Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek toimus "Säde" saalis ja kokku oli tulnud 34 asjast huvitatud isikut. Seltsi tegevuspiirkonnaks oleks Valga linn ja maakond. Ajutisse juhatusse valiti A. Kokkult, K. Ruus, A. Leppik, M. Pärna, A. Pehme ja H. Sepp. 3

Seltsi põhikiri sai registreeritud alles 1926. aastal.

Pärast seda jäi selts pikalt tegevuseta, kuni 1935. aastal oli uus katse seltsi tegevust taaskäivitada. 5

27.11.1935 peeti raekojas seltsi peakoosolekut.
Koosoleku avas dir A. Kokkult, kes oli ainuke Valka jäänud juhatuse liige. Uude juhatusse valiti A. Kokkult (laekur), J. Ilwes (abiesimees), K. Wassil (laekuri abi), dr G. Leisner, dr E. Gross (esimees) ja H. Laanemäe (sekretär). Põhikirja järgi kuulub sinna ka linna arst dr Joh, Müllerson ja maa-arst dr A. Tamberg. Otsustati esimesel võimalusel avada tiisikuse vastu võitlemise nõuandla. 6

  1. Lõuna-Eesti, nr. 40, lk 3, 03.10.1925 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 3, 15.05.1926 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 3, 03.11.1926 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 112, lk 2, 03.10.1929 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 16.08.1935 

  6. Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 29.11.1935 

  7. Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 3, 12.10.1936 

Mainimisi aastatel:
09.03.2024/admin
seotud pildid
19260515_art_8011 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 3, 15.05.1926) 19261028_art_8480 (Allikas: Uus Rajalane, nr. 37, lk 4, 28.10.1926) 19261103_art_8480 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 3, 03.11.1926) 19350816_org_3086 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 92, lk 3, 16.08.1935) 19350904_art_12489 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 100, lk 3, 04.09.1935) 19351125_art_12637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 135, lk 3, 25.11.1935) 19351129_art_12637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 137, lk 3, 29.11.1935) 19351218_art_12671 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 145, lk 1, 18.12.1935) 19300103_art_12691 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 1, lk 3, 03.01.1936) 19360203_art_12745 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 3, 03.02.1936) 19360302_isik_20 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 24, lk 3, 02.03.1936) 19360320_art_12817 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 3, 20.03.1936) 19360417_art_12864 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 3, 17.04.1936) 19360420_art_12864 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 42, lk 3, 20.04.1936) 19360518_art_12945 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 4, 18.05.1936) 19361012_org_3086 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 3, 12.10.1936) 19361123_art_1749 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 132, lk 3, 23.11.1936) 19361218_art_13230 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 4, 18.12.1936)