Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga rentei 1875-1922

1. jaanuar 1875 ukj: 13. jaanuar 1875 - 23. oktoober 1922
VaM F 39:30 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 39:30 02.06.2019)
VaM F 39:30 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 39:30 02.06.2019)

Alates 1. jaanuaril 1875 loodi eraldi Valga rentei. Senini olgi Võnnu-Valga rentei.
Esialgne asukoht oli ilmselt kreisi ametiasutuste (sillakohtu) hoones. Hiljem ehitati oma hoone Aia tänavasse.
Renteid allusid Liivimaa kroonupalatile (sks k kameralhof).

Alates 23. oktoobrist 1922 alustas rentei asemel Valgas Eesti panga Valga osakond.

Mainimisi aastatel: 1874: 1  1875: 2  1888: 1  1896: 1  1897: 2  1898: 1  1899: 1  1901: 1  1902: 1  1906: 2  1915: 1  1917: 1  1919: 2  1921: 2  1922: 2 

Lõuna-Eesti , nr. 78, lk 1 25.10.1922
Rajalane , nr. 19, lk 3 17.04.1919
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 21, lk 123 21.05.1875
24.03.2020/admin

Fedorowski Aadu (Ado) Printsmann (Paim) 1877-1943 Jevgeni Rosenberg

Aia 18 // 20Riia 9 // Riia 5 (kreisi ametiasutuste hoone)

VaM F 39:30 (Allikas: Valga Muuseum , VaM F 39:30 02.06.2019) 19210616_art_739 (Allikas: Rajalane , nr. 93, lk 3 16.06.1921) 19221025_art_783 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 78, lk 1 25.10.1922)

 Mainitud kroonikas:
  Siiamaale on olnud üks kroonu rentei kahe maakonna peale (Tartu-Võru, …
  Valgas alustab tööd rentei. Varem oldi Võnnu-Valga ühise rentei teenindada.
  Kui raudtee käima hakkab, siis pidada siin renterei kinni pandama. …
  Endises renterei asukohas, Moskva uulitsas Kochi majas avatakse vastuvõtmise ja …
  Valga renteis avati kroonu hoiukassa. Avatud iga päev kell 10-2. …
  Maakonnarentei asutamine on nüüd kindel. 1896. a 1. juulil asutati …
  Sissetuleku ja väljamineku kassa muudetakse III järgu renteiks, kus ühtlasi …
  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …
  Liivimaa kameraalkoja (riigipalati) ülem N. Wasiljew koos teiste ametnikega on …
  Valga rentei 1. järgu raamatupidaja Fedorowski ülendati kubermangusekretärist kolleegiumisekretäriks. Riia …
  Jällegi on alanud läbiotsimised. Raudteevabrikus levitatakse lendlehti. Sõjaseisukord kestab edasi …
  Kehtestati kord, kus kroonu viinapoodidest viivad aktsiisiametnikud iga päev raha …
  Endine Valga renteiametnik lätlane A. Bambit on väeosa taganemisel suurema …
  Valgast evakueeriti rentei, krepostijaoskond ja mõlemad rahukohtunikud. Järgi jäi ainult …
  Miilitsaülema kantselei kolib uutesse ruumidesse Aia tn 18 (rentei kõrval).
  Taas alustas tegevust rentei, mille juhiks on A. Printsman.
  30. juulil võttis komisjon vastu Aia tn 18 asuva Jessinovskilt …
  Puraküla laste jaoks avab maakonna koolivalitsus algkooli, mis asub ajutiselt …
  Endistes Vene keisririigiaegsetes riigikassaosakonna rentei ruumides Aia tänaval alustas tööd …