.1905 :  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul võeti J. Ourgusaare soovitusel seltsi liikmeks …   1905 26.10.1905 :  Rahvakoosolekud, kus nõuti üleüldist valimisõigust toimusid 26. oktoobril "Säde" saalis …   1906 25.01.1906 :  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …   1906 29.01.1906 :  Pühapäeval 29. jaanuaril lahkus üks sõjaväeosa Valgast, mistõttu said ka …   1906 11.02.1906 :  Karskuseseltsi ruumid on ikka veel soldatite käes, "Säde" ruumidest pooled. …   1906 17.02.1906 :  Karskuse seltsi ja "Säde" seltsi ruumides asuvad II kütipataljoni sõjaväelased …   1906 märts 1906 :  Lõpuks lahkusid sõjaväeosad "Säde" seltsi ruumidest, kuna karskusseltsi ruumid on …   1906 05.03.1906 :  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …   1906 18.06.1906 :  "Säde" selts esitab oma suvekorteri aias näitemängu "Roinila talus". Õhtu …   1906 august 1906 :  Vene karskuse selts kolis "Säde" seltsi juurde. Tegevus on peaaegu …   1906 06.08.1906 :  Valgas "Säde" seltsis esineb kontserdiga klaverikunstnik Th Lemba koos Hummuli …   1906 24.09.1906 :  Valga vene karskusselts pidas oma koosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kuigi …   1906 15.10.1906 :  Valga Eesti Karskuse selts otsib einelaua ja võõrastemaja rendilevõtjat.   1906 24.11.1906 :  8. detsembri 1906 Postimehes nr 278 on pikk reisikirjeldus Valgast, …   1906 16.12.1906 :  16. detsembril etendati "Säde" seltsi poolt Läti seltsi saalis Molieri …   1907 01.01.1907 :  1. jaanuaril oli "Säde" seltsi saalis ilus piduõhtu. Uue aasta …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 27.01.1907 :  Laupäeval toimus "Säde" seltsis oma ruumides piduõhtu koori- ja soololauluga. …   1907 veebruar 1907 :  Valgas on juba mitmeid eesti seltse "Valga Eesti Karskuselts", "Säde", …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 10.02.1907 :  10. veebruaril korraldas "Säde" selts perekonnaõhtu, kus esitati koorilaule, duette …   1907 11.02.1907 :  11. veebruaril kell 6 pl toimus "Säde" saalis "Säde" seltsi …   1907 24.02.1907 :  Laupäeval 24. veebruaril oli "Säde" seltsi 5-aastase tegevuse puhul seltsi …   1907 03.03.1907 :  "Säde" seltsi saalis toimus perekonna-õhtu, millest vähesed osa võtsid. Eeskavas …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeva õhtul kell 6 oli "Säde" seltsi ruumides kaubatarvitajate seltsi …   1907 18.03.1907 :  18. märtsil oli "Säde" seltsis Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Valga …   1907 25.03.1907 :  25. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides vastastikuse tulekindlustuse seltsi liikmete …   1907 01.04.1907 :  1. aprillil peeti ENKS Valga osakonna koosolek "Säde" seltsi ruumides. …   1907 01.04.1907 :  Valga "Säde" seltsi tsirkuse-ruumis saab elavate piltide etendusi näha.   1907 aprill 1907 :  Viljandimaa laulupeoks on ennast üles andnud "Säde" seltsi segakoor A. …   1907 14.04.1907 :  14. aprilli õhtul kell 9 toimus "Säde" seltsis kõikide kohalike …   1907 15.04.1907 :  15. aprillil toimus "Säde" seltsis karskusseltsi juurde asutatava matusekassa avamiskoosolek, …   1907 23.04.1907 :  Teisel pühal etendab karskusselts "Säde" suveteatris Valga Eesti lugemisringkonna heaks …   1907 24.04.1907 :  Kolmandal ülestõusmispühal soovis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga osakond "Säde" …   1907 28.04.1907 :  Valga Eesti Lugemise ringkonna koosolekut juhatas J. Raudsepp ja tema …   1907 30.04.1907 :  "Säde" seltsi poolt korraldati mai vastuvõtmise peoõhtu, millest rahvast rohkesti …   1907 13.05.1907 :  12. mail kell 6 pl toimus "Säde" seltsi ruumides karskusseltsi …   1907 03.06.1907 :  3. juunil toimus "Sädes" ENKSi aiapidu "Sädes", kus esimesena esines …   1907 10.06.1907 :  10.-12. juunini olid "Säde" suveteatris K. Stephani "Elektro-biograph" ("elavad pildid") …   1907 juuli 1907 :  "Säde" seltsi juurde asutatud laenu- ja hoiuühisuse tegevus on hästi …   1907 29.07.1907 :  29. juulil toimus "Säde" suveruumides muusikaõhtu, millest hulk rahvast osa …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1907 24.11.1907 :  24. novembril oli "Sädes" perekonnaõhtu koorilaulude ja tantsuga. Õhtul esinesid …   1907 detsember 1907 :  ENKS Valga osakond algatav "uueaasta õnnesoovi kohustusest lahtiostmise" korjanduskampaania oma …   1907 25.12.1907 :  25.-28. detsembril toimusid "Säde" seltsimajas "elavate piltide" etendused.   1908 01.01.1908 :  1. jaanuril oli "Säde" seltsi jõulupuu, millest rahvas nii elavalt …   1908 20.01.1908 :  20. jaanuaril toimus "Säde" seltsi ruumides prl Aino Tamme kontsert, …   1908 15.02.1908 :  "Säde" sega- ja meeskoor teatavad, et neil on lauluharjutus reedel …   1908 17.02.1908 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul osales umbes 60 liiget. Koosoleku avas esimees …   1908 01.03.1908 :  1. märtsil toimus "Sädes" karskusseltsi kõneõhtu, kuhu oli tulnud üle …   1908 08.03.1908 :  Säde selts korraldas oma saalis perekonnaõhtu., kus esitatakse näitemäng "Wana …   1908 09.03.1908 :  9. märtsil peeti "Sädes" vastastikuse tulekindlustuse seltsi aastakoosolekut, kus võeti …   1908 aprill 1908 :  Märtsi lõpus kogunesid kohalike seltside komisjonid ühise seltsimaja ehitamiseks esimesele …   1908 03.05.1908 :  "Säde" seltsi suveruumides oli kavas õhtu, mis halva ilma tõttu …   1908 12.05.1908 :  12. mai õhtul peeti "Sädes" koosolek kõikide kohalike seltside esindajate …   1908 25.05.1908 :  25. mail toimus ENKSi näitemüük "Säde" aias, mida võib kordaläinuks …   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1908 14.06.1908 :  14. juunil korraldas ENKSi Valga osakond taas "Sädes" aiapeo, kus …   1908 13.07.1908 :  13. juulil toimus "Säde" suveruumides perekondlik muusikaõhtu. Aias mängis orkester …   1908 august 1908 :  4. märtsil lahkus sõjavägi karskusseltsi ruumidest, kuid ruumid on pärast …   1908 oktoober 1908 :  Kõiksugu vigureid on Valgas nähtud, oktoobris peeti "Sädes" isegi härjavõitlus …   1908 26.10.1908 :  "Säde" selts otsib einelauapidajat.   1908 30.12.1908 :  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …   1909 18.01.1909 :  Valga seltside esindajate kohtumisel tehti otsus 1909. aasta suvel ühise …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1909 veebruar 1909 :  Valga Eesti seltside toimkonnad peavad paar aastat ühise seltsimaja ehitamise …   1909 08.03.1909 :  "Säde" seltsi juhatus otsustas pärast pikki arutelusid ja vaidlusi oma …   1909 25.03.1909 :  "Säde" seltsi eestseisus pidas oma esimese koosoleku äsja soetatud Nehse …   1909 05.04.1909 :  "Säde" üldkoosolekul pidas õp Kerg pikema kõne, kus igati lahkas …   1909 26.05.1909 :  Keegi n. W. saadab Postimehele kirja, kus väidab, et "Säde" …   1909 juuni 1909 :  "Säde" seltsimaja ehitus on alanud. Hoone saab ehitatud G. Hellati …   1909 juuli 1909 :  "Säde" seltsimaja ehituse ümber käib arutelu tema ehituse rahastamisest ja …   1909 09.08.1909 :  Kell 4 pl toimus suure rahvahulga osavõtul "Säde" seltsimajale nurgakivi …   1909 22.10.1909 :  "Säde" tsirkusemaja oli pikka aega sõjaväe kasutuses, kuid nüüd remonditud. …   1909 25.10.1909 :  Valga "Säde" selts esitab karskusseltsi saalis näitemängu "Klaus".   1909 14.11.1909 :  "Vanemuise" näiteseltskonna etenduse karskusseltsi saalis tõi kohale ainult pool saali …   1910 14.03.1910 :  Peeti "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse aastakoosolekut. Kohal …   1910 21.03.1910 :  "Sädes" peeti linnavolikogu valimiste eelset koosolekut. Kohale oli tulnud umbes …   1910 23.05.1910 :  "Säde" seltsi koosolekul võeti linna käest renditud majaplatsi leping vastu. …   1910 25.05.1910 :  "Säde" selts korraldas "Musse" saalis muusikaõhtu, kuhu oli rohkelt rahvast …   1910 september 1910 :  Kaubanduskooli pidaja A. Kamsen küsis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga …   1910 07.11.1910 :  "Säde" seltsi koosolekule oli kohale tulnud vähe inimesi. Arutati seltsimaja …   1910 10.11.1910 :  "Säde" selts valib einelauapidajat. Üleandmised seltsi kassahoidjale K. Wassilile Moskva …   1910 20.11.1910 :  Kolmas Eesti kunstinäitus on ringkäigul Eestis ja neljal päeval ollakse …   1910 12.12.1910 :  Valga Eesti Karskuse seltsi koosolekul peeti plaani tulevikus "Säde" puumajja …   1911 jaanuar 1911 :  "Säde" seltsi ja Valga Eesti Karskuse seltsi ühise katuse alla …   1911 30.01.1911 :  "Säde" seltsi ruumides kõneles ENKSi Valga osakonna kutsel ajakirjanik A. …   1911 27.03.1911 :  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …   1911 10.04.1911 :  Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …   1911 31.10.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …   1911 27.11.1911 :  "Säde" seltsi saalis toimus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi korraldusel "Kalevipoja" …   1912 jaanuar 1912 :  "Säde" eestseisus kutsus Adalbert Wirkhausi laulukoori ja orkestri juhatajaks. Ta …   1912 15.01.1912 :  "Säde" selts korraldab muusikaõhtu, kus eeskavas esinevad pr L. Hellat-Lemba …   1912 26.03.1912 :  "Säde" seltsis esitatakse Wildenbrunchi näitemäng "Lõoke". Pärast etendust ka tants.   1912 14.04.1912 :  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …   1912 mai 1912 :  W. Gross soovib oma krundile ehitada Valga kolmanda kino. Selle …   1912 04.05.1912 :  4. mai õhtul, koju minnes sai Valga tuntud seltskonnategelane Jüri …   1912 06.05.1912 :  6. mail oli Valgas lillepidu, mis ilusa ilma tõttu hästi …   1912 01.07.1912 :  Muusikamees A. Wirkhaus asub Valka elama Puškini uulitsale Kruglowi majja …   1912 21.07.1912 :  Näituse puhul toimusid "Sädes" peoõhtud. 21. juulil toimunud peoõhtul oli …   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1912 19.08.1912 :  Valga esitatakse "Säde" seltsi näiteseltskonna poolt kaks operetti "tere hommikust …   1912 26.08.1912 :  "Säde" seltsi ruumides toimus näitemüük Valga Eesti Peetri koguduse kiriku …   1912 02.09.1912 :  "Sädes" etendati kappelmeister A. Wirkhausi juhatusel J. Straussi operett "Nahkhiir", …   1912 23.09.1912 :  "Sädes" korratakse menukalt esitatud operetti "Nahkhiir". Kuulutuse kavas on mainitud, …   1912 04.11.1912 :  Clairville-Gabeti operett "Korneville kellad" tuli "Sädes" teistkordselt ettekandele. Esitus tuli …   1912 24.11.1912 :  "Säde" uues ärimajas on välja ehitatud ruumid hotellile. Hotell "Central" …   1912 24.12.1912 :  Jõulude ajal korraldasid kohalikud eesti kui ka läti seltsid rohkesti …   1913 06.01.1913 :  Kolmekuningapäeval, toimus "Sädes" ooperi "Iphigenie Taurises" etendus, kus peale kohalike …   1913 20.01.1913 :  Teist korda esitati "Sädes" menukas ooper "Iphigenie Taurises". Kuigi üks …   1913 veebruar 1913 :  "Säde" seltsi juhatus vasbatas lahkarvamuste tõttu kapellmeistri A. Wirkhausi ametist, …   1913 03.02.1913 :  Valga "Säde" sümfooniaporkester esitab Wagneri, Mozarti, Händeli jt teoseid. Peanumbriks …   1913 märts 1913 :  A. Wirkhaus, kes "Säde" seltsi muusikajuhi kohalt lahkus, peab plaani …   1913 25.03.1913 :  "Säde" selts korraldas peoõhtu eesti rahva vabastamispäeva tähistamiseks, kus esitati …   1913 31.03.1913 :  Valgalased said üle hulga aja jälle midagi lõbusat näha ja …   1913 26.05.1913 :  Valga "Säde" tegelaste näitetrupp teeb näitemänguga "Paunvere" väljasõiduetenduse Hummulis "Sokka" …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1913 august 1913 :  "Säde" aias on võimalus muru-tõnist (tennist) mängida. Mängijaid on palju …   1913 august 1913 :  "Säde" seltsimaja saali ehitamise järgselt on mitmed karskusseltsi tugevamad näitejõud …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1913 25.08.1913 :  "Säde" selts korraldab perekondliku peoõhtu. Esinevad lauljad ja pillimängijad. II …   1913 september 1913 :  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …   1913 oktoober 1913 :  Karskusseltsi laulukoori juhatajaks valiti endine "Säde" seltsi orkestri- ja laulukoori …   1914 16.02.1914 :  16. veebruaril korraldati "Sädes" oma tegelaste poolt näitemänguõhtu, kus esimesena …   1914 23.03.1914 :  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 01.06.1914 :  "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse koosolekule oli ilmunud …   1914 29.06.1914 :  "Säde" seltsi üldkoosolek tuli kvoorumi puudmise tõttu pidamata jätta. Järgmine …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1914 30.11.1914 :  "Säde" selts valib endale einelauapidajat.   1914 detsember 1914 :  "Säde" seltsi eestseisus palkas teatri näitejuhiks "Endla" näitleja F. Pettai. …   1914 detsember 1914 :  "Säde" andis oma ruumid ka kinole kasutada, mistõttu pidude korraldamine …   1915 27.03.1915 :  "Säde" eestseisuse koosolekul arutati, kas anda Eesti Karskuse Seltsile saali …   1915 29.03.1915 :  "Säde" on pidude hoos. 1914. aasta sügisel tuli Valka näitejuhiks …   1915 aprill 1915 :  "Sädes" on 1914. aasta jooksul korraldatud 10 pidu, millest on …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1915 31.05.1915 :  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …   1915 20.06.1915 :  Mäeinstituudi üliõpilane Turmann, Valga kaupmehe Turmanni poeg oli öösel end …   1915 09.08.1915 :  "Säde" seltsi üldkoosolek jäi 26. juulil pidamata, sest vajalikku arvu …   1916 aprill 1916 :  Postimehes ilmub ülevaade sõjaaja Valga eluolust. Seltside ruumid on enam-vähem …   1916 august 1916 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul valiti kõik senised eestseisuse ja revisjonikomisjoni liikmed …   1916 november 1916 :  Sõjaväe ja evakueeritud asutuste tõttu on kõikide seltside sh "Säde" …   1917 20.12.1917 :  Üleüldine Kristlik Liit üüris "Säde" ruumid, mis kogu sõja vältel …   1918 juuli 1918 :  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …   1918 21.07.1918 :  Pühapäeval korraldas "Säde" selts näitemüügi koos peoprogrammiga soldatite poolt äralõhutud …   1918 august 1918 :  Avati Saksa okupatsioonivõimude poolt taastatud "Musse" seltsi ruumid, mis nagu …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1918 oktoober 1918 :  Valga "Säde" seltsis on näitemängu uue esimehe dr Mõttuse eestvedamisel …   1918 november 1918 :  Valga "Säde" selts otsib endale 1919. aastaks einelauapidajat.   1918 25.11.1918 :  "Säde" seltsi eestseisusesse valiti K. Raag. Kas toimus üldkoosolek, on …   1919 23.02.1919 :  Valgas "Sädes" alustab taas tegevust sümfooniaorkester. Samal päeval on ka …   1919 24.02.1919 :  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …   1919 24.02.1919 :  Eesti Vabariigi esimeseks sünnipäevaks korraldataval rongkäigul osalevad ka "Säde" ja …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1919 27.04.1919 :  "Säde" erakorralisel üldkoosolekul valitakse seltsi eestseisusesse uusi liikmeid ja arutatakse …   1919 27.04.1919 :  "Säde" selts on otsustanud algselt seltsimaja ehituseks linnalt saadud krundi, …   1919 mai 1919 :  Tüli C. Grünwaldi ja osade "Säde" seltsi juhatuse liikmete vahel …   1919 12.10.1919 :  "Sädes" kantakse ette näitemäng "Jaanituli".   1919 15.11.1919 :  "Säde" näitlejate poolt kantakse teist korda ette "Tuulte pöörises". Tulu …   1919 07.12.1919 :  Eesti lasteaia jaoks pannakse "Sädes" toime suur loterii koos muude …   1919 26.12.1919 :  Teisel jõulupähal kantakse "Sädes" ette näidend "Meie käte" ja kolmandal …   1920 jaanuar 1920 :  Mobilisatsiooniga kutsusti väeteenistusse "Säde" seltsi näitejuht ja agar seltskonnategelane A. …   1920 18.01.1920 :  Pühapäeval kell 12 kogunes "Säde" seltsi üldkoosolek üle aasta esimesele …   1920 22.01.1920 :  "Säde" enda näiteseltskond korraldab peoõhtu, kus esitatakse näitemängud "Pärijad" ja …   1920 01.02.1920 :  Valga suuremad seltsid "Säde", karskusselts, tuletõrjujad, "Ühistöö" osalevad linna vabastamise …   1920 03.02.1920 :  Valga teatritegelased pidasid nõu, kuidas Valga teatriasja paremale järjele tõsta. …   1920 08.02.1920 :  "Sädes" mängiti lustimängu "Meie käte".   1920 märts 1920 :  "Säde" selts on valmis saanud uue põhikirja. 1901. aastast kehtiv …   1920 07.03.1920 :  Pärast vahepealset haigustest põhjustatud kehtestatud rahvakogunemiste keeldu toimub "Sädes" teatrietendus …   1920 14.03.1920 :  "Sädes" kantakse ette "Miss hobbs".   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 10.04.1920 :  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi maatükk elektrijaama juures 17. …   1920 mai 1920 :  "Säde" seltsimaja laenu kustutamiseks korraldatava laada ja loterii päevaks määrati …   1920 mai 1920 :  Viinamüük on taas lubatud ja seda kavatsetakse Valgas anda kuuele …   1920 13.05.1920 :  Pärast "Säde" kustutamist pakuti appitulnud Tartu tuletõrjujatele Wassili majas kehakinnitust. …   1920 13.05.1920 :  Samal päeval, kui "Säde" maja põles, kell 3 kogunes põlenud …   1920 14.05.1920 :  "Säde" ülesehitamiseks oli linnapea J. Kuusik saanud valitsuselt rõõmustavaid sõnumeid. …   1920 21.05.1920 :  "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul arutati põlenud maja ülesehitamiseks laenu võtmise …   1920 26.05.1920 :  "Sädele" on otsustanud kahjude hindamise komisjon 564 000 marka välja …   1920 27.05.1920 :  Arhitekt Pärna külastas Valgat ja vaatas "Säde" hoone üle. Hoone …   1920 25.06.1920 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul arutati laenu võtmiseks obligatsioonide väljastamist. Seltsi uus …   1920 28.06.1920 :  Linnavalitsuses toimus koosolek, kus määrati ära trahterimaks. Pärast alkoholikeelu leevendamist …   1920 06.07.1920 :  Vabariigi Valitsus otsustas anda "Säde" seltsile obligatsiooni vastu laenu.   1920 august 1920 :  "Säde" selts otsustab avada ajutise einelaua, kuigi maja ülesehitamine on …   1920 22.08.1920 :  "Säde" maja ülesehitamiseks korraldatakse suur suvepidu linnapargis. Rahvas osales elavalt …   1920 28.08.1920 :  "Säde" puhvet avatakse uuesti. Maja taastamine pärast põlengut on alles …   1920 oktoober 1920 :  "Säde" seltsimaja võõrastemaja ruumid on jälle vabad ja korras ning …   1920 15.10.1920 :  Taas alustatakse "Säde" juures teatritrupi tööga. Kogunetakse harjutusteks teesaali. Juhendajaks …   1920 17.12.1920 :  "Rajalase" ruumides peeti Valga Liidu üldkoosolekut. Koosoleku avas liidu esimees …   1920 27.12.1920 :  Jõulu viimasel pühal otsustati "Säde" puhveti pidamine anda hr Koolmeistri …   1921 16.01.1921 :  Läti seltsi saalis korraldati "Säde" teatrimaja heaks peoõhtu, kus "Säde" …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 10.03.1921 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …   1921 15.04.1921 :  "Säde" selts rendib enampakkumise teel välja enda Naha tänaval asuva …   1921 19.04.1921 :  "Säde" teatrimaja ehitus hakkab peatselt valmis saama. Näitelava seadmed ja …   1921 juuni 1921 :  Riigivanem määras Scheeli panga poolt kultuurilistele ja heategevatele asutustele kingitud …   1921 juuni 1921 :  "Säde" selts otsib oma majale majahoidjat ja samas annab enampakkumise …   1921 03.07.1921 :  Pargis toimus suur rahvapidu, mida korraldas "Säde" selts oma teatrimaja …   1921 august 1921 :  "Säde" seltsile lubati Eesti Pangast teatrimaja ehitustööde lõpetamiseks 2 miljonit …   1921 august 1921 :  Haridusministeerium otsustas toetada 1922. aastal teatreid ja teiste hulgas eraldati …   1921 05.08.1921 :  "Säde" selts pidas oma peakoosoleku krediidiühisuse ruumides. Peateemaks oli laenu …   1921 september 1921 :  "Säde" seltsi võõrastemaja 34 tuba on endiselt sõjaväe käsutuses. Nende …   1921 oktoober 1921 :  "Säde" seltsi põlenud teatrimaja põlengu tagajärgede likvideerimine ja remonttööd nõudsid …   1921 10.10.1921 :  Ühel päeval toimus koguni kaks linnavolikogu erakorralist koosolekut. Peamiseks tüliküsimuseks …   1921 16.10.1921 :  "Säde" selts korraldab väljapakkumise puhveti rendile andmiseks1922. aasta lõpuni.   1921 november 1921 :  1922. aasta maksuteatest on näha, et Valgas tegutseb: - **7 …   1921 24.11.1921 :  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …   1921 26.11.1921 :  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …   1921 27.11.1921 :  27. novembri õhtul kanti kohalike jõudude poolt ette Wiedi ja …   1922 jaanuar 1922 :  Jaanuaris kolis soomusrongi brigaadi staap "Säde" majast, kus neil oli …   1922 15.01.1922 :  "Sädes" toimus Tallinna "Estonia" ja "Draamateatri" jõude kaasabil suur operettide …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 29.01.1922 :  Rahvas on aga taastatud "Säde" teatrimaja vastu kuidagi ükskõikseks jäänud. …   1922 veebruar 1922 :  Valga maakonnas liiguvad jutud, et soovitakse suuremat laulupidu korraldada, millest …   1922 18.02.1922 :  "Säde" majas käib hoogne tegevus. Laupäeval on suur maskipidu koos …   1922 märts 1922 :  Riigikogu eelarvekomisjon võttis vastu abiandmiste nimekirja, mille alusel "Säde" seltsile …   1922 19.03.1922 :  Peeti järjekordne "Säde" seltsi peakoosolek, kus esitati revisjonikomisjoni aruanne ja …   1922 18.04.1922 :  Viimasel lihavõttepühal peetakse Valgamaa 18. juuniks kavandatava muusikapäeva koorijuhtide koosolekut …   1922 mai 1922 :  Valgamaa muusikapäev (laulupidu), mis esialgselt pidi peetama 18. juunil on …   1922 15.05.1922 :  "Säde" selts alustab endise võõrastemaja "Tsentraal" remontimist ja otsib selleks …   1922 juuni 1922 :  Haridusminister määras 1923. aastaks "Säde" teatrimajale 300 000 marka toetust.   1922 06.06.1922 :  "Säde" laulukoor esineb Laatre lossis.   1922 13.06.1922 :  "Säde" selts otsib rentnikku elektrijaama vastas asuvale heinamaale.   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1922 29.07.1922 :  Avamiseks oli "Säde" aed toredasti kaunistatud ja toimus suurepärane tulevärk. …   1922 august 1922 :  "Säde" selts korraldab oma uuesti korda tehtud aias nüüd kahel …   1922 august 1922 :  "Säde" seltsi otsustas teatrile uue moodsa sissekäigu ehitada. Kunstnik Rotbergi …   1922 01.09.1922 :  "Säde" teatri uueks juhatajaks on kutsutud "Vanemuise" teatri näitleja ja …   1922 17.09.1922 :  Hooaja avatükina etendati Taani kirjaniku Gustav Wiedi näidend "Vana aiamajake". …   1922 01.10.1922 :  "Sädes" kantakse ette A. Tammani näidend "Kriis". Näitejuhiks on C. …   1922 19.11.1922 :  "Sädes" esitatakse näitejuht C. Treumundti juhatusel etendus "Menagerie" (Loomaaed).   1922 26.11.1922 :  "Säde" selts valib einelauapidajat 1923. aastaks. Teisel katsel valiti selles …   1922 30.11.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …   1922 17.12.1922 :  "Sädes" mängitakse etendust "Nurgaste-Urgaste" (Nutikad naised). Näitejuht on C. Treumundt …   1922 26.12.1922 :  Teisel ja kolmandal jõulupühal ajal esitab "Säde" lustimängu "Kuulus naine" …   1923 jaanuar 1923 :  "Säde" teater on väga hoogsalt tegutsema hakanud ja seoses sellega …   1923 06.01.1923 :  Kolmekuningapäeval esitati "Sädes" kordusena menukat etendust "Nurgaste-Urgaste" ja pühapäeval oli …   1923 06.01.1923 :  "Sädes" esitatakse näidend "Ronga isa".   1923 14.01.1923 :  "Sädes" esitatakse näidend "Kuulus naine".   1923 21.01.1923 :  "Sädes" tuleb ettekandele näitemäng "Jaanituli".   1923 10.02.1923 :  Valgas korratakse "Säde" etendust "Joachim...!", kus nimiosas on teatri näitejuht …   1923 18.02.1923 :  Viimast korda kantakse "Sädes" ette lõbusat rahvaetendust "Hispaania kärbes".   1923 21.02.1923 :  "Sädes" esitatakse näidend "Üle jõu I".   1923 24.02.1923 :  Vabariigi 5. iseseisvuspäeva pühitseti kogu linnas. Kell ½11 kogunesid tuletõrjujad …   1923 24.02.1923 :  "Sädes" esitatakse A. Tammani näidend "Koidikul", mille tulu läheb langenud …   1923 25.02.1923 :  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …   1923 25.02.1923 :  Ajaleht Lõuna-Eesti kirjutab, et 25. veebruaril oli ühel perekondlikul kokkusaamisel …   1923 märts 1923 :  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …   1923 11.03.1923 :  Viimast korda kantakse "Säde" laval ette näitemäng "Koidikul".   1923 18.03.1923 :  "Säde" teatris esitatakse näidend "Wiguriwänt".   1923 02.04.1923 :  "Sädes" etendub "Wiguriwänt" ja järgmisel päeval "Ainus idealist". Pärast mõlemat …   1923 08.04.1923 :  "Sädes" mängitakse teist korda kurb-lõbusat komöödiat "Ainus Idealist".   1923 10.04.1923 :  "Säde" selts on otsustanud ehitada kõlakoja ja selleks korraldatakse vähempakkumine.   1923 15.04.1923 :  15. aprillil kanti ette "Säde" näiteseltskonna poolt näitlejate tuluõhtuna T. …   1923 22.04.1923 :  "Säde" selts pidas oma erakorralist üldkoosolekut, et eelarvet muuta.   1923 23.04.1923 :  Suri Valga tuntud ärimees Jaan Klasmann. Ta oli "Säde" seltsi …   1923 29.04.1923 :  "Sädes" kantakse ette naljamäng "Pulmapäew". Peaosas oli hr Pungar. Teistes …   1923 30.04.1923 :  "Säde" seltsi peakoosolek otsustas oma aeda ehitada ajakohase kõlakoja, kus …   1923 01.05.1923 :  "Sädes" kantakse kordusena ette näidend "Parwepoisid". Osades oli härrad Pahla, …   1923 mai 1923 :  "Säde" aia kõlakoja tööd on käimas. Hoone alus tulbad on …   1923 05.05.1923 :  Kahel päeval järjest toimuvad heategevuslikud õhtud "Sädes". 5. mail on …   1923 12.05.1923 :  "Sädes" on ühejärguliste näidenditega teatriõhtu soodsamate piletitega. Mängitakse koguni kolm …   1923 21.05.1923 :  Hooaja lõpuks mängitakse "Sädes" naljamäng "Pöörane Lola". Näitejuht C. Treumundt …   1923 16.06.1923 :  "Säde" selts annab enampakkumise teel rendile elektrijaama vastas asuva heinamaa.   1923 17.06.1923 :  Priimetsa kalmistul peeti Vabadussõjas langenud sõdurite mälestamispüha. Selleks oli Valga …   1923 23.06.1923 :  "Säde" aia kõlakoda sai valmis ja see annab aiale kena …   1923 28.06.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas ilmus volinikest umbes pool. Päevakorras oli: …   1923 09.09.1923 :  "Säde" teater alustab hooaega etendusega "Suurlinna atmosfäär". Etendus on menukas …   1923 16.09.1923 :  "Sädes" tuleb ettekandele komöödia "Demobiliseeritud perekonna isa".   1923 30.09.1923 :  "Sädes" kantakse ette draama "Sadamas".   1923 02.10.1923 :  Suri õigusteadlane ja seltskonnategelane, endine Valga linnapea Johannes Kreideberg. Ta …   1923 14.10.1923 :  "Sädes" esietendub A. Kitzbergi "Laurits".   1923 21.10.1923 :  "Sädes" esitatakse laulumäng "Loos nr. 7359", Näitejuht on C. Treumundt, …   1923 27.10.1923 :  Langenud sõjaväelaste haudade korraldamise komisjon korraldab oma tegevuse toetamiseks "Sädes" …   1923 november 1923 :  Valga linnavolikogu trahterimaksu jaotusest 1924. aastaks on näha, et Valgas …   1923 04.11.1923 :  "Sädes" etendub "Vooruslik elumees".   1923 10.11.1923 :  Mardipäeva puhul peetakse näokattepidusid nii "Sädes kui Läti Seltsis.   1923 11.11.1923 :  "Sädes" tuleb teistkordselt ettekandele "Vooruslik elumees".   1923 18.11.1923 :  "Sädes" kantakse ette näidend "Neetud talu". Näitejuht on C. Treumundt …   1923 18.11.1923 :  "Säde" selts otsib endale järgmiseks aastaks einelauapidajat.   1923 24.11.1923 :  "Sädes" toimub Kadriõhtu, mille lõpus on simman.   1923 29.11.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 23 volikogu liiget. Päevakorras: …   1923 02.12.1923 :  Teist korda kanti "Sädes" ette näidend "Neetud talu".   1923 09.12.1923 :  "Sädes" kantakse ette jant-mürgel "Mängu põrgu". Näitejuht C. Treumundt.   1923 16.12.1923 :  "Sädes" mängitakse naljamängu "Vooruslik elumees".   1923 26.12.1923 :  Teisel ja kolmanda jõulupüha õhtutel mängib "Säde" teater etendusi "Ronga …   1923 30.12.1923 :  Aasta eelviimasel päeval on "Sädes" lasteetendus "Punamütsike". 31. detsembril toimub …   1924 jaanuar 1924 :  "Ühiskodus" on tegevus läinud sedavõrd elavaks, et maja ei mahuta …   1924 12.01.1924 :  Viimast korda kantakse ette näitemäng "Loos nr 7359".   1924 20.01.1924 :  "Sädes" kantakse ette näidend "Põhjalased".   1924 27.01.1924 :  "Sädes" esitatakse naljamäng "Armas onu".   1924 03.02.1924 :  Teist korda esitatakse "Sädes" näidend "Põhjalased".   1924 06.02.1924 :  "Sädes" kantakse ette lustimäng "Hydra".   1924 10.02.1924 :  "Sädes" esitatakse naljamäng "Armas onu".   1924 17.02.1924 :  "Sädes" esitati jant-mürgel "Mängupõrgu". Samal ajal räägiti Läti seltsi saalis …   1924 24.02.1924 :  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …   1924 24.02.1924 :  Iseseisvuspäeva õhtul esitati "Sädes" ajalooline näidend "Enne kukke ja koitu".   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1924 02.03.1924 :  "Sädes" tuleb kordusele ajalooline etendus "Enne kukke ja koitu". Tükki …   1924 09.03.1924 :  "Sädes" esitatakse komöödia "Kitsarööpaline".   1924 16.03.1924 :  "Sädes" on rahvaetendus "Armas onu".   1924 23.03.1924 :  "Sädes" kantakse ette lustimäng "Hydra".   1924 30.03.1924 :  "Sädes" kantakse viimast korda ette rahvaetendus "Enne kukke ja koitu".   1924 02.04.1924 :  "Sädes" oli näitejuhi C. Treumundti tuluõhtu, kus kanti ette laulumäng …   1924 13.04.1924 :  "Sädes" korraldati näitlejate tuluõhtu "Meie elupäevad". Osalesid hr W. Lipp, …   1924 21.04.1924 :  Ülestõusmispühade ajal kantakse "Sädes" ette kaks näitemängu: "Mu Leopold" ja …   1924 24.04.1924 :  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel: **Puraküla linnaga ühendamise administratiivpiiri kindlaksmääramine.** Esialgselt …   1924 27.04.1924 :  "Sädes" kanti ette rahvaetendus "Põhjalased".   1924 01.05.1924 :  "Sädes" on päeval suur rahvakontsert langenud sõdurite ausamba heaks. Esinevad …   1924 mai 1924 :  "Säde" seltsi korraldusel toimuvad suvel "Säde" aias neli korda nädalas …   1924 11.05.1924 :  "Sädes" esitatakse laulude ja tantsudega näidendit "Kosjasõit". Näitejuht on C. …   1924 18.05.1924 :  "Sädes" esitatakse hooaja lõpuetendusena "Kosjasõit". Hooaja jooksul lavastati kokku 18 …   1924 11.06.1924 :  "Säde" selts rendib suveks järjekordselt oma heinamaa välja.   1924 juuli 1924 :  Möödunud aastate raskuste tõttu on meie linna omateatri tegevus seiskunud. …   1924 25.09.1924 :  "Säde" seltsi algatusel otsustati 1925. aasta suvel korraldada Valgas üldlaulupidu. …   1924 25.09.1924 :  Linnavolikogu koosolekul osales 27 liiget 40st. **Joogikohtade loaandmise küsimuses** selgus …   1924 25.10.1924 :  "Sädes" peeti maskipidu.   1924 28.10.1924 :  "Säde" seltsi erakorraliselt peakoosolekul on arutusel einelaua väljarentimise küsimus ja …   1924 09.11.1924 :  "Säde" selts on seekord otsustanud einelauapidamise välja anda kolmeks aastaks. …   1924 27.11.1924 :  Et 1925. aasta suvel on suur laulupidu tulemas, otsustas "Säde" …   1924 14.12.1924 :  Valga laulu- ja mängupäeva korraldamiseks kogunevad koorijuhid, et paika panna …   1924 18.12.1924 :  Linnavolikogu koosolekul **valiti volikogu esimees 1925. aastaks**, kelleks jäi edasi …   1925 29.01.1925 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras järgmised küsimused: 1. **Päevakorra kinnitamine.** …   1925 05.02.1925 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras 29. jaanuaril pooleli jäänud koosoleku …   1925 01.03.1925 :  Pühapäeval toimunud "Säde" seltsi juhatuse valimised ebaõnnestusid, sest keegi ei …   1925 24.03.1925 :  "Säde" seltsi peakoosolekul olid arutusel liikmemaksu kindlaks määramine ja eestseisuse …   1925 mai 1925 :  "Säde" seltsi juhatus otsustas ka käesoleval suvel **"Säde" aias** kontsertõhtuid …   1925 07.05.1925 :  Valga maakonnavalitsuse sekretär Jaan Kala saadab haridusministrile ja ajalehele avalikustamiseks …   1925 21.05.1925 :  65-aastaselt suri Seeli mõisnik, "Säde" seltsi liige Georg Koger. Ta …   1925 26.05.1925 :  "Säde" selts annab rendile oma elektrijaama juures asuva heinamaa.   1925 13.06.1925 :  "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …   1925 03.11.1925 :  Peaaju rabandusse suri 49-aasta vanuselt Valga linna tuntuim suurkaupmees Jaan …   1925 30.11.1925 :  "Säde" selts otsis enda einelauale uut rentnikku ja valis kuue …   1926 01.01.1926 :  Anton Grishan võttis "Säde" einelauapidamise üle. Nüüd on siis nii …   1926 13.02.1926 :  "Sädes" toimub kinnine maskipidu, kuhu saab kutseid ainult seltsi liikmete …   1926 25.02.1926 :  Linnavolikogu koosolekul olid muu hulgas päevakorras 1926. aasta eelarve, laenu …   1926 04.03.1926 :  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 aprill 1926 :  "Säde" selts otsusas ka sel suvel analoogiliselt eelmistega korraldada aiakontserte. …   1926 01.05.1926 :  "Säde" einelauapidaja Anton Grishan otsustab Läti seltsis oma äri lõpetada …   1926 28.05.1926 :  "Säde" selts annab rendile oma heinamaa elektrijaama juures.   1926 juuni 1926 :  Juba tükk aega on "Säde" majas remont käimas. Kõige esmalt …   1926 22.08.1926 :  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …   1926 05.09.1926 :  "Säde" aias toimub garnisoni orkestri tuluõhtu. Terve suve jooksul oli …   1926 18.09.1926 :  Paul Päiw pidas oma 30. aasta teenistuse juubelit. Peale ametikohustuste …   1926 13.11.1926 :  Valga naisselts korraldas Läti seltsi saalis maskeraadi, mille tulu läks …   1926 13.11.1926 :  "Säde" selts korraldab kinnise näokattepeo. Kuna samal ajal toimub ka …   1926 21.11.1926 :  "Sädes" esines oma kunagise kodulinna laval sopran Olga Torokoff-Tiedeberg. Kontsert …   1926 31.12.1926 :  "Sädes" toimus vana aasta ära saatmine ja uue vastuvõtmine peoõhtuga, …   1927 jaanuar 1927 :  Linna seltskondlik elu on hakanud vaibuma ja seepärast tuli linnapea …   1927 09.02.1927 :  47-aastaselt suri ootamatult Jaan Kaplin, kes oli endine reaalkooli ja …   1927 23.02.1927 :  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 01.03.1927 :  "Säde" selts annab alates 1. märtsist üürile 22 tuba endisest …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …   1927 05.03.1927 :  5. ja 6. märtsil pühitses "Säde" selts 25. aastapäeva juubelit. …   1927 01.04.1927 :  Keegi naisterahvas tegi aprillinalja ja teatas telefoni teel, et "Säde" …   1927 29.04.1927 :  Toimus "Säde" seltsi erakorraline koosolek, mida juhatas seltsi esimees dr …   1927 13.06.1927 :  "Säde" selts annab suveks rendile heinamaa elektrijaama juures.   1927 16.07.1927 :  "Säde" selts korraldas kahel päeval suuremad aiakontserid, kus oli ka …   1927 august 1927 :  "Säde" selts pidas läbirääkimisi "Vanemuisega", et toimuksid teatrietendused. Sooviti etendused …
 1902. aastal valminud kohad
Moskva // Kesk 27// Nõukogude // Kesk 6 (M. Kronbergi / Adamsoni maja) 1902-  mainitud:   1895 oktoober 1895 :  M. Jankowich avab Moskva uulitsas Kronbergi majas tütarlaste õmbluskooli.   1901 november 1901 :  Postimees avab oma abitalituse Valgas Moskva uulitsas Kronbergi majas P. …   1902 19.01.1902 :  Valga linna uurmaaker K. Esmark kurdab, et tema nimel võetakse …   1902 21.06.1902 :  Valga seltskondlik ühendus "Säde" otsib einelaua pidajat. Ühendust palutakse võtta …   1904 märts 1904 :  P. Sonets avab Kronbergi majas (Moskva uul 27) juurdelõikustöökoja.   1904 17.09.1904 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …   1904 detsember 1904 :  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …   1906 aprill 1906 :  Kronbergi majas Moskva uul 27 avatakse uus veini- ja tubakapood.   1907 02.11.1907 :  Õhtul kell poole 10 ajal pääses Moskva uulitsal Kronbergi õuel …   1908 november 1908 :  Moskva 27 asuvatele trahterile ja võõrastemajale otsitakse uut omanikku.   1909 jaanuar 1909 :  K. Kein kolib oma kellade kaupluse ja parandustöökoja Kronbergi majja …   1911 jaanuar 1911 :  Advokaat A. Palvadre pakub oma teenuseid Moskva uul 27 (M. …   1913 märts 1913 :  P. Eineri rohukauplus korraldab äri lõpetamise tõttu täieliku väjamüügi. Tegelik …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 20.06.1914 :  Moskva uul Kronbergi maja trepilt leiti hommikul umbes viie päeva …   1919 november 1919 :  Valga riigimaksuamet viiakse Moskva tn 23st aadressile Moskva tn 27 …   1920 juuni 1920 :  J. Kreideberg kuulutab, et võtab nüüd vastu advokaadina Moskva 27, …   1920 18.10.1920 :  Telefonikeskjaam viidi Moskva tänavalt Kronbergi majast postkontori maja kolmandale korrusele.   1921 oktoober 1921 :  A. le Coq avab Moskva 27 oma õllelao. See tekitab …   1923 detsember 1923 :  Eesti Rahvaerakonna ja Kaupmeeste Ühingu kandidaatide nimekirjas kandideerivad mitmed Valgas …   1924 jaanuar 1924 :  1924. aasta kalendri järgi võtsid Valgas vastu patsiente **arstid**: Dr …   1926 august 1926 :  Valgas Kesk 27 alustab tööd advokaat Mihkel Laurits.   1927 25.08.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Protokolli …