Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga Peetri kogudus 1880-

10. august 1880 ukj: 22. august 1880
Valga Peetri koguduse õpetajamaja (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 39:3 19.08.2020)
Valga Peetri koguduse õpetajamaja (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 39:3 19.08.2020)

Esimese eesti kooli avamise ja koguduse asutamise kavatsuse pani 1870. aastate keskel Valka asunud majaomanik ja trahteripidaja Kaarli Kornel oma kaasaaitajatega Schreiberi perekonnas ristsepeol viibides oma endisele hingekarjasele Karula õpetajale Evald Paslackile ette. Õpetaja Paslack kiitis kavatsuse heaks ja ajakohaseks ning suutis Valga saksa-läti koguduse õpetajale praost Kupfferile, kes ta kälimees oli, selgeks teha, kui hädatarviline on eesti koguduse ja kooli asutamine Valka. 9. septembril 1879 pidas õpetaja Paslack Valga-Luke surnuaial esimese eestikeelse jumalateenistuse, mille laululehtede puhas sissetulek kooli avamise algkapitaliks määrati.

Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, mil päeval Karula õpetaja Paslack linnakirikus eestikeelse jumalateenistuse pidas, koguduse Jaani koguduse osakonna avatuks kuulutas ja Valga linna ja Kaagjärve ühes Läti poolega eestlasi üles kutsus omi kirikutähti, mis tänini kas Luke või teistes ümberkaudsetes kihelkondis, kust Valka asujad tulnud, sealt välja võtma ja Jaani koguduse õpetaja praost Kupfferi kätte viima, Eesti koguduse personalraamatu kokku seadmiseks. Ühtlasi õnnistati H. Einer jumalateenistuse lõpul praost Kupfferi poolt koguduse köstriks ja ka kooliõpetajaks. Kolmel esimesel aastal Eesti kogudusel omaette pastorit polnud. Käisid iga kuu Eesti naabruskoguduste, Karula, Hargla, Urvaste, Helme ja Tarvastu pastorid, kõige sagedamini aga Karula Paslack, jumalateenistust pidamas. Muil pühapäevil pidas H. Einer palvetunde ja toimis ettetulevaid ristimiste ja matmiste talitusi.

Algselt oli koguduse nimi Valga linna Eesti Jaani kogudus. Tema esimesed neli õpetajat (Falck, Kallas, Lezius, Reiman) olid Jaani koguduse õpetaja abid. Paul Undritz õnnistati oma kolmandal ametiaastal 24. oktoober 1893 Liivimaa kindralsuperintendendi Hollmanni poolt iseseisvaks õpetajaks.

Täielikult iseseisvus kogudus 26. veebruaril 1906, kui võeti vastu oma põhikiri ja valiti juhatus. Põhikiri kinnitati alles 25. oktoobril 1908. Peetri koguduse iseseisvumine sai valitsuse heakskiidu ja nüüd sai ta endale ise kirikunõukogu valida. Jaani koguduselt võeti ka üle kõik eesti koguduse jaoks korjatud summad sh kiriku ehitamiseks korjatud raha.

1913. aastal saadi Jaani koguduselt enda omandisse ka Aleksandri [Lai] tänava Kaagjärve mõisa omaniku poolt eesti kogudusele kingitud kinnistu.

1920ndatel tekkis tüli linnakiriku (Jaani kiriku) kasutamise üle. Jaani kogudus väitis, et 19. oktoobri 1906. a. Jaani koguduse konvendi otsusega anti linnakirik kümneks aastaks Peetri kogudusele kasutada samadel tingimustel nagu eelnevalt kasutas Jaani koguduse juurde kuulunud eesti kogudus. Tähtaeg sai täis 1916. aastal, kuid sõdade tõttu seda pikendati. 1920. aastal tekkis uuesti küsimus Jaani kiriku kasutamise tingimuste üle, mis kulmineerus tüliga 1925.-1926. aastal, kui vaieldi, kes ja kui palju peaks kulutama linnakiriku remondiks, millal on koguduste jumalateenistuste ajad jne. Tülis osales veel ka kolmas kogudus ehk Luke kogudus.

1926. aastal saadi riigilt lõpuks maa oma kalmistu avamiseks Tartu maantee ääres. Seni maeti koguduse liikmeid peamisel Jaani koguduse valitsemisel olevatele kalmistutele. 11. september 1927 õnnistati kalmistu sisse.

H. Einer 10.8.1880-1884 - köster ja kirikukooli õpetaja
Õpetajad:
- Johannes Falck, 23.09.1883.- jaanuar 1884
- Rudolf Gottfried Kallas 04.03.1884-1887 (asutas Valgas esimese eesti raamatukogu, osales ka eestikeelse piibli uuendamisel)
- Friedrich Eduard Lezius 17.01.1887.- 01.07.1890 (kogudus sai oma krundi praegusel Laial tänaval)
- W. Reiman september-november 1890 (oli esimese eesti seltsi, Valga Eesti Karskuse Seltsi asutajate hulgas koos Eineri, Korneli, Hiobiga)
- Paul Undritz 24.10.1893-1.12.1897 enne seda 1890-1893 abiõpetaja (valmis õpetajatemaja 15.01.1896)
- Richard Georg Alexander Wühner vikaarõpetaja alates 1897, õpetaja 19.12.1898-31.1.1919 (kogudus iseseisvus 26.02.1906, valmis kiriku projekt)
- Nikolai Bäuerle, 1919-1920 mai, adjunktõpetaja
- Oskar Frey 27.04.1921- (valiti 10.10.1920, kuid vaidlustuse tõttu olid korduvad valimised 10.04.1921)
- Eduard Friedrich Aksim 04.03.1923.-15.10.1924
- Johannes Kerg 1922-1924 (samal ajal 1919-1924 Läti-Valga Luke koguduse õpetaja)
- Arnold-Ferdinand Tammik (valiti 7.12.1924) 15.03.1925 (õnnistati)-1945

Liideti 1946(?) Valga Luke kogudusega ja moodustus Valga Peetri-Luke kogudus.

Mainimisi aastatel: 1880: 2  1884: 1  1886: 1  1888: 1  1890: 4  1891: 2  1892: 3  1893: 3  1894: 3  1895: 4  1896: 2  1897: 3  1898: 3  1899: 3  1900: 4  1901: 1  1903: 1  1905: 4  1906: 4  1907: 6  1908: 2  1909: 3  1910: 6  1911: 6  1912: 6  1913: 5  1914: 2  1915: 1  1916: 1  1917: 2  1919: 2  1920: 8  1921: 8  1922: 7  1923: 3  1924: 11  1925: 8  1926: 14  1927: 5  1939: 3 

Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 3 30.10.1926
Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 10.03.1926
Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926
Lõuna-Eesti , nr. 9, lk 4 17.02.1926
Lõuna-Eesti , nr. 18, lk 3 07.03.1923
Rajalane , nr. 77, lk 3 07.05.1921
Rajalane , nr. 209, lk 3 12.10.1920
Rajalane , nr. 91, lk 3 26.05.1920
Walga Peetri Koguduse 1909 aasta aruanne Eesti Kirjandusmuuseum , B 50.207 1910
Ajutine juhatuskiri Liiwi kubermangu Walga linna Eesti Ewangeliumi-Lutheruse usu Peetri kogudusele Eesti Rahvusbibliograafia , ?kid=14378085 12.10.2019
Eduard Friedrich Aksim geni.com , 6000000021449904736 04.10.2019
Arnold-Ferdinand Tammik Vikipeedia , Arnold-Ferdinand_Tammik 20.09.2019
Postimees (1886-1944) , nr. 64, lk 2-3 19.03.1910
Ristirahwa Pühhapäewaleht , nr. 10, lk 3 05.03.1909
Postimees (1886-1944) , nr. 57, lk 3 20.11.1908
Postimees (1886-1944) , nr. 48, lk 3 28.02.1906
Johannes Oskar von Falck Vikipeedia , Johannes_Oskar_von_Falck 06.04.2020
Postimees (1886-1944) , nr. 276, lk 3 11.12.1897
Postimees (1886-1944) , nr. 240, lk 3 26.10.1893
Paul Undritz Vikipeedia , Paul_Undritz 06.04.2020
Oskar Frey Vikipeedia , Oskar_Frey 06.04.2020
Oskar Frey Vikipeedia , Oskar_Frey 06.04.2020
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 2, lk 6 09.01.1880
Kerg, Johannes Eesti biograafiline andmebaas ISIK , index.php?id=1177 07.06.2019
Postimees (1886-1944) , nr. 128, lk 2 10.11.1890
Postimees (1886-1944) , nr. 125, lk 2 03.11.1890
Postimees (1886-1944) , nr. 112, lk 1 04.10.1890
Villem Reiman Vikipeedia , Villem_Reiman 06.04.2020
Postimees (1886-1944) , nr. 89, lk 2 11.08.1890
Valga linna ajaloolised traditsioonid folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb) , valga.html 1927
Valga Peetri ja Luke koguduse endise õpetaja Richard Georg Alexander Vühneri haua mälestusmärgi pühitsemine Eesti Kirik (1923-1940) , nr. 32, lk 6 10.08.1939
Rudolf Kallas Vikipeedia , Rudolf_Kallas 06.04.2020
24.07.2020/admin
 Mainitud kroonikas:
  Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, …
  Õpetajakandidaat Rudolf Kallas pühitseti eesti koguduse õpetaja abiliseks. Valga linnakirikus …
  Valga Peetri koguduse õpetaja Kallas valiti Rõuge koguduse õpetajaks. Sisseõnnistamine …
  4. detsembril mängisid Valga Eesti Peetri näitlejad siinses Läti seltsi …
  Valga Peetri koguduse õpetaja Lezius pidas 5. augustil oma viimase …
  Kurdetakse et valgalaste karskuse-seltsi algatamise mõte on soiku jäämas. Peetri …
  Valga linna eesti koguduse õpetajaks saab Paul Undritz.
  Selleajani oli Valga Peetri koguduse jutlus hommikul kell 7-9. See …
  Valga Eesti koguduselt nõutakse Jaani kiriku kasutamise eest 50 rbl …
  25. augustil toimus Valga Eesti Peetri koguduse piiblipüha, kus enne …
  Tähtis Eesti Peetri koguduse liige Karl Kornel suri 71-aastaselt. 14. …
  Valga Eesti kogudus kavandab oma kiriku, õpetajamaja ja koolimaja ehitamist. …
  Eestikeelsel jumalateenistusel juhtus kentsakas lugu, kus koguduse organist ajas jumalateenistusel …
  Politsei saatis Valga kaupmeestele (va pagarid ja lihunikud) ringkirja, millega …
  Pühapäeval, 22. augustil, oli kõigis kolmes Valga koguduses piiblipüha ja …
  Paul Undritz, kes siiani Eesti Jaani kogudusele abiõpetajaks oli, on …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …
  Valga Eesti koguduse õpetaja kiidab, et eesti koguduse õpetajamaja ehituseks …
  21. august oli Valga eestlastele sisukas. Hommikul oli piiblijutlus Jaani …
  Eesti kirikuõpetaja maja ehitus algas maikuu algusest. Oktoobrikuuks loodetakse, et …
  Valga Eesti kogudus on viimase 10 aasta jooksul ohtralt suurenenud. …
  Eesti koguduse õpetajamaja ehitus on rahapuudusel takerdunud. Nüüd tahetakse selle …
  13. augustil peeti Jaani kirikus Eesti piiblijutlust, kus külalisena teenisid …
  Valga Eesti kogudusel oli rõõmupäev. Õpetajamaja, mida korjanduste abil mitu …
-   Liivimaa selleaastane järjekorras 62. sinod oli kindralsuperindendendi poolt 14. augustiks …
  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …
  Luke kihelkonnast ja kirikust tuleb kriitiline kiri, kus kurdetakse et …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
  30. augusti ennelõunal peeti Jaani kirikus piiblipüha ja pärast lõunat …
  Valga Eesti Jaani kiriku kogudus on 14 aasta jooksul kasvanud …
  R. Wühner määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks.
  Evangeelse Luteri kiriku aruannete järgi on Valga Eesti koguduses sündinud …
  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …
  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …
  Valga Eesti kogudus sai loa Eesti kiriku ehitamiseks raha korjata. …
  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …
  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …
-   Valga Eesti koguduse õpetaja Wühner käis 15. oktoobril Ergmäel Lätimaa …
  Pühapäeval 19. augustil peeti Eesti Karskuse seltsi ruumides eesti kiriku …
  1902. aasta jooksul tehti Valgas 365 politseiprotokolli, seega üks päeva …
  Uue Eesti kiriku ehitamiseks on aastatega kogunenud 3711 rubla. Õpetaja …
  Valga Eesti koguduses on 1904. aastal sündinud 66 poissi ja …
-   Valgas peetakse Liivimaa õpetajate sinod. Uuendusena alustatakse seekord pühapäeval. Kokku …
  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …
  Eesti kogudus otsustas iseseisvuda. Musse saali kogunesid umbes 160 koguduse …
  Palmipuudepühal oli Jaani kirikus vaimulik kontsert uue eesti kiriku ehitamise …
  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …
  Valga Eesti Peetri koguduse aruandest: Sündis 77 poeglast ja 59 …
  Valga Eesti koguduse kirikumajas oli kavas koguduse liikmete koosolek. Hääleõiguslikud …
  Valga Eesti Peetri kogudus otsib kirikumajale aia ehitajat.
  Pühapäeval 25. märtsil kell 3 pl õpetajamajas hääleõiguslike Eesti koguduse …
  Pühapäeval kell 5 oli eesti koguduse hääleõiguslike liikmete koosolek. Kohal …
  Eesti kiriku ehitamiseks on u 5000 rubla koos, kuid liikumas …
  Valga Peetri koguduse aruande järgi on 1907. aastal koguduses sündinud …
  Valga Eesti kogudus sai lõpuks siseministeeriumi poolt kinnitatud. Uues koguduses …
  Valga Peetri koguduse aruandest 1908. aasta kohta: Koguduses 2038 meeste- …
  Valga Eesti Peetri koguduses toimus kiriku nõukogu ja koguduse volinike …
  Valga Eesti Peetri koguduse köster Fr. Kaup lahkub Tallinnasse kroonu …
  Valga Eesti Peetri koguduses on 1909. aasta jooksul sündinud 51 …
  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …
  Valga Eesti Peetri koguduse uueks köstriks õnnistati hr Klamman.
  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …
  Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri abiliseks valiti õpetajakandidaat Jaan Treumann.
  Valga linnavolikogu on kahetsusväärselt vähendanud eesti kogudusele antava abiraha suurust. …
  Uus Eesti koguduse abiõpetaja J. Treumann on sattunud nii kreisipolitsei …
  Valga Peetri koguduse aruande järgi oli 1910. aastal kogudused 4000 …
  Valga-Peetri koguduse abiõpetaja nimetati Peterburi konsistooriumi poolt Jamburi-Teshkowo õpetajaks ja …
  Peetri koguduse abiõpetaja Jaan Treumann lahkus Jamburisse õpetaja koha peale. …
  Valga Peetri kiriku nõukogu korraldas "Sädes" Peetri kiriku ja kooli …
  Nikolai von Grote, endine Kaagjärve ja Karula mõisa omanik maeti …
  Valga Luke eestlased ei ole suutnud omakeelset kirikuõpetajat ja kooliharidus …
  Valga Peetri koguduse uue kiriku ehituseks annetati 1000 rbl.
  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …
  Õpetaja Wühner õnnistas 1. aprillil kirikus altari ees valitud Peetri …
  Eesti koguduse liikmed asutasid mõne aasta eest laulukoori ja käisid …
  "Säde" seltsi ruumides toimus näitemüük Valga Eesti Peetri koguduse kiriku …
  Peterburis suri Rudolf Kallas. 1884–1887 töötas ta pastorina Valga Peetri …
  Valga Peetri koguduse 1912. aasta aruande järgi sündis 98 ja …
  Valga Eesti koguduse õpetaja R. Wühner on puhkusele lubatud. Teda …
  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …
  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …
  Valga Saksa koguduses sündis õpetajate aruannete järgi 1913. aastal 7 …
  Valga Eesti Peetri kogudus tahab omale kirikut ehitama hakata. Riia …
  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …
  Peetri koguduse nõukogu otsustas kirikumaksu 50 kopikalt 1 rublani tõsta. …
  Valga Eesti Peetri koguduse 1916. aasta aruande kohaselt sündis aasta …
  Ado Köögardal õnnistati pühapäeval Valga Eesti koguduses õpetajaametisse. Ta oli …
  Kell 2 p. l. peeti koguduse täiskogu koosolek Petanias Mesilaste …
  Valga Peetri koguduse koosolekul valitakse köster ja revisjonikomisjoni liikmeid.
  Valga Eesti Peetri kogudus otsib Aleksandri tänavas asuvale aiale rentnikku.
  Valga Eesti Peetri koguduse palvemajas oli rahvakoosolek, kus osales umbes …
  Valga Eesti Peetri kogudus korraldas täiskogu koosoleku "Betanias" Mesipuu tänaval, …
  Õpetaja Bäuerle lahkus Kuressaarde ja seetõttu jäi Valga Eesti kogudus …
  Valga Eesti koguduse uue õpetaja valimisteks käisid proovijutlust pidamas 20. …
  J. Pastarus saadab ajalehele arvamusloo, kus mainitakse muu hulgas Peetri …
  Valga Eesti Peetri kiriku õpetaja leidmisel minnakse uuele katsele. Valimised …
  "Sõdurite kodus" peetakse näitemüük Peetri koguduse heaks. Oma avakõne peab …
  Peetakse Valga Eesti Peetri koguduse täiskogu koosolek koguduse leerisaalis Aleksandri …
  Eesti Evangeelse Luterliku usu konsistoorium andis Valga Peetri kogudusele teada, …
  Valga Eesti Peetri kogudus koguneb järjekordselt koguduse leerisaalis, valida kogudusele …
  Oskar Frey kinnitati Eesti Evangeelse Luteriusu Konsistooriumi poolt Valga Peetri …
  30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees …
  Ametisse õnnistatakse Valga Jaani ja Peetri koguduste õpetajad Frey ja …
  Valga linnapargis toimus suur näitemüük Peetri koguduse heaks.
  Eesti ja Läti vahelise piiri kehtestamisega tõusis üles surnuaedade küsimus. …
  Valga Eesti Peetri koguduse täiskogu koosolek toimus koguduse leerisaalis Aleksandri …
  Luke koguduse täiskogu koosolekul valiti nõukogusse W. Kattai, Karl Hoppe, …
  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …
-   Võru praostkonna sinod peeti Valgas. Esimesel päeval koguneti Peetri koguduse …
  Peetri koguduse täiskogu koosolek peetakse õpetajamajas. Muu hulgas oli päevakorral …
  Linnapargis korraldas näitemüügi oma kassa heaks Peetri kogudus. Kavas oli …
  Nagu varem juba kuulda oli, lahkub Peetri koguduse õpetaja Frey …
  Peetri koguduse täiskogu kogunes "Säde" seltsi saali koosolekule, et kinnitada …
  Valga Peetri koguduse täiskogu kogunes "Säde" seltsi saalis, et valida …
  Peetakse Luke kalmistu jumalateenistust. Selleks et üle piiri pääseda, peavad …
  Peetri koguduse täiskogu pidas koosolekut koguduse leerisaalis.
  Peetri kogudus korraldas linnapargis näitemüügi õpetajamaja remondi kulude katmiseks. Näitemüük …
  Valga Jaani kogudus hakkas nõudma Peetri koguduselt Jaani kiriku kasutamise …
-   Algkooli usuõpetajate kursused algasid Valgas Peetri koguduse õpetaja E. Aksimi …
  Peetri ja Luke koguduste õpetaja E. Aksim on kutsutud Kanadasse …
  Pärast koguduste õpetaja E. Aksimi lahkumist on Luke ja Peetri …
  Õpetaja E. Aksim pidas oma viimase jumalateenistuse Valgas ja jättis …
  Linna Peetri koguduse noodivara avastati aja jooksul laiali kantud olevat. …
  Poeglaste gümnaasiumis toimunud koguduse täiskogu koosolekull valiti Peetri koguduse õpetajaks …
  Luke koguduse täiskogu peab koosolekut algkooli majas kiriku vastas, et …
  Uus õpetaja A. Tammik pidas oma esimese jutluse.
  Valga Peetri koguduse aruandest saab teada, et 1924. aastal sündis …
  Peetri ja Luke koguduste ühine nõukogu koosolek otsustas, et igal …
  Linna vabastamise 6. aastapäeva puhul hommikul kell ½9 mängis poeglaste …
  Arnold Tammik õnnistati Peetri ja Luke koguduste õpetajaks. Õnnistamisel osalesid …
  Peetri kogudus korraldas linnapargis näitemüügi. Puhast tulu suudeti korjata üle …
  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …
  Linnakirik, mis pikemat aega oli viletsas seisus, sai remondiga ilusamaks. …
  Linnal on matmise kohtadega kitsas. Peetri kogudus on pöördunud põllutööministeeriumi …
  1925. aastal annetati Peetri kogudusele 45 216 marka ja Luke …
  Luke ja Peetri kogudustes sündis 1925. aastal 129 last - …
  Valga linna nelja evangeelse luterliku koguduse peale on üks kirik. …
  1925. aasta kirikupäeva otsusega jagati Võru praostkond kahte jakku: - …
  Luke koguduse täiskogu koosolek toimus poeglaste gümnaasiumi ruumides. Tüli tõttu …
  Nõukogu esimees K[?]. Kattai kutsel pidas Luke koguduse nõukogu koosolekut …
  Peetri koguduse nõukogus oli arutusel uus põhikirik. Levimas on protestantlikud …
  Peetri koguduse täiskogu kogunes põhikirja vastuvõtmiseks poeglastegümnaasiumi saalis. Kohale oli …
  Tuntud koolitegelane ja kirjamees Hans Einer pühitses 70. sünnipäeva. See …
  Valga Peetri kogudus korraldas näitemüügi "Säde" aias. Kavas olid ka …
  Linnavolikogu koosolekul astus väljalangenud volikogu liikme J. Mitti asemele J. …
  Valga Peetri kogudus sai endale surnuaiaplatsi Tartu tee ääres Wiinuti …
  **Valga Peetri koguduse** täiskogu koosolek visitatsiooni puhul toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. …
  Peetri ja Luke kogudused korraldasid vaestele jõulupuu leerisaalis.
  Valga Peetri ja Luke koguduste aruannete põhjal sündis 1926. aastal …
  Valga Peetri koguduse täiskogu koosolek toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. Kinnitati aruanne …
-   H. Eineri matused algasid 28. veebruaril, kui kirst tuletõrjujate poolt …
  Peetri kogudus sai endale surnuaiaks Tartu tee äärde uue platsi, …
  Täitus aasta, kui linnavalitsuses alustas tööd perekonnaseisuamet. Selle aja jooksul …
  Pühitseti Valga linnakiriku 125. aasta juubelit. Kõrgetest külalistest osalesid Piiskop …
  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …
  Valga linnakiriku 125. aasta juubeli pühitsemine jätkus piduliku jumalateenistusega algusega …