Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 29. jaanuar 1915 (vkj) kohta
 29. jaanuar teistel aastatel:
 29. jaanuaril valminud kohad
veevärk 1913-  mainitud:   1907 29.05.1907 :  29. mail peeti linnavolikogu koosolek, kus oli arutusel 7 punkti: …   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1909 27.05.1909 :  Linnavolikogu istungil: - valiti volikogu sekretäriks õigusteadlane Leik Tallinnast, kes …   1910 26.08.1910 :  Hamburi äri K. Gerling tegi Valga linnale ettepaneku veevärk sisse …   1910 30.10.1910 :  Volikogu koosolekul: 1. Revisjonikomisjoni aruanne linnavalitsuse tegevusest 1909. aastal võeti …   1911 mai 1911 :  Valga linnavalitsus koostas eelnõu, millega kavatsetava veevärgi pealt kogutakse maksu. …   1911 juuni 1911 :  Valmis Valga linna veevärgi plaan. Linna elanike arv ja tööstus …   1911 30.12.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Romanovite 300 aasta valitsemise tähistamiseks tehti …   1913 29.01.1913 :  Linnavolikogu koosolekul - Otsustati Romanovite dünastia juubeli puhul linnas pidustusi …   1920 09.02.1920 :  Politseiülem annab teada, et Valga linnavalitsuse korraldusel on linna tööliste …   1922 aprill 1922 :  Linna kanalisatsioon ehitati omal ajal kiirustatades ja puust. Nüüd on …   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1923 25.01.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule tuli 31 volikogu liiget. Üürnike rühmast lahkunud …   1925 03.12.1925 :  Linnavalitsus annab pudretitehase maa-ala koos mustuse veo ainuõigusega 12 aastaks …   1926 27.04.1926 :  Valga linnavalitsus otsis kanalisatsioonitorude tegijat. Ilmus 7 pakkujat, kellest valiti …   1926 mai 1926 :  Vihmaste ilmade tõttu on kanalisatsioon mitmel pool sisse kukkunud. Nüüd …
elektrijaam 1915-1957  mainitud:   1911 juuni 1911 :  Linnavolikogu otsustas linnale elektri andmiseks tea lepingu elektriühisusega, mille järgi …   1912 juuli 1912 :  Käib arutelu Valga elektrijaama asukoha leidmiseks. Jaam peaks olema linna …   1913 29.03.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - otsustati linna elektrivalgustuse korraldamine enda kätte võtta …   1913 november 1913 :  Siseasjade ministeerium andis linnavalitsusele loa võtta 150 000 rbl laenu …   1913 29.11.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - kubermanguvalitsuse ettepanekul kroonu kulul asutatava tööstuskooli puhul …   1913 detsember 1913 :  Elektrijaama ehituseks on laen saadud ja otsus tehtud. Arutamisel on …   1914 jaanuar 1914 :  Elektrijaam on võetud nõuks käivitada 1. juulist 1914. Peetakse läbirääkimisi …   1914 veebruar 1914 :  Valga linnavalitsus otsib elektrijaamale ehitajat. Valmis peab see saama 1. …   1914 veebruar 1914 :  Valga linnavalitsus teatas praegusele elektrijaama omanikule, et ta alates juulikuust …   1914 märts 1914 :  Elektrijaama ehitamiseks pakkus linnavalitsus Luke mõisa omandis oleva Ramsi veski …   1914 märts 1914 :  Läbirääkimised linna elektrijaama jaoks Ramsi vesiveski ostmiseks luhtusid ja nüüd …   1914 31.03.1914 :  Linnavolikogu koosolekule oli 39 volinikust ilmunud 30. 1. Kaubanduse- ja …   1914 13.05.1914 :  Valga uus elektrijaam otsustatakse ehitada praeguse heinaturu lähedale, Pedeli äärde. …   1914 24.05.1914 :  Valga uue elektri keskjaama ehitus on alanud. Käimas on vundamendi …   1914 juuni 1914 :  Linna elektrijaama ehitus edeneb visalt. Vana omanik peab elektripostid 1. …   1914 30.06.1914 :  Valga elektrijaama jaoks toodi raudteel kohalejõudnud 170 hobujõuline lokomobiil isesõitva …   1915 november 1915 :  Sõjaolude tõttu on toidu- ja tarbekaupadele kehtestatud piirhinnad, mida iga …   1916 mai 1916 :  Eelmise aasta puudujäägi katmiseks otsustas volikogu ikkagi linnade ja semstvode …   1917 mai 1917 :  Valga linnavolikogu ettepaneku alusel kinnitas kubermangukomissar Valga linna elektri hinnaks …   1918 august 1918 :  Linnas pole lambiõli saada ja pimedate õhtute saabudes tekitab see …   1918 14.10.1918 :  Eesti Tehnika Seltsi eestvedamisel on tehnilise hariduse edendamiseks Tallinnas tehnikum …   1919 01.09.1919 :  Elektri hinda tõstetakse ja keelatakse ilmaasjata elektri kulutamine.   1919 november 1919 :  Valga elektrijaam töötab puudega ja kuna nendest on suur puudus, …   1919 detsember 1919 :  Elektri andmine on puudenappuse tõttu keeruline. Otsustati lammuada Osoli mõisas …   1920 veebruar 1920 :  Vabariigi Valitsus andis garantii Valgale antud 300 000 margase laenu …   1920 10.04.1920 :  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi maatükk elektrijaama juures 17. …   1920 02.09.1920 :  Luke linn jäi pimedusse, sest uus linnavalitsus ei suuda inimeste …   1920 01.12.1920 :  Linnavalitsus tõstab elektri hinda. Kilovatt-tund valgustuse jaoks maksab 20 marka.   1921 mai 1921 :  "Rajalases" antakse teada, et linna heinamaad antakse elektrijaama ja tapamaja …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 mai 1922 :  Linna elektrijaama pidamisel kippusid kulud ületama tulusid. 1921. aastal leiti …   1922 13.06.1922 :  "Säde" selts otsib rentnikku elektrijaama vastas asuvale heinamaale.   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1923 jaanuar 1923 :  Elektrijaama vastas avati liuväli.   1923 17.01.1923 :  Eesti tehnilise järelevalve seltsi inspektorid käisid Valgas kontrollimas elektriseadmeid. Valga …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 aprill 1923 :  Raudteetehased lähevad üle elekrijõu kasutamisele ja selleks tehti linnavalitsusele vastav …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 16.06.1923 :  "Säde" selts annab enampakkumise teel rendile elektrijaama vastas asuva heinamaa.   1923 september 1923 :  Valga tööstused lähevad järk-järgult üle elektrivoolu tarvitamisele. Nii on viimasel …   1923 27.10.1923 :  Naha tänaval elektrijaama kõrval avati uus saun.   1924 06.03.1924 :  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …   1925 26.05.1925 :  "Säde" selts annab rendile oma elektrijaama juures asuva heinamaa.   1925 30.07.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …   1926 jaanuar 1926 :  Ühiskondlike tööde käigus pikendati Halliku tänavat ja kraavitati Priimetsas. Tambre …   1926 märts 1926 :  Üks linnaametnik kurdab, et palga maksmise päev on iga kuu …   1926 märts 1926 :  Elektrijaama ala laiendati. Põlevkivi ja turba varumiseks ehitati uued kuurid.   1926 29.04.1926 :  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …   1926 28.05.1926 :  "Säde" selts annab rendile oma heinamaa elektrijaama juures.   1926 august 1926 :  Linna elektrijaam teeb voolu andmisel iga päev kella 4-7 peale …   1926 november 1926 :  Valga elektrijaamale jõudis 26. oktoobril kohale ja novembris paigaldati uus …   1926 25.11.1926 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: - **Päevakorra kinnitamine** - **1925. …   1926 19.12.1926 :  19. detsembril paigaldati linna elektrijaama uus diiselagregaat. Agregaat annab 460 …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 28.04.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Uued linnavolinikud, kes asendusliikmena tulid, andsid …   1927 13.06.1927 :  "Säde" selts annab suveks rendile heinamaa elektrijaama juures.   1927 juuli 1927 :  Suveajal pannakse elektrijaam seisma järgmiselt: - esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval …