Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1915. aasta kohta
 1915. aastal surnud isikud
 1915. aastal loodud asutised
Valga linna lasteaed 1915-  mainitud:   1915 15.05.1915 :  Rahvahariduse selts avab oma kooli juures suvise lasteaia. Juhatajaks valiti …   1915 30.05.1915 :  Rahvahariduse Seltsi lasteaed töötab juba kaks nädalat. Lapsi on aias …   1915 01.08.1915 :  Rahvahariduse seltsi suvises lasteaias lõppes töö. Kahe ja poole kuu …   1915 17.08.1915 :  Valga Rahvahariduse Seltsi koolis ja talvises lasteaias algab õppetöö. Koolis …   1915 detsember 1915 :  Rahvahariduse seltsi lasteaiale on linnavolikogu 1916. aastaks 400 rbl abiraha …   1916 aprill 1916 :  Sarlakihaigusesse suri noor Valga Rahvahariduse seltsi kooli õpetaja Marie Rosental …   1916 11.04.1916 :  Tütarlaste gümnaasiumi toimus saalis Rahvahariduse Seltsi kontsertõhtu, mille sissetulek 250 …   1916 mai 1916 :  Valga Rahvahariduse seltsi koolis lõppes õppetöö 7. mail. Lasteaed alustas …   1916 mai 1916 :  Rahvahariduse selts pidas dr Tambergi juhatusel oma kooli lahedates ruumides …   1916 mai 1916 :  Rahvahariduse seltsi suvise lasteaia õpetajaks valiti käesolevaks suveks kevadel surnud …   1916 august 1916 :  Loomaarst A. Morel, kes sõjaväljal viibib, annetas rahvahariduse seltsi koolile …   1918 20.06.1918 :  Rahvahariduse seltsi kool jäi 1917. aastal segaste olude tõttu seisma. …   1918 juuli 1918 :  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …   1918 november 1918 :  Eesti keskkoole ei õnnestunud Rahvahariduse seltsil avada, sest tema päralt …   1919 19.05.1919 :  Valga linnas on asutatud Lastekaitse Ühing, kes otsustas avada linna …   1919 26.07.1919 :  Lastekaitseühing avab Suur-Sepa uul 12, Wranpeli majas lasteaia 3-8-aastastele lastele. …   1919 21.09.1919 :  Eesti Lasteaia toetuseks toimub "Sädes" õhtu mitmekesises eeskavaga.   1919 07.12.1919 :  Eesti lasteaia jaoks pannakse "Sädes" toime suur loterii koos muude …   1920 14.02.1920 :  Eesti lasteaia jaoks korraldati pidu "Sädes", kus esitati Ed. Wilde …   1920 september 1920 :  Taas avatakse lasteaed vaesemate perede lastele S-Sepa 12.   1922 28.08.1922 :  Valga linna lasteaed viiakse Nikolai tänavast üle Aia 19. Enne …   1924 jaanuar 1924 :  Koolidest tegutsesid Valgas 1923/1924 õppeaastal: **gümnaasiumid**: Mees-reaalgümnaasium, Kuperjanovi 8 Nais-reaalgümnaasium, …   1925 aprill 1925 :  Raekoja taga Puiesteel ehitatakse ümber vana Weinblatti puuladu ja sinna …   1926 aprill 1926 :  Linna lasteaed viidi Aia tänavalt üle Poska tänaval asuvatesse lastekodu …   1927 juuni 1927 :  Üle raudtee asuvate linnaelanike palvel avatakse suvel Lembitu tänava koolis …
 1915. aastal valminud kohad
elektrijaam 1915-1957  mainitud:   1911 juuni 1911 :  Linnavolikogu otsustas linnale elektri andmiseks tea lepingu elektriühisusega, mille järgi …   1912 juuli 1912 :  Käib arutelu Valga elektrijaama asukoha leidmiseks. Jaam peaks olema linna …   1913 29.03.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - otsustati linna elektrivalgustuse korraldamine enda kätte võtta …   1913 november 1913 :  Siseasjade ministeerium andis linnavalitsusele loa võtta 150 000 rbl laenu …   1913 29.11.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - kubermanguvalitsuse ettepanekul kroonu kulul asutatava tööstuskooli puhul …   1913 detsember 1913 :  Elektrijaama ehituseks on laen saadud ja otsus tehtud. Arutamisel on …   1914 jaanuar 1914 :  Elektrijaam on võetud nõuks käivitada 1. juulist 1914. Peetakse läbirääkimisi …   1914 veebruar 1914 :  Valga linnavalitsus otsib elektrijaamale ehitajat. Valmis peab see saama 1. …   1914 veebruar 1914 :  Valga linnavalitsus teatas praegusele elektrijaama omanikule, et ta alates juulikuust …   1914 märts 1914 :  Elektrijaama ehitamiseks pakkus linnavalitsus Luke mõisa omandis oleva Ramsi veski …   1914 märts 1914 :  Läbirääkimised linna elektrijaama jaoks Ramsi vesiveski ostmiseks luhtusid ja nüüd …   1914 31.03.1914 :  Linnavolikogu koosolekule oli 39 volinikust ilmunud 30. 1. Kaubanduse- ja …   1914 13.05.1914 :  Valga uus elektrijaam otsustatakse ehitada praeguse heinaturu lähedale, Pedeli äärde. …   1914 24.05.1914 :  Valga uue elektri keskjaama ehitus on alanud. Käimas on vundamendi …   1914 juuni 1914 :  Linna elektrijaama ehitus edeneb visalt. Vana omanik peab elektripostid 1. …   1914 30.06.1914 :  Valga elektrijaama jaoks toodi raudteel kohalejõudnud 170 hobujõuline lokomobiil isesõitva …   1915 november 1915 :  Sõjaolude tõttu on toidu- ja tarbekaupadele kehtestatud piirhinnad, mida iga …   1916 mai 1916 :  Eelmise aasta puudujäägi katmiseks otsustas volikogu ikkagi linnade ja semstvode …   1917 mai 1917 :  Valga linnavolikogu ettepaneku alusel kinnitas kubermangukomissar Valga linna elektri hinnaks …   1918 august 1918 :  Linnas pole lambiõli saada ja pimedate õhtute saabudes tekitab see …   1918 14.10.1918 :  Eesti Tehnika Seltsi eestvedamisel on tehnilise hariduse edendamiseks Tallinnas tehnikum …   1919 01.09.1919 :  Elektri hinda tõstetakse ja keelatakse ilmaasjata elektri kulutamine.   1919 november 1919 :  Valga elektrijaam töötab puudega ja kuna nendest on suur puudus, …   1919 detsember 1919 :  Elektri andmine on puudenappuse tõttu keeruline. Otsustati lammuada Osoli mõisas …   1920 veebruar 1920 :  Vabariigi Valitsus andis garantii Valgale antud 300 000 margase laenu …   1920 10.04.1920 :  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi maatükk elektrijaama juures 17. …   1920 02.09.1920 :  Luke linn jäi pimedusse, sest uus linnavalitsus ei suuda inimeste …   1920 01.12.1920 :  Linnavalitsus tõstab elektri hinda. Kilovatt-tund valgustuse jaoks maksab 20 marka.   1921 mai 1921 :  "Rajalases" antakse teada, et linna heinamaad antakse elektrijaama ja tapamaja …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 mai 1922 :  Linna elektrijaama pidamisel kippusid kulud ületama tulusid. 1921. aastal leiti …   1922 13.06.1922 :  "Säde" selts otsib rentnikku elektrijaama vastas asuvale heinamaale.   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1923 jaanuar 1923 :  Elektrijaama vastas avati liuväli.   1923 17.01.1923 :  Eesti tehnilise järelevalve seltsi inspektorid käisid Valgas kontrollimas elektriseadmeid. Valga …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 aprill 1923 :  Raudteetehased lähevad üle elekrijõu kasutamisele ja selleks tehti linnavalitsusele vastav …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 16.06.1923 :  "Säde" selts annab enampakkumise teel rendile elektrijaama vastas asuva heinamaa.   1923 september 1923 :  Valga tööstused lähevad järk-järgult üle elektrivoolu tarvitamisele. Nii on viimasel …   1923 27.10.1923 :  Naha tänaval elektrijaama kõrval avati uus saun.   1924 06.03.1924 :  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …   1925 26.05.1925 :  "Säde" selts annab rendile oma elektrijaama juures asuva heinamaa.   1925 30.07.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …   1926 jaanuar 1926 :  Ühiskondlike tööde käigus pikendati Halliku tänavat ja kraavitati Priimetsas. Tambre …   1926 märts 1926 :  Üks linnaametnik kurdab, et palga maksmise päev on iga kuu …   1926 märts 1926 :  Elektrijaama ala laiendati. Põlevkivi ja turba varumiseks ehitati uued kuurid.   1926 29.04.1926 :  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …   1926 28.05.1926 :  "Säde" selts annab rendile oma heinamaa elektrijaama juures.   1926 august 1926 :  Linna elektrijaam teeb voolu andmisel iga päev kella 4-7 peale …   1926 november 1926 :  Valga elektrijaamale jõudis 26. oktoobril kohale ja novembris paigaldati uus …   1926 25.11.1926 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: - **Päevakorra kinnitamine** - **1925. …   1926 19.12.1926 :  19. detsembril paigaldati linna elektrijaama uus diiselagregaat. Agregaat annab 460 …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 28.04.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Uued linnavolinikud, kes asendusliikmena tulid, andsid …   1927 13.06.1927 :  "Säde" selts annab suveks rendile heinamaa elektrijaama juures.   1927 juuli 1927 :  Suveajal pannakse elektrijaam seisma järgmiselt: - esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval …   1927 august 1927 :  Suvel tehti elektrijaamas üle hulga aja suurem remont, mis oli …   1927 25.08.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Protokolli …
Vladimiri 9 // J. Kuperjanovi 8 // 10 (poeglastegümnaasiumi hoone ehk Valge Maja) 1915-  mainitud:   1907 30.11.1907 :  Linnavolikogu istungil: - Otsustati kõrgemale poole saata plaan kinnitamiseks, millega …   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1910 13.03.1910 :  Valgat külastas Riia õppekonna kuraator Prutshenko. Ta külastas reaalkooli ja …   1910 30.03.1910 :  Reaalkooli uue hoone ehitamine vana kasarmu platsile algab peagi. Kasarmu …   1912 märts 1912 :  Pärnu tsirkus tahtis tulla Valka ja püstitada oma tsirkusehoone Vladimiri …   1912 21.07.1912 :  21.-23. juulil peeti Valgas põllutöö- ja tööstusnäitus, mille korraldasid üheskoos …   1912 28.12.1912 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Linnavalitsuse ettepanekul saadeti kõrgemale poole palve, …   1913 29.03.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - otsustati linna elektrivalgustuse korraldamine enda kätte võtta …   1914 aprill 1914 :  Reaalkooli ehitusplatsi kasutavad noored agaralt jalgpalli mängimiseks. See mäng on …   1914 02.04.1914 :  Ehituskomisjoni poolt anti uue reaalkooli ehitamine 93 500 rbl eest …   1914 26.04.1914 :  Uue reaalkooli ehitus on alanud. Platsile on aed ümber tehtud …   1914 10.05.1914 :  Riia õppekonna kuraator Sthserbakow külastas Valga linna koole. Ta ilmus …   1914 30.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …   1914 13.07.1914 :  Toimus uuele reaalkooli hoonele pidulik nurgakivipanek.   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1917 november 1917 :  Valgas tegutses Iskosil - 12. armee sõdurite täidesaatev komitee, kes …   1918 01.04.1918 :  Seltsielu hakkab ka tasapisi ärkama. 1. aprillil avas Läti selts …   1920 juuni 1920 :  Reaalkooli hoone Kuperjanovi tänaval vabastatakse haridusministeeriumi nõudmisel sõjaväeosadest. Maja on …   1921 september 1921 :  Kuulutatakse välja Valga reaalkooli maja remont.   1923 jaanuar 1923 :  Ka 20. sajandi alguses oli probleeme majaomanikega, kes jätsid oma …   1923 veebruar 1923 :  Kuperjanovi tänaval on uue reaalkooli maja ehitamine otsustatud ja kevadel …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 24.03.1923 :  Haridusministeerium kuulutab välja avaliku pakkumise Reaalgümnaasiumi Kuperjanovi tänava hoone remonttööde …   1923 06.04.1923 :  Haridusministeeriumis Reaalkooli maja remonditöödele läbiviidud pakkumise tulemusena remondib maja ehitusmeister …   1923 13.06.1923 :  Lõppesid Valga poeglaste reaalgümnaasiumi vastuvõtmise eksamid. Kokku oli erinevatesse klassidesse …   1923 10.07.1923 :  Haridusministeerium korraldab vähempakkumise Valga reaalkoolimajasse elektrivalgustuse sisseseadmiseks.   1923 august 1923 :  Augusti aluguses jõuti Kuperjanovi tänaval asuva poeglaste reaalkooli hoone ehitamisel, …   1923 september 1923 :  Poeglaste reaalgümnaasium kolib uude majja järk-järgult septembrikuu jooksul. Enne jõule …   1923 02.10.1923 :  Poeglaste gümnaasium lõpetas kolimise oma uuesti remonditud hoonesse. Hommikul kell …   1923 15.12.1923 :  Poeglastegümnaasiumi jõulupidu toimub uutes kooliruumides. Esines suur õpilaste puhkpilliorkester ja …   1923 16.12.1923 :  Poeglaste gümnaasiumis toimunud koosolekul asutati Valga Skaudisõprade Selts ja valiti …   1924 jaanuar 1924 :  Koolidest tegutsesid Valgas 1923/1924 õppeaastal: **gümnaasiumid**: Mees-reaalgümnaasium, Kuperjanovi 8 Nais-reaalgümnaasium, …   1924 16.02.1924 :  Kehvemate õpilaste toetuseks korraldas poeglaste gümnaasiumi vanemate nõukogu 16. veebruari …   1924 25.02.1924 :  Poeglaste gümnaasium pühitses oma 5. aastapäeva, mis algas piduliku aktusega …   1924 01.03.1924 :  Valgamaa õpetajate päev peeti poeglaste gümnaasiumi ruumides. Kokku oli tulnud …   1924 aprill 1924 :  Uude koolimajja kolimine andis uusi võimalusi ka gümnaasiumi õpilaste organisatsioonide …   1924 11.04.1924 :  Poeglaste gümnaasium korraldas oma ruumides peoõhtu, millest osavõtt oli elav. …   1924 12.04.1924 :  Poeglastegümnaasiumi kinos esitati tiisikuse vastu võitlemise seltsi saadetud filme.   1924 13.04.1924 :  Garnisoni karskusrühm korraldas poeglaste reaalgümnaasiumi ruumides kõnekoosoleku, kus mag. Anton …   1924 27.04.1924 :  Prof. Schakow peab venekeelseid loenguid poeglastegümnaasiumi ruumides.   1924 11.05.1924 :  Kindral Laidoneri nimelise invaliidide kapitali heaks korraldatakse karbikorjandus ja heategevuslik …   1924 11.05.1924 :  Poeglaste gümnaasiumis avatakse Eesti kunstnike näitus, kus on välja pandud …   1924 18.05.1924 :  Kolmel päeval (18., 19. ja 22. mail) pidasid poeglastegümnaasiumi õpilased …   1924 18.06.1924 :  Ungari delegatsioon sõidab teel 2. Soome-Ugri hariduskongressile läbi Valga. Õhtul …   1924 18.08.1924 :  Valga poeglastegümnaasiumis esineb saksakeelse loenguga professor dr Herbert Hahn Stuttgardist.   1924 15.09.1924 :  Rahvahariduse selts alustab õhtuste kursustega poeglastegümnaasiumi ruumides neile, kes soovivad …   1924 26.09.1924 :  Valga skaudisõprade ühing peab algkoolijuhatajatega nõu poeglastegümnaasiumis, kuidas igas koolis …   1924 07.12.1924 :  Poeglaste gümnaasiumis toimunud koguduse täiskogu koosolekull valiti Peetri koguduse õpetajaks …   1925 jaanuar 1925 :  Valgas on töötus kiiresti kasvanud ja arvel on juba 495 …   1925 01.02.1925 :  Linna vabastamise 6. aastapäeva puhul hommikul kell ½9 mängis poeglaste …   1925 15.02.1925 :  Luke koguduse täiskogu koosolek toimus poeglastegümnaasiumi ruumides.   1925 15.02.1925 :  ÜENÜ Valga osakond moodustati 14. veebruaril 1924. aastal ja nüüd …   1925 23.03.1925 :  Valga õpetajate liit pidas oma üldkoosolekut poeglastegümnaasiumis ja muude küsimuste …   1925 03.04.1925 :  Valgamaa üliõpilaste kogu pidas poeglastegümnaasiumis kinnise peo. Midagi oli sellega …   1925 13.04.1925 :  Eestimaa Esperanto-Liit pidas oma aastakoosoleku Valga poeglaste reaalgümnaasiumi majas. Kohal …   1925 02.05.1925 :  2. mail kell 7 õhtul toimus poeglaste gümnaasiumi pidu, kus …   1925 05.05.1925 :  Valga reaalgümnaasiumi ruumides toimus noorte meeste kristliku ühingu asutamise koosolek.   1925 16.05.1925 :  Poeglastegümnaasiumi õuel toimuvad spordivõistlused, kus muu hulgas mängitakse ka walley …   1925 juuli 1925 :  Kevadel peeti Kristliku Noorsoo Ühingu Valga osakonna asutamiskoosolek ja ajutisse …   1925 08.09.1925 :  Valga Rahvahariduse Selts jätkas õhtuste keskkoolikursuste korraldamisega. Kokku saadi poeglastegümnaasiumi …   1925 22.09.1925 :  Poeglastegümnaasiumi ruumides pidas oma üldkoosolekut NMKÜ Valga osakond. Valiti juhatus …   1925 12.11.1925 :  Kristlike noormeeste ühing korraldusel algasid poeglaste gümnaasiumis raadioalased kursused, kus …   1925 11.12.1925 :  Kaitseliitlastele algasid poeglaste gümnaasiumi ruumides sanitaar-kursused, mille juhendajaks on Dr. …   1925 22.12.1925 :  Valga Naisselts korraldas algkooliealistele vaestele lastele jõulupuu poeglastegümnaasiumi ruumides. Naisseltsiga …   1926 10.01.1926 :  Koolinoorte ühing "Tung" tähistas poeglastegümnaasiumi saalis A. Kitzbergi 70. sünnipäeva …   1926 17.01.1926 :  Poeglaste gümnaasiumi karskusring avas kooli õuel uisutee, mis on avatud …   1926 23.01.1926 :  Poeglaste gümnaasiumis toimus pr E. Birkenthali era-naiskäsitöökooli pidu, kus kanti …   1926 25.01.1926 :  Punane Rist alustab haigekassa liikmetele loenguid tervisest. Loenguid peetakse üle …   1926 30.01.1926 :  Üliõpilasühingu "Wiires" korraldusel toimus poeglastegümnaasiumi ruumides "Noor-Eesti" õhtu. Külas olid …   1926 02.02.1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi karskusring avas oma lugemislaua, kus on saadaval paremik …   1926 07.02.1926 :  Luke koguduse täiskogu koosolek toimus poeglaste gümnaasiumi ruumides. Tüli tõttu …   1926 18.02.1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi alustatakse õpetajate seltsi poolt populaarteaduslike avalike loengute pidamist. …   1926 24.02.1926 :  Iseseisvuspäeval korraldas Valga Kodukaitse Ühing keskkooli noortele malevlastele poeglaste gümnaasiumis …   1926 28.02.1926 :  Skaudisõprade selts pidas peakoosoleku poeglastegümnaasiumi skautide ruumis. Aasta lõpuks oli …   1926 märts 1926 :  Poeglastegümnaasiumi võimlas toimuvad mitmed pallimänguvõistlused nii tüdrukutele kui poistele. Mängitakse …   1926 03.03.1926 :  Varas tungis akna kaudu poeglaste gümnaasiumisse ja varastas näitelavalt asju. …   1926 03.03.1926 :  Eesti Koolinoorsoo ühing "Tung" korraldas poeglastegümnaasiumis kirjanik Friedeberg Tuglase 40. …   1926 04.03.1926 :  Õpetajate selts jätkab populaarteaduslike loengute pidamist. Poeglastegümnaasiumis pidasid loenguid hr …   1926 06.03.1926 :  Valga õpetajate päevadel peeti ettekandeid ja räägiti õpetajatööst. Poeglastegümnaasiumi ruumidesse …   1926 11.03.1926 :  Valga õpetajate seltsi teaduslikul loengul poeglastegümnaasiumi ruumides kõnelevad A. Wunkmann …   1926 18.03.1926 :  Õpetajate seltsi järjekordsel loengul poeglastegümnaasiumis esines hr P. Pähkel ettekandega …   1926 25.03.1926 :  Õpetajate seltsi järjekordsel loenguõhtul poeglastegümnaasiumis jätkasid P. Pähkel ja H. …   1926 25.03.1926 :  Poeglastegümnaasiumis toimub peoõhtu muusikaliste ettekannete ja näidendiga "Vargad". Lõpuks ka …   1926 15.04.1926 :  Õpetajate seltsi loenguõhtul poeglastegümnaasiumis esinevad hr P. Pähkel ja H. …   1926 22.04.1926 :  Õpetajate seltsi loengutesarjas poeglaste gümnaasiumis esinevad prl E. Laatsis ja …   1926 16.05.1926 :  Luke koguduse täiskogu koosolek toimus poeglastegümnaasiumi saalis. Tähtsamaiks küsimuseks on …   1926 juuni 1926 :  Poeglastegümnaasiumi juures tegutsenud keskkooli õhtukursused lõpetasid: J. Lõhmus, A. Rekand …   1926 06.06.1926 :  Peetri koguduse täiskogu kogunes põhikirja vastuvõtmiseks poeglastegümnaasiumi saalis. Kohale oli …   1926 juuli 1926 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub idee, et spordiplatsiks sobiks kõige paremini ojaäärne …   1926 juuli 1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi hoone on 1914. aastal ehitatud kütmiseks kivisöega kütmiseks. …   1926 22.08.1926 :  Võru meeskond käis Valgas kohalike meeskondadega võistlemas korv- ja võrkpallis. …   1926 september 1926 :  Poeglastegümnaasiumi hoones oli kunagi kartser, milles korrast üleastujaid karistati. Nüüd …   1926 18.09.1926 :  Valga Rahvahariduse Selts alustab õhtuste kursustega keskkooli õppekava järgi poeglastegümnaasiumi …   1926 28.09.1926 :  Luke koguduse täiskogu kogunes koosolekule poeglastegümnaasiumi saali. Koguduses on põhikirja …   1926 02.10.1926 :  Koolinoorsoo ühing "Tung" korraldas poeglastegümnaasiumis kirjandus- ja muusikaõhtu. Kuulati ettekandeid …   1926 11.10.1926 :  Valga õpetajate selts pidas oma üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Kuulati ettekandeid, …   1926 11.10.1926 :  Valgas oli sedavõrd kõva torm, et paiskas poeglastegümnaasiumi tsemendist tehtud …   1926 24.10.1926 :  **Valga Peetri koguduse** täiskogu koosolek visitatsiooni puhul toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. …   1926 11.11.1926 :  Valga õpetajate selts korraldab ka sel aastal neljapäeviti tasuta populaarteaduslike …   1926 18.11.1926 :  Õpetajate seltsi järjekordsel populaarteaduslikul loengul esineb prl E. Lattik [minister …   1926 22.11.1926 :  Valga õpetajate selts pidas üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Kuulati koolinõunik A. …   1926 25.11.1926 :  Valga õpetajate selts korraldas järjekordse tasuta populaarteadusliku loengu poeglastegümnaasiumi saalis …   1926 02.12.1926 :  Õpetajate seltsi tasuta populaarteaduslikul loengul poeglastegümnaasiumis luges A. Fluss loengu …   1926 04.12.1926 :  Skaudid ja gaidid tähistasid poeglaste gümnaasiumis emadepäeva.   1926 09.12.1926 :  Õpetajate seltsi järjekordsel populaarteaduslikul loenguõhtul poeglastegümnaasiumis esines A. Fluss teemal …   1926 13.12.1926 :  Poeglaste gümnaasiumi ruumes toimus Valga Ühispanga esimene üldkoosolek. Enne seda …   1927 13.01.1927 :  Valga Õpetajate Selts korraldas järjekordse populaarteadusliku loenguõhtu poeglastegümnaasiumi ruumides. Hr …   1927 24.01.1927 :  Valga Õpetajate Seltsi populaarteaduslike loengute sarjas pidas hr dir Käis …   1927 24.01.1927 :  Valga Õpetajate Seltsi üldkoosolek toimus poeglastegümnaasiumi õpetajate toas. Kuulati ettekandeid …   1927 06.02.1927 :  Esperantistide selts "Esperantista Mondo" pidas oma üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Osavõtt …   1927 20.02.1927 :  Valga Peetri koguduse täiskogu koosolek toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. Kinnitati aruanne …   1927 27.02.1927 :  Valga Noorte Meeste Kristliku ühing pidas on peakoosolekut poeglastegümnaasiumi ruumides. …   1927 04.03.1927 :  Valga Õpetajate Seltsi järjekordsel loengul poeglastegümnaasiumi saalis esitab J. Palwadre …   1927 10.03.1927 :  Valga Õpetajate Selts korraldas tasuta loengu poeglastegümnaasiumis, kus J. Palvadre …   1927 13.03.1927 :  Skaudisõprade selts pidas oma peakoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides.   1927 17.03.1927 :  Valga Õpetajate Seltsi poolt korraldati järjekordne loeng poeglastegümnaasiumis, kus Fr. …   1927 23.03.1927 :  Valga Õpetajate seltsi loengusarjas jätkas Fr. Klement loengut teemal "Rahvasteliit".   1927 24.03.1927 :  Valga Eesti Õpetajate seltsi juhatus kutsus kõiki Valga linna koolide …   1927 25.03.1927 :  "Sädes" avati esmakordne kirjanädal aktusega. Avar saal oli rahvast tulvil. …   1927 25.03.1927 :  Poeglastegümnaasiumis peeti Valgamaa õpetajate päevi. Toimusid ettekanded, näidistunnid ja arutelud.   1927 31.03.1927 :  Õpetajate seltsi loengusarjas esitas Fr. Klement 3. osa oma ettekandest …   1927 02.04.1927 :  Poeglaste gümnaasiumis toimus Valga Õpetajate Seltsi 10. aasta juubelikoosolek, mille …   1927 07.04.1927 :  Valga Õpetajate Seltsi loenguõhtul jätkab Fr Klement ettekannet teemal "Rahvasteliit".   1927 07.04.1927 :  Valgas asutati raadioklubi. Asutamiskoosolek toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. Eestvedajaks ja üheks …   1927 30.04.1927 :  Kohalike keskkoolide karskusringide eestvõttel korraldasid noored maiõhtul linnas rongkäigu. 15 …   1927 01.05.1927 :  1. mai puhul said mitmed skaudid ja nende sõbrad ametikõrgendusi …   1927 09.05.1927 :  Valga Õpetajate Seltsi üldkoosolek peeti poeglaste gümnaasiumi ruumides. Muu hulgas …   1927 14.05.1927 :  Poeglaste gümnaasiumi õpilastööde näituse avas 14. mail direktor T. Grünberg. …   1927 02.06.1927 :  Valga Õpetajate Selts pidas pääkoosolekut poeglastegümnaasiumi ruumides.   1927 12.06.1927 :  Ühispank pidas pääkoosoleku poeglaste gümnaasiumis. Kanti ette 6 kuu aruanne, …   1927 25.06.1927 :  Eesti-Läti laulupäeva peaproovi poeglaste gümnaasiumis juhatas helilooja Aavik. Läti poolt …   1927 26.06.1927 :  Poeglastegümnaasiumi vilistlased otsustasid kell 10 poeglastegümnaasiumis kokku saada, et asutada …   1927 19.07.1927 :  Haridusministeeriumi ülesandel korraldatakse usuõpetuse kursused poeglastegümnaasiumi saalis. Osa võtsid täies …   1927 15.09.1927 :  Valga rahvahariduse selts jätkas õhtukursuste korraldamisega. Õppetöö toimus poeglastegümnaasiumi ruumides.