Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Jaani kirik (linnakirik) 1816-

3. september 1816 ukj: 15. september 1816
Jaani kirik. Valga Muuseum.
Jaani kirik. Valga Muuseum.
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]

Jaani kirik e linnakirik ehitati aastatel 1784-1816 ja pühitseti 3. sept. 1816.
Jaani kirikut nimetatakse (tuleneb sakslaste ütlusest) sellepärast linnakirikuks, et see kirik on asunud juba algusest linnas, kuna praegust Luke kirikut, mis nüüd läti Valgas on, kutsutud maakirikuks. Sellest siis see vahetegemine Jaani – linnakirik, Luke – maakirik.

Teada on, et juba enne aastat 1500 oli Valgas kirik, mis hävitati venelaste kallaletungil 1501. a. Uuesti ülesehitatud kirik hävitati teistkordselt 1634. a. Aastal 1669 ehitati üles puust kirik, kuid 20. juulil 1702 põletasid venelased selle jälle. Pärast Põhja sõda alustati uue kiriku ehitamist 1726. aastal, kusjuures ehitus valmis 3 aasta jooksul. See palkidest ehitatud kirik aga vananes varsti ja 1779. a. otsustas linna magistraat hakata ehitama kivist kirikut.

Alles 1787 alustati praeguse kiriku ehitamist. Ehitamise asju ehk nn pabereid hakati juba 1785. a õiendama, kuid ehitama saadi alata alles 1787. a. Kiriku plaan oli ettenähtud valitsuse ehk nn kõrgemalt poolt, kuid et see plaan ei vastanud Valga linna suurusele – oli liiga suur. Seepärast saadeti see plaan tagasi ning esitati linna poolt uus plaan. See plaan saadeti siis uuesti tagasi kinnitatult linnale ning nii alatigi siis ehitust eelnimetatud aastal kubermanguarhitekti Haberlandi juhatusel. Plaan kinnitati 5. märtsil 1787. a, missugust päeva võibki nimetada kiriku algus- ehk sünnipäevaks. Valga linn ütles ära kirikuehitamise toetusest rahapuudusel, nii pidi kogudus omal jõul annetustest, korjandustest ja laenudest saadud summadega kiriku üles ehitama, mis edenes ka väga visalt. Algkapitaliga saadi ehitada ainult kaks aastat so 1787 - 1789. a. Siis seisis ehitus rahapuudusel järgemööda 23 aastat. Vahepeal, vist 1802. a, kui Aleksander I oli isiklikult Valgas, pöörasid pastor ja linnanõukogu keisri poole palvega, et keiser toetaks kirikuehituse lõpuleviimist vastava summaga. Keiser olla lubanud selle toetuseks 15 000 reistaalerit. Tsiviilkuberner palus hiljem täpsemat aruannet, kui palju on tarvis kirikuehitamise lõpetamiseks. 17. dets [?] vastati nõukogule, et keiser lubab 15 000 asemele 5000 reistaalerit. See vähendus on tehtud aruande põhjal, mille järele keiser leidis 15 000 reistaalerit palju olevat. (Mõnes jaos paberites leidub, et Aleksander I on andnud 5000 rbl banka, mitte reistaalerit.) See 1802. a lubatud 5000 jõudis alles kohale 1813. aastal ning samal aastal alati selle ja vahepeal mitmel viisil kogutud summadega uuesti kirikuehitamist, mis 1789. a pooleli jäi. (Mõned aktid näitavad aga, et kirikuehitamist jätkati 1812. a, mitte 1813.) Kogusummas läks kirik, mis sai valmis mõnes aktis tähendatud 1814, mõnes 1816 a, 114 alberti taalerit, 20 marka, 11 005 rbl 60 kop hõberaha, 41 239 rbl 37 kop B.a. (See tähendatud summa oli pangas asuvate paberite järele, kuid kirikus olevast arhiivist leidsin, et kirik on maksma läinud: 11 857 rbl 60 kop hõberaha, 990 reistaalrit, 26 ½ marka alb. ja 22 674 reistaalrit b.a.) Rahapuudusel on torn hiljem ja plaani vastu ehitatud. Ka orel on hiljem ehitatud. Ehitus oli niivõrd nõrk, et 1822. a oli juba katuseremont. Kirikuehituse alul oli pastoriks Johan Bernhard Grünert, kes oli nii Luke kui ka Jaani koguduse pastoriks. Kirikuehituse lõpul oli pastoriks Wilhelm Preus. (Aktis on tähendatud Valga koguduse pastoriks oli...) Kiriku kell on maksma läinud 1800 rbl, mis on ka vist peale kiriku ehitamist ostetud. (E. Anton, 1927)

Lõplikult valminud kirik pühitseti pühitseti 3. sept. 1816.

Kirikus asub algupärasel kujul säilinud haruldane orel, mille ehitas 1867. aastal 19. sajandi tuntud saksa oreliehitaja Friedrich Ladegast. See on esimene ja ühtlasi ainus algselt säilinud Ladegasti orel Eestis. Valga Jaani kiriku orel kuulub õigustatult Euroopa 200 parima instrumendi hulka ning on muinsuskaitse all. Selle restaureeris aastatel 1998–2004 OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda. (Vikipeedia)

1925. aasta suvel tehti kirikus ulatuslik remont, millega ruumid värviti heledamaks.

1927. aastal tarvitasid Luteri nn Jaani kirikut 4 kogudust
1) Jaani kogudus, mis oli kujunenud ainult saksa koguduseks
2) saksa Luke kogudus
3) eesti Luke kogudus, mis piiri tõmbamisel Läti-Eesti vahel Läti Luke kirikust Eesti poolele jäi ning nüüd iseseisva kogudusena tegutses
4) Peetri kogudus, missugune asutati 1880. aastal eestlaste poolt. (E. Anton, 1927)

Mainimisi aastatel: 1780: 1  1816: 1  1821: 1  1852: 1  1867: 1  1868: 1  1872: 1  1877: 1  1879: 1  1880: 1  1881: 2  1884: 1  1889: 2  1890: 3  1891: 2  1892: 2  1893: 3  1894: 2  1895: 1  1896: 3  1897: 2  1898: 2  1899: 2  1900: 2  1901: 1  1902: 3  1903: 3  1905: 3  1906: 2  1907: 5  1908: 5  1909: 1  1911: 1  1912: 1  1913: 1  1914: 3  1916: 1  1917: 1  1918: 1  1919: 2  1920: 8  1921: 9  1922: 5  1923: 7  1924: 6  1925: 10  1926: 15  1927: 5  1939: 2  1942: 1  2004: 1 

Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 2 22.08.1925
Valga linnakiriku 125 a. juubeli pühitsemine Eesti Kirik (1923-1940) , nr. 32, lk 6 10.08.1939
Valga linna ajaloolised traditsioonid folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb) , valga.html 1927
13.06.2020/admin

Debleri majaKochi maja (Moskva uul) -1912

Valga Jaani kiriku plaan 1797. aastast. Arhitekt Christoph Haberland. Läti Ülikooli Raamatukogu. Fotomontaaž Valga hoonetest (postkaart VaM F 818) Valga Jaani kiriku orel. Friedrich Ladegast, 1867 Jaani kirik. Valga Muuseum. 18999828_art_3408 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 215, lk 3 28.09.1899) 19200814_art_6358 (Allikas: Rajalane , nr. 159, lk 3 14.08.1920) 19200923_art_6377 (Allikas: Rajalane , nr. 193, lk 3 23.09.1920) 18210323_art_6493 (Allikas: Masing, O.  Marahwa Näddala-Leht , nr. 12, lk 91-93 23.03.1821) 19210301_art_6548 (Allikas: Rajalane , nr. 45, lk 3 01.03.1921) 19210309_art_6566 (Allikas: Rajalane , nr. 52, lk 4 09.03.1921) 19210519_art_6628 (Allikas: Rajalane , nr. 81, lk 4 19.05.1921) 19210628_art_735 (Allikas: Rajalane , nr. 97, lk 3-4 28.06.1921) 19210716_art_6680 (Allikas: Rajalane , nr. 105, lk 4 16.07.1921) 19210726_art_6680 (Allikas: Rajalane , nr. 109, lk 2-3 26.07.1921) 19210730_art_6688 (Allikas: Rajalane , nr. 111, lk 1 30.07.1921) 19220405_art_6871 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 27, lk 1 05.04.1922) 19220624_art_6926 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 43, lk 1 24.06.1922) 19221122_art_7069 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 86, lk 3 22.11.1922) 19221118_art_7071 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 85, lk 3 18.11.1922) 19221129_art_7071 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 88, lk 3 29.11.1922) 19230207_art_7131 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 10, lk 3 07.02.1923) 19230210_art_7136 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 10.02.1923) 1_1_36317753_adj (Allikas: EW-aegne fotopostkaart Valga üldvaade kirik osta.ee veebikeskkond , ew-aegne-fotopostkaart-valga-uldvaade-kirik-136424179.html 06.04.2020) 19230926_art_7323 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 74, lk 3 26.09.1923) 19231013_art_7340 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 79, lk 3 13.10.1923) 19231103_art_7370 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 85, lk 3 03.11.1923) 19240503_art_7579 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 33, lk 3 03.05.1924) 19240618_art_7633 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 45, lk 3 18.06.1924) 19241206_art_7771 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 74, lk 3 06.12.1924) 19241213_art_7775_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 75, lk 1-2 13.12.1924) 19250131_isik_377 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 4 31.01.1925) 19250404_art_7867 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 14, lk 1 04.04.1925) 19250502_art_887 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 1 09.05.1925) 19250530_art_7915 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 4 30.05.1925) 19250620_art_887 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 25, lk 1 20.06.1925) 19250718_art_7947 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 29, lk 4 18.07.1925) 19250822_art_7970 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 2 22.08.1925) 19250822_art_7968 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 2 22.08.1925) 19251121_art_8049 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 47, lk 4 21.11.1925) 19251128_art_8046 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 48, lk 1 28.11.1925) 19421117_art_2213 (Allikas: Valga Teataja (1941-1944) , nr. 135, lk 4 17.11.1942) A_5913_0001_lk30 (Allikas: J. Suttis (end P. Einer) Kalender 1914 , lk 30 1914) 19260130_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 1 30.01.1926) 19260130_art_8126 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 2 30.01.1926) 19260130_art_8127_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 3 30.01.1926) 19260206_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 6, lk 3 06.02.1926) 19260224_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926) 19260224_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 4 24.02.1926) 19260310_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 10.03.1926) 19260313_art_x (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 2 13.03.1926) 19260317_art_8212 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 3 17.03.1926) 19260417_art_8257 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 25,  lk 3 17.04.1926) 19260508_art_8294 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 31, lk 4 08.05.1926) 19260512_art_920 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 32, lk 3 12.05.1926) 19260825_art_8396 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 3 25.08.1926) 19260828_art_8401 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 62, lk 3 28.08.1926) 19261006_art_937 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 73, lk 3 06.10.1926) 19261013_art_937 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 75, lk 3 13.10.1926) 19261020_art_8475 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 77, lk 4 20.10.1926) 19261124_art_8529 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 87, lk 4 24.11.1926) 19261204_art_8531 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 90, lk 3 04.12.1926) 19261215_art_8559 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 93, lk 3 15.12.1926) 19270216_art_8639 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 13, lk 3 16.02.1927) 19270226_art_964 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 3 26.02.1927) 19270226_isik_7 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 4 26.02.1927) 19270302_art_8656 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 3 02.03.1927) Jaani kirik, linnakool ja Riia tänav (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav , ERM Fk 2966:446 26.08.2020) 19270504_art_8752 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 1 04.05.1927)

 Mainitud kroonikas:
  Vene riigi valitsus vürst Repnini allkirjaga andis loa, et Valga …
  Riia kubermang ehk Liivimaa on jagatud kaheksaks maakonnaks, mis nimetatud …
  Valgas on 3 kroonu kivimaja, 2 kirikut (luteri kirikud ja …
  Friedrich Ladegasti 1867. aastal ehitatud orel Valga Jaani kirikus, esimene …
  Valgas peetakse kolmandal nelipühal (21. mail) lätikeelne laulupidu. Ennelõunal kell …
  A. W. Hupeli järgi oli sel ajal linna kirik palkidest …
-   Üleüldine Liivimaa koolmeistrite konverents toimus 29. ja 30. juunil Valgas …
-   22. ja 23. detsembril pidas Karula õpetaja Paslack linnakirikus eestlastele …
  Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, …
  4. oktoobril sai seminaridirektor Cimze Musse saalis näitemängu vaadates raske …
  20. oktoobril maeti seminari direktori Joh. Cimze. Matusest võttis osa …
  Õpetajakandidaat Rudolf Kallas pühitseti eesti koguduse õpetaja abiliseks. Valga linnakirikus …
  Liivimaa õpetajate sinod peetakse Valgas. Osavõtjaid on rohkem, kui tavaliselt. …
  Köstrihärra Eineri juhatusel loodi laulukoor, kes tegi oma esimesed esinemised …
  Kaupmees Karl Sillale kuuluv kauplus Kochi majas Jaani kiriku vastas …
  Miina Hermann andis Valga linnakirikus orelikontserdi nelipühade järgsel pühapäeval. Hiljem …
  Õpetaja Reimann pidas linnakirikus oma lahkumisjutluse. Rahvas oli liigutatud ja …
  Valga Eesti koguduselt nõutakse Jaani kiriku kasutamise eest 50 rbl …
  Valga kirikus annab orelikontserdi Konstantin Türnpuu. Algus kell ½6. Kontsert …
  Tähtis Eesti Peetri koguduse liige Karl Kornel suri 71-aastaselt. 14. …
  Esimesel lihavõttepühal kõlas Jaani kirikus Valga uuesti ärganud laulukooril K. …
  Politsei saatis Valga kaupmeestele (va pagarid ja lihunikud) ringkirja, millega …
-   Valgas toimub Liivimaa õpetajate sinod. Avamispäeval oli kolmekordne jumalateenistus: linnakirikus …
  Paul Undritz, kes siiani Eesti Jaani kogudusele abiõpetajaks oli, on …
  21. august oli Valga eestlastele sisukas. Hommikul oli piiblijutlus Jaani …
  Preili Miina Hermann andis kirikus koos lauljatega Valgas ilusa orelikontserdi. …
  13. augustil peeti Jaani kirikus Eesti piiblijutlust, kus külalisena teenisid …
-   Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …
-   Liivimaa selleaastane järjekorras 62. sinod oli kindralsuperindendendi poolt 14. augustiks …
  Pühapäeval oli korraga kolmes keeles piiblipüha jutlused. Saksa ja läti …
  J. B. Jankowits avab turu ääres Debleri majas kiriku vastas …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
  30. augusti ennelõunal peeti Jaani kirikus piiblipüha ja pärast lõunat …
  Valga Eesti Jaani kiriku kogudus on 14 aasta jooksul kasvanud …
  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …
  Valga linna tornikella täiendati sedaviisi, et seda nüüd kolmest küljest …
  Uuesti võeti kasutusele ammu kadunud komme ja uueaasta keskööl helisesid …
  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …
  1901. aasta alguse seisuga oli Liivimaa aadressraamatu järgi kreisi ametiasutustes: …
  Uue linnavolikogu vannutamine toimus Jaani kirikus ja ap.-õigeusu Nikolai kirikus. …
  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …
  Linnavolikogu istungil anti Jaani kirikuvalitsuse palvele vastu tulles kiriku ümber …
  Valga maakonna-arsti dr A. Alver sängitati pärast lõunat Valga Läti …
  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …
  Palvepäeval 26. veebruaril andis prl Aino Tamm linnakirikus vaimuliku muusika …
-   Valgas peetakse Liivimaa õpetajate sinod. Uuendusena alustatakse seekord pühapäeval. Kokku …
  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …
  Valgas Jaani kirikus võeti üks Võrumaa vallakirjutaja koos kahe väikese …
  Palmipuudepühal oli Jaani kirikus vaimulik kontsert uue eesti kiriku ehitamise …
  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …
  Õhtu kell 11 jõudis Riiast Valka endise linnasekretäri ja kassapidaja …
  5. aprillist peetakse linnavolikogu otsusel turgu Pihkva ja Aleksandri uulitsate …
  29. aprillil oli Jaani kirikus Valga eesti kiriku ehitamise heaks …
  21. juulil suri saksa nädalalehe "Südlivländischer Anzeiger" vastutav toimetaja A. …
  Eesti kirikukooli heaks korraldas Eesti Noorsoo Kasvatamise seltsi Valga osakond …
  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …
  Jaani kiriku nõukogu kaebus, et turgu tahetakse kiriku juurde tagasi …
  7. juunil riputati teadetahvlitele linnavalitsuse teadaandmine, kus kuberneri poolt kinnitatud …
  Päevapiltnik Anerik peab tuvidele Jaani kiriku juures jahti. Linnavahid otsivad …
  Jaani kirikus toimus vaimulik kontsert, kus esines orelil Tõstamaa kirikuõpetaja …
  1905. aastal võeti nõuks turgu Jaani kiriku juurest üles surnuaia …
-   Liivimaa õpetajate 77. sinod peetakse Valgas ja sellel osaleb umbes …
  Valga linnasüdame asukoha üle peetakse vaidlusi ka 20. sajandi alguses. …
  J. Cimze 100. sünniaastapäeva koosolekule kogunes Läti seltsi ruumidesse umbes …
  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …
  Palmipuudepühal korraldas Valga Eesti Karskuse Selts linnakirikus vaimuliku kontserdi, kus …
-   J. Cimze 100. sünniaastapäeva pidustuste ajal kahel päeval oli Valga …
  Mitmed koolid on andnud oma ruumid sõja tõttu muusse kasutusse …
  Valgast pärit noor õhusõitja, esimene eestlasest õhuäss, Jaan Mahlapuu hukkus …
-   Raekojas asus nüüd tööliste ja sõdurite nõukogu täidesaatev komitee tundmatute …
  Õpetaja Wühner vangistati enamlaste poolt ja viidi Pihkvasse vangi. Seetõttu …
  Enamlaste ohvriks langenud õpetaja Wühner toodi Pihkvast Valka ja maeti …
  Jumalateenistusel linnakirikus mälestatakse ühtlasi ka õpetaja R. Wühnerit. Jutluse peavad …
  Valgas tähistati üleriigilist karskusepäeva linnakirikus jumalateenistusega. Kell 3 toimus rahvakoosolek …
  Suri Valga tuntud raamatukaupluse ja trükikoja omanik Jaan Adamson. 12. …
  Linnakiriku kell seisab endiselt. Kuulujutud pajatavad, et ta siis käima …
  Valga Jaani kiriku kell, mis pikka aega seisis, on jälle …
  Linna kirikukell on jälle seisma jäänud. Rahvasuu räägib, et kell …
  Läti-Vene rahu sõlmimise puhul (sõlmiti Riias 11. augustil) toimusid Luke …
  Väidetavalt püstitati Eesti kõige lühema laulatuse rekord Valgas. Linnakirikus, kus …
  3. jaanuaril mälestati sõjas langenuid töö- ja Iiikumisseisakuga. Kirikutes helisesid …
  Valga vabastamispäeva ja Eesti de jure tunnustamise puhul oli linn …
  Luke kogudus peab koosolekut Moskva 5, vilditööstuse omaniku hr Hoppe …
  Luke Eesti kiriku nõukogu koosolek 7. märtsil ja õpetaja J. …
  Suurel neljapäeval pidas Luke Eesti koguduse õpetaja linnakirikus jutluse. Pärast …
  Kell 9 toimub linnakirikus Luke koguduse jumatateenistus, kus jutlustab õp …
  30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees …
  Ametisse õnnistatakse Valga Jaani ja Peetri koguduste õpetajad Frey ja …
  Teisipäeva õhtul lahkus igavesele rahule 86 aasta vanusena Ernst Dahlberg, …
  Palmipuude pühal toimub Jaani kirikus vaimulik kontsert, milles teevad kaasa …
-   Võru praostkonna sinod peeti Valgas. Esimesel päeval koguneti Peetri koguduse …
  Karl Leinuse lastekoor Tallinnast annab linnakirikus vaimuliku kontserdi. Samal õhtul …
  Linna ilustamise komisjon on teinud esialgsed ettepanekud, mille järgi linnakiriku …
  Riia meeskoor "Sängerkreis" esineb kahe kontserdiga Valgas. Päeval linnakirikus vaimuliku …
  Linna kiriku metsa müük pandi ametivõimude poolt seisma, kuigi puud …
  Valgas suri Eesti ärkamisaja agar naisliikumise juht Lilli Suburg. Ta …
  Professor J. Kõpp peab "Säde" saalis kõne "Usuõpetuse tähtsusest koolides". …
  Linnakiriku ümbrusest, endiselt turuplatsilt, võetakse üles sillutuskivid ja viiakse Puškini …
  Valga Naisselts korraldab langenud sõdurite haudade korrastamise toetuseks linnakirikus vaimuliku …
  Linnakiriku ümber käivad ilustamistööd. Kaevatakse platsi piiravad tulbad kohale ja …
-   Valgas toimub kahel päeval II rahvusvaheline naiste karskuskongress. Osalevad esindajad …
  Jaani kiriku ümbruse ümberkujundamist alustati. Kaevatud on kraavid ja sinna …
  Valga Jaani kogudus hakkas nõudma Peetri koguduselt Jaani kiriku kasutamise …
  Ebakindlad majandusolud ja rahakursi kõikumine on tekitanud rahavahetajate musta börsi, …
  Linnarahvas kurdab et linnakiriku tornikell on pime. Loodetakse et sihverplaadi …
  Läti Valga organisatsioonid ja koolid tulevad Valka, et suure meeleavaldusega …
  Läti Valga asutused ja organisatsioonid tuli Eesti Valgasse, et suurejoonelise …
  Linna vabastamise 6. aastapäeva puhul hommikul kell ½9 mängis poeglaste …
  Iseseisvuspäeva tänujumalateenistuse linnakirikus pidas õpetaja A. Tammik. Kaitseliitlased, kooliõpilased, tuletõrjujad …
  K. Leinuse lauluselts ja lastekoor annavad kolmandal ülestõusmispühal Valgas kontserdid …
  Jaani kiriku eestseisus otsis kiriku sise- ja välise osa remontijat. …
-   "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …
  Saksakeelsest teatest võib välja lugeda, et Jaani kirikus on käimas …
  Linnakirik, mis pikemat aega oli viletsas seisus, sai remondiga ilusamaks. …
-   Läti selts pidas oma 40. juubelit kahepäevaste pidustustega. Laupäeval toimus …
  Valga linnavalitsus otsib linna tornikellale korrashoidjat.
  Linna kaitseliitlased andsid vande kaitsta kodu ja põhiseadusega maksma pandud …
  Valga linna nelja evangeelse luterliku koguduse peale on üks kirik. …
-   Valga praostkonna I sinod peeti Laial tänaval Peetri koguduse maja …
  Pühapäevasel liturgilisel jumalateenistusel oli kirik rahvast täis. Jumalateenistust kaunistasid tütarlastegümnaasiumi …
  Valga linnakirikus on kontsertõhtu kus esinevad poeglastegümnaasiumi orkestrid hr J. …
  Õpetaja Martensen (Võrust) peab linnakirikus jutluse ja hiljem "Sädes" loengu …
  Linnakirikus toimus kontsertjumalateenistus, kus esinesid lauljanna S. Swatkowa Tartust, Valga …
  Taevaminemispühal korraldas Valga Naisselts emadepäeva, mille puhul oli hommikul jumalateenistus …
  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …
  Valgas sängitati mulda lahkunud õpetaja Johannes Kerg. Jumalateenistust pidasid linnakirikus …
  Õpetaja Kergi matusepäeval sadas kerget vihma. Puusärgi juures seisid Eesti …
  Valga Kunstiseltsi ja Helme-Tõrva Haridusseltsi ühiselt korraldatud kontsert läks hästi …
  Luke koguduse segadused jätkuvad. 21. novembril kutsus koguduse eestseisus võõra …
  Valga Jaani kogudus korraldas linnakirikus vaimuliku kontserdi, kus esinesid Tartu …
  1924. aasta 1. detsembri sündmuste mälestamise puhul toimusid Valgas koolides …
  Linnakirikus toimus liturgiline jumalateenistus, kus teenis Palamuse õpetaja Arnold Kerem. …
  Linnad otsustasid, et linnade vabastamispäeva igal aastal ei pühitseta, vaid …
  Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes. Hommikustel jumalateenistustel olid …
  24. veebruari pühitsemise osas vahetasid linnavalitsus ja garnisoni ülem eelnevalt …
-   H. Eineri matused algasid 28. veebruaril, kui kirst tuletõrjujate poolt …
  Kohalike keskkoolide karskusringide eestvõttel korraldasid noored maiõhtul linnas rongkäigu. 15 …
  Pühitseti Valga linnakiriku 125. aasta juubelit. Kõrgetest külalistest osalesid Piiskop …
  Valga linnakiriku 125. aasta juubeli pühitsemine jätkus piduliku jumalateenistusega algusega …
  Dr Johan Müllersoni matusepäeval kell 10-12 olid "Säde" seltsi saali …
  Valga Jaani kiriku orel restaureeriti Olev Kentsi orelitöökoja poolt aastatel …