Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Nikolai koguduse puukirik 1846-1913

1846 - 17. november 1913 ukj: 30. november 1913
VaM F. 149 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F. 149 14.06.2019)
VaM F. 149 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F. 149 14.06.2019)
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]

Nikolai kogudus loodi 1845. a ja 1846[?]. a ehitati praeguse J. Kuperjanovi ja Vabaduse tänavate nurgale kirik.

1845. aastasse jääb ka Valga koguduse asutamine seal elavate õigeusklike venelaste ja lätlaste tarbeks. Esimene kirik ehitati 1848. aastal ja pühitseti püha Imetegija Nikolaose auks. See oli kellatorni ja kupliga väike puust pühakoda.

Mainimisi aastatel: 1846: 1  1881: 1  1883: 1  1892: 2  1894: 2  1896: 2  1897: 1  1899: 2  1902: 3  1904: 2  1912: 1  1913: 4  1920: 2  1922: 2  1923: 2  1924: 4  1925: 1  1926: 1 
07.07.2020/admin

Püksi tänav

VaM F. 149 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F. 149 14.06.2019) 19131118_art_494 19200212_art_6130 (Allikas: Rajalane , nr. 17, lk 3 12.02.1920) 19221129_art_7071 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 88, lk 3 29.11.1922) 19230224_art_7154_2 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 24.02.1923) 19230425_art_793 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 31, lk 3 25.04.1923) 19241115_art_7745 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 71, lk 2 15.11.1924) 19241129_art_7754 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 73, lk 3 29.11.1924) 19241206_art_7768 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 74, lk 3 06.12.1924) 19250808_art_891 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 32, lk 1 08.08.1925) 19260828_art_8406 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 62, lk 4 28.08.1926)

 Mainitud kroonikas:
  1881. aastal, aasta hiljem, kui moodustati Jaani kiriku juurde eesti …
-   Vene senaator Manassein koos kolme ametnikuga käis Valgas revideerimas kohtuid. …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir Aleksandrovitš külastab Baltimaade sõjaväeosasid. Selle käigus …
  17/18. oktoobri ööl käisid vargad õigeusu kirikus ja riisusid sealt …
  Valka kavandatakse uut õigeusu kirikut. Plats Friedrichhofi puiestiku juures põllul …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …
-   Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …
  8. septembril otsustas Valga Eesti Karskuse Seltsi eestseisus asutada oma …
-   Riia-Miitawi Kreeka õigeusu ülempiiskop Arseni jõudis 15. mail kel ½8 …
  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …
  Nikolai kirikusse on öösel vastu laupäeva sisse murtud ja kõik …
  Uue linnavolikogu vannutamine toimus Jaani kirikus ja ap.-õigeusu Nikolai kirikus. …
  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …
  J. Lilienthal avab oma habemeajmise ära Moskva uul 31 vana …
  Õhtul kella 8-11 vahel on Balti ja Riia-Pihkva raudtee vabriku- …
  "Säde" selts on Nehse pärijate majja (kreeka-õigeusu Nikolai kiriku vastas) …
  Valga linnavalitsus on kohustanud majaomanikke korralikke kõnniteesid ehitama, mis peavad …
  Linnavolikogu koosolekul - Otsustati Romanovite dünastia juubeli puhul linnas pidustusi …
  Tulekahjus hävines 1846. a ehitatud Nikolai koguduse puukirik. Umbes kell …
  Mahapõlenud Nikolai kiriku asemele on uue kiriku ehitamise plaanid käimas. …
  Algselt sooviti J. Kuperjanovi ausammas ehitada Vladimiri-Pihkva tänava nurgale ärapõlenud …
  Valga linnavalitsus kaalub Nikolai kiriku endise krundi eksproprieerimist [sundvõõrandamist], et …
  Moskva-Pihkva-Kuperjanovi nurgale on pikka aega olnud plaanis ehitada jas ausammas …
  Linna ilustamise komisjon on teinud esialgsed ettepanekud, mille järgi linnakiriku …
  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …
  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …
  Endise Nikolai puukiriku krundi, millele linnavalitsus soovis püstitada Vabadussõja ausammast, …
  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste mälestussamba komitee otsustas, et 1925. aasta suvel …
  LInnavolikogu koosolekul oli tähtsaimaks **langenud sõjaväelaste mälestussamba küsimus**. Ülevaate ettevalmistustest …
  Vabadussõjas langenud sõjaväelastele ausamba komisjon koguneb, et arutada samba asukohta. …
  Vabadussõjas langenute mälestuseks prof Amandus Adamsoni kavandi järgi pronksi valatud …
  Vabadussõjas vigastatud sõjameeste heaks toimub karbikorjandus kütte muretsemiseks. Raudteejaama aias …