Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1919. aasta kohta
 1919. aastal surnud isikud
Richard Georg Alexander Wühner 1872-1919  mainitud:   1897 03.08.1897 :  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …   1898 19.12.1898 :  R. Wühner määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks.   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1899 10.01.1899 :  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …   1899 29.08.1899 :  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …   1900 01.01.1900 :  Uue aasta õhtul (1. jaanuaril) oli karskusseltsis ilus jõulupuu seltsi …   1900 mai 1900 :  Valga Eesti kogudus sai loa Eesti kiriku ehitamiseks raha korjata. …   1900 20.08.1900 :  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …   1900 04.09.1900 :  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …   1900 15.10.1900 :  Valga Eesti koguduse õpetaja Wühner käis 15. oktoobril Ergmäel Lätimaa …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi: Valga koguduse eestseisjad: (kl …   1901 aprill 1901 :  Liivimaa kuberner andis loa Valga linna õpetajale Richard Wühnerile Valga …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 29.08.1903 :  Pühapäeval 29. augustil pühitses Hans Einer karskusseltsi saalis oma 25aastast …   1903 26.09.1903 :  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …   1903 14.12.1903 :  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1905 21.08.1905 :  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1906 01.09.1906 :  1. september avati pidulikult linna tütarlaste progümnaasium, mille puhul ka …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 25.02.1907 :  Pühapäeval 25. märtsil kell 3 pl õpetajamajas hääleõiguslike Eesti koguduse …   1907 28.02.1907 :  Õpetaja Wühner saadab avaliku kirja, kus palub enda karskusseltsi auliikmest …   1907 06.03.1907 :  6. märtsil kogunes saksa-läti koguduse õpetaja Dietrichi kutsel Musse saali …   1907 08.04.1907 :  Õpetaja Wühneri kutsel olid õhtul kell 7 õpetajamajja kogunenud naised, …   1908 12.10.1908 :  Kevadest on tüli kiriku nõukogu ja kirikukooli juhataja hr Ollino …   1909 29.11.1909 :  Evangeelne noorte meeste selts pidas aastapidu ja sellest võttis osa …   1910 14.03.1910 :  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …   1910 juuni 1910 :  Õpetaja Wühner keeldus võtmast enda juurde leeri ühte Sangaste kihelkonnast …   1910 30.09.1910 :  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …   1910 12.12.1910 :  Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri abiliseks valiti õpetajakandidaat Jaan Treumann.   1911 veebruar 1911 :  Uus Eesti koguduse abiõpetaja J. Treumann on sattunud nii kreisipolitsei …   1912 20.03.1912 :  Luke kirikukonvendil tegi patroon ettepaneku, et kui soovitakse uut õpetajat, …   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1912 29.04.1912 :  Õpetaja Wühner õnnistas 1. aprillil kirikus altari ees valitud Peetri …   1913 20.01.1913 :  Luke koguduse uus õpetaja Lange jõuab Valka. Kuna ta eesti …   1913 juuli 1913 :  Valga Eesti koguduse õpetaja R. Wühner on puhkusele lubatud. Teda …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1914 24.04.1914 :  Kohalikes kõrgemates koolides algasid lõpueksamid. Kõrgema algkooli juures tegutsevate kasvatusteaduste …   1914 august 1914 :  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …   1916 25.10.1916 :  Suri Luke koguduse õpetaja Harald Lange ja maeti Riiga. Harald …   1917 24.07.1917 :  Valgast pärit noor õhusõitja, esimene eestlasest õhuäss, Jaan Mahlapuu hukkus …   1918 29.12.1918 :  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …   1919 jaanuar 1919 :  Algasid hulgalised läbiotsimised, kinnivõtmised ja mahalaskmised ilma mingisuguseta kohtuotsuseta. Komandandiks …   1919 jaanuar 1919 :  Enamlaste läbi sai Valga linn palju kannatada. Rööviti ja viidi …   1919 17.03.1919 :  Kokku on 107 surnukeha üles leitud, kuid kui palju tapeti …   1919 juuni 1919 :  Pihkvast tulnud teadete järgi on enamlased maha lasknud Eesti koguduse …   1919 13.06.1919 :  Enamlaste ohvriks langenud õpetaja Wühner toodi Pihkvast Valka ja maeti …   1920 01.02.1920 :  Jumalateenistusel linnakirikus mälestatakse ühtlasi ka õpetaja R. Wühnerit. Jutluse peavad …   1939 30.07.1939 :  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …
Zimm Ainson (Aintson) 1846-1919  mainitud:   1885 juuni 1885 :  Valgas asutati Aleksandri-kooli komitee kubermanguvalitsuse loal. Liikmeteks on kaupmees Alver, …   1890 16.12.1890 :  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …   1891 17.03.1891 :  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …   1891 24.11.1891 :  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …   1892 29.03.1892 :  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …   1893 11.04.1893 :  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …   1894 06.01.1894 :  Kolmekuningapäeval pidas karskusselts järjekordse koosoleku hr Wirkowi majas. Valga Eesti …   1894 23.01.1894 :  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …   1894 18.09.1894 :  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …   1894 18.12.1894 :  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …   1894 31.12.1894 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetusi kogunud P. Undritz. P. Grünfeldi …   1895 19.02.1895 :  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …   1895 19.03.1895 :  Valga karskusseltsis toimus kirjanduse- ja lõbuõhtu. Ettekandeid tegid abipresident Z. …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 02.03.1897 :  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …
 1919. aastal loodud asutised
"Ühistöö" Valga osakond 1919-1921  mainitud:   1919 veebruar 1919 :  Veebruari alguses kohe pärast asutamist avas "Ühistöö" toitlustusjaoskond raudteejaamas toitlustuspunkti, …   1919 02.02.1919 :  2. veebruari õhtul loodi "Ühistöö" Valga osakond. Linnavalitsuses korraldati koosolek, …   1919 06.02.1919 :  Vägede ülemjuhataja oli rongisõidul lõunarindel ja jõudis hommikul Valka. Tal …   1919 16.02.1919 :  "Säde" saalis toimus "Ühistöö" korraldusel peoõhtu, mis oli esimeseks kultuuriliseks …   1919 16.02.1919 :  Valga "Ühistöö" osakond korraldab kahel päeval korjanduse Eesti sõjaväe toetuseks. …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 24.02.1919 :  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …   1919 02.03.1919 :  Valga "Ühistöö" korraldas "Sädes" piduõhtu. Muuseas annab peopilet loa viibida …   1919 23.03.1919 :  "Ühistöö" korraldusel toimub heategevuslik näitemänguõhtu "Säde" ruumides. Mängitakse näidendit "Murdvargus".   1919 09.04.1919 :  "Ühistöö" korraldab "Säde" saalis balleti- ja ooperiõhtu endiste Peterburi Maria …   1919 20.04.1919 :  "Ühistöö" korraldab "Sädes" näitemängu õhtu tantsuga. Esitati O. Lutsu "Paunvere".   1919 04.05.1919 :  "Ühistöö" korraldas "Sädes" peaõhtu näitemängude ja kontserdiga.   1919 17.05.1919 :  Soomusrongide divisjoni haigemaja heaks toimub "Ühistöö" korraldusel "Sädes" piduõhtu.   1919 25.05.1919 :  "Ühistöö" korraldusel kantakse "Sädes" ette näidend "Paunvere", pärast mida on …   1919 09.06.1919 :  Valga maakonna "Ühistöö" kongress peeti Valgas "Ühistöö" ruumides.   1919 09.06.1919 :  Teisel suvistepühal toimub "Ühistöö" korraldusel "Sädes" muusika- ja plastikaõhtu, kus …   1919 29.06.1919 :  29. juunil toimus linnapargis "Ühistöö" näitemüük loteriiga. Oli ka muid …   1919 11.10.1919 :  "Ühistöö" toetuseks korraldatakse kontserdiõhtu.   1919 november 1919 :  "Ühistöö" kolis Pihkva tän. Wassili majast "Säde" maja kolmandale korrusele.   1919 09.11.1919 :  "Ühistöö" korraldusel toimub peoõhtu kontserdi ja J. Kunderi naljamängu "Kroonu …   1919 29.12.1919 :  "Ühistöö" korraldas sõdurite perekondadele ja lastele "Sädes" ilusa jõuluõhtu. Preester …   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 01.02.1920 :  Valga suuremad seltsid "Säde", karskusselts, tuletõrjujad, "Ühistöö" osalevad linna vabastamise …   1920 10.04.1920 :  Valga näiteseltskond pidas "Ühistöö" ruumides nõu, et ühingusse koonduda. Vaadati …   1920 18.04.1920 :  Valga "Ühistöö" peab oma aastakoosolekut oma ruumides.   1920 mai 1920 :  Endine "Ühistöö" rätsepatöökoja juhataja J. Korb avas Nikolai 1 rätsepaäri.   1920 juuni 1920 :  "Ühistöö" büroo viidi üle Köie tn 4.   1920 01.11.1920 :  Vabadussõja ajal loodud organisatsioon "Ühistöö" on likvideerimisel. Ka Valgas müüakse …   1920 november 1920 :  Valga "Ühistöö" moosivabrikus otsustati halvaksläinud õuntest ja moosidest hakata tootma …   1921 16.01.1921 :  Valga "Ühistöö" osakond kogunes kokku ja otsustas osakonna likvideerida. Otsustati …   1921 18.12.1921 :  Valga "Ühistöö" likvideerimiskomisjon peab oma koosoleku "Säde" puhvetis.   1924 03.02.1924 :  Tütarlastegümnaasiumi ruumides toimus "Ühistöö" likvideerimiskomisjoni peakoosolek. Muu hulgas oli arutuse …
Valga poeglaste gümnaasium 1919-1932  mainitud:   1918 04.07.1918 :  Kui vene ajal seisnes Valga Eesti Rahvahariduse seltsi tegevus peamiselt …   1918 14.07.1918 :  Rahvahariduse Seltsi peakoosolekul kinnitati kahe eestkeelse keskkooli loomiseks koostatud eestseisuse …   1918 17.07.1918 :  Rahvahariduse selts valis loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai …   1918 28.07.1918 :  Valga Rahvahariduse Seltsi 14. juuli üldkoosolekul otsustati avada emakeelsed keskkoolid …   1918 19.08.1918 :  Rahvahariduse seltsi soovile avada eestikeelseid keskkoole töötas vastu kohalik sakslastest …   1918 28.09.1918 :  Kuna saksa okupatsioonivõimudelt kõrgemate õppeasutuste avamiseks luba ei saadud, siis …   1918 21.10.1918 :  Valga Rahvahariduse selts sai oktoobri alguses loa eesti õppekeelega keskkooli …   1918 november 1918 :  Eesti keskkoole ei õnnestunud Rahvahariduse seltsil avada, sest tema päralt …   1918 04.11.1918 :  Valga Rahvahariduse Selts võtab vastu sooviavaldusi Eesti keskkoolides õppima asumiseks …   1918 08.11.1918 :  Rahvahariduse selts saatis Riiga saadikutena O. Sild'i ja A. Kokkult'i, …   1918 11.11.1918 :  Rahvahariduse selts ei saanud keskkoolide tegevusega alustada 11. novembril nagu …   1918 19.11.1918 :  Rahvahariduse selts sai kohalikult komandandilt vastuse Riias 8. novembril ära …   1919 17.02.1919 :  Valga linna koolikomisjon teatab, et õppetöö Valga Eesti algkoolides algab …   1919 20.02.1919 :  Oma koosolekutel valisid Valga Eesti keskkoolid endale juhatajad: - Valga …   1919 24.02.1919 :  Eesti iseseisvuse esimesel aastapäeval toimus tütarlastegümnaasiumis pidulik aktus, kus osalejaid …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1919 10.05.1919 :  Valga Eesti Keskkoolide pedagoogikanõukogu korraldas "Sädes" vaesemate õpilalaste toetuseks peoõhtu, …   1919 30.05.1919 :  Algab vastuvõtt Valga Eesti keskkoolidesse. Koolid tegutsevad endiselt koos Pihkva …   1919 07.06.1919 :  Valga Eesti keskoolides lõppes koolitöö. Koolid saadi avada 24. veebruaril …   1919 september 1919 :  Valga nelja keskkooli (2 eesti ja 2 läti) pole kolm …   1919 oktoober 1919 :  Valga poeglaste keskkooli juhatajaks tuleb Valka tagasi endine Valga kommertskooli …   1919 07.10.1919 :  Algab õppeaasta mõlemas Eesti keskkoolis ja ka teistes linna koolides …   1920 07.01.1920 :  Valga Eesti poeglaste keskkooli võetakse vastu uusi õpilasi V, VI …   1920 18.01.1920 :  Valga Eesti keskkoolid korraldasid õpilastele karskuskoosoleku, kus selgitati viinajoomise kahjulikkust …   1920 märts 1920 :  Valga Eesti keskkoolides (poiss- ja tütarlastegümnaasium) õpib kokku u 450 …   1920 aprill 1920 :  Valga Eesti keskkoolide kaks ühingut "Edu" ja "Tungal" ühinesid üheks …   1920 juuni 1920 :  Valga maakonna Kaitseliidu spordiring viib läbi harjutusi igal esmaspäeva ja …   1920 02.06.1920 :  Valga poeglaste keskkooli võetakse vastu uusi õpilasi II-VIII klassi. Ülesandmisi …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …   1920 31.08.1920 :  31. augustil valis Iinna koolivalitsus Eesti kõrgema algkooli juhatajaks koolinõuniku …   1920 20.09.1920 :  Valga Eesti tütarlaste keskkoolis ja Valga Eesti Reaalgümnaasiumis (poeglaste keskkoolis) …   1920 20.09.1920 :  Valga linna reaalgümnaasiumis on õppeaasta alanud, kuid mitmed õpetajate kohad …   1920 oktoober 1920 :  Valga keskkoolidesse on nii palju õpilasi juurde tulnud, et haridusministeeriumile …   1920 04.10.1920 :  Valga keskkoolide noorteühing "Tung" pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …   1920 24.10.1920 :  Valga tütarlastegümnaasiumis on lastevanemate üldkoosolek, kus valitakse ka vanemate nõukogu …   1920 detsember 1920 :  Poisslaste reaalgümnaasiumis algavad käsitöötunnid. Tunniandjaks on hr Ojakow, kes on …   1920 18.12.1920 :  Poeglaste reaalgümnaasium korraldas Sõdurite kodus peo, et koguda raha raamatukogu …   1921 jaanuar 1921 :  Mõlemad eesti gümnaasiumid on endale asutanud raamatukogud, kuid lugemisruumid on …   1921 26.01.1921 :  Avatakse Valga poeglaste reaalgümnaasiumi ja Kaitseliidu spordisalga ühine liuväli Karskusseltsi …   1921 veebruar 1921 :  Poeg- ja tütarlaste reaalgümnaasiumide nõukogu on sagedaseks läinud õpilaste klassipeod …   1921 09.02.1921 :  Intiim-rühma korraldusel toimus mees-keskkooli õppurite referaadiõhtu, kus kanti ette kaks …   1921 20.02.1921 :  Poeglaste reaalgümnaasiumi lastevanemate nõukogu otsutas muu seas hiljuti asutatud eestikeelse …   1921 aprill 1921 :  Poeglaste pedagoogikanõukogu otsustas, et erakoolidest ilma eksamiteta õpilasi enam vastu …   1921 23.05.1921 :  Poeg- ja tütarlastegümnaasiumi õpilased käisid õpetajatega tutvumas raudteetehastega. Veojaoskonna ülema …   1921 26.05.1921 :  Linnavolikogu istung toimus raekojas. Kohal oli 36 volikogu liiget. Volikogu …   1921 30.05.1921 :  Valga linna mõlemas gümnaasiumi algavad sisseastumiseksamid I, II, III, IV …   1921 juuni 1921 :  Poeglaste reaalgümnaasiumis on avatud käsitööde näitus, kus on mitmesuguseid töid …   1921 juuni 1921 :  Valga gümnaasiumid korraldasid ühise külaskäigu Petserisse. Külastati nii kohalikku gümnaasiumi …   1921 10.06.1921 :  Peeti keskkoolide lõpuaktuseid. Meeleolu oli ülev, sest lõpetas esimene lend …   1921 august 1921 :  Linna koolimajades on remont täies hoos. Poeglaste keskkool omab nüüd …   1921 02.10.1921 :  Poiste reaalgümnaasiumi ruumides toimus lastevanemate koosolek, kus igale klassile 2 …   1921 09.10.1921 :  Valga meesreaalgümnaasiumi vanemate klasside (VIII, VII, VI ja VIa) õpilaste …   1921 20.12.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul anti teada, et linnavolinik A. Printsmanni asemele …   1921 21.12.1921 :  Poeglaste gümnaasium korraldas "Säde" saalis peo, mille eeskavas olid ilulugemised, …   1922 veebruar 1922 :  Kohalikku reaalgümnaasiumisse on saksa keele õpetajaks valitud Ed. Grünberg, kes …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 24.05.1922 :  Reaalgümnaasiumidel toimus kirjalik eksam. Hommikul saadeti suletud ümbrikus teema, milleks …   1922 03.06.1922 :  **Valga poeglaste reaalgümnaasiumi** lõpetasid: Friedrich Kahro, Jaan Hugo Kokk, Ernst-Voldemar …   1922 03.06.1922 :  Eesti keskkoolid korraldasid õpilastööde näituse tütarlastegümnaasiumi ruumides.   1922 03.06.1922 :  Gümnaasiumide ühisel aktusel kell 11 tervitasid lõpetajaid kõnedega meesgümnaasiumi juhataja …   1922 07.06.1922 :  Valga linna gümnaasiumides toimusid sisseastumiseksamid. Esialgu olid need sedavõrd rasked, …   1922 30.09.1922 :  Poeglastegümnaasiumile jõudis kohale suur hulk muusikariistu Saksamaalt - vaskpasunaid ja …   1922 oktoober 1922 :  Koolivalitsuse poolt valiti Valga Poeglaste Gümnaasiumi inspektoriks sama kooli matemaatika …   1922 november 1922 :  Direktor Grünbergi külaskäigu järel Saksamaale saabus poeglastegümnaasiumile suur hulk õppevahendeid …   1922 detsember 1922 :  Valga linnas tegutseb: **5 keskkkooli**, milles kokku õpib 1034 õpilast …   1923 20.01.1923 :  Valga poeglaste gümnaasiumi korraldab "Sädes" peoõhtu, kus on kavas meeskoori, …   1923 veebruar 1923 :  Kuperjanovi tänaval on uue reaalkooli maja ehitamine otsustatud ja kevadel …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 märts 1923 :  Keskkooliõpetaja kutsekinnituse said haridusministeeriumi poolt poeglaste gümnaasiumi õpetajad Hermann Noppasson …   1923 märts 1923 :  Saksamaalt tellitud füüsika õppevahendid poeglaste gümnaasiumile jõudsid kohale. Nende hulgas …   1923 03.03.1923 :  Läbisõidul Riiga kõneleb Valgas Riigikogu liige W. Ernits karskusteemadel poeglaste …   1923 24.03.1923 :  Haridusministeerium kuulutab välja avaliku pakkumise Reaalgümnaasiumi Kuperjanovi tänava hoone remonttööde …   1923 mai 1923 :  Valga poeglaste gümnaasiumi vanemate komitee korraldab koolitarvete hankimiseks loterii.   1923 mai 1923 :  Valgas on viis keskkooli, kus õpetajaid kokku 65 ja õpilasi …   1923 mai 1923 :  Valga poeglaste reaalgümnaasiumi hoolekogu otsib kooliinventari valmistajat uue koolimaja jaoks.   1923 17.05.1923 :  Keskkoolide abituriendid kirjutasid kirjaliku eksami ühel haridusministeeriumi poolt ette antud …   1923 juuni 1923 :  Gümnaasiumide lõpetajad: **Valga Poeglaste Gümnaasiumi humanitaarharu** Gustav Felix Arras, Aleksander …   1923 02.06.1923 :  Valga koolinoorsoo III noortepüha läks halvale ilmale vaatamata päris hästi …   1923 08.06.1923 :  Poeglaste gümnaasiumi õpetaja W. Luht peab tütarlastegümnaasiumi saalis kõne kooliõpilaste …   1923 13.06.1923 :  Lõppesid Valga poeglaste reaalgümnaasiumi vastuvõtmise eksamid. Kokku oli erinevatesse klassidesse …   1923 august 1923 :  Augusti aluguses jõuti Kuperjanovi tänaval asuva poeglaste reaalkooli hoone ehitamisel, …   1923 august 1923 :  Kooliaasta on algamas ja valiti uusi õpetajaid. Poeglaste reaalgümnaasiumis on …   1923 27.08.1923 :  Valga linna koolides algab õppetöö. Algkoolid: I algkool eesti õppekeelega, …   1923 september 1923 :  Poeglaste reaalgümnaasium kolib uude majja järk-järgult septembrikuu jooksul. Enne jõule …   1923 02.10.1923 :  Poeglaste gümnaasium lõpetas kolimise oma uuesti remonditud hoonesse. Hommikul kell …   1923 november 1923 :  Poeglaste gümnaasiumis avati lugemislaud. Seal on ajalehti ja -kirju nii …   1923 08.12.1923 :  Suri Valga poeg- ja tütarlastegümnaasiumi ladina keele õpetaja M. J. …   1923 15.12.1923 :  Poeglastegümnaasiumi jõulupidu toimub uutes kooliruumides. Esines suur õpilaste puhkpilliorkester ja …   1924 jaanuar 1924 :  Poeglaste gümnaasiumi direktor T. Grünberg käis kaks aastat järgemööda Saksamaal …   1924 01.01.1924 :  1923. aasta sügisel lepivad linna- ja maakonnavalitsus kokku linna keskkoolide …   1924 jaanuar 1924 :  Koolidest tegutsesid Valgas 1923/1924 õppeaastal: **gümnaasiumid**: Mees-reaalgümnaasium, Kuperjanovi 8 Nais-reaalgümnaasium, …   1924 08.01.1924 :  Paigaldati poeglaste gümnaasiumile hangitud kinoaparaat kohale ja prooviti. Kavatseti muretseda …   1924 21.01.1924 :  9. detsembril 1923 valitud uus maakonnanõukogu koosseis pidas oma esimese …   1924 01.02.1924 :  Valga vabastamise 5. aastapäeval olid majad juba varahommikul lipuehtes ja …   1924 16.02.1924 :  Kehvemate õpilaste toetuseks korraldas poeglaste gümnaasiumi vanemate nõukogu 16. veebruari …   1924 25.02.1924 :  Poeglaste gümnaasium pühitses oma 5. aastapäeva, mis algas piduliku aktusega …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 27.03.1924 :  27. märtsil toimus linnavolikogu koosolek linna raekojas. Algselt esitatakse ka …   1924 aprill 1924 :  Uude koolimajja kolimine andis uusi võimalusi ka gümnaasiumi õpilaste organisatsioonide …   1924 11.04.1924 :  Poeglaste gümnaasium korraldas oma ruumides peoõhtu, millest osavõtt oli elav. …   1924 29.04.1924 :  Poeglastegümnaasiumis lõppes peaaegu terve aprilli kestnud maleturniir, mille võitis F. …   1924 03.05.1924 :  Karskuspühal 3. ja 4. mail korraldab garnisoni karskusrühm karbikorjanduse alkoholismivastase …   1924 11.05.1924 :  Kindral Laidoneri nimelise invaliidide kapitali heaks korraldatakse karbikorjandus ja heategevuslik …   1924 31.05.1924 :  Koolides õpilastööde näitused. Iseäranis tähelepanuväärsed olid tütarlastegümnaasiumi maitsekad tööd ja …   1924 juuni 1924 :  Valga poeglastegümnaasiumi lõpetasid humanitaarharus: Elmar Anton, Viktor Erlemann, Paul Hermann …   1924 11.06.1924 :  Vastuvõtt linna keskkoolidesse on 11.-14. juunini.   1924 juuli 1924 :  Praegu on tütarlastegümnaasiumis on kolm haru: humanitaar-, reaal- ja majandusharu. …   1924 13.09.1924 :  Poeglaste gümnaasiumis toimuvad kahepäevased spordivõistlused erinevatel aladel. Koolis on kehakultuuriga …   1924 07.10.1924 :  Poeglastegümnaasiumis asutati esperantoring. Kohale oli tulnud 70 osalist, kes jagunes …   1924 10.10.1924 :  Poeglastegümnaasiumis avastasid mitme õpilased, et neil on asju kaduma läinud. …   1924 detsember 1924 :  Poeglastegümnaasiumi karskusringi aktiivsed sportlased on juba varasügisest peale ette valmistanud …   1924 02.12.1924 :  Poeglastegümnaasiumis toimus auavaldus enamlaste mässus hukkunud isikutele. Kõnega esinesid direktor …   1924 03.12.1924 :  Algas II poeglastegümnaasiumi maleturniir. Osalejaid oli 14 nende seas ka …   1925 01.02.1925 :  Linna vabastamise 6. aastapäeva puhul hommikul kell ½9 mängis poeglaste …   1925 veebruar 1925 :  Ligemale 150 poeglaste gümnaasiumi õpilast on astunud kaitseliitu, moodustades 4 …   1925 12.02.1925 :  Valga skautide malev korraldas oma aastapäeval skautide pühaliku tõotuse andmise, …   1925 14.02.1925 :  Maakonnanõukogu järjekordne koosolek toimus maakonnavalitsuse ruumides. Paljude muude küsimuste hulgas …   1925 25.02.1925 :  Poeglaste gümnaasium pühitses oma 6. aastapäeva, kus kõnedega esinesid härrad …   1925 märts 1925 :  Poeglastegümnaasiumi muusikaõpetaja on oma tubli tööga jäänud paljudele silma jäänud. …   1925 29.04.1925 :  19. märtsil alanud Valga poeglastegümnaasiumi maleturniir lõppes alles 29. aprillil, …   1925 02.05.1925 :  2. mail kell 7 õhtul toimus poeglaste gümnaasiumi pidu, kus …   1925 10.05.1925 :  Invaliidide päeva puhul oli linn lipuehtes. Raudteejaama esisel toimus rahvakontsert …   1925 16.05.1925 :  Poeglastegümnaasiumi õuel toimuvad spordivõistlused, kus muu hulgas mängitakse ka walley …   1925 27.05.1925 :  Keskkooliõpilane Arwid Wasar vaatas teise õpilase korteris Tartu 23 vintpüssi …   1925 juuni 1925 :  Valga poeglastegümnaasiumi V lennu lõpetasid: **humanitaarharus**: Johannes Altin, Friedrich Johannes …   1925 13.06.1925 :  Valga poeglastegümnaasiumis on uute õpilaste vastuvõtt.   1925 05.10.1925 :  Alustas Valga tööstuskool, kus kolmeaastase öppeaja kestel valmistatakse ette oskustöölisi …   1925 24.12.1925 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub üleskutse asutada vilistlaskogu ka poeglastegümnaasiumis. Tütarlaste vilistlastekogu …   1926 17.01.1926 :  Poeglaste gümnaasiumi karskusring avas kooli õuel uisutee, mis on avatud …   1926 veebruar 1926 :  Poeglaste keskkool otsustas õpilaste edenemise vahekokkuvõtte jaoks hakata välja andma …   1926 24.02.1926 :  Poeglastegümnaasiumi õpetajad Johann Bürger ja Friedrich Klement ning Läti keskkooli …   1926 24.02.1926 :  Eesti keskkoolid pidasid oma 7. aastapäeva vabariigi sünnipäevaga samal ajal …   1926 märts 1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi õpetajad muretsesid endale ping-pongilaua ja mängivad seda vahetundidel …   1926 märts 1926 :  Poeglastegümnaasiumi matemaatika õpetaja Boris Grünberg lõpetas ülikoolis füüsika-matemaatika teaduskonna. Ta …   1926 14.03.1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi IV (eelviimane) klass korraldas peoõhtu "Sädes". Eeskavas esinesid …   1926 25.03.1926 :  Poeglastegümnaasiumis toimub peoõhtu muusikaliste ettekannete ja näidendiga "Vargad". Lõpuks ka …   1926 aprill 1926 :  Kohalike keskkoolide ülalpidamiseks kulus 1925. aastal kokku 7,8 mln marka, …   1926 18.04.1926 :  Valga linnakirikus on kontsertõhtu kus esinevad poeglastegümnaasiumi orkestrid hr J. …   1926 13.05.1926 :  Taevaminemispühal korraldas Valga Naisselts emadepäeva, mille puhul oli hommikul jumalateenistus …   1926 juuni 1926 :  Poeglastegümnaasiumi juures tegutsenud keskkooli õhtukursused lõpetasid: J. Lõhmus, A. Rekand …   1926 juuni 1926 :  Poeglastegümnaasiumi matemaatikaõpetaja sõitis õppima Pariisi kõrgemasse elektriasjanduse ülikooli raadiondust. Õppetöö …   1926 11.06.1926 :  Poeglastegümnaasiumi lõpetasid **humanitaarharus**: Aleksander Abel, Jaan Voldemar Berg, Herbert Arnold …   1926 juuli 1926 :  Tööstuskooli rauatöö õpetaja-instruktor Kohlmann lahkus ja uueks instruktoriks valiti hr …   1926 juuli 1926 :  Linna keskkoolides vajatakse uusi õpetajaid. Poeglastegümnaasium otsib matemaatika-, saksa keele- …   1926 12.07.1926 :  Haridusnõukogu valis Valga poeglastegümnaasiumi inspektoriks Alfred Flussi, kes senini töötas …   1926 18.08.1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi õpetaja, seltskonnategelane ja koorijuht pühitses oma 35. sünnipäeva. …   1926 september 1926 :  Poeglaste gümnaasiumi õppevahendite muretsemise kooperatiiv "Merkuur" lõpetas oma tegevuse. Tema …   1926 september 1926 :  Valga pogelastegümnaasiumi soovisid sisse astuda kaks noormeest, kes olid tunnistusi …   1926 september 1926 :  Poeglastegümnaasiumi hoones oli kunagi kartser, milles korrast üleastujaid karistati. Nüüd …   1926 oktoober 1926 :  Kaitseliidu Valga malevkond otsustas endale orkestri luua. 16 pilli telliti …   1926 12.11.1926 :  Poeglastegümnaasiumis toimus abiturientide korraldatud märdiõhtu, kus algselt lubati raadiokontserti. Tegelikult …   1926 detsember 1926 :  Valga poeglastegümnaasiumi abituriendid said kätte lõpumärgid. Need on erinevad reaal- …   1926 13.12.1926 :  Poeglaste gümnaasiumi ruumes toimus Valga Ühispanga esimene üldkoosolek. Enne seda …   1926 17.12.1926 :  Valga poeglastegümnaasium pidas pidu "Säde" ruumides. Esinesid koorid ja orkester …   1927 jaanuar 1927 :  Valga poeglastegümnaasiumi eelviimase klassi õpilased on ekskursiooniks raha kogumiseks välja …   1927 20.01.1927 :  Poeglastegümnaasiumi karskusring avab linnas teise liuvälja. Sõjaväelaste poolt varasemalt avatud …   1927 29.01.1927 :  "Sädes" pidi toimuma poeglastegümnaasiumi pidu, mille eeskavas kontsertosa Joh. Madissoni …   1927 06.02.1927 :  Esperantistide selts "Esperantista Mondo" pidas oma üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Osavõtt …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 25.03.1927 :  "Sädes" avati esmakordne kirjanädal aktusega. Avar saal oli rahvast tulvil. …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 03.04.1927 :  Pühapäeval toimus malevõistlus Läti Valgas kohaliku gümnaasiumi ja Valga poeglastegümnaasiumi …   1927 27.04.1927 :  Koolivalitsus kinnitas hr H, Noppassoni poeglastegümnaasiumi matemaatika ja tööstuskooli füüsika …   1927 30.04.1927 :  Kohalike keskkoolide karskusringide eestvõttel korraldasid noored maiõhtul linnas rongkäigu. 15 …   1927 01.05.1927 :  1. mail korraldas Valga Skautide Malev peoõhtu, kus sissejuhatuseks mängis …   1927 01.05.1927 :  Valga Eesti Keskkoolide karskusringid korraldasid esimese mai rongkäigu läbi öise …   1927 07.05.1927 :  "Sädes" toimus poeglaste gümnaasiumi pidu. Eeskava koosnes keel- ja puhkpilliorkestrite …   1927 14.05.1927 :  Poeglaste gümnaasiumi õpilastööde näituse avas 14. mail direktor T. Grünberg. …   1927 18.05.1927 :  Keskkoolide lõpuklassides oli esimene eksam. Kirjalikuks tööks anti valida kaks …   1927 26.05.1927 :  Poeglaste gümnaasium pidas kevadpidu linnapargis. Toimusid ka spordivõitlused, kuhu olid …   1927 29.05.1927 :  Peetri kogudus sai endale surnuaiaks Tartu tee äärde uue platsi, …   1927 30.05.1927 :  Keskkoolide lõpetajad L. Saar, H. Kokk, J. Kosesson ja P. …   1927 03.06.1927 :  Valga keskkoolide õpilased otsustasid ühise koolilõpupeo korraldada. Muidu on see …   1927 03.06.1927 :  **Valga poeglaste keskkooli** lõpetasid: - **humanitaarklassis** - Heino Freirik, Voldemar …   1927 08.06.1927 :  Linna keskkoolides on vastuvõtueksamid. Sügisesed katsed on 25.-27. augustil. Kooliaasta …   1927 14.06.1927 :  Valga poeglastegümnaasiumi õpetaja Boris Grünberg sõitis paar aastat tagasi Pariisi …   1927 26.06.1927 :  Linnapargis toimus **Eesti-Läti ühine laulupäev**. Pärast kella 2 pl liikus …   1927 26.06.1927 :  Poeglastegümnaasiumi vilistlased otsustasid kell 10 poeglastegümnaasiumis kokku saada, et asutada …   1939 16.08.1939 :  16. augusti öösel suri Tartus endise Valga tütarlaste gümnaasiumi juhataja …
Valga maakonnavalitsus // maavalitsus 1919-2017  mainitud:   1919 12.02.1919 :  12. veebruaril 1919 andis Ajutine valitsus välja ajutise määruse Valga …   1919 19.04.1919 :  19. aprillil määrati ametisse maakonnavalitsuse esimeheks endine Maapäeva liige Jaan …   1919 22.05.1919 :  Uue Valga maakonnavalitsuse liikmeteks määrati Eesti vägede ülemjuhataja ettekirjutuse alusel …   1919 29.05.1919 :  Valga uue maakonnavalitsuse koosolek peeti ära 29. mail, kus otsuseks …   1919 september 1919 :  Endised hobupostijaama ruumid läksid üle maavalitsusele.   1919 16.09.1919 :  3. diviisi ülema kindral Põdderi käsuga luuakse selge jaotus Valga …   1919 detsember 1919 :  Valga maakonnavalitsuse esimehe abi Bruno Grossi kahtlustatakse sahkerdamises lina väljaviimislubadega. …   1919 15.12.1919 :  Valga maakonnavalitsuse esimehe J. Kurvitsa poolt võeti üle diviisiülema Põdderi …   1920 jaanuar 1920 :  "Rajalase" toimetus asub nüüd Wassili majas Pihkva tn 5, maakonnavalitsuse …   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 märts 1920 :  Maakonnavalitsuse administratiivosakonna asjaajajaks valiti Juhan Äniline.   1920 märts 1920 :  Maakonnavalitsuse liige ja toitlustusosakonna juhataja T. Ristkokk esitas ametist lahkumise …   1920 märts 1920 :  Valga maakonnavalitsus valis maakonna loomaarstiks dr Moreli, kes ka varem …   1920 mai 1920 :  Valga maakonnavalitsus teatab, et tema sugutäkk "Hetmann" on 5 puuda …   1920 29.05.1920 :  Maakonnavalitsuse ruumides tähistati Valga maakonnavalitsuse esimest aastapäeva. Maakonnavalitsuse esimees Kurvits …   1920 juuni 1920 :  Linnavalitsus tahab viinamüügi korraldamise enda peale võtta, kuid maavalitsus on …   1920 juuni 1920 :  Maavalitsuste teenistujate eestvõttel koguti 5740 marka, et korrastada Priimetsas Vabadussõjas …   1920 20.07.1920 :  Maakonnavalitsuse esimees sõitis Tallinna, et arutada Valga maakonna taasmoodustamist pärast …   1920 august 1920 :  Valga maakonnavalitsus tõmbab ridu koomale: viis ametnikku on lahkumas. Ilmselt …   1920 18.10.1920 :  Eesti-Läti piiriajamisel pooleks lõigatud Paju ja Valga vallad ühendati maakonnavalitsuse …   1920 14.12.1920 :  Valga maakonnavalitsus saab telegrammi, kus kästakse neil asuda ennast likvideerima. …   1920 28.12.1920 :  Ajaleht "Rajalane" teatab, et Valga maakonna likvideerimise küsimus on edasi …   1921 jaanuar 1921 :  Maakonnavalitsus andis hobupostijaama pidamise kuueks aastaks sõjas haavatud ohvitserile Woldemar …   1921 01.02.1921 :  Valga vabastamispäeva ja Eesti de jure tunnustamise puhul oli linn …   1921 24.02.1921 :  Iseseisvumise kolmanda aastapäeva pidustused algasid kell 12 paraadiga turuplatsil, kuhu …   1921 23.03.1921 :  Maakonnavalitsuse ruumides, Pihkva 5, on maakonnanõukogu kandidaatide nimekirjade vastuvõtmine. Valimiste …   1921 aprill 1921 :  Uue seaduse kohaselt toimub prostituutide registreerimine linnas linna haigemajas ja …   1921 23.05.1921 :  Peeti esimene maakonnanõukogu koosolek maavalitsuse ruumides (Pihkva 5). Päevakorras oli: …   1921 13.06.1921 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul viidi lõpuni maakonnavalitsuse moodustamine. Eelmisel istungil ja …   1921 juuli 1921 :  Valga maakonnavalitsus kuulutab välja Valga maakonna algkoolimaja (Aia tn 19) …   1921 04.07.1921 :  Uus maakonnavalitsus kinnitati järgmises koosseisus: esimees A. Sild, kes võttis …   1921 26.08.1921 :  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …   1921 september 1921 :  Valga maakonnavalitsus teeb ettevalmistus Valga-Viljandi otsetee ehitamiseks. Kuna Valga maakonnaga …   1921 20.09.1921 :  Puraküla laste jaoks avab maakonna koolivalitsus algkooli, mis asub ajutiselt …   1921 25.09.1921 :  Kinoteater "Ilmarise" ruumides toimus Puraküla elanike koosolek linna külge liitumise …   1922 jaanuar 1922 :  Maakonnavalitsus peab plaani, et kolida üle tee "Säde" majja, mis …   1922 jaanuar 1922 :  Linnavalitsuse ja maakonnavalitsuse vahel on tekkinud lahkhelid linna ümbruse maade …   1922 26.02.1922 :  Siseministeeriumi Omavalitsuste asjade peavalitsus saadab kirja, milles kinnitab, et Valga …   1922 25.03.1922 :  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …   1922 27.06.1922 :  Linna- ja maakonnavalitsus vaatasid koos üle linna uue piiri ehk …   1922 15.07.1922 :  Koosolekul valiti kunstiseltsi esimeheks V. Peerna, abiesimeheks J. Pommer, kassapidajaks …   1922 22.08.1922 :  Pärast maakonnavalitsuselt Aia 19 koolimaja ülevõtmist tõstis linnavalitsus sealt kooli …   1922 28.08.1922 :  Valga muusikakool teatab, et sügisel avatava kooli kantselei asub "Säde" …   1922 19.09.1922 :  Puraküla kool jäi tänavale, sest pärast seda kui nende eelmine …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 24.02.1923 :  Valga linna- ja maakonnavalitsused korraldavad iseseisvuspäeval kõigile Valgas viibivatele Vabadusristi …   1923 aprill 1923 :  Valga maakonnavalitsus alustab maanteedele kilomeetripostide paigaldamist ja tellib selleks 750 …   1923 17.06.1923 :  Priimetsa kalmistul peeti Vabadussõjas langenud sõdurite mälestamispüha. Selleks oli Valga …   1923 august 1923 :  Ettevalmistused 25.-27. augustini Valgas peetavaks suureks põllutöönäituseks käivad suure hooga. …   1923 27.09.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul linna raekojas osales 26 volinikku. Alguses juhatas …   1923 31.10.1923 :  Avaldati otsus, et keskkoolide õppemaks jääb linna- ja maalastele endiselt …   1923 29.11.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 23 volikogu liiget. Päevakorras: …   1924 01.01.1924 :  1923. aasta sügisel lepivad linna- ja maakonnavalitsus kokku linna keskkoolide …   1924 jaanuar 1924 :  **Valga linnavalitsus** asus raekojas S. Sepa 1. Sealsamas tegutsesid ka …   1924 02.02.1924 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul maakonnavalitsuse ruumides oli päevakorras maakonnavalitsuse moodustamine. Kaks …   1924 24.02.1924 :  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …   1924 26.02.1924 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul oli muu hulgas päevakorras ühe maakonnavalitsuse liikme …   1924 märts 1924 :  Pärnu linnavolikogu otsustas, et toetab laiarööpmelise raudtee ehitamist kitsarööpmelise Valga-Pärnu …   1924 16.04.1924 :  Maakonnanõukogu koosolekul on muude küsimuste hulgas järjekordne katse maakonnavalitsuse liikme …   1924 10.05.1924 :  Valga maakonnavalitsus otsis enampakkumise teel Valga hobupostijaamale pidajat. Uueks rentnikuks …   1924 23.05.1924 :  Valga maakonnanõukogu kogunes koosolekule, et muu hulgas valiti lõpuks ära …   1924 26.06.1924 :  Vana maakonnavalitsus alustas oma tegevuse ja asjaajamise üleandmist uuele. Uueks …   1924 august 1924 :  Juulis otsis maakonnavalitsus Ramsi silla ehitajat ja veskijärve tee äärde …   1924 07.08.1924 :  Valga maakonnavalitsuse uus esimees J. Mõttus haigestus pärast maakonnanõukogu valimisi …   1924 september 1924 :  Valga maakonnavalitsus kavatseb Valga-Tartu maantee ehitamist kiviteeks. Alustatakse linna piiril.   1924 september 1924 :  Naha tänava remontimiseks, mis allikatest läbimatuks muutus, on maakonnavalitsuse tellinud …   1924 november 1924 :  Maakonnavalitsus kavandab Tartu kivitee ehitamist linnapiiril. Algselt arvestati, et rahaliselt …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 17.04.1925 :  Maakonnavalitsus kavatseb pikendada Tartu kiviteed ja otsib selleks ehitajat. Samuti …   1925 09.05.1925 :  Riigivanem jõudis hommiku 4.45 Valga jaama, et siit 5.15 edasi …   1925 oktoober 1925 :  Siseministeerium saatis Valga maakonna vapi küsimuse otsustamiseks maakonnavalitsusele. Mujal Eestis …   1926 jaanuar 1926 :  Valga maakonnavalitsus annetas Valga maakonna malevale 30 000 marka.   1926 14.01.1926 :  "Säde" seltsi ruumides toimus Eesti põllumeeste keskseltsi ja maakonnavalitsuse põllumajanduse …   1926 aprill 1926 :  Kohalike keskkoolide ülalpidamiseks kulus 1925. aastal kokku 7,8 mln marka, …   1926 13.06.1926 :  Valga malevas peeti malevasisesed kaitseliitlaste laskevõistlused. Võitis H. Kruustük Valga …   1926 28.08.1926 :  Laupäeval toimus Valga linnavalitsuse eestvedamisel raekojas suurem kohtumine Lõuna-Eesti raudtee …   1926 08.11.1926 :  Maakonnavalitsus otsustas endale maja osta. Asja arutati maakonnanõukogu koosolekul ja …   1926 detsember 1926 :  Maakonnavalitsus on majaotsingul peatunud Laial tänaval asuva Otlani maja peal. …   1927 10.01.1927 :  Maavalitsus sõlmis eellepingu Laial tänaval asuva Otlani maja ostuks. Hind …   1927 15.01.1927 :  Toimus maakonnanõukogu selle koosseisu viimane koosolek. Muu hulgas oli arutusel …   1927 24.02.1927 :  Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes. Hommikustel jumalateenistustel olid …   1927 01.03.1927 :  Maavalitsus alustas tööd oma uues majas Lai 19.   1927 aprill 1927 :  Maavalitsuse maja eest maksti kogu hind varem ära ja seetõttu …   1927 mai 1927 :  Maavalitsuse uue maja ümbrust on korrastatud. Korda seati aed ja …   1927 02.05.1927 :  Esimesele koosolekule maavalitsuse ruumidesse kogunes uus maavolikogu koosseis. Valiti maavolikogu …   1927 14.05.1927 :  Uus maavalitsus võttis vanalt maavalitsuselt ameti üle. Maavalitsus alustas koosseisus …   1927 30.07.1927 :  Politseikomissariaat ja kriminaalpolitsei endistest ruumidest Aia tänavalt "Säde" majja, kus …   1927 09.08.1927 :  Maavalitsustele üle Eesti anti teehöövlid. Esimene katsetud Valgas toimus üle …   1927 21.08.1927 :  Linn oli politsei korraldusel lipuehtes. Hommikul saabusid pidupäevale kutsutud külalised. …   1938 22.05.1938 :  Pühapäeval, 22. mail kell 11.30 algas pidustused turuplatsil Valga linna …
vene eraühisgümnaasium // vene keskkool // vene gümnaasium 1919-  mainitud:   1919 01.10.1919 :  Valgas avatakse vene õppekeelega kooliõpetajate kolleegiumi gümnaasium. Õppetöö algab algselt …   1919 13.12.1919 :  Valga vene gümnaasiumi vaesemate õpilaste heaks toimus "Sädes" muusikaline õhtu.   1920 18.01.1920 :  Vene gümnaasiumi õpetajate kolleegium korraldab loenguõhtu, kus esineb prof Sazonov …   1920 19.03.1920 :  Vene gümnaasiumi vaesemate õpilaste heaks toimub heategev peoõhtu "Sädes", kus …   1920 mai 1920 :  Valga Vene eragümnaasiumile määrati 1920. aasta I poolaasta kohta 12 …   1920 23.05.1920 :  Valga vene gümnaasium korraldab kehakultuuripäeva väljasõiduga rohelisse.   1920 10.06.1920 :  Valga vene gümnaasiumi on uute õpilaste vastuvõtmine.   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …   1921 07.01.1921 :  Valga vene gümnaasium võtab vastu uusi õpilasi ja alustab pärast …   1921 15.03.1921 :  Vene õppekeelega reaalgümnaasiumi õpilaste heaks toimus Musse saalis kontsert. Peale …   1921 01.09.1921 :  Valga vene õppekeelega reaalgümnaasiumis algavad sisseastumiskatsed ja õppetöö.   1921 06.11.1921 :  Valga vene gümnaasiumi vanemate nõukogu korraldas Läti seltsi saalis tuluõhtu …   1922 07.06.1922 :  Valga linna gümnaasiumides toimusid sisseastumiseksamid. Esialgu olid need sedavõrd rasked, …   1922 22.10.1922 :  Valga venekeelne reaalgümnaasium korraldab abivajavate õpilaste jaoks tuluõhtu "Musse" seltsimajas. …   1922 detsember 1922 :  Valga linnas tegutseb: **5 keskkkooli**, milles kokku õpib 1034 õpilast …   1923 03.03.1923 :  Vene gümnaasium korraldas oma kehvematest peredest pärit õppurite toetuseks tuluõhtu …   1923 mai 1923 :  Valgas on viis keskkooli, kus õpetajaid kokku 65 ja õpilasi …   1923 juuni 1923 :  Gümnaasiumide lõpetajad: **Valga Poeglaste Gümnaasiumi humanitaarharu** Gustav Felix Arras, Aleksander …   1924 jaanuar 1924 :  Koolidest tegutsesid Valgas 1923/1924 õppeaastal: **gümnaasiumid**: Mees-reaalgümnaasium, Kuperjanovi 8 Nais-reaalgümnaasium, …   1924 21.12.1924 :  Vene eragümnaasium korraldab "Ühiskodu" ruumides loterii.   1926 31.01.1926 :  Valga Vene eragümnaasium korraldas peoõhtu "Säde" seltsi saalis.   1926 juuni 1926 :  Vene erakeskkooli õpilastest tegi ainult kolm kooli lõpueksami ära. Lõpetajad …   1926 28.11.1926 :  Vene eragümnaasiumi tuluõhtu tõmbenumbriks "Sädes" on kõige moodsama tantsu charlestoni …   1927 veebruar 1927 :  Vene kesk- ja algkoolide juhatajad kohtusid skaudisõprade seltsi esindajatega ja …   1927 19.03.1927 :  Vene eragümnaasiumi vanematekomitee kutsel esines "Sädes" "Estonia" ooperilaulja A. Arder. …   1927 02.04.1927 :  Poeglaste gümnaasiumis toimus Valga Õpetajate Seltsi 10. aasta juubelikoosolek, mille …   1927 12.05.1927 :  Valga vene erakeskkoolis algasid lõpueksamid, mis kestavad mai lõpuni. Viimases …   1927 03.06.1927 :  Valga keskkoolide õpilased otsustasid ühise koolilõpupeo korraldada. Muidu on see …   1927 03.06.1927 :  **Valga poeglaste keskkooli** lõpetasid: - **humanitaarklassis** - Heino Freirik, Voldemar …
Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühistu 1919-  mainitud:   1920 05.09.1920 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate ühisuse erakorraline peakoosolek peetakse Sõdurite Kodus (endine …   1921 13.03.1921 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate ühisuse üldkoosolek peeti Sõdurite kodu saalis. Kinnitati …   1921 03.04.1921 :  Valga raudteelaste ühistu peab aasta peakoosoleku endises "Musse" saalis. Koosolekut …   1921 24.11.1921 :  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …   1922 21.05.1922 :  Valga raudteelaste tarvitajate ühisuse üldkoosolekul Läti seltsi saalis kinnitati 1921. …   1923 01.02.1923 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühisus avab abikaupluse Pihkva 14b (Aia tänava …   1923 25.03.1923 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühisus peab oma aasta peakoosoleku Läti Seltsi …   1923 04.11.1923 :  Raudteelaste tarvitajate ühisus korraldas "Säde" saalis ühistegevuse alase kõnekoosoleku. Eesmärgiks …   1924 aprill 1924 :  Valga raudteelaste tarvitajate ühisuse majanduaruande põhjal on ühisusel 566 liiget. …   1925 26.04.1925 :  Raudteelaste tarvitajate ühisuse peakoosolek peeti "Säde" saalis. Kui eelmine aasta …   1926 03.01.1926 :  Kaubandus-tööstuskoja II ja III sektsiooni ärimehed korraldasid koosoleku "Säde" söögisaalis. …   1926 25.04.1926 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühing pidas aastakoosoleku "Säde" saalis. Kinnitati eelmise …   1926 oktoober 1926 :  Raudtee tarvitajate ühisuse kaupluse juht, linna haridusnõukogu liige, vangimaja kuraator …   1926 08.10.1926 :  Valga Ühispanga asutamiskoosolek peeti Valga raudteelaste tarvitajate ühingu kontori. Kogunenud …   1927 aprill 1927 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub ülevaade Valga kaubandusest. Selles tuuakse välja järgmised …
 1919. aastal valminud kohad
Sõdurite kodu 1919-  mainitud:   1919 26.03.1919 :  Pihkva uulitsal endistes "Soldatenheimi" ruumides avati Sõdurite kodu, kus 2 …   1920 30.01.1920 :  Läti seltsi saalis antakse rendile Pihkva tänav 3 maja koos …   1920 mai 1920 :  Sõdurite kodu hakkab asuma korrastatud endistes "Musse" ruumides, Riia 5.   1920 05.09.1920 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate ühisuse erakorraline peakoosolek peetakse Sõdurite Kodus (endine …   1920 17.10.1920 :  "Sõdurite kodus" peetakse näitemüük Peetri koguduse heaks. Oma avakõne peab …   1920 25.10.1920 :  Peaminister J. Tõnisson pidi esinema "Sõdurite kodu" saalis kõnega, kuid …   1920 04.11.1920 :  Sõjavägede staabi teater esitab Sõdurite kodus (endises Musse saalis) draamaetenduse …   1920 22.11.1920 :  Endine peaminister J. Tõnisson esineb Valgas Riigikogu valimiste-eelsel koosolekul Sõdurite …   1920 29.11.1920 :  Linn oli lipuehtes, sest soomusrongide diviis pidas oma 2. sünnipäeva. …   1920 04.12.1920 :  Sõdurite kodus esitatakse "Vanemuise" näitlejate poolt näidend "Sadamas".   1920 11.12.1920 :  Valga Liit korraldab Sõdurite kodus suure ball-maskeraadi.   1920 18.12.1920 :  Poeglaste reaalgümnaasium korraldas Sõdurite kodus peo, et koguda raha raamatukogu …   1921 jaanuar 1921 :  Valgas on elav seltsielu. Igal laupäeval või pühapäeval toimub mõlemas …   1921 06.01.1921 :  Valga üürnike selts peab oma üldkoosolekut Sõdurite kodus.   1921 29.01.1921 :  Endiste ohvitseride kogu korraldab kinnise ball-maskeraadi. Orkestrit juhatab Tago.   1921 05.02.1921 :  Sõdurite kodus toimub Ülemaalise riigi- ja omavalitsuse teenijate ühingu Valga …   1921 12.02.1921 :  Sõdurite kodus toimub kireva kavaga peoõhtu, kus esitatakse näitemäng, esineb …   1921 26.02.1921 :  Sõdurite kodus toimus sega-eeskavaga kinnine kontsedi- ja näitemänguõhtu, mille sissetulek …   1921 13.03.1921 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate ühisuse üldkoosolek peeti Sõdurite kodu saalis. Kinnitati …   1921 13.03.1921 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate selts korraldas Sõdurite kodus ball-maskeraadi kapellmeister Tago …   1921 19.03.1921 :  Sõdurite kodus toimub balletiõhtu, kus osaleb Peterburi näitleja E. Diaso.   1921 17.04.1921 :  Sõdurite kodus on Valga Liidu korraldusel suur mitmekesise kavaga piduõhtu, …   1921 24.04.1921 :  Sõdurite kodus toimub prl Linda Bergmanni kontsert. Peo sissetulek läheb …   1921 30.04.1921 :  Reklaamiga kutsutakse vaatama ööl vastu 1. maid nähtavat "Sabaga tähte". …   1921 08.05.1921 :  Valgas toimuvad invaliidide päeva puhul mitmed üritused linnapargis ning Sõdurite …   1922 05.02.1922 :  Valga Filosoofiline ühing peab oma üleüldise koosoleku Sõdurite ühiskodus.   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …