Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Kesk 21, Jaani kirik

Varasemad aadressi- või nimekujud: linnakirik
vkj: 3.09.1816

Eelkäija:   linna puukirik (kuni 1787) 1729-1787

Valga. Jaani kirik (fragment postkaardilt) Kiriku ees on näha turuplats, vasakul Moskva 4 (Rückeri apteek), tagapool osaliselt Haynbergi äri (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1816:5, 05.11.2022)
Valga. Jaani kirik (fragment postkaardilt) Kiriku ees on näha turuplats, vasakul Moskva 4 (Rückeri apteek), tagapool osaliselt Haynbergi äri (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1816:5, 05.11.2022)
Jaani kirik ehk linnakirik ehitati aastatel 1787-1816 ja pühitseti 3. sept. 1816 (ukj). Valga Jaani kirik on ehitatud Riia arhitekti Christoph Haberlandi8 kavandi järgi ja juhatusel. Kiriku nurgakivi pandi 31. mail 1787. aastal (ukj), hoone kehand koos torniga valmis 1789. aastal ja kirik pühitseti sisse 1816. aastal. Kiriku altar, kantsel, orel ja lühtrid pärinevad 19. sajandist.4 7

Kiriku arhitektuur kuulub perioodi, mida stiililiselt iseloomustab üleminek barokilt varaklassitsismile. Kiriku polügonaalne üldkuju, ovaalne saalruum ja kergelt nõgusa joonega murdkelpkatus on Eesti kontekstis haruldased. Arhitektuurset üldlahendust toetavad kõrgetasemeliselt teostatud detailid: kolmnurkfrontooniga portikuse motiiv külgfassaadil, jõuline nurgarustika ja baroksed katusaknad. Varaklassitsismile viitavad komposiitkapiteelidega laiad pilastrid, lünetilaadse valgmikuga välisuksed ja tiheda ruudujaotusega kõrged aknad, millele seinte ülaosas sekundeerib osaliselt ovaalse kujundusega akende rida. Arhitektuurilt veidi rangem on tihedalt pilastritega liigendatud, kõrge metallkiivriga kolmeastmeline torn, mille nelja fassaadi ülaosas paiknevad tornikella numbrilauad. Telgsümmeetrilise põhiplaaniga kiriku valgusküllase peegellaega interjööris domineerivad kümnele toskaana sambale toetuv barokse joonega oreliväär ning kirikuga üheaegselt valminud varaklassitsistlik altarisein. Sisustusest väärivad veel esile tõstmist 19. sajandi teisest poolest pärinevad kantsel, historitsistlikud lühtrid ning plekkahjud. (Juhan Maiste, 1999)4

Ajalugu Jaani kirikut nimetatakse (tuleneb sakslaste ütlusest) sellepärast linnakirikuks, et see kirik on asunud juba algusest linnas, kuna praegust Luke kirikut, mis nüüd Läti Valgas on, kutsuti maakirikuks. Sellest siis see vahetegemine Jaani – linnakirik, Luke – maakirik.

Teada on, et juba enne aastat 1500 oli Valgas kirik, mis hävitati venelaste kallaletungil 1501. a. Uuesti ülesehitatud kirik hävitati teistkordselt 1634. a. Aastal 1669 ehitati üles puust kirik, kuid 20. juulil 1702 põletasid venelased selle jälle. Pärast Põhja sõda alustati uue kiriku ehitamist 1726. aastal, kusjuures ehitus valmis 3 aasta jooksul. See palkidest ehitatud kirik aga vananes varsti ja 1779. a. otsustas linna magistraat hakata ehitama kivist kirikut.

Alles 1787 alustati praeguse kiriku ehitamist. Ehitamise asju ehk nn pabereid hakati juba 1785. a õiendama, kuid ehitama saadi alata alles 1787. a. Kiriku plaan oli ettenähtud valitsuse ehk nn kõrgemalt poolt, kuid et see plaan ei vastanud Valga linna suurusele – oli liiga suur. Seepärast saadeti see plaan tagasi ning esitati linna poolt uus plaan. See plaan saadeti siis uuesti tagasi kinnitatult linnale ning nii alatigi siis ehitust eelnimetatud aastal kubermanguarhitekti Haberlandi juhatusel. Plaan kinnitati 5. märtsil 1787. a, missugust päeva võibki nimetada kiriku algus- ehk sünnipäevaks. Valga linn ütles ära kirikuehitamise toetusest rahapuudusel, nii pidi kogudus omal jõul annetustest, korjandustest ja laenudest saadud summadega kiriku üles ehitama, mis edenes ka väga visalt. Algkapitaliga saadi ehitada ainult kaks aastat so 1787 - 1789. a. Siis seisis ehitus rahapuudusel järgemööda 23 aastat. Vahepeal, vist 1802. a, kui Aleksander I oli isiklikult Valgas, pöörasid pastor ja linnanõukogu keisri poole palvega, et keiser toetaks kirikuehituse lõpuleviimist vastava summaga. Keiser olla lubanud selle toetuseks 15 000 reistaalerit. Tsiviilkuberner palus hiljem täpsemat aruannet, kui palju on tarvis kirikuehitamise lõpetamiseks. 17. dets 180? vastati nõukogule, et keiser lubab 15 000 asemele 5000 reistaalerit. See vähendus on tehtud aruande põhjal, mille järele keiser leidis 15 000 reistaalerit palju olevat. (Mõnes jaos paberites leidub, et Aleksander I on andnud 5000 rbl banka, mitte reistaalerit.) See 1802. a lubatud 5000 jõudis alles kohale 1813. aastal ning samal aastal alati selle ja vahepeal mitmel viisil kogutud summadega uuesti kirikuehitamist, mis 1789. a pooleli jäi. (Mõned aktid näitavad aga, et kirikuehitamist jätkati 1812. a, mitte 1813.) Kogusummas läks kirik, mis sai valmis mõnes aktis tähendatud 1814, mõnes 1816 a, 114 alberti taalerit, 20 marka, 11 005 rbl 60 kop hõberaha, 41 239 rbl 37 kop B.a. (See tähendatud summa oli pangas asuvate paberite järele, kuid kirikus olevast arhiivist leidsin, et kirik on maksma läinud: 11 857 rbl 60 kop hõberaha, 990 reistaalrit, 26 ½ marka alb. ja 22 674 reistaalrit b.a.) Rahapuudusel on torn hiljem ja plaani vastu ehitatud. Ka orel on hiljem ehitatud. Ehitus oli niivõrd nõrk, et 1822. a oli juba katuseremont. Kirikuehituse alul oli pastoriks Johan Bernhard Grünert, kes oli nii Luke kui ka Jaani koguduse pastoriks. Kirikuehituse lõpul oli pastoriks Wilhelm Preus. (Aktis on tähendatud Valga koguduse pastoriks oli...) Kiriku kell on maksma läinud 1800 rbl, mis on ka vist peale kiriku ehitamist ostetud. (E. Anton, 1927)

Lõplikult valminud kirik pühitseti pühitseti 3. sept. 1816.

Kirikus asub algupärasel kujul säilinud haruldane orel, mille ehitas 1867. aastal 19. sajandi tuntud saksa oreliehitaja Friedrich Ladegast. See on esimene ja ühtlasi ainus algselt säilinud Ladegasti orel Eestis. Valga Jaani kiriku orel kuulub õigustatult Euroopa 200 parima instrumendi hulka ning on muinsuskaitse all. Selle restaureeris aastatel 1998–2004 OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda. (Vikipeedia)

1925. aasta suvel tehti kirikus ulatuslik remont, millega ruumid värviti heledamaks.

1927. aastal tarvitasid Luteri nn Jaani kirikut 4 kogudust
1) Jaani kogudus, mis oli kujunenud ainult saksa koguduseks
2) saksa Luke kogudus
3) eesti Luke kogudus, mis piiri tõmbamisel Läti-Eesti vahel Läti Luke kirikust Eesti poolele jäi ning nüüd iseseisva kogudusena tegutses
4) Peetri kogudus, missugune asutati 1880. aastal eestlaste poolt. (E. Anton, 1927)

  1. folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb), Valga linna ajaloolised traditsioonid, http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/valga/valga.html, 1927 

  2. Eesti Kirik (1923-1940), Valga linnakiriku 125 a. juubeli pühitsemine, nr. 32, lk 6, 10.08.1939 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 22.08.1925 

  4. Kultuurimälestiste riiklik register, 23319 Valga kirik, 10.04.2022 

  5. Ajalooline Valga, Jaani kirik, lk 21-22, 1999 

  6. Rahvusarhiiv, Valga linn. Jaani kiriku ehituslugu. Ajalooline õiend. Köide I, ERA.T-76.1.13063, 10.04.2022 

  7. Tammik, A., Valga Peetri koguduse 50 aasta juubelialbum: 1880-1930., 1930 

  8. Vikipeedia, Christoph Haberland, https://et.wikipedia.org/wiki/Christoph_Haberland, 05.09.2023 

Mainimisi aastatel:
05.09.2023/admin
seotud pildid
Valga Jaani kiriku orel Valga Jaani kiriku orel. Friedrich Ladegast, 1867 Valga Jaani kiriku plaan 1797. aastast. Arhitekt Christoph Haberland. (Allikas: Läti Ülikooli Raamatukogu, 11.05.2022) digar399631_art_2852 (Allikas: digar.ee, Predigt bei der Eröffnung der evangelisch-lutherischen Synode Livlands in der Stadt-Kirche zu Walk am 12. August 1834, https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/122260, 16.01.2022) Keiser Aleksander III kroonimise pühitsemine (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 84:12, 1883) Fotomontaaž Valga hoonetest (postkaart VaM F 818) Fotomontaaž Valga hoonetest (postkaart VaM F 818) Andres Alver kirstus Valga linna kirikus (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1388:4, 24.01.2023) Valga. Jaani kirik Kiriku ees on näha turuplats, vasakul Moskva 4 (Rückeri apteek), tagapool osaliselt Haynbergi äri (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1816:5, 05.11.2022) Moskva tänav (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav, AM N 5637:21, 13.09.2022) Moskva tänav (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1924:3, 15.11.2022) Valga. Riia tänav Paremalt: Riia 3, Riia 1, Jaani 7. Taamal Jaani kirik. (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1794:4, 12.11.2022) Soome vabatahtlike soomusauto Valga Jaani kiriku juures (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2769:1, 29.08.2022) Valga. Jaani kiriku välisvaade (Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 192,B-105-2, 11.11.2022) 1_1_36317753_adj (Allikas: osta.ee veebikeskkond, EW-aegne fotopostkaart Valga üldvaade kirik, https://www.osta.ee/en/ew-aegne-fotopostkaart-valga-uldvaade-kirik-136424179.html, 16.01.2022) Walk. Üldvaade (Allikas: Rahvusarhiiv, EAA.1770.1.138.84, 29.08.2022) Valga. Jaani kiriku kroonlühter (Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 192,B-105-23, 11.11.2022) Valga. Jaani kirikus vaade orelirõdult (Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 192,B-105-22, 11.11.2022) Valga. Jaani kiriku ukselink (Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 192,A-105-25, 11.11.2022) Mälestustahvli avamine Paju lahingus langenud soomlastele (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav, ERM Fk 2813:53, 22.03.2022) Mälestustahvli avamine 01.04.1934 (pilt ajalehest) (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 2, 06.02.1934) Walga. Linnakirik (Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 192,A-105-32, 11.11.2022) EFA.680.0.192921 (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.680.0.192921, 21.07.2022) Jaani kirik, linnakool ja Riia tänav (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav, ERM Fk 2966:446, 16.01.2022) Valga Linavabrik (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 518:1, 18.05.2022) Miiting Valga Raekoja ees 10. märts 1917. (Allikas: Rahvusarhiiv, ERAF.2.2.3295.3, 27.07.2022) Vaade Naha tänavale ja elektrijaamale (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2159:8, 01.09.2022) Kesk tänav (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav, AM N 5637:20, 13.09.2022) Valga. Vaade Kuperjanovi tänavalt Vabaduse tn alguse suunas 1920.-30.a-d. Pildistatud Valge maja katuselt vaatega Säde maja suunas. Eespool Kuperjanovi tn aiad, kaugemal Säde maja, postkontor, kirik. (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 808:14, 07.10.2022) Valka. Maskavas iela (Allikas: zudusilatvija.lv (Kadunud Läti), http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/16217/, 07.10.2022) Valga. Moskva tänav Vasakult: 
Anieri fotoateljee
Mahlbergi maja (võõrastemaja Petrograd)
Põdra maja
Võõrastemaja kommerts (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1624, 08.10.2022) Valga. Jaani kirik (fragment postkaardilt) Kiriku ees on näha turuplats, vasakul Moskva 4 (Rückeri apteek), tagapool osaliselt Haynbergi äri (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1816:5, 05.11.2022) Valga. Vaade Jaani kirikule Jaani kiriku ees on turuplats ja vasakul olev maja on Moskva 4- Rückeri apteegi hoone (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2691, 05.11.2022) Valga. Kesk tn vaade Jaani kiriku kõrvalt (Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 192,B-105-1, 11.11.2022) Valga. Turuplats (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1565:3, 29.10.2023) Valga. Moskva tänav (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1595:2, 29.10.2023) Valga. Moskva tänav Vaade piki Moskva (Kesk, Lenini) tänavat Jaani kiriku suunas. (Vasakult: Anieri fotoateljee, Mahlbergi maja (võõrastemaja Petrograd), Põdra maja, Võõrastemaja kommerts) (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1624, 29.10.2023) Valga. Kesk tänava algus Jaani kiriku juures (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1690:13, 30.10.2023) 18210323_art_6493 (Allikas: Masing, O., Marahwa Näddala-Leht, nr. 12, lk 91-93, 23.03.1821) 18999828_art_3408 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 215, lk 3, 28.09.1899) 19000111_art_2 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 7, lk 3, 11.01.1900) 19200814_art_6358 (Allikas: Rajalane, nr. 159, lk 3, 14.08.1920) 19200923_art_6377 (Allikas: Rajalane, nr. 193, lk 3, 23.09.1920) 19210301_art_6548 (Allikas: Rajalane, nr. 45, lk 3, 01.03.1921) 19210309_art_6566 (Allikas: Rajalane, nr. 52, lk 4, 09.03.1921) 19210519_art_6628 (Allikas: Rajalane, nr. 81, lk 4, 19.05.1921) 19210628_art_735 (Allikas: Rajalane, nr. 97, lk 3-4, 28.06.1921) 19210716_art_6680 (Allikas: Rajalane, nr. 105, lk 4, 16.07.1921) 19210726_art_6680 (Allikas: Rajalane, nr. 109, lk 2-3, 26.07.1921) 19210730_art_6688 (Allikas: Rajalane, nr. 111, lk 1, 30.07.1921) 19220405_art_6871 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 27, lk 1, 05.04.1922) 19220624_art_6926 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 1, 24.06.1922) 19221118_art_7071 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 85, lk 3, 18.11.1922) 19221122_art_7069 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 3, 22.11.1922) 19221129_art_7071 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 88, lk 3, 29.11.1922) 19230207_art_7131 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 3, 07.02.1923) 19230210_art_7136 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 2, 10.02.1923) 19230926_art_7323 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 3, 26.09.1923) 19231013_art_7340 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 13.10.1923) 19231103_art_7370 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 85, lk 3, 03.11.1923) 19240503_art_7579 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 3, 03.05.1924) 19240618_art_7633 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 3, 18.06.1924) 19241206_art_7771 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 3, 06.12.1924) 19241213_art_7775_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 1-2, 13.12.1924) 19250131_isik_377 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 4, 31.01.1925) 19250404_art_7867 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 1, 04.04.1925) 19250502_art_887 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 1, 09.05.1925) 19250530_art_7915 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 4, 30.05.1925) 19250620_art_887 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 1, 20.06.1925) 19250718_art_7947 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 29, lk 4, 18.07.1925) 19250822_art_7968 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 22.08.1925) 19250822_art_7970 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 22.08.1925) 19251121_art_8049 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 4, 21.11.1925) 19251128_art_8046 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 1, 28.11.1925) 19260130_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 1, 30.01.1926) 19260130_art_8126 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 2, 30.01.1926) 19260130_art_8127_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 30.01.1926) 19260206_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 3, 06.02.1926) 19260224_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 2, 24.02.1926) 19260224_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 4, 24.02.1926) 19260310_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 10.03.1926) 19260313_art_x (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 2, 13.03.1926) 19260317_art_8212 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 3, 17.03.1926) 19260417_art_8257 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25,  lk 3, 17.04.1926) 19260508_art_8294 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 4, 08.05.1926) 19260512_art_920 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 12.05.1926) 19260825_art_8396 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 3, 25.08.1926) 19260828_art_8401 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 28.08.1926) 19261006_art_937 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 3, 06.10.1926) 19261013_art_937 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 3, 13.10.1926) 19261020_art_8475 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 77, lk 4, 20.10.1926) 19261124_art_8529 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 4, 24.11.1926) 19261204_art_8531 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 3, 04.12.1926) 19261215_art_8559 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 93, lk 3, 15.12.1926) 19270216_art_8639 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 16.02.1927) 19270226_art_964 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 3, 26.02.1927) 19270226_isik_7 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 4, 26.02.1927) 19270302_art_8656 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 3, 02.03.1927) 19270504_art_8752 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 1, 04.05.1927) 19270908_art_8918 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 34, lk 3, 08.09.1927) 19270917_art_993 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 2, 17.09.1927) 19271005_art_8926 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 77, lk 4, 05.10.1927) 19271105_art_999 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 3, 05.11.1927) 19271130_art_8982_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 93, lk 3, 30.11.1927) 19280114_art_9036 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 4, 14.01.1928) 19280125_art_9050 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 4, 25.01.1928) 19280128_art_9047 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 28.01.1928) 19280201_art_1018 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 01.02.1928) 19280218_art_9064_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 18.02.1928) 19280229_art_1018 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 2, 29.02.1928) 19280516_art_9165 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 3, 16.05.1928) 19280516_art_1029 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 3, 16.05.1928) 19280606_obj_930 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 4, 06.06.1928) 19281103_art_1046 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99,  lk 5, 03.11.1928) 19281106_art_1046 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 3, 06.11.1928) 19281120_art_1050 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 4, 20.11.1928) 19281129_art_9350 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 29.11.1928) 19281204_art_9350 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 3, 04.12.1928) 19281222_art_9373 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 9, 22.12.1928) 19290105_art_9386 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 5, 05.01.1929) 19290131_art_1073 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 31.01.1929) 19290202_art_1073 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 5, 02.02.1929) 19290223_art_1080 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 2, 23.02.1929) 19290430_art_1088 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 4, 30.04.1929) 19290504_art_1088 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 5, 04.05.1929) 19290507_art_1088 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 2, 07.05.1929) 19290511_art_9554_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 5, 11.05.1929) 19290511_art_9554_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 5, 11.05.1929) 19290702_art_9615 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 3, 02.07.1929) 19290725_art_9627 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 82, lk 4, 25.07.1929) 19290831_art_9646 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 31.08.1929) 19290922_art_9684 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 19, 22.09.1929) 19300201_art_1148 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 01.02.1930) 19300204_art_1147 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 2, 04.02.1930) 19301204_art_1210 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 3, 04.02.1930) 19300506_art_1168 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 2, 06.05.1930) 19300513_art_9936 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 2, 13.05.1930) 19300816_art_10055 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 16.08.1930) 19300828_art_1187 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 3, 28.08.1930) 19300830_org_54 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 4, 30.08.1930) 19300902_art_1187 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 3, 02.09.1930) 19300902_art_1187_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 3, 02.09.1930) 19301213_art_1212 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 2, 13.12.1930) 19301224_art_10228 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 8, 24.12.1930) 19310129_art_1225 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 29.01.1931) 19310203_art_1225 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 03.02.1931) 19310416_art_10350 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 3, 16.04.1931) 19310430_art_10350 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 30.04.1931) 19310505_art_10350 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 2, 05.05.1931) 19310606_art_10414 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 3, 06.06.1931) 19310609_art_10414 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 4, 09.06.1931) 19310702_art_10441 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 3, 02.07.1931) 19310811_art_1280 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 1, 11.08.1931) 19310818_art_11466 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 93, lk 1, 18.08.1931) 19310825_art_1280 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 3, 25.08.1931) 19310827_art_1283 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 4, 27.08.1931) 19310926_art_10496 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 26.09.1931) 19311114_art_10550 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 131, lk 3, 14.11.1931) 19311117_art_10550 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 3, 17.11.1931) 19311124_art_1315 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 24.11.1931) 19311203_art_1315 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 3, 03.12.1931) 19311208_art_1321 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 3, 08.12.1931) 19311212_art_1321 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 1, 12.12.1931) 19311215_art_1321 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 15.12.1931) 19320105_art_1326 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 2, 05.01.1932) 19320503_art_10748 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 03.05.1932) 19320510_art_10758 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 10.05.1932) 19320514_art_1364 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 1, 14.05.1932) 19320519_art_1364 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 1, 19.05.1932) 19320519_art_1366 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 1, 19.05.1932) 19320528_art_1366 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 28.05.1932) 19320531_art_1366 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 3, 31.05.1932) 19320616_art_10813 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 16.06.1932) 19320802_art_10813 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 16.06.1932) 19320623_art_10824 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 68, lk 2, 23.06.1932) 19320802_art_10813 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 16.06.1932) 19320913_art_1384 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 3, 13.09.1932) 19320915_art_10903 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 103, lk 3, 15.09.1932) 19320920_art_1384 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 4, 20.09.1932) 19320920_art_10909 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 4, 20.09.1932) 19320924_art_10912 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 3, 24.09.1932) 19320927_art_10909 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 1, 27.09.1932) 19321101_art_10961 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 123, lk 1, 01.11.1932) 19321201_art_1398 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 136, lk 1, 01.12.1932) 19321203_art_1398 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 1, 03.12.1932) 19321203_art_10998 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 2, 03.12.1932) 19321203_art_10999 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 03.12.1932) 19321210_art_1400 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 1, 10.12.1932) 19321210_art_11006 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 3, 10.12.1932) 19321213_art_1400 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 2, 13.12.1932) 19321217_art_11006 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 1, 17.12.1932) 19330128_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330202_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330128_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330202_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330128_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330202_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330202_art_11043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 19.01.1933) 19330530_art_11188_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 3, 30.05.1933) 19330530_art_11188_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 3, 30.05.1933) 19330706_art_11230 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 4, 06.07.1933) 19330819_art_1459 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 19.08.1933) 19330919_art_1474 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 3, 19.09.1933) 19330919_art_1474_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 4, 19.09.1933) 19330919_art_11307 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 4, 19.09.1933) 19331017_art_1484 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 4, 17.10.1933) 19331021_art_1484 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 21.10.1933) 19331031_art_1496 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 123, lk 2, 31.10.1933) 19331031_art_1492 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 123, lk 3, 31.10.1933) 19331107_art_1496 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 126, lk 3, 07.11.1933) 19331109_art_1492 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 127, lk 1, 09.11.1933) 19331114_art_1492 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 3, 14.11.1933) 19331116_art_11398 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 130, lk 1, 16.11.1933) 19331118_art_11406 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 131, lk 2, 18.11.1933) 19331121_art_11398 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 3, 21.11.1933) 19331202_art_1503 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 1, 02.12.1933) 19331205_art_1499 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 3, 05.12.1933) 19331209_art_1503_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 2, 09.12.1933) 19331214_art_1503 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 3, 14.12.1933) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340113_art_11478 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 13.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340123_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 1, 23.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340201_art_1517 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 1, 01.02.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340203_art_1517_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 1, 03.02.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340317_art_11573 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 4, 17.03.1934) 19340414_art_1526 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 4, 14.04.1934) 19340417_art_1526 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 4, 14.04.1934) 19340419_art_11629 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 2, 19.04.1934) 19340503_art_1529 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 03.05.1934) 19340609_art_11724 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 09.06.1934) 19340618_art_2353 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 68, lk 2, 18.06.1934) 19340706_art_11773 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 76, lk 3, 06.07.1934) 19340711_art_11773 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 11.07.1934) 19340725_art_1549 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 1, 25.07.1934) 19340813_art_11855_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 13.08.1934) 19340907_art_11895 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 103, lk 3, 07.09.1934) 19341114_art_11967 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 131, lk 3, 14.11.1934) 19341116_art_11997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 4, 16.11.1934) 19341128_art_11967 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 1, 28.11.1934) 19341203_art_11967 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 1, 03.12.1934) 19350125_art_12113 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 3, 25.01.1935) 19350130_art_1600 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 1, 30.01.1935) 19350204_art_1600 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 1, 04.02.1935) 19350220_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 20.02.1935) 19350225_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 1, 25.02.1935) 19350311_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 3, 11.03.1935) 19350318_art_1612_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935) 19350322_art_12215 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 3, 22.03.1935) 19350403_art_12246 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 39, lk 3, 03.04.1935) 19350412_art_12271 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 4, 12.04.1935) 19350424_art_12282 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 1, 24.04.1935) 19350429_art_1624 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 3, 29.04.1935) 19350506_art_12282 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 06.05.1935) 19350508_art_1624 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 3, 08.05.1935) 19350508_art_1623 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 3, 08.05.1935) 19350510_art_12317 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 16, 10.05.1935) 19350510_art_1624 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 16, 10.05.1935) 19350513_art_1624 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 3, 13.05.1935) 19350520_art_12338 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, lk 3, 20.05.1935) 19350531_art_12365 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 1, 31.05.1935) 19350626_art_1632 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 70, lk 1, 26.06.1935) 19350712_art_1641 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 77, lk 1, 12.07.1935) 19350717_art_1641 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 77, lk 1, 12.07.1935) 19350724_art_1641 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 82, lk 3, 24.07.1935) 19350726_art_1641 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 1, 26.07.1935) 19350729_art_1641_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 3, 29.07.1935) 19350729_art_1641_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 3, 29.07.1935) 19350911_art_12476 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 103, lk 4, 11.09.1935) 19350913_art_12476 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 104, lk 4, 13.09.1935) 19350916_art_12508 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 3, 16.09.1935) 19350923_art_12523 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 23.09.1935) 19350925_art_12508 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 4, 25.09.1935) 19351016_art_12565 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 4, 16.10.1935) 19351021_art_12565 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 3, 21.10.1935) 19351223_art_12683 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 6, 23.12.1935) 19300117_art_1676 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 1, 17.01.1936) 19360129_art_1676 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 1, 29.01.1936) 19360131_art_1676 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 31.01.1936) 19360203_art_1676 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 1, 03.02.1936) 19360316_art_12813 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 29, lk 4, 16.03.1936) 19360520_art_1700 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 1, 20.05.1936) 19360525_art_1700 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, lk 3, 25.05.1936) 19360615_art_1709 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 15.06.1936) 19360619_art_12997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 1, 19.06.1936) 19360916_art_13101 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 103, lk 3, 16.09.1936) 19370104_art_13246 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 04.01.1937) 19370122_art_13264 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 22.01.1937) 19370127_art_13272 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 3, 27.01.1937) 19370129_art_13272 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 2, 29.01.1937) 19370201_art_13287_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 01.02.1937) 19421117_art_2213 (Allikas: Valga Teataja (1941-1944), nr. 135, lk 4, 17.11.1942) A_5913_0001_lk30 (Allikas: J. Suttis (end P. Einer) Kalender 1914, lk 30, 1914)