Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga-Pärnu raudtee 1896-1944

6. november 1896 ukj: 18. november 1896 - 1944

Juurdeveoraudtee ehitamine algas 1895. aastal, ehitustööde inspektoriks nimetati teedeinsener Karl Taube. Pärnu–Mõisaküla–Valga liini ehitamine toimus ühekorraga nii Pärnu kui ka Valga poolt. Ehitust teostasid insener Krzizanovsky Pärnu–Mõisaküla liinil, insener Sievert Mõisaküla–Valga liinil ja insener Hacel Mõisaküla–Viljandi liinil.

Esimene rong Pärnust Valka väljus 1896. aasta 5. oktoobril (vkj). Samal päeval oli ka pidulik avamine.

Samaaegselt Valga–Ruhja–Pärnu raudtee ehitusega ehitati Viljandi raudteeharu (algselt Laatre (Mõisaküla) – Viljandi kitsarööpmeline harutee), mis avati ajutiseks liikluseks 31. jaanuaril ja alaliseks liikluseks 1. augustil 1897.

Sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal läbis Pärnu–Valga reisirong alates Mõisakülast Läti territooriumit, mistõttu oli mitu korda päevakorral paralleelse ühenduse loomine Abjast läbi Tõrva Valka. Ehitust alustati 1939. aastal, kuid see jäi lõpetamata.

Aastal 1937 valmis Lätis Riiast Ruhja viiv laiarööpmeline raudtee. Teise maailmasõja ajal asusid sakslased seda mööda kitsarööpmelise raudtee trassi Valga suunas pikendama, ent Punaarmee edasitung seiskas tööd ja pärast sõda neid ei jätkatud. Kuna ümberehituse käigus olid Ruhja ja Valga vahel rööpad üles võetud, kujunes kitsarööpmelise raudtee uueks lõppjaamaks Ruhja raudteejaam.

Mainimisi aastatel: 1866: 1  1887: 1  1889: 2  1892: 2  1893: 1  1894: 3  1895: 2  1896: 10  1897: 1  1898: 1  1899: 1  1900: 1  1902: 3  1904: 2  1905: 1  1908: 3  1912: 1  1915: 2  1919: 3  1920: 1  1921: 1  1922: 2  1923: 1  1924: 3  1944: 1 
15.10.2019/admin

raudteejaama hoone Walk II

Valga-Pärnu raudtee ajutine sõiduplaan 19041117_art_3800 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 258, lk 4 17.11.1904) 19210901_art_6712 (Allikas: Rajalane , nr. 125, lk 3 01.09.1921) 19220628_art_6928_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 44, lk 2-3 28.06.1922) 19240322_art_830 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 3 22.03.1924) 19240329_art_830_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 25, lk 2 29.03.1924)

 Mainitud kroonikas:
  Raudtee ehitamisest on mitmesuguseid jutte liikvel. Muu hulgas ka seda, …
  Ajaleht teatab, et Valgast Pärnusse alustatakse raudtee ehitamist 1888. suvel.
  Pärnu linnavolinikud kogu tahab saata saadikud Peterburi, et paluda Valgast …
  Pärnu linnapea Brackmann kahe linnanõunikuga ja Viljandi linnapea Schöler on …
  Liiguvad esimesed jutud, et Valga-Pärnu raudtee ettevalmistustöödega on alustatud. Ehituse …
  Valga-Pärnu raudtee sihi kuivendamine on lõpetatud. Ehitus algab üsna pea.
  Valga-Pärnu raudtee ehitamisel tehti arvutused ja leiti, et kitsarööpalise raudtee …
  Tööd Pärnu-Valga raudtee ehitamiseks käivad usinasti. Et samal ajal ka …
  Liivimaa raudteede ehitamise järgselt on Valga linna elanike arv kasvanud …
  Lõpuks on Valga-Pärnu raudtee koos Viljandi-Laatre haruga riigivalitsuse poolt kinnitatud …
  Valga-Pärnu raudtee ehituseks on kõik valmis. Nii nagu ilm lubab, …
  Valga-Pärnu-Viljandi raudtee käikulaskmine lükkub edasi 1896. aastale. Balti vagunitehases ei …
  4 lokomotiivi ja 25 kaubavagunit on uue raudtee ehitamisel juba …
  2. aprillil läksid ehitustööd Valga-Pärnu raudtee ehitamisel jälle hooga edasi. …
  Valga-Pärnu raudteel sõitsid esimese erirongiga direktor Jelowetzki, parun Ungern-Sternberg jt …
  Valga-Pärnu raudtee eestvedajad arutasid Pärnus uue raudtee hindasid ja sõidugraafikut. …
  Kirjasaatja kirjeldab vastvalminud Valga-Pärnu raudteed: "Walga-Pärnu raudtee otsad on koos …
  Valga-Pärnu raudtee on valmis, kuid sõiduks veel pole avatud. Raudteeinsener …
  Valga-Pärnu raudteesõidu hinnad on kinnitatud. Valgast II klassis Ruhjani 2 …
  Valga-Pärnu raudtee pidulik avamine toimus laupäeval 5.oktoobril. Kohal olid Liivimaa …
  Avaldatakse Valga-Pärnu ajutine sõiduplaan.
  17. oktoobril sõitsid kaks varast Pärnust Valga poole, kus politsei …
  Muudeti Valga-Pärnu reisirongide sõiduplaani, kuid see tekitas nii palju nurinat, …
  Valga-Pärnu raudtee on 1898. aastal koos Viljandi haruteega sisse toonud …
  Käive Valga-Pärnu raudteel on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. 1899. aasta …
  30. aprillil läks Valga-Pärnu kitsarööpmelisel raudteel kolm vagunit rööbastelt maha. …
  13. juuni hommikul saabus erarongiga Riiast Valka teedeminister vürst Hilkow. …
  7. detsembril avati ajutiselt kitsarööpmelise raudtee vaksal (Walk II) reisijate …
  Ringkonnakohtu ees oli arutusel 27. jaanuaril 1902 toimunud rongide kokkupõrkamise …
  Pärnu raudteel reisijad pole rahul, et rongide koostamisel pannakse kaubavagunid …
  Pärast suuri segadusi ja õnnetusi Valga-Pärnu raudteel on nüüd lõpuks …
  Raudteel hakkab kehtima suvine sõiduplaan, mille järgi Tartu ja Pihkva …
  Valga-Pärnu kitsarööpmeliselt raudteel pannaks käima kolmas reisirong. Lahkub Pärnust õhtul …
  Võru uulitsa ülekäigu kohal sõitis Pärnusse suunduv kaubarong teelt välja.
  Linna kohal (putka nr 71) on kaks raudteed, Riia ja …
  Valminud on plaan Tallinn-Mõisaküla-Riia-Pärnu-Valga kitsarööpmelise raudtee ümber ehitamiseks laiarööpmeliseks.
  Baltimaal kitsarööpalised raudteed on erinevate omanike all. Valga-Pärnu kuulub I …
  Veebruari teisest poolest on taastatud regulaarne reisirongiliiklus Valga-Pärnu ja Valga-Vastseliina …
  Eesti ja Läti raudteede esindajad kohtusid Valgas ja leppisid kokku …
  Riigi raudtee ja Pärnu-Tallinna kitsaroopalise tee valitsuste vahel sõlmiti kokkulepe, …
  Osa Valga-Pärnu raudteest jääb nüüd Lätimaale, siis kavandatakse uut raudteed …
  Taas on võimalik sõita kitsarööpalisel raudteel rongiga Mõisakülast Valka. Antakse …
  Avaldatud rongide sõiduplaani alusel on Valgast regulaarsed reisirongiliinid käigus Riia, …
  Endiselt peetakse veel aru, kuidas ehitada Valga-Tõrva-Viljandi kitsartööpmelist raudteed. Valga-Pärnu …
  Tallinn-Pärnu kitsarööpmeline raudtee, mille hulka arvati ka Valga-Mõisaküla osa võeti …
  Pärnu linnavolikogu otsustas, et toetab laiarööpmelise raudtee ehitamist kitsarööpmelise Valga-Pärnu …
  27. märtsil toimus linnavolikogu koosolek linna raekojas. Algselt esitatakse ka …
  Valga-Tõrva-Abja kitsarööpmelise raudtee ehitamise kava on muutnud kahtlaseks. Vahepeal kerkis …