Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Suworowi // Lembitu 2 (algkoolimaja) 1924-

18. oktoober 1924

Avati pidulikult 18. oktoobril 1924 ja sinna asus 3. algkool.

Maja on eelnevalt üle elanud raskeid aegu. 1914. aastal vaevalt pärast katuse alla saamist põles maja maha ja kui 1915. aastal uuesti üles ehitati, tabas teda jälle tulekahju. Sõjapäevadel rüüstati ehitusjärgus hoonet tugevasti. Ehituskulud ulatusid nelja miljoni margani ja sisseseade umbes 400 000 marka.

Mainimisi aastatel: 1914: 2  1915: 1  1921: 1  1922: 3  1923: 2  1924: 11  1925: 2  1926: 4  1927: 2 

Lõuna-Eesti , nr. 68, lk 3 25.10.1924
Lõuna-Eesti , nr. 45, lk 4 18.06.1924
Postimees (1886-1944) , nr. 56, lk 4 10.03.1914
09.05.2020/admin

Suworowi // Lembitu

19140310_art_5200 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 56, lk 4 10.03.1914) 19210221_art_6544 (Allikas: Rajalane , nr. 39, lk 3 21.02.1921) 19220125_art_757 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 7, lk 2 25.01.1922) 19220222_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 22.02.1922) 19220628_art_6929 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 44, lk 3 28.06.1922) 19220101_art_6929 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 45, lk 3 01.07.1922) 19230127_art_7122 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 7, lk 3 27.01.1923) 19230321_art_7183 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 2 21.03.1923) 19230324_art_7183 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 3 24.03.1923) 19240123_art_7463 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 7, lk 3 26.01.1924) 19240223_art_7499 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 23.02.1924) 19240308_art_7518_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 3 08.03.1924) 19240315_art_7523 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 3 15.03.1924) 19240322_art_830 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 3 22.03.1924) 19240426_art_7571 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 31, lk 4 26.04.1924) 19240514_art_7571 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 36, lk 3 14.05.1924) 19240521_art_7606 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 38, lk 2 21.05.1924) 19240524_art_7606_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 39, lk 2-3 24.05.1924) 19240625_art_7640 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 47, lk 3 25.06.1924) 19240628_art_7640_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 48, lk 2-3 28.06.1924) 19240816_art_7672 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 58, lk 4 16.08.1924) 19240823_art_7677 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 59, lk 2 23.08.1924) 19240906_art_852 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 4 06.09.1924) 19241025_art_852 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 68, lk 3 25.10.1924) 19250117_art_7803 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 3, lk 3 17.01.1925) 19261204_art_8549 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 90, lk 3 04.12.1926) 19260327_art_8224 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 20, lk 3 27.03.1926) 19260512_art_8289 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 32, lk 3 12.05.1926) 19260612_art_8327_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 40, lk 4 12.06.1926) 19261211_art_8554 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 92, lk 4 11.12.1926) 19270622_art_8832 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 47, lk 3 22.06.1927) 19270810_art_8861 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 3 10.08.1927)

 Mainitud kroonikas:
  Valga linnavalitsus otsib Suworowi uulitsasse ehitatava linna algkooli kahekordse kivist …
  Linna uue algkoolimaja ehitamine Suvorovi uulitsale ehitusmeister J. Uibole. Ehitus …
  Valga ehitatav algkoolimaja läks hilja õhtul põlema ja järgi jäid …
  Kohalik koolivalitsus tegi linnavalitsusele ettepaneku, et raudteetaguse algkooli ruumid saaksid …
  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …
  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …
  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …
  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel 18 punkti. Volikogu esimeheks valiti tagasi …
  Valga linnavolikogu istungil pidi algses päevakorras olema **Puraküla linnaga ühendamise …
  Saabub optimistlikke teateid, et poolelioleva koolimaja ehituseks Suvorovi tänaval saab …
  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …
  Vabariigi Valitsuse poolt anti 2 mln marka laenu Suvorovi tänava …
  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …
  Valga Linnavalitsus otsis vähempakkumise kaudu Lembitu tänava koolimaja lõpuni ehitajat. …
  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …
  Linna III algkool, mis senini asus Poska (Nikolai) 23, kolitakse …
  Algas õppetöö kõigis linna algkoolides. Töötavad järgmised koolid: I algkool …
  Valmib Valga linna 3. algkooli uus Lembitu tänava kahekorruseline telliskividest …
  Valgas on töötus kiiresti kasvanud ja arvel on juba 495 …
  III algkool tähistas oma uude koolimaja saabumise esimest aastapäeva peoga. …
  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …
-   III Riigikogu koosseisu valimised toimusid 15.–17. maini 1926. aastal. Valgas …
  3. algkool pidas oma koolimajas Lembitu tänavas kinnise peo, kus …
  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …
  Üle raudtee asuvate linnaelanike palvel avatakse suvel Lembitu tänava koolis …
  Suveks avati Lembitu tänava koolis lasteaed Võru tänava lastele. Nüüd …