Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

linna haigemaja (1862) 1862-1907

1862 - 1907

1862 valmis kahekordne puust linnahaigla. Asus Moskva uulitsa ääres praeguse Pärna pst kohal.
Lammutati 1907

Mainimisi aastatel: 1862: 2  1888: 1  1889: 1  1890: 1  1891: 1  1899: 1  1902: 1  1903: 2  1904: 3  1905: 4  1906: 1  1907: 3 

Sõna , nr. 73, lk 4 22.09.1907
15.10.2019/admin

Moskva // Kesk // Nõukogude // Kesk

19051105_art_3893 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 243, lk 4 05.11.1905) 19070922_art_4200 (Allikas: Sõna , nr. 73, lk 4 22.09.1907) 19260313_art_x (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 2 13.03.1926)

 Mainitud kroonikas:
  Valmis kahekordne puust linnahaigla.
  Viimase Tartust Valka mineva rongiga on üks sõitja õnnetult surma …
  Ühe Tõlliste valla noormehe käes läinud püss tagant lõhki ja …
  Valgas on kange külm kurja teinud. Üks inimene ära külmunud …
  Valgast kurdab kohalik saksa leht (Walkscher Anzeiger), et kuritegevus on …
  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …
  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …
  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …
  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …
  Valga linnavolikogu otsus turu asumisest Isidori kiriku juurde sai kuberneri …
  Valga linnavolikogu erakorralisel koosolekul: Maikuus kinnitas kuberner "kahe uue turu" …
  Valga linnavalitsus müüb vana haigemaja koos kõrvalhoonetega.
  Varahommikul pandi üles maakonnaülema allkirjaga kuulutus, kus kindralmajor Orlowi käsul …
  Vana linna laatsaretist tehakse maikuus saabuvate sõdurite jaoks kasarmut. Natuke …
  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …
  Linnavalitsus korraldab Jerumi maja ja endise linna haigemaja lammutamise.