Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga // Jaani kogudus

Kirikuõpetajad:
Wilken Werneken, 1541.
Martin Libius, 1647.-1654.
Joachim Reibel 1664
Joh. Gerngross, 1675.
David Reineke
Zacharias Diehl
Joseph Leopold Blida (surn 1766)
Ambrosius Mielchen 1754 (surn1767)
Johann Bernhard Grüner(t) 1767 (sünd 1737)
Joh. Gottlob (Wilhelm?) Preuss, 1798.-1823.

1823. a ühendati Luke ja Valga kogudus, mille ühenduslepingu olulisemad tingimused olid:
1) Luke ja Valga jäävad kui kaks iseseisvat kogudust igas suhtes, neile jäävad kõik õigused eraldi.
2) Mõlematel kirikutel on üks õpetaja.
3) Saksa ja Läti jumalateenistus pidi olema kordamööda. Mõlemad kirikud olid vabad mõlematele kogudustele

1823. aastast peale teenisid Valga kogudust Luke koguduse õpetajad.
Joh. Lorenz Schatz, 1812-1839
Ernst Theodor Hellmann, 1839-1848
Emil Georg Hermann Sokolovsky, 1849-1852
Piers Hermann Otto, 1853-1869
Heinrich Christian Gustav Kupfer, 1869-1890 praost, Jaani õpetaja (Luke kalmistu)
Paul Dietrich 1890-1915
Julius Kuptsch, 1915-1918
Nikolai Bäuerle, 1919-1920
Karlis Vehmans, 1920-1929
Edgar Jundzis, 1929-1938 (viimane Jaani koguduse õpetaja)
(Margus Suvi andmetel)

Valga linna- ehk Jaani kirikul oli kaunis palju nn pastoraalmaid, millest kaunis suur osa aga nüüd piiriõiendamisel [1920] Läti poole läks. Kogudus on katsunud noid maid Läti poolt tagasi saada ning on käinud Läti kohtudes, käies kõik Läti kohtuinstansid ehk nn astmed läbi, kuid tagajärgi pole saavutatud. Kiriku pastoraalmaad olid välja renditud talumeestele, mille eest talupojad maksid renti natuuras. 1837. a oli rendiks 8 vakka rukkid, 7 v. otre, 7,5 v. kaeru, 3 puuda linu, 7,5 naela võid, 2 kotti, 6 kanapoega, 78 muna. Peale selle oli veel nn Priester Gerechtigkeit (so nagu mina aru saan, mis võib võrrelda meieaegse kiriku liikmemaksuga. Eelmine summa oli maarent, kuna peale selle tuli veel maksa pastorile moon. Laatsi mõisa = Jankau nimele.) 1 ? vakka rukkeid, 1 ? v. otri ja 1 ? v. kaeru. Siis maksis veel Laatsi mõis (Laatsi mõisa – Jankau nimele), milles oli 3 talumeest, igat vilja vakk, Lindebaumi mõisas oli 5 talupoega – maksid igat vilja 1 ? vakka, Kapsta mõis (Aleksandershof) kus oli 7 talumeest – maksis 2 ? vakka igat vilja. Engelhardi mõis, kus oli 2 talumeest, maksis ? vakka igat vilja. Kõik need eelpool tähendatud mõisad kuulusid kirikule. Peale selle maksti pastorile veel Kaagjärve vallast 39 talu poolt 13 vakka igat vilja; 10 puuda linu, millest 8 puuda andsid talud, 2 puuda mõis; 39 paari kanu, millest 6 paari andis mõis, ülejäänud summa andsid talud. Peale kõige selle tuli veel teha hobuse- ja jalapäevi.

Linna käest sai pastor 233, 12 ½ b. a. See taks oli maksev läti koguduse, mitte aga saksa koguduse kohta. Pastor võis seal toimida oma äranägemise järele. Sakslaste käest võeti ristimise eest 25 reistaalerit, matmise eest 15 r.t., laulatuse eest 20 r.t. ja püha õhtusöömaaja eest 25 kop. Lätlaste käest võeti ristimise eest 40 kop, matmine 25, laulatus 6 reistaalerit b.a., ehk seda võis ka maksta natuuras. Need aga, kes elasid linnas ja ei kuulunud talude alla, ei maksnud midagi. Kuid omajagu maksu oli ka linnaelanikel. Iga maja kohta tuli maksta, mis oli hinnatud 800 rbl – 1 rbl; maja, mis oli hinnatud 200 rbl peale – maksis 30 kop. Maja, mis hinnati üle 800 rbl – maksis 2 rbl.

Kaupmees ja aadlimees, kellel polnud maja, maksis 1 rbl. Literaat, nagu kooliõpetaja, kaupmehe abiline jne maksis 1 rbl 20 kop. Kõik töölised ja teenijad maksid 30 kop. Töölised ja meistrid, kes olid vanad üle 60 aasta, need ei maksnud midagi. Selle kohustuse alla ei kuulunud võõrausulised (need andmed võetud 1879. a protokollist).

Mainimisi aastatel: 1867: 1  1880: 1  1890: 1  1891: 1  1893: 2  1894: 1  1897: 1  1898: 1  1899: 1  1902: 1  1903: 2  1905: 1  1906: 1  1907: 1  1908: 1  1913: 3  1914: 1  1916: 2  1921: 2  1924: 1  1925: 3  1926: 5  1939: 1 

Geschichte von Livland, nach bossuetischer Art entworfen , lk 183-184 11.10.2019
Valga linna ajaloolised traditsioonid folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb) , valga.html 1927
15.10.2019/admin

Paul Dietrich 1860-1916 Heinrich Christian Gustav Kupffer 1814-1897 Jakob Pawassar 1852-1916 Arnold-Ferdinand Tammik 1893-1970 Karl Weemann 1867-1929 Kārlis (Karl) Vēmanis (Wehmann) 1867-1929 Johannes Oskar von Falck 1859-1933

1776 kirikuõpetajate ajalugu (Allikas: Geschichte von Livland, nach bossuetischer Art entworfen , lk 183-184 11.10.2019) 19160331_art_5526 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 74, lk 2 31.03.1916) 19210716_art_6680 (Allikas: Rajalane , nr. 105, lk 4 16.07.1921) 19210726_art_6680 (Allikas: Rajalane , nr. 109, lk 2-3 26.07.1921) 19210804_art_6692 (Allikas: Rajalane , nr. 113, lk 1 04.08.1921) 19240618_art_7633 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 45, lk 3 18.06.1924) 19250131_isik_377 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 4 31.01.1925) 19251107_art_8038 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 45, lk 4 07.11.1925) 19260130_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 1 30.01.1926) 19260130_art_8126 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 5, lk 2 30.01.1926) 19260217_org_54 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 9, lk 4 17.02.1926) 19260224_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926) 19260310_art_8123 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 3 10.03.1926) 19260410_art_8247 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 3 10.04.1926) 19260612_obj_871 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 40, lk 4 12.06.1926) 19261030_art_8487 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 3 30.10.1926) 19261124_art_8529 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 87, lk 4 24.11.1926)

 Mainitud kroonikas:
  Friedrich Ladegasti 1867. aastal ehitatud orel Valga Jaani kirikus, esimene …
  Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, …
  Kurdetakse et valgalaste karskuse-seltsi algatamise mõte on soiku jäämas. Peetri …
  Valga Eesti koguduselt nõutakse Jaani kiriku kasutamise eest 50 rbl …
  Politsei saatis Valga kaupmeestele (va pagarid ja lihunikud) ringkirja, millega …
  Pühapäeval, 22. augustil, oli kõigis kolmes Valga koguduses piiblipüha ja …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
  Walkiscer Anzeiger täiendab Postimehe kirjasaatja uudist, kus mainitakse, et Jaani …
  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …
  Saksa koguduse leerilapsi võeti esimest korda armulauale. 34 leerilapse hulgas …
  1902. aasta jooksul tehti Valgas 365 politseiprotokolli, seega üks päeva …
  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …
  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …
  Läti-saksa koguduse õpetaja Dietrich jõudis Peterburist ravilt tagasi, kus ta …
  Jaani kiriku nõukogu kaebus, et turgu tahetakse kiriku juurde tagasi …
  Valgas välja antava Läti nädalaleht "Kahwi" andmetel on 1912. aastal …
  Valga Jaani koguduse õpetaja Dietrich ja Luke koguduse õpetaja Lange …
  31. juulil pühitses Jaani koguduse õpetaja P. Dietrich oma 25. …
  Valga Saksa koguduses sündis õpetajate aruannete järgi 1913. aastal 7 …
  Valga saksa-läti koguduse kauaaegne köster ja organist Jakob Pawassar suri …
  Riias, kuhu ta oli arstimisele ja lõikusele läinud, suri saksa-läti …
  Ametisse õnnistatakse Valga Jaani ja Peetri koguduste õpetajad Frey ja …
  Eesti ja Läti vahelise piiri kehtestamisega tõusis üles surnuaedade küsimus. …
  Valga Jaani kogudus hakkas nõudma Peetri koguduselt Jaani kiriku kasutamise …
  Saksakeelsest teatest võib välja lugeda, et Jaani kirikus on käimas …
  Linnakirik, mis pikemat aega oli viletsas seisus, sai remondiga ilusamaks. …
  Linnal on matmise kohtadega kitsas. Peetri kogudus on pöördunud põllutööministeeriumi …
  Valga linna nelja evangeelse luterliku koguduse peale on üks kirik. …
  1925. aasta kirikupäeva otsusega jagati Võru praostkond kahte jakku: - …
  Jaani koguduse nõukogu peab oma koosolekut läti kooli saalis. Kogudus …
  Valga Peetri kogudus sai endale surnuaiaplatsi Tartu tee ääres Wiinuti …
  Valga Jaani kogudus korraldas linnakirikus vaimuliku kontserdi, kus esinesid Tartu …
  Valga linnakiriku 125. aasta juubeli pühitsemine jätkus piduliku jumalateenistusega algusega …