Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1925. aasta kohta
 1925. aastal surnud isikud
Adolf Treu 1847-1925  mainitud:   1891 26.11.1891 :  Valgas toimusid linnavolinikkude valimised: 26. novembril valiti kolmandas klassis volinikkudeks: …   1892 1892 :  Valga linna volikogu ja linnavalitsuse koosseisud on Liivi kubermangu aadress-kalendri …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 29.10.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjon (W. Graudin, H. …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 05.03.1906 :  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …   1907 jaanuar 1907 :  A. Treu kolib oma kingsepatöökoja Riia uulitsast Sepa uul 5[?] …   1907 31.10.1907 :  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …   1908 28.03.1908 :  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1911 31.10.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …   1913 29.11.1913 :  Linnavolikogu koosolekul: - kubermanguvalitsuse ettepanekul kroonu kulul asutatava tööstuskooli puhul …   1924 03.02.1924 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …   1924 detsember 1924 :  Valga kuulus korstnapühkija Adolf Treu tähistas oma 50. tööjuubelit. Tal …   1925 12.12.1925 :  Suri kauaaegne linna korstnapühkija Adolf Treu. Sündis 1847. aastal Koorküla …
 1925. aastal loodud asutised
Valga tööstuskool 1925-  mainitud:   1925 30.07.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …   1925 05.10.1925 :  Alustas Valga tööstuskool, kus kolmeaastase öppeaja kestel valmistatakse ette oskustöölisi …   1925 november 1925 :  Kuu aega tagasi alustanud tööstuskoolil on korraliku sisseseadega töökojad, kus …   1925 detsember 1925 :  Haridusministeerium toetas tööstuskooli sisseseade ostmist 190 000 margaga. Samuti said …   1926 28.01.1926 :  Linnavolikogu koosolekul: - **pudretivabriku ehitamise ja mustuse väljaviimise küsimuses** ei …   1926 veebruar 1926 :  Tööstuskool laiendab oma tegevust ja selleks üüriti juurde kooli vastas …   1926 25.02.1926 :  Linnavolikogu koosolekul olid muu hulgas päevakorras 1926. aasta eelarve, laenu …   1926 juuni 1926 :  Uuest kooliaastast tuli mitmeid muudatusi Valga koolielus. Õpilaste vähesuse tõttu …   1926 juuni 1926 :  Valga tõõstuskool võtab vastu uute õpilaste avaldusi kuni 15. juunini. …   1926 juuli 1926 :  Tööstuskooli rauatöö õpetaja-instruktor Kohlmann lahkus ja uueks instruktoriks valiti hr …   1926 30.08.1926 :  Valga tööstuskooli võetakse puutööosakond vastu uusi õpilasi.   1926 30.09.1926 :  Linnavolikogu koosolekul astus väljalangenud volikogu liikme J. Mitti asemele J. …   1926 12.10.1926 :  Kaubandus-tööstusminister K. Kornel külastas Valgat ja vaatas tööstusettevõtteid. Nähtust olid …   1926 20.11.1926 :  Tööstuskool korraldas 6. algkooli saalis oma esimese peoõhtu, kus kanti …   1927 veebruar 1927 :  Valga tööstuskool sai raudteevalitsuselt tellimuse ehitada mootordresiin. Dresiin saab olema …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 27.04.1927 :  Koolivalitsus kinnitas hr H, Noppassoni poeglastegümnaasiumi matemaatika ja tööstuskooli füüsika …   1927 juuni 1927 :  Linnavalitsuses oli nõupidamine linna haigemaja ümberkujundamise üle. Otsustati et senised …   1927 08.06.1927 :  Valga tööstuskool võtab vastu uusi õpilasi puu- ja metallierialal. Õpetus …   1927 28.07.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Linna kassapidaja P. Dambergi …   1927 august 1927 :  Valga tööstuskooli kolmandaks instruktoriks valiti August Koorits Tartust.   1927 september 1927 :  Ainuke kool, kuhu sel sügisel tuli õpilasi vastu võtta võistluseksamitega, …
 1925. aastal valminud kohad
Vabadussõja ausammas 1925-  mainitud:   1922 25.03.1922 :  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …   1922 august 1922 :  Vabadussõja ausamba komisjoni liitus kaks liiget ja nüüd loodetakse uue …   1922 02.08.1922 :  Kuigi kohe pärast Tartu rahu sõlmimist alustas kapten Irve selts …   1922 detsember 1922 :  Ilmub üleskutse korjata annetusi Vabadussõja langenute jaoks püstitava ausamba jaoks. …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 24.02.1923 :  Vabariigi 5. iseseisvuspäeva pühitseti kogu linnas. Kell ½11 kogunesid tuletõrjujad …   1923 24.02.1923 :  "Sädes" esitatakse A. Tammani näidend "Koidikul", mille tulu läheb langenud …   1923 25.02.1923 :  Ajaleht Lõuna-Eesti kirjutab, et 25. veebruaril oli ühel perekondlikul kokkusaamisel …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 28.04.1923 :  Õhtul, algusega kell 8 oli tütarlaste gümnaasiumis peoõhtu, kus kavas …   1923 10.06.1923 :  Valga linnapargis pandi toime pidu Vabadussõjas langenute auks püstitatava mälestussamba …   1923 28.06.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas ilmus volinikest umbes pool. Päevakorras oli: …   1923 26.07.1923 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 22 volinikku. Juhatas aseesimees Seemann. …   1924 jaanuar 1924 :  Langenud sõjaväelaste haudade komisjoni aruandest selgub et Valga vabadussamba jaoks …   1924 24.02.1924 :  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …   1924 01.05.1924 :  "Sädes" on päeval suur rahvakontsert langenud sõdurite ausamba heaks. Esinevad …   1924 29.05.1924 :  Ristipäeval peeti järjekordne karbikorjandus langenud sõjaväelaste ausamba heaks. Vabaduse ja …   1924 23.06.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste ausamba heaks toimub linnapargis jaanituli. Mängis kaks …   1924 10.11.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste mälestussamba komitee otsustas, et 1925. aasta suvel …   1924 19.11.1924 :  Skulptor prof Adamson külastas Valgat ja võttis enda peale langenud …   1924 27.11.1924 :  LInnavolikogu koosolekul oli tähtsaimaks **langenud sõjaväelaste mälestussamba küsimus**. Ülevaate ettevalmistustest …   1924 11.12.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelastele ausamba komisjon koguneb, et arutada samba asukohta. …   1925 05.02.1925 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras 29. jaanuaril pooleli jäänud koosoleku …   1925 16.05.1925 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub Valga Vabadussõja ausamba kavand.   1925 13.06.1925 :  "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …   1925 23.06.1925 :  Linnapargis toimus suur jaanituli. Saadud tulu annetati langenud kodukaitsjate mälestussamba …   1925 august 1925 :  Vabadussõjas langenute mälestuseks prof Amandus Adamsoni kavandi järgi pronksi valatud …   1925 11.10.1925 :  Avati prof Adamsoni kavandi järgi valmistatud **vabadussõdalaste ausammas** linnapargis ja …   1926 märts 1926 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" on karikatuur, mis iseloomustab Valga söögi- majutuskohtade nimesid. …   1926 juuni 1926 :  Sõjaväelaste haudade korraldamise komisjon lõpetas oma tegevuse. Komisjon korraldas vabadussõja …   1926 17.06.1926 :  Linnavolikogu koosoleku algus venis, sest kvoorumit ei saadud kokku. - …   1927 01.05.1927 :  1. mai möödus Valgas rahulikult. Kell 11 algas turuplatsil sõjaväeosade …   1927 juuni 1927 :  Vabadussõja ausamba ilustamiseks lasi linnavalitsus ümber samba kuused istutada.