Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Valga Tööstuskooli puutöökoja hoone. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.38.0.39095, 27.07.2022)
Valga Tööstuskooli puutöökoja hoone. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.38.0.39095, 27.07.2022)
Alustas 1925. aasta 5. oktoobril linna 1. algkooli ruumides 23 õpilasega. Kool alustas oma tegevust üüripinnal Suur-Sepa tänaval, kahekordse kivimaja alumisel korrusel, endise Kampmanni riidekaupluse ruumides.

Puutöö osakond asus hoone tänavapoolses ja metallitöö osakond õuepoolses osas, masinad ja sepikoda paiknesid hoovil asunud aidas.

Valga tööstuskooli juhatajaks määras linna haridusnõukogu Rudolf Johansoni, kes oli lõpetanud Tartu Aleksandri I Gümnaasiumi ning õppinud Saksamaal Sterlitzi Polütehnilises Instituudis. Meister-instruktoriks rauatöö alal sai Gustav Kohlmann, kes oli kutset õppinud Pärnu maakonna vabrikukoolis, ja puutöö alal Jaan Palmberg, kes omandas tehnilise hariduse Peterburi tööstuskoolis. 8 9

Algselt sooviti avada ainult masinist-lukseppade eriala, aga kuna palju oli soovijaid ka puutöö alal, siis avati puu- ja rauatöö osakonnad. Lisaks õppetööle tehti seal ka praktilisi töid - raudteevalitsusele mootordresiin, Valga tuletõrje pritsiauto, seebivabriku sisseseade, Antsla kodumajanduskooli sisseseade (mööbel) jms.

Pärast Puiestee tänaval asunud I algkooli sulgemist kolis 1926. aasta sügisel tööstuskooli puutöö osakond Suur-Sepa tänavalt endistesse algkooli ruumidesse. Samasse hoonesse viidi üle ka kooli kantselei ning II korrusel leidis asukoha koolijuhataja korter. Kooli metallitöö osakond viidi aga üle Aia ja Mesipuu tänavate nurgal asuvasse puumajja.

Esimese lennu 1928. aastal lõpetasid 10 õpilast rauatööosakonnast ja 5 õpilast puutööosakonnast. 1928. aasta lõpus õppis kooli 60 õpilast.

1930. aastal õppis koolis 93 õpilast ja lõpetanud oli 3 lendu 45 õpilasega.

1930/31. õppeaasta alguses toimus õppetöö mitmes erinevas hoones, millest ükski ei vastanud kooli nõuetele. Puutöö osakond asus Puiestee 4 ja 10 majades ning metallitöö osakond Aia tn 19 (kõik hooned kuulusid linnale). Teoreetiliste ainete õpe toimus üüripinnal (Puiestee 5). 1931. aasta mais viidi teoreetiliste ainete õpe üle uude asukohta, tollase aadressiga Kesk tänav 1.

1935. aasta septembri lõpus ostis linnavalitsus tööstuskoolile krundi Suur-Sepa tänaval, koos seal asuvate hoonetega. 1936. aasta jaanuaris võeti tollane Suur-Sepa tn 3 maja, peale teostatud remondi- ja ümberehitustöid, kooli metallitöö osakonna jaoks kasutusse.

11. mail 1936 ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmunud ülevaatest selgub, et kool on nüüd juba eelmisest aastast töötanud ühel krundil. Koolis on 105 õpilast, neist metallitööd õpib 77 ja puutööd 27. Valgast on pärit 35% õpilastest. Puutööosakond töötab ruumide puudusel kahes vahetuses. Muu hulgast tehakse tellimustöid ka kaugemale, isegi Riiga. Teoreetilisi tunde on 20, praktilisi 30. Metallitöö osakond on nagu väike vabrik, kus asub ka väike lukussepa töökoda. Õppeaeg on veel kolm aastat, kuid pikeneb neljale aastale 1936. aasta sügisest. Õppetöö kestab aasta läbi va üks kuud puhkust suvel. Koolijuht on hr Jomm. 11

1938. aasta septembriks sai selgeks, et uue koolihoone püstitamisest Puiestee tänavale, seniste tööstuskooli õppehoonete kõrval paiknenud krundile, ei saa esialgu asja, kuna antud asukoht muutis hoone planeeritust tunduvalt kallimaks. Seetõttu valis Valga linnavalitsus tööstuskooli uue õppehoone asukohaks hoopis krundi Kungla ja Maleva tänava nurgal.

1939. aasta sügiseks valmis koolimaja ehitusprojekt ning Kungla ja Maleva tänava nurga detailplaneering ning ehitustööd sai alata. 1940. aastaks sai hoonekarp valmis, kuid koolimaja sisustamiseni enam ei jõutud. Muutunud olukord riigis ei andnud tööstuskoolile võimalust uut maja kasutusse võtta ning see läks punaarmee valdusesse ja oli nõukogude perioodil sõjaväehaiglaks.

Kooli direktorid:
1925-1935 Rudolf Johanson
1935-1937 Aleksander Jomm
1937- Jakob Saar

 1. Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 4, 11.12.1926 

 2. Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 4, 23.04.1927 

 3. Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 6, 25.06.1927 

 4. Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 4, 11.02.1928 

 5. Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 11, 22.09.1929 

 6. Lõuna-Eesti, nr. 113, lk 3, 04.10.1930 

 7. Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 06.02.1934 

 8. Päewaleht, nr. 251, lk 6, 17.09.1925 

 9. Rahvusarhiiv, ERA.1108.4.481, 04.02.2023 

 10. Ilumets, V., Valga koolid aastatel 1920-1940, Linna kutsehariduskoolid, lk 48-63, 2015 

 11. Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 11.05.1936 

Mainimisi aastatel:
10.02.2024/admin
seotud isikud
seotud pildid
Valga Tööstuskooli puutöökoja hoone. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.38.0.39095, 27.07.2022) Valga Tööstuskooli metallitöökoja hoone. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.38.0.39096, 27.07.2022) Valga Tööstuskeskkooli puutöökoja hoone. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.38.0.39097, 27.07.2022) Valga Tööstuskeskkooli peahoone. (Allikas: Rahvusarhiiv, EFA.38.0.39099, 27.07.2022) 19250801_art_7952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 2-3, 01.08.1925) 19250905_art_898 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 2, 05.09.1925) 19250905_art_898_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 4, 05.09.1925) 19250917_org_2743 (Allikas: Päewaleht, nr. 251, lk 6, 17.09.1925) 19251003_art_898 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 4, 03.10.1925) 19251010_art_898 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 5, 10.10.1925) 19251114_art_8043 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 3, 14.11.1925) 19251114_art_8043_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 4, 14.11.1925) 19251219_art_8074 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 3, 19.12.1925) 19260130_art_8127 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 30.01.1926) 19260224_art_8178 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 3, 24.02.1926) 19260529_art_8318 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 4, 29.05.1926) 19260707_art_932 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 4, 07.07.1926) 19260710_art_930 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 4, 10.07.1926) 19260714_art_932 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 4, 14.07.1926) 19260722_art_930 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 23, lk 4, 22.07.1926) 19260818_art_8389 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 4, 18.08.1926) 19260929_art_936 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 29.09.1926) 19261013_art_8464 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 1, 13.10.1926) 19261014_art_8464 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 35, lk 2, 14.10.1926) 19261124_art_946 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 3, 24.11.1926) 19261211_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 4, 11.12.1926) 19270202_art_8617 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 4, 02.02.1927) 19270316_art_8674 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 3, 16.03.1927) 19270330_art_8694 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 30.03.1927) 19270423_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 4, 23.04.1927) 19270430_art_8735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 3, 30.04.1927) 19270601_art_8805 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 42, lk 4, 01.06.1927) 19270625_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 6, 25.06.1927) 19270727_art_8854 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 27.07.1927) 19270730_art_8854 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 3, 30.07.1927) 19270824_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 4, 24.08.1927) 19270831_art_8888 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 67, lk 4, 31.08.1927) 19270914_art_991_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 14.09.1927) 19271201_art_9019_0 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 46, lk 3, 01.12.1927) 19271224_art_1005 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 4, 24.12.1927) 19280128_art_1015 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 28.01.1928) 19280128_art_1012 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 28.01.1928) 19280128_art_1015_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 4, 28.01.1928) 19280201_art_1015 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 01.02.1928) 19280208_art_9061 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 4, 11.02.1928) 19280218_art_9061 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 18.02.1928) 19280425_art_1025 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.04.1928) 19280425_art_1025_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.04.1928) 19280516_art_9170 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 4, 16.05.1928) 19280526_art_9175 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 3, 26.05.1928) 19280526_art_9181 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 3, 26.05.1928) 19280707_art_9170 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 3, 07.07.1928) 19280814_art_9237 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 14.08.1928) 19280823_art_9245 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 68, lk 4, 23.08.1928) 19280825_art_9245 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 69, lk 3, 25.08.1928) 19280828_art_9252 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 70, lk 4, 28.08.1928) 19281023_art_9313 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 94, lk 3, 23.10.1928) 19281027_art_9313 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 5, 27.10.1928) 19281115_art_9333 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 104, lk 5, 15.11.1928) 19281124_art_1053 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 5, 24.11.1928) 19281129_art_1053 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 29.11.1928) 19281201_art_1053 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 2, 01.12.1928) 19281222_org_3148 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 2, 22.12.1928) 19290117_art_9395 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 4, 17.01.1929) 19290126_art_1071 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 6, 26.01.1929) 19290126_art_9416_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 6, 26.01.1929) 19290129_art_1071 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 29.01.1929) 19290518_art_9560 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 2, 18.05.1929) 19290604_art_9588 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 4, 04.06.1929) 19290613_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 4, 13.06.1929) 19290615_art_1095 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 1, 15.06.1929) 19290618_art_1095 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 67, lk 3, 18.06.1929) 19290706_org_x (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 5, 06.07.1929) 19290806_art_9632 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 3, 06.08.1929) 19290827_art_9647 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 1, 27.08.1929) 19290922_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 11, 22.09.1929) 19290926_art_9689 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 3, 26.09.1929) 19291001_art_9695 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 3, 01.10.1929) 19291015_art_9708 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 15.10.1929) 19291019_art_9714 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 2, 19.10.1929) 19291022_art_9721 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 4, 22.10.1929) 19291026_art_9721 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 2, 26.10.1929) 19291128_art_9761 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 136, lk 3, 28.11.1929) 19291130_art_9761 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 2, 30.11.1929) 19300114_org_3141 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 4, 14.01.1930) 19300304_art_9861 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 3, 04.03.1930) 19300320_art_1155 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 4, 20.03.1930) 19300325_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.03.1930) 19300325_art_1155 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 4, 25.03.1930) 19300329_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 29.03.1930) 19300522_art_9952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, lk 1, 22.05.1930) 19300529_art_9959 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 3, 29.05.1930) 19300607_art_1175 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 5, 07.06.1930) 19300612_art_1175 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 12.06.1930) 19300802_art_10037 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 3, 02.08.1930) 19300805_art_10037 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 3, 05.08.1930) 19300823_art_10062 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 3, 23.08.1930) 19300826_art_10062 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 2, 26.08.1930) 19300909_art_1188 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 3, 09.09.1930) 19300911_art_1189 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 103, lk 3, 11.09.1930) 19301002_art_10116 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 3, 02.10.1930) 19301004_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 113, lk 3, 04.10.1930) 19301018_art_10145 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 18.10.1930) 19301018_art_10145_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 4, 18.10.1930) 19301018_art_10146 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 18.10.1930) 19301018_art_10146_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 4, 18.10.1930) 19301025_art_10153 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 3, 25.10.1930) 19301028_art_10146 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 123, lk 1, 28.10.1930) 19301030_art_10156 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 124, lk 3, 30.10.1930) 19301206_art_10206 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 2, 06.12.1930) 19310113_art_10206 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 13.01.1931) 19310117_art_10249 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 3, 17.01.1931) 19310303_art_10304 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 03.03.1931) 19310519_art_1261 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, lk 3, 19.05.1931) 19310530_art_10401 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 3, 30.05.1931) 19310530_art_1260 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 3, 30.05.1931) 19310530_art_1261 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 3, 30.05.1931) 19310530_art_1264 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 3, 30.05.1931) 19310613_art_10419 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 2, 13.06.1931) 19310618_art_10424 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 68, lk 2, 18.06.1931) 19310627_art_10432 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 27.06.1931) 19310702_art_10438 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 2, 02.07.1931) 19310827_art_1285 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 3, 27.08.1931) 19310829_art_1285 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 29.08.1931) 19310901_art_1288 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 3, 01.09.1931) 19310908_art_1285 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 3, 08.09.1931) 19311203_art_1316 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 139, lk 4, 03.12.1931) 19311208_art_1316 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 3, 08.12.1931) 19311215_art_10590 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 2, 15.12.1931) 19311217_art_10595 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 145, lk 4, 17.12.1931) 19311222_art_10598 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 3, 22.12.1931) 19320112_art_10629 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 3, lk 2, 12.01.1932) 19320123_art_10645 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 23.01.1932) 19320202_art_10645 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 02.02.1932) 19320419_obj_188 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 4, 19.04.1932) 19320528_art_10787 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 28.05.1932) 19320602_art_10770 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 2, 02.06.1932) 19320609_art_1369 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 09.06.1932) 19320628_art_10828 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 69, lk 3, 28.06.1932) 19320702_art_10828 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 2, 02.07.1932) 19320707_art_10838 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 3, 07.07.1932) 19320707_art_1371 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 73, lk 4, 07.07.1932) 19320730_art_1371 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 3, 30.07.1932) 19320901_art_10884 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 3, 01.09.1932) 19321124_art_10991 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 133, lk 3, 24.11.1932) 19321129_art_10989 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 29.11.1932) 19321215_art_11013 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 1, 15.12.1932) 19321217_art_11013 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 5, 17.12.1932) 19321220_art_11013 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 1, 20.12.1932) 19330128_art_11050 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 1, 28.01.1933) 19330408_isik_5380 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 39, lk 4, 08.04.1933) 19330422_art_11143 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 3, 22.04.1933) 19330520_art_11182 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 1, 20.05.1933) 19330523_art_11182 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 3, 23.05.1933) 19330601_art_11195 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 3, 01.06.1933) 19330826_art_11266 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 2, 26.08.1933) 19330831_art_11284 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 1, 31.08.1933) 19330831_art_1465 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 3, 31.08.1933) 19330902_art_1465 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 7, 02.09.1933) 19330905_art_1465 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 1, 05.09.1933) 19330907_art_1465 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 1, 07.09.1933) 19331010_art_11338 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 113, lk 3, 10.10.1933) 19331026_art_11369 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 121, lk 4, 26.10.1933) 19331028_art_11369_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 1, 28.10.1933) 19331209_art_11440 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 140, lk 3, 09.12.1933) 19331221_art_11452 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 145, lk 5, 21.12.1933) 19331223_art_11440 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 2, 23.12.1933) 19340206_art_11512 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 06.02.1934) 19340324_art_11586 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 4, 24.03.1934) 19340503_art_11631 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 1, 03.05.1934) 19340524_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 24.05.1934) 19340526_art_11693 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 2, 26.05.1934) 19340602_art_11697 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 2, 02.06.1934) 19340607_art_11714 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 3, 07.06.1934) 19340614_art_11734 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 3, 14.06.1934) 19340706_art_11774 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 76, lk 3, 06.07.1934) 19340716_art_1551 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 80, lk 3, 16.07.1934) 19340718_art_1551 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 3, 18.07.1934) 19340727_art_11799 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 85, lk 3, 27.07.1934) 19340801_art_11838 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 1, 01.08.1934) 19340808_art_11847 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 3, 08.08.1934) 19340810_art_1553 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 3, 10.08.1934) 19340822_art_11863 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 1, 22.08.1934) 19340824_art_11867 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 1, 24.08.1934) 19340824_art_11870 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 4, 24.08.1934) 19340827_art_1557_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 27.08.1934) 19340903_art_11886 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 101, lk 4, 03.09.1934) 19340905_art_11870 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 1, 05.09.1934) 19340919_art_11912 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 1, 19.09.1934) 19340919_art_11906 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 19.09.1934) 19340924_art_1568 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 24.09.1934) 19340928_art_11928 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 1, 28.09.1934) 19340928_art_11918 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 3, 28.09.1934) 19341003_art_11933 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 3, 03.10.1934) 19341003_art_11937 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 4, 03.10.1934) 19341005_art_11938 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 3, 05.10.1934) 19341005_art_11934 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 3, 05.10.1934) 19341015_art_11938 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 2, 15.10.1934) 19341119_art_12002 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 133, lk 3, 19.11.1934) 19341130_org_113_4 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 138, lk 2, 30.11.1934) 19341210_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 1, 12.12.1934) 19341210_art_12046 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 1, 12.12.1934) 19341214_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934) 19341214_art_12045_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934) 19350204_art_12130 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 1, 04.02.1935) 19350204_art_12133 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 4, 04.02.1935) 19350206_art_12131 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 1, 04.02.1935) 19350215_art_12153 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 3, 15.02.1935) 19350222_art_12162 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 1, 22.02.1935) 19350225_art_12172 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 1, 27.02.1935) 19350308_art_12187 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 29, lk 1, 08.03.1935) 19350318_art_12200 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935) 19350320_art_1616 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 3, 20.03.1935) 19350325_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 35, lk 3, 25.03.1935) 19350329_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935) 19350329_art_12219_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935) 19350329_art_1616 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 3, 29.03.1935) 19350410_art_12262 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 42, lk 1, 10.04.1935) 19350415_art_1620_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350426_art_12287 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 1, 26.04.1935) 19350510_org_2743 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 18, 10.05.1935) 19350513_art_12324 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 1, 13.05.1935) 19350517_art_12334 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 1, 17.05.1935) 19350520_art_12334 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 56, lk 1, 20.05.1935) 19350607_art_12379 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 07.06.1935) 19350614_art_12386 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 3, 14.06.1935) 19350626_art_1634 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 70, lk 3, 26.06.1935) 19350628_art_1634 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 28.06.1935) 19350628_art_12399 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 4, 28.06.1935) 19350701_art_12399 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 1, 01.07.1935) 19350705_art_12409 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 1, 05.07.1935) 19350715_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935) 19350715_art_1637_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935) 19350729_art_12440 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 2, 29.07.1935) 19350802_art_12447 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 1, 02.08.1935) 19350805_art_12447 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 3, 05.08.1935) 19350814_isik_273 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 4, 14.08.1935) 19350819_isik_204 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 93, lk 3, 19.08.1935) 19350819_art_12466 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 93, lk 3, 19.08.1935) 19350823_art_1644 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 95, lk 3, 23.08.1935) 19350828_art_12478 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 97, lk 3, 28.08.1935) 19350830_art_1646_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 30.08.1935) 19350830_art_1646_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 30.08.1935) 19350830_art_1646_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 98, lk 3, 30.08.1935) 19350902_art_12486 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 2, 02.09.1935) 19350909_art_1651 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 3, 09.09.1935) 19350920_art_12516 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 3, 20.09.1935) 19350923_art_1653 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 108, lk 3, 23.09.1935) 19350925_art_1653 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 3, 25.09.1935) 19350925_art_12526 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 4, 25.09.1935) 19350927_art_12528 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 3, 27.09.1935) 19350927_art_12526 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 110, lk 4, 27.09.1935) 19351002_art_1659 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 5, 02.10.1935) 19351007_art_12539_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 4, 07.10.1935) 19351016_art_12539 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 4, 16.10.1935) 19351018_art_12568 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 1, 18.10.1935) 19351021_art_12575 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 3, 21.10.1935) 19351025_art_12575 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 1, 25.10.1935) 19351102_art_1663 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 3, 02.11.1935) 19351102_art_12594 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 8, 02.11.1935) 19351104_art_1663_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 126, lk 3, 04.11.1935) 19351104_art_1663_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 126, lk 3, 04.11.1935) 19351125_art_12630 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 25.11.1935) 19351125_art_12633 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 25.11.1935) 19351129_art_12633 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 29.11.1935) 19351211_art_12663 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 4, 11.12.1935) 19360124_art_1674 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 24.01.1936) 19360219_art_12771 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 4, 19.02.1936) 19360226_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936) 19360228_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936) 19360228_art_12771 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 4, 28.02.1936) 19360318_art_12815 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 1, 18.03.1936) 19360401_art_12845 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 4, 01.04.1936) 19360406_art_12856 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 3, 06.04.1936) 19360424_art_12891 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 3, 24.04.1936) 19360511_art_12927 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 11.05.1936) 19360511_art_12928 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 3, 11.05.1936) 19360513_art_12936 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 51, lk 4, 13.05.1936) 19360603_art_12972 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 3, 03.06.1936) 19360605_art_12972 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 60, lk 3, 05.06.1936) 19360612_art_12985 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 1, 12.06.1936) 19360722_art_13027 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 4, 22.07.1936) 19360722_art_13028 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 80, lk 1, 24.07.1936) 19360803_art_13036 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 1, 03.08.1936) 19360810_art_13039 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 3, 10.08.1936) 19360814_art_1715 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 89, lk 3, 14.08.1936) 19360826_art_13063_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 94, lk 4, 26.08.1936) 19360831_art_13075 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 4, 31.08.1936) 19360911_art_13093 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 101, lk 4, 11.09.1936) 19360923_art_13108 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 2, 23.09.1936) 19361005_org_3261 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 4, 05.10.1936) 19361007_art_13120 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 3, 07.10.1936) 19361009_art_13119 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 113, lk 3, 09.10.1936) 19361026_isik_444 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 3, 26.10.1936) 19361130_isik_4452 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 30.11.1936) 19370120_isik_444 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 3, 20.01.1937) 19370122_art_13265 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 22.01.1937)