Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Valga turg (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2718:2, 16.01.2022)
Valga turg (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2718:2, 16.01.2022)
1900ndate aastate alguses kerkis teravalt turu asukoha küsimus. Pärast pikki vaidlusi viidi turuplats Jaani kiriku juurest "mäele" ehk Pihkva (Vabaduse) ja Aleksandri (Lai) tänava juurde.

1905. aastal otsustati pärast pikki vaidlusi turg ehitada Pihkva [Vabaduse] tänavale Issidori kiriku juurde. Seni toimus kauplemine Pihkva ja Aleksandri tänava nurgal.3

Linnavolikogu otsusega lõpetati turg Jaani kiriku juures lõplikult 31.03.1911.3

31.03.1911 valmis turuplats Isidori kiriku ees.

Hans Eineri märgete järele:
Varsti kohe peale selle, kui eestlased tugeval ühinemisel olid saanud linnapea koha ja omanud palju õigusi, tekkisid nüüd eestlaste eneste vahel tülid linnavolikogus. Palju omavahelist tüli sünnitas turu "platsi küsimus", millepärast aastate kaupa volikogus vägipulka veeti. Valga endine turuplats oli linnakiriku ümber. Kauplemine ja ärielu koondus peaasjalikult turu äärde ja selle ligidale Riia, Sepa ja Härrade tänavaile, kuna sealt kaugemal äriline vaikus valitses. Mäepoolsesse ehk vaksalipoolsesse linna, Vabaduse, Kungla, Laia ja Võru tänavaile olid aga uued linnaosad tekkinud, kelle majaomanikud kadeda silmiga alalinna ärimeeste peale vaatasid, kes turust ja turu ligidusest ikka rohkem ja rohkem "rasva" läksid. Turuküsimuses jagunesid "linnaisad" rahvuse peale vaatamata kahte leeri: "mäemeesteks" ja "alameesteks". Mäemehed, so uute linnaosade elanikud, nõudsid: turg toodagu mäelinna, millest aga alamehed, so vanalinna mehed-elanikud midagi teada ei tahtnud. Et turuplats linnakiriku ümber kitsaks kippus jääma, seda ei salanud ka alamehed. Nad otsisid aga uut ruumikamat platsi alalinnas. Pandi ette Rückeri aed ühes Läti seltsi aiaga, peale selle teisel pool Puiestee tn seisev rattasõitjate seltsi aed ühes Rasumovski (Kahni) aiaga. Muist mäemehi kavatsesid turgu peaaegu linnast välja viia, kroonu viinalao vastu, katoliku kiriku juurde Oosoli mõisa väljale, kus linnal suurem vaba plats oli, millele aga nende enamus päri ei olnud. Pärast pikki tülisid ja vaidlusi lepiti viimaks kokku: kaks (praegust) turuplatsi avada, üks ala- ja teine mäelinna. Alalinnas lõhuti seks otstarbeks Kesk tn Kronbergi (praeguse Adamsoni) ja Petersoni (praeguse Põderi) majade vahel seisev linna haigemaja maha ja selle krundist, mille juurde siiluke Kronbergi aiast tüki linnaheinamaa vastu vahetati, moodustati praegune heina- ja puuturg. Mäel osteti Vabaduse tänaval Rehdeli (praeguse Tamme) ja Siilaki majade vahel seisev eraisiku maja mahalõhkumiseks, ühendati selle krundiga kolme eraisiku käest ostetud kuni saksa surnuaia teeni ulatavad aiamaalapid ning nende taga olev saksa surnuaiani ja Isidori (vene) kirikuni küündiv linna vana kasarmukrunt. Et tururahvast alalinnast võimalikult eemale hoida, seks ehitati mäemeeste tahtel Tartu maanteelt läbi Pedeli luha uus turutee, praeguse Pika tänava alumine osa, milleks ülejõe olev maa-ala Räni talu omaniku käest põlisele rendile tuli võtta. Aga ka alamehed ei puhanud enne, kui nende turult Naha tänav mööda elektrijaama Tartu maanteeni pikendati. Esialgse kavatsuse järele pidi turgu peetamat 3 päeva alalinnas ja 3 päeva mäelinnas. Linna volikogu otsustas nimelt 3 päeva asemel kõik 6 äripäeva nädalas turupäevadeks välja kuulutada, mis ka sündis. Aga sellest ilusast linnaisade plaanist tõmbasid maamehed kriipsu läbi. Nad ilmusid nagu ennegi ikka esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval turule, kuna kolmel teisel päeval turuplatsil täieline tühjus haigutas. Kuna mäemeestel volikogus küll väikene ülekaal oli, viidi turg peaasjalikult ikkagi mäele, kuhu ka lihapoed ehitati. Alalinna turuplatsile jäeti puud, õled, heinad ja tõpralaadad ning ehitati kaalukoda. Linnaisad arvasid, et nüüd on turuküsimus lõpetatud ja rahu majas, kuid eksisid. Vana turu äärsed häid päevi näinud ärimehed, suuremalt jaolt muulased, ei võinud mäemeestele turu "evakueerimist" ja neilt kaugele viimist kuidagi andeks anda. Otsiti abinõusid, kuidas uuele mäeturu tegevusele kaikaid jalgu visata – ja leitigi. Luke mõisa omaniku nõusolekul ja kaastegevusel korraldati tema krundil, väljaspool linna piiri Luke kiriku juures uus (praegune Läti Valga) turuplats, mis suuremale jaole alalinnale ja Purakülale palju ligemal kui mäeturg. Et Luke turg Valga ümbruskonna maarahvale, välja arvatud Võru ja Priimetsa teed sõitjad, juurdepääsetavam oli kui linna turg, siis tõi ta linnale saamata jäänud tururaha näol palju kahju. Linnavalitsuse katsed ja kaebused teda sulgeda jäid tagajärjeta. Luke turu võistlus kestis kuni Eesti aja aluni, kus ta suleti.

  1. folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb), Valga linna ajaloolised traditsioonid, http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/valga/valga.html, 1927 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 2, 13.03.1926 

  3. Juzar, M., Mets, E., Rosenberg, T., Valga muuseumi aastaraamat 2000, Valga vanad äritänavad, lk 28, 2001 

Mainimisi aastatel:
14.03.2024/admin
seotud pildid
Valga turg (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2718:2, 16.01.2022) Revolutsionäärid Valgas. Issidori peakirik (Allikas: Internet, https://osta.img-bcg.eu/item/orig/7582/90487582.jpg, 29.05.2022) Valga tuletõrje juubelipidustused 1917 (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav, TTM F 31, 16.01.2022) 3. Üksiku Jalaväepataljoni paraad 24.02.1934 3. Üksiku Jalaväepataljoni ülem kolonel E. Ahman VR I/3 juhtimas pataljoni paraadmarssi vabariigi aastapäeval (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.48.A.101.31, 16.01.2022) Valga turuplats ja Isidori kirik 1937. aastal (Allikas: Wikimedia Commons, Estland, Valk/Walk (Valga): Stadtansicht; Orthodoxe Kirche in Valk, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CH-NB_-_Estland,_Valk-Walk_(Valga)-_Stadtansicht_-_Annemarie_Schwarzenbach_-_SLA-Schwarzenbach-A-5-16-148.jpg, 16.01.2022) Vabadusristi kavaleride rongkäik Valgas. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.114.4.620, 22.07.2022) Vabadusristi kavaleride rongkäik Valgas (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.114.4.621, 22.07.2022) Demonstratsioon - miiting Valga turuplatsil 10. märts 1917. (Allikas: Rahvusarhiiv, ERAF.2.2.3295.1, 27.07.2022) Demonstratsioon - miiting Valga turuplatsil 10. märts 1917. (Allikas: Rahvusarhiiv, ERAF.2.2.3295.2, 27.07.2022) 19030827_art_3704 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 190, lk 4, 27.08.1903) 19040923_art_3801_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 214, lk 3, 23.09.1904) 19050208_art_3835_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 31, lk 3, 08.02.1905) 19050208_art_3835_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 31, lk 3, 08.02.1905) 19070404_art_214 (Allikas: Sõna, nr. 25, lk 4, 04.04.1907) 19070825_art_4177 (Allikas: Sõna, nr. 65, lk 4, 25.08.1907) 19080611_art_4359 (Allikas: Sõna, nr. 44, lk 3, 11.06.1908) 19080915_art_4412 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 1, lk 4, 15.09.1908) 19090115_art_4465 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 11, lk 2, 15.01.1909) 19090716_art_4538 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 157, lk 2, 16.07.1909) 19211114_art_6749 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 4, 14.11.1921) 19221223_art_7094 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 4, 23.12.1922) 19230224_art_788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 24.02.1923) 19231205_art_7413 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 94, lk 3, 05.12.1923) 19240130_art_7467 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 30.01.1924) 19240202_art_822 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 2, 02.02.1924) 19240227_art_824 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 2-3, 27.02.1924) 19240430_art_7568 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 2-3, 30.04.1924) 19240517_art_7605 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 4, 17.05.1924) 19240625_art_7640 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 25.06.1924) 19241004_art_7709 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 4, 04.10.1924) 19241213_art_7775_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 1-2, 13.12.1924) 19250926_art_7998 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 39, lk 2, 26.09.1925) 19251010_art_8018 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 6, 10.10.1925) 19251010_obj_43 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 6, 10.10.1925) 19251128_art_8046 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 1, 28.11.1925) 19251205_art_8046 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 05.12.1925) 19260102_art_8098 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 1, 02.01.1926) 19260227_art_910 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 27.02.1926) 19260304_art_910 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 3, lk 4, 04.03.1926) 19260313_art_x (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 2, 13.03.1926) 19260529_art_924 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 1, 29.05.1926) 19260619_art_928 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 42, lk 3, 19.06.1926) 19261027_art_8484 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 4, 27.10.1926) 19261106_art_8484 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 82, lk 3, 06.11.1926) 19270216_art_8639 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 16.02.1927) 19270226_art_964 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 3, 26.02.1927) 19270518_art_8772 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 1, 18.05.1927) 19270525_art_8772 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 3, 25.05.1927) 19270824_art_990 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 24.08.1927) 19270910_art_8905 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 70, lk 1, 10.09.1927) 19271109_art_8965 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 4, 09.11.1927) 19271126_art_8981 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 4, 26.11.1927) 19271208_art_8981 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 47, lk 3, 08.12.1927) 19280104_art_9026 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 04.01.1928) 19280114_art_9036 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 4, 14.01.1928) 19280229_art_1018 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 2, 29.02.1928) 19280523_art_9165 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 3, 23.05.1928) 19281204_art_1061 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 3, 04.12.1928) 19281213_art_1061 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 116, lk 5, 13.12.1928) 19281218_art_1061 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 3, 18.12.1928) 19290618_art_1906 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 67, lk 3, 18.06.1929) 19290831_art_9655 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 4, 31.08.1929) 19290914_art_1117_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 104, lk 5, 14.09.1929) 19291126_art_9758 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 4, 26.11.1929) 19291224_art_9792 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 5, 24.12.1929) 19291231_art_9794 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 148, lk 2, 31.12.1929) 19300104_art_9794 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 1, 04.01.1930) 19300227_art_1150 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 27.02.1930) 19300301_art_9854 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 5, 01.03.1930) 19300419_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 12, 19.04.1930) 19300424_art_1165 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 24.04.1930) 19300426_art_1165 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 1, 26.04.1930) 19300426_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 2, 26.04.1930) 19300531_art_9945 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 2, 31.05.1930) 19300603_art_9945 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 1, 03.06.1930) 19300911_art_1189 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 103, lk 3, 11.09.1930) 19301122_art_10187 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 5, 22.11.1930) 19320105_art_1328 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 05.01.1931) 19310108_art_1217 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 3, lk 3, 08.01.1931) 19310219_art_1230 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 3, 19.02.1931) 19310224_art_10293 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 1, 24.02.1931) 19310224_art_1230 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 2, 24.02.1931) 19310228_art_1230 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 2, 28.02.1931) 19310519_art_1255 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, lk 2, 19.05.1931) 19310716_art_10448 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 16.07.1931) 19310813_art_1276 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 4, 13.08.1931) 19311126_art_10563 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 136, lk 3, 26.11.1931) 19311128_art_10560 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 1, 28.11.1931) 19311212_art_10586 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 4, 12.12.1931) 19311217_art_10586 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 145, lk 3, 17.12.1931) 19320105_art_10623 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 2, 05.01.1932) 19320112_art_10623 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 3, lk 1, 12.01.1932) 19320227_art_1342 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 3, 27.02.1932) 19320531_art_10784 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 4, 31.05.1932) 19320721_art_1374 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 1, 21.07.1932) 19320802_art_1374 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 1, 21.07.1932) 19320802_art_1374 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 1, 21.07.1932) 19321213_art_11011 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 5, 13.12.1932) 19321220_art_11007 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 1, 13.12.1932) 19321220_art_11007 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 1, 13.12.1932) 19321220_art_11020 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 20.12.1932) 19330103_art_1404 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 03.01.1933) 19330105_art_1404 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 1, 05.01.1933) 19330224_art_1419 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 2, 24.02.1933) 19330228_art_1419 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 2, 28.02.1933) 19330513_art_11174 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 1, 13.05.1933) 19330516_art_11174 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 1, 13.05.1933) 19330516_art_11174 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 1, 13.05.1933) 19330523_art_1432 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 3, 23.05.1933) 19330523_art_1432_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 4, 23.05.1933) 19331212_art_11442 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 5, 12.12.1933) 19331216_art_1505 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 16.12.1933) 19331221_art_11442 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 145, lk 2, 21.12.1933) 19331223_art_11456 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 5, 23.12.1933) 19331223_art_11457 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 3, 23.12.1933) 19331230_art_11456 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 3, 30.12.1933) 19340104_art_1513 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 04.01.1934) 19340106_art_11466 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 4, 06.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340123_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 1, 23.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340125_art_11493 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 1, 25.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340127_art_11493 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 3, 27.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340203_art_1517_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 11.01.1934) 19340220_art_1521 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 4, 20.02.1934) 19340224_art_1521 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 24.02.1934) 19340227_art_1521 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 1, 27.02.1934) 19340524_art_11687 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 24.05.1934) 19340526_art_11687 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934) 19340529_art_11687 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 1, 29.05.1934) 19340702_art_11766 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 3, 02.07.1934) 19340713_art_11786 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 13.07.1934) 19340813_art_11855_4 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 13.08.1934) 19340917_art_11909 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 4, 17.09.1934) 19341126_art_12008 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 136, lk 3, 26.11.1934) 19341130_art_12008_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 5, 30.11.1934) 19341130_art_12008_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 5, 30.11.1934) 19341130_art_12018 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 6, 30.11.1934) 19341205_art_12040 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 4, 05.12.1934) 19341210_art_12040 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 3, 10.12.1934) 19350102_art_1596 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 1, 02.01.1935) 19350102_art_1596_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 4, 02.01.1935) 19350104_art_1596 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 1, 04.01.1935) 19350111_art_12087 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 4, 11.01.1935) 19350114_art_12089 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 1, 14.01.1935) 19350213_art_12148 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 1, 13.02.1935) 19350220_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 20.02.1935) 19350222_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 22.02.1935) 19350225_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 1, 25.02.1935) 19350227_art_12177 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 27.02.1935) 19350301_art_12177 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 26, lk 3, 01.03.1935) 19350311_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 3, 11.03.1935) 19350318_art_1612_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935) 19350322_art_12214 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 1, 22.03.1935) 19350405_art_12252 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 3, 05.04.1935) 19350415_art_1620_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350520_art_12329 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 15.05.1935) 19350520_art_12329 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 15.05.1935) 19350524_art_12330 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 24.05.1935) 19350527_art_12354 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 3, 27.05.1935) 19350531_art_12354 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 3, 31.05.1935) 19350626_art_1634 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 70, lk 3, 26.06.1935) 19350628_art_1634_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 28.06.1935) 19350701_art_12401 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 3, 01.07.1935) 19350701_art_12401_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 4, 01.07.1935) 19350823_art_12473 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 5, 23.08.1935) 19350918_art_12512 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 4, 18.09.1935) 19351209_art_12658 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 4, 09.12.1935) 19351230_art_12686 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 148, lk 3, 30.12.1935) 19300103_art_12686 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 03.01.1936) 19360222_art_1680 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 2, 22.02.1936) 19360226_art_1680 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936) 19360226_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936) 19360228_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936) 19360313_art_12802_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 2, 13.03.1936) 19360513_art_12937 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 1, 15.05.1936) 19360522_art_12937 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 3, 22.05.1936) 19360605_art_12978 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 4, 05.06.1936) 19361019_art_1740_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 4, 19.10.1936) 19361230_art_13242 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 1, 30.12.1936) 19370104_art_13246 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 04.01.1937) 19370219_art_13314 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 19.02.1937) 19370222_art_13314 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 1, 22.02.1937) 19370226_art_13314 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 1, 26.02.1937) 19420525_art_2192_0 (Allikas: Valga Teataja (1941-1944), nr. 99, lk 3, 25.08.1942) 19361019_art_1740 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 1, 10.03.2024)