Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Kesk 11, raekoda

Varasemad aadressi- või nimekujud: Sepa 1 // Kesk 27 // Lenini 11

Eelkäijad:   raekoda (kuni 1865. aastani) (Moskva 1, politseinumber 18) 1747-   Sepa x (vahimaja) -1864

Valga raekoda (VaM F 39:31) Valga raekoda (VaM F 39:31). XX sajandi algus.
Valga raekoda (VaM F 39:31) Valga raekoda (VaM F 39:31). XX sajandi algus.
Valga hilisklassitsistlik 1864 -1866 ehitatud puidust raehoone on unikaalne kogu Põhja-Baltikumis.

Raekoda ehitati Valga peaväljaku ja endise turuplatsi äärde vana vahimaja kohale aastatel 1864-66. Hoone haritorni tipus olev tuulelipp kannab aastaarvu 1865.1

1683. aasta linna plaani järgi oli raekoja kohal Luke mõisa sepa plats. Sellest tulenes ka tookordne tänavanimetus - Sepa2.

Raekoja ehituskoha valik, sarnaselt linna koolile, väljendas piirkonna tähtsust linna südames. Raekoja ees asus turuplats , mis oli politsei ja linnavalitsuse avalike teadaannete kohaks - raekojast astus välja linna käskjalg trummikesi põristades, tema kannul punase mütsirandiga tähtis linnaametnik suurte paberirullidega.2

Ajalugu
Vana 1747. aastal ehitatud puust raekoda oli kaunikesti lagunenud ja väikseks jäänud. Sellepärast pöördus raad 1848. aastal palvega Liivimaa kubermanguvalitsuse poole uue suurema raekoja hoone ostmiseks või ehitamiseks ja vana raekoja müümiseks avalikul oksjonil. Vanas raekojas olevat täiesti võimatu sisse seada nõutud tulekindlat ruumi dokumentide ja raha hoidmiseks, samuti vahituba (Postenzimmer). Suuremaid, soojemaid ja tervislikumaid ruume olevat hädasti vaja tarvis kantselei ja arhiivi jaoks ning rae istungite korraldamiseks3.

1862. aasta augustis toimunud rae istungi protokollis on fikseeritud üksmeelne otsus uue raekoja ehitamise kohta. 1862. oktoobris toimunud rae istungil vaieldi, kas ehitada hoone puust või kivist. Ühehäälne otsus oli ehitada kivist hoone.[3]

1862 on koostanud Valga linna kodanik Carl Otto Thomson, Carl Johanni poeg Valga uue raehoone esimese projekti. Arutelude jarel on Thomson seda muutnud, sh teinud variandi ümmarguse põhiplaaniga torni kohta. Uus projekt, mine järgi hoone ehitati, valmis 1864 algul. 7

1864. aasta projekti järgi rõhutas sümmeetrilise fassaadilahendusega puithoone tähtsust nelja külge avanevate akendega, tuulelipuga torn ja kolmnurkfrontoon valistrepiga peasissepääsu kohal. Hoone plekk-katusega keskosa on pea- ja õuefassaadil liseenidega risaliidina, maja akende all on tahveldis, karniisid on toetatud suure arvu puitkonsoolidega. Kahe poolega peaukse ja selle valgmiku kohal on sepiskonsoolidel plekist varikatus. Praeguse linnavapi asemel oli frontooni projekteeritud ümaraken. Ühekorruselise hoone savikivikattega poolkelpkatuse all oli kaks korterit, millesse sai õuest hoone otstes olevate treppide kaudu. Korterid olid kolmetoalised ja akendest avanes kaunis vaade kesklinnale. Raekoja alla jäi vana kelder. Linnavalitsus asus põhikorrusel, kus oli kassakolleegiumi- ja istungiruum, vastuvõtu- ja kantseleiruumid, arhiiv, raeteenrite kaks ruumi, bürgermeistri ehk linnapea tuba. Viimase kohal olev korter kuulus ilmselt samuti linnapeale, kes pääses oma korterist raekoja torni linna vaatama. Raekojas oli ahiküte kahhelahjude ja nelja korstnaga. Kuivtualetid hoone otstes olid mõlemal korrusel. Valgustuseks kasutati petrooleumilampe. Raekoda valgustasid kaks tänavalaternat, milles kasutati petrooli, alates 20.sajandi algusest gaasi. 7

1864. aasta jaanuaris otsustati raekojaks ümber ehitada tühjalt seisnud vahimaja (Wachhaus) turu ääres, mis 1824. aasta plaanil asus hoone numbriga 19 tähistatud platsil.1864. aasta märtsis kuulutati ümberehituse tööd vähempakkumisel välja. Hoone pidi tulema 14 sülda pikk, 6 sülda lai, 11 jalga kõrge im Lichten. Teisel korrusel pidi olema 6 ruutsülda pinda, 6 jalga kõrge im Lichten. Hoonele pidi ehitatama ka läbivaatega torn, mis oli 4 ruutsülda pindalaga ja kokku 4 sülda kõrge. Hoone kelder võib osaliselt olla säilinud vanast hoonest. Algselt pidid kõik laed olema karniisidega. Teisele korrusele viis 19 astmeline poolkeerdtrepp treitud balustritest käsipuuga. 16 astmega trepp või redel viis ärklikorruselt üles pööningule. Hoonel oli kokku 19 neljaosalist akent ja kuus punastest kahhelkividest ahju. Peale ametiruumide pidi hoones olema köök või kaks. Hoone mõlemates otstes oli laudadega üle löödud ning pappkatusega kaetud kemmergud. Katus ehitati suures osas vana maja katusekividest (7000 kivi) ja juurde telliti 1000 kivi.

Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - fassaad) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023)

Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - fassaad) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023)

Ehitustööd kestsid 1866. aasta märtsini. 15. märtsil 1866 kolis raad vanast raekojast uude ja tähistas ehitustööde lõppu õhtuse pidusöögiga3.

19. ja 20. sajandi vahetusel toimusid hoones mitmed ümberehitused: katusekorruse õuepoolne külg ehitati välja täiskorrusena ning hoone sai uue kujundusega välisviimistluse, mille käigus vahetati välja suurem osa laudvoodrist, mida varem iseloomustas klassitsistlik fassaadidekoor räästaaluse konsoolkarniisiga, vööndsimsid, profileeritud püstlaudisest liseenid ja ristkülikukujulised ehisraamid akende all1.

1935. aastal ehitati raekoda põhjalikult ümber. Ülemisele korrale ehitati ruumid elektri- ja hoolekande osakondadele. Peale remonti toodi ülemisele korrale linna tööbörs, mis asus enne seda Riia tänaval. Alumise korruse volikogu saal muudeti kassaruumiks. Linnapeale ehitati eraldi kabinet. Volikogu koosolekute saal viidi teisele poole maja otsa, kassaruumi asemele. Ümberehitusel ruumide jaotus viiakse läbi koridorsüsteemi alusel. Samuti asendati kivikatus plekk-katusega. 8

02.05.1939 linnavolikogu otsusega viidi raekoda Suur Sepa tänava nimestikust üle Kesk tänava nimestikku ja sai uueks aadressiks Kesk 27. 5 6

Hoonet on aja jooksul mitmeid kordi ümber ehitatud. 20. sajandil ehitati hoonele ka edelanurka juurdeehitus, mille otstarve on teadmata. See lammutati 1989. aastal, kui hoonet restaureeriti. 1997. aastal ehitati hoone esimene korrus ümber turismiinfopunktiks4. 2014. aastal ehitati uuesti ümber hoone läänepoolne esimene korrus turismiinfokeskuseks.

Asutused
Hoone on olnud algusest peale Valga linnavalitsuse ja Valga linnavolikogu tegutsemiskohaks. Valga linnavalitsus kolis hoonest Puiestee 8 hoonesse 1993-1994. aastal. Kuni 2017. aastani tegutses hoones linnavolikogu, hiljem vallavolikogu.

19. sajandi lõpul mahtus raekotta ka linna raamatukogu, üldhaigekassa, arhiiv. 20. sajandil on seal tegutsenud linna täitevkomitee, perekonnaseisuamet, turismiinfokeskus (avati turismiinfopunktina 23.05.1997), arenguagentuur.

Ehitusjoonised
Rahvusarhiivis on säilinud ehitusjoonised
- 1862. aasta ehitusprojekt koos korruste plaanidega ning kahe erineva tornikupli variandiga 7
- 1864. aasta ehitusprojekt koos korruste plaanidega 7
- arhiivi jaoks juurdeehituse eskiisiga (dateerimata, arvatavasti 1934. aastast vt september 1934 ) 7

  1. Kultuurimälestiste riiklik register, Valga Raekoda, https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23320, 16.01.2022 

  2. Ajalooline Valga, Raekoda, Kesk 11, lk 23-24, 1999 

  3. Rahvusarhiiv, Valga raekoda. Ajalooline õiend., ERA.T-76.1.11390, 1984 

  4. Valgamaa aastaraamat 1997, lk 15, 1998 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 05.05.1939 

  6. Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 4, 16.06.1939 

  7. Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023 

  8. Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 1, 17.07.1935 

Mainimisi aastatel:
12.12.2023/admin
seotud pildid
Valga raekoda (VaM F 39:31) Valga raekoda (VaM F 39:31). XX sajandi algus. Valga raekoda 1972 Raekoda postkaardil Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - fassaad) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023) Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - teine korrus) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023) Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - esimene korrus) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023) Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - vaade läänest) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023) Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (fragment - kelder) (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023) Valga raekoja ehitusprojekt 1864. aastast (Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.3084.5.14, 17.11.2023) Keiser Aleksander III kroonimise pühitsemine (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 84:12, 1883) Fotomontaaž Valga hoonetest (postkaart VaM F 818) Fotomontaaž Valga hoonetest (postkaart VaM F 818) Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Seltsi 35. aastapäev (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 84:37, 1902) Valga raekoda (Allikas: Valga Muuseum, VaM Fp 4053 F 2891/334, 26.11.2023) Sepa tänav vaatega läänest ida suunas (Allikas: digar.ee, https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:68001/11424, 16.01.2022) Valga. Sepa tänava algus (	20. sajandi algus) (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1397:2, 21.04.2022) Vaade Valga raekojale (1930 (Kümnend)) (Allikas: Rahvusarhiiv, EAA.2111.1.15470.2, 12.05.2022) Valga Linavabrik (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 518:1, 18.05.2022) Miiting Valga Raekoja ees 10. märts 1917. (Allikas: Rahvusarhiiv, ERAF.2.2.3295.3, 27.07.2022) Valga Linna VTÜ pritsimehed Valga raekoja ees (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2183:1/N, 13.08.2022) Valga. Vaade raekojale, Haynbergi maja (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 1663:11, 21.10.2023) Valga linnapea Kalina Mavrina oma kabinetis vastavatud raekojas (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.267.0.164072, 08.04.2024) 19120210_art_4845 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 34, lk 2, 10.02.1912) 19210127_art_5837 (Allikas: Rajalane, nr. 21, lk 4, 27.01.1921) 19210207_art_6532 (Allikas: Rajalane, nr. 28, lk 4, 07.02.1921) 19210317_art_6576 (Allikas: Rajalane, nr. 58, lk 3, 17.03.1921) 19210426_art_6616 (Allikas: Rajalane, nr. 73, lk 4, 26.04.1921) 19220104_art_6788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 04.01.1922) 19220125_art_6802 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 25.01.1922) 19221101_art_7035 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 80, lk 3, 01.11.1922) 19221111_art_7048 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 3, 11.11.1922) 19230105_art_7100 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 05.01.1923) 19230105_art_7103 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 4, 05.01.1923) 19230210_art_7134 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 2, 10.02.1923) 19230224_art_7154_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 24.02.1923) 19230321_art_7189 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 4, 21.03.1923) 19230425_art_7215 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 3, 25.04.1923) 19230711_art_7282 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 4, 11.07.1923) 19230728_art_7290 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3-4, 28.07.1923) 19230829_art_7303 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 4, 29.08.1923) 19230915_art_811 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 3, 19.09.1923) 19230922_art_7320 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 3-4, 22.09.1923) 19230929_art_7328 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 4, 29.09.1923) 19231024_art_7351 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 82, lk 2, 24.10.1923) 19231024_art_7358 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 82, lk 4, 24.10.1923) 19231027_art_7351_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 2-3, 27.10.1923) 19231107_art_7379 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 4, 07.11.1923) 19231117_art_7358 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 4, 21.11.1923) 19231128_art_7403 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 28.11.1923) 19231205_art_7385 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 94, lk 2, 05.12.1923) 19231212_art_7419 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 2, 12.12.1923) 19250103_art_7788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 4, 03.01.1924) 19240109_art_7445 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 3, 09.01.1924) 19240209_art_7480 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 4, 09.02.1924) 19240521_art_7606 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 2, 21.05.1924) 19240625_art_7640 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 25.06.1924) 19240802_art_7663 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, 2-3, 02.08.1924) 19240913_obj_257 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 4, 13.09.1924) 19241004_art_7709 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 4, 04.10.1924) 19241213_art_7775_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 1-2, 13.12.1924) 19250110_art_7798 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 4, 10.01.1925) 19250228_art_875 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 28.02.1925) 19250905_art_7984 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 13.09.1925) 19250926_art_7984 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 39, lk 1, 26.09.1925) 19251128_art_8057 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 4, 28.11.1925) 19260130_art_8132 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 30.01.1926) 19260130_art_8134 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 4, 30.01.1926) 19260217_art_8162 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 4, 17.02.1926) 19260303_art_8192 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 4, 03.03.1926) 19260324_art_8224 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 24.03.1926) 19260327_art_8224 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 3, 27.03.1926) 19260428_art_8281 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 3, 28.04.1926) 19260512_art_8289 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 12.05.1926) 19260626_art_8342 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 4, 26.06.1926) 19260703_art_931 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 2, 03.07.1926) 19260901_art_8394 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 1, 01.09.1926) 19261110_art_8503 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 4, 10.11.1926) 19261211_art_8554 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 4, 11.12.1926) 19270129_art_957 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 29.01.1927) 19270205_art_8628 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 4, 05.02.1927) 19270216_art_961 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 16.02.1927) 19270316_art_8674 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 3, 16.03.1927) 19270330_art_8694 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 30.03.1927) 19270427_art_8735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 27.04.1927) 19270504_art_8752 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 1, 04.05.1927) 19270629_art_8839 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 2, 29.06.1927) 19270702_art_8839 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 02.07.1927) 19270727_art_8854 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 27.07.1927) 19270810_isik_1710 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 1, 10.08.1927) 19270820_art_989 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 1, 20.08.1927) 19270820_art_8874 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 4, 20.08.1927) 19270824_art_990 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 24.08.1927) 19270914_art_8898 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 14.09.1927) 19270924_art_8915 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 3, 28.09.1927) 19271012_art_8933 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 12.10.1927) 19271026_art_8949 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 4, 26.10.1927) 19271214_art_9001 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 3, 14.12.1927) 19280125_art_9047 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 2, 25.01.1928) 19280128_art_9047 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 28.01.1928) 19280215_art_9064 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 15.02.1928) 19280218_art_9064 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 2, 18.02.1928) 19280218_art_9066 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 2, 18.02.1928) 19280224_art_5806 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 2, 24.02.1928) 19280314_art_9094 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 4, 14.03.1928) 19280328_art_9112 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 28.03.1928) 19280331_art_9112 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 26, lk 4, 31.03.1928) 19280602_art_9186 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 42, lk 4, 02.06.1928) 19280627_art_9204 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 27.06.1928) 19280630_art_9207 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 30.06.1928) 19280725_art_9223 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 25.07.1928) 19280828_art_9250 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 3, 28.08.1928) 19280830_art_9255 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 30.08.1928) 19280908_art_9255 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 5, 08.09.1928) 19280911_art_9255 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 76, lk 5, 11.09.1928) 19280913_art_9255 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 77, lk 2, 13.09.1928) 19281002_art_9283 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 85, lk 2, 02.10.1928) 19281018_art_9380 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 39, lk 4, 18.10.1928) 19281120_art_9338 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 1, 20.11.1928) 19281122_art_9341 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 3, 22.11.1928) 19281124_art_1053 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 5, 24.11.1928) 19281211_art_9358 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 3, 11.12.1928) 19281215_art_9358 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 4, 15.12.1928) 19290110_art_9341 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 4, 10.01.1929) 19290112_art_1073 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 5, 12.01.1929) 19290117_art_1073 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 3, 17.01.1929) 19290117_art_9388 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 3, 17.01.1929) 19290129_art_9405 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 29.01.1929) 19290129_art_9405_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 4, 29.01.1929) 19290129_art_9421 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 4, 29.01.1929) 19290202_art_635 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 02.02.1929) 19290202_art_9405 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 5, 02.02.1929) 19290202_art_1073 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 5, 02.02.1929) 19290226_art_9448 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 2, 26.02.1929) 19290319_art_9475 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 19.03.1929) 19290323_art_9475_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 5, 23.03.1929) 19290516_art_9557 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 1, 16.05.1929) 19290525_art_9572 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 25.05.1929) 19290528_art_9572 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 2, 28.05.1929) 19290604_art_9586 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 3, 04.06.1929) 19290604_art_9587 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 3, 04.06.1929) 19290615_art_9586 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 3, 15.06.1929) 19290618_art_9603 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 67, lk 1, 18.06.1929) 19290718_art_1108 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 18.07.1929) 19290822_art_1108 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 94, lk 3, 22.08.1929) 19290914_art_1117_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 104, lk 5, 14.09.1929) 19290917_art_1117 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 3, 17.09.1929) 19290926_art_9687 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 3, 26.09.1929) 19291015_art_9708 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 15.10.1929) 19291022_art_9721 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 4, 22.10.1929) 19291026_art_9721 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 2, 26.10.1929) 19291102_org_71 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 4, 02.11.1929) 19291109_art_9738 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 128, lk 5, 09.11.1929) 19291114_art_9738 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 130, lk 3, 14.11.1929) 19291119_art_9738 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 3, 19.11.1929) 19291205_art_9772 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 5, 05.12.1929) 19291210_art_9772 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 3, 10.12.1929) 19291214_art_9772 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 4, 14.12.1929) 19291224_art_9792 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 5, 24.12.1929) 19300109_art_9803 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 3, 09.01.1930) 19300123_art_9816 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 2, 23.01.1930) 19300201_art_1146 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 01.02.1930) 19300201_art_1146_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 2, 01.02.1930) 19300204_art_1147 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 2, 04.02.1930) 19300208_art_1147 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 2, 08.02.1930) 19300301_art_9854 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 5, 01.03.1930) 19300325_art_9884 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 2, 25.03.1930) 19300325_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.03.1930) 19300419_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 12, 19.04.1930) 19300624_art_9992 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 69, lk 3, 24.06.1930) 19300717_art_10014 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 17.07.1930) 19300826_art_10065 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 3, 26.08.1930) 19300916_art_1192 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 3, 16.09.1930) 19301018_art_10145_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 4, 18.10.1930) 19301030_art_10158 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 124, lk 3, 30.10.1930) 19301101_art_10158 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 3, 01.11.1930) 19301122_art_10187 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 5, 22.11.1930) 19301230_art_10227 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 148, lk 3, 30.12.1930) 19310903_art_10479 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 3, 03.09.1931) 19310912_art_1295 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 104, lk 4, 12.09.1931) 19310915_art_1293 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 3, 15.09.1931) 19310917_art_1295_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 4, 17.09.1931) 19310922_art_10493 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 22.09.1931) 19311031_art_1307 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 3, 31.10.1931) 19311117_art_10554 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 3, 17.11.1931) 19311119_art_10556 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 133, lk 3, 19.11.1931) 19311126_art_10563 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 136, lk 3, 26.11.1931) 19311203_art_1316 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 4, 03.12.1931) 19311208_art_1316 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 3, 08.12.1931) 19311212_art_10586 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 4, 12.12.1931) 19320130_art_10648 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 3, 30.01.1932) 19320301_art_10677 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 01.03.1932) 19320310_art_10689 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 26, lk 4, 10.03.1932) 19320524_art_10782 (Allikas: Lõuna-Eesti, erinumber, 24.05.1932) 19320528_art_10785 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 28.05.1932) 19320726_art_10842 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 3, 12.07.1932) 19320721_art_10847 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 21.07.1932) 19320721_art_10847 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 21.07.1932) 19320823_art_1377 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 20.08.1932) 19320823_art_1377 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 20.08.1932) 19320823_art_10876 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 93, lk 3, 23.08.1932) 19320827_art_10876 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 3, 27.08.1932) 19320927_art_10916 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 1, 27.09.1932) 19321001_art_10916 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 01.10.1932) 19321004_art_10927 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 1, 04.10.1932) 19321013_art_10927 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 1, 04.10.1932) 19321013_art_10927 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 1, 04.10.1932) 19321025_art_10952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 1, 25.10.1932) 19321029_art_10952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122,  lk 2, 29.10.1932) 19321124_art_10989 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 133, lk 1, 24.11.1932) 19321126_art_10989 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 2, 26.11.1932) 19321206_art_11000 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 1, 06.12.1932) 19321210_art_11007 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 1, 13.12.1932) 19321213_art_11011 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 5, 13.12.1932) 19321220_art_11007 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 1, 13.12.1932) 19321215_art_11013 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 1, 15.12.1932) 19321217_art_11013 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 5, 17.12.1932) 19321220_art_11013 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 1, 20.12.1932) 19321220_art_11007 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 1, 13.12.1932) 19321220_art_11020 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 20.12.1932) 19330202_art_638 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 2, 02.02.1933) 19330228_art_11077 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 16.02.1933) 19330228_art_11077 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 16.02.1933) 19330224_art_1419 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 2, 24.02.1933) 19330228_art_1419 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 2, 28.02.1933) 19330228_art_11077 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 16.02.1933) 19330228_art_11077_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1933) 19330504_art_11155 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 1, 04.05.1933) 19330509_art_11141 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 1, 09.05.1933) 19330509_art_11167 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 09.05.1933) 19330511_art_11167 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 11.05.1933) 19330909_art_1470 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 101, lk 3, 09.09.1933) 19330912_art_1470 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 3, 12.09.1933) 19331028_art_11369_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 1, 28.10.1933) 19331111_org_81_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 128, lk 1, 11.11.1933) 19331116_art_11402 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 130, lk 3, 16.11.1933) 19331123_art_11414 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 3, 25.11.1933) 19331202_art_11414 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 02.12.1933) 19331216_art_11393 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 4, 16.12.1933) 19331223_art_11450 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 4, 23.12.1933) 19340111_art_11471 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340113_art_11471 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 13.01.1934) 19340127_art_11495 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 1, 27.01.1934) 19340201_art_1517 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 1, 01.02.1934) 19340203_art_1517_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 1, 03.02.1934) 19340419_art_11627 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 1, 19.04.1934) 19340524_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 24.05.1934) 19340526_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934) 19340602_art_11697 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 2, 02.06.1934) 19340706_art_11773 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 76, lk 3, 06.07.1934) 19340718_art_11788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 4, 18.07.1934) 19340808_art_11846 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 1, 08.08.1934) 19340810_art_11846 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 3, 10.08.1934) 19340827_art_1557_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 27.08.1934) 19340829_art_11874 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 3, 29.08.1934) 19340831_art_1557_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 3, 31.08.1934) 19340831_art_1560 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 4, 31.08.1934) 19340903_art_1560 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 101, lk 1, 03.09.1934) 19340921_art_11874 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 1, 21.09.1934) 19341015_art_11938 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 2, 15.10.1934) 19341022_art_11963 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 3, 22.10.1934) 19341026_art_11963_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 124, lk 3, 26.10.1934) 19341026_art_11969 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 124, lk 3, 26.10.1934) 19341121_art_1587 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 3, 21.11.1934) 19341121_art_12004 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 4, 21.11.1934) 19341123_art_1587 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 23.11.1934) 19341130_art_12019 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 6, 30.11.1934) 19341205_art_12040 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 4, 05.12.1934) 19341210_art_12039 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 3, 10.12.1934) 19341212_art_12049 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 12.12.1934) 19341217_art_12049 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 12.12.1934) 19341217_art_12049 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 12.12.1934) 19341229_art_12067 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 149, lk 3, 29.12.1934) 19350118_isik_748 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 4, 18.01.1935) 19350121_art_12102 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 4, 21.01.1935) 19350125_art_12109 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 1, 25.01.1935) 19350201_art_12128_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935) 19350204_art_1600 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 1, 04.02.1935) 19350213_art_12151 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 13.02.1935) 19350215_art_12151 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 1, 15.02.1935) 19350225_art_1608 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 1, 25.02.1935) 19350227_art_12177 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 27.02.1935) 19350227_art_12180 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 4, 27.02.1935) 19350301_art_12177 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 26, lk 3, 01.03.1935) 19350306_art_12184 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 1, 06.03.1935) 19350325_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 35, lk 3, 25.03.1935) 19350329_art_12219_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935) 19350403_art_12244 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 39, lk 3, 03.04.1935) 19350403_art_12249 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 1, 05.04.1935) 19350405_art_12244 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 3, 05.04.1935) 19350412_art_12269 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 3, 12.04.1935) 19350415_art_1620_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350415_art_1620_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350418_art_12279 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 1, 18.04.1935) 19350418_art_12269 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 2, 18.04.1935) 19350424_art_12284 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 3, 24.04.1935) 19350426_art_12288_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 26.04.1935) 19350426_art_12288_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 26.04.1935) 19350429_art_1624 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 3, 29.04.1935) 19350506_art_12282 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 06.05.1935) 19350527_art_12357 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 3, 27.05.1935) 19350531_art_12365 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 1, 31.05.1935) 19350607_art_12382 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 12.06.1935) 19350607_art_12382_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 4, 12.06.1935) 19350708_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 3, 08.07.1935) 19350715_art_1637_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935) 19350717_art_1639 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 1, 17.07.1935) 19350722_art_1638 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 4, 22.07.1935) 19350724_art_12439 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 82, lk 4, 24.07.1935) 19350823_art_1646 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 4, 23.08.1935) 19350823_art_12473 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 5, 23.08.1935) 19350904_art_1650 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 3, 04.09.1935) 19350909_art_1650 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 3, 09.09.1935) 19350920_art_12518 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 3, 20.09.1935) 19350923_art_1653 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 23.09.1935) 19350923_art_12522 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 23.09.1935) 19350925_art_1653 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 3, 25.09.1935) 19350927_art_12522 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 27.09.1935) 19351009_art_12544 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 3, 09.10.1935) 19351009_art_12545 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 3, 09.10.1935) 19351011_art_12544 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 116, lk 3, 11.10.1935) 19351014_art_12557 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 14.10.1935) 19351016_art_12560 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 1, 16.10.1935) 19351023_art_12578 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 121, lk 1, 23.10.1935) 19351120_art_12626 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 133, lk 3, 20.11.1935) 19351125_art_12633 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 25.11.1935) 19351125_art_12637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 25.11.1935) 19351129_art_12633 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 29.11.1935) 19351129_art_12637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 29.11.1935) 19360122_art_12720 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 22.01.1936) 19360122_art_12724 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 4, 22.01.1936) 19360124_art_12726 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 24.01.1936) 19360127_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 3, 27.01.1936) 19360131_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 31.01.1936) 19360207_art_12722 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 4, 07.02.1936) 19360210_art_12749 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 1, 10.02.1936) 19360214_art_12758 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 18, lk 1, 14.02.1936) 19360222_art_1680 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 2, 22.02.1936) 19360226_art_1680 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936) 19360226_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936) 19360226_art_12778 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 4, 26.02.1936) 19360228_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936) 19360302_art_12786 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 3, 02.03.1936) 19360302_art_12788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 3, 02.03.1936) 19360306_art_12790 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 1, 06.03.1936) 19360309_art_12778 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 26, lk 3, 09.03.1936) 19360313_art_12800 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 3, 13.03.1936) 19360313_art_12788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 4, 13.03.1936) 19360415_art_12863 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 4, 15.04.1936) 19360422_art_12881 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 4, 22.04.1936) 19360424_art_3434 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 3, 24.04.1936) 19360511_art_1697 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 1, 11.05.1936) 19360518_art_12945 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 4, 18.05.1936) 19360520_art_12947 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 1, 20.05.1936) 19360527_art_1701 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 27.05.1936) 19360529_art_12956 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 10, 29.05.1936) 19360605_art_1707 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 1, 05.06.1936) 19360608_art_1707 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 1, 08.06.1936) 19360828_art_13071 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 1, 31.08.1936) 19360923_art_13109 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 2, 23.09.1936) 19360923_art_1728 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 3, 23.09.1936) 19360923_art_1730 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 3, 23.09.1936) 19360928_art_1730 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 28.09.1936) 19361009_art_13119 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 113, lk 3, 09.10.1936) 19361016_art_13131 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 116, lk 1, 16.10.1936) 19361019_art_13135 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 19.10.1936) 19361028_art_1745 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 121, lk 3, 28.10.1936) 19361106_art_13150 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 6, 06.11.1936) 19361207_art_13205 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 1, 07.12.1936) 19361209_art_13205 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 1, 09.12.1936) 19361218_art_13228 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 2, 18.12.1936) 19390328_art_12321 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 35, lk 3, 29.03.1939) 19390505_art_1935 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 05.05.1939) 1924kalender-19 (Allikas: Walga kalender 1924, Üleüldistarvilised asutused, lk 19, 1923)