Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1942. aasta kohta
 1942. aastal surnud isikud
August Kõiv 1886-1942  mainitud:   1919 11.01.1919 :  Pärast saksa okupatsioonivõimude lahkumist alustas tööd eestikeelne kool - Valga …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1919 25.05.1919 :  Valga Eesti Hariduse selts ja Valga Eesti kooliõpetajate selts on …   1920 31.08.1920 :  31. augustil valis Iinna koolivalitsus Eesti kõrgema algkooli juhatajaks koolinõuniku …   1920 oktoober 1920 :  Õpetaja August Kõiv kinnitati oktoobris haridusministri poolt Valga linna ja …   1921 24.04.1921 :  Siseministri määruse alusel toimuvad Valga maakonnanõukogu valimised 24. ja 25. …   1921 23.05.1921 :  Peeti esimene maakonnanõukogu koosolek maavalitsuse ruumides (Pihkva 5). Päevakorras oli: …   1921 13.06.1921 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul viidi lõpuni maakonnavalitsuse moodustamine. Eelmisel istungil ja …   1921 06.09.1921 :  Linna koolivalitsus annab teada, et uuel õppeaastal töötavad järgmised linna …   1921 21.09.1921 :  Toimus Valga maakonna nõukogu koosolek, mida juhatas A. Kõiw. Muu …   1921 19.12.1921 :  Maakonna nõukogu pidas koosolekut esimees A. Kõiwa juhtimisel maakonnavalitsuse ruumides …   1922 16.01.1922 :  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …   1922 24.02.1922 :  Valga maakonna ja linna õpetajate päev toimus tütarlaste reaalgümnaasiumi majas. …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1923 02.06.1923 :  Valga koolinoorsoo III noortepüha läks halvale ilmale vaatamata päris hästi …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1926 22.11.1926 :  Valga õpetajate selts pidas üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Kuulati koolinõunik A. …   1927 25.03.1927 :  "Sädes" avati esmakordne kirjanädal aktusega. Avar saal oli rahvast tulvil. …
Artur Karl Kokkult 1873-1942  mainitud:   1917 20.03.1917 :  Eestlastest kooliõpetajad asutasid märtsi lõpunädalatel ühingu, mille eesmärgiks seati eesti …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 08.11.1918 :  Rahvahariduse selts saatis Riiga saadikutena O. Sild'i ja A. Kokkult'i, …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 juuli 1919 :  Valga Eesti Rahvahariduse Seltsi eestseisus otsustas avada Valgas rahvaülikooli. Korraldavasse …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …   1920 24.08.1920 :  Valga linnakoolide nõunik Kokkult lahkus oma ametist. Keskkoolide õpetajaks jääb …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 juuni 1921 :  Valga linnavalitsuse liige Kokkult on esitanud oma lahkumisteate.   1921 26.08.1921 :  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1922 26.10.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …   1922 13.11.1922 :  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …   1923 04.01.1923 :  Erakorralisel linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **Volikogu päevakorra kinnitamine.** **Valga-Võru-Petseri …   1923 aprill 1923 :  Riigikogu valimistel kandideerib Eesti Rahvaerakonna nimekirjas koguni kolm endist või …   1923 12.07.1923 :  Linnavolikogu erakorralise koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 26.07.1923 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 22 volinikku. Juhatas aseesimees Seemann. …   1923 30.08.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. …   1923 08.10.1923 :  Valga Hariduse Seltsi peakoosolekul tütarlastegümnaasiumi ruumides kinnitati möödunud aasta aruanne, …   1923 11.10.1923 :  Pärast viimast laata süüdistas politseiülem linnapead, et laada järgselt polnud …   1923 detsember 1923 :  Eesti Rahvaerakonna ja Kaupmeeste Ühingu kandidaatide nimekirjas kandideerivad mitmed Valgas …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 10.01.1924 :  9. detsembril 1923 valitud uue volikogu koosseisu esimene koosolek toimus …   1924 17.01.1924 :  Linnavolikogu koosolek, mis 10. jaanuaril pooleli jäi jätkus linnapea ja …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1925 12.02.1925 :  Valga skautide malev korraldas oma aastapäeval skautide pühaliku tõotuse andmise, …   1925 september 1925 :  Ajalehe "Lõuna-Eesti" toimetus kolis Vabaduse tn 5. K/Ü "Postimees" ostis …   1925 02.10.1925 :  Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 29.03.1926 :  Valga Eesti Maleselts pidas oma peakoosolekut seltsi ruumides postkontori maja …   1926 aprill 1926 :  Riigikogusse kandideerivad Valgast: - Eesti Rahvaerakonna kandidaatide seast ka linnapea …   1926 18.04.1926 :  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …   1926 01.11.1926 :  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …   1926 13.11.1926 :  Linna liidu päeval ja esindajate koosolekul esindavad Valga linna linnanõunik …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …   1927 jaanuar 1927 :  Eesti Rahvaerakonna linnavolikogu kandidaatide nimekirjas on mitmeid Valga endisi ja …   1927 08.01.1927 :  Valga linnavolinikeks valiti 8. ja 9. jaanuaril toimunud valimistel perioodiks …   1927 24.01.1927 :  Õhtul toimunud järjekordsel koosolekul said kolm suuremat volikogu rühma (sotsialistid, …   1927 veebruar 1927 :  Raudteetehaste saatus on jälle kaalul. 1927. aasta eelarvest on tehase …   1927 17.02.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …   1927 14.03.1927 :  Esmaspäeval, 14. märtsil suri Läti president Jahnis Tschakste. Valgas olid …   1927 15.03.1927 :  Uus linnavalitsus võttis linnajuhtimise vanalt üle. Linnapeaks on A. Kokkult, …   1927 08.07.1927 :  Soome ap.-õigeusu vaimuliku külastasid Valgat ja vaatasid linna tähtsamaid asutusi. …   1927 09.08.1927 :  Linnapea Kokkult läks kuuajalisele puhkusele.
Ernst Henn Murrik 1863-1942  mainitud:   1897 aprill 1897 :  Lähemal ajal saada Valgas kolm raamatukauplust ja üks trükikoda juurde …   1897 30.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1897 14.12.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi ettelugemise õhtul tegi kaks ettekannet hr. …   1898 04.01.1898 :  Karskusseltside kokkusaamisel Tartus "Karskuse Sõbra" saalis esindas Valga karskusseltsi E. …   1902 17.03.1902 :  17. märtsil peetud karskusseltsi koosoleku avas seltsi esimees hr Murrik …   1903 18.01.1903 :  Peeti Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek, kus päevakavas oli eelmise …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1904 22.10.1904 :  22. oktoobril peetud karskusseltsi koosolekul luges seltsi liige Murrik ette …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1907 18.02.1907 :  18. veebruaril toimus "Säde" saalis karskusseltsi koosolek, mille avas seltsi …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 30.11.1907 :  Ernst Murrik kirjutab lehele pika kirja, kus räägib tütarlastekooli, siis …   1908 27.01.1908 :  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa üldkoosolekul "Säde" ruumides vaadati üle …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1908 01.03.1908 :  1. märtsil toimus "Sädes" karskusseltsi kõneõhtu, kuhu oli tulnud üle …
Karl Eduard Rothberg (Rooleid) 1896-1942  mainitud:   1919 07.10.1919 :  Algab õppeaasta mõlemas Eesti keskkoolis ja ka teistes linna koolides …   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 mai 1920 :  "Säde" seltsimaja laenu kustutamiseks korraldatava laada ja loterii päevaks määrati …   1921 16.01.1921 :  Valga "Ühistöö" osakond kogunes kokku ja otsustas osakonna likvideerida. Otsustati …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1922 19.03.1922 :  Peeti järjekordne "Säde" seltsi peakoosolek, kus esitati revisjonikomisjoni aruanne ja …   1922 01.07.1922 :  Valga Kunsti Seltsi põhikiri sai kinnituse ja peeti esimene üldkoosolek …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1922 august 1922 :  "Säde" seltsi otsustas teatrile uue moodsa sissekäigu ehitada. Kunstnik Rotbergi …   1922 november 1922 :  Linna ilustamise komisjon on teinud esialgsed ettepanekud, mille järgi linnakiriku …   1923 16.02.1923 :  Valga Kunsti Selts pidas oma peakoosoleku tütarlastegümnaasiumi ruumides. Kinnitatakse aruanne, …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 21.10.1923 :  "Sädes" esitatakse laulumäng "Loos nr. 7359", Näitejuht on C. Treumundt, …   1923 18.11.1923 :  "Sädes" kantakse ette näidend "Neetud talu". Näitejuht on C. Treumundt …   1923 detsember 1923 :  Eesti Rahvaerakonna ja Kaupmeeste Ühingu kandidaatide nimekirjas kandideerivad mitmed Valgas …   1924 29.01.1924 :  Valga õpetajate seltsi aastakoosolekul oli 62 seltsi liikmest kohale tulnud …   1924 10.02.1924 :  Valga kunstiselts pidas oma peakoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides. Päevakorras on aruannete …   1924 23.02.1924 :  Tütarlastegümnaasium korraldas oma majas peo, milles sissetulek läheb kehvemate õpilaste …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 06.03.1924 :  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …   1924 27.03.1924 :  27. märtsil toimus linnavolikogu koosolek linna raekojas. Algselt esitatakse ka …   1924 02.04.1924 :  "Sädes" oli näitejuhi C. Treumundti tuluõhtu, kus kanti ette laulumäng …   1924 24.04.1924 :  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel: **Puraküla linnaga ühendamise administratiivpiiri kindlaksmääramine.** Esialgselt …   1925 23.04.1925 :  Kunstiseltsi koosolekul valiti uus juhatus. Esimeheks sai K. Rotberg, abiks …   1926 27.02.1926 :  Tütarlaste gümnaasiumi peoõhtul toodi lavale Maeterlincki "Õde Beatrice". Selle raske …   1926 märts 1926 :  Valga gaidid valisid endale staabi järgmises koosseisus: hr Rotberg, prl …   1926 17.05.1926 :  Kunstiseltsi peakoosolekule oli tulnud uus liikmeid. Uude juhatusse valiti preilid …   1927 14.05.1927 :  Laupäeval ja pühapäeval toimus tütarlaste gümnaasiumi joonistuste ja käsitööde näitus, …
Adam Morel 1874-1942  mainitud:   1899 jaanuar 1899 :  Loomaarst A. Morel annab teada, et võtab vastu Valgas Moskva …   1899 08.05.1899 :  Loomaarst Aadam Morel, kes 1898. aastal pärast lõpetamist Valka tegevusele …   1901 jaanuar 1901 :  1901. aasta alguse seisuga oli Liivimaa aadressraamatu järgi kreisi ametiasutustes: …   1903 märts 1903 :  Valga maakonna loomaarstiks A. Morel kinnitatud.   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 august 1907 :  Kreisi loomaarst A. Morel tõsteti kolleegiumi assessoriks.   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1911 30.12.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Romanovite 300 aasta valitsemise tähistamiseks tehti …   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1913 veebruar 1913 :  Valga kreisi loomaarst Morel kutsub üles marutaudi vältimiseks kasutama koertel …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1915 aprill 1915 :  Loomaarst A. Morel on sõjaväeteenistusse kutsutud. Aprilli keskel lahkub ta …   1916 august 1916 :  Loomaarst A. Morel, kes sõjaväljal viibib, annetas rahvahariduse seltsi koolile …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1919 juuni 1919 :  Doktor A.Tamberg teatab, et elab Vladimiri uul 3, loomaarst Moreli …   1920 märts 1920 :  Valga maakonnavalitsus valis maakonna loomaarstiks dr Moreli, kes ka varem …   1920 juuli 1920 :  Loomaarst A. Morel teatab, et on jälle Valgas ja võtab …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 mai 1921 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate selts on jälle oma tegevuse täies mahus …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 24.02.1922 :  Valga paraadil annetati 1. liigi 2. järgu vabaduse rist teiste …   1922 30.03.1922 :  Linnavolikogu istungi päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnanõunike ja ametnike …   1922 aprill 1922 :  Valga vabatahtlike tuletõrjujate seltsi juhatus koosseisus peamees J. Müllerson, seltsi …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1923 27.09.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul linna raekojas osales 26 volinikku. Alguses juhatas …   1924 03.02.1924 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1925 22.02.1925 :  Valgamaa üliõpilaste kogu vilistlased kohtusid poeglastegümnaasiumi ruumides. üliõpilane R. Kenkmann …   1925 30.04.1925 :  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 08.04.1926 :  Tuletõrjujate seltsi juhatus pidas koosolekut ja jaotas omavahel ära ametid. …   1927 13.02.1927 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul kinnitati 1926. aasta aruanne, mille järgi oli muu …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …   1927 20.08.1927 :  Augustis pühitses Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts oma 60. juubelit. Seltsi …
Alfred Julius Mõttus 1886-1942  mainitud:   1917 20.04.1917 :  Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …   1917 juuni 1917 :  Eestimaa ja Lätimaa kubermangude piirikomisjoni koosseisu nimetati Eesti poolelt Einer …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 25.07.1917 :  Linna uue volikogu koosolekul valiti volikogu juhatajaks sai lätlaste ettepanekul …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 23.02.1918 :  Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …   1918 27.03.1918 :  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1918 oktoober 1918 :  Valga "Säde" seltsis on näitemängu uue esimehe dr Mõttuse eestvedamisel …   1918 november 1918 :  Okupeeritud Valga linna komissariks on Ajutise Valitsuse poolt määratud dr …   1918 13.11.1918 :  Niipea, kui sakslaste seisukord linnas teatavaks sai, algasid kohe tegevust …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1919 august 1919 :  Ettevalmistamisel on Eesti-Läti segakomisjon piiri asjus, mille töö hakkab toimuma …   1919 15.09.1919 :  15.-17 septembrini said Eesti-Läti piirikomisjoni liikmed esmakordselt kokku Valga komandantuuri …   1920 26.02.1920 :  Valgas algas taas tööd piirikomisjon. PIkem vahe tekkis sellest, et …   1921 18.08.1921 :  Eesti-Läti piirikomisjon alustab Tallinnas jälle tööd, et teha parandusi nn …   1922 06.01.1922 :  Taas algab Tallinnas Eesti-Läti piirikomisjoni töö. Eesti liikmetena võtavad osa …   1924 07.08.1924 :  Valga maakonnavalitsuse uus esimees J. Mõttus haigestus pärast maakonnanõukogu valimisi …
Johan Müllerson 1870-1942  mainitud:   1897 18.12.1897 :  Tulevane Valga linnapea Johan Müllerson teatab, et ta on Karula …   1903 05.05.1903 :  Doktor Johan Müllerson teatab, et asus Valka elama ja asub …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1906 26.02.1906 :  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …   1906 05.03.1906 :  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 mai 1907 :  Valgas asutati Eesti Eduerakonna osakond. Esialgne juhatus on juhataja dr …   1907 01.09.1907 :  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …   1907 16.09.1907 :  Toimusid valimiste koosolekud ja arutelu käigus seati üles järgmised kandidaadid: …   1907 23.09.1907 :  Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …   1907 detsember 1907 :  Detsembris vaatasid dr Müllerson ja Märtson vastvalminud linna haigemaja ruumid …   1908 17.02.1908 :  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …   1908 02.03.1908 :  Eduerakonna Valga osakonnal toimub aastakoosolek "Säde" seltsi ruumides. Kohale oli …   1908 18.04.1908 :  18.-20 aprillil andsid vanemuislased 3 teatrietendust Läti seltsi saalis. 18. …   1909 08.02.1909 :  Silma- ja närvihaigeid hakkab pühapäeviti J. Müllersoni juures vastu võtma …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1910 30.03.1910 :  Linnavolikogu valis kahe kandidaadi (dr Tamberg ja dr J. Müllerson) …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 23.05.1910 :  "Säde" seltsi koosolekul võeti linna käest renditud majaplatsi leping vastu. …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1912 14.04.1912 :  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …   1912 06.05.1912 :  6. mail oli Valgas lillepidu, mis ilusa ilma tõttu hästi …   1912 29.09.1912 :  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 23.03.1914 :  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …   1914 01.04.1914 :  Liivimaa kuberneri käsul on alates 10. veebruarist Valga linnavalitsuse juurde …   1914 30.04.1914 :  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linna sanitaararstiks siirdunud dr Müllersoni asemel …   1914 16.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1914 07.09.1914 :  Kaagjärve mõisas avatakse evang. sõjameeste laatsaret, mille juhatajaks on Valga …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1916 jaanuar 1916 :  Valga tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi kooseisu liikmeteks valis linnavolikogu kolmeks aastaks linnapea …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 27.03.1918 :  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …   1920 juuli 1920 :  Dr Müllerson teatab, et on Valgas ja võtab patsiente vastu.   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1920 detsember 1920 :  Bergmanni abiraha fondi "Eesti kirjanduse edendamiseks ja eesti soost õppiva …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 24.02.1921 :  Iseseisvumise kolmanda aastapäeva pidustused algasid kell 12 paraadiga turuplatsil, kuhu …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 19.04.1921 :  Linnapea dr Müllersoni eestvedamisel koguneti raekotta invaliidide päeva ettevalmistust arutama. …   1921 mai 1921 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate selts on jälle oma tegevuse täies mahus …   1921 26.08.1921 :  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …   1921 24.11.1921 :  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …   1921 26.11.1921 :  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 24.02.1922 :  4. Eesti vabadus-aastapäeva puhul oli linn lipuehtes. Kell 12 toimus …   1922 24.02.1922 :  Valga paraadil annetati 1. liigi 2. järgu vabaduse rist teiste …   1922 23.03.1922 :  Linnapea dr Müllerson ja linnanõunik Pullisaar andsid ametist lahkumise palve. …   1922 25.03.1922 :  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …   1922 aprill 1922 :  Valga vabatahtlike tuletõrjujate seltsi juhatus koosseisus peamees J. Müllerson, seltsi …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1922 01.11.1922 :  Dr Johan Müllerson asus tööle linnaarstina ning samal ajal oli …   1922 13.11.1922 :  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …   1922 21.12.1922 :  Dr Müllerson pühitses oma arstitegevuse juubelit.   1923 25.02.1923 :  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …   1923 30.05.1923 :  Valga linna tervishoiu osakonna juhataja dr J. Müllerson annab teada, …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 jaanuar 1924 :  1924. aasta kalendri järgi võtsid Valgas vastu patsiente **arstid**: Dr …   1924 03.02.1924 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …   1924 24.02.1924 :  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1924 13.07.1924 :  Tuletõrjujate peol Tambre ringkiigel Priimetsas kukkus üks noormees ja murdis …   1924 31.07.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli algses päevakorras 21 punkti, kuid …   1925 30.04.1925 :  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …   1925 11.06.1925 :  Linna tervishoiuosakonna juhataja dr Johan Müllerson annab teada, et tütarlaste …   1925 19.09.1925 :  Valga tuletõrjeselts pidas oma aastapäeva. Esimese päeva õhtul toimus "Sädes" …   1925 03.10.1925 :  Valga maakonna arst Dr A. Tamberg teatab, et on 1. …   1925 11.10.1925 :  Avati prof Adamsoni kavandi järgi valmistatud **vabadussõdalaste ausammas** linnapargis ja …   1925 november 1925 :  Ühe nädala jooksul vapustas Valgat kaks enesetapmist. 23. novembril leiti …   1925 11.12.1925 :  Kaitseliitlastele algasid poeglaste gümnaasiumi ruumides sanitaar-kursused, mille juhendajaks on Dr. …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 08.04.1926 :  Tuletõrjujate seltsi juhatus pidas koosolekut ja jaotas omavahel ära ametid. …   1926 17.06.1926 :  Linnavolikogu koosoleku algus venis, sest kvoorumit ei saadud kokku. - …   1926 12.10.1926 :  Valga Põllumeeste kogu pidas oma esimese koosoleku peale põhikirja registreerimise. …   1926 01.11.1926 :  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …   1927 08.01.1927 :  Valga linnavolinikeks valiti 8. ja 9. jaanuaril toimunud valimistel perioodiks …   1927 13.02.1927 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul kinnitati 1926. aasta aruanne, mille järgi oli muu …   1927 17.02.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 aprill 1927 :  Linnavolikogust esitasid tagasiastumispalve dr Müllerson (majaomanike rühm) ja hr Kruustük …   1927 22.05.1927 :  Tervishoiunädala alguse puhul pidas linnaarst dr Müllerson "Sädes" kõne, kus …   1927 16.06.1927 :  Sõjaväe mototsikletiga juhtus õnnetus, kui sõiduki juht, kes viis koju …   1927 06.07.1927 :  Linna tervishoiukomisjon, kuhu kuulusid dr Müllerson, dr Gens, linnapea abi …   1927 10.07.1927 :  Tuletõrje selts korraldas suvepeo koos loteriiga uue autopritsi heaks. Pidupäev …   1927 20.08.1927 :  Augustis pühitses Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts oma 60. juubelit. Seltsi …   1939 29.07.1939 :  Pühitseti Valga linnakiriku 125. aasta juubelit. Kõrgetest külalistest osalesid Piiskop …   1939 30.07.1939 :  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …   1939 30.07.1939 :  Valga linnakiriku 125. aasta juubeli pühitsemine jätkus piduliku jumalateenistusega algusega …   1942 23.08.1942 :  Valga linna vabatahtlikuu tuletõrje tähistas suurejooneliselt 75. aastapäeva. Kohale oli …   1942 10.11.1942 :  Varahommikul kell ½6 suri raskekujulise kopsupõletiku tagajärjel dr J. Müllerson.   1942 13.11.1942 :  13. novembril toimus dr Müllersoni põrmu kirstupanek. "Säde" saali viidud …   1942 14.11.1942 :  Dr Johan Müllersoni matusepäeval kell 10-12 olid "Säde" seltsi saali …