Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1904. aasta kohta
 1904. aastal surnud isikud
 1904. aastal loodud asutised
 1904. aastal valminud kohad
linnapark 1904-  mainitud:   1870 1870 :  1926. aastal avaldatud H. Eineri märkmetest: **Walk 50 aasta eest** …   1902 27.09.1902 :  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1904 17.09.1904 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …   1904 oktoober 1904 :  Linna puiestiku-komisjon otsustas, et Pihkva uulitsas olevad puud välja kaevata …   1910 30.03.1910 :  Volikogu istungil otsustati and 20 häälega 8 vastu õllevabriku omanikule …   1910 27.06.1910 :  Karskusseltsi korraldus lastepeo, mis algas kell 5 pl rongkäiguga seltsi …   1912 10.06.1912 :  Läti Abiandmise selts pidas linna uues pargis lastepidu. Pidu algas …   1912 27.06.1912 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsuse käsk Luke turu asjus. …   1912 15.07.1912 :  Tuletõrjeseltsi pidu toimus uues linnapargis, mis seisnes põhiliselt joomises ja …   1912 29.07.1912 :  29. juulil korraldas Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Valga osakond pargis …   1913 aprill 1913 :  Linnapargi puhvetipidaja palkas 600 rbl eest suveks orkestri parki mängima. …   1913 juuni 1913 :  Valga Eesti Karskuse Seltsil on suur raamatukogu, mida pidevalt täiendatakse. …   1913 juuni 1913 :  Kurdetakse, et Valgas on vähe rohelisi kohti, kus puhata. Vana …   1913 11.06.1913 :  11. juunil toimus linnapargis esimene aiakontsert. Linnapargi rajamisel olid suured …   1913 16.06.1913 :  Linna tuletõrjujad pidasid traditsioonilist suvepidu linnapargis. Kahjuks tarvitatakse sel peol …   1913 juuli 1913 :  Karskusselts pidas oma suvepeo linnapargis, mis tekitas osades liikmetes pahameelt, …   1913 september 1913 :  Alkoholimüügi kohtade poolest on Valga väga rikas. Isegi Matuseaia uulitsas …   1914 30.04.1914 :  Avati linnapark, kuhu söögikoha pidaja suveks ka kroonumuusika on hankinud.   1914 juuni 1914 :  Linnapargi läheduses asuv suvekino "Oasa" tülitab tihti jalutajaid, sest töötava …   1914 29.06.1914 :  Kell ½5 kogunesid tuletõrjujad pritsimaja juurde, kust mindi kroonumuusika saatel …   1915 21.06.1915 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldas linnapargis lastepeo mitmesuguste lõbustustega. Pidu läks …   1915 24.08.1915 :  Valga linna poisslaste algkoolis algab uute õpilaste vastuvõtmine 22. augustil …   1917 18.06.1917 :  Müürilehtedel kutsusid kohalikud Lenini jüngrid või enamlased miitingut korraldada. Kuid …   1917 juuli 1917 :  Soldatiteks riietunud kurjategijate grupp tappis kaupmees Kikkani. Kaupmees Kikkani pood …   1917 juuli 1917 :  Enamlased püüavad Valgas inimesi üles ässitada. Luke platsil toimunud miitingu …   1919 12.06.1919 :  Suveks avatakse linnapark sõjaväe orkestri mänguga. Avatud on ka puhvet. …   1919 29.06.1919 :  29. juunil toimus linnapargis "Ühistöö" näitemüük loteriiga. Oli ka muid …   1919 29.06.1919 :  Linnapargis toimuva "Ühistöö" näitemüügi ajal ilmub ka uus pilke- ja …   1919 13.07.1919 :  Linnapargis toimus suur tuletõrjujate pidu. Viimane tuletõrjujate seltsi sünnipäevapidu peeti …   1920 aprill 1920 :  Ajalehes ilmus kriitiline lugu, kus kirjeldati räämas linnaparki. Ka kesklinnas …   1920 23.05.1920 :  Esimesel nelipühal toimus linnapargi avamine. Pargi korrastamise võttis ette Kapten …   1920 25.05.1920 :  Garnisoniülem annab range käsu linnapargi inventar 25. maiks tagasi tuua …   1920 juuni 1920 :  Linna parki tiigi kaldale ehitatud uus kõlakoda sai valmis ja …   1920 12.06.1920 :  12. ja 13. juunil toimusid esimesed kontserdid kapten Irwe abistamise …   1920 19.06.1920 :  Kapten Irwe abiandmise selts korraldab linnapargis kaks kontserti kuperjanovlaste orkestri …   1920 23.06.1920 :  Jaanilaupäeval mängis linnapargis partisanide orkester ja korraldati ilutulestik.   1920 28.06.1920 :  Linnavalitsuses toimus koosolek, kus määrati ära trahterimaks. Pärast alkoholikeelu leevendamist …   1920 juuli 1920 :  Valga Liidu poolt on Kapten Irwe Abistamise Seltsi aias ehk …   1920 12.07.1920 :  Valgas korraldati linnapargis meeleavaldus, et protestida kol Tallentsi pakutud Eesti-Läti …   1920 18.07.1920 :  Valga Liit korraldab Kapten Irwe abiandmise Seltsi aias ehk linnapargis …   1920 08.08.1920 :  Soomusrongide diviis korraldab linnapargis spordivõistlused viievõistluses, köieveos ja teatejooksus. Võistlustest …   1920 12.08.1920 :  Linnapargis on järjekordne spordipidu, kus kavas võimlemine, vehklemine, poks, maadlemine …   1920 22.08.1920 :  "Säde" maja ülesehitamiseks korraldatakse suur suvepidu linnapargis. Rahvas osales elavalt …   1920 26.09.1920 :  Linnapargis toimub suvehooaja lõpukontsert kapellmeister W. Tago juhatusel. Toimub ka …   1921 04.02.1921 :  Linnavalitsus rentis linnapargi puhveti 111 000 marga eest pr Julie …   1921 aprill 1921 :  Valga Liidu eestvedamisel kavatsetakse ka sel suvel linnapargis aiakontserte korraldada. …   1921 28.04.1921 :  Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused: …   1921 01.05.1921 :  Algavad suvised aiakontserdid linnapargis, mis toimuvad kuni 15. septembrini. Orkestrit …   1921 mai 1921 :  Valga linnapargi puhvetis saab osta jäätist.   1921 08.05.1921 :  Valgas toimuvad invaliidide päeva puhul mitmed üritused linnapargis ning Sõdurite …   1921 10.05.1921 :  Valga linnapargis toimus ühel päeval koguni kaks tasuta kontserti. Valga …   1921 05.06.1921 :  Tuletõrjujate suvepidu toimus linnapargis.   1921 12.06.1921 :  Valga linnapargis pidi toimuma Valga Liidu korraldusel suur rahvapidu "Vanemuise" …   1921 23.06.1921 :  Linnapargis toimus Valga Liidu korraldatud jaaniõhtu pühitsemine ilutulestiku ja rakettidega. …   1921 03.07.1921 :  Pargis toimus suur rahvapidu, mida korraldas "Säde" selts oma teatrimaja …   1921 31.07.1921 :  Valga linnapargis toimus suur näitemüük Peetri koguduse heaks.   1921 14.08.1921 :  Valga Liit korraldas linnapargis lillepeo, kus olid ka sportlikud etteasted.   1922 23.05.1922 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Koosoleku algus venis ligi poolteist tundi, …   1922 23.06.1922 :  Riigi- ja omavalitsuste teenijate ühingu Valga osakond korraldab linnapargis jaaniõhtu, …   1922 29.06.1922 :  Karl Leinuse lastekoor Tallinnast annab linnakirikus vaimuliku kontserdi. Samal õhtul …   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1922 30.07.1922 :  Linnapargis korraldas näitemüügi oma kassa heaks Peetri kogudus. Kavas oli …   1922 17.09.1922 :  Soomusrongide diviis nr 2 korraldas linnapargis kergejõustikuvõistlused, mis läksid ilusa …   1923 04.02.1923 :  Valga noorteühenduse "Tung" kutsel kokku tulnud keskkoolinoorte koosolekul lepiti kokku, …   1923 27.03.1923 :  Linna raekojas korraldab linnavalitsus avaliku pakkumise linnapargi einelaua rendile andmiseks …   1923 27.05.1923 :  27. mail toimus linnapargis muusikakooli toetuseks Valga maakonna laulukooride kontsert. …   1923 27.05.1923 :  "Säde" saalis algas kell 9 õhtul muusikakooli esimese kooliaasta lõppaktus …   1923 02.06.1923 :  Valga koolinoorsoo III noortepüha läks halvale ilmale vaatamata päris hästi …   1923 03.06.1923 :  Naisselts korraldas emadepäeva auks linnapargis kontserdi.   1923 23.06.1923 :  Demobiliseeritud sõjaväelaste Valga osakond korraldas linnapargis koos 3. jalaväepataljoniga jaanipeo. …   1923 28.06.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas ilmus volinikest umbes pool. Päevakorras oli: …   1923 02.09.1923 :  Linnapargis toimus Luke koguduse näitemüük. Eeskava oli väga mitmekesine ja …   1924 25.03.1924 :  Valga linnavalitsus otsib 1924. aasta suveks linnapargile einelauapidajat.   1924 27.03.1924 :  27. märtsil toimus linnavolikogu koosolek linna raekojas. Algselt esitatakse ka …   1924 08.05.1924 :  Linnapargis on suur tasuta rahvapidu puhkpillide orkestri saatel huvitava eeskavaga.   1924 11.05.1924 :  Kindral Laidoneri nimelise invaliidide kapitali heaks korraldatakse karbikorjandus ja heategevuslik …   1924 18.05.1924 :  Kolmel päeval (18., 19. ja 22. mail) pidasid poeglastegümnaasiumi õpilased …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1924 24.05.1924 :  "Sädes" toimub muusikakooli heaks loterii-allegrii koos ettekannete õhtuga. Peale selle …   1924 01.06.1924 :  Õhtul toimus esimene linnavalitsuse poolt korraldatav maksuta kontsert linnapargis. Linnapargi …   1924 juuni 1924 :  Valga garnisoni karskusrühma laulukoori juhatajaks sai W. Peerna. Koori esimene …   1924 22.06.1924 :  Linnapargis oli muusikakooli loterii-allegrii, kus olid mitmed esinemised, lõbusad mängud …   1924 23.06.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste ausamba heaks toimub linnapargis jaanituli. Mängis kaks …   1924 juuli 1924 :  Ka juulis on laupäeviti linnapargis linnavalitsuse korraldusel tasuta kontserdid. Mängib …   1924 31.08.1924 :  Luke kogudus korraldas linnapargis näitusmüügi. Koguduse toetuseks korjati üle 46 …   1924 10.11.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste mälestussamba komitee otsustas, et 1925. aasta suvel …   1925 05.02.1925 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras 29. jaanuaril pooleli jäänud koosoleku …   1925 aprill 1925 :  Linnaparki laiendati Kungla tänava poole ja kui teisel pool tiiki …   1925 17.04.1925 :  Valga linnavalitsus otsis järgmiseks kolmeks aastaks linnapargi alkoholita einelaua pidajat. …   1925 mai 1925 :  "Säde" seltsi juhatus otsustas ka käesoleval suvel **"Säde" aias** kontsertõhtuid …   1925 01.05.1925 :  Tallinna spordiseltsi "Kalev" Valga osakond korraldas linnapargis kergejõustikuvõistlused. Rahvast oli …   1925 10.05.1925 :  Invaliidide päeva puhul oli linn lipuehtes. Raudteejaama esisel toimus rahvakontsert …   1925 17.05.1925 :  Muusikakool korraldab enda toetuseks linnapargis loterii-allegrii.   1925 07.06.1925 :  Peetri kogudus korraldas linnapargis näitemüügi. Puhast tulu suudeti korjata üle …   1925 13.06.1925 :  "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …   1925 23.06.1925 :  Linnapargis toimus suur jaanituli. Saadud tulu annetati langenud kodukaitsjate mälestussamba …   1925 19.07.1925 :  Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts korraldab linnapargis suure rahvapeo.   1925 30.07.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …   1925 august 1925 :  Vabadussõjas langenute mälestuseks prof Amandus Adamsoni kavandi järgi pronksi valatud …   1925 august 1925 :  Valga linnavolikogu istungil otsustati muu hulgas, et Kaitseliidu peod on …   1925 16.08.1925 :  Valga linnavalitsus annab rendile Priimetsa talu ja linnapargi ädalheina.   1925 12.09.1925 :  Linnapargis peeti 2. Valga näitus, kus olid esitatud koduloomad, mesindus …   1925 11.10.1925 :  Avati prof Adamsoni kavandi järgi valmistatud **vabadussõdalaste ausammas** linnapargis ja …   1926 jaanuar 1926 :  Valga garnison soovis linnavolikogult liuvälja ja kelgumäe jaoks luba linnapark …   1926 03.05.1926 :  Linnavalitsus otsib suveks rentnikku linnapargi alkoholita einelauale. Esimeseks tähtajaks 27. …   1926 15.05.1926 :  Õhtul kell 9 toimus "Säde" aias suviste aiakontsertide avamine. Kontserte …   1926 12.06.1926 :  2. soomusrongide rügemendi ohvitseride kogu alustas mais linnaparki murutõnise [tennise] …   1926 20.06.1926 :  Kaitseliidu päeva puhul oli turuplatsil kaitseliitlaste kogunemine ja algas rongkäik …   1926 27.06.1926 :  Laiarööpmeliste soomusrongi nr 2 poolt korraldati linnapargi spordipidu. Peo sissetuleku …   1926 29.06.1926 :  Ööl vastu 30. märtsi suri linna endine omavalitsustegelane Aleksei Krõlow. …   1926 juuli 1926 :  Sõjaväe osade ümberpaigutamisega oli oht, et garnisoni orkester lahkub. Õnneks …   1926 18.07.1926 :  Tuletõrjujad pidasid suvepeo linnapargis. Seltsil toetuseks korraldati ka loterii.   1926 25.07.1926 :  Sakala jalaväe rügement korraldas linnapargis rahvapeo ja spordivõistlused. Korraldati mitmesuguseid …   1926 september 1926 :  Linnapargi tiik on sinnavoolava raudteelaste sauna ja liiprite immutamise tehase …   1926 15.10.1926 :  Valgas linnapargi paviljonis avati tervishoiunäitus. Koht valiti selle tõttu, et …   1926 16.12.1926 :  Linnavolikogu selle koosseisu viimasel koosolekul raekojas oli päevakorras: - **Päevakorra …   1927 18.03.1927 :  Tuletõrjeselts tahab korraldada 18. juunil linnapargis loterii autopritsi jaoks raha …   1927 03.04.1927 :  Valga linnavalitsus annab rendile katoliku kiriku juures asuvad linna maad. …   1927 22.05.1927 :  Valga peeti invaliidide päeva ja toimus korjandus nende heaks. Hommikul …   1927 25.05.1927 :  Valga noored tähistasid kahel päeval kevade saabumist pidustustega linnapargis. Esimesel …   1927 26.05.1927 :  Poeglaste gümnaasium pidas kevadpidu linnapargis. Toimusid ka spordivõitlused, kuhu olid …   1927 29.05.1927 :  Algasid suvised aiakontserdid "Säde" aias. Suviseid "Säde" aiakontserte korraldatakse igal …   1927 juuni 1927 :  Linnavalitsus pani kokku ühiskondlike tööde kava, mille käigus soovitakse: 1. …   1927 juuni 1927 :  Valga vagunitehase ümberehituse tööd kavandatakse 1928. aastale. LIsaks sellele kavatsetakse …   1927 04.06.1927 :  Linnapargis avati muusikaga soomusrongide rügemendi muru-tõnise [tennise] plats. Mänguriistu saab …   1927 23.06.1927 :  Linnapargis toimub jaaniõhtu.   1927 26.06.1927 :  Linnapargis toimus **Eesti-Läti ühine laulupäev**. Pärast kella 2 pl liikus …   1927 10.07.1927 :  Tuletõrje selts korraldas suvepeo koos loteriiga uue autopritsi heaks. Pidupäev …   1927 16.07.1927 :  Valga spordiklubi korraldas linnapargis kahel päeval kergejõustikuvõistlused noortele ja vanadele.   1927 28.08.1927 :  Sakala jalaväe rügemendi 3. pataljon korraldab linnapargis spordipeo, kus esineb …