Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 19. september 1921 kohta
 19. september teistel aastatel:
 19. septembril surnud isikud
Karl-Ferdinand Kornel 1882-1953  mainitud:   1907 06.01.1907 :  6. jaanuaril ilmus vannutatud advokaadiabi H. Hellati poolt toimetatud ja …   1907 13.05.1907 :  12. mail kell 6 pl toimus "Säde" seltsi ruumides karskusseltsi …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 17.03.1908 :  Algkooliõpetajate igakevadised eksamid, mis tavaliselt linnakooli juures tehti, toimuvad nüüd …   1908 september 1908 :  ENKS Valga osakond on võimsalt kasvanud. Õhtused kursused on käimas …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 11.11.1918 :  Pärast maailmasõja vaherahu sõlmimist 11. nov 1918. a, mille kohaselt …   1919 01.02.1919 :  1. veebruaril, olles kaotanud linna ees olevad kaitsepositsioonid, oli vaenlane …   1919 01.02.1919 :  Valga linnapea J. Soo mälestused: > Öö vastu 1. veebruarit …   1919 07.02.1919 :  Päevakäsus nr. 23 2. diviisile määrab diviisi ülem oberst Puskar …   1919 13.02.1919 :  Valga komandant andis välja päevakäsu, et 13.02.1919 tuleksid tema juurde …   1919 18.02.1919 :  Toimus läti üksuste mobiliseerimine Valgas ja Valga ümbrusest. O. Hasmanise …   1919 19.02.1919 :  Valga linna ja maakonna komandandi Korneli päevakäsu järgi on toiduainete …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 08.03.1919 :  Valga linna ja maakonna komandant Korneli käsul mobiliseeritakse 21 kuni …   1919 12.03.1919 :  8.-10. märtsil mobiliseeritud mehi kästi koguneda Vladimiri uuli 63, linna …   1919 15.03.1919 :  Kornet Kornel läheb tervislikel põhjustel puhkusele ja Valga komandandiks määratakse …   1919 21.03.1919 :  Diviisiülema päevakäsuga nr. 50 määratakse kornet Kornel Valga maakonna Kaitseliidu …   1919 11.05.1919 :  "Sädes" pidas kõne Asutava Kogu tegevusest K. Kornel. Kuulajaid oli …   1920 05.06.1920 :  Rahvaerakonna Valga konverentsil esinevad teiste hulgas ka välisminister A. Birk …   1925 24.02.1925 :  Iseseisvuspäeva tänujumalateenistuse linnakirikus pidas õpetaja A. Tammik. Kaitseliitlased, kooliõpilased, tuletõrjujad …   1926 august 1926 :  Uus moodustatud riigi valitsus koosneb mitmetest ministritest, kes rohkem või …   1926 12.10.1926 :  Kaubandus-tööstusminister K. Kornel külastas Valgat ja vaatas tööstusettevõtteid. Nähtust olid …
 19. septembril loodud asutised
ajaleht "Lõuna-Eesti" 1921-  mainitud:   1921 19.09.1921 :  19. septembril ilmus uue kohaliku ajalehe "Lõuna-Eesti" esimene number, mida …   1921 oktoober 1921 :  Kuigi Eesti ajalehtedes värvitakse Valga tulevikku piirilinnana mustades värvides, toob …   1921 14.11.1921 :  Hans Einer saadab ajaleht "Lõuna-Eesti" toimetusele kirja, kus selgitab, miks …   1921 15.11.1921 :  "Lõuna-Eesti" toimetuse ruumides peeti kohalike ja maakonna ühistegelaste koosolek, kus …   1921 31.12.1921 :  Vana-aasta õhtul sisenes politsei ajaleht "Lõuna-Eesti" toimetusse ja konfiskeeris 991 …   1922 juuni 1922 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" avaldatakse Hans Eineri pikk kiri, kus ta vastab …   1922 15.07.1922 :  Koosolekul valiti kunstiseltsi esimeheks V. Peerna, abiesimeheks J. Pommer, kassapidajaks …   1923 25.02.1923 :  Ajaleht Lõuna-Eesti kirjutab, et 25. veebruaril oli ühel perekondlikul kokkusaamisel …   1924 26.03.1924 :  Põllumeeste ühistu "Koit" pidas oma peakoosoleku "Säde" väikeses saalis. 1923. …   1924 19.07.1924 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" teatab, et ilmub toimetaja suure töökoormuse tõttu ajutiselt …   1924 04.10.1924 :  Toimetaja Jaan Pommer annab teada, et raskest majanduslikust olukorrast tulenevalt …   1925 16.05.1925 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub Valga Vabadussõja ausamba kavand.   1925 13.06.1925 :  Valgamaa laulupäevaks ilmus Valga ajalugu kirjeldav ja piltidega "Walga juht".   1925 29.08.1925 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" vastutav toimetaja Jaan Pommer teatab, et annab ajalehe …   1925 september 1925 :  Ajalehe "Lõuna-Eesti" toimetus kolis Vabaduse tn 5. K/Ü "Postimees" ostis …   1926 10.02.1926 :  Pärast mõningasi raskusi ja omanikuvahetust hakkab ajaleht "Lõuna-Eesti" ilmuma jälle …   1926 18.12.1926 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" annab teada, et Hans Einer on raskesti haige …