Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga poeglaste erakool // progümnaasium 1882-1907

15. august 1882 ukj: 27. august 1882 - 15. detsember 1907 ukj: 28. detsember 1907
Progümnaasiumi hoone (Allikas: Walk; Valga; progümnaasium; postkaart enne 1905 osta.ee veebikeskkond , walk-valga-progumnaasium-postkaart-enne-1905-135132110.html 06.04.2020)
Progümnaasiumi hoone (Allikas: Walk; Valga; progümnaasium; postkaart enne 1905 osta.ee veebikeskkond , walk-valga-progumnaasium-postkaart-enne-1905-135132110.html 06.04.2020)

1882. aastal F. Zeidler asutas nelja põhi- ja ühe eelklassiga erakooli poisslastele.
1887. aastal võttis kooli enda hoole alla R. von Zeddelmann.
1891. aastal Voldemar Nielsen
Alates 1897. aastast juhataja ja inspektor T. Grünberg.
Alates 10.01.1906. täielikult progümnaasiumi õigustes.
Kui 1907. aastal saadi luba avada Valgas reaalkool, likvideeris T. Grünberg oma erakooli ja andis ruumid üle uuele koolile. Ta ise, paljud õpetajad ja õpilased läksid samuti üle reaalkooli.

Koolimaja asus Luke platsil, Seminari uul 29.

Mainimisi aastatel: 1882: 2  1891: 1  1897: 1  1898: 1  1899: 1  1900: 1  1901: 1  1902: 1  1903: 4  1904: 2  1905: 3  1906: 5  1907: 8  1908: 2  1924: 1 

Vallner, A. Valga haridus- ja kultuuritööst möödunud aegadel 400 aastat Valga linna , lk 48 1984
Sõna , nr. 55, lk 4 21.07.1907
Postimees (1886-1944) , nr. 294, lk 4 30.12.1906
Postimees (1886-1944) , nr. 287, lk 4 30.12.1905
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 29, lk 4 14.07.1882
06.11.2019/admin

A. Kampar -1901 hr Konstantinow pr Mehring Voldemar Nielsen dr F. Zeidler Uno van Beunigen Rudolf Oskar von Zeddelmann 1851-1916

Luke plats // Lugažu laukums // Luhdescher PlatzSeminari 29

18820714_art_2770 (Allikas: Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 29, lk 4 14.07.1882) 19000108_art_3421 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 5, lk 4 08.01.1900) 19010731_art_3493 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 169, lk 4 31.07.1901) 19051230_art_3904 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 287, lk 4 30.12.1905) 19060429_art_3948 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 96, lk 4 29.04.1906) 19060714_art_3966 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 157, lk 4 14.07.1906) 19061230_art_4042 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 294, lk 4 30.12.1906) 19070515_art_4128 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 108, lk 3 15.05.1907) 18980718_art_3303 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 157, lk 4 18.07.1898) 19050803_art_3868 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 167, lk 4 03.08.1905) Progümnaasiumi hoone (Allikas: Walk; Valga; progümnaasium; postkaart enne 1905 osta.ee veebikeskkond , walk-valga-progumnaasium-postkaart-enne-1905-135132110.html 06.04.2020) 19240301_art_825 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 3 01.03.1924) 19250124_art_868 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 4, lk 1 24.01.1925)

 Mainitud kroonikas:
  Valgas alustab dr Zeidleri juhatusel (Tartust) era-progümnaasium. Alustatakse kahe kõrgema …
  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
-   T. Grünbergi erakool gümnaasiumi ja reaalkooli 4 klassi kursustega võtab …
  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …
  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et 4-klassilisse erakooli gümnaasimi ja …
  Kooli eestseisja T. Grünberg teatab, et uute õpilaste vastuvõtmine neljaklassilisse …
  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …
  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et õppetöö neljaklassilises erakoolis algab …
-   3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …
  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …
  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …
  Valga 4-klassiline erakool T. Grünbergi juhatamisel alustab õppeaastat 16. augustil …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepane, et linn …
  Valga linna volikogu otsustab asutada linna kulul “eesgümnaasiumi,” kuna “raskete …
  T. Grünbergi 4-klassiline erakool gümnaasiumi ja reaalkooli kursustega alustab õppetööd.
  T. Grünbergi erakool on haridusministeeriumilt saanud kroonukooli progümnaasiumi õigused. Vastuvõtmine …
  Valga progümnaasiumis on vastuvõtueksamid.
  T. Grünbergi juhatatavas Valga progümnaasiumis algab õppeaasta.
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …
  17. septembril oli poeglaste progümnaasiumi lastevanemate koosolek, kus koolijuhataja T. …
  Oktoobri algusest hakati poeglaste progümnaasiumis eesti keele tunde andma 2 …
  Valga poisslaste progümnaasiumisse võtab T. Grünberg uusi kasvandikke vastu koolimajas …
  Poisslaste progümnaasiumis on vastuvõtueksamid ettevalmistamise, I, II, III ja IV …
  Pühapäeval toimus T. Grünbergi progümnaasiumis lastevanemate koosolek. Valiti nõukogu, mille …
  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …
  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …
  Valga reaalkoolis algab kasvandike vastuvõtt ettevalmistus- ja kolme alamasse klassi. …
  15. detsembril lõpetab Grünbergi eraprogümnaasium oma tegevuse. Kooli ruumid lähevad …
  Jaanuaris alustas tegevust rahvahariduse ministri loal avatav riigi reaalkool endises …
  Reaalkooli inspektor T. Grünbergi volikogu poolt linnapea asendajaks valimine viimase …
-   Kolmel päeval (18., 19. ja 22. mail) pidasid poeglastegümnaasiumi õpilased …