Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1903. aasta kohta
 1903. aastal sündinud isikud
 1903. aastal surnud isikud
 1903. aastal loodud asutised
Laenu- ja Hoiu Ühisus "Säde" 1903-1921  mainitud:   1903 19.01.1903 :  19. jaanuaril peetud "Säde" seltsi peakoosolekul valiti seltsi esimeheks kadunud …   1903 02.10.1903 :  2. oktoobril kinnitas rahandusministeerium "Säde" seltsi juurde loodava laenu- ja …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 07.01.1904 :  7. jaanuaril alustas "Säde" seltsi juures asuv "Valga Laenu- ja …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1906 25.01.1906 :  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …   1906 26.02.1906 :  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …   1907 veebruar 1907 :  Valgas on juba mitmeid eesti seltse "Valga Eesti Karskuselts", "Säde", …   1907 11.02.1907 :  11. veebruaril kell 6 pl toimus "Säde" saalis "Säde" seltsi …   1907 juuli 1907 :  "Säde" seltsi juurde asutatud laenu- ja hoiuühisuse tegevus on hästi …   1908 17.02.1908 :  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …   1908 aprill 1908 :  Märtsi lõpus kogunesid kohalike seltside komisjonid ühise seltsimaja ehitamiseks esimesele …   1908 26.04.1908 :  Valgas "Säde" ruumides toimus Tartu laenu- ja hoiuühisuse algatusel laenuühistute …   1908 oktoober 1908 :  Revideeriti Valga hoiu- ja laenuasutusi (saksa, läti ja "Säde" laenukassat). …   1909 veebruar 1909 :  Valga Eesti seltside toimkonnad peavad paar aastat ühise seltsimaja ehitamise …   1910 veebruar 1910 :  "Säde" laenu- ja hoiuühisus on nüüd avatud igal äripäeval enne …   1910 14.03.1910 :  Peeti "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse aastakoosolekut. Kohal …   1911 27.03.1911 :  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …   1913 31.03.1913 :  "Säde" seltsi laenu- ja hoiuühisuse käive on juba peaaegu miljoni …   1914 23.03.1914 :  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …   1914 01.06.1914 :  "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse koosolekule oli ilmunud …   1914 01.06.1914 :  "Säde" seltsi juurde moodustatud laenu- ja hoiuühisuse koosolek ei suutnud …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 19.02.1918 :  Enamlased vangistasid advokaat J. Sepa ja andsid korralduse krediidiühisuse direktori …   1918 14.07.1918 :  Valga "Säde" seltsi juures tegutseva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul kinnitati …   1918 18.11.1918 :  Koguneti Eesti Laenu-hoiu Ühisuse ruumidesse, hr Hellati kabinetti nõupidamisele, et …   1921 27.02.1921 :  "Säde" laenu-hoiu ühisus peab oma peakoosoleku oma ruumides kell 10. …
Valga Põllumeeste Selts 1903-  mainitud:   1903 22.09.1903 :  22. septembril kinnitati Liivimaa kuberneri poolt Valga Põllumeeste Seltsi põhikiri. …   1903 04.12.1903 :  4. detsembril toimus Läti seltsi saalis Valga Põllumeeste Seltsi asutajate …   1905 jaanuar 1905 :  Valga ja Karula põllumeeste seltsid tahavad 18. juunist kolmepäevast põllutöönäitust …   1905 11.03.1905 :  Linnavolikogu istungil: 1. Linnametsast tasuta puude andmise punkti all kuulati …   1905 18.06.1905 :  Valgas peetakse Valga ja Karula põllumeeste seltside ühine põllutöö ja …   1907 07.10.1907 :  Valga Põllumeeste Selts korraldas Läti seltsi ruumides näitemüügi. Esines sõjaväelaste …   1907 21.10.1907 :  Valga Põllumeeste Selts otsustas 1908. aasta juunis Valgas põllu- ja …   1908 30.12.1908 :  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …   1909 jaanuar 1909 :  Valga Põllumeeste Seltsile anti luba suvel põllu- ja käsitöönäitust korraldada. …   1909 aprill 1909 :  Valga Põllumeeste Selts jätab sobiva platsi puudumise tõttu kavandatud näituse …   1911 september 1911 :  Valga Põllumeeste Selts otsustas 1912. aasta juunikuus põllu- ja käsitöönäituse …   1912 21.07.1912 :  21.-23. juulil peeti Valgas põllutöö- ja tööstusnäitus, mille korraldasid üheskoos …   1914 märts 1914 :  Valga Põllumeeste Selts annab teada, et korraldab Valgas 19.-21. juulini …   1914 19.07.1914 :  19. juulil avati Valga Põllumeeste Seltsi põllutöö- ja tööstusnäitus Läti …   1915 jaanuar 1915 :  Sõja ajal on alkoholi müügikohad suletud, aga salakõrtside arv näib …
 1903. aastal valminud kohad
Valga–Mõniste–Ape–Alūksne–Gulbene raudtee 1903-1973  mainitud:   1894 veebruar 1894 :  Valga Stockmannshof (Plavinas) raudtee ehitamise idee hakkab liikuma. Juba uuritakse …   1894 märts 1894 :  Tööd Pärnu-Valga raudtee ehitamiseks käivad usinasti. Et samal ajal ka …   1895 juuni 1895 :  Käivad jutud, et Valga-Velikije Luki raudtee ehitamine läheb 1896. aasta …   1896 juuli 1896 :  Valga-Velikije Luki raudtee trass on Marienburist saadik läbi vaadatud ja …   1899 veebruar 1899 :  Valga-Marienburi-Wana-Scwaneburi-Stocmanshowi raudtee ehitust alustatakse ajalehtede teatel 1899. a kevadel. Ettevalmistustööd …   1899 august 1899 :  Valga-Marienburi-Stockamnshofi raudtee mullatööd on käimas. Valgas on palju ehitada - …   1900 november 1900 :  Valga-Marienburg-Stockmanshofi kitsarööpmelise raudtee ehitamine edeneb külmast ja lumest hoolimata jõudsalt. …   1902 september 1902 :  Septembri lõpul algab arvatavasti sõit Valga-Marienburgi-Stockmannshofi raudteel. Valgast väljub rong …   1902 oktoober 1902 :  Valga-Marienburg-Stockmanshofi kitsarööpmelisel raudteel avati ajutiselt reisijate vedu. Pileti hinnad I …   1902 13.10.1902 :  Pühapäeval avati Valga-Marienburgi-Stockmanshofi kitsarööpmelisel raudteel regulaarne rongiliiklus. Hommikul hakkavad rongid …   1902 november 1902 :  Valga-Marienburi-Stockmanshofi raudtee kaudu on nüüd võimalik ka posti saata.   1903 juuli 1903 :  Juuli lõpus avati pidulikult liiklus Valga-Marienburi-Stokmanshofi raudteel.   1905 detsember 1905 :  Marienburi raudtee töölised streigivad alates 6. novembrist. Kui neile 6. …   1908 18.04.1908 :  Raudteel hakkab kehtima suvine sõiduplaan, mille järgi Tartu ja Pihkva …   1908 juuni 1908 :  Valga-Stockmanshofi raudtee kõrval avati telegraafiliin. Varem käisid telegrammid Riia kaudu.   1913 12.07.1913 :  Valga-Marienburgi raudtee 10. aasta juubeli puhul peeti "Musse" seltsis pidulik …   1915 jaanuar 1915 :  Baltimaal kitsarööpalised raudteed on erinevate omanike all. Valga-Pärnu kuulub I …   1916 15.04.1916 :  Valga-Stokmannshofi kitsarööpaline raudtee riigistati ja liideti Põhja-Lääne kroonuraudteedega.   1917 detsember 1917 :  Valga-Stokmanshofi ktsarööpaline raudtee läks üle I juurdeveo raudteeseltsile, kelle omanduses …   1918 17.12.1918 :  Kell 5 saadeti viimane reisirong Riia poole. Lõuna paiku lahkus …   1919 veebruar 1919 :  Veebruari teisest poolest on taastatud regulaarne reisirongiliiklus Valga-Pärnu ja Valga-Vastseliina …   1919 02.07.1919 :  Eesti ja Läti raudteede esindajad kohtusid Valgas ja leppisid kokku …   1920 august 1920 :  Tallentsi piirijoonega läks osa Kaagjärve valda Lätile ja osa kitsarööpmelisest …   1920 01.09.1920 :  Raudteel liikluse korraldamiseks peetakse Valgas Eesti ja Läti teedeministeerimide esindajate …   1920 oktoober 1920 :  Valga-Koikküla raudteelõigu ehitamine algab ja selleks palgatakse töölisi. Nüüd kus …   1922 juuni 1922 :  Avaldatud rongide sõiduplaani alusel on Valgast regulaarsed reisirongiliinid käigus Riia, …   1923 22.09.1923 :  Toimus Valga—Koikküla raudteel proovisõit 12 vagunist koosneva rongiga, mis väljus …   1924 01.06.1924 :  Valga-Mõniste raudtee läheb Pärnu-Tallinna kitsarööpmelise raudtee valitsuse kätte.   1926 10.04.1926 :  Mõniste-Valga kitsarööpmelisel raudteel juhtus rongiõnnetus, kui 3 kilomeetrit Valgast teemeistri …   1926 15.05.1926 :  Raudtee suvise sõiduplaani järgi sõidab Valgas-Tartu-Tallinn liinil kolm, Irboskasse kaks …