Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 5. oktoober 1925 kohta
 5. oktoober teistel aastatel:
 5. oktoobril sündinud isikud
 5. oktoobril loodud asutised
Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühistu 1919-  mainitud:   1920 05.09.1920 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate ühisuse erakorraline peakoosolek peetakse Sõdurite Kodus (endine …   1921 13.03.1921 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate ühisuse üldkoosolek peeti Sõdurite kodu saalis. Kinnitati …   1921 03.04.1921 :  Valga raudteelaste ühistu peab aasta peakoosoleku endises "Musse" saalis. Koosolekut …   1921 24.11.1921 :  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …   1922 21.05.1922 :  Valga raudteelaste tarvitajate ühisuse üldkoosolekul Läti seltsi saalis kinnitati 1921. …   1923 01.02.1923 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühisus avab abikaupluse Pihkva 14b (Aia tänava …   1923 25.03.1923 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühisus peab oma aasta peakoosoleku Läti Seltsi …   1923 04.11.1923 :  Raudteelaste tarvitajate ühisus korraldas "Säde" saalis ühistegevuse alase kõnekoosoleku. Eesmärgiks …   1924 aprill 1924 :  Valga raudteelaste tarvitajate ühisuse majanduaruande põhjal on ühisusel 566 liiget. …   1925 26.04.1925 :  Raudteelaste tarvitajate ühisuse peakoosolek peeti "Säde" saalis. Kui eelmine aasta …   1926 03.01.1926 :  Kaubandus-tööstuskoja II ja III sektsiooni ärimehed korraldasid koosoleku "Säde" söögisaalis. …   1926 25.04.1926 :  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühing pidas aastakoosoleku "Säde" saalis. Kinnitati eelmise …   1926 oktoober 1926 :  Raudtee tarvitajate ühisuse kaupluse juht, linna haridusnõukogu liige, vangimaja kuraator …   1926 08.10.1926 :  Valga Ühispanga asutamiskoosolek peeti Valga raudteelaste tarvitajate ühingu kontori. Kogunenud …   1927 aprill 1927 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub ülevaade Valga kaubandusest. Selles tuuakse välja järgmised …
Valga tööstuskool 1925-  mainitud:   1925 30.07.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …   1925 05.10.1925 :  Alustas Valga tööstuskool, kus kolmeaastase öppeaja kestel valmistatakse ette oskustöölisi …   1925 november 1925 :  Kuu aega tagasi alustanud tööstuskoolil on korraliku sisseseadega töökojad, kus …   1925 detsember 1925 :  Haridusministeerium toetas tööstuskooli sisseseade ostmist 190 000 margaga. Samuti said …   1926 28.01.1926 :  Linnavolikogu koosolekul: - **pudretivabriku ehitamise ja mustuse väljaviimise küsimuses** ei …   1926 veebruar 1926 :  Tööstuskool laiendab oma tegevust ja selleks üüriti juurde kooli vastas …   1926 25.02.1926 :  Linnavolikogu koosolekul olid muu hulgas päevakorras 1926. aasta eelarve, laenu …   1926 juuni 1926 :  Uuest kooliaastast tuli mitmeid muudatusi Valga koolielus. Õpilaste vähesuse tõttu …   1926 juuni 1926 :  Valga tõõstuskool võtab vastu uute õpilaste avaldusi kuni 15. juunini. …   1926 juuli 1926 :  Tööstuskooli rauatöö õpetaja-instruktor Kohlmann lahkus ja uueks instruktoriks valiti hr …   1926 30.08.1926 :  Valga tööstuskooli võetakse puutööosakond vastu uusi õpilasi.   1926 30.09.1926 :  Linnavolikogu koosolekul astus väljalangenud volikogu liikme J. Mitti asemele J. …   1926 12.10.1926 :  Kaubandus-tööstusminister K. Kornel külastas Valgat ja vaatas tööstusettevõtteid. Nähtust olid …   1926 20.11.1926 :  Tööstuskool korraldas 6. algkooli saalis oma esimese peoõhtu, kus kanti …   1927 veebruar 1927 :  Valga tööstuskool sai raudteevalitsuselt tellimuse ehitada mootordresiin. Dresiin saab olema …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 27.04.1927 :  Koolivalitsus kinnitas hr H, Noppassoni poeglastegümnaasiumi matemaatika ja tööstuskooli füüsika …   1927 juuni 1927 :  Linnavalitsuses oli nõupidamine linna haigemaja ümberkujundamise üle. Otsustati et senised …   1927 08.06.1927 :  Valga tööstuskool võtab vastu uusi õpilasi puu- ja metallierialal. Õpetus …