Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1914. aasta kohta
 1914. aastal surnud isikud
 1914. aastal loodud asutised
Valga Majaomanike Selts 1914-  mainitud:   1913 november 1913 :  Valga majaomanike seltsi põhikiri saadeti Riiga kinnitamiseks. Asutajateks oleksid eestlased …   1914 08.06.1914 :  Valga Majaomanike Seltsi põhikiri saadi kinnitatult kätte maikuus. 8. juunil …   1917 veebruar 1917 :  Sissetulekumaksu lehtede täitmiseks pakub Valga majaomanike ühisus "Säde" ruumides abi …   1918 oktoober 1918 :  Asutatakse sõjakahjude komisjon, mis kirjutab üles kõik rahaliste ja aineliste …   1920 aprill 1920 :  Valga linnavalitsus asutab Lepituskoja, kuhu kuuluvad korteriüürnike ja Majaperemeeste Seltsi …   1920 25.04.1920 :  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …   1921 05.01.1921 :  Valga majaomanike selts peab oma üldkoosolekut.   1922 29.01.1922 :  Majaomanike seltsi koosolek toimus "Säde" seltsi saalis. Koosolekut juhatas seltsi …   1922 juuli 1922 :  Valga majaomanike selts avab majaomanikele "Säde" seltsimajas nõuandebüroo, mis on …   1923 14.01.1923 :  Valga majaomanike selts pidas oma peakoosolekut "Säde" väikses saalis. Koosolekut …   1923 25.10.1923 :  Valga linnavolikogu koosolek toimus linna raekojas ja seda juhatas volikogu …   1924 27.04.1924 :  Valga majaomanike selts peab oma peakoosolekut "Säde" seltsi ruumides.   1926 04.03.1926 :  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …   1926 09.05.1926 :  Majaomanikud pidasid koosoleku kinniste uste taga. Peamiselt räägiti valimisasju.   1926 30.09.1926 :  Linnavolikogu koosolekul astus väljalangenud volikogu liikme J. Mitti asemele J. …   1926 november 1926 :  Riigikogu üüriseaduse komisjon uuris linnadelt, kuidas on olukord korteritega. Ülevaatest …   1927 08.05.1927 :  Valga majaomanike esindaja J. Soo andis Tartus majaomanike konverentsi ülevaate …
Valga linna kommertskool 1914-1917  mainitud:   1914 03.01.1914 :  Valga linna kommertskooli I-III klassi algavad sisseastumiseksamid. I ja II …   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1914 veebruar 1914 :  Valga Rahvahariduse Selts on oma koolimaja ehitusega endale ületamatu võlakoorma …   1914 juuni 1914 :  Valga Kommertskool alustab õpilaste vastuvõtmist. Kool on kaheksaklassiline, mõlemast soost …   1914 16.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …   1914 30.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …   1914 juuli 1914 :  Algas õpilaste vastuvõtmine Valga kommertskooli. Eksamid toimuvad augustis.   1914 august 1914 :  Vastuvõtueksamid kommertskooli lükatakse 27. augustiks ja õppetöö algab 1. septembril …   1914 27.08.1914 :  27. augustil algasid kommertskooli sisseastujatele eksamid. Sisseastuda soovijaid oli 90 …   1914 06.09.1914 :  Hommikul kell 9 oli linna kommertskooli pidulik avamine endises rahvahariduse …   1914 oktoober 1914 :  Keisri poolt on tulnud tänu kommertskooli nõukogule, kooliõpetajatele, kooliõpilastele ja …   1915 aprill 1915 :  Linna kommertskooli oli suureks takistuseks senini kehtinud vanuse ülempiir kooli …   1915 mai 1915 :  Kommertskooli direktor T. Grünberg astus linnavalitsuse ja linnapea asetäitja tööst …   1915 mai 1915 :  Valga linnavolikogu taotles, et kommertskooli võiks aasta vanemaid lapsi vastu …   1915 17.08.1915 :  Valga kommertskoolis algab õppetöö I-IV klassis. Kahte esimesse klassi võetakse …   1915 24.08.1915 :  Valga linna poisslaste algkoolis algab uute õpilaste vastuvõtmine 22. augustil …   1915 september 1915 :  Tukkumi kommertskoolii vanemate klasside õppetöö tuuakse Valka kooliõpetajate ühisuse kaubandukooli …   1915 detsember 1915 :  Linna kommertskooli ruumides tegutseb kooliaasta algusest kokku kolm kooli - …   1916 07.01.1916 :  Valga linna kommertskoolis algab uute õpilaste vastuvõtt.   1916 veebruar 1916 :  Et linna algkooli õpetajatele kallil ajal palgalisa maksta, otsustas koolikolleegium …   1916 mai 1916 :  Valga linna kommertskool sai riigilt 2000 rbl abiraha. Enne seda …   1916 20.05.1916 :  Valga linna kommertskoolis algab vastuvõtt I-V klassi. Tütarlapsi võetakse vastu …   1916 11.08.1916 :  Kaheksaklassilisse kroonukooli õigustega kommertskooli võetakse vastu õpilasi I-V klassini. Õppetöö …   1916 detsember 1916 :  Mitmed koolid on andnud oma ruumid sõja tõttu muusse kasutusse …   1917 veebruar 1917 :  Valga Rahvahariduse seltsi kooli uueks kooliõpetajas on kutsutud neiu F. …   1917 märts 1917 :  Valga on sõja tõttu tohutult muutunud. Kõik seltsid peale rahaasustuste …   1917 19.04.1917 :  Valga linna kommertskoolis algavad vastuvõtueksamid. Käesoleval aastal avatakse ka VI …   1917 27.08.1917 :  Ado Köögardal õnnistati pühapäeval Valga Eesti koguduses õpetajaametisse. Ta oli …   1917 01.09.1917 :  Valga 8-klassilises kommertskoolis avatakse uuel õppeaastal kuu normaalklassi. Vastuvõtueksamid on …   1917 oktoober 1917 :  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …   1918 02.09.1918 :  Valga koolidest alustasid õppetööd järgmised: - kõrgem reaalkool - kõrgem …   1919 oktoober 1919 :  Valga poeglaste keskkooli juhatajaks tuleb Valka tagasi endine Valga kommertskooli …
Valga linnavolikogu koosseis (1914-1917 juuli) 1914-  mainitud:   1914 16.03.1914 :  Avaldati Valga linnavolikogu valijate nimekiri igal linnaelanikul on kahe nädala …   1914 mai 1914 :  Ilmunud Valga linna valijate nimekirja on kantud 633 isikut.   1914 29.06.1914 :  "Sädes" toimus linnavolikogu valijate eelkoosolek. 632 valijast oli kohale tulnud …   1914 juuli 1914 :  Valimiste eel on ka lätlased ärganud ja otsivad koostööd venelaste …   1914 03.07.1914 :  Neljapäeval "Säde" saalis toimunud valimiskoosolekul osales 220 isikut. Toimub elav …   1914 07.07.1914 :  Valga linnavolikogu valimised toimuvad kahel päeval "Säde" saalis. Peavalimised 7. …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1914 august 1914 :  Liivimaa kuberner kinnitas Valga linnavolikogu valimiste tulemused.   1914 09.12.1914 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli arutusel elanike palvekiri, et Valgas täielik …   1914 23.12.1914 :  Jõulude eel oli üks naljamees teinud nalja, et jõululaupäevaks Valga …   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1915 aprill 1915 :  Linna kommertskooli oli suureks takistuseks senini kehtinud vanuse ülempiir kooli …   1915 mai 1915 :  Rahvakoolide direktor pöördub linnavolikogu poole ja uurib, millal volikogu üleüldise …   1915 mai 1915 :  Linnavalitsuse liige H. Sõrmus astus tagasi ja tema asemele kinnitati …   1915 mai 1915 :  Valga linnavolikogu taotles, et kommertskooli võiks aasta vanemaid lapsi vastu …   1915 29.05.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli muu hulgas T. Grünbergi asemele uue …   1915 august 1915 :  Linnavolikogu 29. mai otsus T. Grünbergi asemel J. Kergi valimisest …   1915 31.08.1915 :  Linnavolikogu koosolekul pidi dr Tambergi asemele uue (linnanõuniku) linnavalitsuse liikme …   1915 november 1915 :  Valga linnavalitsuses on linnapea asetäitjaks, kes sellelt kohalt omal soovil …   1915 detsember 1915 :  Valga linnavolikogu poolt valitud tarbekaupade muretsemise komisjon asutas Allee uulitsale …   1915 detsember 1915 :  Rahvahariduse seltsi lasteaiale on linnavolikogu 1916. aastaks 400 rbl abiraha …   1915 detsember 1915 :  Valga linnavolikogu kinnitas 1916. aasta trahterimaksuks 4500 rbl, mis jagatakse …   1916 jaanuar 1916 :  Valga tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi kooseisu liikmeteks valis linnavolikogu kolmeks aastaks linnapea …   1916 jaanuar 1916 :  Valga linnavolikogu on palunud linna ja ümbruskonda piimalehmade rekvireerimisest vabastada …   1916 jaanuar 1916 :  Valgas on sõjaväe vajaduste tõttu küttepuude vajadus kasvanud ja linnavalitsusel …   1916 veebruar 1916 :  H. Einer astus linna tarbeainete muretsemise komisjoni esimehe kohalt tagasi. …   1916 veebruar 1916 :  Valga linn lõpetas eelmise aasta suure puudujäägiga. Raskuste ületamiseks küsiti …   1916 veebruar 1916 :  Valga linna revisjonikomisjoni liikmed 1916. aastaks on linnavolikogu poolt tagasi …   1916 29.02.1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Hr Uusi, kes eelmisel koosolekul oli …   1916 märts 1916 :  Sõjavägede liikumine linnas, põgenikud ja sellest tulenevad ohud on pannud …   1916 aprill 1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - kubermanguvalitsuse ettepanekul korrastatakse ja kaunistatakse matusepaigad, …   1916 29.04.1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linnasekretäriks advokaat Joh. Sepp. Linnavalitsuse sekretäriks …   1916 mai 1916 :  Eelmise aasta puudujäägi katmiseks otsustas volikogu ikkagi linnade ja semstvode …   1916 juuni 1916 :  Linnavolikogu valis Märt Grossi asemel linnavalitsuse liikmeks Wilhelm Grossi.   1917 22.03.1917 :  Valga linna esimene Eesti linnapea Joh. Märtson, kes 1902. a …   1917 28.03.1917 :  Vene klubis 39 Valga linna seltskondlike organisatsioonide esindajate poolt valiti …   1917 30.03.1917 :  Linnavolikogu koosolekul valiti tagasiastunud Märtsoni asemel linnapeaks H. Einer, tema …   1917 10.04.1917 :  10. aprillil saabus tööliste ja sõdurite nõukogu täidesaatvalt komiteelt järgmine …   1917 10.04.1917 :  Õhtul oli volikogu koosolek, kus kubermangu komissari volinik seletas, et …   1917 20.04.1917 :  Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …   1917 22.04.1917 :  Uus linnapea Kishkin sai oma koha peal olla ainult nädala, …   1917 mai 1917 :  Valga linnavolikogu ettepaneku alusel kinnitas kubermangukomissar Valga linna elektri hinnaks …   1918 27.03.1918 :  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …   1918 10.05.1918 :  Taas ellukutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu teine ja viimane koosolek …