Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Moskva // Kesk 10 (Läti Seltsi maja) (Allikas: Valka kihelkonnamuuseum // Valkas novadpētniecības muzeja, VkNM InvN 14358, 16.01.2022)
Moskva // Kesk 10 (Läti Seltsi maja) (Allikas: Valka kihelkonnamuuseum // Valkas novadpētniecības muzeja, VkNM InvN 14358, 16.01.2022)
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]
Vahel kasutatud ka Läti "Lõbu" seltsi nime (läti keeles Valkas Viesīgā biedrība).

Läti selts asutati 1865 Lätimaal, 1885 Valgas.

Läti seltskondliku ühingu loomise ideele tuli J. Cimze seminari juures tegutsenud ärksamad lätlased. 7. mail 1877 asutati Luke laulukoor, mis 1882. aastal osales ka Riia laulupäevast. 8

Tegutses Moskva // Kesk 10 [hoone hävinenud 1944]. Ruumid renditi J. Lindebaumi majas ja kohe esimesel aastal otsustati oma saal ehitada, kus kuni 1920ndateni anti 10-15 etendust aastas.

M. Ūdrise ja Snikeri maja omaniku T. Blumentāls eestvedamisel toimus 1884. aastal Lamberti majas seltsi asutamiskoosolek. Põhikiri kinnitati 22. mail 1885. 1. septembril 1885 oli avakoosolek, millel osales 110 seltsi liiget ja valiti 18-liikmeline juhatus.

Seltsile renditi ruumid 13.10.1885 Kesk 10 majas 8

Seltsi üldkoosolekul 24. novembril 1885. otsustati üürimajja lisada peosaal. Toetus sellele oli nii suur, et 49 liiget annetasid saali ehitamiseks kohe 386 rubla.

1886 liitus seltsiga Luke kooriselts ning seejärel osaleti III üldlaulupeol Riias ja IV laulupeol Jelgavas.

1899. aastal asutati seltsi juurde laenu- ja hoiuühisus. 8

1905. aastal asutati raamatukogu, milles 1925. aasta seisuga oli 903 köidet, 1935. aasta seisuga 1107 köidet. 8

1908. aastal asutati naissektsioon. 8

1909. aastal asutati läti keelne eraalgkool, mida ühing pidas üleval 1914. aastani. 8

Seltsi tegevuse laienedes, võeti 25. aprillil 1910 vastu uus põhimäärus ja 8. augustil korraldatud seltsi 25. aastapäeva tähistamisel esitleti pr J. Lārmanis tehtud lippu[?].

Saksa okupatsiooni ajal võeti ühingu ruumide kasutusele hobusetallidena ja kogu näitelava ühes sisustusega hävitati täiesti. Ka näitleja Koshkini poolt juhitud näitetrupp siirdus 1918. aastal Riiga, kus sellest võrsus hiljem Läti rahvusteater. 8

7. august 1920 liitus seltsiga president K. Ulmanis ja annetas ühingule tegevuse jätkamiseks 200 latti. Teenete eest ühingu tegevuse edendamisel valiti president K. Ulmanis 12. septembril 1920. aastal auliikmeks.

1925. aastal oli seltsis 241 liiget, neist 44 mittelätlast.

13. oktoobril 1935 õnnistati ühingu uus lipp. Ühingu eelmine lipp viidi piiriajamise ajal Lätimaale. Uue lipu kavandi tegi kunstnik Hirsh. Lipu ühel küljel on ühingu nimi ja asutamise aasta, teisel pool tõusev päike ja Läti tamm, mille aluseks Eesti ja Läti rahvusvärvid. 8

Alates 25. jaanuarist 1936 Vee tn 1.

Esimehed 8:
- 1885-1922 Toms Blumenthal
- 1922-1935-? Paul Tretjakov

Info Ligita Drubiņa kaudu:
Valkā 1884.gadā bijušais cimzietis, Lugažu draudzes skolotājs Mārtiņš Ūdris (Martin Uhder; 1839.–1921.) ierosināja dibināt latviešu biedrību. 1885.gadā Valkā nodibināja Valkas Viesīgo biedrību, kuras pirmais vadītājs bija lauksaimnieks Toms Blūmentāls.
Sākoties I Pasaules karam, latviešu kopdarbība šai biedrībā apsīka. Biedrību, kas bija pastāvējusi jau turpat 30 gadus, slēdza. Liela daļa latviešu devās bēgļu gaitās. Tomēr, palikušie vēl turpināja turēties kopā savstarpējā palīdzībā. Biedrības vadība organizēja latviešu bēgļu pabalstīšanu.

Kad 1918.gada 22.februārī vācu karaspēks ieņēma Valku, latviešu biedrības telpas rekvizēja un zāle tika pārveidota par zirgu stalli. Skatuve līdz ar piederumiem tika izpostīta. Tomēr, ilgi šis posta, brīdis nevilkās.
Valkā grupa latviešu aktieru nodibināja Nacionālo teātri. 1918.gada 23.aprīlī notika atklāšanas izrāde - J.Raiņa “Pūt, vējiņi”. Lieli nopelni teātra organizēšanā piederēja latviešu aktierim, režisoram un tulkotājam Kristapam Koškinam (1875–1931).
1918.gadā Viesīgā biedrība piedalījās Igaunijas Valkas latviešu vidusskolas dibināšanā.

1920.gada jūlijā, kad Valkā nosprauda robežu starp Latviju un Igauniju, prāvs skaits vecās Valkas latviešu pārcēlās uz dzīvi Latvijas pusē, paņemdami līdz biedrības karogu, iekārtu un naudu. Palikušie latvieši palika pilnīgi sašķelti un neorganizēti: biedrības darbība apstājās.

1922.gadā Igaunijas Valkā atjaunoja latviešu Viesīgās biedrības darbību. Starp aktīvākajiem darbiniekiem minams Pauls Tretjakovs.
Triju zvaigžņu ordeņa dome Igaunijas Valkas latviešu biedrības 50 gadu jubilejas gadījumā 1935.gada 9.oktobrī apbalvoja šīs biedrības darbiniekus:
ar ordeņa IV šķiru biedrības valdes priekšsēdētāju Paulu Tretjakovu,
ar V šķiru (Nr.3704.) sekretāru Jāni Grīviņu un (Nr.3705) krājaizdevu kases valdes priekšsēdētāju Andreju Raģi.
Apbalvojumus pasniedza biedrības 50 gadu jubilejas svinību reizē 13.oktobrī Latvijas sūtnis Igaunijā Roberts Liepiņš (1890-1978).

AVOTI:
• “Jaunā Latvija” 1918.gads Nr.3. – 191.-196.lpp. Latviešu Pagaidu Nacionāla Teatra...
• “Latvijas Kareivis” 1935.gada 13.oktobris, Nr.234. – 4.lpp. Igaunijas latvju lielākās organizācijas 50 gadi
• “Magazina” 1935.gada 30.augusts, Nr.172. – 16.-17.lpp. Latvieši ārzemēs

  1. folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb), Valga linna ajaloolised traditsioonid, http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/valga/valga.html, 1927 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 2, 27.02.1926 

  3. Hollmann, H., Livländisches Verkehrs- und Adressbuch für 1898/99, Walk, osa II lk 114-116 (raam 473-475), 16.01.2022 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 1, 05.09.1925 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 4, 09.01.1926 

  6. Valkas apriņķis: Dzīve un darbs, lk 150-151, 1937 

  7. Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 4, 18.10.1930 

  8. Lõuna-Eesti, nr. 116, lk 3, 11.10.1935 

Mainimisi aastatel:
26.12.2023/admin
seotud pildid
Pauls Tretjakovs Pauls Tretjakovs, “Magazina” 1935.gada 30.augusts, Nr.172. – 16.-17.lpp. Latvieši ārzemēs 1926helgid1_artikkel_8114 (Allikas: Raudma (Pommer), J., Helgid, nr. 1, lk 24, 1926) Valga Seltskondliku Ühingu orkestri lipp (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 421:2, 08.01.2024) Moskva // Kesk 10 (Läti Seltsi maja) (Allikas: Valka kihelkonnamuuseum // Valkas novadpētniecības muzeja, VkNM InvN 14358, 16.01.2022) Valga Seltskondliku Ühingu 50. aasta juubel (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 406, 16.01.2022) Valga Moskva tänav 1910ndad. Keskel Moskva 10 - ehitatud 1885, II korrus 1900; kuulus Emilie Lindebaumile, Läti Seltsi hoone. Paremal osa majast Moskva 8, kuulus E.Lindebaumile, siin asus Läti seltskondliku Ühingu laenu ja hoiukassa. Vasakul Moskva 12 - 1865 avas F. Kajander siin litograafia töökoja. (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2839:33, 07.10.2022) 19000902_art_12 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 197, lk 3, 02.09.1900) 19120505_art_426 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 102, lk 6, 05.05.1912) 19130807_art_10618 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 178, lk 2, 07.08.1913) 19210115_art_717 (Allikas: Rajalane, nr. 11, lk 4, 15.01.1921) 19210423_art_727 (Allikas: Rajalane, nr. 72, lk 4, 23.04.1921) 19211017_art_6735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 17.10.1921) 19211114_art_6748 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 3, 14.11.1921) 19220329_art_6865 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 3, 29.03.1922) 19220520_art_6903 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 35, lk 2, 20.05.1922) 19220805_art_6967 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 55, lk 4, 05.08.1922) 19220830_art_6997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 30.08.1922) 19220902_art_7003 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 4, 02.09.1922) 19221115_art_7055 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 4, 15.11.1922) 19230127_art_7121 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 1, 27.01.1923) 19230203_art_7126 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 1, 03.02.1923) 19230929_art_7327 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 1, 29.09.1923) 19231020_art_7344 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 1, 20.10.1923) 19231103_art_7372 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 1, 07.11.1923) 19231117_art_7387 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 89, lk 1, 17.11.1923) 19231117_art_7390 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 89, lk 4, 17.11.1923) 19231222_art_7430 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 99, lk 1, 22.12.1923) 19240123_art_7459 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 3, 23.01.1924) 19240209_art_7474 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 1, 09.02.1924) 19240223_art_7499 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 23.02.1924) 19240227_art_7506 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 1, 27.02.1924) 19240308_art_7518_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 08.03.1924) 19240315_isik_3375 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 4, 15.03.1924) 19240705_org_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 50, lk 4, 05.07.1924) 19240920_art_7699 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 27.09.1924) 19241108_art_7737 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 70, lk 1, 08.11.1924) 19250131_art_7809 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 5, lk 3, 31.01.1925) 19250207_art_7812 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 3, 07.02.1925) 19250725_art_7950 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 3, 25.07.1925) 19250822_art_7968 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 22.08.1925) 19250905_org_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 1, 05.09.1925) 19250913_art_7968 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 13.09.1925) 19251107_isik_3761 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 3, 07.11.1925) 19251205_art_8062 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 49, lk 3, 05.12.1925) 19260109_org_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 2, lk 4, 09.01.1926) 19260227_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 2, 27.02.1926) 19260303_art_8178_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 03.03.1926) 19260403_art_8242 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 03.04.1926) 19260403_org_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 4, 03.04.1926) 19260415_art_8255 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 9, lk 4, 15.04.1926) 19260428_art_8282 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 28, lk 3, 28.04.1926) 19260501_art_8282 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 29, lk 3, 01.05.1926) 19260501_art_8255 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 29, lk 4, 01.05.1926) 19260603_obj_798 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 17, lk 2, 10.06.1926) 19261021_art_8474 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 36, lk 4, 21.10.1926) 19261120_art_8523 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 4, 20.11.1926) 19261124_art_8525 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 3, 24.11.1926) 19270202_art_8623 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 4, 02.02.1927) 19270309_art_8667 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 3, 09.03.1927) 19270323_art_8683 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 4, 23.03.1927) 19270406_art_8683 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 27, lk 3, 06.04.1927) 19270413_art_8701 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 29, lk 2, 13.04.1927) 19270521_art_8784 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 39, lk 3, 21.05.1927) 19270625_art_984_4 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 6, 25.06.1927) 19270625_org_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 7, 25.06.1927) 19270626_isik_2570 (Allikas: Raudma (Pommer), J., Helgid, nr. 1, lk 4, 26.06.1927) 19271015_art_8933 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 80, lk 3, 15.10.1927) 19271109_isik_1230 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 4, 09.11.1927) 19271109_isik_1230_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 87, lk 4, 09.11.1927) 19280121_isik_1358 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 6, lk 4, 21.01.1928) 19280128_art_9047 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 28.01.1928) 19280503_art_1027 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 1, 03.05.1928) 19280818_art_9241 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 3, 18.08.1928) 19280906_obj_544 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 74, lk 1, 06.09.1928) 19281004_art_9288 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 86, lk 3, 04.10.1928) 19281011_art_9304 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 89, lk 4, 11.10.1928) 19281117_art_9338 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 105, lk 5, 17.11.1928) 19281120_art_9338 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 106, lk 1, 20.11.1928) 19281122_art_9342 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 107, lk 3, 22.11.1928) 19281201_art_1061 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 111, lk 2, 01.12.1928) 19290202_art_9405_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 6, 02.02.1929) 19290226_art_9448 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 2, 26.02.1929) 19290302_art_9448 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 25, lk 2, 02.03.1929) 19290530_art_9580 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 59, lk 3, 30.05.1929) 19290608_org_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 6, 08.06.1929) 19290813_art_1106 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 3, 13.08.1929) 19301011_art_10134 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 116, lk 3, 11.10.1930) 19301018_art_10148 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 4, 18.10.1930) 19301115_isik_4479 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 131, lk 4, 15.11.1930) 19310108_art_10236 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 3, lk 3, 08.01.1931) 19310205_art_10236 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 4, 05.02.1931) 19320123_isik_802 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 23.01.1932) 19320223_art_10673 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 4, 23.02.1932) 19320303_art_10673 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 4, 03.03.1932) 19320402_art_10717 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 4, 02.04.1932) 19321101_art_10965 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 123, lk 4, 01.11.1932) 19330520_art_11169 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 20.05.1933) 19331121_art_11387 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 1, 21.11.1933) 19331130_art_1499 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 136, lk 3, 30.11.1933) 19340322_isik_802 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 4, 22.03.1934) 19340602_art_11697 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 61, lk 2, 02.06.1934) 19340713_art_11785 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 79, lk 3, 13.07.1934) 19340905_art_11891 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 102, lk 4, 05.09.1934) 19341109_art_11988 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 4, 09.11.1934) 19341109_art_11988_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 4, 09.11.1934) 19341119_art_11990 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 133, lk 1, 19.11.1934) 19341210_art_12042 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 3, 10.12.1934) 19341210_art_12044 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 142, lk 4, 10.12.1934) 19341210_art_12048 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 12.12.1934) 19341212_art_12042 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 12.12.1934) 19341212_art_12050 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 12.12.1934) 19350118_art_12095 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 4, 18.01.1935) 19350125_art_12113 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 11, lk 3, 25.01.1935) 19350220_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 20.02.1935) 19350225_art_1609 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 1, 25.02.1935) 19350415_art_12273 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 4, 15.04.1935) 19350522_art_1627 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 1, 22.05.1935) 19350925_art_10048 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 4, 25.09.1935) 19351011_art_2529 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 116, lk 3, 11.10.1935) 19351014_art_10048 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 14.10.1935) 19351102_art_12591 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 125, lk 7, 02.11.1935) 19360127_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 3, 27.01.1936) 19360127_art_1675 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 4, 27.01.1936) 19360131_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 31.01.1936) 19360219_art_12770 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 4, 19.02.1936) 19360401_art_12847 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 36, lk 4, 01.04.1936) 19360406_art_12856 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 38, lk 3, 06.04.1936) 19360504_art_12908 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 04.05.1936) 19360831_art_13072 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 96, lk 1, 31.08.1936) 19361221_art_13235 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 4, 21.12.1936) 19361230_art_13245 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 147, lk 5, 30.12.1936) 1937_org_3 (Allikas: Valkas apriņķis: Dzīve un darbs, lk 150-151, 1937)