Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 14. oktoober 1902 (vkj) kohta
 14. oktoober teistel aastatel:
 14. oktoobril surnud isikud
Johann (Juhan) Äniline 1866-1923  mainitud:   1895 12.11.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest väga palju …   1895 10.12.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis …   1896 31.03.1896 :  Valga Eesti karskusselts pidas koosolekut õpetajamaja leerisaalis. Aupresident Undritz avas …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 detsember 1897 :  Peterburi Eesti Heategevusseltsi eestvedamisel korjatakse jälle annetusi eesti soost üliõpilaste …   1900 1900 :  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …   1901 jaanuar 1901 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on Valgast annetuse 200 kop (2 rbl) …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 november 1902 :  Valga maakonna politseivalitsuse lauaülemaks kinnitati Äniline.   1902 detsember 1902 :  St. Peterburgi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel korjab eesti üliõpilaste jaoks …   1902 detsember 1902 :  Eesti üliõpilaste toetuseks annetuste kogumise esindaja Valgas on J. Äniline.   1902 detsember 1902 :  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 detsember 1904 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel Eesti üliõpilaste toetuseks korjavad Valgas annetusi …   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1906 05.03.1906 :  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1908 mai 1908 :  Ametikõrgenduseks on Valga kreisiülema noorem abiline Taube (Smiltenis) ja kreisipolitsei …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1909 detsember 1909 :  Valgas võtavad annetusi Eesti soost üliõpilaste toetuseks vastu J. Äniline, …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …   1916 29.04.1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linnasekretäriks advokaat Joh. Sepp. Linnavalitsuse sekretäriks …   1917 jaanuar 1917 :  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1920 märts 1920 :  Maakonnavalitsuse administratiivosakonna asjaajajaks valiti Juhan Äniline.   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1921 10.03.1921 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …