Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

19190222_art_642 (Allikas: Rajalane, nr. 1, lk 1, 22.02.1919)
19190222_art_642 (Allikas: Rajalane, nr. 1, lk 1, 22.02.1919)
Rajalane oli aastatel 1919-1921 Valgas ilmunud ajaleht. Esimene number ilmus 22. veebruaril 1919 pärast Valga vabastamist enamlaste käest.

1919. aastal Valga komandandiks olnud Karl Korneli eestvedamisel moodustati kirjandusühing lehe väljaandmiseks, kuhu kuulusid A. Kokkult, J. Kreideberg, Karl Kirp, J. Lõhmus, J. Pommer, Aug. Kõiw jt. Leht hakkas ilmuma August Kõiwu vastutavalt toimetamisel. Algul üks kord nädalas, kuid 1920. aastal muutus päevaleheks ilmudes 6 korda nädalas. Kuid see nõudis suuri kulusid ja väljaandmise tihedust vähendati. Kirjandusühingul tekkis suuri raskusi, kuid olukorra päästis tulihingeline rahvuslane Jaan Pommer, kes hakkas lehte oma riisikol välja andma. Leht ristiti ümber "Lõuna-Eesti". 6

Esimese vastutava toimetaja koolinõunik Aug. Kõivu mälestustest:

Karl Kornel - praegune ETA direktor - sammus 1919. aasta veebruarikuus võidukate vägede juhina oma kodulinna Valka ja määrati siin linna komandandiks. [...] Mina tegutsesin tol ajal koolipõllul. Kuid Karl Korneliga olime ajakirjanduses varem kokku puutunud ja sel teel tuttavaks saanud. Nüüd, ühel ilusal päeval toodi minule komandandi käsk - viibimata ilmuda komandatuuri. [...] Aega oli tal vähe ja sellepärast ütles ta lühidalt ja käskivalt: "Meil on tarvis Valgas asutada ajaleht ja Teie peate hakkama tema toimetajaks". Katsusin vastu puigelda, kuid komandant ütles: "Minul ei ole aega vaielda: laupäevaks peab esimene number valmis olema: mina kirjutan juhtkirja, Teie tehke kõik muu!"

Esimesel koosolekul kaaluti nimedena ka "Lõuna Täht", "Põhja Nael" jne, kuid lehe toimetamiseks appi saadetud üliõpilase Karl Kirp ettepanekul sai nimeks "Rajalane".

Kuigi kirjanik E. Enno hoiatas, et laupäev on õnnetu päev esimeseks ilmumiseks, täideti komandandi käsku ja leht alustas ilmumist 22. veebruaril 1919.

Algselt ajaleht ilmus kord nädalas ja siis kolm korda nädalas: teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.

Ajalehte väljastas Adamsoni trükikojas "Valga Eesti Kirjastuse-Ühisus", mille moodustasid Artur Karl Kokkult, Johannes Kreideberg, Jaan Pommer ja August Kõiv. Lehe algataja oli Valga komandant Karl-Friedrich Kornel ja selle vastutav toimetaja oli alguses August Kõiv ning alates 1919. aasta aprillist Jaan Pommer. Algselt toimetus asus aadressis Pihkva tn. 5 "Ühistöö", alates 23. augustist Moskva tn 15/17 teisel korrusel ja alates oktoobrist 1919 linna komandantuuri uutes ruumides saksa seltsi "Musse" maja teisel korrusel. Jaanuaris 1920 toimetus kolis Vassili majja aadressis Pihkva tn 5, maakonnavalitsuse ruumidesse.

Ajalehe viimane number ilmus 1. septembril 1921.

  1. Rajalane, nr. 1, lk 1, 22.02.1919 

  2. digar.ee, Rajalane, http://dea.digar.ee/publication/rajalane, 16.01.2022 

  3. Vikipeedia, Rajalane, https://et.wikipedia.org/wiki/Rajalane, 16.01.2022 

  4. Rajalane, nr. 125, 01.09.1921 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 4, 19.04.1930 

  6. Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 3, 10.05.1935 

  7. Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 5, 10.05.1935 

Mainimisi aastatel:
04.06.2023/admin
seotud pildid
19190222_art_642 (Allikas: Rajalane, nr. 1, lk 1, 22.02.1919) 19190226_art_642 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 37, lk 1, 26.02.1919) 19200217_art_6137 (Allikas: Rajalane, nr. 19, lk 4, 17.02.1920) 19210322_art_6581 (Allikas: Rajalane, nr. 60, lk 1, 22.03.1921) 19210414_art_6604 (Allikas: Rajalane, nr. 68, lk 4, 14.04.1921) 19300419_org_103 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 4, 19.04.1930) 19300419_org_84 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 4, 19.04.1930) 19300419_isik_251 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 10, 19.04.1930) 19300419_isik_2767 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 11, 19.04.1930) 19340213_isik_192 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 18, lk 1, 13.02.1934) 19350510_org_84 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 3, 10.05.1935) 19350510_org_84_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 5, 10.05.1935) 19350510_isik_192 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 52, lk 6, 10.05.1935) 19371123_isik_251 (Allikas: Päewaleht, nr. 319, lk 7, 23.11.1937)