Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Eesti Punase Risti Valga osakond tegutses 1919-1920. Samal ajal tegutses Valgas ka Põhja-Läti Punase Risti osakond (asutati 1919).

Asutamiskoosolek toimus 10. juunil 1934 Valgas "Säde" majas (Vabaduse 6). Kuna sel päeval oli igasugu pidustusi ja laagreid, siis oli osavõtt väiksearvuline. Koosolekul otsustati üksmeelselt ellu kutsuda Punase Risti Valga osakond, valiti ajutine komitee, kelle ülesandeks oli alustada korraldustöödega ja liikmete kogumisega. Sügiseks kavandati kokku kutsuda uus koosolek, kus valitakse alaline juhatus. Ajutise komitee esimeheks valiti dr E. Kalamees, abiks K. Ebber, kirjatoimetajaks Piilmann, abiks pr Fiskar, laekuriks Üts ja pr Keiss. 3

22. novembril toimunud esimesel peakoosolekul valiti juhatus, kuhu kuulusid linnapea Th. Willa (esimees), dr A. Tamberg, W. Rebane, prl A. [Helene?] Lepp, K. Ebber ja A. Üts. Samuti valiti revisjonikomisjon ning paluti peavalitsust tunnistada Valga komitee asutatuks.Peeti asutamiskoosolek, kus valiti juhatus ja revisjonikomisjon koosseisus E. Koppa, E. Meeks ja H. Illisson. 4

22. novembril 1934 teatas Punase Risti Peavalitsus oma kirjaga, et Valga komitee on peavalitsuse otsusega kinnitatud. Punase Risti Peavalitsus algatas Valka Eesti Punase Risti komitee ellukutsumist. 1934. a sügisel astus Valgas EPR tegevliikmeks 30 isikut.

1937 detsembrist asus Kesk 9.

1940. jaanuaris Kesk 20 hoovipealses majas 5

Hele Heletähe andmetele nõukogude okupatsiooni aeg:
1947.a. toimus esimene maakondlik Punase Risti Seltsi liikmete konverents.
Esimeheks valiti HUGO NIKKER

Samal aastal toimus II maakondlik Punase Risti Seltsi liikmete konverents
Esimeheks valiti GAVRIL KARASTE

1951.a. esimees SIMA LEVIN
1954.a. esimees dr. VELLO ILMOJA
1962.a. esimees dr. HEINO MIRME
1966.a. esimees dr. MADE KADARPIK
1970.a. esimees dr. ÜLO REIMAN
1975.a. esimees dr. PEETER RAHU
5. detsembril 1980. a. asus tööle AINA PÄÄRO seltsi aseesimehena.
1990.a. esimees dr. SULEV LAUK

17.detsember 1991toimus EPR Keskkomitee V pleenum, mis kiitis heaks
EPR Keskkomitee presiidiumi otsuse 03.09.1991.a Eesti Punase Risti iseseisvuse kohta ja luges ENSV Punase Risti Seltsi volitused lõppenuks 01.jaanuarist 1992.

EPR Valgamaa Seltsi taasloomine
17. veebruar 1992. aastal
Asutamiskoosolek oli kokku kutsutud Valga Polikliiniku saali, Vabaduse 26, Valgas. Üleskutse kohalikus ajalehes.
Asutava kogu õigusega osales 27 aktiivset PRS liiget. Koosolekut juhatas Valga Haigla peaarst dr Peeter Rahu. Koosolekul osales Raivo Kolle EPR Peavalitsusest. Kõik 27 osalejat hääletasid EPR Valgamaa Seltsi moodustamise poolt, võttes aluseks Eesti Punase Risti Põhikirja 1931/36. a.

Koosolekul valiti 6-liikmeline juhatus koosseisus:
dr Feliks Rõivassepp – esimees, dr Aasa Põder – esimehe asetäitja,
Aina Pääro – sekretär, dr Õie Põldsepp – laekur, lihtliikmed Liia Kägu ja dr Feliks Balodis. Revisjoni komisjoni valiti:
Silvi Rebane – esimees, Aili Heinjärv ja Liisi Õispuu.

Tööruumid asusid Valga Haigla raamatupidamise ruumides, Kesk tn 11, Valgas. Seltsil oli avatud sama aasta maikuus Tartu Kommertspanga Valga Pangas arveldusarve nr 700417, esimene ülekanne oli panga poolt.

  1. Rajalane, nr. 8, lk 3, 15.03.1919 

  2. Rajalane, nr. 54, lk 3, 08.04.1920 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 67, lk 3, 16.06.1934 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 23.11.1934 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 1, 22.01.1940 

Mainimisi aastatel:
11.03.2023/admin
seotud pildid
19190517_art_5895 (Allikas: Rajalane, nr. 30, lk 4, 17.05.1919) 19190719_art_13048 (Allikas: Rajalane, nr. 56, lk 4, 19.07.1919) 19190722_art_13049 (Allikas: Rajalane, nr. 57, lk 4, 22.07.1919) 19190722_art_13051 (Allikas: Rajalane, nr. 57, lk 4, 22.07.1919) 19190726_art_13053 (Allikas: Rajalane, nr. 59, lk 3, 26.07.1919) 19190726_art_13054 (Allikas: Rajalane, nr. 59, lk 4, 26.07.1919) 19191113_art_6032 (Allikas: Rajalane, nr. 106, lk 4, 13.11.1919) 19320702_art_10834 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 3, 02.07.1932) 19340609_art_11722 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 09.06.1934) 19340609_art_11722_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 4, 09.06.1934) 19340616_art_11722 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 67, lk 3, 16.06.1934) 19341121_art_1587 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 134, lk 3, 21.11.1934) 19341123_art_1587 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 23.11.1934) 19341210_art_12038 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 1, 10.12.1934) 19350125_art_12110 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 1, 25.01.1935) 19350318_art_12038 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 1, 18.03.1935) 19350705_art_12410 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 3, 05.07.1935) 19350729_obj_890 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 4, 29.07.1935) 19351007_art_12543 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 1, 07.10.1935) 19351009_art_12543 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 1, 07.10.1935) 19351009_art_12542 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 3, 09.10.1935) 19351021_art_12572 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 1, 21.10.1935) 19351106_art_12572 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 127, lk 3, 06.11.1935) 19351125_art_12631 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 25.11.1935) 19351211_art_12661 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 3, 11.12.1935) 19351230_art_12687 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 148, lk 3, 30.12.1935) 19300117_art_12715 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 3, 17.01.1936) 19360302_art_12788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 3, 02.03.1936) 19360313_art_12788 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 4, 13.03.1936) 19360422_art_12875 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 3, 22.04.1936) 19360422_art_12876 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 3, 22.04.1936) 19360515_art_12939 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 3, 15.05.1936) 19360529_art_12965 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 7, 29.05.1936) 19190802_art_13058 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 4, 17.08.1936) 19361214_art_13218 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 141, lk 2, 14.12.1936) 19400122_art_12020 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 1, 22.01.1940)