Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1906. aasta kohta
 1906. aastal sündinud isikud
 1906. aastal surnud isikud
 1906. aastal loodud asutised
Valga linnavolikogu koosseis (1906-1910) 1906-1910  mainitud:   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 31.01.1906 :  Linnavolikogu valimisi järelkajadest selgub, et nö "mäemeeste" ehk eestlaste nimekiri …   1906 veebruar 1906 :  Linnavolikogu liikmed Rein Ermus ja Teo Saarmann astusid vabatahtlikult tagasi. …   1906 veebruar 1906 :  Linnavolikogu valimiste kohta on sakslastest koosneva nimekirja esindajad saatnud kaebekirja …   1906 10.03.1906 :  Linnavolikogu valimiste tulemused on kuberneri poolt kinnitatud ja toimus volikogu …   1906 24.03.1906 :  24. märtsil toimus volikogu istung. Linnapea Märtson teatas, et H. …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 27.09.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Jahn Breedis valiti esindaja Valga kreisikomisjoni, …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1906 30.12.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 30.03.1907 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …   1907 05.04.1907 :  5. aprillist peetakse linnavolikogu otsusel turgu Pihkva ja Aleksandri uulitsate …   1907 29.05.1907 :  29. mail peeti linnavolikogu koosolek, kus oli arutusel 7 punkti: …   1907 31.08.1907 :  Volikogu koosolekul: - Kubermangu linnaasjade valitsuse ettepanekul viidi sisse parandused …   1907 27.09.1907 :  27. septembril oli linnavolikogu koosolek, kus osales 24 volinikku. Puudus …   1907 31.10.1907 :  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …   1907 20.12.1907 :  Volikogu koosolekul osales 31 volinikku, puudus 8: - Kroonupalati nõudmine, …   1908 25.01.1908 :  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …   1908 30.01.1908 :  Linnavolikogu viimase koosoleku otsus II järgu trahteripidajatele lubada kauem lahti …   1908 veebruar 1908 :  1907. aastal otsustas linnavolikogu uurida, kas eelmisele linnapeale makstav pension …   1908 märts 1908 :  25. jaanuari linnavolikogu otsus II järgu trahterite lahtiolekuaegade pikendamise kohta …   1908 28.03.1908 :  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …   1908 mai 1908 :  Linnaelanike ja kohaliku karskusseltsi palvekirjad, et linnavolikogu otsus II järgu …   1908 mai 1908 :  Jaani kiriku nõukogu kaebus, et turgu tahetakse kiriku juurde tagasi …   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1908 13.06.1908 :  Linnavolikogu jaanuarikuine otsus, millega II järgu trahterid keskööni avatud võivad …   1908 30.12.1908 :  Valga linnavolikogu kinnitas 1909. aasta eelarve. Tulude ja kulude maht …   1908 30.12.1908 :  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …   1909 jaanuar 1909 :  1905. aastal võeti nõuks turgu Jaani kiriku juurest üles surnuaia …   1909 märts 1909 :  Valga ülemtalurahvakohtu eesistuja Karlson soovib oma kohtuga Palzmarist Valka kolida. …   1909 27.05.1909 :  Linnavolikogu istungil: - valiti volikogu sekretäriks õigusteadlane Leik Tallinnast, kes …   1909 18.07.1909 :  Sangaste Põllumeeste Seltsi näitus toimub 18.-20. juulil. Valga linnavolikogu määras …   1909 september 1909 :  Valga linnavolikogu otsustas siseministri poolt lubatud laenu 48 000 rbl …   1909 oktoober 1909 :  Linnavolikogu koosolekul oli Eesti Peetri koguduse kirikukooli abiraha arutusel. Kool …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1909 november 1909 :  Liivimaa kuberner jättis kinnitamata Valga linnavolikogu 31. oktoobri otsuse, mille …   1909 27.11.1909 :  Linnavolikogu koosolekul 1. Uute reeglite kohaselt tuli muuta volikogu valimiskorda …   1909 19.12.1909 :  Valga linnavolikogu istungil võeti vastu linna 1910. aasta eelarve. Tulude …   1910 jaanuar 1910 :  Valgas on linnavolikogu valimised lähenemas ja lätlased sooviksid volikogus rohkem …   1910 30.03.1910 :  Linnavolikogu valis kahe kandidaadi (dr Tamberg ja dr J. Müllerson) …   1910 30.03.1910 :  Volikogu istungil otsustati and 20 häälega 8 vastu õllevabriku omanikule …   1910 30.03.1910 :  Juba seitse aastat on linnavalitsus Luke platsi ja Puraküla osas …   1910 30.03.1910 :  Reaalkooli uue hoone ehitamine vana kasarmu platsile algab peagi. Kasarmu …   1910 30.03.1910 :  Volikogu otsustas, et tütarlastegümnaasiumi uuele hoonele ehitatakse juurde saal. Selleks …
Valga tütarlaste progümnaasium 1906-1907  mainitud:   1903 17.12.1903 :  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 01.09.1906 :  1. september avati pidulikult linna tütarlaste progümnaasium, mille puhul ka …   1906 01.09.1906 :  Endine linna tütarlastekool muudetakse progümnaasiumiks. Õpperingkonna kuraator Levšin tuli ise …   1906 27.09.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Jahn Breedis valiti esindaja Valga kreisikomisjoni, …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 29.05.1907 :  29. mail peeti linnavolikogu koosolek, kus oli arutusel 7 punkti: …   1907 juuni 1907 :  Tulevast õppeaastast muudetakse tütarlaste progümnaasium täielikuks gümnaasiumiks. Sügisel avatakse juba …   1907 juuni 1907 :  Tütarlaste progümnaasiumi õppeaasta aruandest saab teada, et koolis õpib neljas …   1907 10.10.1907 :  Valga linna kaheklassiline II järgu tütarlastekool muudetakse Tütarlaste Gümnaasiumiks, juhatajaks …   1907 16.11.1907 :  Valga tütarlaste progümnaasiumi täielikuks gümnaasiumiks muutmiseks on luba saadud tingimusega, …   1907 30.11.1907 :  Ernst Murrik kirjutab lehele pika kirja, kus räägib tütarlastekooli, siis …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril peetud tütarlaste gümnaasiumi kuratooriumi koosolekul otsustati koolijuhataja kohustus …   1909 august 1909 :  H. Einer lasti lahti tütarlastegümnaasiumi usu- ja eestikeele õpetaja kohalt. …   1925 16.08.1925 :  Läti kooli õpetaja Aleksander Kollang pidas oma 45. ametijuubelit. Ta …
 1906. aastal valminud kohad