Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

"Säde" selts 1902-1940

24. veebruar 1902 ukj: 9. märts 1902 - 31. juuli 1940

Säde selts oli Valgas tegutsenud selts.

H. Eineri mälestused:

  1. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest Karskuseselts oma erisihiga ei suutnud rahuldada kõiki siinset eesti ringkonda. Uut seltsi taheti asutada sarnase põhikirjaga ehk sarnasel alusel, nagu seda on Tartu saksa käsitööliste selts. Maikuul 1901. a tuli alles siseministeeriumist vastus, et sarnase põhikirjaga seltse, nagu Tartu "Handwerkverein", enam ei kinnitata; asutatagu kas käsitööliste selts või käsitööliste klubi. Mõlemate seltside tüübid aga meile ei meeldinud, sest nende liikmed oleks pidanud käsitöölised olema, kuna meile seltsi vaja oli, kelle liikmeteks igasuguse elukutsega isikud võiksid olla. Alustati uue põhikirja kokkuseadmisele, mille tõlgitsemine ja vastav kokkuseadmine asutajate poolt anti H. Einerile ja Valga maakonna politsei lauaülema Joh. Änilise hoolde. Oktoobril 1901. a saatsime "Valga eesti seltskondlise ühingu" põhikirja ülemusele kinnitamiseks. Juba kolme nädala pärast tuli põhikiri siseministeeriumist mõne väikese muudatusega tagasi, mille juures ehk hulgas sõna "eesti" kustutatud oli, nii et seltsi nimeks jäi järele "Valga seltskondlik ühing", missugune nimetus juba läti seltsil täiesti, saksa "Mussel" ja vene seltsil lisadega "Vene" juba oli. Palusime uuesti sõna "eesti" vahetegemiseks teiste kolme kohaliku seltsiga põhikirja sisse võtta. Vastati: sõna "eesti" põhikirja jätta milgil tingimisel ei lubata, sest see tähendaks rahvuslist eraldamist – rahvuslist šovinismi. Vahetegemiseks teiste kohalike seltside vahel võivat meie oma seltsi "Neljandaks Valga seltskondliseks ühinguks" nimetada ja seltsi 4. numbri alla panemine meile ei meeldinud. Võtsime ette seltsile mingisugust uut süütut nime anda. Minu, st H. Einer'i ettepanekul jäädi Säde (sädeme) nime juurde peatama, tõlkides aga vene keelde (mitte iskra), nii et ta tuld ei tähenda, vaid vett, lisades ülemusele nime selgituseks juurde: "Sõna Säde tähendab väikest jõekest, mis Valga ligidalt algab ja Burtneku (Asti) järve jookseb", sest vastasel korral poleks see nimi kinnitust leidnud ülemuse poolt. Tähendatud nimega oldi nõus ja nii sai Säde selts oma nime. Detsembri algul 1901. a saatsime siis parandatud ja täiendatud põhikirja 93 allkirjaga kinnitusele. Et ülemus võiks selles veenduda, et meie oma seltsi asutamisega mingit lahkpüüdeid, eraldamist ja rahvuslikku šovinismust taga ei aja, mida tol ajal väga kardeti, lasksime põhikirjale ka mitmed heatahtlikud muulased; sakslastel, venelastel ja lätlastel, alla kirjutada.

Säde põhikiri kinnitati 28. dets. 1901. a siseministri abi senator Durnowo poolt ja jõudis asutajatele kätte jaanuaril 1902. a.
Veebruarikuu viimasel pühapäeval [24.02.1902 vkj] oli Karskuseseltsi ruumides avamiskoosolek ja juhatuse valimine. Valiti 18-liikmeline vanemate nõukogu. Esimeheks valiti maakonna arst Andres Alver ja tema abiks G. Kogger. Kassahoidjateks S. Haynberg, K. Luiga, P. Einer. Kirjatoimetajaks Joh. Änilane. Vanemate nõukogu teisteks liikmeteks said T. Grünberg, J. Soo, J. Põder, M. Alwer, H. Einer, A. Thomson, J. Märtson, J. Orgussaar, M. Kronberg, E. Kartau, A. Treu ja G. Dallit.

Aprillikuul 1902 üüris selts endale Suure Sepa tn Galkini majas ruumid, kus ta sama aasta 1. juulil alkoholsete jookidega einelaua avas. Säde seltsiga oli Valga eesti seltskond omale elujõulise, kõiki seltskondlisi kihte rahuldava keskühingu saanud, millest ja mille najal peagi esimesed Valga ühistegevuslised ettevõtted oma alguse said. Nii asutati 1903. a Säde Laenu ja Hoiu ühisus, 1905. a Valga vastastikune krediitühisus. Ka Valga vanema seltsi Karskuseseltsi tegevus ei raugenud pärast Säde asutamist, nagu mõnelt poolt kardeti. Suur hulk liikmeid oli neil ühiseid.

Ruumid jäid kitsaks ja 11. juunil 1904 tehti erakorralisel peakoosolekul otsus kolida Nehsede majja. 10.-11. novembril kolitigi uude kohta.

1906. aasta jaanuarikuul paigutati seltsi ruumidesse sõjavägi ja jäi sinna mitmeks kuuks, tekitades seltsile kahju.

28. märtsil 1907 oli koos komisjon, mis otsustas, et "Säde" selts vajab endale maja. Otsus kinnitati 8. märtsil 1909, kui otsustati Nehsede maja ära osta. Juba 26. juulil 1909 pandi uuele majale nurgakivi.

Selts tegutses edaspidi Valga kesklinnas 11. aprillil 1911. aastal valminud hilisjuugendi stiilis majas, mille projekteeris üks esimesi eesti soost arhitekte Georg Hellat. Praegu asub selles majas Valga Muuseum.

Seltsi eesmärgiks oli põhikirja järgi “oma liikmetele ja nende perekondadele töö vaheaegadel sündsat, lõbusat ja tulusat ajaviidet pakkuda”. Selts võis “oma liikmetele ja nende külalistele balle, näokatte-pidusid, tantsu-, muusika- ja kirjanduse-õhtuid pidada, näitemängusid etendada, raamatuid, ajalehti ja ajakirju pidada, niisama ka mitmesuguste teaduste põllul töötajaid asjatundjaid kutsuda, kes ettelugemistega seltsi liikmetele kasulikku õpetust võiksivad pakkuda.”

1919. aasta veebruaris pärast Valga vabastamist seltsi tegevus kiiresti taastati.

Seltsil oli ka oma poolkutseline teater. Seltsi teatritrupp tegutses vahelduva eduga aastatel 1911– 1948.

Seltsi esimehed:
27.02.1902-24.01.1903 Andres Alver (1869-1903)
19.01.1903-16.06.1914 Tõnis Grünberg
16.06.1914-24.09.1918 Johan Müllerson (1870-1942)
24.09.1918-25.12.1918 dr Alfred-Julius Mõttus
25.12.1918-09.03.1919 A. Mägi (asendusliige)
09.03.1919-20.07.1920 ins Johann Kuusik
20.07.1920-22.03.1929 dr Aleksander Tamberg
22.03.1929-31.07.1940 dr Johan Müllerson (1870-1942)

Enamlaste hirmuvalitsemise ajal mainib "Säde" muusikajuht C. Grünwald "Säde" seltsi presidendina Mägit ja juhatuse liikmetena A. Seemanni ja K. Raagi.

Mainimisi aastatel: 1883: 1  1900: 2  1901: 1  1902: 13  1903: 6  1904: 8  1905: 8  1906: 13  1907: 31  1908: 18  1909: 13  1910: 9  1911: 6  1912: 17  1913: 15  1914: 9  1915: 7  1916: 3  1917: 1  1918: 7  1919: 11  1920: 29  1921: 19  1922: 26  1923: 52  1924: 35  1925: 11  1926: 16  1927: 9  1940: 1 

Uus Rajalane , nr. 9, lk 1 03.03.1927
Lõuna-Eesti , nr. 18, lk 1 05.03.1927
Lõuna-Eesti , nr. 27, lk 3 24.04.1926
Lõuna-Eesti , nr. 14, lk 2 06.03.1926
Lõuna-Eesti , nr. 13, lk 2 03.03.1926
Walga linnas Liiwi kubermangus asuwa Seltsliku Ühenduse "Säde" põhjuskiri Eesti Kirjandusmuuseum , A 7582 1902
Lõuna-Eesti , nr. 24, lk 2 08.12.1921
Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 2 05.12.1921
Rajalane , nr. 56, lk 3 10.04.1920
Rajalane , nr. 28, lk 4 13.05.1919
Rajalane , nr. 12, lk 4 27.03.1919
Rajalane , nr. 9, lk 3 18.03.1919
Walga linnas Liiwi kubermangus asuwa Seltsliku Ühenduse "Säde" põhjuskiri Eesti Kirjandusmuuseum , A 7582 31.10.2019
Postimees (1886-1944) , nr. 189, lk 2 14.10.1918
Raudma (Pommer), J. Helgid , nr. 1, lk 14 1924
Valga linna ajaloolised traditsioonid folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb) , valga.html 1927
23.08.2020/admin
 Mainitud kroonikas:
  Ära tundes, et eesti seltskonna vaimline kui ka aineline arenemine …
  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …
  Viimasel ajal on koostöö Valga eestlaste vahel kõikuma löönud ja …
  Säde seltsi põhikiri kinnitati 28. dets. 1901. a siseministri abi …
  "Säde" seltsi siseministri poolt kinnitatud põhikirja ärakiri jõudis Valka.
  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …
  Valga vaatleja saadab viimase aja sündmustest humoorika ja iroonilise analüüsi, …
  Esimese tähtsa küsimusena kerkis ["Säde" seltsi] nõukogu koosolekul kohe korteriküsimus …
  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …
  Valga "Säde" selts avab kell 9 õhtul oma ruumid peoga. …
  Kangete jookidega kauplemise eest oli avaliku pordumaja pidaja P. kohaliku …
  Pärnu II laulupeole on ennast üles andnud Valga "Säde" seltsi …
  Valga "Säde" selts tahab avada eesti laenu- ja hoiuühisust. Praegu …
  "Säde" selts on nõuks võtnud ühele kooliõpetajale palka maksta, et …
  Vene karskuse selts mängis oma uues kohas, Valga Eesti Karskuse …
  1. detsembril toimus "Säde" seltsis kõneõhtu. See oli esimene kord, …
  Valga maakonna-arsti dr A. Alver sängitati pärast lõunat Valga Läti …
  19. jaanuaril peetud "Säde" seltsi peakoosolekul valiti seltsi esimeheks kadunud …
  Kreisiülemal kolleegiuminõunik A. v. Grinewskyl sai 10 aastat Valga maakonnaülema …
  2. oktoobril kinnitas rahandusministeerium "Säde" seltsi juurde loodava laenu- ja …
  "Säde" selts valib ökonoomi.
  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …
  7. jaanuaril alustas "Säde" seltsi juures asuv "Valga Laenu- ja …
  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …
  5. mail kanti "Säde" seltsis hilisema linnapea Jaan Soo juhatusel …
  11. juunil tehti "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul otsus, üürida Nehse …
  "Säde" selts on Nehse pärijate majja (kreeka-õigeusu Nikolai kiriku vastas) …
-   10. ja 11. novembril kolis "Säde" selts uude korterisse, mis …
  "Säde" ruumides hakkas tegutsema ka Valga vastastikkuse tulekinnituse selts, mille …
  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …
  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …
-   Märtsis ostis "Säde" selts omale Peterburist Beckeri vabrikust ilusa tiibklaveri, …
  Valgas "Säde" seltsi aias toimub kontsert Tõrva laulu- ja mängu …
  "Säde" seltsis annavad kontserdi Th. Lemba ja S. Lindpere. Piletid …
  12. septembril alustas tegevust Valga Vastastikune Krediit Ühisus, mille põhikiri …
  2. oktoobril toimus Paula Brehmi kontsert "Säde" seltsi saalis. Kahjuks …
  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul võeti J. Ourgusaare soovitusel seltsi liikmeks …
  Rahvakoosolekud, kus nõuti üleüldist valimisõigust toimusid 26. oktoobril "Säde" saalis …
  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …
  Pühapäeval 29. jaanuaril lahkus üks sõjaväeosa Valgast, mistõttu said ka …
  Karskuseseltsi ruumid on ikka veel soldatite käes, "Säde" ruumidest pooled. …
  Karskuse seltsi ja "Säde" seltsi ruumides asuvad II kütipataljoni sõjaväelased …
  Lõpuks lahkusid sõjaväeosad "Säde" seltsi ruumidest, kuna karskusseltsi ruumid on …
  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …
  "Säde" selts esitab oma suvekorteri aias näitemängu "Roinila talus". Õhtu …
  Vene karskuse selts kolis "Säde" seltsi juurde. Tegevus on peaaegu …
  Valgas "Säde" seltsis esineb kontserdiga klaverikunstnik Th Lemba koos Hummuli …
  Valga vene karskusselts pidas oma koosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kuigi …
  Valga Eesti Karskuse selts otsib einelaua ja võõrastemaja rendilevõtjat.
  8. detsembri 1906 Postimehes nr 278 on pikk reisikirjeldus Valgast, …
  16. detsembril etendati "Säde" seltsi poolt Läti seltsi saalis Molieri …
  1. jaanuaril oli "Säde" seltsi saalis ilus piduõhtu. Uue aasta …
  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …
  Laupäeval toimus "Säde" seltsis oma ruumides piduõhtu koori- ja soololauluga. …
  Valgas on juba mitmeid eesti seltse "Valga Eesti Karskuselts", "Säde", …
  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …
  10. veebruaril korraldas "Säde" selts perekonnaõhtu, kus esitati koorilaule, duette …
  11. veebruaril kell 6 pl toimus "Säde" saalis "Säde" seltsi …
  Laupäeval 24. veebruaril oli "Säde" seltsi 5-aastase tegevuse puhul seltsi …
  "Säde" seltsi saalis toimus perekonna-õhtu, millest vähesed osa võtsid. Eeskavas …
  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …
  Pühapäeva õhtul kell 6 oli "Säde" seltsi ruumides kaubatarvitajate seltsi …
  18. märtsil oli "Säde" seltsis Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Valga …
  25. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides vastastikuse tulekindlustuse seltsi liikmete …
  1. aprillil peeti ENKS Valga osakonna koosolek "Säde" seltsi ruumides. …
-   Valga "Säde" seltsi tsirkuse-ruumis saab elavate piltide etendusi näha.
  Viljandimaa laulupeoks on ennast üles andnud "Säde" seltsi segakoor A. …
  14. aprilli õhtul kell 9 toimus "Säde" seltsis kõikide kohalike …
  15. aprillil toimus "Säde" seltsis karskusseltsi juurde asutatava matusekassa avamiskoosolek, …
  Teisel pühal etendab karskusselts "Säde" suveteatris Valga Eesti lugemisringkonna heaks …
  Kolmandal ülestõusmispühal soovis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga osakond "Säde" …
  Valga Eesti Lugemise ringkonna koosolekut juhatas J. Raudsepp ja tema …
  "Säde" seltsi poolt korraldati mai vastuvõtmise peoõhtu, millest rahvast rohkesti …
  12. mail kell 6 pl toimus "Säde" seltsi ruumides karskusseltsi …
  3. juunil toimus "Sädes" ENKSi aiapidu "Sädes", kus esimesena esines …
-   10.-12. juunini olid "Säde" suveteatris K. Stephani "Elektro-biograph" ("elavad pildid") …
  "Säde" seltsi juurde asutatud laenu- ja hoiuühisuse tegevus on hästi …
  29. juulil toimus "Säde" suveruumides muusikaõhtu, millest hulk rahvast osa …
  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …
  24. novembril oli "Sädes" perekonnaõhtu koorilaulude ja tantsuga. Õhtul esinesid …
  ENKS Valga osakond algatav "uueaasta õnnesoovi kohustusest lahtiostmise" korjanduskampaania oma …
-   25.-28. detsembril toimusid "Säde" seltsimajas "elavate piltide" etendused.
  1. jaanuril oli "Säde" seltsi jõulupuu, millest rahvas nii elavalt …
  20. jaanuaril toimus "Säde" seltsi ruumides prl Aino Tamme kontsert, …
  "Säde" sega- ja meeskoor teatavad, et neil on lauluharjutus reedel …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul osales umbes 60 liiget. Koosoleku avas esimees …
  1. märtsil toimus "Sädes" karskusseltsi kõneõhtu, kuhu oli tulnud üle …
  Säde selts korraldas oma saalis perekonnaõhtu., kus esitatakse näitemäng "Wana …
  9. märtsil peeti "Sädes" vastastikuse tulekindlustuse seltsi aastakoosolekut, kus võeti …
  Märtsi lõpus kogunesid kohalike seltside komisjonid ühise seltsimaja ehitamiseks esimesele …
  "Säde" seltsi suveruumides oli kavas õhtu, mis halva ilma tõttu …
  12. mai õhtul peeti "Sädes" koosolek kõikide kohalike seltside esindajate …
  25. mail toimus ENKSi näitemüük "Säde" aias, mida võib kordaläinuks …
  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …
  14. juunil korraldas ENKSi Valga osakond taas "Sädes" aiapeo, kus …
  13. juulil toimus "Säde" suveruumides perekondlik muusikaõhtu. Aias mängis orkester …
  4. märtsil lahkus sõjavägi karskusseltsi ruumidest, kuid ruumid on pärast …
  Kõiksugu vigureid on Valgas nähtud, oktoobris peeti "Sädes" isegi härjavõitlus …
  "Säde" selts otsib einelauapidajat.
  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …
  Valga seltside esindajate kohtumisel tehti otsus 1909. aasta suvel ühise …
  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …
  Valga Eesti seltside toimkonnad peavad paar aastat ühise seltsimaja ehitamise …
  "Säde" seltsi juhatus otsustas pärast pikki arutelusid ja vaidlusi oma …
  "Säde" seltsi eestseisus pidas oma esimese koosoleku äsja soetatud Nehse …
  "Säde" üldkoosolekul pidas õp Kerg pikema kõne, kus igati lahkas …
  Keegi n. W. saadab Postimehele kirja, kus väidab, et "Säde" …
  "Säde" seltsimaja ehitus on alanud. Hoone saab ehitatud G. Hellati …
  "Säde" seltsimaja ehituse ümber käib arutelu tema ehituse rahastamisest ja …
  Kell 4 pl toimus suure rahvahulga osavõtul "Säde" seltsimajale nurgakivi …
  "Säde" tsirkusemaja oli pikka aega sõjaväe kasutuses, kuid nüüd remonditud. …
  Valga "Säde" selts esitab karskusseltsi saalis näitemängu "Klaus".
  "Vanemuise" näiteseltskonna etenduse karskusseltsi saalis tõi kohale ainult pool saali …
  Peeti "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse aastakoosolekut. Kohal …
  "Sädes" peeti linnavolikogu valimiste eelset koosolekut. Kohale oli tulnud umbes …
  "Säde" seltsi koosolekul võeti linna käest renditud majaplatsi leping vastu. …
  "Säde" selts korraldas "Musse" saalis muusikaõhtu, kuhu oli rohkelt rahvast …
  Kaubanduskooli pidaja A. Kamsen küsis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga …
  "Säde" seltsi koosolekule oli kohale tulnud vähe inimesi. Arutati seltsimaja …
  "Säde" selts valib einelauapidajat. Üleandmised seltsi kassahoidjale K. Wassilile Moskva …
-   Kolmas Eesti kunstinäitus on ringkäigul Eestis ja neljal päeval ollakse …
  Valga Eesti Karskuse seltsi koosolekul peeti plaani tulevikus "Säde" puumajja …
  "Säde" seltsi ja Valga Eesti Karskuse seltsi ühise katuse alla …
  "Säde" seltsi ruumides kõneles ENKSi Valga osakonna kutsel ajakirjanik A. …
  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …
-   Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …
  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …
  "Säde" seltsi saalis toimus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi korraldusel "Kalevipoja" …
  "Säde" eestseisus kutsus Adalbert Wirkhausi laulukoori ja orkestri juhatajaks. Ta …
  "Säde" selts korraldab muusikaõhtu, kus eeskavas esinevad pr L. Hellat-Lemba …
  "Säde" seltsis esitatakse Wildenbrunchi näitemäng "Lõoke". Pärast etendust ka tants.
  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …
  W. Gross soovib oma krundile ehitada Valga kolmanda kino. Selle …
  4. mai õhtul, koju minnes sai Valga tuntud seltskonnategelane Jüri …
  6. mail oli Valgas lillepidu, mis ilusa ilma tõttu hästi …
  Muusikamees A. Wirkhaus asub Valka elama Puškini uulitsale Kruglowi majja …
-   Näituse puhul toimusid "Sädes" peoõhtud. 21. juulil toimunud peoõhtul oli …
  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …
  Valga esitatakse "Säde" seltsi näiteseltskonna poolt kaks operetti "tere hommikust …
  "Säde" seltsi ruumides toimus näitemüük Valga Eesti Peetri koguduse kiriku …
  "Sädes" etendati kappelmeister A. Wirkhausi juhatusel J. Straussi operett "Nahkhiir", …
  "Sädes" korratakse menukalt esitatud operetti "Nahkhiir". Kuulutuse kavas on mainitud, …
  Clairville-Gabeti operett "Korneville kellad" tuli "Sädes" teistkordselt ettekandele. Esitus tuli …
  "Säde" uues ärimajas on välja ehitatud ruumid hotellile. Hotell "Central" …
-   Jõulude ajal korraldasid kohalikud eesti kui ka läti seltsid rohkesti …
  Kolmekuningapäeval, toimus "Sädes" ooperi "Iphigenie Taurises" etendus, kus peale kohalike …
  Teist korda esitati "Sädes" menukas ooper "Iphigenie Taurises". Kuigi üks …
  "Säde" seltsi juhatus vasbatas lahkarvamuste tõttu kapellmeistri A. Wirkhausi ametist, …
  Valga "Säde" sümfooniaporkester esitab Wagneri, Mozarti, Händeli jt teoseid. Peanumbriks …
  A. Wirkhaus, kes "Säde" seltsi muusikajuhi kohalt lahkus, peab plaani …
  "Säde" selts korraldas peoõhtu eesti rahva vabastamispäeva tähistamiseks, kus esitati …
  Valgalased said üle hulga aja jälle midagi lõbusat näha ja …
  Valga "Säde" tegelaste näitetrupp teeb näitemänguga "Paunvere" väljasõiduetenduse Hummulis "Sokka" …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …
  "Säde" aias on võimalus muru-tõnist (tennist) mängida. Mängijaid on palju …
  "Säde" seltsimaja saali ehitamise järgselt on mitmed karskusseltsi tugevamad näitejõud …
  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …
  "Säde" selts korraldab perekondliku peoõhtu. Esinevad lauljad ja pillimängijad. II …
  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …
  Karskusseltsi laulukoori juhatajaks valiti endine "Säde" seltsi orkestri- ja laulukoori …
  16. veebruaril korraldati "Sädes" oma tegelaste poolt näitemänguõhtu, kus esimesena …
  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse koosolekule oli ilmunud …
  "Säde" seltsi üldkoosolek tuli kvoorumi puudmise tõttu pidamata jätta. Järgmine …
  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …
  "Säde" selts valib endale einelauapidajat.
  "Säde" seltsi eestseisus palkas teatri näitejuhiks "Endla" näitleja F. Pettai. …
  "Säde" andis oma ruumid ka kinole kasutada, mistõttu pidude korraldamine …
  "Säde" eestseisuse koosolekul arutati, kas anda Eesti Karskuse Seltsile saali …
  "Säde" on pidude hoos. 1914. aasta sügisel tuli Valka näitejuhiks …
  "Sädes" on 1914. aasta jooksul korraldatud 10 pidu, millest on …
  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …
  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …
  Mäeinstituudi üliõpilane Turmann, Valga kaupmehe Turmanni poeg oli öösel end …
  "Säde" seltsi üldkoosolek jäi 26. juulil pidamata, sest vajalikku arvu …
  Postimehes ilmub ülevaade sõjaaja Valga eluolust. Seltside ruumid on enam-vähem …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul valiti kõik senised eestseisuse ja revisjonikomisjoni liikmed …
  Sõjaväe ja evakueeritud asutuste tõttu on kõikide seltside sh "Säde" …
  Üleüldine Kristlik Liit üüris "Säde" ruumid, mis kogu sõja vältel …
  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …
  Pühapäeval korraldas "Säde" selts näitemüügi koos peoprogrammiga soldatite poolt äralõhutud …
  Avati Saksa okupatsioonivõimude poolt taastatud "Musse" seltsi ruumid, mis nagu …
  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …
  Valga "Säde" seltsis on näitemängu uue esimehe dr Mõttuse eestvedamisel …
  Valga "Säde" selts otsib endale 1919. aastaks einelauapidajat.
  "Säde" seltsi eestseisusesse valiti K. Raag. Kas toimus üldkoosolek, on …
  Valgas "Sädes" alustab taas tegevust sümfooniaorkester. Samal päeval on ka …
  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …
  Eesti Vabariigi esimeseks sünnipäevaks korraldataval rongkäigul osalevad ka "Säde" ja …
  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …
  "Säde" erakorralisel üldkoosolekul valitakse seltsi eestseisusesse uusi liikmeid ja arutatakse …
  "Säde" selts on otsustanud algselt seltsimaja ehituseks linnalt saadud krundi, …
  Tüli C. Grünwaldi ja osade "Säde" seltsi juhatuse liikmete vahel …
  "Sädes" kantakse ette näitemäng "Jaanituli".
  "Säde" näitlejate poolt kantakse teist korda ette "Tuulte pöörises". Tulu …
  Eesti lasteaia jaoks pannakse "Sädes" toime suur loterii koos muude …
-   Teisel jõulupähal kantakse "Sädes" ette näidend "Meie käte" ja kolmandal …
  Mobilisatsiooniga kutsusti väeteenistusse "Säde" seltsi näitejuht ja agar seltskonnategelane A. …
  Pühapäeval kell 12 kogunes "Säde" seltsi üldkoosolek üle aasta esimesele …
  "Säde" enda näiteseltskond korraldab peoõhtu, kus esitatakse näitemängud "Pärijad" ja …
  Valga suuremad seltsid "Säde", karskusselts, tuletõrjujad, "Ühistöö" osalevad linna vabastamise …
  Valga teatritegelased pidasid nõu, kuidas Valga teatriasja paremale järjele tõsta. …
  "Sädes" mängiti lustimängu "Meie käte".
  "Säde" selts on valmis saanud uue põhikirja. 1901. aastast kehtiv …
  Pärast vahepealset haigustest põhjustatud kehtestatud rahvakogunemiste keeldu toimub "Sädes" teatrietendus …
  "Sädes" kantakse ette "Miss hobbs".
  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …
  "Säde" seltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi maatükk elektrijaama juures 17. …
  "Säde" seltsimaja laenu kustutamiseks korraldatava laada ja loterii päevaks määrati …
  Viinamüük on taas lubatud ja seda kavatsetakse Valgas anda kuuele …
  Pärast "Säde" kustutamist pakuti appitulnud Tartu tuletõrjujatele Wassili majas kehakinnitust. …
  Samal päeval, kui "Säde" maja põles, kell 3 kogunes põlenud …
-   "Säde" ülesehitamiseks oli linnapea J. Kuusik saanud valitsuselt rõõmustavaid sõnumeid. …
  "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul arutati põlenud maja ülesehitamiseks laenu võtmise …
  "Sädele" on otsustanud kahjude hindamise komisjon 564 000 marka välja …
  Arhitekt Pärna külastas Valgat ja vaatas "Säde" hoone üle. Hoone …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul arutati laenu võtmiseks obligatsioonide väljastamist. Seltsi uus …
  Linnavalitsuses toimus koosolek, kus määrati ära trahterimaks. Pärast alkoholikeelu leevendamist …
  Vabariigi Valitsus otsustas anda "Säde" seltsile obligatsiooni vastu laenu.
  "Säde" selts otsustab avada ajutise einelaua, kuigi maja ülesehitamine on …
  "Säde" maja ülesehitamiseks korraldatakse suur suvepidu linnapargis. Rahvas osales elavalt …
  "Säde" puhvet avatakse uuesti. Maja taastamine pärast põlengut on alles …
  "Säde" seltsimaja võõrastemaja ruumid on jälle vabad ja korras ning …
  Taas alustatakse "Säde" juures teatritrupi tööga. Kogunetakse harjutusteks teesaali. Juhendajaks …
  "Rajalase" ruumides peeti Valga Liidu üldkoosolekut. Koosoleku avas liidu esimees …
  Jõulu viimasel pühal otsustati "Säde" puhveti pidamine anda hr Koolmeistri …
  Läti seltsi saalis korraldati "Säde" teatrimaja heaks peoõhtu, kus "Säde" …
  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …
  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …
  "Säde" selts rendib enampakkumise teel välja enda Naha tänaval asuva …
  "Säde" teatrimaja ehitus hakkab peatselt valmis saama. Näitelava seadmed ja …
  Riigivanem määras Scheeli panga poolt kultuurilistele ja heategevatele asutustele kingitud …
  "Säde" selts otsib oma majale majahoidjat ja samas annab enampakkumise …
  Pargis toimus suur rahvapidu, mida korraldas "Säde" selts oma teatrimaja …
  "Säde" seltsile lubati Eesti Pangast teatrimaja ehitustööde lõpetamiseks 2 miljonit …
  Haridusministeerium otsustas toetada 1922. aastal teatreid ja teiste hulgas eraldati …
  "Säde" selts pidas oma peakoosoleku krediidiühisuse ruumides. Peateemaks oli laenu …
  "Säde" seltsi võõrastemaja 34 tuba on endiselt sõjaväe käsutuses. Nende …
  "Säde" seltsi põlenud teatrimaja põlengu tagajärgede likvideerimine ja remonttööd nõudsid …
  Ühel päeval toimus koguni kaks linnavolikogu erakorralist koosolekut. Peamiseks tüliküsimuseks …
  "Säde" selts korraldab väljapakkumise puhveti rendile andmiseks1922. aasta lõpuni.
  1922. aasta maksuteatest on näha, et Valgas tegutseb: - **7 …
  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …
  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …
  27. novembri õhtul kanti kohalike jõudude poolt ette Wiedi ja …
  Jaanuaris kolis soomusrongi brigaadi staap "Säde" majast, kus neil oli …
  "Sädes" toimus Tallinna "Estonia" ja "Draamateatri" jõude kaasabil suur operettide …
  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …
  Rahvas on aga taastatud "Säde" teatrimaja vastu kuidagi ükskõikseks jäänud. …
  Valga maakonnas liiguvad jutud, et soovitakse suuremat laulupidu korraldada, millest …
-   "Säde" majas käib hoogne tegevus. Laupäeval on suur maskipidu koos …
  Riigikogu eelarvekomisjon võttis vastu abiandmiste nimekirja, mille alusel "Säde" seltsile …
  Peeti järjekordne "Säde" seltsi peakoosolek, kus esitati revisjonikomisjoni aruanne ja …
  Viimasel lihavõttepühal peetakse Valgamaa 18. juuniks kavandatava muusikapäeva koorijuhtide koosolekut …
  Valgamaa muusikapäev (laulupidu), mis esialgselt pidi peetama 18. juunil on …
  "Säde" selts alustab endise võõrastemaja "Tsentraal" remontimist ja otsib selleks …
  Haridusminister määras 1923. aastaks "Säde" teatrimajale 300 000 marka toetust.
  "Säde" laulukoor esineb Laatre lossis.
  "Säde" selts otsib rentnikku elektrijaama vastas asuvale heinamaale.
  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …
  Avamiseks oli "Säde" aed toredasti kaunistatud ja toimus suurepärane tulevärk. …
  "Säde" selts korraldab oma uuesti korda tehtud aias nüüd kahel …
  "Säde" seltsi otsustas teatrile uue moodsa sissekäigu ehitada. Kunstnik Rotbergi …
  "Säde" teatri uueks juhatajaks on kutsutud "Vanemuise" teatri näitleja ja …
  Hooaja avatükina etendati Taani kirjaniku Gustav Wiedi näidend "Vana aiamajake". …
  "Sädes" kantakse ette A. Tammani näidend "Kriis". Näitejuhiks on C. …
  "Sädes" esitatakse näitejuht C. Treumundti juhatusel etendus "Menagerie" (Loomaaed).
  "Säde" selts valib einelauapidajat 1923. aastaks. Teisel katsel valiti selles …
  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …
  "Sädes" mängitakse etendust "Nurgaste-Urgaste" (Nutikad naised). Näitejuht on C. Treumundt …
-   Teisel ja kolmandal jõulupühal ajal esitab "Säde" lustimängu "Kuulus naine" …
  "Säde" teater on väga hoogsalt tegutsema hakanud ja seoses sellega …
-   Kolmekuningapäeval esitati "Sädes" kordusena menukat etendust "Nurgaste-Urgaste" ja pühapäeval oli …
  "Sädes" esitatakse näidend "Ronga isa".
  "Sädes" esitatakse näidend "Kuulus naine".
  "Sädes" tuleb ettekandele näitemäng "Jaanituli".
  Valgas korratakse "Säde" etendust "Joachim...!", kus nimiosas on teatri näitejuht …
  Viimast korda kantakse "Sädes" ette lõbusat rahvaetendust "Hispaania kärbes".
  "Sädes" esitatakse näidend "Üle jõu I".
  Vabariigi 5. iseseisvuspäeva pühitseti kogu linnas. Kell ½11 kogunesid tuletõrjujad …
  "Sädes" esitatakse A. Tammani näidend "Koidikul", mille tulu läheb langenud …
  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …
  Ajaleht Lõuna-Eesti kirjutab, et 25. veebruaril oli ühel perekondlikul kokkusaamisel …
  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …
  Viimast korda kantakse "Säde" laval ette näitemäng "Koidikul".
  "Säde" teatris esitatakse näidend "Wiguriwänt".
-   "Sädes" etendub "Wiguriwänt" ja järgmisel päeval "Ainus idealist". Pärast mõlemat …
  "Sädes" mängitakse teist korda kurb-lõbusat komöödiat "Ainus Idealist".
  "Säde" selts on otsustanud ehitada kõlakoja ja selleks korraldatakse vähempakkumine.
  15. aprillil kanti ette "Säde" näiteseltskonna poolt näitlejate tuluõhtuna T. …
  "Säde" selts pidas oma erakorralist üldkoosolekut, et eelarvet muuta.
  Suri Valga tuntud ärimees Jaan Klasmann. Ta oli "Säde" seltsi …
  "Sädes" kantakse ette naljamäng "Pulmapäew". Peaosas oli hr Pungar. Teistes …
  "Säde" seltsi peakoosolek otsustas oma aeda ehitada ajakohase kõlakoja, kus …
  "Sädes" kantakse kordusena ette näidend "Parwepoisid". Osades oli härrad Pahla, …
  "Säde" aia kõlakoja tööd on käimas. Hoone alus tulbad on …
-   Kahel päeval järjest toimuvad heategevuslikud õhtud "Sädes". 5. mail on …
  "Sädes" on ühejärguliste näidenditega teatriõhtu soodsamate piletitega. Mängitakse koguni kolm …
  Hooaja lõpuks mängitakse "Sädes" naljamäng "Pöörane Lola". Näitejuht C. Treumundt …
  "Säde" selts annab enampakkumise teel rendile elektrijaama vastas asuva heinamaa.
  Priimetsa kalmistul peeti Vabadussõjas langenud sõdurite mälestamispüha. Selleks oli Valga …
  "Säde" aia kõlakoda sai valmis ja see annab aiale kena …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas ilmus volinikest umbes pool. Päevakorras oli: …
  "Säde" teater alustab hooaega etendusega "Suurlinna atmosfäär". Etendus on menukas …
  "Sädes" tuleb ettekandele komöödia "Demobiliseeritud perekonna isa".
  "Sädes" kantakse ette draama "Sadamas".
  Suri õigusteadlane ja seltskonnategelane, endine Valga linnapea Johannes Kreideberg. Ta …
  "Sädes" esietendub A. Kitzbergi "Laurits".
  "Sädes" esitatakse laulumäng "Loos nr. 7359", Näitejuht on C. Treumundt, …
  Langenud sõjaväelaste haudade korraldamise komisjon korraldab oma tegevuse toetamiseks "Sädes" …
  Valga linnavolikogu trahterimaksu jaotusest 1924. aastaks on näha, et Valgas …
  "Sädes" etendub "Vooruslik elumees".
  Mardipäeva puhul peetakse näokattepidusid nii "Sädes kui Läti Seltsis.
  "Sädes" tuleb teistkordselt ettekandele "Vooruslik elumees".
  "Sädes" kantakse ette näidend "Neetud talu". Näitejuht on C. Treumundt …
  "Säde" selts otsib endale järgmiseks aastaks einelauapidajat.
  "Sädes" toimub Kadriõhtu, mille lõpus on simman.
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 23 volikogu liiget. Päevakorras: …
  Teist korda kanti "Sädes" ette näidend "Neetud talu".
  "Sädes" kantakse ette jant-mürgel "Mängu põrgu". Näitejuht C. Treumundt.
  "Sädes" mängitakse naljamängu "Vooruslik elumees".
-   Teisel ja kolmanda jõulupüha õhtutel mängib "Säde" teater etendusi "Ronga …
-   Aasta eelviimasel päeval on "Sädes" lasteetendus "Punamütsike". 31. detsembril toimub …
  "Ühiskodus" on tegevus läinud sedavõrd elavaks, et maja ei mahuta …
  Viimast korda kantakse ette näitemäng "Loos nr 7359".
  "Sädes" kantakse ette näidend "Põhjalased".
  "Sädes" esitatakse naljamäng "Armas onu".
  Teist korda esitatakse "Sädes" näidend "Põhjalased".
  "Sädes" kantakse ette lustimäng "Hydra".
  "Sädes" esitatakse naljamäng "Armas onu".
  "Sädes" esitati jant-mürgel "Mängupõrgu". Samal ajal räägiti Läti seltsi saalis …
  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …
  Iseseisvuspäeva õhtul esitati "Sädes" ajalooline näidend "Enne kukke ja koitu".
  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …
  "Sädes" tuleb kordusele ajalooline etendus "Enne kukke ja koitu". Tükki …
  "Sädes" esitatakse komöödia "Kitsarööpaline".
  "Sädes" on rahvaetendus "Armas onu".
  "Sädes" kantakse ette lustimäng "Hydra".
  "Sädes" kantakse viimast korda ette rahvaetendus "Enne kukke ja koitu".
  "Sädes" oli näitejuhi C. Treumundti tuluõhtu, kus kanti ette laulumäng …
  "Sädes" korraldati näitlejate tuluõhtu "Meie elupäevad". Osalesid hr W. Lipp, …
-   Ülestõusmispühade ajal kantakse "Sädes" ette kaks näitemängu: "Mu Leopold" ja …
  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel: **Puraküla linnaga ühendamise administratiivpiiri kindlaksmääramine.** Esialgselt …
  "Sädes" kanti ette rahvaetendus "Põhjalased".
  "Sädes" on päeval suur rahvakontsert langenud sõdurite ausamba heaks. Esinevad …
  "Säde" seltsi korraldusel toimuvad suvel "Säde" aias neli korda nädalas …
  "Sädes" esitatakse laulude ja tantsudega näidendit "Kosjasõit". Näitejuht on C. …
  "Sädes" esitatakse hooaja lõpuetendusena "Kosjasõit". Hooaja jooksul lavastati kokku 18 …
  "Säde" selts rendib suveks järjekordselt oma heinamaa välja.
  Möödunud aastate raskuste tõttu on meie linna omateatri tegevus seiskunud. …
  "Säde" seltsi algatusel otsustati 1925. aasta suvel korraldada Valgas üldlaulupidu. …
  Linnavolikogu koosolekul osales 27 liiget 40st. **Joogikohtade loaandmise küsimuses** selgus …
  "Sädes" peeti maskipidu.
  "Säde" seltsi erakorraliselt peakoosolekul on arutusel einelaua väljarentimise küsimus ja …
  "Säde" selts on seekord otsustanud einelauapidamise välja anda kolmeks aastaks. …
  Et 1925. aasta suvel on suur laulupidu tulemas, otsustas "Säde" …
  Valga laulu- ja mängupäeva korraldamiseks kogunevad koorijuhid, et paika panna …
  Linnavolikogu koosolekul **valiti volikogu esimees 1925. aastaks**, kelleks jäi edasi …
  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras järgmised küsimused: 1. **Päevakorra kinnitamine.** …
  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras 29. jaanuaril pooleli jäänud koosoleku …
  Pühapäeval toimunud "Säde" seltsi juhatuse valimised ebaõnnestusid, sest keegi ei …
  "Säde" seltsi peakoosolekul olid arutusel liikmemaksu kindlaks määramine ja eestseisuse …
  "Säde" seltsi juhatus otsustas ka käesoleval suvel **"Säde" aias** kontsertõhtuid …
  Valga maakonnavalitsuse sekretär Jaan Kala saadab haridusministrile ja ajalehele avalikustamiseks …
  65-aastaselt suri Seeli mõisnik, "Säde" seltsi liige Georg Koger. Ta …
  "Säde" selts annab rendile oma elektrijaama juures asuva heinamaa.
-   "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …
  Peaaju rabandusse suri 49-aasta vanuselt Valga linna tuntuim suurkaupmees Jaan …
  "Säde" selts otsis enda einelauale uut rentnikku ja valis kuue …
  Anton Grishan võttis "Säde" einelauapidamise üle. Nüüd on siis nii …
  "Sädes" toimub kinnine maskipidu, kuhu saab kutseid ainult seltsi liikmete …
  Linnavolikogu koosolekul olid muu hulgas päevakorras 1926. aasta eelarve, laenu …
  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …
  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …
  "Säde" selts otsusas ka sel suvel analoogiliselt eelmistega korraldada aiakontserte. …
  "Säde" einelauapidaja Anton Grishan otsustab Läti seltsis oma äri lõpetada …
  "Säde" selts annab rendile oma heinamaa elektrijaama juures.
  Juba tükk aega on "Säde" majas remont käimas. Kõige esmalt …
  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …
  "Säde" aias toimub garnisoni orkestri tuluõhtu. Terve suve jooksul oli …
  Paul Päiw pidas oma 30. aasta teenistuse juubelit. Peale ametikohustuste …
  Valga naisselts korraldas Läti seltsi saalis maskeraadi, mille tulu läks …
  "Säde" selts korraldab kinnise näokattepeo. Kuna samal ajal toimub ka …
  "Sädes" esines oma kunagise kodulinna laval sopran Olga Torokoff-Tiedeberg. Kontsert …
  "Sädes" toimus vana aasta ära saatmine ja uue vastuvõtmine peoõhtuga, …
  Linna seltskondlik elu on hakanud vaibuma ja seepärast tuli linnapea …
  47-aastaselt suri ootamatult Jaan Kaplin, kes oli endine reaalkooli ja …
  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …
  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …
  "Säde" selts annab alates 1. märtsist üürile 22 tuba endisest …
  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …
-   5. ja 6. märtsil pühitses "Säde" selts 25. aastapäeva juubelit. …
  Keegi naisterahvas tegi aprillinalja ja teatas telefoni teel, et "Säde" …
  Toimus "Säde" seltsi erakorraline koosolek. Algselt pidi see olema 22. …