Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 12. oktoober 1930 kohta
 12. oktoober teistel aastatel:
 12. oktoobril sündinud isikud
Artur Karl Kokkult 1873-1942  mainitud:   1917 20.03.1917 :  Eestlastest kooliõpetajad asutasid märtsi lõpunädalatel ühingu, mille eesmärgiks seati eesti …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 08.11.1918 :  Rahvahariduse selts saatis Riiga saadikutena O. Sild'i ja A. Kokkult'i, …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 juuli 1919 :  Valga Eesti Rahvahariduse Seltsi eestseisus otsustas avada Valgas rahvaülikooli. Korraldavasse …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …   1920 24.08.1920 :  Valga linnakoolide nõunik Kokkult lahkus oma ametist. Keskkoolide õpetajaks jääb …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 juuni 1921 :  Valga linnavalitsuse liige Kokkult on esitanud oma lahkumisteate.   1921 26.08.1921 :  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1922 26.10.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …   1922 13.11.1922 :  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …   1923 04.01.1923 :  Erakorralisel linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **Volikogu päevakorra kinnitamine.** **Valga-Võru-Petseri …   1923 aprill 1923 :  Riigikogu valimistel kandideerib Eesti Rahvaerakonna nimekirjas koguni kolm endist või …   1923 12.07.1923 :  Linnavolikogu erakorralise koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 26.07.1923 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 22 volinikku. Juhatas aseesimees Seemann. …   1923 30.08.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. …   1923 08.10.1923 :  Valga Hariduse Seltsi peakoosolekul tütarlastegümnaasiumi ruumides kinnitati möödunud aasta aruanne, …   1923 11.10.1923 :  Pärast viimast laata süüdistas politseiülem linnapead, et laada järgselt polnud …   1923 detsember 1923 :  Eesti Rahvaerakonna ja Kaupmeeste Ühingu kandidaatide nimekirjas kandideerivad mitmed Valgas …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 10.01.1924 :  9. detsembril 1923 valitud uue volikogu koosseisu esimene koosolek toimus …   1924 17.01.1924 :  Linnavolikogu koosolek, mis 10. jaanuaril pooleli jäi jätkus linnapea ja …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1925 12.02.1925 :  Valga skautide malev korraldas oma aastapäeval skautide pühaliku tõotuse andmise, …   1925 september 1925 :  Ajalehe "Lõuna-Eesti" toimetus kolis Vabaduse tn 5. K/Ü "Postimees" ostis …   1925 02.10.1925 :  Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 29.03.1926 :  Valga Eesti Maleselts pidas oma peakoosolekut seltsi ruumides postkontori maja …   1926 aprill 1926 :  Riigikogusse kandideerivad Valgast: - Eesti Rahvaerakonna kandidaatide seast ka linnapea …   1926 18.04.1926 :  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …   1926 01.11.1926 :  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …   1926 13.11.1926 :  Linna liidu päeval ja esindajate koosolekul esindavad Valga linna linnanõunik …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …   1927 jaanuar 1927 :  Eesti Rahvaerakonna linnavolikogu kandidaatide nimekirjas on mitmeid Valga endisi ja …   1927 08.01.1927 :  Valga linnavolinikeks valiti 8. ja 9. jaanuaril toimunud valimistel perioodiks …   1927 24.01.1927 :  Õhtul toimunud järjekordsel koosolekul said kolm suuremat volikogu rühma (sotsialistid, …   1927 veebruar 1927 :  Raudteetehaste saatus on jälle kaalul. 1927. aasta eelarvest on tehase …   1927 17.02.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …   1927 14.03.1927 :  Esmaspäeval, 14. märtsil suri Läti president Jahnis Tschakste. Valgas olid …   1927 15.03.1927 :  Uus linnavalitsus võttis linnajuhtimise vanalt üle. Linnapeaks on A. Kokkult, …   1927 08.07.1927 :  Soome ap.-õigeusu vaimuliku külastasid Valgat ja vaatasid linna tähtsamaid asutusi. …   1927 09.08.1927 :  Linnapea Kokkult läks kuuajalisele puhkusele.
 12. oktoobril surnud isikud