Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga Eesti Rahvahariduse Selts 1912-

16. september 1912 ukj: 29. september 1912

ENKSi Valga osakonna asemel tekkinud selts.

Kui vene ajal seisnes Valga Eesti Rahvahariduse seltsi tegevus peamiselt emakeelse algkooli ülalpidamises ja suvise lasteaia korraldamises, siis saksa okupatsiooni ajal avati linna poolt eestikeelsed algkoolid ja keskkoolid muudeti saksakeelseteks. Nüüd võeti endale siht avada eesti õppekeelega keskkoolid.

04.07.1918 koosolekul otsustati avada ülemreaalkool (Oberrealschule) poisslastele ja lütseum (Lützeum) tütarlastele. Eeltööde tegemiseks valiti viieliikmeline komisjon.

14.07.1918 seltsi peakoosolekul kinnitati kahe eestkeelse keskkooli loomiseks koostatud eestseisuse poolt ettevalmistatud eelarved.

17.07.1918 valis eestseisus loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai prl M. Pärna ja poeglaste kooli ajutiseks juhataks õp J. Kerg kuni õp. O. Sild Valka jõudmiseni. Samal koosolekul valiti ka kooliruumide leidmiseks komisjon.

Komisjon leidis kooliruumideks kõige sobivama olema endise tütarlaste progümnaasiumi ruumid prl A. Wolfi majas Puškini 19.

Rahvahariduse seltsi soovile avada eestikeelseid keskkoole töötas vastu kohalik sakslastest okupatsioonivõim eesotsas linnapealik O. Lewini ja koolinõunik baltisakslase Th. Germanniga. Selgus et ka seltsi 28. juuli üldkoosolekul olid viibinud saksa sõjaväevõimud koos salapolitseinikuga.

Augustikuu teine pool oli juba käes, aga koolide avamiseks ei olnud ikkagi vastust saadud. Seepärast läkitati 19. augustil esindajad Hellat ja Kerg Võnnu linna kindral-komandosse läbi rääkima. Kindral-komandos pakuti välja, et tuleks asutada keskkoolid (Mittelschule), mitte kõrgemaid õppeasutusi. Sellegi poolest lubati seltsil otsida ajalehekuulutuste kaudu õpetajaid ja lapsi kirja panna. Selle tulemusel avaldas suur hulk eesti lapsi kooli astuda, kuid saksakeelsetesse koolidesse astujaid jäi tunduvalt vähemaks.

Kuna saksa okupatsioonivõimudelt kõrgemate õppeasutuste avamiseks luba ei saadud, siis pöördus selts 28. septembril uuesti loa saamiseks nende asemel kahe keskkooli (Mittelschule) avamiseks.

Selts sai oktoobri alguses loa eesti õppekeelega keskkooli avamiseks poiss- ja tütarlastele. Kõrgemate keskkoolide avamiseks luba ei saadud.

Õppetööd lubatakse alustada 1. novembrist, kui kooliõpetajad kinnitatud, ruumid nõudmistele vastavad ja eestseisus kirjalikult kinnitab, et teistest Valga koolides käivaid õpilasi sinna ei võeta.

Seltsi eestseisuse 21. oktoobri koosolekul koostati sõjaväevõimudele vastus, kus kinnitati, et selts neid lapsi enda kooli vastu ei võta, kellest on juba teada, et nad mõnes teises koolis käivad. Kas teiste nõudmistega olid nõus. Samal koosolekul valiti ka koolidele õpetajad.

Paraku tegid sõjaväevõimud ruumide saamiseks endiselt takistusi. Kord saadi kokkuleppele, kuid siis jälle taganesid võimud kokkuleppest ja nii venis koolide avamine üha edasi.

Rahvahariduse selts saatis 8. novembril Riiga saadikutena O. Sild'i ja A. Kokkult'i, kes pidid veenma provintsivalitsust, et eesti keskkoolide avamiseks on vaja ruumid sõjavägedest vabastada.

19. novembril saadi kohalikult komandandilt vastuse Riias 8. novembril ära antud palvekirjale, milles öeldi, et kooliruume vabastada ei saa. Seega jäi saksa okupatsiooni ajal eestikeelsete keskkoolide asutamine teostamata.

Mainimisi aastatel: 1912: 10  1913: 9  1914: 13  1915: 10  1916: 6  1917: 1  1918: 18  1919: 2  1920: 1  1921: 9  1922: 3  1923: 5  1924: 2  1925: 3  1926: 3 

Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 1 24.03.1923
Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 1 21.03.1923
Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 1 17.03.1923
Lõuna-Eesti , nr. 20, lk 1 14.03.1923
Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 1 10.03.1923
03.04.2020/admin

Johannes Kerg 1848-1926

Puškini // Kungla 19

19121208_art_5009 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 285, lk 3 08.12.1912) 19130427_art_5069 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 95, lk 7 27.04.1913) 19130831_art_5120 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 200, lk 1 31.08.1913) 19141001_art_5326 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 224, lk 1 01.10.1914) 19141127_art_5338 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 273, lk 4 27.11.1914) 19150619_art_5413 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 137, lk 1 19.06.1915) 19150810_art_5426 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 180, lk 1 10.08.1915) 19180805_art_623 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 129, lk 2 05.08.1918) 19180830_art_5721 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 151, lk 4 30.08.1918) 19181024_art_5754 (Allikas: Maaliit : Eesti Maarahva Liidu häälekandja , nr. 152, lk 2 24.10.1918) 19181019_art_5754 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 1, lk 2 22.02.1918) 19181017_art_5754 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 192, lk 3 17.10.1918) 19181104_art_5764 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 206, lk 4 04.11.1918) 19210319_art_6577 (Allikas: Rajalane , nr. 59, lk 3 19.03.1921) 19210322_art_6583 (Allikas: Rajalane , nr. 60, lk 4 22.03.1921) 19210402_art_6575 (Allikas: Rajalane , nr. 63, lk 3 02.04.1921) 19210315_art_6575 (Allikas: Rajalane , nr. 57, lk 4 15.03.1921) 19210526_art_6638 (Allikas: Rajalane , nr. 84, lk 4 26.05.1921) 19210618_art_6665 (Allikas: Rajalane , nr. 94, lk 3 18.06.1921) 19210714_art_738 (Allikas: Rajalane , nr. 104, lk 3-4 14.07.1921) 19211017_art_6736 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 9, lk 3 17.10.1921) 19211031_art_6736 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 12, lk 4 31.10.1921) 19220610_art_6917 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 39, lk 1 10.06.1922) 19220913_art_7009 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 66, lk 4 13.09.1922) 19230314_org_59_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 20, lk 1 14.03.1923) 19230310_org_59_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 1 10.03.1923) 19230314_org_59_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 20, lk 1 14.03.1923) 19230317_art_5754 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 1 17.03.1923) 19230317_org_59_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 1 17.03.1923) 19230317_art_7177 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 1 17.03.1923) 19230317_org_59_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 21, lk 1 17.03.1923) 19230321_org_59_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 1 21.03.1923) 19230321_org_59_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 22, lk 1 21.03.1923) 19230324_art_7190 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 1 24.03.1923) 19230324_art_7191 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 1 24.03.1923) 19230324_org_59 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 1 24.03.1923) 19230505_art_7225 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 3 05.05.1923) 19231006_art_7337 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 77, lk 4 06.10.1923) 19231010_art_7335 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 78, lk 4 10.10.1923) 19231013_art_7337 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 79, lk 3 13.10.1923) 19231024_art_7359 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 83, lk 3 27.10.1923) 19240823_art_7679 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 59, lk 2 23.08.1924) 19250620_art_7933 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 25, lk 2 20.06.1925) 19250829_art_7975 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 35, lk 2 29.08.1925) 19251219_art_8074 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 51, lk 3 19.12.1925) 19260428_art_8282 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 28, lk 3 28.04.1926) 19260501_art_8282 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 29, lk 3 01.05.1926) 19260825_art_8396 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 3 25.08.1926) 19260828_art_8405 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 62, lk 3 28.08.1926) 19261006_art_8405 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 73, lk 4 06.10.1926)

 Mainitud kroonikas:
  Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi Valga osakond astub suure sammu edasi, …
  Valga Hariduse Seltsi koolimaja ehitus on alanud ja loodetakse sügiseks …
  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …
  Valga Peetri koguduse kool alustas 15. oktoobril talvekooli kolme õpetajaga. …
  Valga Eesti Rahvahariduse Selts avab koolipuuduse leevendamiseks õhtukooli, mis kestab …
  "Sädes" toimus Valga Hariduse Seltsi korraldusel segaeeskavaga perekonnaõhtu, kus esitati …
  Valga linnavolikogu koosolekul: - Julius Tamme automobiili tasulise sõidu palve …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab "Sädes" muusikalise ja kirjanduslik Kalevipoja-õhtu. Osavõtt …
-   Jõulude ajal korraldasid kohalikud eesti kui ka läti seltsid rohkesti …
  Valga rahvahariduse seltsi aastakoosolekule oli kohale tulnud vähe rahvast nagu …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab lastevanematele koosoleku, kus räägitakse sellest, kuidas …
  Valga Rahvahariduse selts valib enda III järgu koolile juhatajat. Kool …
  Valga Rahvahariduse Seltsi kooli juhatajaks valiti kooliõpetaja P. Raudsepp. Kooli …
  Rahvahariduse Seltsi uus, ajakohane koolimaja on valmis saanud. Koolimaja on …
  Õnnistatakse Valga Haridusseltsi uus koolimaja, kus 4 klassiruumi, õpetajakorter ja …
  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …
  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab "Sädes" muinasjuttude õhtu. Eeskavas on koorilaulud …
  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …
  Valga Rahvahariduse Selts on oma koolimaja ehitusega endale ületamatu võlakoorma …
  Rahvahariduse seltsi üldkoosoleku peaküsimuseks on maja müümine.
  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Säde" ruumide muinasjuttude õhtu. Ettekande keelepeksust …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  Kell 4 pl peeti "Säde" ruumides Valga Rahvahariduse Seltsi koosolek, …
  Rahvahariduse selts müüs oma koolimaja 22 500 rbl eest linnale.
  Valga Rahvahariduse Seltsi koolis lõppes õppeaasta. Kool töötas esimest aastat …
  Haridusseltsi eestseisuse koosolekul otsustati seltsi III järgu koolile, mis uuest …
  Hommikul kell 9 oli linna kommertskooli pidulik avamine endises rahvahariduse …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldab näitemänguõhtu koos tantsuga. Esitatakse Ed. Vilde …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Sädes" muinasjuttude õhtu. Neidude koor esitas …
  Koolid on vaatamata sõjale lapsi täis. Rahvahariduse seltsi koolis on …
  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …
  15. aprillil lõppes Rahvahariduse Seltsi koolis õppetöö. Õppeaasta alguses kardeti …
  Karskusselts kutsus kokku koosoleku, kus arutati tehtud karskusalast tööd ja …
  Rahvahariduse selts avab oma kooli juures suvise lasteaia. Juhatajaks valiti …
  Rahvahariduse Seltsi lasteaed töötab juba kaks nädalat. Lapsi on aias …
  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldas linnapargis lastepeo mitmesuguste lõbustustega. Pidu läks …
  Rahvahariduse seltsi suvises lasteaias lõppes töö. Kahe ja poole kuu …
  Valga Rahvahariduse Seltsi koolis ja talvises lasteaias algab õppetöö. Koolis …
  Rahvahariduse seltsi lasteaiale on linnavolikogu 1916. aastaks 400 rbl abiraha …
  Sarlakihaigusesse suri noor Valga Rahvahariduse seltsi kooli õpetaja Marie Rosental …
  Tütarlaste gümnaasiumi toimus saalis Rahvahariduse Seltsi kontsertõhtu, mille sissetulek 250 …
  Valga Rahvahariduse seltsi koolis lõppes õppetöö 7. mail. Lasteaed alustas …
  Rahvahariduse selts pidas dr Tambergi juhatusel oma kooli lahedates ruumides …
  Rahvahariduse seltsi suvise lasteaia õpetajaks valiti käesolevaks suveks kevadel surnud …
  Rahvahariduse selts valis uueks naiskooliõpetajaks neiu Iida Saksa, kes on …
  Rahvahariduse seltsi juhataja P. Raudsepp lahkus Valgast. Tema juhatusel sai …
  Rahvahariduse seltsi kool jäi 1917. aastal segaste olude tõttu seisma. …
  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …
  Kui vene ajal seisnes Valga Eesti Rahvahariduse seltsi tegevus peamiselt …
  Valga "Säde" seltsi juures tegutseva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul kinnitati …
  Rahvahariduse Seltsi peakoosolekul kinnitati kahe eestkeelse keskkooli loomiseks koostatud eestseisuse …
  Rahvahariduse selts valis loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai …
  Valga Rahvahariduse Seltsi 14. juuli üldkoosolekul otsustati avada emakeelsed keskkoolid …
  Eesti õppekeelega era-algkooli avamiseks anti luba pr E. Weisterile. Kui …
  Rahvahariduse seltsi soovile avada eestikeelseid keskkoole töötas vastu kohalik sakslastest …
  Valga Rahvahariduse Selts korraldas lastepeo, mille sissetulek oli 3547 marka, …
  Rahvahariduse selts teatab, et kavatseb avada Eesti õppekeelega koolid. Sooviavaldusi …
  Kuna saksa okupatsioonivõimudelt kõrgemate õppeasutuste avamiseks luba ei saadud, siis …
  Valga Rahvahariduse selts sai oktoobri alguses loa eesti õppekeelega keskkooli …
  Eesti keskkoole ei õnnestunud Rahvahariduse seltsil avada, sest tema päralt …
  Valga Rahvahariduse Selts võtab vastu sooviavaldusi Eesti keskkoolides õppima asumiseks …
  Rahvahariduse selts saatis Riiga saadikutena O. Sild'i ja A. Kokkult'i, …
  Rahvahariduse selts ei saanud keskkoolide tegevusega alustada 11. novembril nagu …
  Rahvahariduse selts sai kohalikult komandandilt vastuse Riias 8. novembril ära …
-   Valga Eesti Hariduse selts ja Valga Eesti kooliõpetajate selts on …
  Valga Eesti Rahvahariduse Seltsi eestseisus otsustas avada Valgas rahvaülikooli. Korraldavasse …
  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …
  Karskusselts, riigi- ja omavalitsuse teenijate selts ja Rahvahariduse selts pöördusid …
  Valga Haridus Selts korraldab oma liikmete peakoosoleku tütarlastegümnaasiumi ruumides.
  Valga Eesti Rahvahariduse selts alustab üldhariduslike kursustega. Huvi kursuste vastu …
  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …
  Valga Karskuse selts teatab, et avab Samueli pärijate majas, Moskva …
  Moskva 16 Samueli pärijate majas avatakse seltside ühiskodu, kus asuvad …
  Kell 6 pl toimus Moskva tänaval Samueli majas "Ühiskodu" avaaktus …
  Valga "Ühiskodu" tegelaste [karskusseltsi, haridusseltsi ja teenistujate ühingu ühine maja] …
  Valga Rahvahariduse selts korraldab õhtused kursused, mis kestavad kevadeni. Kursused …
  "Ühiskodu" ruumidesse, kus juba tegutsevad karskusselts, haridusselts ja riigi- ja …
  Valga Rahvahariduse Selts peab oma üldkoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides Pihkva 13.
  Valga Haridus Selts peab oma üldkoosoleku tütarlastegümnaasiumi ruumdies.
  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …
  Valgas on viis keskkooli, kus õpetajaid kokku 65 ja õpilasi …
  Valga Haridusselts alustab õhtuste keskkoolikursuste korraldamisega, et pakkuda võimalust edasipüüdlikel …
  Valga Hariduse Seltsi peakoosolekul tütarlastegümnaasiumi ruumides kinnitati möödunud aasta aruanne, …
  Seltside "Ühiskodus" avati tasuta üldraamatukogu, mis on kõigile avatud esmaspäeviti …
-   Haridusselts korraldab "Ühiskodus" kõnekoosolekuid, kus esineb lektor Tallinna Rahvaülikoolist.
  Rahvahariduse selts alustab õhtuste kursustega poeglastegümnaasiumi ruumides neile, kes soovivad …
  Haridusseltsi õhtustel keskkooli kursustel osales viimasel õppeaastal 28 õpilast, kellest …
  Valga Rahvahariduse Selts jätkas õhtuste keskkoolikursuste korraldamisega. Kokku saadi poeglastegümnaasiumi …
  Haridusministeerium toetas tööstuskooli sisseseade ostmist 190 000 margaga. Samuti said …
  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …
  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …
  Valga Rahvahariduse Selts alustab õhtuste kursustega keskkooli õppekava järgi poeglastegümnaasiumi …