Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga linnavalitsus

Kõik teadaolevad koosseisud

Mainimisi aastatel: 1803: 1  1834: 1  1883: 1  1889: 1  1892: 2  1896: 1  1897: 3  1898: 1  1899: 1  1901: 2  1902: 9  1903: 13  1904: 7  1905: 6  1906: 7  1907: 18  1908: 13  1909: 7  1910: 9  1911: 4  1912: 13  1913: 13  1914: 13  1915: 13  1916: 12  1917: 14  1918: 8  1919: 19  1920: 37  1921: 15  1922: 24  1923: 19  1924: 24  1925: 26  1926: 37  1927: 16  1938: 1 
05.09.2018/admin
 Mainitud kroonikas:
  Linna aasta väljaminekud olid kokku 49 Alberti taalrit, 2270 hõbe- …
  Valga linnavalitsuse teade [vajab tõlkimist].
  Valga linnapea ajutiseks asemikuks kinnitati linnanõunik Fuchs.
  Koolide venestamine algas juba 1886. aastal, kuid kohus ja politsei …
  Valga linna volikogu ja linnavalitsuse koosseisud on Liivi kubermangu aadress-kalendri …
  Valga linnale pärandas väljamaal surnud rikas kaupmees Fedder 20 000 …
  Kooliõpetajate seminarile asupaiga otsimisega on raskusi tekkinud. Valga linn küsib …
  Valga linna 1897. aasta sissetulekuteks ja väljaminekuteks on arvestatud 27 …
  Wolmari linna volikogu otsustas kooliõpetajate seminari jaoks kolm desjätinit maad …
-   Riia-Miitawi Kreeka õigeusu ülempiiskop Arseni jõudis 15. mail kel ½8 …
  Valga linnapeaks valiti ühehäälselt W. v. Dahl. (Walkischer Anzeigeri andmetel)
  Liivimaa 1898/99 aasta aadressraamatu järgi oli Valgas 23 liikmeline volikogu. …
  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadresraamatu järgi (lk 69): Valga linnapea …
  Valga linnavolikogu koosolekul arutati Valga rahvakoolide inspektori ettepanekut asutada Valgas …
  Liivimaa kubermanguvalitsus kinnitas Valga linnavalitsuse liikmed. 27.märtsil andis vana linnavalitsus …
  Valga vaatleja kirjeldab linnavalitsuse ülevõtmist uute linnavõimude poolt.Tegemisel on revisjon, …
  Valga linnavalitsuse palve, reaalkooli avamiseks, olla õppekonna kuraatori poolt kohalikku …
  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …
  Postimehes ilmub Valga linnavolikogu 27. septembri istungit selgitav lugejakiri. Seal …
  Valga "Säde" selts tahab avada eesti laenu- ja hoiuühisust. Praegu …
  Valga linnavalitsus paneb enampakkumisele Osoli mõisa maadest eraldatud uued krundid …
  Kuulutatakse välja Valga linna valgustuse pakkumine.
  Kuulutatakse välja Valga linna valgustuse pakkumine.
  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …
  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …
  Valga linnavalitsus viib läbi uulitsate ja platside puhastamiseks avaliku väljapakkumise.
  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …
  Linnavalitsus koosolekul peeti aru turu uue asukoha suhtes ja otsustati …
  23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised …
  Valga linnavalitsus määrab, et igal reedel on toidutagavara ostmiseks Pihkva …
  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …
  Valga linnavolikogu koosolek 24. oktoobril: 1. Linnavalitsuse ettepanek uue raudtee …
  Linnavalitsus sulges 1902. aastal ametnike pajuki-kassa ja maksis sissemakstud osa …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …
  Valga linnavalitsus kuulutab välja pakkumised: 1. Küttepuude väljavedu linnametsast 2. …
  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …
  Volikogu istungile oli kohale tulnud 20 volinikku, puudus 10. - …
  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …
  Valga väljakäikude puhastamisega ei ole lood korras. Kui kusagil puhastatakse, …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …
  Valga linnavalitsus korraldab ehituse pakkumise uue väikese pritsimaja ehitamiseks.
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjon (W. Graudin, H. …
  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …
  Turuküsimus tekitab ikka pingeid. Liivimaa kubernerile saadeti kaebus, milles väidetakse …
  Valga linnavalitsus otsib pritsimaja ehitajat.
  Valga linnavalitsus korraldab pakkumise uue haigemaja ehitamiseks.
  Liiguvad jutud, et linnavalitsus ehitusmeister Podegratilt tellitud avaliku väljakäigukoha ikkagi …
  Valga linnavalitsus müüb vana haigemaja koos kõrvalhoonetega.
  Riigivolikogu valimised toimuvad Valga linnas 6. aprillil kell 9 hommikul …
  Valga linnavalitsus korraldab pakkumise linna jalgteede ja uulitsate hooldamiseks.
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Jahn Breedis valiti esindaja Valga kreisikomisjoni, …
  Valga linnavalitsuse poolt pandi välja valijate nimekirjad Riigivolikogu valimisteks linnavalitsuse, …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …
  Valga linnavalitsus korraldab puudeveo pakkumise linna metsast linna tarviduste jaoks.
  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …
  Valgas on koerte seas marutaud levimas. Seetõttu on linnavalitus saatnud …
-   15. novembrist eelmisest aastast on seaduse alusel kehtestatud "pühapäevarahu", millest …
  Linnavalitsuse ruumides toimus esimene pühapäeva rahu määruse väljatöötamise komisjoni koosolek. …
  Kubermanguvalitsus jättis rahuldamata majaomanike ja kaupmeeste Seedini, Dahlbergi, Grünbergi, Bohl …
  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …
  5. aprillist peetakse linnavolikogu otsusel turgu Pihkva ja Aleksandri uulitsate …
  Valga linnavalitsus annab teada, et vaestele pannakse tasuta rõugeid linna …
  Valga linnavalitsus kuulutab välja uue tee ehitamise pakkumise Wladimiri uulitsalt …
  Valga linnavalitsus kuulutab välja pakkumise linna valgustamiseks ühe aasta peale.
  Valga linnavalitsus kutsub kõiki, kel selleks õigus järjekordseteks Riigivolikogu valimisteks …
  Kurdetakse et suplemise ajal mehed naisi kimbutamas käivad. Linnavalitsuse poolt …
  Valga linnavalitsus kuulutas välja Nikolai uulitsa ääres asuva linna aida …
  Volikogu koosolekul: - Kubermangu linnaasjade valitsuse ettepanekul viidi sisse parandused …
  Linnavalitsus korraldab Jerumi maja ja endise linna haigemaja lammutamise.
  Kui siiani oli linna valgustamine eraisikute käes, kellele linnavalitsus maksis …
  Linnavalitsuse poolt välja töötatud pühapäeva rahu ja normaal puhkeaja (töö- …
  Linnavalitsus viis karskusseltsi endistest ruumidest sõjaväe välja. Kahe aasta jooksul …
  12. mai õhtul peeti "Sädes" koosolek kõikide kohalike seltside esindajate …
  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …
  Valitsuse teataja annab teada, et Valga reaalkoolile antakse abiraha kroonult: …
  7. juunil riputati teadetahvlitele linnavalitsuse teadaandmine, kus kuberneri poolt kinnitatud …
  Valgas on kolm turgu, kuid ainult üks kaalukoda. Seetõttu peavad …
  Valgas on kokku 80-85 õllepoodi. Igas käidavamas kohas on pea …
  4. märtsil lahkus sõjavägi karskusseltsi ruumidest, kuid ruumid on pärast …
  Linna poisslaste algkoolis algab õppetöö. Veel natuke enne seda nirises …
  Liivimaal on koolera levimas, kuid Valgas jookseb majade hoovidest haisev …
  Valga linnavalitsus annab turul 20 müügikohta enampakkumise teel üürile.
  Riia õppekonna kuraator Prutschenko jõudis esmaspäeva õhtul Valka ja järgmisel …
  Suri endine Valga linnapea Woldemar von Dahl, kes siin kogu …
  Valga linnavalitsus otsib avaliku pakkumisega väljakäigukohtade puhastajat.
  Linna avalikud platsid ja tänavad puhastatakse linnavalitsuse kulul. Senini oli …
  Järjekordne kõmulugu on lahti läinud, kus linnavalitsuse liiget S.-i süüdistatakse …
  Linnavalitsuse liige Suija on Tartu vaimuhaigetemajasse toimetatud.
  Valga linnavalitsus esitas Liivimaa kubernerile palve, et teda vabastataks iga-aastasest …
  Valga linn oli viimastel aastatel jõudsasti kasvanud ja eriti majade …
  Linnavalitsuse liikme Karl Suija vastu on tõstatatud palju süüdistusi. Tundub …
  Linnavalitsus kavatseb käivitada ajutise tapamaja.
  Juba seitse aastat on linnavalitsus Luke platsi ja Puraküla osas …
  Valga linnavalitsus otsin uue linna tapamaja sisetööde ehitajat koos masinate …
  Kaebus Valga linnavalitsuse vastu on Riia lehtede andmetel kubermanguvalitsuse poolt …
  Linnavolikogu koosolekul valiti Valga linnapeaks kolmandat korda järjest J. Märtson. …
  Hamburi äri K. Gerling tegi Valga linnale ettepaneku veevärk sisse …
  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …
  Volikogu koosolekul: 1. Revisjonikomisjoni aruanne linnavalitsuse tegevusest 1909. aastal võeti …
  Valga linnavolikogu on kahetsusväärselt vähendanud eesti kogudusele antava abiraha suurust. …
  Valga linnavalitsus soovis tagavarakapitali summadest anda 6000 rbl naisgümnaasiumi saali …
  Valga linnavalitsus koostas eelnõu, millega kavatsetava veevärgi pealt kogutakse maksu. …
  Koostatud on aruanne Liivimaa linnavalitsuste sissetulekutest ja väljaminekutest 1909. aastal. …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Romanovite 300 aasta valitsemise tähistamiseks tehti …
-   Valga linnas ja selle alevites viis linnavalitsus kooliõpetajate ja kohalike …
  Õhtul kell 10, kui raekojas teisel korrusel elanud linnavalitsuse ametnikud …
  Linnavolikogu koosolekul oli muu hulgas päevakorral üleüldise tasuta alghariduse sisseseadmine. …
  Pärnu tsirkus tahtis tulla Valka ja püstitada oma tsirkusehoone Vladimiri …
  Tapamaja eelmine raamatupidaja ja laekahoidja suri ära ning linnavalitsus otsis …
  Koolide küsimus on Valga endiselt terav. Talvise lugemise järgi ei …
  Valga linnavalitsus annab teada, millistel tingimustel on võimalik saada 4. …
  Valga linnavalitsus on kohustanud majaomanikke korralikke kõnniteesid ehitama, mis peavad …
  Naha tänava (praegu Pärna pst) sild üle Pedeli jõe on …
  Olenemata sellest et linnavalitsus on Luke turuga võidelnud ja koguni …
  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …
  Julius Tamm taotleb linnavalitsuselt tasulise automobiilisõidu luba.
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Linnavalitsuse ettepanekul saadeti kõrgemale poole palve, …
  Valga 1913. aasta eelarve suuruseks on 82 835 rbl 50 …
  Linnavolikogu koosolekul - Otsustati Romanovite dünastia juubeli puhul linnas pidustusi …
  Linnavalitsuse sekretär P. Dammberg on pikaajalise hoolsa ametipidamise eest põliseks …
  Linnavalitsus ühendab Veneküla linnaosa, mis sügava oru tõttu linnast lahutatud …
  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …
  Linnavolikogu koosolekul oli muu hulgas arutuse all tunneli ehitamine Võru …
  Avaliku tasuta raamatukogu asutamine ei taha vedu võtta. Kuigi asja …
  Karskusseltsi laulukoori juhatajaks valiti endine "Säde" seltsi orkestri- ja laulukoori …
  Linnavalitsus on nõuks võtnud linna pandimaja avada. Selleks pakuvad sakslased …
  Linnavolikogu koosolekul 1. Uue linnavolikogu valimise kuupäevadeks määrati 7. ja …
  Siseasjade ministeerium andis linnavalitsusele loa võtta 150 000 rbl laenu …
  Linnavolikogu koosolekul: - kubermanguvalitsuse ettepanekul kroonu kulul asutatava tööstuskooli puhul …
  Elektrijaama ehituseks on laen saadud ja otsus tehtud. Arutamisel on …
  Elektrijaam on võetud nõuks käivitada 1. juulist 1914. Peetakse läbirääkimisi …
-   Valga linna- ja maksuvalitsust käis kontrollimas kubermanguvalitsuse linnaasjade komisjoni liige. …
  Valga linnavalitsus otsib elektrijaamale ehitajat. Valmis peab see saama 1. …
  Valga linnavalitsus teatas praegusele elektrijaama omanikule, et ta alates juulikuust …
  Valga linnavalitsus otsib Suworowi uulitsasse ehitatava linna algkooli kahekordse kivist …
  Elektrijaama ehitamiseks pakkus linnavalitsus Luke mõisa omandis oleva Ramsi veski …
  Liivimaa kuberneri käsul on alates 10. veebruarist Valga linnavalitsuse juurde …
  Valga linnavalitsus on pöördunud Liivimaa kuberneri poole, et luteriusu surnuaed …
  Kell 4 pl peeti "Säde" ruumides Valga Rahvahariduse Seltsi koosolek, …
  Vabatahtlik õhulaevastik on otsustanud Valka jaama asutada. Linnavalitsusele on platsi …
  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …
  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …
  Leiva ja liha hindade põhjendamata tõstmise vastu võitlemiseks kutsus linnavalitsus …
  Valga poolakate kogukond soovib sõjategevuse läbi Poolamaal kannatanute jaoks korjanduse …
  Toiduainete hinnad tõusevad päev-päevalt. Linnavalitsus on hinnad pikemaks ajaks kindlaks …
  Kommertskooli direktor T. Grünberg astus linnavalitsuse ja linnapea asetäitja tööst …
  Toiduainete hinnad kerkivad aina ja linnavalitsus ei suuda nende ohjeldamiseks …
  Linnavalitsuse liige H. Sõrmus astus tagasi ja tema asemele kinnitati …
  Kuramaalt saabub üha uusi lätlastest sõjapõgenikke. Paljud suunduvad edasi Tartu …
  Valgas tuntakse puudust suhkrust. Linnavalitsus on küll suhkrut tellinud, kuid …
  Linnavolikogu 29. mai otsus T. Grünbergi asemel J. Kergi valimisest …
  Linnavolikogu koosolekul pidi dr Tambergi asemele uue (linnanõuniku) linnavalitsuse liikme …
  Linnavalitsus sai suurema kogust suhkrut, mis jagati kaupmeeste vahel ära. …
  Sõjaolude tõttu on toidu- ja tarbekaupadele kehtestatud piirhinnad, mida iga …
  Valga linnavalitsuses on linnapea asetäitjaks, kes sellelt kohalt omal soovil …
  Valga linnavalitsus on elukalliduse pärast oma ametnikele ja teenijatele sõja …
  Toiduainetega varustamine on paranenud, sest linnavalitsus on võtnud asja rohkem …
  Nakkushaigused nõuvad palju ohvreid, eriti laste seas. Ka üks progümnaasiumi …
  Valgas on sõjaväe vajaduste tõttu küttepuude vajadus kasvanud ja linnavalitsusel …
  Valga linnavalitsus on elanike hoolitsemise võtnud suure tähelepanu alla ja …
  Linnavalitsus jagas püülijahu ostutähti iga korteri peale 20 naela. Jahu …
  Sõjavägede liikumine linnas, põgenikud ja sellest tulenevad ohud on pannud …
  Saksa laenu- ja hoiuühisuse (Sparkasse) direktor, vabatahtlike tuletõrjujate seltsi peamees, …
  Karskusselts pidas peakoosolekut, mida juhatas P. Raudsepp. Seltsi esimees J. …
  Postimehes ilmub ülevaade sõjaaja Valga eluolust. Seltside ruumid on enam-vähem …
  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linnasekretäriks advokaat Joh. Sepp. Linnavalitsuse sekretäriks …
  Linnavolikogu valis Märt Grossi asemel linnavalitsuse liikmeks Wilhelm Grossi.
  Kui alguses üritasid kaupmehed kaupade puudust ära kasutada ja oma …
  Endiselt tuntakse suurt puudust esmastest toiduainetest nagu leib, jahu, tangud …
  Veebruarirevolutsiooni mõjud jõudsid Valka. Siiasaabunud väesalk tagandas võimult politsei ja …
  Lätlased ähvardasid väevõimuga linnavalitsuse enda kätte võtta. Gulbet kutsuvad ona …
  10. aprillil saabus tööliste ja sõdurite nõukogu täidesaatvalt komiteelt järgmine …
-   Valga linnavalitsemine on läinud ajutiselt seltskondlike organisatsioonide nõukogu ja selle …
  Kinos "Illusion" sõjameeste perekondade toimus koosolek, kus peamise küsimusena tuli …
-   Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …
  Halastamata laastati linna metsa sildade ehitamiseks ja plankudega teede sillutamiseks. …
  Ajutine linnavalitsus, kelle eluiga oli olnud kolm kuud, andis juhtimise …
  Saksa sõjavägi vallutas septembrikuu alul Riia linna. See asjaolu andis …
  Valga linnavalitsuse koosseisus on üks pärisvalgalane, kolm sõjapõgenikku ja üks …
  Petrogradis toimunud revolutsioonisündmuste tõttu kutsuti Valgas kokku poliitiliste ja kogukondlike …
  Valgas tegutses Iskosil - 12. armee sõdurite täidesaatev komitee, kes …
  Vene oktoobrikuurevolutsiooniga oli võimule pääsenud enamline töölis- ja sõdurite valitsus. …
  Valgamaa tööliste, sõdurite ja maatameeste deputaatide nõukogu täidesaatev komitee oli …
-   Küll katsus linnavalitsus võimu veel enda käes hoida, kuid tagajärjeta, …
  Hommikul ilmus sõdurite saatel enamlaste nõukogu täidesaatev komitee ja võttis …
-   Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …
  Linnas pole lambiõli saada ja pimedate õhtute saabudes tekitab see …
  11. dets. anti ka linna asjaajamine ühes varandustega üle endisele …
  Varahommikul marssisid enamlaste sõjaväed orkestrihelide saatel kaitseta Valka ning linn …
  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …
  1. veebruaril, olles kaotanud linna ees olevad kaitsepositsioonid, oli vaenlane …
  Valga linnapea J. Soo mälestused: > Öö vastu 1. veebruarit …
-   Oberst Kalm pani Valgas range korra maksma. Määruses, mis anti …
  Eesti sõjaväed seadsid linnas varsti korra jalule, nõnda et võidi …
  Garnisoniülema käsukirjaga kuulutati revolutsiooni ajal valitud demokraatlik linnavolikogu ühes linnavalitsusega …
-   Et läti seltskonna poolt, kelle aktivsemad tegelased linnapea Osoliniga eesotsas …
  Valga linnaameti otsusega 10. veebruarist 1919 — protokoll nr. 2, …
  12. veebruaril 1919 andis Ajutine valitsus välja ajutise määruse Valga …
  Valgas alustab linnavalitsuse juures tegevust sõjakahjude hindamise komisjon, kes võtab …
  Septembris andis senine Valga linnapea J. Kerg lahkumispalve. Tema järeltulijaks …
  Elektri hinda tõstetakse ja keelatakse ilmaasjata elektri kulutamine.
-   Valga linnavalitsus sai Läti siseministeeriumilt ettekirjutuse, et tuleb korraldada linnavalimised.
  Linnavalitsuse koosseisu muudatused on antud garnisoniülemale kinnitamiseks. Liikmete arv tõuseb …
  Ramsi vesiveski müüdi Luke mõisa voliniku poolt ministeeriumi loal parksepp …
  Garnisoniülem kindral Põdder kinnitab uue linnavalitsuse koosseisu: - linnapea Johan …
  Läti kooliõpetajad on keeldunud linna koolikomisjoni oma esindaja saatmisest, sest …
  Linnavalitsus otsustas toetada raskustes lastekaitseühingut 3000 margase toetuse ja tasuta …
  Linnanõunik [linnavalitsuse liige] W. Rebane esitas lahkumise palve.
  Linnaarst dr Tamberg palus linnavalitsust rohke töö pärast linna haigemaja …
  Ajalehtede ainumüügi võimalus anti linnavalitsuse poolt 10 000 marga eest …
  Valga linnavalitsuse teenistujad nõuavad palgatõusu. Eelmine nõudmine, mis 30. augustil …
  Valga linnavalitsus korraldas enampakkumise linna talude (Siider, Suur-Stoke. Väike-Stoke, Baldin, …
  Valga linna nõukogu otsusega nimetati Vladimiri tänav Vabadussõja kangelase auks …
  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …
  Valga linnavalitsus kaalub Nikolai kiriku endise krundi eksproprieerimist [sundvõõrandamist], et …
  Vabariigi Valitsus andis garantii Valgale antud 300 000 margase laenu …
  Politseiülem annab teada, et Valga linnavalitsuse korraldusel on linna tööliste …
  Linnavalitsus tõstis linnamaksu kinode pealt 30 protsendini. Selle tagajärjel jäid …
  Valga linnavalitsus kehtestas maksu laadale toodavatelt loomadelt: 5 marka hobune …
  Valga linnavalitsus annab rendile Tartu raudtee ja Vladimiri uulitsa vahele …
  Valga linnavalitsus asutab Lepituskoja, kuhu kuuluvad korteriüürnike ja Majaperemeeste Seltsi …
  Linnavalitsus kehtestab suvisel ajal tööajaks kella 8st hommikul kuni kella …
  J. Piirand loobus ajalehtede ainumüügi õigusest, sest see tõi talle …
  Korteriüürnikud kogenesid koosolekule, et valida enda seast esindaja linnavalitsuse moodustatud …
  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …
  Viinamüük on taas lubatud ja seda kavatsetakse Valgas anda kuuele …
  Linnavalitsuses kohtusid Valga seltside esindajad, et arutada rahvamaja ehituse küsimust. …
  Valga Naisselts korraldas Valga linnavalitsuse saalis koosolekuga. Räägiti viimase kolme …
  Linnavalitsus tahab viinamüügi korraldamise enda peale võtta, kuid maavalitsus on …
  Valga linnavalitsus vajab heinatöölisi, keda võetakse vastu linna puuaias Tapamaja …
  Linnavalitsuses toimus koosolek, kus määrati ära trahterimaks. Pärast alkoholikeelu leevendamist …
  Valga linnavalitsus avaldab protesti kol Tallentsi poolt määratud piiri osas …
  Linnavalitsus müüb ära Luke platsil asuvad kaks kivist maja, mis …
  Linnavalitsuse sekretär O. Edenberg lahkus ametist, jätkates õpinguid. Linnavalitsuse sekretäri …
  Valga linnavalitsus soovib pärast sõdasid nüüd metsa- ja põllumajandusega jälle …
  Valga linnavalitsus võtab vastu määruse alkoholiga kauplemise kohta. Selle järele …
  Linnavalitsuse koosolekul arutati toitlustusasju ja koostati ettepanekud toitlustusministeeriumile. Muu hulgas …
  Luke linn jäi pimedusse, sest uus linnavalitsus ei suuda inimeste …
  Senine Valga linnapea Kuusik lahkub Valga linnapea ametist, kuna läheb …
  Riigikogu valimisteks on Valga linnas kokku seatud valijate nimekirjad, millega …
  Linna toitlustusosakonna ärijuht K. Loit võeti kohaliku kriminaalpolitsei poolt kinni …
  Valga maakonna moodustamise järel on maakonnavalitsus esitanud Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks …
  Valga linnavalitsus on esitanud kohaliku garnisoni ülemale ja omavalitsuse peavalitsusele …
  Linnavalitsus tõstab elektri hinda. Kilovatt-tund valgustuse jaoks maksab 20 marka.
  Valga linnapeaks valiti Tartusse lahkunud Joh. Kuusiku asemel Jaan Soo. …
  Valga maakonnavalitsus saab telegrammi, kus kästakse neil asuda ennast likvideerima. …
  Valga Linnavalitsus otsib Sooru mõisa metsa puude raiujaid.
  Kohalik koolivalitsus tegi linnavalitsusele ettepaneku, et raudteetaguse algkooli ruumid saaksid …
  Karskusselts, riigi- ja omavalitsuse teenijate selts ja Rahvahariduse selts pöördusid …
  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 38 liiget (puudusid Protopopow ja …
  Valga Linnavalitsus otsib rentnikku Osoli mõisa vabadele maatükkidele. Eelistatud on …
  Valga linnavalitsuse liige Kokkult on esitanud oma lahkumisteate.
  Linnavalitsus korraldab enampakkumise linna metsas jahipidamise õiguse ja turu kaalu …
  30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees …
  Valga linnavalitsus esitas täies koosseisus tagasiastumispalve, mille peale algasid uued …
  Linnavolikogu kogunes erakorralisele istungile uuesti eelarvet arutama. Eelarve võeti vastu …
  Teisipäeva õhtul lahkus igavesele rahule 86 aasta vanusena Ernst Dahlberg, …
  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …
  Valga linnavalitsus otsib vaestamaja sauna ehitajat.
  Aktsiisiametnik [H. Einer?], joogi- ja söögikohtade omanikud, mõned ärimehed ja …
  Linnavalitsus võttis piiritusemüügi endale. Selleks väljastab linnavalitsus raekojas piiritusekaarte 24 …
  Linnavalitsuse ja maakonnavalitsuse vahel on tekkinud lahkhelid linna ümbruse maade …
  Valga linnavalitsus müüb raekoja juures linna tööks kõlbmatut hobust.
  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …
  Linnavolikogus ja linnavalitsuses tekkis valitsuskriis, kui kõige suurem saadikurühm oma …
  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …
  Linnapea dr Müllerson ja linnanõunik Pullisaar andsid ametist lahkumise palve. …
  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …
  Linnavolikogu istungi päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnanõunike ja ametnike …
  Linnavalitsus annab tapamaja juures varem välja renditud maa-alad, kuid mille …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Koosoleku algus venis ligi poolteist tundi, …
  Linna- ja maakonnavalitsus vaatasid koos üle linna uue piiri ehk …
  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …
  Valga linnavalitsus annab rendile linna heinamaad alates tapamaja juurest Pedeli …
  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …
  Pärast maakonnavalitsuselt Aia 19 koolimaja ülevõtmist tõstis linnavalitsus sealt kooli …
  Valga linnavalitsus teatab, et on mustuse väljaveo ainuõiguse andnud J. …
  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …
  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …
-   Siseministeeriumi omavalitsuse peavalitsuse inimesed revideerisid linnavalitsuse tegevust. Esimesel päeval vaadati …
  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …
  Valga Linnavalitsus annab kolmeks aastaks rendile Dundre ja Siidre talud. …
  Valga turu lihapoed annab linnavalitsus 1923. aastaks rendile enampakkumisega.
  Valga linnavalitsus müüb Naha tänaval asuva saunahoone ja suletud linnapoe …
  Valga linna eelarve kinnitati tasakaalud 22 128 869 marga ja …
  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …
  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …
  Valga linna- ja maakonnavalitsused korraldavad iseseisvuspäeval kõigile Valgas viibivatele Vabadusristi …
  Linna raekojas korraldab linnavalitsus avaliku pakkumise linnapargi einelaua rendile andmiseks …
  Valgas on lühikese aja jooksul linnavalitsus välja andnud 60 ehituskrunti. …
  Valga linnavalitsuses on kava asutada avalik lugemistuba, kus kõik ajalehed …
  Hoolekande ministeerium määras Valga linnale 250 000 marka kohaliku laste …
  Priimetsa kalmistul peeti Vabadussõjas langenud sõdurite mälestamispüha. Selleks oli Valga …
  Riikliku ehituslaenuga tekkisid takistused, kui riiklik ehituslaenu komitee hakkas selle …
  Ettevalmistused 25.-27. augustini Valgas peetavaks suureks põllutöönäituseks käivad suure hooga. …
  Valga linnavalitsus otsis Suvorovi, Mihkli ja Valli tänavate kraavide ehitajat …
-   Eelseisvateks linnavolikogu valimisteks kutsutakse üles linna majade omanikke tulla raekotta, …
  Avaldatakse Valga linnavalitsuse kulude ja tulude aruanne 9 kuu kohta.
  Suri õigusteadlane ja seltskonnategelane, endine Valga linnapea Johannes Kreideberg. Ta …
  Eesti valitsus nõuab Valga linnalt 177 903 rbl ja 30 …
  Valga linnavalitsus ostab vähempakkumise teel 40 puusärki ja tänavate pühkimise …
  Linnavalitsus korraldab enampakkumise linna maadel ja metsades jahipidamise õiguse välja …
  1923. aasta sügisel lepivad linna- ja maakonnavalitsus kokku linna keskkoolide …
  **Valga linnavalitsus** asus raekojas S. Sepa 1. Sealsamas tegutsesid ka …
  9. detsembril 1923 valitud uue volikogu koosseisu esimene koosolek toimus …
  Linnavolikogu koosolek, mis 10. jaanuaril pooleli jäi jätkus linnapea ja …
  Uus 17. jaanuaril valitud linnavalitsus võttis eelmiselt linnavalitsuselt ameti üle.
  Uuest aastast jõustus kord, millega restoranid said piiritust ainult Tartust …
  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …
  Valga linnavalitsus pöördus töö-hoolekande ministeeriumi poole, et saada tööta tööliste …
  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …
  Valga linnavalitsus otsib 1924. aasta suveks linnapargile einelauapidajat.
  Valga linnavalitsus otsib J. Richteri asemele, kellega leping lõpetati, uut …
  Linnavalitsus jätkab tänavu tänavate prügitamist. Käsile on võetud Kungla tänav.
  Valga Linnavalitsus otsis vähempakkumise kaudu Lembitu tänava koolimaja lõpuni ehitajat. …
  Linnavalitsuse laekahoidja hr P. Damberg pidas oma 50. ametijuubelit. Ta …
  Õhtul toimus esimene linnavalitsuse poolt korraldatav maksuta kontsert linnapargis. Linnapargi …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …
  Ka juulis on laupäeviti linnapargis linnavalitsuse korraldusel tasuta kontserdid. Mängib …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli algses päevakorras 21 punkti, kuid …
  Linna III algkool, mis senini asus Poska (Nikolai) 23, kolitakse …
  Haridusministeerium on 1925. aasta eelarvesse kavandanud Valga linna puu- ja …
  Linnavalitsus otsib 1925. aastaks rentnikke linna lihapoodidesse [turuplatsil].
-   Valga linnavalitsus otsib tänavate ja platside puhastustööde tegijat ning mustuse …
  Valga linnavalitsus annab enampakkumisel välja jahipidamise õiguse linna maadel ja …
  Valga linnavalitsus annab raudteeharude vahelised heinamaad Priimetsas kolmeks aasta rendile.
  Valga linnas kehtisid 1925. aastal järgmised maksud: 1. Maks liikumata …
  Valga linnavalitsus väljastab viinaostulubasid raekojas. Samas otsitakse ka piirituse- ja …
  Linnaeelarve koostamine läks 1925. aastaks vaevaliselt, sest erilisi raskusi toob …
  Valgas on töötus kiiresti kasvanud ja arvel on juba 495 …
  Valga linnavalitsus korraldas raekojas linna kaubandus-tööstusettevõtjate ja seltskondlike organisatsioonide osavõtul …
  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …
  Valga linnavalitsus müüb 18 õunapuud, mis Osoli mõisas Kungla tänava …
  Valga linnavalitsus otsib puusärkide valmistajat. Linna poolt antakse materjal. Samas …
  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …
  Linnavalitsuse piirituse kauplus viidi üle Riia tn 10, Tamme majja. …
  Valga linnavalitsus otsis järgmiseks kolmeks aastaks linnapargi alkoholita einelaua pidajat. …
  Riigivanem jõudis hommiku 4.45 Valga jaama, et siit 5.15 edasi …
  Raudtee tuletõrjeosakond saab endale aurupritsi. Linnavalitsus annab pritsi vedamiseks hobused …
  Valga linnavalitsus annab enampakkumisega linna heinamaad rendile.
  Linnavolikogu koosolekul osales 21 volikogu liiget. **A. Saare palve talle …
  Valga linna ja raudteevalitsuse vahel sõlmitakse leping, millega viidi seni …
  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …
  Valga linnavalitsus annab rendile Priimetsa talu ja linnapargi ädalheina.
  1924. aastal kulutas Valga linnavalitsus 883 598 marka tänavate prügitamiseks …
  Valga linnavolikogu otsusel on nüüd võimalik liha tembeldada ka turul. …
  Firma "Minimax" esindaja demonstreeris linnavalitsuse liikmetele ja tuletõrjeseltsi esindajatele tapamaja …
  Valga linnavalitsus otsib 1926. aastaks linna tänavate ja õue prügikastide …
  Linnavalitsus otsustas üldhaigekassalt, mis tema ruumides tegutses, üüri nõudma hakata.
  Valga linnavalitsus annab enampakkumisega välja jahipidamise õiguse linna metsas ja …
  Valga linnavalitsus otsib linna tornikellale korrashoidjat.
  Linnavalitsus annab pudretitehase maa-ala koos mustuse veo ainuõigusega 12 aastaks …
  Valga linnavolikogu on kodanlikku registreerimist lubanud juba 1921. aastast, kuid …
  Piirituse ja viina müük jääb endiselt linna kätte. Nimelised load …
  Linnavalitsus teatab, et lume ja prügi väljaveokohaks on määratud Kungla …
  Valga linnavalitsus ostab vähepakkumisega 40 puusärgi tegemise linna poolt antavast …
  Valga linnavalitsus otsib üheks aastaks linna mustuse väljavedajat. Viimased kaks …
  Üks linnaametnik kurdab, et palga maksmise päev on iga kuu …
  Kokkuleppel kohaliku politseikomissariga andis linnavalitsus õiguse kohalikule konstaablile Eduard Lindenbergile …
  Kohalike keskkoolide ülalpidamiseks kulus 1925. aastal kokku 7,8 mln marka, …
  15. aprillil lahkus linna loomaarst ja tapamaja juhataja A. Langer, …
  Valga linnavalitsus otsis kanalisatsioonitorude tegijat. Ilmus 7 pakkujat, kellest valiti …
  Linnavalitsus otsib rentnikke Valli, Petseri ja Kuperjanovi tänavate ääres olevatele …
  Linnavalitsus otsib suveks rentnikku linnapargi alkoholita einelauale. Esimeseks tähtajaks 27. …
  Õhtul kell 9 toimus "Säde" aias suviste aiakontsertide avamine. Kontserte …
  Linnavalitsus otsis Pargi tänava sillutamise tegijat vähempakkumisega. Töö otsustati anda …
  Sõjaväelaste haudade korraldamise komisjon lõpetas oma tegevuse. Komisjon korraldas vabadussõja …
-   Valga linnavalitsuse korraldusel toimub sunduslik rõugete panek lastele tütarlastegümnaasiumi ruumides.
  Valga malevas peeti malevasisesed kaitseliitlaste laskevõistlused. Võitis H. Kruustük Valga …
  Valga linnavalitsus annab linna heinamaad aastaks rendile. Soovijaid oli õige …
  Ööl vastu 30. märtsi suri linna endine omavalitsustegelane Aleksei Krõlow. …
  Linnasekretär J. Jänes esitas linnavolikogule lahkumispalve, sest soovis pensionile jääda. …
  Tuletõrjujate selts tegi linnavalitsusele ettepaneku, et tuleks kaevata lisaks kaevud …
  Linnavalitsus korraldas linnasekretäri leidmiseks avaliku konkursi, millest osavõtt oli elav. …
  Linnavalitsus otsustas uue linnasekretäri valimise jätta detsembris valitavale uuele koosseisule. …
  Kuu alguses oli linna hoolekandel hoolealuseid ja pensionäre, kes linnalt …
  Linnavalitsus tegi majade ülevaatust ja leidis rida maju, mis tuleks …
  Linnavalitsuses toimus nõupidamine Valga-Tõrva-Halliste raudtee ehitamise küsimustes. Vahepeal on raudtee …
  Linnavalitsus otsustas alustada tänavate valgustamisega. Kuni kella 11ni on tänavatel …
  22. augustil suri Soorus, oma Wariku talus õp. emeritus Johannes …
  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …
  Laupäeval toimus Valga linnavalitsuse eestvedamisel raekojas suurem kohtumine Lõuna-Eesti raudtee …
  Linnavalitsus peab plaani uue tapamaja ehitamiseks. Olemasolev ehitati ajutisena 1910. …
  Linnapargi tiik on sinnavoolava raudteelaste sauna ja liiprite immutamise tehase …
  Teedeministeeriumi, politsei ja linna esindajate vahel toimus kohtumine, millel lepiti …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: - **Päevakorra kinnitamine** - …
  Arvestades, et Valgas toimetatakse posti laialikandmist ainult kord päevas ja …
-   Valga linnavalitsus otsis enampakkumisega linna turu rentnikke ja jahipidamise õiguse …
  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …
  3. algkool soetas endale Schröderi tüüpi kontsertklaveri, mis läks maksma …
  Linnavalitsus korralda avaliku pakkumise mustuse väljaveoks 1927. aasta peale. Pakkujaid …
  Õhtul toimunud järjekordsel koosolekul said kolm suuremat volikogu rühma (sotsialistid, …
  Uus linnavolikogu pidas raekojas oma esimese istungi. Puudus ainult tööerakonna …
  Uueks linnasekretäriks valiti linnateenija Ado Printsmann, kes asub omale kohale …
  1. veebruaril lahkus linnasekretär Jaan Jänes omal soovil ametist ja …
  Valga linnavalitsus ostab tänavate prügitamiseks põllukive.
  Valga linnavalitsus annab välja raekojas avaliku vähempakkumisega 40 puusärgi valmistamise …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …
  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …
  24. veebruari pühitsemise osas vahetasid linnavalitsus ja garnisoni ülem eelnevalt …
  Uus linnavalitsus võttis linnajuhtimise vanalt üle. Linnapeaks on A. Kokkult, …
  Linnavolikogu võttis vastu linnavalitsuse ettepaneku, mille kohaselt väikesed sildid sildimaksust …
  Valga linnavalitsus korraldab suguhaigetele tasuta ravi. Selleks tuleb pöörduda linna …
  Valga linnavalitsus annab rendile katoliku kiriku juures asuvad linna maad. …
  Valga Naisselts tähistas oma 10. aasta tegevust tütarlaste gümnaasiumi saalis …
  Pühapäeval, 22. mail kell 11.30 algas pidustused turuplatsil Valga linna …