Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1939. aasta kohta
 1939. aastal surnud isikud
Marta Pärna 1867-1939  mainitud:   1907 10.10.1907 :  Valga linna kaheklassiline II järgu tütarlastekool muudetakse Tütarlaste Gümnaasiumiks, juhatajaks …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril peetud tütarlaste gümnaasiumi kuratooriumi koosolekul otsustati koolijuhataja kohustus …   1908 01.03.1908 :  Naisgümnaasiumi kuratooriumi koosolekul oli gümnaasiumi juhataja valimine. Kinnisel hääletusel sai …   1908 märts 1908 :  Osad tütarlastegümnaasiumi lapsevanemad pole rahul, et eelmise koolijuhi asemel valiti …   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1915 detsember 1915 :  Valgas on suurte volitustega pedagoogika komisjon asutatud, kelle ülesandeks on …   1918 14.03.1918 :  Tartus vangistatud Eesti ohvitserid, kes teel Riiga Valgas varjupaika leidsid, …   1918 17.07.1918 :  Rahvahariduse selts valis loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai …   1919 11.01.1919 :  Pärast saksa okupatsioonivõimude lahkumist alustas tööd eestikeelne kool - Valga …   1919 20.02.1919 :  Oma koosolekutel valisid Valga Eesti keskkoolid endale juhatajad: - Valga …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1919 september 1919 :  Valga tütarlaste keskkooli juhataja prl Marta Pärna asub taas oma …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1921 31.10.1921 :  Valga skautide malev on juba mõnda aega Valgas tegutsenud. Nüüd …   1922 03.06.1922 :  Gümnaasiumide ühisel aktusel kell 11 tervitasid lõpetajaid kõnedega meesgümnaasiumi juhataja …   1923 10.03.1923 :  Valgamaa õpetajate päev toimus tütarlastegümnaasiumi ruumides. Nendes koolides, kust õpetajad …   1924 10.02.1924 :  Valga kunstiselts pidas oma peakoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides. Päevakorras on aruannete …   1925 1925 :  Valgas alustas sügisel tegevust Kodukaitse ühing (naiskaitseliit). Ühingu juhatusse valiti …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 02.10.1925 :  Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek …   1926 01.11.1926 :  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …   1926 19.11.1926 :  M. Pärna 59. sünnipäeva hommikul kogunesid õpilased sünnipäevalast lauluga äratama. …   1939 16.08.1939 :  16. augusti öösel suri Tartus endise Valga tütarlaste gümnaasiumi juhataja …
Simon Woldemar Gustav Haynberg 1853-1939  mainitud:   1893 21.03.1893 :  Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi eestseisuse kolm liiget pidasid koos kohalike …   1895 22.04.1895 :  Kahel õhtul järjest esineb Tartu meeskvartett Kalevala. 22 aprillil kell …   1896 31.05.1896 :  Sangaste Põllumeeste Selts annab teada, et korraldab Valgas 13.-15. juulini …   1896 oktoober 1896 :  Tohter F. Barth kolib Sakkiti majast S. W. Haynbergi majja, …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 12.07.1897 :  Sangaste Põllumeeste Selts korraldas põllutöö väljanäituse 12.-14. juulini Valgas. Näitusele …   1898 11.07.1898 :  Sangaste, Helme ja Karula Põllumeeste Seltsid peavad Valgas 11.-13. juulini …   1899 jaanuar 1899 :  Liivimaa 1898/99 aasta aadressraamatu järgi oli Valgas 23 liikmeline volikogu. …   1899 jaanuar 1899 :  Seltsidest tegutsesid Valgas 1898/99: Naisteklubi (Frauen-Verein) Asutatud 24. 8. 1891 …   1901 14.07.1901 :  14.-16. juulil peetud Sangaste Põllumeeste Selts korraldab Valgas põlluasjandusliku näituse. …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 10.04.1902 :  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …   1904 01.02.1904 :  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …   1907 20.02.1907 :  15. novembrist eelmisest aastast on seaduse alusel kehtestatud "pühapäevarahu", millest …   1907 30.03.1907 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …   1907 23.09.1907 :  Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …   1908 13.03.1908 :  13. märtsil toimus tuletõrjujate seltsi üldkoosolek, kus juhatus valiti ühel …   1908 juuni 1908 :  Riias tuletõrjujate päeval valiti Balti ringkonna uude nõukogusse 5 aastaks …   1912 29.09.1912 :  Valgas valiti Riigivolikogu 1. kuurias valijameheks linnapea Märtson 108 poolt- …   1913 17.11.1913 :  Tulekahjus hävines 1846. a ehitatud Nikolai koguduse puukirik. Umbes kell …   1918 23.02.1918 :  Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …   1918 27.03.1918 :  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 26.06.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …
Jānis Bricmanis (Pritsmann, Britzmann) 1874-1939 65 (1939)  mainitud:   1907 jaanuar 1907 :  Eesti ja läti ringkondade poolt on Riigivolikogu valijameeste esinumbritena ühiselt …   1907 11.01.1907 :  Riigivolikogu valimiskoosolek Läti seltsi saalis läks väga tuliseks. Koosoleku avasid …   1907 19.01.1907 :  Riigivolikogu valimised toimusid Valga linnas 19. jaanuaril 1907. Valiti kaks …   1907 16.09.1907 :  Toimusid valimiste koosolekud ja arutelu käigus seati üles järgmised kandidaadid: …   1907 23.09.1907 :  Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …   1907 detsember 1907 :  Kohalik kaubatarvitajate ühisuse tegevus suureneb kiiresti. Paari kuuga on suudetud …   1907 09.12.1907 :  Kaubatarvitajate seltsi üldkoosolek peeti "Sädes". Osales 60 liiget. Koosoleku juhatajaks …   1908 16.03.1908 :  Valga kaubatarvitajate seltsi aastakoosolek peeti "Säde" ruumides. Koosoleku avab esimees …   1909 04.12.1909 :  3. detsembri öösel vastu 4. detsembrit toimetas politsei paljudes korterites …   1914 november 1914 :  Valga õppeasutuste komitee poolt läks esimene saadetis sooje riideid sõjameestele. …   1917 oktoober 1917 :  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …
Aleksander Tamm 1858-1939  mainitud:   1897 01.09.1897 :  Valga Püha Nikolai koguduse preestriks sai Aleksander Tamm.   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 10.01.1899 :  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi: Valga koguduse eestseisjad: (kl …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 26.09.1903 :  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 28.10.1908 :  Õigeusu vaimulike kohtumisel Riias osales Valga preester A. Tamm.   1911 10.04.1911 :  Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1914 august 1914 :  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …   1918 aprill 1918 :  Valga õigeusu koguduses on ametist vabastatud omal soovil preester Aleksander …
 1939. aastal valminud kohad