Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1908. aasta kohta
 1908. aastal sündinud isikud
 1908. aastal surnud isikud
Woldemar Conrad von Dahl 1844-1908  mainitud:   1892 1892 :  Liivimaa 1892 aadressraamatu järgi: Kreisipolitsei asutus (Уездныя полицейская управленея): Kreisiülem …   1892 1892 :  Valga linna volikogu ja linnavalitsuse koosseisud on Liivi kubermangu aadress-kalendri …   1892 07.06.1892 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir Aleksandrovitš külastab Baltimaade sõjaväeosasid. Selle käigus …   1892 21.08.1892 :  Valga tulekaitse selts pidas oma 25-aastast sünnipäeva. Pidustused olid uhked …   1894 märts 1894 :  Valga linnapeaks on Woldemar von Dahl, linnanõunikeks Johann Thalberg ja …   1894 15.06.1894 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …   1895 18.09.1895 :  Valga linnavalitsus annab teada, et Liivimaa kuberneri loal 28. oktoobril …   1896 18.05.1896 :  Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …   1896 31.05.1896 :  Sangaste Põllumeeste Selts annab teada, et korraldab Valgas 13.-15. juulini …   1898 veebruar 1898 :  Valga linnapeaks valiti ühehäälselt W. v. Dahl. (Walkischer Anzeigeri andmetel)   1899 jaanuar 1899 :  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …   1899 jaanuar 1899 :  Liivimaa 1898/99 aasta aadressraamatu järgi oli Valgas 23 liikmeline volikogu. …   1899 jaanuar 1899 :  Kindlustus- ja rahandusasutustest tegutsesid Valgas 1898/99. aastal Valga laenu- ja …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadresraamatu järgi (lk 69): Valga linnapea …   1901 mai 1901 :  Valga linnavolikogu arutas viimasel istungil linna tütarlastekooli palvet eraldada eestikeelse …   1902 16.02.1902 :  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …   1903 15.04.1903 :  Woldemar von Dahl on Valga maakonna väeteenistuse-komisjoni asjaaajaja kohuste täitjaks …   1903 november 1903 :  Linnavalitsus sulges 1902. aastal ametnike pajuki-kassa ja maksis sissemakstud osa …   1908 veebruar 1908 :  1907. aastal otsustas linnavolikogu uurida, kas eelmisele linnapeale makstav pension …   1908 08.12.1908 :  Suri endine Valga linnapea Woldemar von Dahl, kes siin kogu …   1908 30.12.1908 :  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …
 1908. aastal loodud asutised
Valga linna reaalkool 1908-1919  mainitud:   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1902 juuli 1902 :  Valga linnavalitsuse palve, reaalkooli avamiseks, olla õppekonna kuraatori poolt kohalikku …   1902 juuli 1902 :  Kirjasaatja Valgast teab, et volikogu otsus reaalkooli asutamise asjus on …   1903 03.03.1903 :  3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …   1903 29.04.1903 :  29. aprillil toimus erakorraline linnavolikogu koosolek. Arutati asutatava reaalkooli maja …   1903 17.12.1903 :  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …   1904 jaanuar 1904 :  Ajalehe Uus Aeg teatel on Riia õpikonna kuraator Valka reaalkooli …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 märts 1907 :  Rahvahariduse ministeeriumi on muu seas eraldanud loodavale reaalkoolile 2800 rubla.   1907 september 1907 :  Reaalkooli asutamine on Valgas saanud kindlamaks. Juba 1. septembrist saab …   1907 oktoober 1907 :  Kohaliku reaalkooli direktoriks saab Tartu reaalkooli õpetaja Ljubimov.   1907 24.10.1907 :  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …   1907 31.10.1907 :  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …   1907 03.11.1907 :  Valga reaalkoolis algab kasvandike vastuvõtt ettevalmistus- ja kolme alamasse klassi. …   1907 30.11.1907 :  Linnavolikogu istungil: - Otsustati kõrgemale poole saata plaan kinnitamiseks, millega …   1907 detsember 1907 :  Valga linna ammune soov saada keskkooli on lõpuks täitunud. Rahvahariduse …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril lõpetab Grünbergi eraprogümnaasium oma tegevuse. Kooli ruumid lähevad …   1908 jaanuar 1908 :  Jaanuaris alustas tegevust rahvahariduse ministri loal avatav riigi reaalkool endises …   1908 07.01.1908 :  Valga reaalkool korraldab vastuvõtu eksamid ettevalmistuse, I-IV klassi.   1908 märts 1908 :  Reaalkooli arstiks kinnitati kohalik maakonnaarst dr Barth.   1908 17.03.1908 :  Algkooliõpetajate igakevadised eksamid, mis tavaliselt linnakooli juures tehti, toimuvad nüüd …   1908 mai 1908 :  Reaalkooli inspektor T. Grünbergi volikogu poolt linnapea asendajaks valimine viimase …   1908 mai 1908 :  Kohalikku reaalkooli on sisseastujaid sedavõrd palju, et lähemas tulevikus on …   1908 13.05.1908 :  Reaalkooli õpilased tegid väljasõidu rohelisse Koiva äärde. Igalt võeti 25 …   1908 23.05.1908 :  Reaalkoolis hakkavad eksamid vastuvõtuks ettevalmistus ja I-IV klassi.   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1908 juuni 1908 :  Valitsuse teataja annab teada, et Valga reaalkoolile antakse abiraha kroonult: …   1908 16.08.1908 :  Reaalkooli IV ja V klassi avamiseks pole mingil põhjusel luba …   1908 september 1908 :  Teistkordse palve peale on reaalkooli õpilane R. Keeni vallast saanud …   1908 september 1908 :  Reaalkooli juurest toimunud rahvakooli õpetajate eksamile oli ilmunud 19 isikut. …   1908 28.10.1908 :  Riia õppekonna kuraator Prutschenko jõudis esmaspäeva õhtul Valka ja järgmisel …   1909 jaanuar 1909 :  Reaalkooli V klass avatakse 1909. aasta jaanuaris ja VI sama …   1909 märts 1909 :  Reaalkooli juures toimuvatele algkooli õpetaja eksamite eksamitele tuli 17 soovijat. …   1909 25.04.1909 :  Rahvahariduse ministeerium on ette valmistanud uue keskkoolide põhikirja. Kaob vahe …   1909 juuni 1909 :  Valga linnavalitsus esitas Liivimaa kubernerile palve, et teda vabastataks iga-aastasest …   1909 august 1909 :  H. Einer lasti lahti tütarlastegümnaasiumi usu- ja eestikeele õpetaja kohalt. …   1909 september 1909 :  Reaalkooli ja gümnaasiumi uueks eestikeelse usuõpetuse õpetajaks määratud J. Treumann …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1909 19.12.1909 :  Valga linnavolikogu istungil võeti vastu linna 1910. aasta eelarve. Tulude …   1909 20.12.1909 :  Reaalkooli õpilaste peoõhtu peeti koolimajas. Kava oli väga mitmekesine.   1910 12.01.1910 :  12. jaanuaril pühitses reaalkooli inspektor T. Grünberg oma 25-aasta kooliõpetajaameti …   1910 13.03.1910 :  Valgat külastas Riia õppekonna kuraator Prutshenko. Ta külastas reaalkooli ja …   1910 30.03.1910 :  Reaalkooli uue hoone ehitamine vana kasarmu platsile algab peagi. Kasarmu …   1911 jaanuar 1911 :  Valga reaalkooli direktor Ljubimow nimetati Tartu reaalkooli direktoriks. Tema asemele …   1911 veebruar 1911 :  Valga linnavalitsus soovis tagavarakapitali summadest anda 6000 rbl naisgümnaasiumi saali …   1911 juuni 1911 :  Valga reaalkooli direktor G. N. Ljubimow nimetati Riia õpperingkonna inspektoriks. …   1911 august 1911 :  Augustis jõudis reaakooli direktor W. Popelishew Valka ja asus ametisse. …   1911 august 1911 :  Reaalkooli ja mõned linna algkoolid esitasid palve, et Valgas puhkenud …   1911 september 1911 :  Uue reaalkooli direktori Popelishewi algatusel peeti Valgas uue pedagoogikaseltsi asutamiskoosolek. …   1911 september 1911 :  Peetri koguduse abiõpetaja Jaan Treumann lahkus Jamburisse õpetaja koha peale. …   1911 09.09.1911 :  9. septembril alustati kõikides koolides (reaalkoolis, tütarlastegümnaasiumis, linnakoolis ja algkoolides) …   1911 04.10.1911 :  Valga Reaalkool näitab initsiatiivi. Kooli direktori algatusel luuakse õpilaste tulekaitsesalk.   1911 31.10.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …   1912 19.01.1912 :  Luke kirikuõpetaja Gaigal suri äkitselt. Reaalkoolis palvetundi andes tabas teda …   1912 veebruar 1912 :  Valga reaalkooli direktor Popelishew läheb Tartu Aleksandrikooli direktoriks. Tema asemele …   1912 märts 1912 :  Märtsi alguses lahkus senine reaalkooli direktor W. F. Popelishew Tartusse …   1912 juuni 1912 :  Valga reaalkooli lõpetasid: VII klassi eestlane Leo Orgussar, lätlased August …   1912 juuli 1912 :  Valga linnas on umbes 20000 elanikku ja palju erinevaid rahvusi. …   1912 21.07.1912 :  21.-23. juulil peeti Valgas põllutöö- ja tööstusnäitus, mille korraldasid üheskoos …   1912 28.08.1912 :  Reaalkoolis on vastuvõtu- ja järeleksamid. Õppetöö algab 1. septembril.   1912 september 1912 :  Õppeaasta alguses on mitmeid muudatusi õpetajate koosseisus. Tütarlastegümnaasiumist lahkus vene …   1912 20.09.1912 :  Toimuvad reaalkooli juures tehtavad algkooliõpetaja, kooliõpetaja ja väeteenistuse õiguste eksamid.   1912 oktoober 1912 :  Reaalkoolis on järgmisest õppeaastast kavas ladina keele õpetus sisse viia. …   1912 oktoober 1912 :  Reaalkooli juures toimunud algkooliõpetaja eksamiteks oli sel sügisel üles andnud …   1912 05.10.1912 :  Vene-Prantsuse sõja mälestuseks korraldasid reaalkooli poisid tütarlastegümnaasiumi saalis peo. Peo …   1912 detsember 1912 :  Sarlakihaigus levib Valga laste seas. Linnakool ja Saksa tütarlastekool seisavad. …   1912 06.12.1912 :  Keisri nimepäeva puhul toimusid kirikutes tänujumalateenistused ja toimus paraad, kus …   1912 10.12.1912 :  Reaalkooli korraldati pidu "Sädes" vaesemate õpilaste toetamiseks, kus kanti ette …   1912 28.12.1912 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Linnavalitsuse ettepanekul saadeti kõrgemale poole palve, …   1913 21.02.1913 :  Romanovite dünastia 300-aastase juubeli puhul oli linn lipuehtes, kaupluste aknad …   1913 märts 1913 :  Reaalkoolis ja tütarlastegümnaasiumi on õppetöö korraldatud nii, et see algab …   1913 märts 1913 :  Valga reaalkooli juures toimunud alg- ja kodukooliõpetaja eksamitel osales viis, …   1913 29.03.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - otsustati linna elektrivalgustuse korraldamine enda kätte võtta …   1913 15.05.1913 :  Algavad sisseastumiseksamid kohalikesse keskkoolidesse.   1913 juuni 1913 :  Reaalkoolis lõpetasid VII klassi: - eestlased: Jakob Albrecht, Adolf Edenberg, …   1913 september 1913 :  Valga reaalkoolis jäid lastevanemate kogu liikmed 8. septembril valimata, sest …   1914 02.04.1914 :  Ehituskomisjoni poolt anti uue reaalkooli ehitamine 93 500 rbl eest …   1914 24.04.1914 :  Kohalikes kõrgemates koolides algasid lõpueksamid. Kõrgema algkooli juures tegutsevate kasvatusteaduste …   1914 26.04.1914 :  Uue reaalkooli ehitus on alanud. Platsile on aed ümber tehtud …   1914 mai 1914 :  Koolides on õppetöö lõppenud. Ainult vastuvõtu- ja üleminekueksamid kestavad veel …   1914 mai 1914 :  Reaalkooli asjaajaja kohale asus Baranowi asemel Rahvahariduse seltsi kooliõpetaja Michelson.   1914 06.05.1914 :  Keisri sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes ja Isidori kiriku juures …   1914 10.05.1914 :  Riia õppekonna kuraator Sthserbakow külastas Valga linna koole. Ta ilmus …   1914 30.05.1914 :  Tütarlastegümnaasiumi joonistuste näitus on 30. maist kuni 2. juunini ja …   1914 juuni 1914 :  **Valga reaalkooli** lõpetasid: - **VII klassi**: L. Abolin, Walter Alwer, …   1914 04.06.1914 :  Kõrgemas algkoolis lõpevad eksamid. Ka kooli juures asuvatel pedagoogikakursute eksamid …   1914 13.07.1914 :  Toimus uuele reaalkooli hoonele pidulik nurgakivipanek.   1914 september 1914 :  Vanematekomitee valimised reaalkoolis ja tütarlaste gümnaasiumis jäid läbi viimata, sest …   1914 23.10.1914 :  Valga reaalkooli juures lõppesid algkooliõpetajate eksamid. Kaheksast isikust sooritas need …   1914 10.12.1914 :  Valga reaalkooli naiskomitee saatis sõjaväljale umbes 120 inimesele varustust. Asjade …   1915 veebruar 1915 :  Valga reaalkooli õpetajad otsustasid direktori eestvõttel rinde heaks omast palgast …   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1915 02.03.1915 :  Valga reaalkoolis algavad eksamid kodukooliõpetaja, algkooliõpetaja, 1. teenistusjärgu ja vabatahtliku …   1915 mai 1915 :  **Valga reaalkooli** lõpetasid: **VII klassi** - **eestlased** Karl Feldweber, Oswald …   1915 03.09.1915 :  Valga reaalkooli juures algavad kodukooliõpetaja, algkooliõpetaja, apteekriõpilase ja muude õiguste …   1915 27.09.1915 :  Teistkordsel koosolekul valiti vanematekomiteed: - reaalkoolis esimeheks rahukohtunik S. Shpakow, …   1915 28.11.1915 :  Valga koole revideeris rahvakoolide direktor P. Rutski. Eriti pikalt viibis …   1915 detsember 1915 :  Reaalkooli uus direktor W. Papilow asus detsembrikuu lõpul ametisse. Eelmisest …   1915 detsember 1915 :  Valgas on suurte volitustega pedagoogika komisjon asutatud, kelle ülesandeks on …   1916 jaanuar 1916 :  Valga reaalkooli direktor andis teada luteriusulistele õpilastele, et saksa keele …   1916 veebruar 1916 :  Keskkoolid - peale kommertskooli - on õpilast täis tuubitud. Norm …   1917 märts 1917 :  Valga on sõja tõttu tohutult muutunud. Kõik seltsid peale rahaasustuste …   1917 10.03.1917 :  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …   1917 14.04.1917 :  Vastuvõtueksamid tütarlastegümnaasiumisse on 15. ja 17. aprillil ning reaalkooli 14. …   1917 oktoober 1917 :  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …   1918 september 1918 :  Valga ülemreaalkooli direktoriks nimetati cand. math. Gustaw Sternberg, kes varem …   1918 02.09.1918 :  Valga koolidest alustasid õppetööd järgmised: - kõrgem reaalkool - kõrgem …   1919 11.01.1919 :  Pärast saksa okupatsioonivõimude lahkumist alustas tööd eestikeelne kool - Valga …   1919 01.06.1919 :  Reaalkooli õuel suurtükimürskudega mänginud 12-aastane poiss sai ühest lõhkenud kuulist …   1920 juuni 1920 :  Reaalkooli hoone Kuperjanovi tänaval vabastatakse haridusministeeriumi nõudmisel sõjaväeosadest. Maja on …   1920 13.07.1920 :  Linnavalitsus müüb ära Luke platsil asuvad kaks kivist maja, mis …   1927 09.02.1927 :  47-aastaselt suri ootamatult Jaan Kaplin, kes oli endine reaalkooli ja …
 1908. aastal valminud kohad