Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1927. aasta kohta
 1927. aastal surnud isikud
Hans Einer 1856-1927  mainitud:   1863 29.09.1863 :  H. Eineri mälestuste järgi oli Valga mihklilaat ümbruskonna suurim, kus …   1870 1870 :  1926. aastal avaldatud H. Eineri märkmetest: **Walk 50 aasta eest** …   1879 1879 :  Linnaseaduse maksmapanemisega (1874. a) ja kauplemise ning käsitöö vabanemisega oli …   1880 1880 :  Hans Einer kirjutab: "Varsti tundsin, et kirikus ja koolis töötamisest …   1880 10.08.1880 :  Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, …   1881 07.02.1881 :  Esimene eesti näitemänguna Valgas kanti ette Musse seltsi saalis 7. …   1881 01.07.1881 :  Liivimaa rahvakoolmeistrite seminar peeti 1. ja 2. juulil Valgas. Osavõtjate …   1881 05.07.1881 :  Esimene eesti näitemüük Valgas peeti 5. (17.) juulil 1881. a …   1881 20.10.1881 :  20. oktoobril maeti seminari direktori Joh. Cimze. Matusest võttis osa …   1882 august 1882 :  Eesti Kirjameeste Seltsi poolt on Valgas seltsi liikmete aastamaksu vastuvõtjaks …   1883 1883 :  Ära tundes, et eesti seltskonna vaimline kui ka aineline arenemine …   1884 september 1884 :  Eesti Kirjameeste seltsi esindajaks Valgas on H. Einer.   1885 1885 :  Ilmus H. Eineri "Lühike Eesti keele õpetus rahwakoolidele". Trükitud Tartus …   1889 detsember 1889 :  Köstrihärra Eineri juhatusel loodi laulukoor, kes tegi oma esimesed esinemised …   1890 05.05.1890 :  Kirjasaatja kirjutab Valga laulukoori kehvast õnnest. Umbes seitsme aasta eest …   1890 16.12.1890 :  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …   1891 veebruar 1891 :  Neljandaks üleüldiseks laulupeoks on Valga linnast end üles andnud Valga …   1891 17.03.1891 :  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …   1891 juuni 1891 :  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …   1891 02.06.1891 :  Toimus esimene Valga Eesti karskuse seltsi üldkoosolek. Õpetajahärra Undritz avas …   1891 07.06.1891 :  Hans Einer lahkus Valga Eesti Peetri kirikukoolist. Kool oli uhkesti …   1891 27.10.1891 :  Valga Eesti karskuse selts pidas üldkoosolekut. Ettekandeid tegid Valga Peetri-kooli …   1892 04.01.1892 :  Eesti karskusseltside kokkusaamisel Vanemuises valiti Valga seltsi esimees H. Einer …   1892 29.03.1892 :  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …   1892 05.07.1892 :  Karskusselts korraldas "Tee- ja lõbuõhtu" Läti seltsi saalis. Ettekandeid tegid …   1893 28.02.1893 :  Karskusselts korraldas Läti seltsi saalis tee- ja kirjandusõhtu. Kanti ette …   1893 11.04.1893 :  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …   1894 23.01.1894 :  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …   1894 18.12.1894 :  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …   1894 31.12.1894 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetusi kogunud P. Undritz. P. Grünfeldi …   1895 19.02.1895 :  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …   1895 22.10.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas üldkoosolekut, millest palju rahvast osa …   1896 1896 :  1896. a üüris Valga Eesti Karskuse Selts endale esimesed ruumid …   1896 28.01.1896 :  28. jaanuaril pidas karskusselts oma aastakoosolekut Eesti koguduse õpetaja uues …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 26.01.1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas "seltsilikku õhtut" laulude ja ettekannetega. …   1897 02.03.1897 :  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …   1897 14.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi uued ruumid õnnistas sisse Valga Luke …   1897 30.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1898 september 1898 :  Valga Eesti kirikukool otsib abikooliõpetajat. Ühendust palutakse võtta koolijuhataja H. …   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 juuli 1899 :  H. Einer pakub koolipoistele Valgas korterit ja koolitööde järelevaatamist.   1900 1900 :  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …   1900 1900 :  Ilmus H. Eineri Eesti keele õpetus algkoolidele.   1901 jaanuar 1901 :  Valga Peetri koguduse kirikukooli õpetaja Hans Einer sai teenete eest …   1901 detsember 1901 :  1901. a detsembril jõudsid uue linnavolikogu ja linnaametnike valimised kätte. …   1901 07.12.1901 :  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …   1901 07.12.1901 :  Valga linnavolikogu valimised toimusid 7. detsembril. Hääletamine toimus saksa seltsi …   1902 24.01.1902 :  Uue linnavolikogu vannutamine toimus Jaani kirikus ja ap.-õigeusu Nikolai kirikus. …   1902 16.02.1902 :  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 10.04.1902 :  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1902 27.09.1902 :  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …   1902 detsember 1902 :  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …   1903 18.01.1903 :  Peeti Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek, kus päevakavas oli eelmise …   1903 24.01.1903 :  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …   1903 17.08.1903 :  17. augustil toimus karskusseltsis kirjandusõhtu, kus seltsi esimees Hans Einer …   1903 29.08.1903 :  Pühapäeval 29. augustil pühitses Hans Einer karskusseltsi saalis oma 25aastast …   1903 22.09.1903 :  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1903 04.12.1903 :  4. detsembril toimus Läti seltsi saalis Valga Põllumeeste Seltsi asutajate …   1903 14.12.1903 :  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1904 01.02.1904 :  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …   1904 märts 1904 :  Professor Köleri ausamba ehituse heaks on Valgas moodustatud abikomitee, mille …   1904 12.03.1904 :  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1904 22.10.1904 :  22. oktoobril peetud karskusseltsi koosolekul luges seltsi liige Murrik ette …   1904 29.10.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjon (W. Graudin, H. …   1905 21.01.1905 :  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1905 11.03.1905 :  Linnavolikogu istungil: 1. Linnametsast tasuta puude andmise punkti all kuulati …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1905 01.12.1905 :  Müügile jõuab Valga kooliõpetaja Hans Eineri “Eesti keele õpetus koolidele” …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 26.02.1906 :  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …   1906 10.03.1906 :  Linnavolikogu valimiste tulemused on kuberneri poolt kinnitatud ja toimus volikogu …   1906 02.04.1906 :  2. aprillil pühitses kaupmees Põder "Musse" seltsi ruumides oma kaubaäri …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 17.09.1906 :  17. septembril oli poeglaste progümnaasiumi lastevanemate koosolek, kus koolijuhataja T. …   1906 27.09.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Jahn Breedis valiti esindaja Valga kreisikomisjoni, …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1906 30.12.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …   1907 01.01.1907 :  1. jaanuaril oli "Säde" seltsi saalis ilus piduõhtu. Uue aasta …   1907 11.01.1907 :  Riigivolikogu valimiskoosolek Läti seltsi saalis läks väga tuliseks. Koosoleku avasid …   1907 18.03.1907 :  18. märtsil oli "Säde" seltsis Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Valga …   1907 30.03.1907 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …   1907 24.04.1907 :  Kolmandal ülestõusmispühal soovis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga osakond "Säde" …   1907 05.05.1907 :  5. mail toimus "Sädes" ENKSi varem ära jäänud kõneõhtu, kus …   1907 03.06.1907 :  3. juunil toimus "Sädes" ENKSi aiapidu "Sädes", kus esimesena esines …   1907 30.09.1907 :  Pühapäeval toimus karskusseltsi matusekassa liikmete erakorraline üldkoosolek "Säde" seltsi ruumides, …   1907 30.11.1907 :  Linnavolikogu istungil: - Otsustati kõrgemale poole saata plaan kinnitamiseks, millega …   1908 25.01.1908 :  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1908 17.02.1908 :  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …   1908 28.03.1908 :  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …   1908 17.06.1908 :  H. Eineri pesuköögist varastati esmaspäeva öösel vastu teisipäeva 160 rbl …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1909 26.04.1909 :  Karskusseltsi ruumides oli kõneõhtu, kus kooliõpetaja H. Einer rääkis "Eesti …   1909 august 1909 :  H. Einer lasti lahti tütarlastegümnaasiumi usu- ja eestikeele õpetaja kohalt. …   1909 oktoober 1909 :  Linnavolikogu koosolekul oli Eesti Peetri koguduse kirikukooli abiraha arutusel. Kool …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1910 14.03.1910 :  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 27.05.1910 :  Karskusseltsis oli pidusöök, kus tervituskõne pidas H. Einer, rääkides seltsi …   1910 29.08.1910 :  Valga Peetri koguduse kirikukool valib teist kooliõpetajat. Palk on 300 …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1911 aprill 1911 :  Paarikümne aastaga on Valga tõusnud vaiksest saksa-läti asulast tugevaks eestikeelseks …   1911 22.10.1911 :  22. oktoobril tähistati karskusseltsis "Kalevipoja" juubelit. Pidu algas vägevalt lauluga …   1911 31.10.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …   1911 12.12.1911 :  Nikolai von Grote, endine Kaagjärve ja Karula mõisa omanik maeti …   1912 veebruar 1912 :  Karskusseltsi aastakoosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne, millest on näha sissetulekuid …   1912 12.02.1912 :  Eesti Noorsoos Kasvatuse seltsi Valga osakond pidas aastakoosolekut. Enne koosolekut …   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1912 mai 1912 :  Linnavolikogu koosolekul arutati olulisematest küsimustest elektrivalgustuse ja üleüldise tasuta alghariduse …   1912 29.09.1912 :  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …   1914 20.04.1914 :  20. aprillil peeti karskusseltsi koosolek seltsi ruumides. Päevakorda oli võetud …   1914 21.06.1914 :  J. Cimze 100. sünniaastapäeva pidustuste ajal kahel päeval oli Valga …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1915 mai 1915 :  Linnavalitsuse liige H. Sõrmus astus tagasi ja tema asemele kinnitati …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …   1916 veebruar 1916 :  H. Einer astus linna tarbeainete muretsemise komisjoni esimehe kohalt tagasi. …   1917 10.03.1917 :  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …   1917 30.03.1917 :  Linnavolikogu koosolekul valiti tagasiastunud Märtsoni asemel linnapeaks H. Einer, tema …   1917 14.04.1917 :  Linnapea saatis siseministrile järgmise telegrammi: "Teatan, et Liivi kubermangu ajutise …   1917 22.04.1917 :  Uus linnapea Kishkin sai oma koha peal olla ainult nädala, …   1917 juuni 1917 :  Eestimaa ja Lätimaa kubermangude piirikomisjoni koosseisu nimetati Eesti poolelt Einer …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 23.02.1918 :  Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …   1918 27.03.1918 :  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …   1918 aprill 1918 :  Valga linnapea abi annab teada, et Jüripäev on 6. maile …   1918 02.12.1918 :  Bürgermeister sakslane O. Raue, Valga linna kauaaegne elanik, andis 2. …   1920 26.04.1920 :  Eesti-Läti piiriküsimuste vahekohus kohtus Valgas. Koosolekust võtsid osa kol. Tallents …   1921 mai 1921 :  Eesti aktsiisiametnikult Hans Einerilt, kellel on Lätis oma talu, on …   1921 juuni 1921 :  Aktsiisiametnik H. Einer kirjutab ajaleht "Rajalasele" kirja, kus toob välja, …   1921 14.11.1921 :  Hans Einer saadab ajaleht "Lõuna-Eesti" toimetusele kirja, kus selgitab, miks …   1922 22.03.1922 :  Ajalehes Lõuna-Eesti avaldab toimetaja Jaan Pommer pika loo, kus süüdistab …   1922 18.05.1922 :  Hans Einer kaebas ajalehetoimetaja Jaan Pommeri kohtusse ja selles asjas …   1922 juuni 1922 :  Ajalehes "Lõuna-Eesti" avaldatakse Hans Eineri pikk kiri, kus ta vastab …   1923 08.07.1923 :  Talllinas oli kohtupalatis H. Eineri kohtuasi J. Pommeri vastu. Einer …   1925 13.06.1925 :  "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …   1925 12.12.1925 :  Karskusselts pühitses "Musses" oma 35-aastase tegevuse juubelit. Külalisi oli ligi …   1926 jaanuar 1926 :  Eesti Kirjanduse Seltsi esindaja Valgas H. Einer kutsub üles seltsi …   1926 25.03.1926 :  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …   1926 aprill 1926 :  Riigikogusse kandideerivad Valgast: - Eesti Rahvaerakonna kandidaatide seast ka linnapea …   1926 17.06.1926 :  Tuntud koolitegelane ja kirjamees Hans Einer pühitses 70. sünnipäeva. See …   1926 12.09.1926 :  Valga vabatahtlik tuletõrjeselts tähistas 59. sünnipäeva. Hommikul oli tuletõrjujate paraad …   1926 18.12.1926 :  Ajaleht "Lõuna-Eesti" annab teada, et Hans Einer on raskesti haige …   1927 jaanuar 1927 :  Hans Eineri tervis on paranemas. Harilikus gripist süvenes haigus kopsupõletikuks, …   1927 23.02.1927 :  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 28.02.1927 :  H. Eineri matused algasid 28. veebruaril, kui kirst tuletõrjujate poolt …
 1927. aastal loodud asutised
Valga linnavolikogu koosseis (1927-1929) 1927-1929  mainitud:   1926 november 1926 :  Uue seaduse kohaselt ühtlustatakse linnavolikogude suurused. Valga linnavolikogusse valitakse 1926. …   1926 november 1926 :  Kui algselt räägiti, et Valga linnale määratakse ainult 23 (algselt …   1926 09.11.1926 :  Valgas linnavolikogu valijate nimekirja on võimalik kontrollida raekojas.   1926 10.12.1926 :  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …   1926 29.12.1926 :  Linnavolikogu valimiste valimissedelid toimetatakse majaperemeeste kaudu valijatele.   1927 jaanuar 1927 :  Eesti Rahvaerakonna linnavolikogu kandidaatide nimekirjas on mitmeid Valga endisi ja …   1927 08.01.1927 :  Valga linnavolinikeks valiti 8. ja 9. jaanuaril toimunud valimistel perioodiks …   1927 20.01.1927 :  Õhtul peeti volikogu saadikurühmade esindajate esimene nõupidamine, kus selgitati üksteise …   1927 24.01.1927 :  Õhtul toimunud järjekordsel koosolekul said kolm suuremat volikogu rühma (sotsialistid, …   1927 27.01.1927 :  Uus linnavolikogu pidas raekojas oma esimese istungi. Puudus ainult tööerakonna …   1927 17.02.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 aprill 1927 :  Volikogu liige hr Grabinsky teatas, et ta enam volikogu tööst …   1927 aprill 1927 :  Linnavolikogust esitasid tagasiastumispalve dr Müllerson (majaomanike rühm) ja hr Kruustük …   1927 aprill 1927 :  Linnavolikogu võttis vastu linnavalitsuse ettepaneku, mille kohaselt väikesed sildid sildimaksust …   1927 28.04.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Uued linnavolinikud, kes asendusliikmena tulid, andsid …   1927 19.05.1927 :  Linnavolikogu koosoleku päevakorras: - **Päevakorra kinnitamine** - **Ehituslaenu tagastajatelt linna …
 1927. aastal valminud kohad