Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1921. aasta kohta
 1921. aastal surnud isikud
 1921. aastal loodud asutised
Valga Pank, AS 1921-  mainitud:   1922 12.03.1922 :  Toimub koosolek Valga panga asutamiseks ja selleks kogunevad senise Valga …   1922 10.09.1922 :  Valga Pank peab oma erakorralist peakoosolekut, kus kõne all on …   1923 25.03.1923 :  Valga Pank pidas oma koosoleku panga ruumides Pihkva 6.   1923 20.07.1923 :  Valga Pank pidas erakorralist koosoleku, mille põhiküsimuseks oli aktsiakapitali laiendamine.   1923 august 1923 :  Ettevalmistused 25.-27. augustini Valgas peetavaks suureks põllutöönäituseks käivad suure hooga. …   1923 02.10.1923 :  Suri õigusteadlane ja seltskonnategelane, endine Valga linnapea Johannes Kreideberg. Ta …   1924 jaanuar 1924 :  1924. aasta kalendri järgi tegutsesid Valgas järgmised rahaasutused: Eesti Panga …   1924 30.03.1924 :  Valga Panga peakoosolek peeti panga ruumides Pihkva 6. Kinnitati eelmise …   1924 15.06.1924 :  Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts korraldas linna tänavatel karbikorjanduse ja "Säde" …   1925 jaanuar 1925 :  Valga linna kaitseliidu toetuseks on annetanud raha mitmed ärid nagu …   1925 29.03.1925 :  Valga pank pidas korralise peakoosoleku oma ruumides Vabaduse 6.   1925 12.09.1925 :  Linnapargis peeti 2. Valga näitus, kus olid esitatud koduloomad, mesindus …   1926 04.03.1926 :  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …   1926 14.04.1926 :  Valga Pank korraldas pakkumise ruumide põhjalikuks remondiks. Tööd sai endale …   1926 18.04.1926 :  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …   1926 juuni 1926 :  Juba tükk aega on "Säde" majas remont käimas. Kõige esmalt …   1926 13.06.1926 :  Valga malevas peeti malevasisesed kaitseliitlaste laskevõistlused. Võitis H. Kruustük Valga …   1926 11.10.1926 :  Valga panga ruumide remont jõudis lõpule ja koliti endistesse ruumidesse …   1927 aprill 1927 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub ülevaade Valga kaubandusest. Selles tuuakse välja järgmised …   1927 10.04.1927 :  Valga panga korraline peakoosolek peeti panga ruumides Vabaduse 6. Kinnitati …
Valga maakonnanõukogu (1921-1923) 1921-1924  mainitud:   1920 28.12.1920 :  Ajaleht "Rajalane" teatab, et Valga maakonna likvideerimise küsimus on edasi …   1921 23.03.1921 :  Maakonnavalitsuse ruumides, Pihkva 5, on maakonnanõukogu kandidaatide nimekirjade vastuvõtmine. Valimiste …   1921 07.04.1921 :  Eesti Rahvaerakond esitab oma kandidaatide nimekirja maakonnanõukogu valimisteks. Teiste hulgas …   1921 24.04.1921 :  Siseministri määruse alusel toimuvad Valga maakonnanõukogu valimised 24. ja 25. …   1921 23.05.1921 :  Peeti esimene maakonnanõukogu koosolek maavalitsuse ruumides (Pihkva 5). Päevakorras oli: …   1921 13.06.1921 :  Valga maakonna nõukogu koosolek. Päevakord: 1. **Maakonnavalitsuse liikmete täiendavad valimised.** …   1921 13.06.1921 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul viidi lõpuni maakonnavalitsuse moodustamine. Eelmisel istungil ja …   1921 juuli 1921 :  Valga maakonnanõukogu liige Kerem olla põgenenud Tõrva arestimajast ja pagenud …   1921 08.08.1921 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul on arutusel kokku 35 küsimust. Kuna päevakord …   1921 21.09.1921 :  Toimus Valga maakonna nõukogu koosolek, mida juhatas A. Kõiw. Muu …   1921 19.12.1921 :  Maakonna nõukogu pidas koosolekut esimees A. Kõiwa juhtimisel maakonnavalitsuse ruumides …   1922 06.04.1922 :  Valga maakonna nõukogu koosoleku peeti Pihkva 5.   1922 14.10.1922 :  Valga maakonna nõukogu koosolek peeti maakonnavalitsuse ruumides Pihkva 6. Koosolekut …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 16.07.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees L. Krall ja seal …   1923 09.10.1923 :  Valga maakonna nõukogu pidas oma koosolekut. Päevakorras 15 küsimust. Muu …   1924 23.05.1924 :  Valga maakonnanõukogu kogunes koosolekule, et muu hulgas valiti lõpuks ära …   1925 14.02.1925 :  Maakonnanõukogu järjekordne koosolek toimus maakonnavalitsuse ruumides. Paljude muude küsimuste hulgas …   1925 12.12.1925 :  Maakonna nõukogu koosolekul otsustati muu hulgas: - **linna ja maakonna …
Karskusseltsi raamatukogu 1921-  mainitud:   1910 september 1910 :  Kaubanduskooli pidaja A. Kamsen küsis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga …   1913 september 1913 :  Avaliku tasuta raamatukogu asutamine ei taha vedu võtta. Kuigi asja …   1916 13.03.1916 :  Karskusselts pidas peakoosolekut, mida juhatas P. Raudsepp. Seltsi esimees J. …   1921 veebruar 1921 :  Linnas puudub siiani avalik raamatukogu. Karskuseltsil on üle 2000 raamatu …   1921 märts 1921 :  Karskusselts, riigi- ja omavalitsuse teenijate selts ja Rahvahariduse selts pöördusid …   1921 12.03.1921 :  Naisselts korraldas Läti seltsi saalis peoõhtu, mille sissetulek, mis oli …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 29.09.1921 :  Valga Linnavolikogu koosolekul **1. Linnavolikogu juhataja valimine.** **2. Linna 5-miljonilise …   1921 oktoober 1921 :  Kuigi Eesti ajalehtedes värvitakse Valga tulevikku piirilinnana mustades värvides, toob …   1921 02.10.1921 :  Karskuse selts pidas üldkoosolekut ja otsustas muu hulgas oma 2000 …   1924 07.09.1924 :  Karskusseltsi raamatukogu on nüüd avatud igal pühapäeval kella 16-18 kõigile …   1925 detsember 1925 :  Valga raamatukogu tegutseb alates 1924. aastast postkontori kolmandal korrusel ja …   1926 veebruar 1926 :  Valga linna raamatukogu ülevaatest selgub, et 1925. aastal oli kogu …   1926 aprill 1926 :  Karskusseltsil on endiselt aukartust äratav raamatukogu, milles üle 2000 köite. …
ajaleht "Lõuna-Eesti" 1921-  mainitud:   1921 19.09.1921 :  19. septembril ilmus uue kohaliku ajalehe "Lõuna-Eesti" esimene number, mida …   1921 oktoober 1921 :  Kuigi Eesti ajalehtedes värvitakse Valga tulevikku piirilinnana mustades värvides, toob …   1921 14.11.1921 :  Hans Einer saadab ajaleht "Lõuna-Eesti" toimetusele kirja, kus selgitab, miks …   1921 15.11.1921 :  "Lõuna-Eesti" toimetuse ruumides peeti kohalike ja maakonna ühistegelaste koosolek, kus …   1921 31.12.1921 :  Vana-aasta õhtul sisenes politsei ajaleht "Lõuna-Eesti" toimetusse ja konfiskeeris 991 …   1922 juuni 1922 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" avaldatakse Hans Eineri pikk kiri, kus ta vastab …   1922 15.07.1922 :  Koosolekul valiti kunstiseltsi esimeheks V. Peerna, abiesimeheks J. Pommer, kassapidajaks …   1923 25.02.1923 :  Ajaleht Lõuna-Eesti kirjutab, et 25. veebruaril oli ühel perekondlikul kokkusaamisel …   1924 26.03.1924 :  Põllumeeste ühistu "Koit" pidas oma peakoosoleku "Säde" väikeses saalis. 1923. …   1924 19.07.1924 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" teatab, et ilmub toimetaja suure töökoormuse tõttu ajutiselt …   1924 04.10.1924 :  Toimetaja Jaan Pommer annab teada, et raskest majanduslikust olukorrast tulenevalt …   1925 16.05.1925 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub Valga Vabadussõja ausamba kavand.   1925 13.06.1925 :  Valgamaa laulupäevaks ilmus Valga ajalugu kirjeldav ja piltidega "Walga juht".   1925 29.08.1925 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" vastutav toimetaja Jaan Pommer teatab, et annab ajalehe …   1925 september 1925 :  Ajalehe "Lõuna-Eesti" toimetus kolis Vabaduse tn 5. K/Ü "Postimees" ostis …   1926 10.02.1926 :  Pärast mõningasi raskusi ja omanikuvahetust hakkab ajaleht "Lõuna-Eesti" ilmuma jälle …   1926 18.12.1926 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" annab teada, et Hans Einer on raskesti haige …
kino "Ilmarine" 1921-  mainitud:   1921 november 1921 :  1922. aasta maksuteatest on näha, et Valgas tegutseb: - **7 …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 30.11.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …   1923 26.04.1923 :  Valga linnavolikogu koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 31.05.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. **Riikliku …   1923 04.08.1923 :  Puškini tänaval kino "Rekord" läks uuele omanikule Jürgensonile ja sai …   1923 november 1923 :  Valga linnavolikogu trahterimaksu jaotusest 1924. aastaks on näha, et Valgas …   1923 29.11.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 23 volikogu liiget. Päevakorras: …   1924 21.09.1924 :  Kino "Ilmarine" näitelaval kantakse ette operett "Ilus Lisette". Näitejuht on …   1924 27.09.1924 :  Valga kinod "Linda" ja "Ilmarine" pakuvad lisaks filmidele ka kõiksugu …   1925 30.04.1925 :  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …   1926 veebruar 1926 :  Linnavalitsuse poolt määrati avalike ürituste kohad, kus peab olema tuletõrjevalve …   1926 27.02.1926 :  Kino "Ilmarine" näitelaval esineb kuulus indiaani Chester Dieck jalgrattatrikkidega.   1926 märts 1926 :  Kino "Ilmarine" hankis endale uue kontsert-klaveri firmalt "Schroeber". Ka on …   1926 29.04.1926 :  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …   1926 30.09.1926 :  Linnavolikogu koosolekul astus väljalangenud volikogu liikme J. Mitti asemele J. …   1926 05.11.1926 :  Kino "Ilmarine" näitelaval esineb loomade dresseerija Richard Ribo.   1926 17.11.1926 :  Kino "Ilmarise" näitelaval esineb kuulus vene laulja ja komponist Alexander …   1927 10.01.1927 :  Kinol "Ilmarine" on uus omanik hr Hüpler. Tänu senise omaniku …   1927 19.03.1927 :  Kino "Ilmarine" näitelaval esineb kuulus vene laulude ja romansside laulja …   1927 mai 1927 :  Kino "Apollo" omanik hr Luigi ostis hr Lustilt ära kino …   1927 juuni 1927 :  Kino "Apollo" jääb suvekuudeks seisma. Nüüd kus linna mõlemad kinod …
Valga linnavolikogu koosseis (1921-1923) 1921-1923  mainitud:   1920 10.12.1920 :  Valga maakonna küsimus oli Vabariigi Valitsuse istungil arutusel. Otsustati maakonnavalimised …   1921 13.01.1921 :  Kuulutatakse välja linnavolikogu valimised, mis toimuvad 12. ja 13. veebruaril …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 08.02.1921 :  Neljal päeval 8.-11. veebruarini väljastatakse linna raekojas linnavolikogu valimisteks valijakaart. …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  Kell 10 toimus linnavolikogu saadikurühmade vahel koosolek, et linnajuhtimise põhimõtetes …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 07.03.1921 :  Linnavolikogu koosolekul oli päevakorras: 1. Eelmise protokolli kinnitamine 2. Komisjonide …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 18.03.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 38 liiget (puudusid Protopopow ja …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 28.04.1921 :  Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused: …   1921 26.05.1921 :  Linnavolikogu istung toimus raekojas. Kohal oli 36 volikogu liiget. Volikogu …   1921 30.06.1921 :  30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees …   1921 15.07.1921 :  Linnavolikogu kogunes erakorralisele istungile uuesti eelarvet arutama. Eelarve võeti vastu …   1921 26.08.1921 :  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …   1921 september 1921 :  Th. Villa astus volikogu juhataja kohalt tagasi.   1921 29.09.1921 :  Valga Linnavolikogu koosolekul **1. Linnavolikogu juhataja valimine.** **2. Linna 5-miljonilise …   1921 oktoober 1921 :  A. le Coq avab Moskva 27 oma õllelao. See tekitab …   1921 oktoober 1921 :  Aktsiisiametnik [H. Einer?], joogi- ja söögikohtade omanikud, mõned ärimehed ja …   1921 10.10.1921 :  Ühel päeval toimus koguni kaks linnavolikogu erakorralist koosolekut. Peamiseks tüliküsimuseks …   1921 27.10.1921 :  Valga linnavolikogu istungil osales 34 volikogu liiget. Juhatas Th. Willa …   1921 27.10.1921 :  Valga eeslinna Puraküla küsimus oli linnavolikogus arutusel ja otsustati Puraküla …   1921 24.11.1921 :  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …   1921 20.12.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul anti teada, et linnavolinik A. Printsmanni asemele …   1921 20.12.1921 :  Valga linna 1922. aasta eelarve mahuks oli kokku 18 055 …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 veebruar 1922 :  Linnavolikogus ja linnavalitsuses tekkis valitsuskriis, kui kõige suurem saadikurühm oma …   1922 08.02.1922 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas: **Valiti ärimaksu komisjoni** Oskar Saar. **Rahvahääletuse komisjoni …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 30.03.1922 :  Linnavolikogu istungi päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnanõunike ja ametnike …   1922 27.04.1922 :  Linnavolikogu istungil jäi linnavalitsus kinnitamata, sest kui selle punktini jõuti …   1922 23.05.1922 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Koosoleku algus venis ligi poolteist tundi, …   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1922 31.08.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas hr Villa. Välja kuulutatud päevakorras oli: …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1922 28.09.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavolikogu …   1922 26.10.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …   1922 13.11.1922 :  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …   1922 30.11.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …   1922 14.12.1922 :  Linnavolikogu koosoleku alguseks oli kohale tulnud ainult 26 liiget. Hiljem …   1923 04.01.1923 :  Erakorralisel linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **Volikogu päevakorra kinnitamine.** **Valga-Võru-Petseri …   1923 19.01.1923 :  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel 18 punkti. Volikogu esimeheks valiti tagasi …   1923 25.01.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule tuli 31 volikogu liiget. Üürnike rühmast lahkunud …   1923 29.01.1923 :  Algselt jätkuma pidanud linnavolikogu koosolek jäi ära, sest kohale ilmus …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 22.03.1923 :  Valga linnavolikogu istungil pidi algses päevakorras olema **Puraküla linnaga ühendamise …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 26.04.1923 :  Valga linnavolikogu koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 31.05.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. **Riikliku …   1923 14.06.1923 :  Valga linnavolikogu erakorralisel koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kindlaks …   1923 28.06.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas ilmus volinikest umbes pool. Päevakorras oli: …   1923 juuli 1923 :  Riikliku ehituslaenuga tekkisid takistused, kui riiklik ehituslaenu komitee hakkas selle …   1923 12.07.1923 :  Linnavolikogu erakorralise koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 26.07.1923 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 22 volinikku. Juhatas aseesimees Seemann. …   1923 30.08.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. …   1923 22.09.1923 :  Ilmub esialgne ettepanek, kuidas nimetada ümber Valga linna tänavaid. Esimene …   1923 27.09.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul linna raekojas osales 26 volinikku. Alguses juhatas …   1923 25.10.1923 :  Valga linnavolikogu koosolek toimus linna raekojas ja seda juhatas volikogu …   1923 31.10.1923 :  Avaldati otsus, et keskkoolide õppemaks jääb linna- ja maalastele endiselt …   1923 29.11.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 23 volikogu liiget. Päevakorras: …   1923 13.12.1923 :  Valga linnavolikogu selle koosseisu viimasel koosolekul raekojas oli alguses kohal …   1926 mai 1926 :  1922. aastal nõuti linnavalitsuselt Walk-Võru kivitee parandamist. Linnavolikogu aga ei …
 1921. aastal valminud kohad
"Eesti Ühiskodu" 1921-  mainitud:   1921 juuni 1921 :  Moskva 16 Samueli pärijate majas avatakse seltside ühiskodu, kus asuvad …   1921 10.07.1921 :  Kell 6 pl toimus Moskva tänaval Samueli majas "Ühiskodu" avaaktus …   1921 01.10.1921 :  Valgas on tekkinud grupp limitiste, kes peavad oma koosolekuid "Eesti …   1921 01.10.1921 :  Professor K. Shakow pidas oma 55. sünnipäeva puhul loengu Eesti …   1921 oktoober 1921 :  Kuigi Eesti ajalehtedes värvitakse Valga tulevikku piirilinnana mustades värvides, toob …   1921 13.10.1921 :  Valga filosoofiline ühing peab oma esimese kõnekoosoleku "Eesti Ühiskodu" ruumides. …   1921 04.11.1921 :  Riigi- ja Omavalitsuste Teenijate ühingu Valga osakonna meeskoor alustab harjutustega …   1921 28.11.1921 :  Soomusrong "Kapten Irw" pidas oma 3. sünnipäeva. Päeva tähistamiseks korraldati …   1921 29.12.1921 :  Riigi- ja Omavalitsuste Teenijate Ühingu Valga osakond peab oma erakorralist …   1922 15.01.1922 :  Eesti demobiliseeritud sõjaväelaste liidu Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Ühiskodus". …   1922 veebruar 1922 :  "Ühiskodu" ruumidesse, kus juba tegutsevad karskusselts, haridusselts ja riigi- ja …   1922 19.02.1922 :  Valga naisselts peab oma peakoosolekut "Ühiskodu" ruumides.   1922 19.02.1922 :  Valga Eesti Karskuse selts valib seltside ühiskodusse Moskva 16 einelauapidajat.   1922 18.03.1922 :  Ühiskodu saalis peeti karskuse teemalist kõnekoosolekut, kus ettekandjateks olid üliõpilased …   1922 21.09.1922 :  Riigi- ja omavalitsuse teenijate ühingu Valga osakond peab oma üldkoosolekut …   1922 23.09.1922 :  Septembri lõpul algasid kunsti seltsi juurde loodud laulukoori ja orkestri …   1922 20.10.1922 :  Valga Karskuse Seltsi raamatukogu alustas tegevust "Ühiskodu" ruumides. Raamatuid laenutatakse …   1922 november 1922 :  Valgas "Ühiskodus" tegutseb aktiivselt meeskoor, mis kavatseb osaleda järgmise aasta …   1922 11.12.1922 :  Valga muusikakool on hästi käima läinud ja võetakse juurde uusi …   1923 jaanuar 1923 :  Aasta alguses suurendati muusikakooli koosseisu ja kutsuti juurde kaks klaveri-, …   1923 28.01.1923 :  Valga naisselts peab oma aastakoosoleku seltside "Ühiskodus". Kinnitati aruanne, eelarve …   1923 24.02.1923 :  Vabariigi 5. iseseisvuspäeva pühitseti kogu linnas. Kell ½11 kogunesid tuletõrjujad …   1923 märts 1923 :  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …   1923 22.04.1923 :  Valga Naisselts pidas oma erakorralist peakoosolekut "Ühiskodus". Muu hulgas räägiti …   1923 06.06.1923 :  "Ühiskodu" ruumides peeti lõpuks ära ülemaalise riigi- ja omavalitsusteenijate ühingu …   1923 24.10.1923 :  Esimene karskusorganisatsioonide ühine huviõhtu toimus "Seltside ühiskodu" ruumides. Kavas oli …   1923 01.11.1923 :  Seltside "Ühiskodus" avati tasuta üldraamatukogu, mis on kõigile avatud esmaspäeviti …   1923 07.11.1923 :  Karskusteemalisel huviõhtul kuulati ettekandeid, vaadati udupilte 1912. aasta olümpiamängudest Stokholmis, …   1923 14.11.1923 :  Järjekordsel huviõhtul "Ühiskodus" on hr Wekrami reisijutt ja vaadatakse udupilte.   1923 21.11.1923 :  "Ühiskodus" jätkuvad huviõhtud, kus peetakse ettekandeid ja vaadatakse üheskoos pilte. …   1923 28.11.1923 :  "Ühiskodus" peetaval huviõhtul räägib dr J. Sikk südamest. Pärast seda …   1923 01.12.1923 :  Demobiliseeritud sõjaväelaste liidu Valga osakond korraldab enda tegevuse toetamiseks loterii, …   1923 detsember 1923 :  Valga Naisselts korraldas poolteist kuud kestnud majapidamise kursused, mis lõppesid …   1923 05.12.1923 :  "Ühiskodus" toimuval huviõhtul peab ettekande T. Grünberg ja vaadatakse karskusteemalisi …   1923 15.12.1923 :  Valga "Ühiskodu" lugemislaud on avatud igal teisipäeval ja neljapäeval ning …   1924 jaanuar 1924 :  "Ühiskodus" on tegevus läinud sedavõrd elavaks, et maja ei mahuta …   1924 09.01.1924 :  "Ühiskodus" teeb n-ltn R. Gnadenteich ettekande riiklusest ja tema vormidest.   1924 16.01.1924 :  "Ühiskodus" peetud huviõhtul tegi R. Gnadenteich ettekande kodanike õigustest.   1924 20.01.1924 :  Riigi- ja omavalitsusasutuste teenijate ühingu Valga osakonna peakoosolek toimus "Ühiskodus". …   1924 20.01.1924 :  "Ühiskodus" toimub tasuta muusikaõhtu, mille kavas on mitmeid klassikalisi teoseid.   1924 23.01.1924 :  "Ühiskodu" huviõhtutel jätkab ltn R. Gnadenteich loenguid kodanikuteadustest.   1924 veebruar 1924 :  "Ühiskodu" lugemislaud on hästi omaks võetud ja päevas külastab seda …   1924 13.02.1924 :  "Ühiskodus" on huviõhtu, kus esines garnisoni karskusrühma esindus teemal "Seltskond …   1924 20.02.1924 :  "Ühiskodus" toimuval huviõhtul räägib K. Kindma. Üheskoos vaadatakse ka udupilte …   1924 21.02.1924 :  Nädal aega tagasi moodustatud ÜENÜ Valga osakond pidas oma esimese …   1924 06.03.1924 :  ÜENÜ korraldas "Ühiskodus" avaliku kõnekoosoleku, kus räägiti noorte huvitegevusest.   1924 09.03.1924 :  Valga Naisselts pidas oma peakoosoleku "Ühiskodu" ruumides. Kohale oli ilmunud …   1924 09.03.1924 :  Eesti demobiliseeritud sõjaväelaste Valga osakond pidas oma peakoosoleku "Ühiskodu" ruumides.   1924 aprill 1924 :  Valga "Ühiskodu" pöördub linna koolivalitsuse poole abipalvega toetada nende raamatukogu …   1924 02.04.1924 :  "Ühiskodus" peetaval huviõhtul on kavas venekeelne kõne hr P. Gorshkofilt …   1924 05.04.1924 :  ÜENÜ Valga osakonna peakoosolek toimus "Ühiskodus". Valiti juhatus, mille esimeheks …   1924 14.04.1924 :  Haridusselts korraldab "Ühiskodus" kõnekoosolekuid, kus esineb lektor Tallinna Rahvaülikoolist.   1924 16.04.1924 :  "Ühiskodus" korraldatud huviõhtul kõneles Alf. Kiwirähk karskusteemadel.   1924 16.06.1924 :  Valga "Ühiskodu" raamatukogu suletakse määramatuks ajaks. Raamatukogu pidajaks on karskusselts, …   1924 juuli 1924 :  "Ühiskodu" raamatukogu hoidja J. Korb annab teada, et seltside ühiskodu …   1924 15.07.1924 :  Valga Karskusselts peab üldkoosoleku "Ühiskodu" saalis. Muu hulgas kinnitati 1923. …   1924 august 1924 :  Valga Karskusseltsi juhatuse koosolekud toimuvad kolmapäeviti "Ühiskodu" ruumides. Karskusseltsi esimees …   1924 07.09.1924 :  Karskusseltsi raamatukogu on nüüd avatud igal pühapäeval kella 16-18 kõigile …   1924 10.09.1924 :  Karskusselts jätkab möödunud aastate eeskujul oma "Ühiskodu" ruumides kolmapäeval huviõhtute …   1924 24.09.1924 :  "Ühiskodus" toimuval huviõhtul esineb õpetaja Kõomägi ettekandega vanade eestlaste elust.   1924 08.10.1924 :  Valga karskusselts korraldab "Ühiskodus" huviõhtu, kus kõneleb T. Grünberg Valga …   1924 15.10.1924 :  Karskusselts korraldab järjekorras juba 5. huviõhtu, millel esineb õpetaja Kokamägi …   1924 22.10.1924 :  Valga Karskusseltsi järjekordsel huviõhtul räägitakse eelolevates üldhariduslikest kursustest, mis algavad …   1924 27.10.1924 :  Valga Karskusselts korraldab üldhariduslikud kursused. Teemade ring on lai ja …   1924 09.11.1924 :  Karskusselts korraldas "Ühiskodu" ruumides kodulillede näituse. Parimatele osalejatele olid ka …   1924 16.11.1924 :  Karskusseltsi juhatus korraldab "Ühiskodus" üldkoosoleku, kus arutatakse tegevuse taasalustamist. Tõdeti, …   1924 19.11.1924 :  Valga Karskusselts korraldab järjekorras juba 7. huviõhtu, kus sel korral …   1924 21.12.1924 :  Vene eragümnaasium korraldab "Ühiskodu" ruumides loterii.   1924 25.12.1924 :  Karskusselts korraldab "Ühiskodus" vaesemate perede lastele jõulupuu.   1925 22.03.1925 :  Valga naisselts korraldas "Ühiskodu" ruumides kõnekoosoleku, kus prl E. Sternfeldt …   1925 27.03.1925 :  Linnavolikogu koosolekul on päevakorral: **Päevakorra kinnitamine** **Linnateenijate palga kõrgendamine** **1925. …   1925 09.05.1925 :  Valga Naisselts alustab "Säde" saalis (hiljem "Ühiskodus") tasuta tervishoiualase kursuste …   1925 september 1925 :  "Eesti Ühiskodu" pidamine jäi ainult karskusseltsi õlgadele ja seetõttu otsustasid …   1925 september 1925 :  Karskusselts lasi Ühiskodu juurde viiva tee juurde paigaldada elektrivalgustuse. Nüüd …   1925 17.09.1925 :  Karskusselts alustab huviõhtute korraldamisega, mis toimuvad igal neljapäeval algusega kell …   1925 24.09.1925 :  Karskusselts korraldas huviõhtu. Ettekande teeb muu hulgas ka esimees K. …   1925 01.10.1925 :  Valga Karskusselts korraldav huviõhtu ühiskodu ruumides. Räägitakse teemadel "Kasvatuse sihtjooned" …   1925 08.10.1925 :  Karskusselts korraldab järjekordse huviõhtu karsklaste "Ühiskodu" ruumides. Kahjuks on huviõhtutel …   1926 24.01.1926 :  Valga Naisselts pidas oma aastakoosolekut seltside "Ühiskodus". Kinnitati aruanne ja …   1926 märts 1926 :  Linnavolikogu kustutas lootusetu võlgnevusena seltside ühiskodu saamata sildimaksu. Arutati, et …   1926 07.03.1926 :  ÜENÜ Valga osakond pidas oma koosoleku Karsklaste Ühiskodu ruumides (Kesk …