Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 16. august 1939 kohta
 16. august teistel aastatel:
 16. augustil sündinud isikud
Tõnis Grünberg 1864-1953 75 (1939)  mainitud:   1898 17.08.1898 :  T. Grünbergi erakool gümnaasiumi ja reaalkooli 4 klassi kursustega võtab …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1900 10.01.1900 :  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et 4-klassilisse erakooli gümnaasimi ja …   1901 16.08.1901 :  Kooli eestseisja T. Grünberg teatab, et uute õpilaste vastuvõtmine neljaklassilisse …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1902 detsember 1902 :  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …   1903 09.01.1903 :  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et õppetöö neljaklassilises erakoolis algab …   1903 19.01.1903 :  19. jaanuaril peetud "Säde" seltsi peakoosolekul valiti seltsi esimeheks kadunud …   1903 03.03.1903 :  3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …   1903 28.03.1903 :  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 16.08.1904 :  Valga 4-klassiline erakool T. Grünbergi juhatamisel alustab õppeaastat 16. augustil …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1905 16.08.1905 :  T. Grünbergi 4-klassiline erakool gümnaasiumi ja reaalkooli kursustega alustab õppetööd.   1905 06.10.1905 :  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul võeti J. Ourgusaare soovitusel seltsi liikmeks …   1905 detsember 1905 :  T. Grünbergi erakool on haridusministeeriumilt saanud kroonukooli progümnaasiumi õigused. Vastuvõtmine …   1906 25.01.1906 :  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 26.02.1906 :  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …   1906 märts 1906 :  Lõpuks lahkusid sõjaväeosad "Säde" seltsi ruumidest, kuna karskusseltsi ruumid on …   1906 16.05.1906 :  Valga progümnaasiumis on vastuvõtueksamid.   1906 10.08.1906 :  T. Grünbergi juhatatavas Valga progümnaasiumis algab õppeaasta.   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 17.09.1906 :  17. septembril oli poeglaste progümnaasiumi lastevanemate koosolek, kus koolijuhataja T. …   1906 27.09.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Jahn Breedis valiti esindaja Valga kreisikomisjoni, …   1907 09.01.1907 :  Valga poisslaste progümnaasiumisse võtab T. Grünberg uusi kasvandikke vastu koolimajas …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 11.02.1907 :  11. veebruaril kell 6 pl toimus "Säde" saalis "Säde" seltsi …   1907 märts 1907 :  Kubermanguvalitsus jättis rahuldamata majaomanike ja kaupmeeste Seedini, Dahlbergi, Grünbergi, Bohl …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 30.03.1907 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …   1907 01.04.1907 :  1. aprillil peeti ENKS Valga osakonna koosolek "Säde" seltsi ruumides. …   1907 aprill 1907 :  Valgas oli suurel hulgal õlle- ja alkoholipoode. Neist mõned asusid: …   1907 28.05.1907 :  Poisslaste progümnaasiumis on vastuvõtueksamid ettevalmistamise, I, II, III ja IV …   1907 02.09.1907 :  Pühapäeval toimus T. Grünbergi progümnaasiumis lastevanemate koosolek. Valiti nõukogu, mille …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 24.10.1907 :  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …   1907 03.11.1907 :  Valga reaalkoolis algab kasvandike vastuvõtt ettevalmistus- ja kolme alamasse klassi. …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1907 30.11.1907 :  Linnavolikogu istungil: - Otsustati kõrgemale poole saata plaan kinnitamiseks, millega …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril lõpetab Grünbergi eraprogümnaasium oma tegevuse. Kooli ruumid lähevad …   1908 jaanuar 1908 :  Jaanuaris alustas tegevust rahvahariduse ministri loal avatav riigi reaalkool endises …   1908 25.01.1908 :  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 06.02.1908 :  ENKS Valga osakonna eestseisuse koosolekul jagati omavahel ametid: esimees dr …   1908 17.02.1908 :  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …   1908 17.02.1908 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul osales umbes 60 liiget. Koosoleku avas esimees …   1908 09.03.1908 :  9. märtsil peeti "Sädes" vastastikuse tulekindlustuse seltsi aastakoosolekut, kus võeti …   1908 28.03.1908 :  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …   1908 18.04.1908 :  18.-20 aprillil andsid vanemuislased 3 teatrietendust Läti seltsi saalis. 18. …   1908 mai 1908 :  Reaalkooli inspektor T. Grünbergi volikogu poolt linnapea asendajaks valimine viimase …   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1909 09.08.1909 :  Kell 4 pl toimus suure rahvahulga osavõtul "Säde" seltsimajale nurgakivi …   1909 oktoober 1909 :  Linnavolikogu koosolekul oli Eesti Peetri koguduse kirikukooli abiraha arutusel. Kool …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1910 12.01.1910 :  12. jaanuaril pühitses reaalkooli inspektor T. Grünberg oma 25-aasta kooliõpetajaameti …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 03.06.1910 :  Tugev äike tegi Valgas ja ümbruses öösel vastu 3. juunit …   1910 31.07.1910 :  Linnavolikogu koosolekul valiti Valga linnapeaks kolmandat korda järjest J. Märtson. …   1910 30.09.1910 :  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1911 10.04.1911 :  Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …   1912 12.02.1912 :  Eesti Noorsoos Kasvatuse seltsi Valga osakond pidas aastakoosolekut. Enne koosolekut …   1912 14.04.1912 :  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …   1912 mai 1912 :  Linnavolikogu koosolekul arutati olulisematest küsimustest elektrivalgustuse ja üleüldise tasuta alghariduse …   1912 23.05.1912 :  Linnavolikogu poolt valitud T. Grünberg on linnavalitsuse liikmeks ja linnapea …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1914 03.01.1914 :  Valga linna kommertskooli I-III klassi algavad sisseastumiseksamid. I ja II …   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1914 16.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …   1914 30.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1915 05.04.1915 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …   1915 mai 1915 :  Kommertskooli direktor T. Grünberg astus linnavalitsuse ja linnapea asetäitja tööst …   1915 29.05.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli muu hulgas T. Grünbergi asemele uue …   1915 august 1915 :  Linnavolikogu 29. mai otsus T. Grünbergi asemel J. Kergi valimisest …   1915 27.09.1915 :  Teistkordsel koosolekul valiti vanematekomiteed: - reaalkoolis esimeheks rahukohtunik S. Shpakow, …   1916 20.05.1916 :  Valga linna kommertskoolis algab vastuvõtt I-V klassi. Tütarlapsi võetakse vastu …   1917 24.03.1917 :  Eestlastest kooliõpetajad asutasid märtsi lõpunädalatel ühingu, mille eesmärgiks seati eesti …   1917 20.04.1917 :  Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …   1917 01.09.1917 :  Valga 8-klassilises kommertskoolis avatakse uuel õppeaastal kuu normaalklassi. Vastuvõtueksamid on …   1919 oktoober 1919 :  Valga poeglaste keskkooli juhatajaks tuleb Valka tagasi endine Valga kommertskooli …   1920 07.01.1920 :  Valga Eesti poeglaste keskkooli võetakse vastu uusi õpilasi V, VI …   1920 24.01.1920 :  Valga auvääne koolimees T. Grünberg pidas oma 35-aastast ametijuubelit. Selle …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 25.04.1920 :  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …   1920 26.04.1920 :  Eesti-Läti piiriküsimuste vahekohus kohtus Valgas. Koosolekust võtsid osa kol. Tallents …   1920 02.06.1920 :  Valga poeglaste keskkooli võetakse vastu uusi õpilasi II-VIII klassi. Ülesandmisi …   1920 18.06.1920 :  Valga Liidu üldkoosolekul võeti vastu uusi liikmeid ja valiti juhatus. …   1920 oktoober 1920 :  Valga toitlustusosakonna uueks juhatajaks saab poisslaste reaalgümnaasiumi direktori vend optant …   1921 26.11.1921 :  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …   1922 29.01.1922 :  Majaomanike seltsi koosolek toimus "Säde" seltsi saalis. Koosolekut juhatas seltsi …   1922 24.02.1922 :  Valga maakonna ja linna õpetajate päev toimus tütarlaste reaalgümnaasiumi majas. …   1922 aprill 1922 :  Valga vabatahtlike tuletõrjujate seltsi juhatus koosseisus peamees J. Müllerson, seltsi …   1922 03.06.1922 :  Gümnaasiumide ühisel aktusel kell 11 tervitasid lõpetajaid kõnedega meesgümnaasiumi juhataja …   1922 30.09.1922 :  Poeglastegümnaasiumile jõudis kohale suur hulk muusikariistu Saksamaalt - vaskpasunaid ja …   1922 november 1922 :  Direktor Grünbergi külaskäigu järel Saksamaale saabus poeglastegümnaasiumile suur hulk õppevahendeid …   1922 19.11.1922 :  Poeglastegümnaasiumi ruumides kohtusid kohalikud akadeemiliste asutuste vilistlased ja Valgamaa üliõpilaste …   1923 14.01.1923 :  Valga majaomanike selts pidas oma peakoosolekut "Säde" väikses saalis. Koosolekut …   1923 25.02.1923 :  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …   1923 10.03.1923 :  Valgamaa õpetajate päev toimus tütarlastegümnaasiumi ruumides. Nendes koolides, kust õpetajad …   1923 aprill 1923 :  Riigikogu valimistel kandideerib Eesti Rahvaerakonna nimekirjas koguni kolm endist või …   1923 02.10.1923 :  Poeglaste gümnaasium lõpetas kolimise oma uuesti remonditud hoonesse. Hommikul kell …   1923 05.12.1923 :  "Ühiskodus" toimuval huviõhtul peab ettekande T. Grünberg ja vaadatakse karskusteemalisi …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1923 16.12.1923 :  Poeglaste gümnaasiumis toimunud koosolekul asutati Valga Skaudisõprade Selts ja valiti …   1923 30.12.1923 :  Eesti kinnitusseltsi XI ringkonna volinike valimised toimusid "Säde" seltsi saalis. …   1924 jaanuar 1924 :  Poeglaste gümnaasiumi direktor T. Grünberg käis kaks aastat järgemööda Saksamaal …   1924 08.01.1924 :  Paigaldati poeglaste gümnaasiumile hangitud kinoaparaat kohale ja prooviti. Kavatseti muretseda …   1924 29.01.1924 :  Valga õpetajate seltsi aastakoosolekul oli 62 seltsi liikmest kohale tulnud …   1924 25.02.1924 :  Poeglaste gümnaasium pühitses oma 5. aastapäeva, mis algas piduliku aktusega …   1924 08.10.1924 :  Valga karskusselts korraldab "Ühiskodus" huviõhtu, kus kõneleb T. Grünberg Valga …   1924 02.12.1924 :  Poeglastegümnaasiumis toimus auavaldus enamlaste mässus hukkunud isikutele. Kõnega esinesid direktor …   1924 15.12.1924 :  Eesti Karskusliidu Valgamaa osakond hakkab välja andma ajakirja "Karskus". Leht …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1925 veebruar 1925 :  T. Grünbergi vastutavalt toimetusel ilmus ajakiri "Karskus" esimene number. Toimetus …   1925 05.02.1925 :  Valga skaudisõrade ühing pidas oma peakoosolekut. Juhatusse valiti T. Grünberg, …   1925 11.02.1925 :  Karskusseltsi esimees T. Grünberg pidas 2. soomusrongide rügemendis kõne karkuse …   1925 25.02.1925 :  Poeglaste gümnaasium pühitses oma 6. aastapäeva, kus kõnedega esinesid härrad …   1925 25.02.1925 :  2. veebruaril sai Kaitseliit uue põhikirja. Valga linnas asuti uutel …   1925 26.02.1925 :  Linnavolikogu koosolekul jäi enamus päevakorda arutamata, sest 2/3 kvoorumit polnud …   1925 22.09.1925 :  Poeglastegümnaasiumi ruumides pidas oma üldkoosolekut NMKÜ Valga osakond. Valiti juhatus …   1925 12.12.1925 :  Karskusselts pühitses "Musses" oma 35-aastase tegevuse juubelit. Külalisi oli ligi …   1926 28.02.1926 :  Skaudisõprade selts pidas peakoosoleku poeglastegümnaasiumi skautide ruumis. Aasta lõpuks oli …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 aprill 1926 :  Riigikogusse kandideerivad Valgast: - Eesti Rahvaerakonna kandidaatide seast ka linnapea …   1926 18.04.1926 :  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …
 16. augustil surnud isikud
Marta Pärna 1867-1939  mainitud:   1907 10.10.1907 :  Valga linna kaheklassiline II järgu tütarlastekool muudetakse Tütarlaste Gümnaasiumiks, juhatajaks …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril peetud tütarlaste gümnaasiumi kuratooriumi koosolekul otsustati koolijuhataja kohustus …   1908 01.03.1908 :  Naisgümnaasiumi kuratooriumi koosolekul oli gümnaasiumi juhataja valimine. Kinnisel hääletusel sai …   1908 märts 1908 :  Osad tütarlastegümnaasiumi lapsevanemad pole rahul, et eelmise koolijuhi asemel valiti …   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1915 detsember 1915 :  Valgas on suurte volitustega pedagoogika komisjon asutatud, kelle ülesandeks on …   1918 14.03.1918 :  Tartus vangistatud Eesti ohvitserid, kes teel Riiga Valgas varjupaika leidsid, …   1918 17.07.1918 :  Rahvahariduse selts valis loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai …   1919 11.01.1919 :  Pärast saksa okupatsioonivõimude lahkumist alustas tööd eestikeelne kool - Valga …   1919 20.02.1919 :  Oma koosolekutel valisid Valga Eesti keskkoolid endale juhatajad: - Valga …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1919 september 1919 :  Valga tütarlaste keskkooli juhataja prl Marta Pärna asub taas oma …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1921 31.10.1921 :  Valga skautide malev on juba mõnda aega Valgas tegutsenud. Nüüd …   1922 03.06.1922 :  Gümnaasiumide ühisel aktusel kell 11 tervitasid lõpetajaid kõnedega meesgümnaasiumi juhataja …   1923 10.03.1923 :  Valgamaa õpetajate päev toimus tütarlastegümnaasiumi ruumides. Nendes koolides, kust õpetajad …   1924 10.02.1924 :  Valga kunstiselts pidas oma peakoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides. Päevakorras on aruannete …   1925 1925 :  Valgas alustas sügisel tegevust Kodukaitse ühing (naiskaitseliit). Ühingu juhatusse valiti …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 02.10.1925 :  Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek …   1926 01.11.1926 :  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …   1926 19.11.1926 :  M. Pärna 59. sünnipäeva hommikul kogunesid õpilased sünnipäevalast lauluga äratama. …   1939 16.08.1939 :  16. augusti öösel suri Tartus endise Valga tütarlaste gümnaasiumi juhataja …