Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 6. september 1920 kohta
 6. september teistel aastatel:
 6. septembril sündinud isikud
Mihail (Mihkel) Sass 1856-1923  mainitud:   1901 veebruar 1901 :  Valga jaoskonna rahvakoolide inspektor Mihail Sass on saanud ausa teenistuse …   1901 august 1901 :  Valga linnavolikogu koosolekul arutati Valga rahvakoolide inspektori ettepanekut asutada Valgas …   1901 oktoober 1901 :  Valga rahvakoolide inspektor andis kohalikele vallakooliõpetajatele teada, et need võivad …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 jaanuar 1903 :  Valga maakonna rahvakoolide inspektoril õnnestus saada iga kooli jaoks raamatukogu …   1903 22.09.1903 :  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …   1903 26.09.1903 :  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1907 jaanuar 1907 :  Valga ringkonna rahvakoolide inspektor on läbi talurahva komissari vallavalitsustele teada …   1907 29.05.1907 :  29. mail peeti linnavolikogu koosolek, kus oli arutusel 7 punkti: …   1907 09.09.1907 :  9. septembril avati ENKS korraldusel Aia uulits 1 Nikolai kirikukooli …   1910 06.10.1910 :  ENKSi Valga osakond valis 25. oktoobril avatavale koolile kooliõpetajaks kohaliku …   1914 september 1914 :  Valga õppeasutused said loa avada sõttakutsutud tagavaraväeliste peredele abiandmise komitee. …   1915 detsember 1915 :  Valgas on suurte volitustega pedagoogika komisjon asutatud, kelle ülesandeks on …   1923 08.12.1923 :  Suri Valga poeg- ja tütarlastegümnaasiumi ladina keele õpetaja M. J. …   1924 30.10.1924 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas osales 27 volikogu liiget. Päevakorras: **Päevakorra kinnitamine** …
August Kõiv 1886-1942  mainitud:   1919 11.01.1919 :  Pärast saksa okupatsioonivõimude lahkumist alustas tööd eestikeelne kool - Valga …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1919 25.05.1919 :  Valga Eesti Hariduse selts ja Valga Eesti kooliõpetajate selts on …   1920 31.08.1920 :  31. augustil valis Iinna koolivalitsus Eesti kõrgema algkooli juhatajaks koolinõuniku …   1920 oktoober 1920 :  Õpetaja August Kõiv kinnitati oktoobris haridusministri poolt Valga linna ja …   1921 24.04.1921 :  Siseministri määruse alusel toimuvad Valga maakonnanõukogu valimised 24. ja 25. …   1921 23.05.1921 :  Peeti esimene maakonnanõukogu koosolek maavalitsuse ruumides (Pihkva 5). Päevakorras oli: …   1921 13.06.1921 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul viidi lõpuni maakonnavalitsuse moodustamine. Eelmisel istungil ja …   1921 06.09.1921 :  Linna koolivalitsus annab teada, et uuel õppeaastal töötavad järgmised linna …   1921 21.09.1921 :  Toimus Valga maakonna nõukogu koosolek, mida juhatas A. Kõiw. Muu …   1921 19.12.1921 :  Maakonna nõukogu pidas koosolekut esimees A. Kõiwa juhtimisel maakonnavalitsuse ruumides …   1922 16.01.1922 :  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …   1922 24.02.1922 :  Valga maakonna ja linna õpetajate päev toimus tütarlaste reaalgümnaasiumi majas. …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1923 02.06.1923 :  Valga koolinoorsoo III noortepüha läks halvale ilmale vaatamata päris hästi …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1926 22.11.1926 :  Valga õpetajate selts pidas üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Kuulati koolinõunik A. …   1927 25.03.1927 :  "Sädes" avati esmakordne kirjanädal aktusega. Avar saal oli rahvast tulvil. …
 6. septembril loodud asutised
Valga maakond 1920-  mainitud:   1918 detsember 1918 :  Uues olukorras, kus Eesti ja Läti Vabariigid on ennast iseseisvaks …   1919 04.07.1919 :  Vabariigi Valitsuse võttis vastu ajutise määruse Eesti Vabariigi piiridesse kuuluvate …   1920 20.07.1920 :  Maakonnavalitsuse esimees sõitis Tallinna, et arutada Valga maakonna taasmoodustamist pärast …   1920 august 1920 :  Loodava Valga maakonnaga ühinemiseks on oma otsused teinud juba Hummuli, …   1920 01.09.1920 :  Linnavalitsuse koosolekul arutati toitlustusasju ja koostati ettepanekud toitlustusministeeriumile. Muu hulgas …   1920 06.09.1920 :  Vabariigi Valitsus moodustab Valga linna ja ümbruskonna valdadest Valga maakonna.   1920 oktoober 1920 :  Soomusrongide diviisi topograaf A. Wukmann on valmis saanud uue Valga …   1920 november 1920 :  Valga maakonna moodustamise järel on maakonnavalitsus esitanud Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks …   1920 27.11.1920 :  Toimuvad esimesed Riigikogu valimised. Valga maakond on koos Võru ja …   1920 10.12.1920 :  Valga maakonna küsimus oli Vabariigi Valitsuse istungil arutusel. Otsustati maakonnavalimised …   1920 14.12.1920 :  Valga maakonnavalitsus saab telegrammi, kus kästakse neil asuda ennast likvideerima. …   1920 28.12.1920 :  Ajaleht "Rajalane" teatab, et Valga maakonna likvideerimise küsimus on edasi …   1921 11.02.1921 :  Valga maakonna uued piirid määrati Vabariigi Valitsuse määrusega 11. veebruarist …   1925 oktoober 1925 :  Siseministeerium saatis Valga maakonna vapi küsimuse otsustamiseks maakonnavalitsusele. Mujal Eestis …   1925 12.12.1925 :  Maakonna nõukogu koosolekul otsustati muu hulgas: - **linna ja maakonna …   1926 jaanuar 1926 :  Siseminister lükkas Mõniste valla liitumise Valga maakonnaga tagasi.   1926 august 1926 :  Valgamaa vapp on välja töötatud. See kujutab endast vikerkaart hõbedasel …   1926 november 1926 :  Maakondade liidu poolt saadeti Valgamaa vapi kavand, mis kujutab ennast …