Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1918. aasta kohta
 1918. aastal surnud isikud
 1918. aastal loodud asutised
Valgamaa Maakonna Kaitseliit // Valga Malev // Kaitseliidu Valgamaa Malev 1918-  mainitud:   1918 11.11.1918 :  Pärast maailmasõja vaherahu sõlmimist 11. nov 1918. a, mille kohaselt …   1918 08.12.1918 :  Valka jõudis Läti valitsuse komissar, kes otsekohe hakkas linna- ja …   1919 08.03.1919 :  Valga linna ja maakonna komandant Korneli käsul mobiliseeritakse 21 kuni …   1919 21.03.1919 :  Diviisiülema päevakäsuga nr. 50 määratakse kornet Kornel Valga maakonna Kaitseliidu …   1919 15.05.1919 :  Valga linna ja maakonna komandant Riigow kuulutab välja järjekordse mobilisatsiooni …   1919 16.07.1919 :  Spordi elu õhutamiseks linnas asutatakse spordiselts. Kavatseti algusest peale suurjoonelist …   1919 16.11.1919 :  Kaitseliidu aastapäeva pühitseti peoõhtuga "Sädes". Peo avas ajakirjanik J. Wiik …   1919 21.11.1919 :  Valga Kaitseliidu vastuvõtu ja registreerimise komisjoni koosolekul võeti vastu reeglid, …   1919 detsember 1919 :  Valgas on avamisel kaks uisuteed. Kaitseliidu spordiosakond avab uisutee Aia …   1920 11.01.1920 :  Kõik I ja II kategooria kaitseliitlased, kes teenivad asutustes, pidid …   1920 20.01.1920 :  Valga Kaitseliidu spordisalk avab ka oma liuvälja Allee tänavas endises …   1920 25.04.1920 :  Valga maakonna Kaitseliidu spordiring peab koosolekut Kaitseliidu ruumides S-Sepa 4. …   1920 juuni 1920 :  Valga maakonna Kaitseliidu spordiring viib läbi harjutusi igal esmaspäeva ja …   1920 august 1920 :  Valga maakonna kaitseliidu kütisalga asutamine kinnitati Tartu-Võru rahukogus 10. augustil …   1920 21.08.1920 :  "Rajalane" teatab et Valga linna ja maakonna komandandiks, rahvaväe ülemaks …   1920 22.08.1920 :  Valga maakonna Kaitseliidu kütisalk peab oma koosolekut salga ruumides Pihkva …   1920 oktoober 1920 :  Kaitseliidu spordiring on oma tegevust laiendanud ja kutsub uusi mehi …   1921 26.01.1921 :  Avatakse Valga poeglaste reaalgümnaasiumi ja Kaitseliidu spordisalga ühine liuväli Karskusseltsi …   1921 juuni 1921 :  Aktsiisiametnike kontrollreidist alkoholi ja tubakamüüjate juurde on näha, et 1921. …   1922 28.01.1922 :  Kaitseliidu Valga maakonna jahisalk korraldab perekondliku koosviibimise oma ruumides Moskva …   1922 12.02.1922 :  Valga maakonna Kaitseliidu jahisalk peab oma aastakoosoleku salga ruumides Moskva …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 05.03.1922 :  Kaitseliidu kütisalga liikmed kogunesid selleks, et linna ümbruses vareseid jahtida. …   1922 31.08.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas hr Villa. Välja kuulutatud päevakorras oli: …   1922 03.09.1922 :  Valga maakonna Kaitsliidu jahiselts korraldab väljasõidu Priimetsa. Seal toimuvad võidulaskmised …   1922 16.12.1922 :  Valgamaa Kaitseliidu jahisalga juhatus korraldab oma ruumides Moskva 9 maskipeo.   1923 04.03.1923 :  Valga maakonna Kaitseliidu jahisalk peab oma peakoosoleku oma ruumides Moskva …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 25.10.1923 :  Kaitseliidu kütisalk pidas oma peakoosolekut. Üheks arutatavaks küsimuseks oli ruumide …   1923 november 1923 :  Valga linnavolikogu trahterimaksu jaotusest 1924. aastaks on näha, et Valgas …   1924 veebruar 1924 :  Valga maakonna Kaitse Liidu jahisalk teatab, et eelmise aasta juhatuse …   1924 15.03.1924 :  Kaitseliidu kütiselts peab oma aastapäeva. 23. märtsil pidasid nad ka …   1924 23.03.1924 :  Kaitseliidu Küti Salk pidas aasta peakoosolekut. Kohale oli ilmunud 28 …   1924 13.07.1924 :  Kaitseliidu Kütiselts peab oma laskeharjutusi Priimetsas sõjaväe laskeplatsil, mis alles …   1924 03.08.1924 :  Kaitseliidu Küti selts korraldas järjekordse laskevõistluse Priimetsas. Seltsi tegevusest võttis …   1924 20.08.1924 :  Valga maakonna Kaitse-Liidu spordi selts saab ametlikult registreeritud. Paraku selle …   1924 22.11.1924 :  Kaitseliidu Kütisalk korraldas maskipeo seltsi ruumides.   1924 28.11.1924 :  Vabadussõja õnneliku lõpuga jäi tükiks ajaks kaitseliidu elu soiku. Nüüd …   1924 04.12.1924 :  Valga linna komandantuuris peeti kaitseliidu asutamiskoosolek. Koosolekut juhatanud kolonel Roska …   1924 14.12.1924 :  Pühapäeval kogunesid valdade ja alevite esindajad ja panid aluse Valga …   1925 veebruar 1925 :  Ligemale 150 poeglaste gümnaasiumi õpilast on astunud kaitseliitu, moodustades 4 …   1925 10.02.1925 :  10. veebruaril nimetati senine 2. soomusrongi ülem ja Valga Kaitseliidu …   1925 24.02.1925 :  Iseseisvuspäeva tänujumalateenistuse linnakirikus pidas õpetaja A. Tammik. Kaitseliitlased, kooliõpilased, tuletõrjujad …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 märts 1925 :  Kaitseminister kinnitas Valgamaa kaitseliidu pealikuks major Johan Hiiobi ja tema …   1925 28.03.1925 :  Valga Kaitseliidu malevkond korraldas suure segaeeskavaga peoõhtu, kus esinesid teatri …   1925 06.04.1925 :  Kaitseliidu Kütisalk pidas oma koosoleku enda ruumides Kesk 9. Kinnitatakse …   1925 03.05.1925 :  Maakonna Kaitseliidu koosolekul valiti juhatus, kuhu kuuluvad A. Ewertson, Dr. …   1925 09.05.1925 :  Riigivanem jõudis hommiku 4.45 Valga jaama, et siit 5.15 edasi …   1925 august 1925 :  Valga linnavolikogu istungil otsustati muu hulgas, et Kaitseliidu peod on …   1925 11.10.1925 :  Avati prof Adamsoni kavandi järgi valmistatud **vabadussõdalaste ausammas** linnapargis ja …   1925 03.11.1925 :  Peaaju rabandusse suri 49-aasta vanuselt Valga linna tuntuim suurkaupmees Jaan …   1925 29.11.1925 :  Linna kaitseliitlased andsid vande kaitsta kodu ja põhiseadusega maksma pandud …   1925 11.12.1925 :  Kaitseliitlastele algasid poeglaste gümnaasiumi ruumides sanitaar-kursused, mille juhendajaks on Dr. …   1925 21.12.1925 :  Kaitseliidu Valga maleva pealiku abi ja linna malevkonna pealik Pallon …   1926 jaanuar 1926 :  Valga maakonnavalitsus annetas Valga maakonna malevale 30 000 marka.   1926 24.02.1926 :  Paraadiga turuplatsil algasid kell ½12 algasid 24. veebruari pidustused Valgas. …   1926 24.02.1926 :  Eesti keskkoolid pidasid oma 7. aastapäeva vabariigi sünnipäevaga samal ajal …   1926 13.04.1926 :  Katsetati Kaitseliidu häiresireeni, mis asub linna lugemislaua aknal, postkontori kolmandal …   1926 30.05.1926 :  Valgas korraldati invaliidide päev. Hommik algas muusikaga mõlema kiriku tornidest, …   1926 13.06.1926 :  Valga malevas peeti malevasisesed kaitseliitlaste laskevõistlused. Võitis H. Kruustük Valga …   1926 20.06.1926 :  Kaitseliidu päeva puhul oli turuplatsil kaitseliitlaste kogunemine ja algas rongkäik …   1926 01.08.1926 :  Soome Kaitseliidu ülem Malmberg külastas teel Poola Valgat. Paraku eksisid …   1926 30.10.1926 :  Valgamaa kaitseliitlased pidasid suure õppuse, mille käigus harjutati lahingutegevust Valga …   1927 jaanuar 1927 :  Kaitseliidu Valga malevkonna juurde puhkpilliorkester, millele pillid telliti ärimehe P. …   1927 09.01.1927 :  Valga kaitsemaleva üldkoosolekul kinnitati möödunud aasta aruanne. 1927. aasta eelarves …   1927 24.02.1927 :  Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes. Hommikustel jumalateenistustel olid …   1927 01.05.1927 :  1. mai möödus Valgas rahulikult. Kell 11 algas turuplatsil sõjaväeosade …   1927 14.05.1927 :  Kaitseliit korraldas peo, mille sissetulek läks malevkonna orkestri kulude katteks. …   1927 22.05.1927 :  Valga peeti invaliidide päeva ja toimus korjandus nende heaks. Hommikul …   1927 26.06.1927 :  Linnapargis toimus **Eesti-Läti ühine laulupäev**. Pärast kella 2 pl liikus …   1927 21.08.1927 :  Linn oli politsei korraldusel lipuehtes. Hommikul saabusid pidupäevale kutsutud külalised. …   1938 22.05.1938 :  Pühapäeval, 22. mail kell 11.30 algas pidustused turuplatsil Valga linna …   1939 12.03.1939 :  Pühapäeval 12. märtsil pühitses õpetaja Ellinor Aaremäe oma 50. sünnipäeva. …
Soomusrongide divisjon // diviis // brigaad // 2. Soomusrongi Rügement 1918-1934  mainitud:   1919 24.02.1919 :  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …   1919 26.03.1919 :  Pihkva uulitsal endistes "Soldatenheimi" ruumides avati Sõdurite kodu, kus 2 …   1919 17.05.1919 :  Soomusrongide divisjoni haigemaja heaks toimub "Ühistöö" korraldusel "Sädes" piduõhtu.   1919 12.06.1919 :  Suveks avatakse linnapark sõjaväe orkestri mänguga. Avatud on ka puhvet. …   1920 jaanuar 1920 :  Soomusrongide diviis avas Vaksali tänavas endises vene toitlustuspunktis liuvälja.   1920 06.01.1920 :  Valgas toimus Balti riikide sõjavägede ülemjuhatajate nõupidamine, millest võttis osa …   1920 10.01.1920 :  Valgas "Sädes" on pidu, kus esineb soomusrongide diviisi orkester ja …   1920 27.01.1920 :  "Sädes" annavad külalisetendusi Tartu Eesti Käsitööliste Seltsi näitlejad. Tantsuks mängib …   1920 07.02.1920 :  Soomusrongide diviisi kuulipildurite kursuse korraldusel toimus "Sädes" pidu, kus olid …   1920 märts 1920 :  Soomusrongis nr 5 korraldatakse inglise keele kursused, millest võtavad osa …   1920 17.03.1920 :  Soomusrongide diviisi tagavarapataljoni aastapäeva puhul toimus kirikuplatsil paraad kapten Kurski …   1920 27.03.1920 :  Soomusrongide diviisi kuulipildujate kursused korraldavad "Sädes" ooperiõhtu, mida juhatab "Vanemuise" …   1920 14.04.1920 :  Polkovnik Parts läks vana haava ravimiseks pikemale puhkusele. Soomusrongide diviisi …   1920 23.04.1920 :  Soomusrongide diviis korraldab "Säde" saalis peoõhtu, mille kavas on muusikalised …   1920 mai 1920 :  Mai algul lahkus Valgast soomusrongide diviisi tagavarapataljon.   1920 13.05.1920 :  Öösel kella kahe ajal puhkes "Säde" teatrimajas tulekahju. Tuli algast …   1920 23.05.1920 :  Esimesel nelipühal toimus linnapargi avamine. Pargi korrastamise võttis ette Kapten …   1920 12.06.1920 :  12. ja 13. juunil toimusid esimesed kontserdid kapten Irwe abistamise …   1920 27.06.1920 :  Luke platsil peetakse suured spordimängud. Võistlevad soomusrongide diviisi väeosad. Võisteldi …   1920 august 1920 :  Soomusrongide diviisi ülem annab kohalikele piiriäärsetele elanikele teada, et piirist …   1920 08.08.1920 :  Soomusrongide diviis korraldab linnapargis spordivõistlused viievõistluses, köieveos ja teatejooksus. Võistlustest …   1920 oktoober 1920 :  Soomusrongide diviisi topograaf A. Wukmann on valmis saanud uue Valga …   1920 29.11.1920 :  Linn oli lipuehtes, sest soomusrongide diviis pidas oma 2. sünnipäeva. …   1921 29.01.1921 :  Endiste ohvitseride kogu korraldab kinnise ball-maskeraadi. Orkestrit juhatab Tago.   1921 01.02.1921 :  Valga vabastamispäeva ja Eesti de jure tunnustamise puhul oli linn …   1921 02.07.1921 :  Eesti-Läti piiri asjus toimus Valgas nõupidamine, kus kohtusid Eesti välisminister …   1921 19.08.1921 :  Peeti Soomusrongide brigaadi sisemised kergejõustikuvõistlused.   1921 28.11.1921 :  Soomusrong "Kapten Irw" pidas oma 3. sünnipäeva. Päeva tähistamiseks korraldati …   1922 jaanuar 1922 :  Jaanuaris kolis soomusrongi brigaadi staap "Säde" majast, kus neil oli …   1922 04.03.1922 :  II diviisi orkester korraldab "Sädes" kontsertballi.   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1922 17.09.1922 :  Soomusrongide diviis nr 2 korraldas linnapargis kergejõustikuvõistlused, mis läksid ilusa …   1922 24.09.1922 :  Soomusrongide brigaadi spordikomisjon korraldas 3. jalaväepataljoni spordiplatsil brigaadi üksuste vahelised …   1922 15.10.1922 :  Läti seltsi aias toimus jalgpallivõistlus soomusrongide brigaadi ja Tartu noorsooseltsi …   1922 26.10.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …   1922 29.11.1922 :  Peeti soomusrongi brigaadi 4. aastapäeva pidustusi. Kell 10 oli turuplatsil …   1923 24.02.1923 :  Vabariigi 5. iseseisvuspäeva pühitseti kogu linnas. Kell ½11 kogunesid tuletõrjujad …   1923 12.05.1923 :  12. mail kell 7 õhtul oli ilutulestiku ning rakettide ja …   1924 01.02.1924 :  Valga vabastamise 5. aastapäeval olid majad juba varahommikul lipuehtes ja …   1924 11.03.1924 :  Admiral Pitka sõitis läbi Valga, et suunduda Euroopa kaudu Kanadasse. …   1924 23.03.1924 :  II soomusrongide rügement korraldas suusavõistlused. Distantsi pikkus oli 5 km …   1924 24.05.1924 :  "Sädes" toimub muusikakooli heaks loterii-allegrii koos ettekannete õhtuga. Peale selle …   1925 10.02.1925 :  10. veebruaril nimetati senine 2. soomusrongi ülem ja Valga Kaitseliidu …   1925 11.02.1925 :  Karskusseltsi esimees T. Grünberg pidas 2. soomusrongide rügemendis kõne karkuse …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 12.12.1925 :  II Soomusrongide rügement pidas oma 7. aastapäeva aktusega väeosas.   1926 märts 1926 :  2. Soomusrongide rügemendi ohvitseride kogu otsib kasiinopidajat.   1926 20.03.1926 :  2. Soomusrongide rügemendi üleajateenijad korraldasid Läti seltsi saalis peoõhtu. Esinesid …   1926 16.05.1926 :  2. soomusrongide rügement korraldas teatejooksu ümber linna. Selle võitis õppekompanii …   1926 12.06.1926 :  2. soomusrongide rügemendi ohvitseride kogu alustas mais linnaparki murutõnise [tennise] …   1926 27.06.1926 :  Laiarööpmeliste soomusrongi nr 2 poolt korraldati linnapargi spordipidu. Peo sissetuleku …   1926 25.07.1926 :  Sakala jalaväe rügement korraldas linnapargis rahvapeo ja spordivõistlused. Korraldati mitmesuguseid …   1926 12.12.1926 :  Soomusrongi rügement pühitses oma 8. aastapäeva. Hommikul toimus jumalateenistus, millele …   1927 04.01.1927 :  Valga Soomusrongide üleajateenijate kogu avas liuvälja.   1927 18.03.1927 :  2. Soomusrongide rügement korraldas "Musses" sõduritele peo.   1927 19.05.1927 :  Linnavolikogu koosoleku päevakorras: - **Päevakorra kinnitamine** - **Ehituslaenu tagastajatelt linna …   1927 23.05.1927 :  Reamees Aleksander Ruuwen lasi enda kasarmu ruumides maha. Ta oli …   1927 25.05.1927 :  Soomusrongide rügemendi kevadpeol "Sädes", astusid muude esinejate seas üles kahes …   1927 04.06.1927 :  Linnapargis avati muusikaga soomusrongide rügemendi muru-tõnise [tennise] plats. Mänguriistu saab …