Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Moskva 28 // Romanovi 6 // Pihkva 6 // Vabaduse 6 ("Säde" seltsimaja) 1911-

11. aprill 1911 ukj: 24. aprill 1911
Valga Säde maja (Allikas: Valga Säde maja Valga Muuseum , VaM F 2839:20 12.10.2019)
Valga Säde maja (Allikas: Valga Säde maja Valga Muuseum , VaM F 2839:20 12.10.2019)

(Moskva 28 // Vabaduse 6) „Säde” seltsihoone avati 11. aprillil 1911. aastal.

Ehitis põles mitmeid kordi.
- Esmalt juba ehituse ajal 26. detsembril 1909.
- Teine kergem põleng oli saksa okupatsiooniajal (1918).
- Seejärel 13. mail 1920. Selle põlengu järel taastati hoone algkujul. Taastamine viidi läbi arhitekt Arved Eichhorni juhatusel.
- 1948. aasta põlengu järel jäi saaliosa taastamata. 1955. aastal asutati hoones Valga Rajoonidevaheline Koduloomuuseum.
- 30. märtsi 1988. aasta tulekahju käigus hävis osalt muuseumi püsiekspositsioon. Kogud seevastu säilisid. Hoone püsis varemetes üle kümne aasta. Ka ehitise projekteerimisega seonduv dokumentatsioon võis hävida esimestes tulekahjudes.

Säilinud on ehitise 2. järgu eskiisprojekt, mille teostas Georg Hellat, keda ongi seetõttu peetud kogu hoone projekteerijaks.
1988. aasta detsembri alguses asuti hoone renoveerimisele taas muusemi tarvis. Projekteeris OÜ „Arcus-Projekt” (arhitekt Tiit Raev). Hoone valmis 1999. aastal.
Juugendliku fassaadikäsitlusega suurehitisena on ta esiletõstetav mitte üksnes Valga linnas, vaid kogu Eesti arhitektuuripärandis.

Mainimisi aastatel: 1909: 8  1910: 3  1911: 21  1912: 30  1913: 35  1914: 25  1915: 13  1916: 3  1917: 5  1918: 15  1919: 52  1920: 63  1921: 24  1922: 72  1923: 85  1924: 67  1925: 52  1926: 74  1927: 32  1942: 3 

Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 2 17.03.1926
Rajalane , nr. 84, lk 1 15.05.1920
Postimees (1886-1944) , nr. 167, lk 4 26.07.1916
Valga Säde Seltsimaja Kultuurimälestiste riiklik register , public.php?menuID=monument&action=view&id=23341 19.09.2019
Raudma (Pommer), J. Helgid , nr. 1, lk 14 1924
03.07.2020/admin
 Mainitud kroonikas:
  Valga seltside esindajate kohtumisel tehti otsus 1909. aasta suvel ühise …
  "Säde" seltsi juhatus otsustas pärast pikki arutelusid ja vaidlusi oma …
  "Säde" üldkoosolekul pidas õp Kerg pikema kõne, kus igati lahkas …
  Keegi n. W. saadab Postimehele kirja, kus väidab, et "Säde" …
  "Säde" seltsimaja ehitus on alanud. Hoone saab ehitatud G. Hellati …
  "Säde" seltsimaja ehituse ümber käib arutelu tema ehituse rahastamisest ja …
  Kell 4 pl toimus suure rahvahulga osavõtul "Säde" seltsimajale nurgakivi …
  "Säde" seltsimaja ehitusel sai tellingu kukkumisel üks tööline raskesti ja …
  "Säde" maja ehitamine läheb kavandatust aeglasemalt, kuid saali ehitusega on …
  "Säde" seltsimaja tänavapoolse külje kaunistamistöödega ollakse lõpule jõudmas. Inimestele pakub …
  Esimese jõulupüha öösel vastu teist püha puhkes tuli ehitatava "Säde" …
  "Säde" seltsi ja Valga Eesti Karskuse seltsi ühise katuse alla …
  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …
  Paarikümne aastaga on Valga tõusnud vaiksest saksa-läti asulast tugevaks eestikeelseks …
  "Säde" uus teatri- ja seltsimaja vaatas üle kubermangu ehitusinsener ja …
-   Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …
-   Vanemuislased olid ringreisil ja andsid vastvalminud teatrisaalis kolmel päeval etendusi. …
  Öösel 15. ja 16. aprilli vahel langes "Säde" uue maja …
-   "Estonia" näitlejad andsid ringreisil Eestis Valgas "Säde" teatrimajas kolm etendust. …
  "Sädes" kanti ette "Estonia" ringreisi kolmas teatrietendus Ludvig Fulda komöödia …
  Valga reaalkooli direktor G. N. Ljubimow nimetati Riia õpperingkonna inspektoriks. …
-   Võrumaa Muusika- ja Lauluseltsi tegelased kannavad "Säde" saalis kaks laulumängu …
  "Sädes" esineb Nina Rosenberg. Klaverisaatjaks on M. Saar.
  Bariton Tinn-Fellinsky annab "Sädes" kontserdi.
  Ühe Postimehe kirjasaatjast ärireisija kommentaarides kiidab ta "Säde" uut maja, …
  Kaubanduse ja tööstuse majandusühisuse Valga osakond on endale lisakaupluse teinud …
  "Sädes" toimus Eesti Üliõpilaste Seltsi kaasaaitamisel Tartu meeskoori kontsert koos …
  Valga Peetri kiriku nõukogu korraldas "Sädes" Peetri kiriku ja kooli …
  "Säde" seltsi saalis toimus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi korraldusel "Kalevipoja" …
  "Säde" maja ehitusel sai surma 23-aastane tööline Oinas. Ta kukkus …
  Kolmandal jõulupühal oli "Säde" saalis suur kontsert ins G. Hellati …
  "Säde" selts korraldab muusikaõhtu, kus eeskavas esinevad pr L. Hellat-Lemba …
  Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi poolt etendati "Säde" saalis M. Ganthi …
  Tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi algatusel toimus "Sädes" muusikaõhtu vaesemate gümnaasiumiõpilaste heaks. Kavas …
  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …
-   "Vanemuise" näitetrupp andis 28. aprillil "Sädes" külaskäiguetenduse, kus kanti ette …
  ENKSi Valga osakonna üldkoosolekul "Säde" ruumides on arutusel koolimaja ehitamine …
  "Säde" uue ärimaja sisetööd veel käivad ja kaupmehed ootavad pikisilmil …
  22. aprillil pidamata jäänud krediidiühisuse koosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne. …
  Eesti Rahva Muuseumi korraldusel toimus "Sädes" setu õhtu, kus esines …
  "Säde" seltsi aias toimus perekonnaõhtu muusika, tantsu ja ühevaatuselise näidendiga …
  Valgas "Säde" seltsi ruumides peetakse Vallakirjutajate vastastikkuse abistamise seltsi üldkoosolekut.
  Tartu Taara selts korraldab "Sädes" suure spordipeo.
  Valga esitatakse "Säde" seltsi näiteseltskonna poolt kaks operetti "tere hommikust …
  "Säde" seltsi ruumides toimus näitemüük Valga Eesti Peetri koguduse kiriku …
  "Sädes" etendati kappelmeister A. Wirkhausi juhatusel J. Straussi operett "Nahkhiir", …
  Valga piimakaupmehed pidasid omavahel aru "Säde" ruumides ja kohal oli …
  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …
  "Sädes" korratakse menukalt esitatud operetti "Nahkhiir". Kuulutuse kavas on mainitud, …
  Peterburi näitlejad etendasid "Sädes" patriootilise suunitlusega näitemängu "1812 aasta", mis …
  "Säde" näitlejate poolt etendati Chr. Rutoffi näitemäng "Vastu vett".
  "Sädes" toimus Valga Hariduse Seltsi korraldusel segaeeskavaga perekonnaõhtu, kus esitati …
  "Sädes" tuli lavale Clairville-Gabeti operett "Korneville kellad", kus peaosade esitamine …
  Clairville-Gabeti operett "Korneville kellad" tuli "Sädes" teistkordselt ettekandele. Esitus tuli …
  "Säde" uues ärimajas on välja ehitatud ruumid hotellile. Hotell "Central" …
  "Sädes" toimus perekonnaõhtu, kus esitati A. Läte helitöö "Rändaja ja …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab "Sädes" muusikalise ja kirjanduslik Kalevipoja-õhtu. Osavõtt …
  Reaalkooli korraldati pidu "Sädes" vaesemate õpilaste toetamiseks, kus kanti ette …
-   Jõulude ajal korraldasid kohalikud eesti kui ka läti seltsid rohkesti …
  Teisel jõulupühal kanti "Sädes" ette Chr. Rukoffi "Kivi". Saal oli …
  "Sädes" oli uueaasta vastuvõtmine mitmekesises eeskavaga.
  Kolmekuningapäeval, toimus "Sädes" ooperi "Iphigenie Taurises" etendus, kus peale kohalike …
  13. jaanuaril oli "Sädes" linnakooli pidu kooli juures tegustseva algkooliõpetajate …
  Teist korda esitati "Sädes" menukas ooper "Iphigenie Taurises". Kuigi üks …
  Valga rahvahariduse seltsi aastakoosolekule oli kohale tulnud vähe rahvast nagu …
  Viiulikunstnik W. Jürisson esineb "Sädes".
  Valga kaubanduselus on raudtee tulekust saadik suured muudatused toimunud. Sakslastest …
  Valga "Säde" sümfooniaporkester esitab Wagneri, Mozarti, Händeli jt teoseid. Peanumbriks …
  "Sädes" toimus naisgümnaasiumi kehvemate õpilaste toetuseks muusikaõhtu. Kaasatud oli ka …
  "Sädes" toimus Soome viiulikunstniku Sulo Hurstineni kontsert.
  "Sädes" esitati A. Kitzbergi näidend "Libahunt", millest rahva osavõtt oli …
  "Sädes" esitatakse näitemängud "Säärane mulk, ehk sada vakka tangusoola" ja …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab lastevanematele koosoleku, kus räägitakse sellest, kuidas …
  Avati "Säde" majas võõrastemaja "Central", kus oli 34 tuba. Võõrastemajas …
  24. märtsil peeti "Säde" teesaalis põllumeeste ühisuse "Koit" asutajate koosolek.
  "Säde" krediidiühisusele oli 1912. aasta olnud väga edukas ja puhaskasu …
  Valgalased said üle hulga aja jälle midagi lõbusat näha ja …
  "Säde" seltsi laenu- ja hoiuühisuse käive on juba peaaegu miljoni …
  Teisel lihavõttepühal, kanti kohalike näitlejate poolt ette O. Lutsu naljamäng …
-   Valga Läti vastastikkuse abiandmise seltsi eestvõttel peetakse siin kolm päeva …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …
  "Säde" aias on võimalus muru-tõnist (tennist) mängida. Mängijaid on palju …
  "Säde" seltsimaja saali ehitamise järgselt on mitmed karskusseltsi tugevamad näitejõud …
  "Säde" selts korraldab perekondliku peoõhtu. Esinevad lauljad ja pillimängijad. II …
  Alkoholimüügi kohtade poolest on Valga väga rikas. Isegi Matuseaia uulitsas …
  "Säde" saalis toimub Eestis ringreisil oleva Väinö Sola kontsert.
  "Sädes" esineb tuntud laulja Aino Tamm.
  Kohalikud asjaarmastajaist näitlejad kandsid "Sädes" ette H. Sudermanni näidendi "Kodu".
  Tütarlastegümnaasiumi kehvemate õpilaste toetuseks korraldati "Sädes" pidu. Osavõtmine oli elav …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab "Sädes" muinasjuttude õhtu. Eeskavas on koorilaulud …
  Prl E. Karina andis "Sädes" tantsuetenduse, kuhu oli vähe pealtvaatajaid …
  Valga Eesti Karskuse Selts korraldas pühapäeval "Sädes" peoõhtu, kus teist …
  "Sädes" on pidu, kus eeskavas laulud ja ilulugemised. Seejärel näitemäng …
-   Endla näiteseltskond on kahel päeval Valgas ja näitab "Sädes" esimesel …
  Kõrgema algkooli juures asuvate kasvatusteaduste kursuse kasvandike pidu "Säde" saalis …
  Tartust siiasõitnud pr Sooweri keedu- ja perenaiste majapidamise kursused lõppesid …
  Ed. Sõrmuse viiulikontsert "Sädes" tõi kokku peaaegu täissaali. Kontsert kestis …
-   M. Orlinskaja juhatusel andis vene ooperikunstnike trupp kaks etendust. Esimesel …
  16. veebruaril kell 12 toimus "Säde" seltsi saalis Eesti Kirjanduse …
  16. veebruaril korraldati "Sädes" oma tegelaste poolt näitemänguõhtu, kus esimesena …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Säde" ruumide muinasjuttude õhtu. Ettekande keelepeksust …
  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …
  "Säde" saalis pidas hr Kopwillem Riiast kõne "Alkoholi hävitustööst". Kuulajaid …
  Valga Vastastikkuse krediit-ühisuse aastakoosolek pidi toimuma "Sädes" 30. märtsil, kuid …
  Teisel ülestõusmispühal, oli "Sädes" teatrietendusena A. L'Arrouge rahvatükk "Mu Leopold" …
  Viimasel ülestõusmispühal oli karskuspäevale "Sädesse" mitusada inimest kokku tulnud, kus …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  "Sädes" esitatakse kaks venekeelset näitemängu uuesti avatava linna lasteaia jaoks.
  "Sädes" etendati pühapäeval karskusseltsi poolt L. Falli operett "Lõbus talupoeg". …
-   Kahel päeval toimusid "Estonia" külaskäiguetendused. Esimesel õhtul kanti ette Gabriel …
-   Kahel päeval andsid vanemuislased külaskäiguetendusi, kus esimesel õhtul mängiti "Simon …
  Valga Majaomanike Seltsi põhikiri saadi kinnitatult kätte maikuus. 8. juunil …
  "Sädes" toimus linnavolikogu valijate eelkoosolek. 632 valijast oli kohale tulnud …
  Neljapäeval "Säde" saalis toimunud valimiskoosolekul osales 220 isikut. Toimub elav …
-   Valga linnavolikogu valimised toimuvad kahel päeval "Säde" saalis. Peavalimised 7. …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab näitemänguõhtu koos tantsuga. Esitatakse Ed. Vilde …
  Valga õppeasutuste Punase Risti komitee korraldab "Säde" saalis haavatud sõjaväelaste …
  Valga tütarlastegümnaasiumi nõukogu korraldas vaesemate õpilaste toetuseks näitemänguõhtu. Ette kantakse …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Sädes" muinasjuttude õhtu. Neidude koor esitas …
  "Säde" andis oma ruumid ka kinole kasutada, mistõttu pidude korraldamine …
  Sõja ajal soovivad karskusseltsid muuta ajutist alkoholimüügi keeldu alaliseks. Sellega …
  Valga kavatsetakse uuesti korraldati "Sädes" kihutuskoosolek alkoholimüügi keelamiseks linnas. Osalema …
  "Sädes" korraldatakse piduõhtu sõjameeste perede heaks. Kavas on näitemäng, laulud …
-   Sõja läbi kannatada saanud Poolamaa elanike abistamise seltsi Valga osakond …
-   Põllumeestepäeva puhul peetakse Valga ühistegevuse päeva. Päev enne seda kogunevad …
  "Sädes" kanti ette Hauptmanni "Hannela taevaminek". Tegemist oli keerulise tükiga, …
  "Säde" on pidude hoos. 1914. aasta sügisel tuli Valka näitejuhiks …
  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …
  "Sädes" oli näitejuhi Ferd. Pettai tuluõhtu, kus mängiti näidend "Kurat".
  Taevaminemispühal sai linnarahvas uuesti "Sädes" head muusikat kuulda. Pidu keskseks …
  21. mail kandis Tallinna "Estonia" teater ette "Säde" saalis näidendi …
  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …
  Riia välilaatsaret nr 1 evakueeriti Valka ning paigutati "Säde" ja …
  Valgast käib läbi palju sõjapõgenikke ka Riiast ja Pärnust. Lätlased …
  Põhja-Balti sõjapõgenike abiandmise Valga linna komitee avas krediit-ühisuse ruumides tööbüroo, …
  Vaatamata sõjale töötab Valga vastastikune krediitühisus edasi ja avaldab oma …
  Valga linna vastastikkuse tulekinnituse selts teatab, et sõjaolude tõttu on …
  Sissetulekumaksu lehtede täitmiseks pakub Valga majaomanike ühisus "Säde" ruumides abi …
  Venemaa Ajutine Valitsus määras pärast Põhja-Liivimaa Eesti kubermangu liitmist piirikomisjoni, …
  Valga linnavolikogu valimisteks on linnavalitsuse üles antud 5 nimekirja: 1. …
  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …
  Üleüldine Kristlik Liit üüris "Säde" ruumid, mis kogu sõja vältel …
-   Valka jõudnud saksa sõjaväed haarasid kohe kõik võimu enda kätte …
  Seltsielu hakkab ka tasapisi ärkama. 1. aprillil avas Läti selts …
-   Kahel päeval toimusid Tartu asjaarmastajatest näitlejate esitusel "Säde" saalis teatrietendused. …
  Taas on avatud "Säde" puhvet.
-   Valgas "Säde" saalis toimuvad raskejõustiku õhtud, kus toimub Euroopa esimaadleja …
  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …
  Pühapäeval korraldas "Säde" selts näitemüügi koos peoprogrammiga soldatite poolt äralõhutud …
  Valgas "Säde" teatrimajas toimuvad Vanemuise näitlejate külalisetendused.
  "Säde" saalis esineb ooperilaulja J. Brunwald.
  Valgas "Säde" saalis oli Draamateatri külalisetendus. Mängiti Heino Anto draamat …
  Linnapealiku [komandandi] algatusel toimub "Sädes" pidu linna vaeste heaks. Teenitava …
  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …
  Asutatakse sõjakahjude komisjon, mis kirjutab üles kõik rahaliste ja aineliste …
  Valgas kavandatakse 1. detsembril "Säde" saalis bariton L. Neumanni ja …
  Siurulased Arthur Adson, August Gailit, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Maria …
  Algasid hulgalised läbiotsimised, kinnivõtmised ja mahalaskmised ilma mingisuguseta kohtuotsuseta. Komandandiks …
  1. veebruaril, olles kaotanud linna ees olevad kaitsepositsioonid, oli vaenlane …
  "Säde" saalis toimus "Ühistöö" korraldusel peoõhtu, mis oli esimeseks kultuuriliseks …
-   Valga "Ühistöö" osakond korraldab kahel päeval korjanduse Eesti sõjaväe toetuseks. …
  Valgas "Sädes" alustab taas tegevust sümfooniaorkester. Samal päeval on ka …
  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …
  Valga "Ühistöö" korraldas "Sädes" piduõhtu. Muuseas annab peopilet loa viibida …
  Soomlastest haavatute heaks korraldatakse "Sädes" peoõhtu, millel esineb muu hulgas …
  "Ühistöö" korraldusel toimub heategevuslik näitemänguõhtu "Säde" ruumides. Mängitakse näidendit "Murdvargus".
  Õhtul pidas "Säde" saalis Eesti välissaatkonna liige J. Tõnissoni kõne …
  Eesti Punase Risti Valga osakonna korraldusel "Sädes" esitatakse O. Lutsi …
  "Ühistöö" korraldab "Säde" saalis balleti- ja ooperiõhtu endiste Peterburi Maria …
  "Ühistöö" korraldab "Sädes" näitemängu õhtu tantsuga. Esitati O. Lutsu "Paunvere".
  Peetakse Valga Eesti Matusekassa üldkoosolekut "Säde" seltsi väikeses saalis.
  "Ühistöö" korraldas "Sädes" peaõhtu näitemängude ja kontserdiga.
  Valga Eesti Keskkoolide pedagoogikanõukogu korraldas "Sädes" vaesemate õpilalaste toetuseks peoõhtu, …
  "Sädes" pidas kõne Asutava Kogu tegevusest K. Kornel. Kuulajaid oli …
  Soomusrongide divisjoni haigemaja heaks toimub "Ühistöö" korraldusel "Sädes" piduõhtu.
  Punase Risti Valga komitee poolt korraldatakse "Sädes" Vanemuise näitlejate osalusel …
-   Vanemuise näiteseltskond annab kahepäevasel külastusel "Säde" saalis ette "Vaiksed toad" …
  "Ühistöö" korraldusel kantakse "Sädes" ette näidend "Paunvere", pärast mida on …
-   Draamateater annab ringreisil Valgas "Säde" saalis kaks etendust: reedel "Mässajad" …
  Teisel suvistepühal toimub "Ühistöö" korraldusel "Sädes" muusika- ja plastikaõhtu, kus …
-   Esimene Eesti Vabariigi aegne kohtuistung toimus 2.-4. juulini "Säde" seltsi …
  "Sädes" toimub pantomiimietendus "Aadam ja Eeva".
  Spordi elu õhutamiseks linnas asutatakse spordiselts. Kavatseti algusest peale suurjoonelist …
  "Säde" saalis toimus vabatahtliku kaitseliidu asutamise koosolek, mille avas Valga …
  Õpetaja E. Enno juhatusel algab Valgas kuuajaline Eesti keele õigekirja …
  "Sädes" toimub suur jõumeeste võistlus, kus Riiast saabunud Scwihkele asub …
-   Kahel päeval järjest toimuvad "Sädes" kontserdid ja peoõhtud.
  Valgas "Sädes" kantakse ette näitemäng "Miss Hobbs".
  "Sädes" toimub kontsert-ball, kus esineb 2. jalaväepolgu orkester kapellmeister Landströmi …
  Eesti Lasteaia toetuseks toimub "Sädes" õhtu mitmekesises eeskavaga.
  Valga oma jõududega kantakse "Sädes" ette A. Kitzbergi draama "Tuulte …
-   Valga Vabatahtlik Tuletõrjujate Selts tähistas oma 52. sünnipäeva. Laupäeval, 4. …
  "Ühistöö" toetuseks korraldatakse kontserdiõhtu.
  "Sädes" kantakse ette näitemäng "Jaanituli".
  "Ühistöö" kolis Pihkva tän. Wassili majast "Säde" maja kolmandale korrusele.
  Üle pika aja lubatakse "Sädes" jälle peoõhtu korraldada. Soome kunstnikud …
  "Sädes" esinesid rahvakoosolekul Asutava kogu liikmed A. Bachmann ja A. …
  "Ühistöö" korraldusel toimub peoõhtu kontserdi ja J. Kunderi naljamängu "Kroonu …
  "Säde" näitlejate poolt kantakse teist korda ette "Tuulte pöörises". Tulu …
  Kaitseliidu aastapäeva pühitseti peoõhtuga "Sädes". Peo avas ajakirjanik J. Wiik …
  Valgas "Sädes" annab konterdi kuulus laulja Aino Tamm.
  Taani Punase Risti lendsalk lahkub Valgast ja nende auks korraldati …
  Eesti lasteaia jaoks pannakse "Sädes" toime suur loterii koos muude …
  "Sädes" esinevad tšellist Paul Berkowitsch ja pianist hr L. Soffer.
  Valga vene gümnaasiumi vaesemate õpilaste heaks toimus "Sädes" muusikaline õhtu.
  "Sädes" kantakse ette kaks näitemängu "Kalevi kojutulek" ja "Humoristiline õppimine".
  Valga Eesti Karskuse Selts koos raudteelaste näiteseltskonnaga kandsid "Sädes" ette …
-   Teisel jõulupähal kantakse "Sädes" ette näidend "Meie käte" ja kolmandal …
  "Ühistöö" korraldas sõdurite perekondadele ja lastele "Sädes" ilusa jõuluõhtu. Preester …
  Valgas toimus Balti riikide sõjavägede ülemjuhatajate nõupidamine, millest võttis osa …
  Valgas "Sädes" on pidu, kus esineb soomusrongide diviisi orkester ja …
  "Sädes" toimub venekeelne näitemänguõhtu, millega kogutakse toetust vene haritlaste jaoks.
  Kuperjanovi partisanipolgu orkester annab "Sädes" kontserdi.
  Pühapäeval peeti kitsaroopaliste soomusrongide aastapäeva. Kell 12 oli kirikuplatsil paraad …
  Liivimaa linnade hüpoteegi seltsi Valga liikmete koosolekul valiti kaks esindajat …
  "Säde" enda näiteseltskond korraldab peoõhtu, kus esitatakse näitemängud "Pärijad" ja …
-   "Sädes" annavad külalisetendusi Tartu Eesti Käsitööliste Seltsi näitlejad. Tantsuks mängib …
  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …
  "Säde" majas peeti Valga maakonna Eesti põllumeeste seltsi asutamiskoosolek.
  Peterburi ja Moskva riigiteatri kunstnikud andsid "Sädes" suurejoonelise kontserdi.
  Hommikul kukkus "Säde" katuselt suur tükk jääd rahukohtunik J. Freymannile …
  Soomusrongide diviisi kuulipildurite kursuse korraldusel toimus "Sädes" pidu, kus olid …
  "Sädes" mängiti lustimängu "Meie käte".
  "Sädes" toimub suur võinädala pidu. esitatakse naljamäng "Poolearuga maailm". Lisaks …
  Eesti lasteaia jaoks korraldati pidu "Sädes", kus esitati Ed. Wilde …
  Valgas tähistati üleriigilist karskusepäeva linnakirikus jumalateenistusega. Kell 3 toimus rahvakoosolek …
  "Sädes" on nii tihti pidusid, et kaevatakse nende rohkuse ja …
  Pärast vahepealset haigustest põhjustatud kehtestatud rahvakogunemiste keeldu toimub "Sädes" teatrietendus …
  Valga Eesti naisselts korraldab peoõhtu "Sädes" vaeste heaks.
  "Sädes" kantakse ette "Miss hobbs".
  Vene gümnaasiumi vaesemate õpilaste heaks toimub heategev peoõhtu "Sädes", kus …
  Kapten Irwe nimelise abiandmise seltsi heaks pannakse "Sädes" toime piduõhtu. …
  Estonia balletiartististid annavad etenduse "Sädes".
  Soomusrongide diviisi kuulipildujate kursused korraldavad "Sädes" ooperiõhtu, mida juhatab "Vanemuise" …
  Esimesel lihavõttepühal korraldab Väerinde teater Estonia artistide osalusel peoõhtu muusikaliste …
  Valgas "Sädes" korraldab Eesti Ühistegeline Liit kõnekoosoleku.
  Soomusautode kolonn pidas oma aastapäeva. 1919 tagasi loodi see soomusrongide …
  "Säde" saalis Peterburi draamakunstnikud, kes esitasid ooperi "Deemon". Osales ka …
  Kuperjanovi ausamba ehituse heaks korraldatakse "Sädes" teatrietendus "Kauka jumal".
  "Sädes" toimub Eesti kontrabassimängija Ludwig Juhti kontsert.
  Soomusrongide diviis korraldab "Säde" saalis peoõhtu, mille kavas on muusikalised …
  "Sädes" annavad kontserdi laulja Hermine Hellat ja viiulikunstnik Stanislaus Schapiro.
  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …
-   Eesti-Läti piiriküsimuste vahekohus kohtus Valgas. Koosolekust võtsid osa kol. Tallents …
  Valgas "Sädes" on ringreisil kirjanikud Henrik Wisnapuu, Friedebert Tuglas, August …
  Eesti Vabariigi vigastatud sõjameest heaks korraldatakse "Sädes" pidu, kus kantakse …
  "Säde" seltsimaja laenu kustutamiseks korraldatava laada ja loterii päevaks määrati …
  Raudteelaste Kodu korrastamiseks korraldatakse näitemängu õhtu "Sädes", kus kantakse ette …
  Tallinna Draamateatri näitlejate poolt kantakse "Sädes" ette näidend "Naiskurat". Osades …
-   Tartu vene näitlejate trupp annab kahel päeval etendusi "Sädes".
-   Tallinna Vene teater annab kahel päeval etendusi "Sädes".
  Öösel kella kahe ajal puhkes "Säde" teatrimajas tulekahju. Tuli algast …
  Samal päeval, kui "Säde" maja põles, kell 3 kogunes põlenud …
-   "Säde" ülesehitamiseks oli linnapea J. Kuusik saanud valitsuselt rõõmustavaid sõnumeid. …
  Tütarlastegümnaasium oli kavandanud 13. maiks "Sädes" tuluõhtu kevadise õppereisi korraldamiseks. …
  Tartu Haridusseltsi näiteseltskond annab "Sädes" etenduse "Eestkostja".
  "Säde" maja taastamise toetuseks andis "Estonia" teater etenduse.
  "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul arutati põlenud maja ülesehitamiseks laenu võtmise …
  Väerinde teater annab "Säde" teatrimaja ülesehitamise heaks Soomusrongide diviisi sõdurite …
  Valga Eesti matusekassa üldkoosolek toimus krediidiühisuse ruumides.
  "Sädele" on otsustanud kahjude hindamise komisjon 564 000 marka välja …
  Arhitekt Pärna külastas Valgat ja vaatas "Säde" hoone üle. Hoone …
  Valga krediidiühisuse ruumides luuakse kõiki ühiskondlikke organisatsioone ühendavat Valga Liitu. …
  Valga Liidu üldkoosolekul võeti vastu uusi liikmeid ja valiti juhatus. …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul arutati laenu võtmiseks obligatsioonide väljastamist. Seltsi uus …
  "Säde" taastamiseks alustatakse palkide vedu Sooru metsast. Et uue piirijoone …
  "Säde" maja ülesehitamiseks korraldatakse suur suvepidu linnapargis. Rahvas osales elavalt …
  "Säde" puhvet avatakse uuesti. Maja taastamine pärast põlengut on alles …
  Pihkva 6, "Säde" majas alustab tegevust notar H. Tuul.
  "Säde" maja ülesehituseks pakuvad palju inimesed ja organisatsioonid oma abi. …
  "Säde" seltsimaja võõrastemaja ruumid on jälle vabad ja korras ning …
  Tules hävinud "Säde" teatrimaja sai katuse alla. Kuigi oli rahalisi …
  Läti seltsi saalis korraldati "Säde" teatrimaja heaks peoõhtu, kus "Säde" …
-   Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …
  Läti seltsi saalis toimub "Säde" teatrimaja taastamise toetuseks etendus "Kivi".
  Valga "Säde" teatrimaja taastamiseks lubati korraldada üleriigiline korjandus. See kestis …
  "Säde" teatrimaja ehitus hakkab peatselt valmis saama. Näitelava seadmed ja …
  Reklaamiga kutsutakse vaatama ööl vastu 1. maid nähtavat "Sabaga tähte". …
  "Säde" selts otsib oma majale majahoidjat ja samas annab enampakkumise …
  Valga Eesti Kaupmeeste Ühind peab oma üldkoosoleku krediitühisuse ruumides.
  Pargis toimus suur rahvapidu, mida korraldas "Säde" selts oma teatrimaja …
  Valga Eesti matusekassa korraldab üldkoosoleku "Säde" majas. Päevakorras on põhikirja …
  "Säde" seltsile lubati Eesti Pangast teatrimaja ehitustööde lõpetamiseks 2 miljonit …
  "Säde" seltsi võõrastemaja 34 tuba on endiselt sõjaväe käsutuses. Nende …
  "Säde" seltsi põlenud teatrimaja põlengu tagajärgede likvideerimine ja remonttööd nõudsid …
  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …
  27. novembri õhtul kanti kohalike jõudude poolt ette Wiedi ja …
  Taasavatud "Säde" seltsimajas peavad oma koosolekut Valgamaa põllumehed. Osavõtt oli …
  Taasavatud "Säde" majas on einelauast saanud "Säde" restoran.
  "Säde" taasavatud maja esimese kontserdi annavad Vene ooperisolistid.
  Ameerika Kristliku Noorte Ühingu (Y.M.C.A.) esindaja mr Robinson käib Valgas …
-   "Säde" teatrisaalis on kahel õhtul järjest teatrialaseid tegevusi. Esimesel õhtul …
  "Sädes" toimub tuntud tšellokunstniku Aleksei Epinatjewi ja klaverikunstnik pr Else …
  Valga "Ühistöö" likvideerimiskomisjon peab oma koosoleku "Säde" puhvetis.
  Poeglaste gümnaasium korraldas "Säde" saalis peo, mille eeskavas olid ilulugemised, …
  "Sädes" toimus jõulu esimesel pühal lasteetendus "Siidipüksid". Kahjuks oli osavõtt …
  Maakonnavalitsus peab plaani, et kolida üle tee "Säde" majja, mis …
  Tartu õppurite kunstiühing korraldab "Sädes" kontserdi, millele järgneb jalakeerutus.
  "Sädes" toimus Tallinna "Estonia" ja "Draamateatri" jõude kaasabil suur operettide …
  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …
  Valga Eesti kooliõpetajate selts peab oma aastakoosoleku "Sädes" juhatuse toas.
  Valga vabatahtliku tuletõrjujate seltsi korraldusel toimub "Sädes" tantsuõhtu.
  Rahvas on aga taastatud "Säde" teatrimaja vastu kuidagi ükskõikseks jäänud. …
  Majaomanike seltsi koosolek toimus "Säde" seltsi saalis. Koosolekut juhatas seltsi …
  "Sädes" annab kontserdi 100-liikmeline segakoor Tallinnast Karl Leinuse juhatusel. Pärast …
  "Sädes" toimub kinnine abiturientide pidu, kus kantakse ette naljamäng "Kolme …
-   "Säde" majas käib hoogne tegevus. Laupäeval on suur maskipidu koos …
-   "Säde" seltsi ruumides toimuvad Lõuna-Eesti põllumeeste päevad. Muu hulgas kõneleb …
  4. Eesti vabadus-aastapäeva puhul oli linn lipuehtes. Kell 12 toimus …
  "Sädes" esinevad külalistena Tallinnast Netty Pinna, Liina Põlde-Reimann, Paul Pinna.
  Suure Akadeemia (endise Maria) teatri ooperilaulja Sinaida Jurjewskaja annab kontserdi …
  II diviisi orkester korraldab "Sädes" kontsertballi.
  "Sädes" esitati 4-vaatuseline draama "Lootus õnnistuse peale".
  "Sädes" esitatakse näidend "Põrgu tee".
  "Sädes" toimub suur perekonnaõhtu mitmekesise eeskavaga.
  "Sädes" esineb üliõpilaste meeskoor Juhan Simmi juhatusel. Pärast kontserti toimub …
  "Sädes" toimub kuulsa tantsijanna Ella Ilbaku plastikaõhtu.
  "Sädes" toimub maskipidu.
  Tallinna meestelaulu seltsi koor annab K. Türnpuu juhatusel kontserdi "Sädes".
  II algkool peab oma pidu "Sädes". Eeskavas on ilulugemised, laulud, …
  "Sädes" on mitmekesise eeskavaga peoõhtu, kus muu hulgas kantakse ette …
-   Eesti ooperilauljanna pr A. Wiegandt-Kopli esineb "Sädes". Järgmisel õhtul on …
  Tartu spordiselts "Kalew" tõi oma külaskäigul "Sädesse" võimlemispeo. Kuigi etteasted …
  Valga skaudid korraldavad peoõhtu "Sädes".
  Pühapäeval esines tütarlastegümnaasiumi õpilaste koor, milles on kokku 150 lauljat …
  "Säde" selts alustab endise võõrastemaja "Tsentraal" remontimist ja otsib selleks …
  "Säde" väikses saalis algasid tantsukursused, millest osavõtt maksis 100 marka.
  Haridusminister määras 1923. aastaks "Säde" teatrimajale 300 000 marka toetust.
  Valga majaomanike selts avab majaomanikele "Säde" seltsimajas nõuandebüroo, mis on …
  Koosolekul valiti kunstiseltsi esimeheks V. Peerna, abiesimeheks J. Pommer, kassapidajaks …
  Tallinna Rahvaülikooli laulukoor annab suure kontserdi "Säde" saalis.
  Avamiseks oli "Säde" aed toredasti kaunistatud ja toimus suurepärane tulevärk. …
  "Säde" seltsi otsustas teatrile uue moodsa sissekäigu ehitada. Kunstnik Rotbergi …
-   Teatri ja kunsti ühing "Ugala" esitas kahel päeval "Sädes" näitemänge.
  Valga muusikakool teatab, et sügisel avatava kooli kantselei asub "Säde" …
  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas hr Villa. Välja kuulutatud päevakorras oli: …
  Tartu õppurite kunstiühing korraldas "Sädes" kontsert-balli.
  Luke kogudus korraldab "Säde" majas näitemüügi.
  Muusikakool alustas tegevust 85 õpilase ja 7 õppejõuga. Õpetajaid leiti …
  Kell 8 õhtul toimus Valga Kunsti Seltsi avapidu "Säde" saalis. …
  "Sädes" toimus vene näitlejate osavõtul ooperiõhtu, kus esitati stseene kuulsatest …
  Vabatahlikud tuletõrjujad korraldavad "Sädes" tantsuõhtu.
  "Sädes" on üheksa-aastase Beatrice Tobiase plastiliste tantsude õhtu. Beatrice on …
  Eesti ooperilaulja Tenno Wiron esineb "Sädes".
  "Sädes" kantakse ette A. Tammani näidend "Kriis". Näitejuhiks on C. …
  "Sädes" toimus karskuskoosolek, kus esines karskusinstruktor Jul. Johanson. Kuulajate seas …
  Valga maakonna nõukogu koosolek peeti maakonnavalitsuse ruumides Pihkva 6. Koosolekut …
  "Sädes" esitati näitejuht C. Treumundti juhatusel näidend "Kirikumõisa komöödia".
  "Sädes" kanti esietendusena ette F. Arnoldi ja E. Bachi naljamäng …
-   "Sädes" saalis peeti kolmepäevane kohtuprotsess. Protsessil oli 8 süüdistatat, 53 …
  Natuke alla nädalase vahega toob ka Valga Kunsti Selts "Sädes" …
  "Sädes" esitatakse komöödiaetendus "Mees warjus".
  "Sädes" esitatakse näitejuht C. Treumundti juhatusel etendus "Menagerie" (Loomaaed).
  "Sädes" toimus gaidide õhtu prl Kulli juhatusel.
  Eesti üks esimesi plastilise tantsu tantsijannasid pr Elmerice Parts'i tantsuõhtu …
  Valgamaa üliõpilaste kogu korraldab "Sädes" kinnise perekondliku kadriõhtu, kus eeskavas …
  Valga Kunsti Selts korraldab Valga muusikakooli heaks loterii. Kokku on …
  "Säde" selts valib einelauapidajat 1923. aastaks. Teisel katsel valiti selles …
  Riia meeskoor "Sängerkreis" esineb kahe kontserdiga Valgas. Päeval linnakirikus vaimuliku …
  Peeti soomusrongi brigaadi 4. aastapäeva pidustusi. Kell 10 oli turuplatsil …
  "Sädes" pandi üliõpilaste akadeemilise spordiklubi poolt toime võimlemispidu. Lõpus ka …
  "Sädes" on näitejuht C. Treumundti juhatusel rahvaetendus "Mees warjus".
  Valga muusikakool korraldab "Säde" ruumides kontsertõhtu, kuse esineb klaverikunstnik Aleksander …
  Valga muusikakool on hästi käima läinud ja võetakse juurde uusi …
  "Sädes" mängitakse etendust "Nurgaste-Urgaste" (Nutikad naised). Näitejuht on C. Treumundt …
-   Teisel ja kolmandal jõulupühal ajal esitab "Säde" lustimängu "Kuulus naine" …
  "Sädes" toimus Ella Ilbaki plastikaõhtu.
  "Sädes" toimub meeleolukas vana aasta õhtu ärasaatmine, kus on mitmekülgne …
  Uue aasta esimesel päeval tuuakse "Sädes" vaatajate ette näidend "Hispaania …
-   Kolmekuningapäeval esitati "Sädes" kordusena menukat etendust "Nurgaste-Urgaste" ja pühapäeval oli …
  "Sädes" esitatakse näidend "Ronga isa".
  "Sädes" esitatakse näidend "Kuulus naine".
  Valga majaomanike selts pidas oma peakoosolekut "Säde" väikses saalis. Koosolekut …
-   Eesti tehnilise järelevalve seltsi inspektorid käisid Valgas kontrollimas elektriseadmeid. Valga …
  Valga poeglaste gümnaasiumi korraldab "Sädes" peoõhtu, kus on kavas meeskoori, …
  "Sädes" tuleb ettekandele näitemäng "Jaanituli".
  Peetri koguduse täiskogu kogunes "Säde" seltsi saali koosolekule, et kinnitada …
  Prof. Artur Lemba annab muusikakooli korraldamisel "Sädes" klaverikontserdi.
  "Sädes" toimub näitejuht C. Treumundti 15-aastase tegevuse tähistamiseks austamisõhtu. Sellel …
  Valga noorteühenduse "Tung" kutsel kokku tulnud keskkoolinoorte koosolekul lepiti kokku, …
  Valgas korratakse "Säde" etendust "Joachim...!", kus nimiosas on teatri näitejuht …
  Professor J. Kõpp peab "Säde" saalis kõne "Usuõpetuse tähtsusest koolides". …
  Viimast korda kantakse "Sädes" ette lõbusat rahvaetendust "Hispaania kärbes".
  "Sädes" esitatakse näidend "Üle jõu I".
  Vabariigi 5. iseseisvuspäeva pühitseti kogu linnas. Kell ½11 kogunesid tuletõrjujad …
  "Sädes" esitatakse A. Tammani näidend "Koidikul", mille tulu läheb langenud …
  Valga linna- ja maakonnavalitsused korraldavad iseseisvuspäeval kõigile Valgas viibivatele Vabadusristi …
  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …
-   Tallinna vene teater on kahel õhtul etendustega "Sädes" esinemas.
  Vene gümnaasium korraldas oma kehvematest peredest pärit õppurite toetuseks tuluõhtu …
  Valga Peetri koguduse täiskogu kogunes "Säde" seltsi saalis, et valida …
  Tallinna vene teater annab etenduse "Sädes".
  Valga naisselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus õp prl M. Kull …
  Karl Leinus Tallinnast on oma lauluseltsi kooridega esinemas "Sädes".
  Viimast korda kantakse "Säde" laval ette näitemäng "Koidikul".
  "Säde" teatris esitatakse näidend "Wiguriwänt".
  Valga üliõpilaste kogu korraldab "Sädes" tasuta kõnekoosoleku teemal "Taylori süsteem". …
-   "Vanemuise" teatri näiteseltskond annab külaskäiguetendused Valga "Sädes" kahel õhtul. Esitatakse …
  Valga muusikakool korraldab "Sädes" suure kontsert-balli, kus muu hulgas kantakse …
  Valga Pank pidas oma koosoleku panga ruumides Pihkva 6.
  Valga vabatahtlik tuletõrjujate selts peab oma üldkoosoleku "Säde" seltsi saalis. …
  Valga maakonnavalitsus alustab maanteedele kilomeetripostide paigaldamist ja tellib selleks 750 …
-   "Sädes" etendub "Wiguriwänt" ja järgmisel päeval "Ainus idealist". Pärast mõlemat …
  "Sädes" mängitakse teist korda kurb-lõbusat komöödiat "Ainus Idealist".
-   Draamateater esitab kolmel päeval järjest "Säde" teatri ruumides oma etendusi. …
  Õhtul, algusega kell 8 oli tütarlaste gümnaasiumis peoõhtu, kus kavas …
  "Sädes" kantakse ette naljamäng "Pulmapäew". Peaosas oli hr Pungar. Teistes …
  Tallinna Koolinoorsoo Muusika Ühingu segakoor esineb tagasiteel välismaa kontsertreisilt "Säde" …
  Valga naisselts pidas oma koosolekut "Sädes", kus muu hulgas otsustati …
  "Sädes" kantakse kordusena ette näidend "Parwepoisid". Osades oli härrad Pahla, …
  Valga linnavalitsuses on kava asutada avalik lugemistuba, kus kõik ajalehed …
-   Toimuvad II Riigikogu valimised. Valgas on valimisjaoskonnad: I - raekoda …
-   Kahel päeval järjest toimuvad heategevuslikud õhtud "Sädes". 5. mail on …
  "Sädes" on ühejärguliste näidenditega teatriõhtu soodsamate piletitega. Mängitakse koguni kolm …
  Hooaja lõpuks mängitakse "Sädes" naljamäng "Pöörane Lola". Näitejuht C. Treumundt …
-   Valgamaa seltskondlikud organisatsioonid kogunesid ühisele kongressile, mis peeti "Säde" ruumides. …
-   Estonia teatri ringreisi ajal antakse kolmel õhtul etendusi "Sädes".
  "Säde" saalis algas kell 9 õhtul muusikakooli esimese kooliaasta lõppaktus …
  Valgas "Sädes" esineb lauljanna preili Agnes Paju.
  Valga muusikakool loosib välja loteriivõidud "Säde" väikeses saalis. Peavõit oli …
  "Säde" teater alustab hooaega etendusega "Suurlinna atmosfäär". Etendus on menukas …
  "Sädes" tuleb ettekandele komöödia "Demobiliseeritud perekonna isa".
  "Sädes" esineb Beatrice Tobias oma plastiliste tantsudega.
  "Sädes" kantakse ette draama "Sadamas".
-   Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma aastapäeva kahel päeval. Esimese …
  Valga Muusikakool korraldab "Sädes" kontsertballi, millel esinevad kunstiseltsi ja muusikakooli …
  "Sädes" esietendub A. Kitzbergi "Laurits".
  "Sädes" toimub Aino Kallase kirjanduslik õhtu.
  "Sädes" esitatakse laulumäng "Loos nr. 7359", Näitejuht on C. Treumundt, …
  Langenud sõjaväelaste haudade korraldamise komisjon korraldab oma tegevuse toetamiseks "Sädes" …
  "Sädes" esineb Karl Leinuse lastekoor ja prof. Theordor Lemba. Õhtul …
  Valga tööstus-ettevõtjate ühisuse peakoosolek toimus "Säde" väikeses saalis.
  Valga Filosoofiline Ühing korraldab kõnekoosolekuid "Sädes". Lektoriks on dr J. …
  Valga linnavolikogu trahterimaksu jaotusest 1924. aastaks on näha, et Valgas …
  Naisseltsi korraldatud kõnekoosolekul "Sädes" rääkis ettekandja naistest ja ühiskondlikest liikumistest.
  "Sädes" etendub "Vooruslik elumees".
  Raudteelaste tarvitajate ühisus korraldas "Säde" saalis ühistegevuse alase kõnekoosoleku. Eesmärgiks …
  Mardipäeva puhul peetakse näokattepidusid nii "Sädes kui Läti Seltsis.
  "Sädes" tuleb teistkordselt ettekandele "Vooruslik elumees".
  "Sädes" kantakse ette näidend "Neetud talu". Näitejuht on C. Treumundt …
  "Sädes" toimub Kadriõhtu, mille lõpus on simman.
  "Sädes" esineb teatritrupp Stuttgardist Haas-Berkowi mängud. Esitatakse "Surmatants" ja "Paradiisi …
  "Sädes" andsid kontserdi muusikakooli õpilased klaveri-, viiuli- ja lauluerialadel. Laste …
  Teist korda kanti "Sädes" ette näidend "Neetud talu".
  Tallinna Lauluseltsi segakoor "Ilo" esineb "Sädes".
  Draamateater on "Sädes" külalisetendusega "Hunt".
-   Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …
  "Sädes" kantakse ette jant-mürgel "Mängu põrgu". Näitejuht C. Treumundt.
  "Sädes" mängitakse naljamängu "Vooruslik elumees".
-   Teisel ja kolmanda jõulupüha õhtutel mängib "Säde" teater etendusi "Ronga …
-   Valgas toimub kahel päeval II rahvusvaheline naiste karskuskongress. Osalevad esindajad …
-   Aasta eelviimasel päeval on "Sädes" lasteetendus "Punamütsike". 31. detsembril toimub …
  Eesti kinnitusseltsi XI ringkonna volinike valimised toimusid "Säde" seltsi saalis. …
  **Valga linnavalitsus** asus raekojas S. Sepa 1. Sealsamas tegutsesid ka …
  Valgas tegutsesid **advokaadid**: Willa, Theodor, Sepa 13 Peri, J. Aleksandri …
  1924. aasta kalendri järgi tegutsesid Valgas järgmised rahaasutused: Eesti Panga …
  "Säde"" saalis esineb tantsijanna Ella Ilbak.
  Viimast korda kantakse ette näitemäng "Loos nr 7359".
  "Sädes" kantakse ette näidend "Põhjalased".
  "Säde" väikeses saalis peeti Valgamaa põllumeeste päeva.
  "Sädes" esitatakse naljamäng "Armas onu".
  Valga vabastamise 5. aastapäeval olid majad juba varahommikul lipuehtes ja …
  Lepik ja Saare raamatukauplus ostis ära Räpina paberivabriku kaupluse. Viimane …
  Teist korda esitatakse "Sädes" näidend "Põhjalased".
  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …
  "Sädes" kantakse ette lustimäng "Hydra".
  "Sädes" esitatakse naljamäng "Armas onu".
  Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse Valga osakonna asutamiskoosolek toimus "Säde" saalis. …
  "Sädes" esitati jant-mürgel "Mängupõrgu". Samal ajal räägiti Läti seltsi saalis …
  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …
  Iseseisvuspäeva õhtul esitati "Sädes" ajalooline näidend "Enne kukke ja koitu".
  Valga Eesti Põllumeeste Selts peab oma aastakoosoleku "Sädes".
  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …
  "Säde" väikeses saalis algavad tantsutunnid, kus õpetajaks on A. Narbut …
  "Sädes" tuleb kordusele ajalooline etendus "Enne kukke ja koitu". Tükki …
  "Sädes" esitatakse komöödia "Kitsarööpaline".
  "Sädes" on rahvaetendus "Armas onu".
  "Sädes" kantakse ette lustimäng "Hydra".
  Põllumeeste ühistu "Koit" pidas oma peakoosoleku "Säde" väikeses saalis. 1923. …
  Valga Panga peakoosolek peeti panga ruumides Pihkva 6. Kinnitati eelmise …
  "Sädes" kantakse viimast korda ette rahvaetendus "Enne kukke ja koitu".
  Vigastatud sõjameest ühingu Valga osakonna algatamiseks toimus rahvakoosolek "Säde" saalis. …
  "Sädes" oli näitejuhi C. Treumundti tuluõhtu, kus kanti ette laulumäng …
  Valga Vabatahtlik Tuletõrjujate Selts korraldab "Säde" saalis peoõhtu, mille ülejäägist …
  Valga Eesti Kaupmeeste Ühing pidas oma peakoosoleku "Säde" juhatuse ruumides.
  Valga muusikakool korraldab "Sädes" segaõhtu, kus esitatakse nii soolo- kui …
  "Sädes" korraldati näitlejate tuluõhtu "Meie elupäevad". Osalesid hr W. Lipp, …
-   Ülestõusmispühade ajal kantakse "Sädes" ette kaks näitemängu: "Mu Leopold" ja …
  "Sädes" on külaskäiguetendusi andmas Tallinna ja Tartu miniatuurteatri näitlejad.
  "Sädes" kanti ette rahvaetendus "Põhjalased".
  Valga majaomanike selts peab oma peakoosolekut "Säde" seltsi ruumides.
  "Sädes" on päeval suur rahvakontsert langenud sõdurite ausamba heaks. Esinevad …
-   Karskuspühal 3. ja 4. mail korraldab garnisoni karskusrühm karbikorjanduse alkoholismivastase …
  Tantsuõpetaja A. Narbut korraldab "Säde" saalis kutsetega balli.
  "Sädes" algavad järjekordsed tantsukursused A. Narbuti juhendamisel.
-   Draamateater on külaskäiguetendustega "Sädes". Esimesel päeval esitati F. Schilleri draama …
  "Sädes" esitatakse laulude ja tantsudega näidendit "Kosjasõit". Näitejuht on C. …
  Kindral Laidoneri nimelise invaliidide kapitali heaks korraldatakse karbikorjandus ja heategevuslik …
  "Säde" suveaia avamisel mängis kohaliku garnisoni orkester kappelmeister Niksmanni juhatusel. …
  "Sädes" toimus naisseltsi korraldusel segaeeskavaga emadepäeva pühitsemine. Päeva tähtsusest rääkis …
  "Sädes" esitatakse hooaja lõpuetendusena "Kosjasõit". Hooaja jooksul lavastati kokku 18 …
-   "Sädes" toimub muusikakooli heaks loterii-allegrii koos ettekannete õhtuga. Peale selle …
-   Ringreisul annab "Estonia" teater kahel õhtul "Sädes" kaks etendust. Esimesel …
  Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts korraldas linna tänavatel karbikorjanduse ja "Säde" …
  Möödunud aastate raskuste tõttu on meie linna omateatri tegevus seiskunud. …
  Valga, Võru ja Petseri laulupäeva kohaks otsustati seltside ja koorijuhtide …
  "Sädes" esineb Vanemuise näiteseltskond etendusega "Armastus".
  "Sädes" esitavad Vanemuise näitlejad opereti "Poola veri".
-   Nädalavahetuste seltsielu on Valgas kirev. "Sädes" on 5. oktoobril Vanemuise …
  Vanemuise näiteseltskonna esitusel kantakse "Sädes" ette operett "Madame Pompadour". Näitejuht …
  "Sädes" peeti maskipidu.
  "Sädes" esitab Vanemuise näiteseltskond opereti "Punane kass".
  Vanemuise näiteseltskond esitab "Sädes" naljamängu "Nõmme kingsepad".
  "Sädes" esineb Gerd Neggo kammertantsudega.
  "Sädes" esinevad kirjanike ringreisil olevad August Gailit ja Henrik Visnapuu. …
  Vanemuise näiteseltskond esitab "Sädes" koomilise opereti "Kornewille kellad".
  Vanemuise näiteseltskond kannab ette opereti "Geischa".
  "Sädes" oli Vanemuise näiteseltskonna esitusel "Mrs. Varreni elukutse".
  "Sädes" kandsid Vanemuise näitlejad ette "Neitsite kodu".
  "Sädes" korraldavad ühiskondlikud seltsid kõnekoosoleku, kus kõneleb dr J. Sikk …
  Vanemuise näiteseltskond esitab "Sädes" opereti "Printsess Olala".
  "Sädes" esitavad Vanemuise näitlejad draama "Sõit Orpliidi".
  Vanemuise näiteseltskond esitab "Sädes" opereti "Kuulsuse tütar".
  "Säde" esitatakse Vanemuise näitlejate poolt näidend "Naine, kes tappis".
  Linna vabastamise 6. aastapäeva puhul hommikul kell ½9 mängis poeglaste …
  Valga vabastamise 6. aastapäeva tähistamiseks toimub "Sädes" peo-õhtu, kus kantakse …
  "Vanemuise" näitlejate poolt kantakse "Sädes" ette komöödia "Kangelane".
  "Säde" puhvetis alustatakse kolm korda nädala peetavate muusikaõhtutega.
  "Sädes" esitasid "Vanemuise" näitlejad komöödia "Püksid".
  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosoleku "Sädes". Kinnitati aruanne …
  Tütarlastegümnaasium korraldas koolipeo "Säde" saalis.
  Iseseisvuspäeva tänujumalateenistuse linnakirikus pidas õpetaja A. Tammik. Kaitseliitlased, kooliõpilased, tuletõrjujad …
  2. veebruaril sai Kaitseliit uue põhikirja. Valga linnas asuti uutel …
  "Sädes" esitab Pariisi teatri "Folles Bergere" eestlannast tantsijanna Maria Melsass …
  "Sädes" esitati "Vanemuise" näiteseltskonna poolt "Marion".
  "Sädes" toimus hooaja viimane maskipidu.
  Nädalavahetustel on Valgas elav seltsielu. "Sädes" esitatakse laupäeval Vanemuise näiteseltskonna …
  "Sädes" annab kontserdi viiulivirtuoos Wladimir Samõko.
  "Sädes" esitati "Vanemuise" näiteseltskonna poolt lustimäng "Mrs. Dot".
  Valga Kaitseliidu malevkond korraldas suure segaeeskavaga peoõhtu, kus esinesid teatri …
  Valga pank pidas korralise peakoosoleku oma ruumides Vabaduse 6.
  "Säde" saalis esineb kohalik populaarne kõnemees dr J. Sikk kõnega …
  "Sädes" esitab "Vanemuise" näiteseltskond opereti "Üliõpilasprintsess".
  Valga tööstusettevõtjad pidasid üldkoosoleku "Säde" ruumides. Päevakorras olid aruande ja …
  "Sädes" esitasid "Vanemuise" näitlejad komöödia "Sinirebane".
  K. Leinuse lauluselts ja lastekoor annavad kolmandal ülestõusmispühal Valgas kontserdid …
  Põllumajandusühistu "Koit" pidas oma üldkoosoleku "Säde" väikeses saalis.
  Raudteelaste tarvitajate ühisuse peakoosolek peeti "Säde" saalis. Kui eelmine aasta …
  Valga Naisselts alustab "Säde" saalis (hiljem "Ühiskodus") tasuta tervishoiualase kursuste …
  Emadepäeva puhul korraldasid tütarlastegümnaasiumi "Sädes" peo, kus kanti ette näitemäng …
-   "Estonia" teater on oma operettidega esimest korda ringreisil Eestis. Valgas …
  Sõjaminister kindral Soots esines Valgas "Sädes" kõnega Vabadussõjast. Saal oli …
  Valga Muusikakool alustab oma neljandat tegevusaastat. Koolil on korda läinud …
  Algab uus teatrihooaeg. Vanemuise teatritrupi poolt kantakse ette igal kuul …
  Vanemuise näitlejate poolt kanti "Sädes" ette operett "66" ja naljamäng …
  Vanemuise näiteseltskond kannab "Sädes" ette kolm etendust ühel õhtul: "Saaremaa …
  Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek …
  Tuletõrjujate selts korraldab "Sädes" näokattepeo.
  "Sädes" esitab Vanemuise näiteseltskond opereti "Orpheus allilmas".
  "Sädes" esines kirjanik Oskar Luts. Kuulajaid oli kahjuks vähe. Kirjanik …
  Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts peab oma erakorralist peakoosolekut "Säde" seltsi …
  "Sädes" esitati Vanemuise näitlejate poolt draama "Tosca".
  "Sädes" toimus mardipidu.
  Vanemuise näiteseltskond esitab"Sädes" tragöödia "Naiskurat".
  Linna kaitseliitlased andsid vande kaitsta kodu ja põhiseadusega maksma pandud …
  "Säde" selts otsis enda einelauale uut rentnikku ja valis kuue …
  "Sädes" annab kontserdi viiuldaja Salme Herman. Kontserdi tulu läheb muusikakooli …
  "Sädes" annab kontserdi viiulikunstnik Samõko.
  Valga Tütarlastegümnaasiumi vilistlaskogu korraldas peoõhtu "Sädes". Ette kanti näidend, laule …
  "Sädes" kandis Vanemuise näiteseltskond ette opereti "Viimne Valss".
-   Teisel ja kolmandal jõulupühal esitavad "Vanemuise" näitlejad "Sädes" näidendid "Noorus" …
  "Sädes" oli vana-aastaõhtu pidu naljade saatel. Rahvast küllaga.
  Anton Grishan võttis "Säde" einelauapidamise üle. Nüüd on siis nii …
  Kaubandus-tööstuskoja II ja III sektsiooni ärimehed korraldasid koosoleku "Säde" söögisaalis. …
  "Sädes" esitab Vanemuise näiteseltskond lõbumängu "Väike kompwekiplika".
  "Säde" seltsi ruumides toimus Eesti põllumeeste keskseltsi ja maakonnavalitsuse põllumajanduse …
  "Sädes" oli Vanemuise näiteseltskonna poolt ette kantuna "Krahv Luxemburg".
  "Sädes" on Moskva Suure teatri ooperilaulja N. W. Rosenwald-Aleksandrowa kontsert.
  Kunstiselts korraldas "Sädes" peo muusikakooli toetuseks. Eeskavas olid näidend, klaverimäng, …
  Valga Vene eragümnaasium korraldas peoõhtu "Säde" seltsi saalis.
  Linnavalitsuse poolt määrati avalike ürituste kohad, kus peab olema tuletõrjevalve …
  "Sädes" esitab Vanemuise näitetrupp näidendi "Wahetus".
  "Sädes" toimub kinnine maskipidu, kuhu saab kutseid ainult seltsi liikmete …
  "Sädes" andis kontserdi klaverikunstnik prof Alex. Brauer.
  Pühapäeval esines "Sädes" riigimees J. Tõnisson. Saal oli rahvast paksult …
  Valga Baptisti Kogudus pidas oma jumalateenistuse "Säde" saalis.
  Valga Kaitseliidu malevkonna juures asuv kodukaitse ühing korraldas "Säde" saalis …
  Paraadiga turuplatsil algasid kell ½12 algasid 24. veebruari pidustused Valgas. …
  "Sädes" esitatab Vanemuise näiteseltskond ooperi "Joosep". Pärast ka tants.
  Tütarlaste gümnaasiumi peoõhtul toodi lavale Maeterlincki "Õde Beatrice". Selle raske …
  1925. aastal kandsid vanemuislased ette 6 draamat, mida käis vaatamas …
  Vanemuise näiteseltskond esitas "Sädes" komöödia "Päranduslaegas".
  Valga Eesti Põllumajanduse Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" seltsi ruumides.
  Viiulikunstnik hr A. Papmehl esines kontserdiga "Sädes", mis leidis publikult …
  Valga poeglastegümnaasiumi IV (eelviimane) klass korraldas peoõhtu "Sädes". Eeskavas esinesid …
  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …
  Sõjainvaliidide ühendus korraldas "Sädes" peo, kuid rahva huvi selle vastu …
  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …
  Valga tööstusettevõtjate ühisus pidas oma peakoosoleku "Säde" seltsi ruumides. 1923. …
  Esimesel pühal esitab Vanemuise näiteseltskond "Sädes" komöödia "Kirikumõisa komöödia".
  Valga Pank korraldas pakkumise ruumide põhjalikuks remondiks. Tööd sai endale …
  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …
  Kaitseliidu Valga linna malevkond korraldas "Sädes" kinnise maskipeo. Mängisid sõjaväeorkester …
  "Sädes" pidi toimuma balletiõhtu, millel esinevad Tamara Beck ja J. …
  Valga Raudteelaste Tarvitajate Ühing pidas aastakoosoleku "Säde" saalis. Kinnitati eelmise …
  Õpetaja Martensen (Võrust) peab linnakirikus jutluse ja hiljem "Sädes" loengu …
  "Säde" einelauapidaja Anton Grishan otsustab Läti seltsis oma äri lõpetada …
  Riigikogu valimiste eel käivad kõnekoosolekuid pidamas Riigikogu liikmed. Jaan Tõnisson …
  Taevaminemispühal korraldas Valga Naisselts emadepäeva, mille puhul oli hommikul jumalateenistus …
-   III Riigikogu koosseisu valimised toimusid 15.–17. maini 1926. aastal. Valgas …
  Valga muusikakool korraldas pea "Sädes". Esinesid õpilased, kes esitasid soololaule, …
  Valgas korraldati invaliidide päev. Hommik algas muusikaga mõlema kiriku tornidest, …
  Valga Eesti Kaupmeeste Ühing pidas peakoosoleku "Säde" ruumides. Kinnitati eelmise …
  Juba tükk aega on "Säde" majas remont käimas. Kõige esmalt …
  "Estonia" teatri näitetrupp esitas "Sädes" lustimängu "Vana Aadam". Üheks osatäitjaks …
  Ka Valgas on tüdrukute ja naiste hulgas levimas uus juuksemood …
  Valga tööstusettevõtjad pidasid koosoleku "Säde" ruumides. Arutelu käigus leiti, et …
  Valga muusikakool alustab õppetööd laulu-, viiuli-, klaveri- ja puhkpillide erialadel. …
  Öösel murti sisse "Säde" restorani viidi ära umbes 60 000 …
  "Sädes" algab uus teatrihooaeg. Vanemuise näiteseltskond kandis ette komöödia "Kõmukirjandus". …
  "Sädes" esineb viiulikunstnik Artur Inglismann.
  "Sädes" esineb Beatrice Tobias plastika-tantsudega.
  Valga Kunstiseltsi ja Helme-Tõrva Haridusseltsi ühiselt korraldatud kontsert läks hästi …
  Valga panga ruumide remont jõudis lõpule ja koliti endistesse ruumidesse …
  "Sädes" toimus hooaja esimene maskipidu.
  "Sädes" esitab Vanemuise näiteseltskond opereti "Magus kavaler".
  Luke kogudus korraldas näitemüügi "Säde" saalis, et katta kiriku remondiga …
  Vanemuise näitlejad esitasid "Sädes" opereti "Päästeingel".
  Petrogradi riikliku näitetrupi poolt esitati "Sädes" etendus "Isa Sergii".
  Valga naisselts korraldas Läti seltsi saalis maskeraadi, mille tulu läks …
  "Sädes" kohtusid Valga töösturid ja kaupmehed, et arutada kavatsetavate riiklike …
  "Säde" seltsi einelauapidaja korraldab piljardimängu hanede peale. Alates 13. novembrist …
  "Sädes" algavad kuuajalised moodsate tantsude kursused, mida juhendab Theodor Luts. …
  "Säde" seltsi ruumides toimus Valga linna malevkonna üldkoosolek. Koosolekut juhatas …
  Muusikakool korraldas "Sädes" peo, kus esinesid kunstiseltsi liikmed väga mitmekesise …
  "Sädes" esines oma kunagise kodulinna laval sopran Olga Torokoff-Tiedeberg. Kontsert …
  Vene eragümnaasiumi tuluõhtu tõmbenumbriks "Sädes" on kõige moodsama tantsu charlestoni …
  1924. aasta 1. detsembri sündmuste mälestamise puhul toimusid Valgas koolides …
  Vanemuise teatri näitlejate poolt kanti "Sädes" ette kurbmäng "Isa".
  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …
  Muusikakool korraldas õpilaste muusikaõhtu "Sädes", mille sissetulek läks kooli heaks. …
  Poeglaste gümnaasiumi ruumes toimus Valga Ühispanga esimene üldkoosolek. Enne seda …
  Valga poeglastegümnaasium pidas pidu "Säde" ruumides. Esinesid koorid ja orkester …
  Naisselts korraldas puudustkannatavatele lastele jõulupuu "Sädes". Sõjavägi aitas jõulupuu korraldamisele …
-   Jõulupühade II pühal esitas Vanemuise näiteseltskond "Sädes" opereti "Silva" ja …
  "Sädes" toimus vana aasta ära saatmine ja uue vastuvõtmine peoõhtuga, …
  Valga muusikakoolis on talvised vastuvõtueksamid ja algab õppetöö. Õpe toimub …
  "Sädes" toimus kodukaitse ühingu segaeeskavaga peoõhtu. Paremad ettekanded olid pr. …
  "Sädes" tuli esitusele Vanemuise näitlejate poolt esitatuna komöödia "Ameerika Kristus". …
  "Sädes" pidi toimuma poeglastegümnaasiumi pidu, mille eeskavas kontsertosa Joh. Madissoni …
  Valgas toimus loomakaitse seltsi asutamiskoosolek "Säde" ruumides. 22. veebruaril saadeti …
  Valga sulg- ja väikeloomade kasvatuse edendamise selts korraldab "Sädes" kõnekoosoleku.
  Valga vabatahtlik tuletõrjeselts korraldas "Sädes" maskipeo.
  ÜENÜ Valga osakond korraldas oma 3. aastapäeva tähistamiseks mitmekesise kavaga …
  Eesti Lavakunsti Ühing esitas "Sädes" kaks näitemängu. Päeval lastele "Taewa …
  24. veebruari pühitsemise osas vahetasid linnavalitsus ja garnisoni ülem eelnevalt …
  Iseseisvuspäeva õhtul kanti "Sädes" vanemuislaste poolt ette ooper "Trubaduur". Rahvast …
  "Säde" selts annab alates 1. märtsist üürile 22 tuba endisest …
-   5. ja 6. märtsil pühitses "Säde" selts 25. aastapäeva juubelit. …
  Aug. Pehme noodiäri sai suurema saadetise moodsaid grammofone ja korraldas …
  Maailmarändur Jakob Lukats pidas "Sädes" loengu Austraaliast.
  "Sädes" toimus Valga Tööstuse Ettevõtjate Ühisuse peakoosolek, kus kinnitati eelmise …
  Vene eragümnaasiumi vanematekomitee kutsel esines "Sädes" "Estonia" ooperilaulja A. Arder. …
  Terves riigis on käimas kokkuhoiu nädal. Selle puhul toimub ka …
-   "Sädes" avati esmakordne kirjanädal aktusega. Avar saal oli rahvast tulvil. …
  Valga Muusikakool korraldas L. v. Beethoveni 100. surma-aastapäeva mälestamiseks "Sädes" …
  Kaitseliidu Valga malevkonna üldkoosolekul "Sädes" osales vähe inimesi (40-50). Võeti …
  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub ülevaade Valga kaubandusest. Selles tuuakse välja järgmised …
  Helilooja Minna Hermann oli oma laulukooriga viimasel ringreisil ja andis …
  Valga panga korraline peakoosolek peeti panga ruumides Vabaduse 6. Kinnitati …
  Teisel ülestõusmispühal esitas Vanemuise näiteseltskond "Sädes" kurbmängu "Messiiina Pruut".
  Kaupmees hr Pehme korraldas paljude soovil "Säde" väikeses saalis uute …
  Valga Eesti Põllumeeste seltsi aasta peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta …
  "Sädes" esines tolleaegne Eesti tuntum tantsupaar Elmerice Parts ja Herman …
  "Sädes" esineb viiulikunstnik Wladimir Samõko, ked saadab klaveril prof Th. …
  Valga kunstiseltsi peakoosolek toimus muusikakooli ruumides - Säde majas.
  Kohalike keskkoolide karskusringide eestvõttel korraldasid noored maiõhtul linnas rongkäigu. 15 …
  Rändteater esitas "Sädes" ringreisil olles draama "Kuningas Lear".
  Valga linna vabatahtlikuu tuletõrje tähistas suurejooneliselt 75. aastapäeva. Kohale oli …
  13. novembril toimus dr Müllersoni põrmu kirstupanek. "Säde" saali viidud …
  Dr Johan Müllersoni matusepäeval kell 10-12 olid "Säde" seltsi saali …