Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

raudteevabrik 1891-

1. märts 1891 ukj: 13. märts 1891
Pihkva-Riia raudtee töökojad Valgas (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.2073.1.4.17 14.06.2019)
Pihkva-Riia raudtee töökojad Valgas (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.2073.1.4.17 14.06.2019)

Ehitati koos raudtee ja jaamahoonetega 1880ndate lõpus. Alustas tööd 01.03.1891.

Mainimisi aastatel: 1891: 2  1893: 2  1894: 1  1897: 2  1901: 2  1902: 2  1903: 1  1904: 2  1905: 12  1906: 8  1907: 4  1908: 2  1909: 4  1910: 2  1911: 1  1918: 1  1920: 5  1921: 5  1922: 2  1923: 1  1924: 4  1925: 6  1926: 7  1927: 5 

Lõuna-Eesti , nr. 59, lk 4 18.08.1926
Postimees (1886-1944) , nr. 25, lk 3 28.02.1891
13.07.2020/admin

Pihkva-Riia raudtee töökojad Valgas (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.2073.1.4.17 14.06.2019) 19270112_art_8583 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 3, lk 3 12.01.1927) 19270219_art_961 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 14, lk 3 19.02.1927) 19201008_art_704 (Allikas: Rajalane , nr. 206, lk 3 08.10.1920) 19210214_art_6539 (Allikas: Rajalane , nr. 34, lk 3 14.02.1921) 19270126_art_956 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 7, lk 3 26.01.1927) 19210901_art_6712 (Allikas: Rajalane , nr. 125, lk 3 01.09.1921) 19211222_art_6779 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 28, lk 3 22.12.1921) 19221118_art_7058 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 85, lk 3 18.11.1922) 19270222_art_606 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 23.02.1927) 19240503_art_7577 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 33, lk 3 03.05.1924) 19240809_art_846 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 57, lk 2 09.08.1924) 19240816_art_847 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 58, lk 2 16.08.1924) 19241004_art_7706 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 65, lk 3 04.10.1924) 19250606_art_7921 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 2 06.06.1925) 19250627_art_889 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 26, lk 3 27.06.1925) 19250627_art_7921 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 26, lk 3 27.06.1925) 19251003_art_897 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 40, lk 3 03.10.1925) 19260109_art_903 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 2, lk 3 09.01.1926) 19270223_art_8649 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 4 23.02.1927) 19260313_art_8208 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 3 13.03.1926) 19260331_art_913 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 3 31.03.1926) 19260522_art_8308 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 3 22.05.1926) 19260529_art_8308 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 36, lk 1 29.05.1926) 19260703_isik_3914 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 46, lk 3 03.07.1926) 19260818_obj_45 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 59, lk 4 18.08.1926) 19260911_art_8432 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 66, lk 3 11.09.1926) 19270611_art_8815 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 44, lk 1 11.06.1927) 19270622_art_8815 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 47, lk 3 22.06.1927)

 Mainitud kroonikas:
  Raudtee-jaama töökojad alustavad tegevust ja loodetakse et tänu sellele tekib …
  Valgas olid rahukohtu eest raudtee-vabriku meistrite ülem Vassili Issajev 12 …
  Valga raudtee-vabrikus juhtus õnnetus, kus üks noor tisler L. teise …
  Hommikul kell 10 läks vaksali vabrikus suur puuriit põlema. Õnneks …
  Depoojuht ja masinameister tegid parandus-töökojast toodud masinaga proovisõitu ja sõitsid …
  Valga raudtee luksepa õpilane umbes 16-aastane Eduard W. tegi ise …
  Valga raudteevabrikute sepikotta saabusid hulk uusi neljateljelisi Putilowi vabriku vedureid …
  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …
  Balti ja Riia-Pihkva raudteeülem andis Liivimaa Evan.-Lut. Konsistooriumi palvel loa …
  Teisipäeva õhtul sai raudteevabriku lukusepp Andres Kirk õnnetult viga. Liikuma …
  Laupäeva hommikul saab Balti ja Riia-Pihkva raudteede peainspektor Gortschanow erarongiga …
  Ka raudtee depoo juurde on lux-lambid üles pandud (200 rbl …
  Mardiõhtul võib nüüd õige palju "santisid" uulitsatel kohata. Varem püüdis …
  Lukusepp Marjapuu käsi sai raudteevabrikus sedavõrd kõvasti vigastada, et tuleb …
  Viis raudteevabriku lukuseppa, kellest kaks vabatahtlikult lähevad Siberi raudteele tööle. …
  Raudteevalitsus muutis oma esialgse otsust, et streigipäevade eest mitte maksta. …
  11. veebruaril algasid Valgas 1905. aasta revolutsioonisündmused kella ½9 paiku, …
  15. veebruaril tuli Balti ja Riia-Pihkva raudteede ülemalt insener Kajanuselt …
  16. veebruaril lõppes raudteetööliste streik. Kõik töölised ilmusid tagasi tööle. …
  Raudteevabrikus levitati lätikeelseid lendlehti. Neid saadi terve pakk kätte, kuid …
  Valga vene karskuse selts ettevõtmisel on mitmed raudteevabriku töölised teatava …
  Augusti saadi mitmel korral kätte raudtee vabrikus levitatud venekeelseid lendlehti, …
-   17. oktoobril algas Balti ja Riia-Pihkva raudteede raudteetööliste täielik streik. …
  Töölised sundisid lahkuma raudteevabriku sepa ja treialijaoskonna meistri W. ja …
  Mitmeid raudteeametnikke on vahistatud ja läbiotsimised teenistujate kodudes jätkuvad. Depooülema …
  Valga raudteevabrikus valisid töölised Riigivolikogu valimiste valijameheks lätlase luksepa Peeter …
  Vene impeeriumi I Riigiduuma kokkukutsumise päeval oli linn lipuehtes. Raudteevabrikus …
-   25. juulil oli raudteevabrikus riigivolinike Wiiburi üleskutse üles pandud, mis …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …
  Endine vabriku ja depoo ülema vanem abi Babajew mõisteti õigeks. …
  Valga raudteetöökoda saab ühena Liivimaa (va Riia) 25st vabrikust valida …
  Käivad jutud, et raudteevalitsuse ühendandamise tõttu kaotab Valga jaam oma …
  Kuulujutud Valga jaama tähtsuse vähenemisest pärast raudteevalituste liitumist ei vasta …
  Raudteevabrik ja -depoo saavad kahe peale ühe valijamehe valida Riigivolikogu …
  Siinse raudteevabriku poolt valiti Riigivolikogu valijameheks "käremeelsuse" pooldaja luksepa Georg …
  Raudteevabrikus toimunud Riigivolikogu valijamehe valimistel oli hääleõiguslike tööliste arv 245. …
  Raudteevabrikus on töö laupäeviti ja ületundidel peatatud, sest palkadeks on …
  Raudtee töökodade ülem andis teada vagunijaoskonnale, et kas vabastada töölt …
  Raudteetöölisi hoitatakse plakatitel, et 1. mail mitte tööle ilmujaid ootab …
  1. mai möödus Valgas rahulikult. Üks luksepp jäänud õhtupoolsel ajal …
  Raudteevabrikus on töö maht oluliselt vähenenud ja 70 inimest varasemate …
  1905. aastal nõudsid raudteevabriku töölised alampäevapalgaks 1 rubla. Kuid said …
  Raudteevabriku töölised on seltsielust osavõtmises üsna passiivsed, kuid kõvad kõrtsides …
  Aprilli lõpus oli raudteevabrikus teated välja pandud, et 1. mai …
-   1905. aasta streigisündmuste protsessil on Riias kohtu ees 16 Valga …
  Raudteevabrikus pandi välja käsud, mille järgi iga tööline, kes tahab …
-   Läbirääkimistel enamlaste juurest, kus osales 2 saksa sõjaväelast, tehti kokkulepe, …
  Valga raudteevabrik on kogu sõja vältel olnud ametis soomusrongide ehitamise, …
  Grupp raudteevabriku noormehi on otsustanud jalgpalli harrastama hakata. Koos pandi …
  "Rajalases" ilmub põhjalik ülevaade, kui suurt rolli mängis Valga raudteevabrik …
  Teedeminister Bürger külastas Valgat. Muuseas külastas ta raudteetehast.
  Valga raudteevabrik on täielikus töökorras ja seal töötab umbes 250 …
  Raudteeülem andis välja käskkirja, millega nõuti muu hulgas Valga raudteevabriku …
  Poeg- ja tütarlastegümnaasiumi õpilased käisid õpetajatega tutvumas raudteetehastega. Veojaoskonna ülema …
  Raudteevabrikus on tööpuuduse tõttu töönädala pikkust vähendatud, et mitte töölisi …
  Taas on võimalik sõita kitsarööpalisel raudteel rongiga Mõisakülast Valka. Antakse …
  Raudteetehased on rohkesti tööd juurde saanud ja seetõttu on töönädalad …
  Kui 1921. aastal ja 1922. a. algul oli raudtee tehastes …
  Valga raudteetehases töötab 240 töölist ja on selle järgi suurim …
  Raudteetehased lähevad üle elekrijõu kasutamisele ja selleks tehti linnavalitsusele vastav …
  Raudteetehastes kaotab tänu elektrijõu kasutamisele üleminekule töö palju katlakütjaid. Optimismi …
  Rahapuudusel taheti vähendada Valga vagunijaoskonnas vagunite parandustöid ning alates 21. …
  Valga raudteetehaste töölised võtsid oma üldkoosolekul vastu resolutsiooni, mis saadeti …
  Raudteetehastes vabaneb 11 töölist ja nädal lüheneb 4 tööpäeva peale. …
  Raudteetehastele on lisatööd saadud ja seetõttu käib töö jälle kuuel …
  Raudteetehastes töötab kokku 235 töölist. Veebruaris on jälle tööd vähemaks …
  Linnavolikogu koosolekul osales 21 volikogu liiget. **A. Saare palve talle …
  Valga linna ja raudteevalitsuse vahel sõlmitakse leping, millega viidi seni …
  Kuu algul lõpetati linnas ettenähtud elektrivõrgu laiendamistööd. Selleks olid peamiselt …
-   Öösel vastu 30. septembrit umbes kella poole kahe paiku puhkes …
  5. jaanuarist töötab raudtee veepump elektri jõul. Ka kohalikud raudteetehased, …
  Järjekordselt on tumedad pilved raudteetehaste kohal. Räägitakse töömahu vähendamisest ja …
  Raudteetehastel on lootus saada tööd 20 laiarööpalise ja 14 kitsarööpalise …
  Raudteetehastes valiti tööliste vanemaid. Andres Oim ja Juhan Pastarus valiti …
  Linnavolikogu koosoleku päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Vanadekodu ümber ja …
  Raudtee töökodade kinnitatud palganormide järgi saavad näiteks ametimehed 200-232 marka, …
  Mahapõlenud raudteetehaste ülesehitamiseks on kavad valmis ja raha 1927. aasta …
  Kohalikku raudteetehast ähvardas mõnda aega likvideerimine. Nüüd on paariks aastaks …
  Raudteede veoosakonna direktor Raudsepp tutvus Valgas depoo ja tehaste olukorraga. …
  Raudteetehaste saatus on jälle kaalul. 1927. aasta eelarvest on tehase …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …
  Valga vagunitehase ümberehituse tööd kavandatakse 1928. aastale. LIsaks sellele kavatsetakse …