Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 11. juuni 1920 kohta
 11. juuni teistel aastatel:
 11. juunil sündinud isikud
 11. juunil loodud asutised
Valga linn 1584-  mainitud:   1584 11.06.1584 :  Poola kuningas Stefan Batory kirjutas alla Valga linna asutamiskirjale. Valga …   1590 17.04.1590 :  Poola kuningas Zygmunt III kinnitas linna asutamiskirja. Valga privileege täiendati …   1626 veebruar 1626 :  Gustav II Adolf kinkis Valga linna koos Sangaste, Karula, Kaagjärve …   1626 06.03.1626 :  Kevadtalvel käis Valga kodanike delegatsioon eesotsas Peter Hirschmanniga Narvas Rootsi …   1682 1682 :  Valga linna on kujutatud J. Holmbergi linnamaade plaanil 1682. aastast. …   1688 1688 :  Härgmäe, Luke ja Valga kihelkondade maade kaardil on 1688 Valgat …   1720 aprill 1720 :  Riia Õuekohtu käest saadi kohtupidamise õigus. Ametisse nimetati bürgermeister Georg …   1770 1770 :  Vene keisririigi 1772. aasta olulisemat institutsioonide ülevaates on Valga linnavalitsuse …   1772 1772 :  Valga linna on kujutatud Brotze kogus 1772. aastal.   1774 1774 :  A. W. Hupeli koostatud Eesti- ja Liivimaa ülevaatest selgub et …   1780 1780 :  Vene riigi valitsus vürst Repnini allkirjaga andis loa, et Valga …   1782 1782 :  1782. aasta hingedelugemise järgi on Valga linnas 440 meest ja …   1783 1783 :  Pärast kreisilinnaks saamist suurendati rae liikmete arvu kuueni ja ühe …   1808 1808 :  1808. a 523 elanikku, neist eestlasi 36   1819 1819 :  1826 Läänemere-äärsete kubernmangude aadressraamatu andmetel elas 1819. aastal Valga linnas …   1821 märts 1821 :  Riia kubermang ehk Liivimaa on jagatud kaheksaks maakonnaks, mis nimetatud …   1827 1827 :  29.01.1903 Postimees nr 23 refereerib St Peterburi Zeitungit, mille järgi …   1835 1835 :  Valgas on linnakassa vanima teadaoleva koduraha välja andnud 1835. aastal …   1852 detsember 1852 :  Valgas on 3 kroonu kivimaja, 2 kirikut (luteri kirikud ja …   1861 07.08.1861 :  Kaupmees E . G . Dahlbergi välja antud rahalt võib …   1867 03.03.1867 :  3. märtsil Liivimaa linnades läbi viidud rahvaloenduse andmetel elas Valgas …   1867 aprill 1867 :  1867 kruntrahaks määrati Valga linnale 825 rbl. Näiteks Võrus ja …   1868 aprill 1868 :  Valga linna kruntrahaks määrati 1868. aastaks 824 rbl. Võrule ja …   1870 1870 :  1926. aastal avaldatud H. Eineri märkmetest: **Walk 50 aasta eest** …   1875 aprill 1875 :  Liivimaa linnade kruntmaksud ja väe korterirahad on määratud. Muu hulgas …   1877 1877 :  1877. aastal kehtestati Balti kubermangudes 1870. aasta Vene linnaseadus, mis …   1878 aprill 1878 :  Uus linnaseadus on Riias, Tartus ja Tallinnas juba jõus ja …   1881 aprill 1881 :  Valga linna 1881. aasta sissetulekud on 11 224 rubla ja …   1881 detsember 1881 :  1881. aasta rahvaloenduse järgi oli Valgas 29. detsembris seisuga 4200 …   1883 detsember 1883 :  Valga linnapea ajutiseks asemikuks kinnitati linnanõunik Fuchs.   1886 11.01.1886 :  Tartu foogtikohtu (Dorpater Vogteigericht) kirjutajaks on siiamaalne Valga linnapea E. …   1888 1888 :  1888. aastal avaldatud 1887. a. kuritööde statistika järgi oli Valga …   1890 31.07.1890 :  Postimehe järjejutt "Eestlased ja Lätlased" arutleb, kust jookseb eestlaste ja …   1892 märts 1892 :  Valgas arvata umbes 7000 elanikku, kellest on eestlaste arv üle …   1892 juuni 1892 :  Valga on järjest enam eestlaste linn. Kõige pikemas, Moskva uulitsas, …   1893 september 1893 :  Karl Hiob kirjutab: Seitsme aasta (1886) eest loeti Valgas 5700 …   1894 märts 1894 :  Valga linnapeaks on Woldemar von Dahl, linnanõunikeks Johann Thalberg ja …   1894 mai 1894 :  Liivimaa raudteede ehitamise järgselt on Valga linna elanike arv kasvanud …   1894 oktoober 1894 :  Düna Zeitungis kirjutatakse, et kui vanasti olla olnud Eesti- ja …   1894 02.10.1894 :  Kuigi Valgas on arvatavasti juba 11 0000 hinge elamas ja …   1896 10.06.1896 :  Liivimaa uus kuberner alustab ringkäiku mööda Liivimaa linnasid sh külastab …   1897 28.01.1897 :  1897. aasta üleüldise rahvaloenduse andmetel elab Valga linnas koos alevitega …   1897 juuli 1897 :  Korterimaksu jaotamise arvestuseks on linnad jagatud viide järku. Riia, Tartu, …   1897 27.10.1897 :  Valga väeteenistuse komisjon annab teada, et nekrutiteks võtmine toimub järgnevatel …   1898 veebruar 1898 :  Valga linnapeaks valiti ühehäälselt W. v. Dahl. (Walkischer Anzeigeri andmetel)   1898 märts 1898 :  Täpsustatakse 1897. aasta rahvaloenduse andmeid ja selle järgi elas Valgas …   1899 veebruar 1899 :  Liivimaa aadressraamatu järgi on Valga linna elanike arv 10 139 …   1901 aprill 1901 :  Läänemeremaade linnadest ei ole ükski nii ruttu rahvaarvu poolest kasvanud, …   1901 aprill 1901 :  Liivimaa kubermanguvalitsus annab teada, et Valga linnalähedased agulid edaspidi Valga …   1904 aprill 1904 :  Linnavalitsused sh Valga paluvad kroonut, et see politsei ülalpidamise enda …   1905 mai 1905 :  Valga linnas asuva kinnisvara maksusummaks määrati 4443 rbl. Wolmaris 2546, …   1909 august 1909 :  Valga linn oli viimastel aastatel jõudsasti kasvanud ja eriti majade …   1917 04.07.1917 :  Postimees teatab etteruttavalt, et Eesti-Läti piirikomisjoni otsuse järgi liideti Valga …   1918 november 1918 :  Okupeeritud Valga linna komissariks on Ajutise Valitsuse poolt määratud dr …   1919 12.02.1919 :  Valga linn ja Valga maakonna mitmed vallad on Läti valitsusega …   1919 10.04.1919 :  Miilitsavalitsuse poolt läbi viidud loenduse järgi oli Valgas elanikke 15 …   1919 01.08.1919 :  Valga linna miilitsavalitsuse andmetel elab linnas koos alevitega kokku 16 …   1919 september 1919 :  Septembris andis senine Valga linnapea J. Kerg lahkumispalve. Tema järeltulijaks …   1919 18.10.1919 :  Garnisoniülem kindral Põdder kinnitab uue linnavalitsuse koosseisu: - linnapea Johan …   1919 november 1919 :  12.-14. oktoobrini läbi viidud rahvaloenduse järgi jaguneb Valga linna nelja …   1920 aprill 1920 :  Valga saatuse otsustamise üle käivad suured vaidlused. "Rajalane" avaldav ajaloolise …   1920 15.06.1920 :  Eesti Vabariigi Asutav Kogu võttis vastu põhiseaduse, kus § 2 …   1920 01.07.1920 :  1. juulil kasutas kolonel Tallents komisjoni esimehe õigusi ja tegi …   1920 18.07.1920 :  17. juuli öösel vastu 18. juulit tõmmati Valga ja Luke …   1921 16.03.1921 :  Valga maakonna nõukogu ei olnud Valga linna uute piiridega rahul …   1921 mai 1921 :  Läti maareformi käigus ei tagastatud linnade maid. Seetõttu jäid ka …   1921 01.07.1921 :  Riigi statistika keskbüroo andmetel elas 1. juulil Valgas 14 538 …   1921 oktoober 1921 :  Valgas elas 15 106 elanikku, neist mehi 6899 ja naisi …   1922 26.02.1922 :  Siseministeeriumi Omavalitsuste asjade peavalitsus saadab kirja, milles kinnitab, et Valga …   1922 27.06.1922 :  Linna- ja maakonnavalitsus vaatasid koos üle linna uue piiri ehk …   1922 oktoober 1922 :  Teadlase Rudolf Lesta teadusartiklist, mis ilmus 21. oktoobril - 22. …   1922 november 1922 :  Rahvaloenduse eeltöödena loeti Valgas kokku 9746 elanikku, kes elavad 1079 …   1922 detsember 1922 :  Eesti ja Läti iseseisvumisega ning piiriajamisel jäi Valga linnal kaks …   1922 28.12.1922 :  1922. a rahvaloenduse andmetel oli Valgas koos Purakülaga 66 tänavat …   1923 01.04.1923 :  1. aprilli seisuga oli Valgas - elanikke 14 789, neist …   1923 01.06.1923 :  Valga linna maikuu elanike liikumise ülevaatest saab teada, et Valgas …   1924 05.07.1924 :  Valga linnavalitsus sai järelepärimise peale, et Eesti-Läti piirijoon on lõplik …   1924 23.10.1924 :  Valga linnal on laienemiseks vaja lisamaad, sest Eesti-Läti piiriga on …   1926 22.08.1926 :  22. augustil suri Soorus, oma Wariku talus õp. emeritus Johannes …
Valga Liit 1920-  mainitud:   1920 11.06.1920 :  Valga krediidiühisuse ruumides luuakse kõiki ühiskondlikke organisatsioone ühendavat Valga Liitu. …   1920 18.06.1920 :  Valga Liidu üldkoosolekul võeti vastu uusi liikmeid ja valiti juhatus. …   1920 juuli 1920 :  Valga Liidu poolt on Kapten Irwe Abistamise Seltsi aias ehk …   1920 18.07.1920 :  Valga Liit korraldab Kapten Irwe abiandmise Seltsi aias ehk linnapargis …   1920 20.08.1920 :  Valga Liit asutas oma laulukoori, mida juhandab V. Tago.   1920 24.08.1920 :  Valga Liit peab oma üldkoosolekut "Rajalase" toimetuses Moskva 20a. Päevakorras …   1920 30.09.1920 :  Valga Liit saatis Asutava kogu esimehele A. Reile, peaminister J. …   1920 11.12.1920 :  Valga Liit korraldab Sõdurite kodus suure ball-maskeraadi.   1920 17.12.1920 :  "Rajalase" ruumides peeti Valga Liidu üldkoosolekut. Koosoleku avas liidu esimees …   1921 01.03.1921 :  Valga Liidu juhatuse koosolek toimus "Rajalase" toimetuse ruumides.   1921 aprill 1921 :  Valga Liidu eestvedamisel kavatsetakse ka sel suvel linnapargis aiakontserte korraldada. …   1921 17.04.1921 :  Sõdurite kodus on Valga Liidu korraldusel suur mitmekesise kavaga piduõhtu, …   1921 28.04.1921 :  Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused: …   1921 10.05.1921 :  Valga linnapargis toimus ühel päeval koguni kaks tasuta kontserti. Valga …   1921 12.06.1921 :  Valga linnapargis pidi toimuma Valga Liidu korraldusel suur rahvapidu "Vanemuise" …   1921 23.06.1921 :  Linnapargis toimus Valga Liidu korraldatud jaaniõhtu pühitsemine ilutulestiku ja rakettidega. …   1921 14.08.1921 :  Valga Liit korraldas linnapargis lillepeo, kus olid ka sportlikud etteasted.