Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga Eesti Karskuse Selts 1890-

16. detsember 1890 ukj: 28. detsember 1890
Valga karskusseltsi 40. aasta juubeliaktus, 1930. a. Alumises reas vasakult kolmas (märgistatud ühe ristiga) Valga linnapea Jaan Soo, paremalt esimene (märgistatud kahe ristiga) karskusseltsi esimees Peets.
Valga karskusseltsi 40. aasta juubeliaktus, 1930. a. Alumises reas vasakult kolmas (märgistatud ühe ristiga) Valga linnapea Jaan Soo, paremalt esimene (märgistatud kahe ristiga) karskusseltsi esimees Peets.

16. detsembril 1890 asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada ja pidusid korraldada. Asutajaid oli 26: õpetaja Willem Reimann, õpetaja Paul Undritz, kooliõpetaja ja köster Hans Einer, kooliõpetaja abiline Heinrich Einer, kiriku vöörmunder H. Hiob, kiriku vöörmunder Zimm Aintson, kiriku vöörmunder A. Lillipuu, kooliv. Karl Kornel, Karl Mahlberg, Karl Hiob, Fr. Kiusalus [Kiusalaas], J. Nool, M. Pragi, Andres Lillipuu, K. Plotnik, Kusta Kimask, P. Köster, Juhan Mölder, Jüri Mölder, Jaak Hanson, Tõnis Leius, Andres Uusi, Jaan Keernik, Jaan Kornel, Ernst Kornel ja Jüri Altin.

Seltsi ümber kogusid kõik arukamad ja eesti tulevikku uskujad suguvennad ja -õed. Põhikirja järele oli küll sihiks täiskarskus, aga seltsi rahvuslikku tähtsust arvesse võttes lepiti ka "parajuslastega" kokku.

Seltsi põhikiri kinnitati Siseministeeriumi poolt 11.01.1891 ja jõudis asutajate kätte 6. märtsil jõudis see Valka.

17. märtsil 1891 peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek. Õpetajahärra Undritz pidas avapalve ja luges ka ette seltsi põhikirja. Kohalolijad soovisid seltsi presidendiks hr Undritzit, aga see suure töökoormuse tõttu keeldus. Presidendiks valiti kooliõpetaja Hans Einer.

1891. aasta lõpuks oli seltsil 51 liiget. Aasta jooksul peeti kõnesid 17, näitemänge 3. Peale selle levitati karskuskirjandust.

28. jaanuaril 1892 [1896?] asutati seltsi koor, mida juhendas kooliõpetaja hr Tolkenberg.

29. märtsil 1892 valiti seltsi auliikmeks P. Undritz.

1892. aasta jooksul peeti kõnesid 11, teeõhtuid 2, üks jõuluõhtu ja esitati 5 näitemängu.

11. aprillil 1893 valiti seltsi esimeheks J. Kütt.
**1893. aasta jooksul peeti kõnesid 19, ettelugemisi 5 ja näitemänge 1.

1894. aastal tekkis esimest korda tihedam arutelu ja eriarusaamad, kas seltsi liikmed peavad olema täiskarsked või sobib ka parajasus. Esimeheks valiti J. Kütti asemel P. Grünfeldt.

Kokku peeti aasta jooksul kõnesid 19, ettelugemisi 4, näitemänge 2, lõbuõhtuid 2

1895. aastal peeti näitemänge 3, lõbuõhtuid 2, kõnesid 5, ettelugemisi 7.

Seltsil esimesel viiel eluaastal omaette korterit ei olnud. Kõnekoosolekuid, millest küllalt elavalt osa võeti, peeti kirikukooli ruumes, peod Musse ja hiljem ka Läti seltsi ruumes.

8. septembril 1896. a üüris selts endale esimesed ruumid J. Kogeri majas Moskva tn 33 [Kesk 28] ja avas 1. oktoobril 1896 einelaua. Majas oli 5 tuba ja köök ning aed suvepidude korraldamiseks.

1896. aasta alguses oli seltsi liikmete arv 35 ja lõpus 120, kes kõik ka aastamaksu olid maksnud. Kõnesid peeti 6, lõbuõhtuid 3, näitemänguõhtuid 4, näitemängusid 2, üks näokattepidu ja seltsi teemaja avamise pidusöök.

2. märtsil 1897 otsustati asutada mängukoor [orkester]

16. märtsil 1897 otsustati et ruumipuudusel lastakse majaomanikul ehitada 17½ ruutsülda ruumidele otsa ja selleks tehakse 12-aastane leping. Aastas tuli ruumide eest tasuda 700 rbl.

H. Eineri mälestustest:

Järgmisel aastal ehitas majaomanik J. Koger sellekohase lepingu alusel seltsiruumile saali otsa. Saali pühitsemise ja avamispidu, esimene suurem eesti pidu Valgas, kestis 14.-16. nov. 1897 Sellel viisil oli seltsil juba "oma tuba" ja "oma luba" ning võis vabamalt tegutseda. (H. Einer)

1897. aasta lõpuks oli seltsil 248 liiget. Aasta jooksul korraldati kirjandusõhtuid 4, perekonnaõhtuid 2, näitemänguõhtuid 4, tantsuõhtuid 2, näitemüüke 1 ja pidusöök seltsi ruumide taasavamise puhul.
Esimeheks valiti J. A. Põderi asemel J. Äniline.

1898. aasta lõpul oli liikmeid 129. Korraldati lõbu- ja perekonnaõhtuid 5, näokattepidusid 1, kirjandusõhtuid 5, näitemüüke 1, üldiseid koosolekuid 3, näitemänguõhtuid 4.

10. jaanuaril 1899 valiti seltsi auliikmeteks preester Tamm, õpetaja Wühner ja kreisiülem Grinewsky.

**1899. aastal korraldati näitemänguõhtuid 8, perekonnaõhtuid 1, näitemüüke 1, teeõhtuid 6, kirjandusõhtuid (osalt udupiltidega) 8.

**1900. aastal korraldati näitemänguõhtuid 7, teeõhtuid muusika ja tantsuga 4, kontserte 2, kirjandusõhtuid koos lõbustustega 1, näitemüüke 1, üldkoosolekuid 3 ja jõupidu. Eestseisuse koosolekuid peeti vähemalt kord nädalas. Aasta lõpuks oli liikmeid 97. Seltsis tegutsesid eestseisus, lõbukomitee, turniosakond, muusikakoori komitee, seltsi varandust valitsev komitee,seltsi tegevuse revideerijad, lugemise ja kõneõhtuid toimepanev komitee.

1901. aastal korraldati näitemänguõhtuid koos tantsuga 5, perekonnaõhtuid 2, teeõhtuid 1, kontserte 1 ja jõulupidu. Pea- ja juhatuse koosolekuid 22. Aasta lõpuks oli liikmeid, kes liikmemaksu tasunud, 80 (sh 6 naist).
Esimeheks valiti seitse aastat juhatuse liikmena tegustenud J. Änilise asemel E. Murrik.

17. märtsi 1902 seltsi üldkoosolekul otsustati luua seltsi juurde matusekassa.

1. novembril 1902 kolis Eesti karskusseltsi ruumidesse vastastikkusel kokkuleppel ka vene karskusselts. Ruume ja mööblit kasutati üheskoos.

1902. aastal korraldati näitemänguõhtuid koos tantsuga 4, perekonnaõhtuid 3, teeõhtuid 1, basaare 1 ja jõulupidu. Aasta lõpuks oli liikmemaksu maksnud liikmeid 82. Kassas oli 1454 rbl 21 kop.

18. jaanuaril 1903 Esimeheks valiti H. EIner, kassahoidjaks E. Tamberg, kirjatoimetajaks E. Palu. Muusikakoori juhatajaks valiti H. Einer, kellele otsustati 30 rbl aastas palka maksta.

Eesti kirikukooli jaoks korraldatud peoga korjati kooli jaoks 15 rbl 05 kop.

1903. aastal korraldati näitemänguõhtuid 6, perekonnaõhtuid 3, kirjandusõhtuid 2 ja jõulupidu. Protokollitud juhatuse koosolekuid oli 22, korrapidajate koosolekuid 4 ja üldkoosolekuid 2.

21. augustil 1904 otsustati astuda Valga vabatahtliku tulekaitseseltsi liikmeks.

1904. aastal korraldati näitemänguõhtuid 3, perekonnaõhtuid 2 ja jõulupidu kuna loenguid peeti peakoosolekutega ühendatult. Juhatuse koosolekuid oli 17, üldkoosolekuid 6, toimkonna- ja korrapidajate koosolekuid 3. Aasta lõpuks oli 95 liiget, nende seas 10 naist. Liikmemaks oli 2 rbl aastas.

1905. aastal korraldati näitemänguõhtuid 5 ja maiõhtu. Juhatuse koosolekuid peeti 22, üldiseid koosolekuid koos kõnede ja läbirääkimistega 5. Liikmeid oli 70. Liikmemaksus määrati meestele 50 kop ja naistele 25 kop aastas.

Seltsi juhatuse liikmeteks valiti Friedrich Karlson (esimees), abiesimees Ainson, kassahoidja E. Tomberg, abikassahoidja R. Rebane, kirjatoimetaja E. Palu ja abikirjatoimetaja K. Põlde.

1906. aasta jaanuaris hõivasid 1905. aasta sündmuste tõttu seltsi ruumid sõjaväelased ja selts oli sunnitud pärast pikka ootamist uued ruumi leidma.

1. novembril 1906 üüritigi uued ruumid ja sama kuu keskel asutigi Pihkva [Vabaduse] 20 Suija maja teisele korrusele.

1907 avati Karskusseltsi juures Valga Eesti Lugemise Ringkond.

1918 suvel jäeti vanad ruumid kinole ja koliti Moskva 1.

Seltsi esimehed:
Hans Einer 17.03.1891-11.04.1893
J. Kütt 11.04.1894-18.12.1894
Peeter Grünfeldt (18.12.1894-8.12.1896)
Juhan-Jaan Põder (8.12.1896-10.1.1899)
J. Äniline (10.1.1899-?.?.1902)
Ernst Murrik (?.?.1902-18.01.1903)
Hans Einer (18.01.1903-25.01.1909)
Friedrich Karlson (1906-?)
J. Kerg (25.01.1909-1911 märts)
P. Einer (1911 märts-
J. Kerg (-1916-)
Johannes Kreideberg (-1920-1921-)
Adolf Stafenau (-1922-)
Juhan Sirel (-1923-1924)
K. Juhan Kukk (1924-)

Mainimisi aastatel: 1883: 1  1890: 4  1891: 9  1892: 6  1893: 7  1894: 12  1895: 13  1896: 18  1897: 17  1898: 10  1899: 5  1900: 8  1901: 5  1902: 18  1903: 14  1904: 12  1905: 11  1906: 19  1907: 22  1908: 35  1909: 35  1910: 30  1911: 19  1912: 15  1913: 13  1914: 12  1915: 10  1916: 4  1918: 4  1919: 4  1920: 6  1921: 14  1922: 8  1923: 6  1924: 14  1925: 13  1926: 2  1927: 1 

Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 1-2 22.08.1925
Lõuna-Eesti , nr. 66, lk 2 11.10.1924
Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 1 06.09.1924
Lõuna-Eesti , nr. 58, lk 3 16.08.1924
Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 3 21.03.1923
Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 2 18.01.1922
Rajalane , nr. 47, lk 1 03.03.1921
Rajalane , nr. 43, lk 4 26.02.1921
Rajalane , nr. 33, lk 3 12.02.1921
Rajalane , nr. 53, lk 3 07.04.1920
Maaliit : Eesti Maarahva Liidu häälekandja , nr. 58, lk 2 06.07.1918
Postimees (1886-1944) , nr. 144, lk 4 22.08.1918
Postimees (1886-1944) , nr. 68, lk 2 23.03.1916
Postimees (1886-1944) , nr. 72, lk 2 30.03.1911
Postimees (1886-1944) , nr. 277, lk 6 04.12.1910
Postimees (1886-1944) , nr. 27, lk 2 03.02.1909
Postimees (1886-1944) , nr. 260, lk 3 17.11.1906
Postimees (1886-1944) , nr. 16, lk 3 21.01.1903
Postimees (1886-1944) , nr. 261, lk 3 21.11.1897
Postimees (1886-1944) , nr. 200, lk 3 11.09.1896
Postimees (1886-1944) , nr. 281, lk 2 21.12.1894
Olewik , nr. 10, lk 218 11.03.1891
Lõuna-Eesti , nr. 12, lk 2 27.02.1926
Postimees (1886-1944) , nr. 33, lk 3 21.03.1891
29.06.2020/admin
 Mainitud kroonikas:
  Ära tundes, et eesti seltskonna vaimline kui ka aineline arenemine …
  Kurdetakse et valgalaste karskuse-seltsi algatamise mõte on soiku jäämas. Peetri …
  Valgast kurdetakse, et joomine on kurvastavalt suur. Linnas olevat poolsada …
  Lõpuks saadeti "Karskuse ja parajuse seltsi Walk" põhikiri kõrgemale poole …
  Valga Eesti karskuse seltsi põhikiri kinnitatakse Siseministeeriumi poolt ja see …
  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …
  Valga Eesti karskuse selts etendas Läti seltsi saalis näitemängu "Armastus …
  Toimus esimene Valga Eesti karskuse seltsi üldkoosolek. Õpetajahärra Undritz avas …
  Pühapäeval 21. juulil etendas karskuse selts Läti seltsi saalis kaks …
  Karskuse seltsi poolt esitati Läti seltsi saalis näitemängu: "Kroonu onu" …
  Valga Eesti karskuse selts pidas üldkoosolekut. Ettekandeid tegid Valga Peetri-kooli …
  Valga karskuse selts etendas näitemängu "Artur ja Anna". Etendus läks …
  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …
  Eesti karskusseltside kokkusaamisel Vanemuises valiti Valga seltsi esimees H. Einer …
  Karskusseltsi juurde asutatakse koor, mida asub juhendama kooliõpetaja hr Tolkenberg.
  Pühapäeval etendas Valga karskuse selts Läti seltsi saalis näitemängu "Kosilane …
  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …
  Kahe Valga näitemängu seltskonna vahel käib ajakirjanduse vahendusel mõõduvõtmine, kes …
  Karskusselts korraldas "Tee- ja lõbuõhtu" Läti seltsi saalis. Ettekandeid tegid …
  Karskusselts korraldas Läti seltsi saalis tee- ja kirjandusõhtu. Kanti ette …
  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …
  Karskusselts pidas oma koosolekut, mille avas esimees hr Kütt, kes …
  Valga karskusselts pidas üldkoosolekut. Esimees J. Kütt lubas, et tulevikus …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosoleku esimest korda uues …
  Karskuse selts sai koosolekuks kokku Wirkowi majas. K. Hiobi juhatusel …
  Karskusselts pidas oma kõnekoosolekut ruumikas Wirkowi majas asuvas koolimajas. Kohal …
  Kolmekuningapäeval pidas karskusselts järjekordse koosoleku hr Wirkowi majas. Valga Eesti …
  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …
  Üle pika aja esitas karskusselts Läti seltsi saalis näitemängu. Kavas …
  Karskusseltsi koosolekul tegid ettekandeid esimees J. Kütt. K.Hiob ja P. …
  Siinne karskusselts võttis nõuks eestlaste vabastuse (pärisorjusest vabastamise) mälestuspäeval 27. …
  20. märtsil pidas karskusselts oma koosolekut, kust võttis osa palju …
  Üle suve oli karskusseltsil esimene koosolek. Ettekanded tegid hr Grünfeldt …
  Rõõmustavalt on erinevad Eesti seltskonnad Valgas hakanud karskusseltsi kirjatoimetaja hr …
  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …
  Valga Eesti Karskuse selts pidas koosolekut, mille alustas P. Grünfeldt …
  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …
  Teisel jõulupühal pidas karskusselts lõbuõhtut jõulupuu ja einelauaga. Laulsid mees- …
  8. jaanuaril pidas Valga Eesti Karskuse Selts esimest üleüldist koosolekut. …
  Postimehe veergudel tekib jälle Eesti Karskuse Seltsi tegelaste sõnavahetus. D. …
  5. veebruaril toimus Valga Eesti Karskuse Seltsi näitemüük ja näitemäng. …
  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …
  Valga karskusseltsis toimus kirjanduse- ja lõbuõhtu. Ettekandeid tegid abipresident Z. …
  Üle pika aja pidas karskusselts oma koosolekut. President hr Grünfeldt …
  Kaks uut näitemängu "Suvemaja maantee ääres" ja "Tundmata tuttavad" tulid …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas üldkoosolekut, millest palju rahvast osa …
  11. novembril pidas Valga "Lõbuselts" ehk Läti selts oma 10. …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest väga palju …
  "Lõbu" seltsi saalis oli lõbus teeõhtu, mille korraldas karskusselts. Õhtut …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis …
  Teisel jõulupühal etendas karskusselts "Lõbu" seltsi saalis näitemängusid "Vikerkaare trahter" …
  1896. a üüris Valga Eesti Karskuse Selts endale esimesed ruumid …
  28. jaanuaril pidas karskusselts oma aastakoosolekut Eesti koguduse õpetaja uues …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosolekut Eesti koguduse õpetajamajas. …
  Valga karskusselts korraldas lihavõtte keskmisel pühal, 25. märtsil Läti "Lõbu" …
  Valga Eesti karskusselts pidas koosolekut õpetajamaja leerisaalis. Aupresident Undritz avas …
-   Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …
  8. septembril otsustas Valga Eesti Karskuse Seltsi eestseisus asutada oma …
  Liivimaa kuberner on huvi tundnud ja läbi Valga kreisiülema saatnud …
  Mihklipäeval, 29. septembril tuli karskusseltsi poolt "Lõbu" seltsi saalis rahva …
  Karskusselts avas oma ruumides Kesk 28 teemaja, mille pidajaks on …
  Karskusselts on muutunud pärast oma maja saamist väga populaarseks. 3. …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi uute ruumide ja teemaja pidulik avamine …
  Kolme aasta eest oli Valga Eesti Karskuse Selts tülide tõttu …
  Seltsi üldkoosolekul võeti karskusseltsi vastu 56 uut liiget ja nüüd …
  Kolmapäeval 6. novembril peeti karskusseltsi kauaaaegse tegelase hr A.[?] lahkumisõhtu. …
  Karskusselts pidas oma ruumides perekonnaõhtut. Seltsi sega- ja meeskoor alustasid …
  Peterburi Eesti heategevuse selts kutsub jälle üles koguma annetusi õppivatele …
  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …
  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas "seltsilikku õhtut" laulude ja ettekannetega. …
  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi koosolekul teatase esimees, et liikmete arvu …
  Teisel lihavõttepühal etendas karskuse selts "Lõbu" seltsi saalis näitemängu "Järk-järgult …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi orkestri asutamiseks oma ruumides korraldataval näitemüügil …
  1897. aasta suvi on valgalastele palju elavam ja mitmekesisem olnud, …
  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …
  Õhtul oli Valga Eesti karskusseltsi poolt korraldatud näitemäng, mis kõigiti …
  Seltsi üldkoosolekul otsustati lisaruumide üürimine, mis maksaks 700 rbl aastas, …
  Valga Eesti Karskuse Selts on pärast oma ruumide saamist jõudsalt …
-   Valga Eesti Karskuse Seltsi jaoks ehitas majaomanik J. Koger sellekohase …
-   Valga Eesti Karskuse Seltsi uued ruumid õnnistas sisse Valga Luke …
  Karskuse seltsi uues saalis etendatakse laulumäng "Ilumäe piimatüdruk". Näitlemine läheb …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi ettelugemise õhtul tegi kaks ettekannet hr. …
-   Karskusseltside kokkusaamisel Tartus "Karskuse Sõbra" saalis esindas Valga karskusseltsi E. …
  Valgas avatakse 7. jaanuaril tantsukursused. Registeerimine K. Hiobi juures Moskva …
  Karskusseltsi "perekonnaõhtu" läks väga korda. Esinesid sega- ja meeskoorid ning …
-   Vanemuine annab etendusi Valga karskusseltsi saalis. Ettekandmisele tulevad 10. veebruaril …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, kus võeti kokku …
  Vanemuise näiteseltskonna nimel tänab Aug. Wiera valgalasi ja Eesti seltsi …
  Teisel lihavõttepühal etendati Valga Eesti Karskuse Seltsi poolt oma ruumides …
  30. augusti ennelõunal peeti Jaani kirikus piiblipüha ja pärast lõunat …
  Valga Eesti Karskuse Selts valib endale uut õkonoomi (raamatupidajat) ja …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi ruumides on saadaval soojad ja külmad …
  Seltsidest tegutsesid Valgas 1898/99: Naisteklubi (Frauen-Verein) Asutatud 24. 8. 1891 …
-   Eesti Karskuse Seltside üleüldine koosolek toimus siseministri loal 3. ja …
  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …
  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …
  Teise jõulupüha õhtul 26. detsembril oli Valga Eesti Karskuse Seltsi …
  Uue aasta õhtul (1. jaanuaril) oli karskusseltsis ilus jõulupuu seltsi …
  Viimasel ajal on koostöö Valga eestlaste vahel kõikuma löönud ja …
  23. jaanuaril oli karskusseltsi saalis lõbus õhtu, mis hulga rahvast …
  18. märtsil toimus karskusseltsis tantsuõhtu, millest osavõtt oli vähepoolne. Juba …
  Postimehele saadetakse valgalaste poolt pöördumine, kus kutsutakse üles Valka esinema …
  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …
  Valga Eesti Karskuse Selts otsib einelauale rentnikku alates 1. oktoobrist …
  Pühapäeval 5. novembril oli karskusseltsis kontsert ja Gogoli näitemäng "Naisevõtmine". …
  Pühapäeval 19. augustil peeti Eesti Karskuse seltsi ruumides eesti kiriku …
  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …
  Valga Eesti Karskuse Selts valib einelauapidajat 1901/2. aasta jaoks.
  Valga Eesti Karskuse seltsis oli mitmekesise kavaga perekonnaõhtu. Alustas segakoor, …
  26. detsembril, teisel jõulupühal etendati karskusseltsis Charlotte Birch-Pfeiferi näitemäng "Kulla …
  Valga vaatleja saadab viimase aja sündmustest humoorika ja iroonilise analüüsi, …
  17. märtsil peetud karskusseltsi koosoleku avas seltsi esimees hr Murrik …
  Esimese tähtsa küsimusena kerkis ["Säde" seltsi] nõukogu koosolekul kohe korteriküsimus …
  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …
  Valgalased said jälle hulga aja tagant eesti näitemängu näha-kuulda. Teisel …
  Eesti Karskuse seltsi ruumides peeti raudtee koolilaste poolt kirjanik Schukovskile …
  Laupäeval pidi siinses karskuseseltsis üldkoosolek olema, kuid see jäi pidamata …
  Karskusseltsi koosolekule oli 30. juunil peetud vähe liikmeid tulnud. Läbirääkimistel …
  Kirjasaatja kurdab, et Valga Eesti Karskuse Seltsi tegevus on vähemaks …
-   Kahel päeval esinevad Valgas Viljandi karskusseltsi "Vabadus" näitlejad - 10. …
  15. septembril toimus karskusseltsis perekonnaõhtu. Pilet oli odav ja seetõttu …
  22. septembril oli karskusseltsi ruumides seltsi näitusmüük. Sissetulek oli 207 …
  Pärnu II laulupeole on ennast üles andnud Valga "Säde" seltsi …
  20. oktoobril etendati karskusseltsi saalis seltsi oma näitlejate poolt S. …
  27. oktoobril etendati karskusseltsi saalis Tartu ja Valga näitlejate poolt …
  Alates 1. novembrist võttis Valga Eesti Karskusselts vene karskusseltsi oma …
  Valga Eesti Karskuse Selts valib jälle uut õkonomi (majandusjuhatajat).
  22. detsembril õhtul oli karskusseltsis jõulupuu. Osavõtmine oli elav. Lastele …
  Peeti Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek, kus päevakavas oli eelmise …
  9. veebruaril oli karskusseltsi üldkoosolek, kus arutusele tuli põhikirja muutmine …
  Eesti Karskuse seltsis oli näokattepidu. Osavõtt oli õige elav.
  Valga Eesti Karskuse selts sai siinse karskuse kuratooriumi käest 100 …
  Pühapäeval 23. märtsil toimunud prl Aino Tamme kontsert tõi karskusseltsi …
  Eesti koguduse kirikukooli õpetaja S. Kala lahkus Laatre ministeeriumi kooli …
  Kreisiülemal kolleegiuminõunik A. v. Grinewskyl sai 10 aastat Valga maakonnaülema …
-   12. juulil peeti pikema vaheaja järel karskusseltsis peoõhtu, kus seltsi …
  17. augustil toimus karskusseltsis kirjandusõhtu, kus seltsi esimees Hans Einer …
  19. oktoobril kanti karskusseltsi saalis seltsi omade tegelaste poolt ette …
  Valga Eesti Karskuse selts valib einelauapidajat (ökonomi) 1904. aastaks.
  Eesti Karskuse seltsis oli perekonnaõhtu näitemängu, laulu ja tantsuga.
  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …
  Valga Eesti Karskuse seltsis on jõulu teisel pühal näitemängu-õhtu, kus …
  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …
  Valga Eesti Karskuse selts ei saanud Liivimaa kubernerilt luba näitemüügi …
  Teisel lihavõttepühal, etendati karskusseltsis Charlotte Birch-Pfesteri näitemäng "Kullataat". Õhtu lõpetuseks …
  Pühapäeval toimus karskusseltsi koosolek. Lisa ettelugemisele rääkis kooliõpetaja Kamsen taimede …
  Eelmisel aastal ära saadetud karskusseltsi uut põhikirja ja tema juures …
  Silt ukse peal teatas, et karskusseltsi 25. juuli koosolek jäetakse …
  Valga Eesti Karkuse seltsi põhikiri tuli muudetult, kuid kinnitama kujul …
  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek ministeeriumist tulnud põhikirja muudatused tagasi …
  Postimehes ilmub kirjavahetus, kus Valga Eesti Karskuse seltsi olukorrast ja …
  22. oktoobril peetud karskusseltsi koosolekul luges seltsi liige Murrik ette …
  Valga Eesti karskuseselts valib endale einelauapidajat.
  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …
  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul valiti senine eestseisus väheste muudatustega …
  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …
  Postimehele saadab kirjasaatja vihje, et ühte karskusseltsi asutajat ja esimeest …
  Valga Eesti karskuse selts korraldas sügispeo, kus kavas olid laulukoori …
  Valga karskusseltsi üks juhatuse liige lahkus sealt, sest peaaegu ükski …
  Pühapäeval 25. septembril andis prl Paula Brehm karskusseltsi saalis kontserdi, …
  Valga Eesti Karskuse seltsis esitasid Tartu näitlejad Aug. Wiera juhatusel …
  Aino Tamm annab Valga Eesti Karskuse seltsi saalis kontserdi.
  Rahvakoosolekud, kus nõuti üleüldist valimisõigust toimusid 26. oktoobril "Säde" saalis …
  6. novembril toimunud rahvakoosolekul karskusseltsis kõneles üliõpilane J. Sarv valimistest. …
  Vana aasta öösel oli luba kella 2ni uulitsatel viibida, et …
  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …
  Alates 7. veebruarist võivad kõik ärid, tööstused ja seltsid kindral …
  Karskuseseltsi ruumid on ikka veel soldatite käes, "Säde" ruumidest pooled. …
  Karskuse seltsi ja "Säde" seltsi ruumides asuvad II kütipataljoni sõjaväelased …
  Lõpuks lahkusid sõjaväeosad "Säde" seltsi ruumidest, kuna karskusseltsi ruumid on …
  Hirm ja sõjaseadus kestab linnas edasi. Eesti seltside tegevus seisab. …
  Liikumiskeeldu leevendatakse seoses kevadiste põllutöödega. Nüüd võib linnas liikuda hommikul …
  Laupäeval jõudis Tartus Valka Samara polgu staap. Neid võeti pidulikult …
  16. juunil peetud karskusseltsi koosolekul tehti otsus endistest seltsi ruumidest …
  Karskusselts viis oma inventari endistest ruumidest ära ja otsib uusi …
  Valga vene karskusselts pidas oma koosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kuigi …
  26. septembril peetud karskusseltsi üldkoosolekul otsustati seltsile uued ruumid üürida, …
  Valga Eesti Karskuse selts otsib einelaua ja võõrastemaja rendilevõtjat.
  Karskusseltsile üüriti kuued ruumid Pihkva uulits 23, kuhu koliti ka …
  Karskusselts korraldab oma kassaseisu parandamiseks Läti seltsi saalis kontserdi, kus …
  8. detsembri 1906 Postimehes nr 278 on pikk reisikirjeldus Valgast, …
  Eesti karskuseseltsi ruumides toimus "Valga Eesti lugemise ringkonna" asutamise koosolek. …
  Karskusseltsis toimus üldkoosolek. Kohal oli 25 liiget. Kokku on liikmemaksu …
  Teisel jõulupühal etendati Valga Eesti karskusseltsi poolt Läti seltsi saalis …
  Valgas on juba mitmeid eesti seltse "Valga Eesti Karskuselts", "Säde", …
  17. veebruaril etendati karskusseltsi näitlejate poolt Läti seltsi saalis A. …
  18. veebruaril toimus "Säde" saalis karskusseltsi koosolek, mille avas seltsi …
  Õpetaja Wühner saadab avaliku kirja, kus palub enda karskusseltsi auliikmest …
  Viimasel toimunud koosolekul tekkis karskusseltsi tegelastel soov asutada laulukoor. Mõte …
  4. märtsil etendati karskusseltsi poolt Läti seltsi saalis Kneiseli naljamäng …
  22. märtsil kinnitati karskusseltsi matusekassa põhikiri Liivimaa kuberneri poolt ja …
  14. aprilli õhtul kell 9 toimus "Säde" seltsis kõikide kohalike …
  15. aprillil toimus "Säde" seltsis karskusseltsi juurde asutatava matusekassa avamiskoosolek, …
  Teisel pühal etendab karskusselts "Säde" suveteatris Valga Eesti lugemisringkonna heaks …
  Valga Eesti Lugemise ringkonna koosolekut juhatas J. Raudsepp ja tema …
  6. mail Läti seltsi saalis toimunud karskusseltsi peol esines vastloodud …
  12. mail kell 6 pl toimus "Säde" seltsi ruumides karskusseltsi …
  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassal on nüüd 101 liiget täis …
  3. juunil toimus "Sädes" ENKSi aiapidu "Sädes", kus esimesena esines …
  Katoliku palvemaja ehituse jaoks raha kogumiseks toimus Friedrichshofi pargis näitemüük. …
  15. juulil peeti Läti seltsi saalis Valga Kaubatarvitajate Seltsi asutamiskoosolek, …
  Pühapäeval toimus karskusseltsi matusekassa liikmete erakorraline üldkoosolek "Säde" seltsi ruumides, …
  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …
  25. novembril oli Läti seltsi saalis karskusseltsi pidu, kus esines …
  Linnakooli õpilaste pidu toimus Läti seltsis 15. detsembril. Kohal oli …
  26. detsembril etendati karskusseltsi tegelaste poolt Läti seltsi saalis Heisermanni …
  6. jaanuaril peeti Läti seltsi saalis karskusseltsi jõulupuu, kus rahvast …
  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa üldkoosolekul "Säde" ruumides vaadati üle …
  Linnavolikogu viimase koosoleku otsus II järgu trahteripidajatele lubada kauem lahti …
  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …
  Karskusseltsi eestseisuse koosolekul valiti seltsi näitejuhiks pr M. Raudsepp, abiks …
  16. veebruaril toimus karskusseltsi näokattepidu, millest osavõtt oli kaunis rohke. …
  1. märtsil toimus "Sädes" karskusseltsi kõneõhtu, kuhu oli tulnud üle …
  Karskusseltsi juures tahetakse taas käivitada turnimise osakond. Varemad katsed on …
  Linnavalitsus viis karskusseltsi endistest ruumidest sõjaväe välja. Kahe aasta jooksul …
  Karskusselts etendas Läti seltsi saalis J. Philippi näidendi "Pärandus", mis …
  30. märtsil oli Läti seltsis karskusseltsi perekonnaõhtu, kuhu publikut oli …
  Märtsi lõpus kogunesid kohalike seltside komisjonid ühise seltsimaja ehitamiseks esimesele …
  Läti seltsi saalis toimus karskuseltsi kõneõhtu, kus Helmi Einberg Tartust …
  Linnaelanike ja kohaliku karskusseltsi palvekirjad, et linnavolikogu otsus II järgu …
  25. mail toimus ENKSi näitemüük "Säde" aias, mida võib kordaläinuks …
  Valga Eesti Karskusseltsi seltsimaja ehitamiseks või ostmiseks annetas seltsi liige …
  Valga Eesti Karskuse seltsi juurde luuakse mandoliinide orkester.
  Teisel suvistepühal andis Valga Eesti Karskuse seltsi etenduse Hargla kiriku …
  Valga Eesti Karskuse seltsi näitetrupp esineb Keeni-Lotta vallas "Ansi" talu …
  29. juunil oli karskusseltsi suvepidu Kranzeni metsas koos rongkäiguga läbi …
  Karskusseltsi eestseisuse ja orkestrantide vahel tekkis tüli. Viimased nõudsid omavahelise …
  1907. aasta aruande järgi oli Valga karskusselts kõige suurem kogu …
  "Sädes" ruumides peeti karskusseltsi üldkoosolek, kuhu oli kohale ilmunud 70 …
  Valga Eesti Karskuse Selts üüris 6 aastaks omale ruumid Eineri …
  4. märtsil lahkus sõjavägi karskusseltsi ruumidest, kuid ruumid on pärast …
  3. augustil lahkus ajalehe "Sõna" tegevtoimetaja H. Raudsepp Valgast. Sellega …
  Läti seltsi ruumides pidas karskusselts lillepidu. Näidati elavaid pilte ja …
  Karskusseltsi üldkoosolekul andis juhatus teada, et on hr Eineriga ruumide …
  Karskusseltsiga pidi kaasüüriliseks tulema uus läti selts, kuid mõnede rahvuslikult …
  11. oktoobril toimus karskusseltsi ruumide avamine oma endises majas perekonnaõhtuga, …
-   17.-18. oktoobril tõi vanemuislase näiteseltskond jälle külakosti. Karskusseltsi saalis etendati …
  Karskusseltsis oli peoõhtu, kus esinesid külalisesinejad Tallinnast. Hr Trilljärv esines …
  23. novembril toimus karskusseltsis näitemänguõhtu, kus Tschirikowski kurbmäng "Juudid" ette …
  Teisel jõulupühal kanti karskusseltsis ette näidend "Hans Hädavares". Etendus läks …
  Kolmandal jõulupühal etendati karskusseltsi poole teist korda etendus kurbmäng "Juudid". …
  17. jaanuaril andis prl Paula Brehm karskusseltsi saalis kontserdi, kus …
  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …
  Karskusseltsi matusekassa koosolekule oli ilmunud vaevalt kolmandik liikmetest, mistõttu jäi …
  Valga Eesti seltside toimkonnad peavad paar aastat ühise seltsimaja ehitamise …
  Karskuseseltsi saalis esineb Aino Tamm.
  Karskusseltsi kõneõhtul esines kooliõpetaja P. Raudsepp "Rahvusest". Ettekanne rääkis rahvuse …
  Karskusseltsi perekonnaõhtul kanti ette laule ja mängis balalaikaorkester ning pr …
  Karskusseltsis kanti ette Ibseni näidend "Seltskonna toed", mis osutus meie …
  Peeti karskuseltsi üldkoosolekut, kus kohal oli kaunis rohkelt rahvast. Õpetaja …
-   Kolmel päeval andsid vanemuislased karskusseltsi saalis etendusi. Esitusele tulid "Sadamas", …
  Karskuseseltsi matusekassa põhikirja muudatused saadeti kubermanguvalitsusest vormivigade tõttu tagasi. Koosolekul …
  Karskusseltsi ruumides oli kõneõhtu, kus kooliõpetaja H. Einer rääkis "Eesti …
  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu. Asjaarmastajatest näitlejate poolt esitati Schilleri "Kellalaul". Lisaks …
-   Tallinna Eesti teatri "Estonia" näitlejad eesotsas oma esinäitleja Paul Pinnaga …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi näitlejad etendasid Hargla kiriku lähedal Reisbergi …
  Valga Eesti Karskuse selts korraldas peo Laanemetsas. Rahva osavõtt oli …
  ENKSi Valga osakonna perekonnaõhtu peeti karskusseltsi ruumides. Eeskavas olid koorilaulud, …
  Karskusseltsis näitemüügist saadi tulu oli üle 800 rubla. Seltsil on …
  Karskusseltsi matusekassa muudetud põhikiri on nüüd kinnitatud. Uue põhikirja alusel …
  Karskusseltsis kanti ette L. Fulda näidend "Noorepõlve sõbrad".
  Kooliõpetaja P. Raudsepp pidas karskuseseltsis kõne vähestele kohaletulnutele, mis kandis …
  Karskuseseltsi näitlejad etendasid teist korda Halme "Murdunud". Mäng läks ladusalt …
  Karskuseselts muretses endale piljardilaua. Kahetsusväärselt pidi raamatukogu nüüd väiksemasse ruumi …
  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus kanti ette segakoori laule, deklamatsioone ja …
  Kursi õpetaja G. Punga pidas karskusseltsis kõnet väljarännanud eestlaste elust, …
  Valga Eesti Karskuse seltsi raamatukogus on juba üle 340 raamatu. …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi einelauapidajaks valiti G. Frisch. Eestseisus tahab …
  J. Raudsepp pidas karskusseltsis kõne "Elu". Kuulajaid oli keskmiselt.
  "Vanemuise" näiteseltskonna etenduse karskusseltsi saalis tõi kohale ainult pool saali …
  Valga Eesti karskusseltsi üldkoosolek jäi väheste osalejate tõttu pidamata.
  J. Adamson tegi karskusseltsi ettekande "Taimede elust, nende meeltest ja …
  Üliõpilane K. Einbund esines karskusseltsis kõnega "Eesti praegused kultuurilised püüded …
  Karskusseltsi üldkoosolekul otsustakse muuta põhikirja, et liikmeteks vastu võtta alaealisi. …
  Saalitäiele rahvale kanti ette karskusseltsi näitlejatelt näidend "Vaenlased".
  Vana-aasta õhtul oli karskusseltsis jõulupuu, millest osavõtt oli väga elav. …
  Valga karskusseltsi tegevus on elavnenud. Seltsil on üle 300 raamatuga …
  Karskusseltsis kõneles K. Einbund teemal "Inimese võit looduse üle". Oma …
  Dr Tamberg rääkis karskusseltsis rõugehaigusest. Linnas on haigus levimas ja …
  Karskusseltsis on küll üle 200 liikme, kuid varaline seis on …
  Karskuseseltsi üldkoosolekul ei olnud otsustamiseks piisavalt osalejaid. Kohalolnutele tutvustati seltsi …
  Karskusseltsis kõneles J. Lillipuu teemal "Inimese vaimsest edenemisest".
  Karskusseltsis toimus matusekassa koosolek. Uus põhikiri kinnitati 30. mail 1909 …
  Karskusseltsis etendati näidend "Kirikumõisa Riike", mille esitamine läks küllalt ladusalt.
  21. veebruaril toimus karskusseltsi aastakoosolek, kus seltsi esimees õp Kerg …
  Karskusseltsis toimus kõneõhtu, kus hr Koger rääkis "Vanapoisi õnnepõlvest", püüdes …
  Karskusseltsi saalis kõneles üliõpilane Palvadre "Isiku õiguse ajaloolisest arenemisest". Kuulajaid …
  J. Lillipuu kõneles karskusseltsis alkoholi mõjust ja "Neidude seltsis" ning …
  Valga Eesti Karskuse Selts valib jälle einelauapidajat.
  Õigusteadust õppiv üliõpilane E. Juhanson esines karskusseltsis kõnega teemal "Ühistegevuse …
  Kooliõpetaja J. Kukk kõneles karskusseltsis "Hariduse ja seltskondliku elu arengust".
  Karskusseltsi näitlejad esitasid Põhjalase näidendi "Leeni". Rahva osavõtt oli rohke …
  Valgas toimus esimese alalise paiknemisega kino avaetendus. Valga Eesti Karskuse …
-   Kolmel õhtul esinesid teater "Estonia" näitlejad karskusseltsi saalis. 6. mail …
  Karskusseltsis oli pidusöök, kus tervituskõne pidas H. Einer, rääkides seltsi …
  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu, kus kanti ette Jakobsoni "Joodiku kolm elujärku" …
  Karskusseltsi üldkoosolekul osales 30 liiget. Esimeseks arutuse all olevaks küsimuseks …
  Karskusseltsi korraldus lastepeo, mis algas kell 5 pl rongkäiguga seltsi …
  Karskusseltside kongressi eel avaldatakse ülevaade Valgast, milles märgitakse ära tema …
  IX Valga karskuse kongressi avamisel karskusseltsi ruumides luges A. Jürgenstein …
  Kaubanduskooli pidaja A. Kamsen küsis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga …
  Karskusseltsis kanti ette Põhjalase "Leeni" teistkordselt. Rahvast oli etendusel niivõrd …
  Karskusseltsi raamatukogus valitseb nüüd kord ja kindel asjaajamine. Lugemiseks on …
  Karskusseltsis esines Halliste õpetaja von Dehn kõnega "Monismusest". Selles kõnes …
  Valga Eesti Karskuse seltsi koosolekul peeti plaani tulevikus "Säde" puumajja …
  Karskusseltsis mängiti Jakob Liivi näidendit "Kolmat aega vallavanem".
  Uue aasta alguseks peeti karskusseltsis jõulupuud, millest Peetri kirikukooli ja …
  "Säde" seltsi ja Valga Eesti Karskuse seltsi ühise katuse alla …
  Karskusseltsi näitlejad kandsid teistkordselt ette näitemängu "Kolmandat korda vallavanem". Vaatajaid …
  Karskusseltside kesktoimkonna asjaajaja K. Einbund rääkis karskusseltsi "Alkoholi hädaohust". Ta …
  Karskusseltsi üldkoosolekul kinnitati 1910. aasta aruanne, mille järgi sissetulekuid oli …
  Karskusseltsi eestseisus jagas omavahel ametid: esimees P. Einer, abi A. …
  Eesti Karskuse Seltsi matusekassa aastaaruande kinnitamisel selgus, et palju kassa …
  Karskusseltsi näitelaval esitati Sudermanni "Jaanituli". Osavõtt oli elav.
  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …
  Suure Reede hommikul puhkes karskusseltsi saalis tulekahju. Tuli sai alguse …
  Karskusseltsis perekonnaõhtul pidas J. Kerg alustuseks kõne, millele järgnes näitemäng …
  Karskusseltsi saalis mängiti külalisnäitlejate poolt J. Mändmetsa näidendit "Neli päeva", …
  Valga Karskuse Selts pidas rahvapeo Krantsenis. Pidu algas kell 3 …
  Pikema vaheaja järel oli karskusseltsis perekonnaõhtu. Laulsid koorid ja esitati …
  Karskusseltsis mängiti M. Dreyeri näitemängu "Ravitsemisel", millest rahva osavõtt oli …
  22. oktoobril tähistati karskusseltsis "Kalevipoja" juubelit. Pidu algas vägevalt lauluga …
  Karskusselts valib einelauapidajat.
  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu, kus kanti ette näidend "Torm". Rahvast oli …
  Karskusseltsi kõnele Lucie Martna "Loomade ja taimede vahe". Osavõtmine oli …
  Karskusseltsis perekonnaõhtul kõneles kooliõpetaja J. Kukk armastusavaldusest muistsel ajal. Kanti …
  Karskusseltsi aastakoosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne, millest on näha sissetulekuid …
  Karskuseltsis esitati Ibseni näitemäng "Rahvavaenlane".
  Õpetaja Kerg pidas karskusseltsis kõne "Tarkade nõiakivi", mille eesmärk oli …
  Teisel lihavõttepühal esitati Valga Eesti Karskuse Seltsi näitlejate poolt Philippi …
  Valga Eesti Karskuse seltsi raamatukogust keelas kuberner ajutiselt raamatute väljaandmise …
  Karskusseltsis kanti ette näitemäng "Nõia tütar", mille J. Liivi jutu …
  4. mai õhtul, koju minnes sai Valga tuntud seltskonnategelane Jüri …
  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus esitati koorilaule ja deklamatsioone. Näitemäng "Teenijad" …
  Valga kaupluste- ja kontoritöötajate ühisuse põhikiri jõudis pärast mitmekordselt edasi-tagasi …
  Kauplustes ja kontorites teenistuses olevate noorte selts valis enda ruumideks …
  Valga karskusselts pidas suvepidu Krantsenis. Pidu algas rongkäiguga seltsi lipu …
-   Näituse puhul toimusid "Sädes" peoõhtud. 21. juulil toimunud peoõhtul oli …
  Karskusseltsi tegevusest on viimasel ajal vähe kuulda ja seltsi tegevus …
  Karskusseltsi matusekassa tahab muuta põhikirja, et saaks vaba raha parema …
  13. jaanuril avati karskusseltsi uisutee heas vaikses kohas, mis on …
  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …
  Romanovite dünastia 300-aastase juubeli puhul oli linn lipuehtes, kaupluste aknad …
  Karskusseltsi ruumides toimus Karskusseltside Kesktoimkonna korraldusel kõnekoosolek, mille avas kesktoimkonna …
  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus esitati segakoori laule ja näitemäng "Mulgi …
  Postimehe hinnangul on Valga karskusselts, kes vahepeal suurte raskuste võidelnud, …
  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa 1912. aasta aruandest on näha, …
  Valga Eesti Karskuse Seltsil on suur raamatukogu, mida pidevalt täiendatakse. …
  Karskusselts pidas oma suvepeo linnapargis, mis tekitas osades liikmetes pahameelt, …
  "Säde" seltsimaja saali ehitamise järgselt on mitmed karskusseltsi tugevamad näitejõud …
  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …
  Karskusseltsi laulukoori juhatajaks valiti endine "Säde" seltsi orkestri- ja laulukoori …
  Valga Eesti Karskuse Selts korraldas pühapäeval "Sädes" peoõhtu, kus teist …
  Valga Eesti Karskuse seltsi aastakoosolekul kinnitati eelmise aasta aruanne, mille …
  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …
  Palmipuudepühal korraldas Valga Eesti Karskuse Selts linnakirikus vaimuliku kontserdi, kus …
  Viimasel ülestõusmispühal oli karskuspäevale "Sädesse" mitusada inimest kokku tulnud, kus …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  20. aprillil peeti karskusseltsi koosolek seltsi ruumides. Päevakorda oli võetud …
  Valga Eesti Karskuse Seltsi poolt kanti Wirkhausi juhatusel ette Schilleri …
  Karksusseltsi raamatukogus on üle 1200 raamatu. Põhiliselt sisaldab kogu eestikeeleset …
  Valga Eesti Karskuse seltsi erakorralisele koosolekule oli seltsi ruumidesse ilmunud …
  "Sädes" etendati pühapäeval karskusseltsi poolt L. Falli operett "Lõbus talupoeg". …
  Karskusseltsi juhatuse koosolekul astus senine juhatuse liige hr K. Mölder …
  Valga karskuse selts valib endale ökonoomi.
  Karskusseltsi aias on avatud linna ainut uisutee, mis hästi tegutseb.
  Valga Eesti Karskuse selts otsustas jääda endistesse ruumidesse, kuid ilma …
  "Säde" eestseisuse koosolekul arutati, kas anda Eesti Karskuse Seltsile saali …
  Aprilli lõpus jagasid karskusseltsi eestseisuse liikmed omavahel ameteid. Eestseisuse esimeheks …
  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …
  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …
  Karskusselts kutsus kokku koosoleku, kus arutati tehtud karskusalast tööd ja …
  Karskuseseltside kesktoimkonna poolt korraldatakse Valgas 2. nelipühal karskusepühad, kus kõnesid …
  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …
  Karskusseltsi ruumid on sõjaväe kasutuses, mistõttu seltsi puhvet ja lugemistuba …
  Seltsielu oli täiesti halvatud, seda suurema hooga töötasid aga kinod. …
  Karskusselts pidas peakoosolekut, mida juhatas P. Raudsepp. Seltsi esimees J. …
  Postimehes ilmub ülevaade sõjaaja Valga eluolust. Seltside ruumid on enam-vähem …
  Sõjaväe ja evakueeritud asutuste tõttu on kõikide seltside sh "Säde" …
  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …
  Avati Saksa okupatsioonivõimude poolt taastatud "Musse" seltsi ruumid, mis nagu …
  Valga Eesti Karskuse Selts korraldab võistlused võimlemises ja raskejõustikus seltsi …
  Karskusseltsi esimesel kõneõhtul oli kohal 20 kuulajat, kellele esines luuletaja …
  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …
  Eesti Vabariigi esimeseks sünnipäevaks korraldataval rongkäigul osalevad ka "Säde" ja …
  Eesti spordiselts "Kalev" soovib igasse linna oma tegevust laiendada. Selleks …
  Valga Eesti Karskuse Selts koos raudteelaste näiteseltskonnaga kandsid "Sädes" ette …
  Karskuse selts avas oma aias uisutee. See on suurim linnas …
  Valga suuremad seltsid "Säde", karskusselts, tuletõrjujad, "Ühistöö" osalevad linna vabastamise …
  Valgas tähistati üleriigilist karskusepäeva linnakirikus jumalateenistusega. Kell 3 toimus rahvakoosolek …
  Karskusseltsi eestseisuse koosolekul jaotati ametid järgmiselt: Esimeheks hr Kreideberg ja …
  Linnavalitsuses kohtusid Valga seltside esindajad, et arutada rahvamaja ehituse küsimust. …
  Valga karskusselts ostab endale maja[?].
  Valga Eesti Karskuse selts müüb Moskva 33 aias saelaudu.
  Linnas puudub siiani avalik raamatukogu. Karskuseltsil on üle 2000 raamatu …
  Linnavolikogu valimiste eel annab teada oma eelistustest ka pikemat aega …
  Karskusselts, riigi- ja omavalitsuse teenijate selts ja Rahvahariduse selts pöördusid …
  Riigi- ja omavalitsusteenijate Valga osakonna koosolek peeti kriminaalpolitsei ruumides. Otsustati …
  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …
  Valga Karskuse selts teatab, et avab Samueli pärijate majas, Moskva …
  Moskva 16 Samueli pärijate majas avatakse seltside ühiskodu, kus asuvad …
  Kell 6 pl toimus Moskva tänaval Samueli majas "Ühiskodu" avaaktus …
  Valga "Ühiskodu" tegelaste [karskusseltsi, haridusseltsi ja teenistujate ühingu ühine maja] …
  Valga Linnavolikogu koosolekul **1. Linnavolikogu juhataja valimine.** **2. Linna 5-miljonilise …
  Karskuse selts pidas üldkoosolekut ja otsustas muu hulgas oma 2000 …
  Valga karskusselts on jälle aktiivsemalt tegutsema hakanud. Kohalikule vangimajale annetati …
  Pika vaheaja järel on Valga saksa seltsil "Musse" jälle võimalik …
  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …
  "Ühiskodu" ruumidesse, kus juba tegutsevad karskusselts, haridusselts ja riigi- ja …
  Valga Eesti Karskuse selts valib seltside ühiskodusse Moskva 16 einelauapidajat.
  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …
  Valga Karskuse Selts korraldab Läti seltsi saalis kõneõhtu, kus esineb …
  Valga Karskuse Seltsi raamatukogu alustas tegevust "Ühiskodu" ruumides. Raamatuid laenutatakse …
  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …
  Linnavolikogu koosoleku alguseks oli kohale tulnud ainult 26 liiget. Hiljem …
  Valgas suri Eesti ärkamisaja agar naisliikumise juht Lilli Suburg. Ta …
  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …
  Valga garnisonis on algatatud karskusliikumine ja nad kutsuvad üles nende …
  Läbisõidul Riiga kõneleb Valgas Riigikogu liige W. Ernits karskusteemadel poeglaste …
  Valgas on viis keskkooli, kus õpetajaid kokku 65 ja õpilasi …
  Seltside "Ühiskodus" avati tasuta üldraamatukogu, mis on kõigile avatud esmaspäeviti …
  Valga "Ühiskodu" raamatukogu suletakse määramatuks ajaks. Raamatukogu pidajaks on karskusselts, …
  Valga Karskusselts peab üldkoosoleku "Ühiskodu" saalis. Muu hulgas kinnitati 1923. …
  Valga Karskusseltsi juhatuse koosolekud toimuvad kolmapäeviti "Ühiskodu" ruumides. Karskusseltsi esimees …
  Karskusseltsi raamatukogu on nüüd avatud igal pühapäeval kella 16-18 kõigile …
  Karskusselts jätkab möödunud aastate eeskujul oma "Ühiskodu" ruumides kolmapäeval huviõhtute …
  Valga karskusselts korraldab "Ühiskodus" huviõhtu, kus kõneleb T. Grünberg Valga …
  Karskusselts korraldab järjekorras juba 5. huviõhtu, millel esineb õpetaja Kokamägi …
  Valga Karskusseltsi järjekordsel huviõhtul räägitakse eelolevates üldhariduslikest kursustest, mis algavad …
-   Valga Karskusselts korraldab üldhariduslikud kursused. Teemade ring on lai ja …
-   Karskusselts korraldas "Ühiskodu" ruumides kodulillede näituse. Parimatele osalejatele olid ka …
  Karskusseltsi juhatus korraldab "Ühiskodus" üldkoosoleku, kus arutatakse tegevuse taasalustamist. Tõdeti, …
  Valga Karskusselts korraldab järjekorras juba 7. huviõhtu, kus sel korral …
  Karskusseltsi järjekorras 8. huviõhtul jätkas keemik R. Brachmann huvitavaid ettekandeid …
  Karskusselts korraldab "Ühiskodus" vaesemate perede lastele jõulupuu.
  Karskusseltsi esimees T. Grünberg pidas 2. soomusrongide rügemendis kõne karkuse …
  Suvel korraldavad Valga Karskusselts ja ÜENÜ Valga osakond ühiselt ekskursioone. …
-   Valga karskusselts ja ÜENÜ Valga osakond sõitsid ühisele väljasõidule Pühajärve. …
  Valga linnavolikogu istungil otsustati muu hulgas, et Kaitseliidu peod on …
  Karskusselts sai linnavolikogult loa avada oma majas (Kesk tn) einelaud. …
  "Eesti Ühiskodu" pidamine jäi ainult karskusseltsi õlgadele ja seetõttu otsustasid …
  Karskusselts lasi Ühiskodu juurde viiva tee juurde paigaldada elektrivalgustuse. Nüüd …
  Karskusselts alustab huviõhtute korraldamisega, mis toimuvad igal neljapäeval algusega kell …
  Karskusselts korraldas huviõhtu. Ettekande teeb muu hulgas ka esimees K. …
  Valga Karskusselts korraldav huviõhtu ühiskodu ruumides. Räägitakse teemadel "Kasvatuse sihtjooned" …
  Karskusselts korraldab järjekordse huviõhtu karsklaste "Ühiskodu" ruumides. Kahjuks on huviõhtutel …
  Karskusselts alustas oma ruumides kehakultuuri kursustega, kus käsitleti nii teoreetilist, …
  Karskusselts pühitses "Musses" oma 35-aastase tegevuse juubelit. Külalisi oli ligi …
  Karskusseltsil on endiselt aukartust äratav raamatukogu, milles üle 2000 köite. …
  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …
  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …