Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga Peetri koguduse kirikukool (Eineri kool) 1880-1917

3. märts 1880 ukj: 15. märts 1880 - 1. oktoober 1917 ukj: 14. oktoober 1917
VaM F 154 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 154 31.05.2019)
VaM F 154 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 154 31.05.2019)

Valga Peetri koguduse kirikukool avati 1880. aastal. Esimene eestikeelne kool Valgas - Valga Peetri Kirikukool, kooli juhatas H. Einer.

Esimese eesti kooli avamise ja koguduse asutamise kavatsuse pani Kornel oma kaasaaitajatega Schreiberi perekonnas ristsepeol viibides oma endisele hingekarjasele Karula õpetajale Evald Paslackile ette. Õpetaja Paslack kiitis kavatsuse heaks ja ajakohaseks ning suutis Valga saksa-läti koguduse õpetajale praost Kupfferile, kes ta kälimees oli, selgeks teha, kui hädatarviline on eesti koguduse ja kooli asutamine Valka. Suvel 1879. a pidas õpetaja Paslack Valga-Luke surnuaial esimese eestikeelse jumalateenistuse, mille laululehtede puhas sissetulek kooli avamise algkapitaliks määrati. Asi hakkas nihkuma ja 3. märtsil 1880. a avatigi Purakülas Viljandi maanteel potsep Holberti (praeguse Grünbergi) majas esimene eesti kool Valgas, kellele õpetaja Paslack praost Kupfferi ja bürgermeistri Dahlbergi juuresolekul kokkutulnud vanematele ja lastele kõnet ja palvet pidades nimeks pani "Valga Eesti Peetri kirikukool". Esialgseks kooliõpetajaks kuni kutselise kooliõpetaja ametisse panemiseni palgati Luke surnuaiavaht Karl Schmidt (lätlane), kes siis, nagu kooli päevaraamatust näha, kaks kuud, so kuni 3. maini 1880. a kooli on pidanud. Õpilasi oli 34.

10. augustil 1880 asus ametisse õpetaja H. Einer.

Esimese aasta jooksul sissetulnud rahaga osteti ilus 8 registriga harmoonium, seinakell ja paar maakaarti. Et kooli ülespidamine aineliselt nõrgul jalul seisis, siis tuli ka edaspidi näitemänge jne toimi. Eriti näitemüükide korraldamine kergenes siis, kui kogudus endale õpetajad sai, kes kogudust selleks üles kutsusid. Väsimata tööd tegid näitemüükide korraldamiseks õpetajad Rudolf Kallas, Fr. Lezius ja Paul Undritz.
(H. Eineri märkmetest)

Tegevust alustanud kool oli üüriliseks Purakülas Viljandi tänavas pottsepp Hollerti majas. Hiljem vahetas kool mitmel korral asukohta. Aastatel 1885-1887 asus ta Moskva tänavas. 1887-1892 tegutses kool taas Hollerite majas, siis 1892-1893 Vladimiri tänavas Wirkovi majas. 1893. a. II poolaastast kuni 1. juulini 1914 asus kool Uues tänavas Tschakarni majas. 1. juulist 1914 kuni tegevuse lõpuni 1. oktoobril 1917 töötati Mesilase (praegune Mesipuu tänav) tänavas Wühneri majas.

Ülemas klassis käis õppetöö alguses saksa keeles, et lõpetajad võiksid kreiskoolis edasi õppida, kuid tsaaririigi survel muudeti see hiljem venekeelseks.
1890ndatel nõudmised vene keele osas suurenesid veelgi ja õppekavast kästi kõrvaldada mitu õppeainet. Kirikuvõim keeldus muudatusi tegemast ja Liivimaa provintsiaalkonsistooriumi kindralsuperintendendi Friedrich Hollmanni käsul 1893. a sügisel kool suleti.

Peetri kogudus ei olnud otsusega rahul ja asutas kohe uue kooli Heinrich Eineri erakooli nime all. Tekkisid aga uued probleemid. Seaduse järgi tohtisid seal õppida vaid poisslapsed. Seepärast alustas 1894. a sügisel kirikukool taas tööd Hans Eineri juhatusel, mis andis õiguse koolis õppida ka tütarlastele. Koolivalitsus nimetas kooli Valga Eesti Jaani koguduse kirikukooliks, piiskop Hollmann aga Eineri erakooliks. Nii tundis kooli ka kohalik rahvas.

Kool tegutses 37 aastat ja andis haridust kokku umbes 2000 noorele. Selles koolis on õppinud J. Kõpp 1886-1889, Liina Reiman 1898.

Õpetajateks Valga Peetri koolis olid Simm Horn, Johan Müller, Peeter Grünfeldt, Mihkel Kampmann.

Mainimisi aastatel: 1879: 2  1880: 2  1881: 3  1885: 2  1890: 1  1891: 5  1892: 2  1893: 5  1894: 1  1897: 2  1898: 1  1901: 2  1902: 1  1903: 2  1904: 1  1905: 1  1906: 3  1907: 6  1908: 7  1909: 3  1910: 4  1911: 3  1912: 4  1913: 5  1914: 3  1915: 2  1916: 1  1917: 5  1920: 1 

Postimees (1886-1944) , nr. 262, lk 3 17.11.1910
Postimees (1886-1944) , nr. 64, lk 2-3 19.03.1910
Sõna , nr. 5, lk 1-2 24.01.1907
Kui Valgas asutati eestikeelne kogudus ja kool Eesti Kirik , 25.10.2016
Lõuna-Eesti , nr. 10, lk 2 20.02.1926
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 2, lk 6 09.01.1880
Valga kultuuriloolised paigad Valga keskraamatukogu , Valga_kultuuriloolised_paigad.htm 31.05.2019
Valga linna ajaloolised traditsioonid folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb) , valga.html 1927
29.06.2020/admin

Zimm Ainson (Aintson) 1846-1919 Hans Einer 1856-1927 Karl (Karle, Karlo) Kornel 1821-1892 Ella Marie Murrik (Vuolijoki) 1886-1954 Heinrich Evald Paslack 1840-1922

Moskva 29 (Wirkowi maja)Moskva // Kesk // Nõukogude // Keskpotsep Holbert (Grünbergi) maja // Hollesti maatükkTschakarni majaUusViljandi maantee // tänavVladimiri // J. Kuperjanovi // Nõukogude // J. Kuperjanovi

VaM F 154 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 154 31.05.2019) 19061019_art_182 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 237, lk 3 19.10.1906) Hans Ollino portree (Allikas: Hans Ollino geni.com , 6000000002733908092 06.04.2020) 19070912_art_4152 (Allikas: Sõna , nr. 70, lk 3 12.09.1907) 19071114_art_4232 (Allikas: Sõna , nr. 88, lk 3 14.11.1907) 19080712_art_4376 (Allikas: Sõna , nr. 53, lk 3 12.07.1908) 19081002_art_4421 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 16, lk 1 02.10.1908) 19091016_art_4562 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 237, lk 3 16.10.1909) 19100319_art_4633 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 64, lk 2-3 19.03.1910) 19100821_art_4680 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 187, lk 6 21.08.1910) 19101117_art_4703_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 262, lk 3 17.11.1910) 19101117_art_4703_1 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 262, lk 3 17.11.1910) 19111019_art_4816 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 237, lk 4 19.10.1911) 19130823_art_5117 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 193, lk 3 23.08.1913) 19130930_art_5139 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 5 30.09.1913) 19131008_art_5117 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 232, lk 3 08.10.1913) 19161130_art_5579 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 275, lk 3 30.11.1916) 19171027_art_5652 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 245, lk 2 27.10.1917) 19171104_art_5657 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 252, lk 2 04.11.1917) 19190911_isik_72 (Allikas: Rajalane , nr. 79, lk 2 11.09.1919) 19200901_art_6385 (Allikas: Rajalane , nr. 174, lk 4 01.09.1920) 19210716_art_6680 (Allikas: Rajalane , nr. 105, lk 4 16.07.1921) 19260220_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 10, lk 2 20.02.1926) 19260227_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 12, lk 2 27.02.1926)

 Mainitud kroonikas:
  9. septembril 1879. a pidas õpetaja Paslack Valga-Luke surnuaial esimese …
  10. septembril oli kiriku nõukogu koos ja seal otsustati uue …
  Koguduse asutamise ja kooli avamise pani Karula õpetajale Ewald Paslackile …
  Esimene eesti näitemänguna Valgas kanti ette Musse seltsi saalis 7. …
  Valga Eesti kooli heaks etendus Musse saalis eestikeelne näitemängug "Pärmi …
  Esimene eesti näitemüük Valgas peeti 5. (17.) juulil 1881. a …
  Ilmus H. Eineri "Lühike Eesti keele õpetus rahwakoolidele". Trükitud Tartus …
  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1885. aasta sügisel Moskva tänavale …
  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …
  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …
  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …
  Hans Einer lahkus Valga Eesti Peetri kirikukoolist. Kool oli uhkesti …
  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1891. a. sügisel tagasi Hollerti …
  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …
  Tähtis Eesti Peetri koguduse liige Karl Kornel suri 71-aastaselt. 14. …
  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1892. a sügisest Vladimiri (J. …
  Valga linna Eesti kirikukool otsib teist kooliõpetajat. Vajalik on vene …
  Valga Eesti kirikukoolis algas uus õppeaasta 16. augusti hommikul kell …
  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1893. a sügisest Uuele tänavale …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosoleku esimest korda uues …
  Karskusselts pidas oma kõnekoosolekut ruumikas Wirkowi majas asuvas koolimajas. Kohal …
  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …
  Valga Eesti Peetri kiriku kasvandikud läksid oma õpetajaga Koiva äärde …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
  Valga Eesti kirikukool otsib abikooliõpetajat. Ühendust palutakse võtta koolijuhataja H. …
  Valga Peetri koguduse kirikukooli õpetaja Hans Einer sai teenete eest …
  13. aprillil pidas Valga Peetri kirikukool Valga Eesti Karskuse seltsi …
  Toimus linnavolikogu istung, mille käigus muu hulgas määrati Eesti kirikukoolile …
  Eesti koguduse kirikukooli õpetaja S. Kala lahkus Laatre ministeeriumi kooli …
  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …
  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …
  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …
  15. oktoobril valiti Eesti Peetri koguduse kooli juhatajaks endine H. …
  16. detsembril etendati "Säde" seltsi poolt Läti seltsi saalis Molieri …
  Noosoo kasvatuse seltsi juhatus tegi oma esimesel koosolekul otsuse, et …
  Kuberneri loal toimunud näitemüük eesti kirikukooli heaks "Säde" seltsi ruumides …
  Eesti kirikukooli heaks korraldas Eesti Noorsoo Kasvatamise seltsi Valga osakond …
  Valga Eesti kirikukooli õpetaja hr P. Luther on ministeeriumikooli juhatajaks …
  ENKS Valga osakond määras abirahad linna algkoolide vaesemate õpilaste toetuseks. …
  Valga Eesti kirikukooli olukorrast saab teada, et 1906. aasta oktoobrist …
  Eesti kirikukoolist on mõned õpilased maksejõuetuse pärast välja langenud ja …
  Valga Peetri koguduse aruande järgi on 1907. aastal koguduses sündinud …
  Koguduse liige kirjeldab segast olukorda Eesti kirikukoolis. Lapsed istuda ruumipuudusel …
  Läbi mitme lehe käib vaidlemine kirikukooli asjade üle. Ühelt poolt …
  12. septembril valiti kohalikul konvendil senine Valga Eesti Peetri koguduse …
  Valga Eesti Peetri kirikukool otsib koolijuhatajat. Palk 450 rubla, prii …
  Kevadest on tüli kiriku nõukogu ja kirikukooli juhataja hr Ollino …
  ENKSi peakoosolekule esitatud aruande põhjal on Valga osakonnas 153 liiget, …
  Valga ülemtalurahvakohtu eesistuja Karlson soovib oma kohtuga Palzmarist Valka kolida. …
  Linnavolikogu koosolekul oli Eesti Peetri koguduse kirikukooli abiraha arutusel. Kool …
  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …
  Valga Peetri koguduse kirikukool valib teist kooliõpetajat. Palk on 300 …
  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …
  Valga linnavolikogu on kahetsusväärselt vähendanud eesti kogudusele antava abiraha suurust. …
  Uue aasta alguseks peeti karskusseltsis jõulupuud, millest Peetri kirikukooli ja …
  Valga Peetri kiriku nõukogu korraldas "Sädes" Peetri kiriku ja kooli …
  Nikolai von Grote, endine Kaagjärve ja Karula mõisa omanik maeti …
  Koolide küsimus on Valga endiselt terav. Talvise lugemise järgi ei …
  Eesti koguduse kirikukooli juhataja hr J. Kukk lahkuvat kuulduste põhjal …
  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …
  Valga Peetri koguduse kool alustas 15. oktoobril talvekooli kolme õpetajaga. …
  Peetri kirikukoolis leiti, et kaks õpetajat on piisav ja tehti …
  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …
  Linna algkoolid on õpilastest pungil. Kirikukoolis algab õppetöö alles 15. …
  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …
  Viimasel volikogu koosolekul tegi Juhan Alwer ettepaneku "tagurluse" pärast kirikukoolilt …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …
  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1914. a sügisest Mesilase (Mesipuu) …
  Eesti Peetri kirikukool on rasketele aegadele vaatamata õppetööd jätkanud. Kooliõpetaja …
  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …
  Peetri koguduse nõukogu otsustas kirikumaksu 50 kopikalt 1 rublani tõsta. …
  Valga Eesti Peetri kirikukoolist lahkus pr Mikkelsaar, kelle asemel tuli …
  Juulis vabastati Valga Eesti kirikukooli õpetaja H. Kuriks koos teistega …
  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …
  Valga Eesti Peetri koguduse kool jäi sügisel seisma. Koolitegevuse lõpetamise …
  Betanias müüakse kooliinventari. Tegemist võis olla 1917. aastal suletud Peetri …