Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

elektrijaam 1915-1957

29. jaanuar 1915 ukj: 11. veebruar 1915 - 1957

Jaam ehitati Saksa elektriseltsi AEG poolt 1914. a. Jaama käikulaskmisel olid peaaegu ainukesteks voolukasutajateks linna asutused ja tänavavalgustus, hiljem tekkis aga voolutarbijaid juurde. 1928. aastal oli elektrijaamal juba 1648 voolutarbijat. Kütteks tarvitati jaamas algul kivisütt, hiljem aga puid. Esimene elektrijaama juhataja oli hr Rossol. Tema järel olid sellel kohal insenerid Kuusik (1916-20) ja Ruus (1920-28). (1928-) ins Gering.

Töötas 1957. aasta juulini.

Mainimisi aastatel: 1911: 1  1912: 1  1913: 4  1914: 10  1915: 2  1916: 1  1917: 1  1918: 2  1919: 3  1920: 4  1921: 1  1922: 4  1923: 8  1924: 1  1925: 2  1926: 9  1927: 7  1957: 1 
30.05.2020/admin

Pedeli jõgipuurkaev

19130409_art_471 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 82, lk 2 09.04.1913) 19140207_art_5188 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 31, lk 4 07.02.1914) 19361201_isik_288 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 325, lk 7 01.12.1936) 19201201_art_6466 (Allikas: Rajalane , nr. 233, lk 4 01.12.1920) 19210512_art_6623 (Allikas: Rajalane , nr. 79, lk 1 12.05.1921) 19220222_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 22.02.1922) 19220603_art_6915 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 38, lk 3 03.06.1922) 19230124_art_7119 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 6, lk 3 24.01.1923) 19230224_art_7154_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 24.02.1923) 19230421_art_793 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 30, lk 3 21.04.1923) 19230616_art_7258 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 45, lk 4 16.06.1923) 19231024_art_7357 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 82, lk 4 24.10.1923) 19220628_art_6929 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 44, lk 3 28.06.1922) 19240308_art_7518 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 3 08.03.1924) Valga elektrijaam 1928 (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav , ERM Fk 3007:2 30.05.2020) VaMF2597_4_1_pisipilt (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 2597:4 30.05.2020) 19250523_art_7908 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 4 23.05.1925) 19250801_art_7952 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 31, lk 2-3 01.08.1925) 19250919_art_896 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 38, lk 4 19.09.1925) 19260123_art_8118 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 4, lk 3 23.01.1926) 19260317_art_8213 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 3 17.03.1926) 19260331_art_8238 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 3 31.03.1926) 19260428_art_8282 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 28, lk 3 28.04.1926) 19260501_art_8282 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 29, lk 3 01.05.1926) 19260522_art_8313 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 35, lk 4 22.05.1926) 19260612_art_8335 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 40, lk 4 12.06.1926) 19260812_art_8409 (Allikas: Uus Rajalane , nr. 26, lk 4 12.08.1926) 19261027_art_8482 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 79, lk 4 27.10.1926) 19261014_art_8464 (Allikas: Uus Rajalane , nr. 35, lk 2 14.10.1926) 19261124_art_8527 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 87, lk 3 24.11.1926) 19261127_art_8527 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 88, lk 3 27.11.1926) 19261224_art_951 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 96, lk 3 24.12.1926) 19270319_art_8674 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 3 19.03.1927) 19270402_art_8694 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 26, lk 3 02.04.1927) 19270427_art_8735 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 32, lk 3 27.04.1927) 19270611_art_8820 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 44, lk 4 11.06.1927) 19270629_art_8840 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 49, lk 4 29.06.1927) 19270702_art_8842 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 50, lk 4 02.07.1927) 19270810_art_987 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 3 10.08.1927) 19270817_obj_906 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 63, lk 2 17.08.1927) 19270827_art_8874_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 66, lk 1 27.08.1927)

 Mainitud kroonikas:
  Linnavolikogu otsustas linnale elektri andmiseks tea lepingu elektriühisusega, mille järgi …
  Käib arutelu Valga elektrijaama asukoha leidmiseks. Jaam peaks olema linna …
  Linnavolikogu koosolekul: - otsustati linna elektrivalgustuse korraldamine enda kätte võtta …
  Siseasjade ministeerium andis linnavalitsusele loa võtta 150 000 rbl laenu …
  Linnavolikogu koosolekul: - kubermanguvalitsuse ettepanekul kroonu kulul asutatava tööstuskooli puhul …
  Elektrijaama ehituseks on laen saadud ja otsus tehtud. Arutamisel on …
  Elektrijaam on võetud nõuks käivitada 1. juulist 1914. Peetakse läbirääkimisi …
  Valga linnavalitsus otsib elektrijaamale ehitajat. Valmis peab see saama 1. …
  Valga linnavalitsus teatas praegusele elektrijaama omanikule, et ta alates juulikuust …
  Elektrijaama ehitamiseks pakkus linnavalitsus Luke mõisa omandis oleva Ramsi veski …
  Läbirääkimised linna elektrijaama jaoks Ramsi vesiveski ostmiseks luhtusid ja nüüd …
  Linnavolikogu koosolekule oli 39 volinikust ilmunud 30. 1. Kaubanduse- ja …
  Valga uus elektrijaam otsustatakse ehitada praeguse heinaturu lähedale, Pedeli äärde. …
  Valga uue elektri keskjaama ehitus on alanud. Käimas on vundamendi …
  Linna elektrijaama ehitus edeneb visalt. Vana omanik peab elektripostid 1. …
  Valga elektrijaama jaoks toodi raudteel kohalejõudnud 170 hobujõuline lokomobiil isesõitva …
  Sõjaolude tõttu on toidu- ja tarbekaupadele kehtestatud piirhinnad, mida iga …
  Eelmise aasta puudujäägi katmiseks otsustas volikogu ikkagi linnade ja semstvode …
  Valga linnavolikogu ettepaneku alusel kinnitas kubermangukomissar Valga linna elektri hinnaks …
  Linnas pole lambiõli saada ja pimedate õhtute saabudes tekitab see …
  Eesti Tehnika Seltsi eestvedamisel on tehnilise hariduse edendamiseks Tallinnas tehnikum …
  Elektri hinda tõstetakse ja keelatakse ilmaasjata elektri kulutamine.
  Valga elektrijaam töötab puudega ja kuna nendest on suur puudus, …
  Elektri andmine on puudenappuse tõttu keeruline. Otsustati lammuada Osoli mõisas …
  Vabariigi Valitsus andis garantii Valgale antud 300 000 margase laenu …
  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi maatükk elektrijaama juures 17. …
  Luke linn jäi pimedusse, sest uus linnavalitsus ei suuda inimeste …
  Linnavalitsus tõstab elektri hinda. Kilovatt-tund valgustuse jaoks maksab 20 marka.
  "Rajalases" antakse teada, et linna heinamaad antakse elektrijaama ja tapamaja …
  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …
  Linna elektrijaama pidamisel kippusid kulud ületama tulusid. 1921. aastal leiti …
  "Säde" selts otsib rentnikku elektrijaama vastas asuvale heinamaale.
  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …
  Elektrijaama vastas avati liuväli.
-   Eesti tehnilise järelevalve seltsi inspektorid käisid Valgas kontrollimas elektriseadmeid. Valga …
  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …
  Raudteetehased lähevad üle elekrijõu kasutamisele ja selleks tehti linnavalitsusele vastav …
  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …
  "Säde" selts annab enampakkumise teel rendile elektrijaama vastas asuva heinamaa.
  Valga tööstused lähevad järk-järgult üle elektrivoolu tarvitamisele. Nii on viimasel …
  Naha tänaval elektrijaama kõrval avati uus saun.
  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …
  "Säde" selts annab rendile oma elektrijaama juures asuva heinamaa.
  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …
  Ühiskondlike tööde käigus pikendati Halliku tänavat ja kraavitati Priimetsas. Tambre …
  Üks linnaametnik kurdab, et palga maksmise päev on iga kuu …
  Elektrijaama ala laiendati. Põlevkivi ja turba varumiseks ehitati uued kuurid.
  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …
  "Säde" selts annab rendile oma heinamaa elektrijaama juures.
  Linna elektrijaam teeb voolu andmisel iga päev kella 4-7 peale …
  Valga elektrijaamale jõudis 26. oktoobril kohale ja novembris paigaldati uus …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: - **Päevakorra kinnitamine** - **1925. …
  19. detsembril paigaldati linna elektrijaama uus diiselagregaat. Agregaat annab 460 …
  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Uued linnavolinikud, kes asendusliikmena tulid, andsid …
  "Säde" selts annab suveks rendile heinamaa elektrijaama juures.
  Suveajal pannakse elektrijaam seisma järgmiselt: - esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval …
  Suvel tehti elektrijaamas üle hulga aja suurem remont, mis oli …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Protokolli …