Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 16. september 1912 (vkj) kohta
 16. september teistel aastatel:
 16. septembril sündinud isikud
Zimm Ainson (Aintson) 1846-1919  mainitud:   1885 juuni 1885 :  Valgas asutati Aleksandri-kooli komitee kubermanguvalitsuse loal. Liikmeteks on kaupmees Alver, …   1890 16.12.1890 :  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …   1891 17.03.1891 :  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …   1891 24.11.1891 :  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …   1892 29.03.1892 :  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …   1893 11.04.1893 :  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …   1894 06.01.1894 :  Kolmekuningapäeval pidas karskusselts järjekordse koosoleku hr Wirkowi majas. Valga Eesti …   1894 23.01.1894 :  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …   1894 18.09.1894 :  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …   1894 18.12.1894 :  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …   1894 31.12.1894 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetusi kogunud P. Undritz. P. Grünfeldi …   1895 19.02.1895 :  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …   1895 19.03.1895 :  Valga karskusseltsis toimus kirjanduse- ja lõbuõhtu. Ettekandeid tegid abipresident Z. …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 02.03.1897 :  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …
Richard Georg Alexander Wühner 1872-1919 40 (1912)  mainitud:   1897 03.08.1897 :  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …   1898 19.12.1898 :  R. Wühner määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks.   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1899 10.01.1899 :  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …   1899 29.08.1899 :  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …   1900 01.01.1900 :  Uue aasta õhtul (1. jaanuaril) oli karskusseltsis ilus jõulupuu seltsi …   1900 mai 1900 :  Valga Eesti kogudus sai loa Eesti kiriku ehitamiseks raha korjata. …   1900 20.08.1900 :  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …   1900 04.09.1900 :  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …   1900 15.10.1900 :  Valga Eesti koguduse õpetaja Wühner käis 15. oktoobril Ergmäel Lätimaa …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi: Valga koguduse eestseisjad: (kl …   1901 aprill 1901 :  Liivimaa kuberner andis loa Valga linna õpetajale Richard Wühnerile Valga …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 29.08.1903 :  Pühapäeval 29. augustil pühitses Hans Einer karskusseltsi saalis oma 25aastast …   1903 26.09.1903 :  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …   1903 14.12.1903 :  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1905 21.08.1905 :  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1906 01.09.1906 :  1. september avati pidulikult linna tütarlaste progümnaasium, mille puhul ka …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 25.02.1907 :  Pühapäeval 25. märtsil kell 3 pl õpetajamajas hääleõiguslike Eesti koguduse …   1907 28.02.1907 :  Õpetaja Wühner saadab avaliku kirja, kus palub enda karskusseltsi auliikmest …   1907 06.03.1907 :  6. märtsil kogunes saksa-läti koguduse õpetaja Dietrichi kutsel Musse saali …   1907 08.04.1907 :  Õpetaja Wühneri kutsel olid õhtul kell 7 õpetajamajja kogunenud naised, …   1908 12.10.1908 :  Kevadest on tüli kiriku nõukogu ja kirikukooli juhataja hr Ollino …   1909 29.11.1909 :  Evangeelne noorte meeste selts pidas aastapidu ja sellest võttis osa …   1910 14.03.1910 :  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …   1910 juuni 1910 :  Õpetaja Wühner keeldus võtmast enda juurde leeri ühte Sangaste kihelkonnast …   1910 30.09.1910 :  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …   1910 12.12.1910 :  Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri abiliseks valiti õpetajakandidaat Jaan Treumann.   1911 veebruar 1911 :  Uus Eesti koguduse abiõpetaja J. Treumann on sattunud nii kreisipolitsei …   1912 20.03.1912 :  Luke kirikukonvendil tegi patroon ettepaneku, et kui soovitakse uut õpetajat, …   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1912 29.04.1912 :  Õpetaja Wühner õnnistas 1. aprillil kirikus altari ees valitud Peetri …   1913 20.01.1913 :  Luke koguduse uus õpetaja Lange jõuab Valka. Kuna ta eesti …   1913 juuli 1913 :  Valga Eesti koguduse õpetaja R. Wühner on puhkusele lubatud. Teda …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1914 24.04.1914 :  Kohalikes kõrgemates koolides algasid lõpueksamid. Kõrgema algkooli juures tegutsevate kasvatusteaduste …   1914 august 1914 :  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …   1916 25.10.1916 :  Suri Luke koguduse õpetaja Harald Lange ja maeti Riiga. Harald …   1917 24.07.1917 :  Valgast pärit noor õhusõitja, esimene eestlasest õhuäss, Jaan Mahlapuu hukkus …   1918 29.12.1918 :  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …   1919 jaanuar 1919 :  Algasid hulgalised läbiotsimised, kinnivõtmised ja mahalaskmised ilma mingisuguseta kohtuotsuseta. Komandandiks …   1919 jaanuar 1919 :  Enamlaste läbi sai Valga linn palju kannatada. Rööviti ja viidi …   1919 17.03.1919 :  Kokku on 107 surnukeha üles leitud, kuid kui palju tapeti …   1919 juuni 1919 :  Pihkvast tulnud teadete järgi on enamlased maha lasknud Eesti koguduse …   1919 13.06.1919 :  Enamlaste ohvriks langenud õpetaja Wühner toodi Pihkvast Valka ja maeti …   1920 01.02.1920 :  Jumalateenistusel linnakirikus mälestatakse ühtlasi ka õpetaja R. Wühnerit. Jutluse peavad …   1939 30.07.1939 :  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …
 16. septembril loodud asutised
Valga Eesti Rahvahariduse Selts 1912-  mainitud:   1912 juuli 1912 :  Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi Valga osakond astub suure sammu edasi, …   1912 august 1912 :  Valga Hariduse Seltsi koolimaja ehitus on alanud ja loodetakse sügiseks …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1912 oktoober 1912 :  Valga Peetri koguduse kool alustas 15. oktoobril talvekooli kolme õpetajaga. …   1912 15.10.1912 :  Valga Eesti Rahvahariduse Selts avab koolipuuduse leevendamiseks õhtukooli, mis kestab …   1912 21.10.1912 :  "Sädes" toimus Valga Hariduse Seltsi korraldusel segaeeskavaga perekonnaõhtu, kus esitati …   1912 31.10.1912 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Julius Tamme automobiili tasulise sõidu palve …   1912 09.12.1912 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldab "Sädes" muusikalise ja kirjanduslik Kalevipoja-õhtu. Osavõtt …   1912 24.12.1912 :  Jõulude ajal korraldasid kohalikud eesti kui ka läti seltsid rohkesti …   1913 20.01.1913 :  Valga rahvahariduse seltsi aastakoosolekule oli kohale tulnud vähe rahvast nagu …   1913 10.03.1913 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldab lastevanematele koosoleku, kus räägitakse sellest, kuidas …   1913 15.05.1913 :  Valga Rahvahariduse selts valib enda III järgu koolile juhatajat. Kool …   1913 30.07.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi kooli juhatajaks valiti kooliõpetaja P. Raudsepp. Kooli …   1913 august 1913 :  Rahvahariduse Seltsi uus, ajakohane koolimaja on valmis saanud. Koolimaja on …   1913 11.08.1913 :  Õnnistatakse Valga Haridusseltsi uus koolimaja, kus 4 klassiruumi, õpetajakorter ja …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1913 september 1913 :  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …   1913 03.11.1913 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldab "Sädes" muinasjuttude õhtu. Eeskavas on koorilaulud …   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1914 veebruar 1914 :  Valga Rahvahariduse Selts on oma koolimaja ehitusega endale ületamatu võlakoorma …   1914 23.02.1914 :  Rahvahariduse seltsi üldkoosoleku peaküsimuseks on maja müümine.   1914 23.03.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Säde" ruumide muinasjuttude õhtu. Ettekande keelepeksust …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 20.04.1914 :  Kell 4 pl peeti "Säde" ruumides Valga Rahvahariduse Seltsi koosolek, …   1914 mai 1914 :  Rahvahariduse selts müüs oma koolimaja 22 500 rbl eest linnale.   1914 24.05.1914 :  Valga Rahvahariduse Seltsi koolis lõppes õppeaasta. Kool töötas esimest aastat …   1914 17.06.1914 :  Haridusseltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi III järgu koolile, mis uuest …   1914 06.09.1914 :  Hommikul kell 9 oli linna kommertskooli pidulik avamine endises rahvahariduse …   1914 05.10.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldab näitemänguõhtu koos tantsuga. Esitatakse Ed. Vilde …   1914 30.11.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Sädes" muinasjuttude õhtu. Neidude koor esitas …   1914 detsember 1914 :  Koolid on vaatamata sõjale lapsi täis. Rahvahariduse seltsi koolis on …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1915 15.04.1915 :  15. aprillil lõppes Rahvahariduse Seltsi koolis õppetöö. Õppeaasta alguses kardeti …   1915 26.04.1915 :  Karskusselts kutsus kokku koosoleku, kus arutati tehtud karskusalast tööd ja …   1915 15.05.1915 :  Rahvahariduse selts avab oma kooli juures suvise lasteaia. Juhatajaks valiti …   1915 30.05.1915 :  Rahvahariduse Seltsi lasteaed töötab juba kaks nädalat. Lapsi on aias …   1915 31.05.1915 :  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …   1915 21.06.1915 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldas linnapargis lastepeo mitmesuguste lõbustustega. Pidu läks …   1915 01.08.1915 :  Rahvahariduse seltsi suvises lasteaias lõppes töö. Kahe ja poole kuu …   1915 17.08.1915 :  Valga Rahvahariduse Seltsi koolis ja talvises lasteaias algab õppetöö. Koolis …   1915 detsember 1915 :  Rahvahariduse seltsi lasteaiale on linnavolikogu 1916. aastaks 400 rbl abiraha …   1916 aprill 1916 :  Sarlakihaigusesse suri noor Valga Rahvahariduse seltsi kooli õpetaja Marie Rosental …   1916 11.04.1916 :  Tütarlaste gümnaasiumi toimus saalis Rahvahariduse Seltsi kontsertõhtu, mille sissetulek 250 …   1916 mai 1916 :  Valga Rahvahariduse seltsi koolis lõppes õppetöö 7. mail. Lasteaed alustas …   1916 mai 1916 :  Rahvahariduse selts pidas dr Tambergi juhatusel oma kooli lahedates ruumides …   1916 mai 1916 :  Rahvahariduse seltsi suvise lasteaia õpetajaks valiti käesolevaks suveks kevadel surnud …   1916 juuni 1916 :  Rahvahariduse selts valis uueks naiskooliõpetajaks neiu Iida Saksa, kes on …   1917 jaanuar 1917 :  Rahvahariduse seltsi juhataja P. Raudsepp lahkus Valgast. Tema juhatusel sai …   1918 20.06.1918 :  Rahvahariduse seltsi kool jäi 1917. aastal segaste olude tõttu seisma. …   1918 juuli 1918 :  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …   1918 04.07.1918 :  Kui vene ajal seisnes Valga Eesti Rahvahariduse seltsi tegevus peamiselt …   1918 14.07.1918 :  Valga "Säde" seltsi juures tegutseva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul kinnitati …   1918 14.07.1918 :  Rahvahariduse Seltsi peakoosolekul kinnitati kahe eestkeelse keskkooli loomiseks koostatud eestseisuse …   1918 17.07.1918 :  Rahvahariduse selts valis loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai …   1918 28.07.1918 :  Valga Rahvahariduse Seltsi 14. juuli üldkoosolekul otsustati avada emakeelsed keskkoolid …   1918 august 1918 :  Eesti õppekeelega era-algkooli avamiseks anti luba pr E. Weisterile. Kui …   1918 19.08.1918 :  Rahvahariduse seltsi soovile avada eestikeelseid keskkoole töötas vastu kohalik sakslastest …   1918 25.08.1918 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldas lastepeo, mille sissetulek oli 3547 marka, …   1918 30.08.1918 :  Rahvahariduse selts teatab, et kavatseb avada Eesti õppekeelega koolid. Sooviavaldusi …   1918 28.09.1918 :  Kuna saksa okupatsioonivõimudelt kõrgemate õppeasutuste avamiseks luba ei saadud, siis …   1918 21.10.1918 :  Valga Rahvahariduse selts sai oktoobri alguses loa eesti õppekeelega keskkooli …   1918 november 1918 :  Eesti keskkoole ei õnnestunud Rahvahariduse seltsil avada, sest tema päralt …   1918 04.11.1918 :  Valga Rahvahariduse Selts võtab vastu sooviavaldusi Eesti keskkoolides õppima asumiseks …   1918 08.11.1918 :  Rahvahariduse selts saatis Riiga saadikutena O. Sild'i ja A. Kokkult'i, …   1918 11.11.1918 :  Rahvahariduse selts ei saanud keskkoolide tegevusega alustada 11. novembril nagu …   1918 19.11.1918 :  Rahvahariduse selts sai kohalikult komandandilt vastuse Riias 8. novembril ära …   1919 25.05.1919 :  Valga Eesti Hariduse selts ja Valga Eesti kooliõpetajate selts on …   1919 juuli 1919 :  Valga Eesti Rahvahariduse Seltsi eestseisus otsustas avada Valgas rahvaülikooli. Korraldavasse …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1921 märts 1921 :  Karskusselts, riigi- ja omavalitsuse teenijate selts ja Rahvahariduse selts pöördusid …   1921 03.04.1921 :  Valga Haridus Selts korraldab oma liikmete peakoosoleku tütarlastegümnaasiumi ruumides.   1921 05.04.1921 :  Valga Eesti Rahvahariduse selts alustab üldhariduslike kursustega. Huvi kursuste vastu …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 mai 1921 :  Valga Karskuse selts teatab, et avab Samueli pärijate majas, Moskva …   1921 juuni 1921 :  Moskva 16 Samueli pärijate majas avatakse seltside ühiskodu, kus asuvad …   1921 10.07.1921 :  Kell 6 pl toimus Moskva tänaval Samueli majas "Ühiskodu" avaaktus …   1921 21.08.1921 :  Valga "Ühiskodu" tegelaste [karskusseltsi, haridusseltsi ja teenistujate ühingu ühine maja] …   1921 01.11.1921 :  Valga Rahvahariduse selts korraldab õhtused kursused, mis kestavad kevadeni. Kursused …   1922 veebruar 1922 :  "Ühiskodu" ruumidesse, kus juba tegutsevad karskusselts, haridusselts ja riigi- ja …   1922 13.06.1922 :  Valga Rahvahariduse Selts peab oma üldkoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides Pihkva 13.   1922 16.09.1922 :  Valga Haridus Selts peab oma üldkoosoleku tütarlastegümnaasiumi ruumdies.   1923 märts 1923 :  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …   1923 mai 1923 :  Valgas on viis keskkooli, kus õpetajaid kokku 65 ja õpilasi …   1923 oktoober 1923 :  Valga Haridusselts alustab õhtuste keskkoolikursuste korraldamisega, et pakkuda võimalust edasipüüdlikel …   1923 08.10.1923 :  Valga Hariduse Seltsi peakoosolekul tütarlastegümnaasiumi ruumides kinnitati möödunud aasta aruanne, …   1923 01.11.1923 :  Seltside "Ühiskodus" avati tasuta üldraamatukogu, mis on kõigile avatud esmaspäeviti …   1924 14.04.1924 :  Haridusselts korraldab "Ühiskodus" kõnekoosolekuid, kus esineb lektor Tallinna Rahvaülikoolist.   1924 15.09.1924 :  Rahvahariduse selts alustab õhtuste kursustega poeglastegümnaasiumi ruumides neile, kes soovivad …   1925 juuni 1925 :  Haridusseltsi õhtustel keskkooli kursustel osales viimasel õppeaastal 28 õpilast, kellest …   1925 08.09.1925 :  Valga Rahvahariduse Selts jätkas õhtuste keskkoolikursuste korraldamisega. Kokku saadi poeglastegümnaasiumi …   1925 detsember 1925 :  Haridusministeerium toetas tööstuskooli sisseseade ostmist 190 000 margaga. Samuti said …   1926 29.04.1926 :  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …   1926 22.08.1926 :  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …   1926 18.09.1926 :  Valga Rahvahariduse Selts alustab õhtuste kursustega keskkooli õppekava järgi poeglastegümnaasiumi …